Alcatraz chính sách tiếp cận

Gói khả năng truy cập nhiều năm
Tuyên bố cam kết

Alcatraz Cruises cam kết cung cấp cho nhân viên và khách một môi trường an toàn, an toàn và tôn trọng để làm việc và tham quan. Chúng tôi tin vào sự hội nhập và cơ hội bình đẳng. Chúng tôi cống hiến hết mình để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả khách hàng của chúng tôi và cố gắng đáp ứng nhu cầu của những người khuyết tật. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách ngăn chặn và loại bỏ các rào cản để đáp ứng các yêu cầu theo Đạo luật tiếp cận với người khuyết tật.

Đào tạo

Alcatraz Cruises sẽ cung cấp các tiêu chuẩn tiếp cận cho đào tạo dịch vụ khách hàng cho tất cả nhân viên. Nhân viên mới sẽ được đào tạo trong Định hướng tuyển dụng mới khi bắt đầu việc làm. Alcatraz Cruises sẽ duy trì một hồ sơ đào tạo bao gồm ngày hoàn thành và tên của nhân viên liên quan.

Thông tin Khẩn cấp có thể truy cập

Alcatraz Cruises cam kết cung cấp cho khách hàng của chúng tôi thông tin khẩn cấp có sẵn công khai. Các định dạng có thể truy cập và hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật sẽ được cung cấp theo yêu cầu kịp thời có tính đến nhu cầu tiếp cận của người đó. Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhân viên khuyết tật thông tin phản ứng khẩn cấp cá nhân khi cần thiết.

Thông tin và Truyền thông

Alcatraz Cruises cam kết làm cho thông tin và truyền thông của chúng tôi có thể truy cập được cho người khuyết tật.

Trong trường hợp có sự gián đoạn theo kế hoạch hoặc bất ngờ đối với các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất cho khách hàng khuyết tật, Alcatraz Cruises sẽ thông báo cho khách hàng của chúng tôi kịp thời bằng cách đăng một thông báo bao gồm lý do cho sự gián đoạn và khoảng thời gian dự kiến của nó.

Alcatraz Cruises đã thiết lập một chương trình quản lý chất lượng, trong đó phản hồi của khách hàng cho phép nhiều loại giao tiếp như Thẻ bình luận, Phương tiện truyền thông xã hội, Phản hồi của nhà điều hành tour du lịch và Khảo sát web. Dữ liệu thu thập được từ các nguồn này cho phép chúng tôi xác định khoảng cách khả năng truy cập và hành động kịp thời để giải quyết các vấn đề. Chúng tôi sẽ đảm bảo chương trình của chúng tôi có thể truy cập được cho người khuyết tật bằng cách cung cấp hoặc sắp xếp để cung cấp các định dạng và hỗ trợ truyền thông có thể truy cập theo yêu cầu.

Quán

Alcatraz Cruises sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo nhân viên xem xét nhu cầu của người khuyết tật khi thiết kế, mua sắm hoặc mua các ki-ốt tự phục vụ.

Động vật dịch vụ

Alcatraz Cruises chào đón người khuyết tật và động vật phục vụ của họ. Động vật dịch vụ được phép trên các bộ phận của cơ sở của chúng tôi mở cửa cho công chúng.

Việc làm

Alcatraz Cruises cam kết thực hành việc làm công bằng và dễ tiếp cận để thu hút và giữ chân nhân viên khuyết tật. Chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ việc làm về sự sẵn có của chỗ ở.

Alcatraz Cruises sẽ tham khảo ý kiến với người nộp đơn và sắp xếp cho một chỗ ở phù hợp có tính đến nhu cầu tiếp cận của người nộp đơn.

Sau khi bắt đầu làm việc, Alcatraz Cruises sẽ thông báo cho những người nộp đơn thành công về các chính sách của chúng tôi để hỗ trợ nhân viên khuyết tật.

Thiết kế không gian công cộng

Alcatraz Cruises cam kết kết hợp các nguyên tắc không có rào cản trong việc xây dựng và xây dựng lại các cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tiền đề của chúng tôi có thể truy cập được cho những khách và nhân viên khuyết tật.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cam kết của Alcatraz Cruises về khả năng tiếp cận, hãy liên hệ với chúng tôi:

[email protected] hoặc 415.981.ROCK (7625)

Các định dạng có thể truy cập thay thế của tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Alcatraz Cam kết của Alcatraz Cruises về khả năng tiếp cận web

Alcatraz Cruises cam kết làm cho các sản phẩm và dịch vụ của mình có thể truy cập được cho tất cả mọi người, bao gồm cả người khuyết tật. Alcatraz Cruises hiện đang trong quá trình thực hiện một số sáng kiến, bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:

  • Tuân thủ www.alcatrazcruises.com Hướng dẫn khả năng truy cập nội dung web ("WCAG") 2.0/2.1 AA, được xuất bản bởi World Wide Web Consortium;
  • Cung cấp một liên kết đến Alcatraz Cruises 'Chính sách tiếp cận từ trang chủ www.alcatrazcruises.com, thu hút và cung cấp một phương pháp để gửi phản hồi, và cung cấp một phương pháp để liên hệ alcatraz cruises;
  • Sửa đổi các chính sách để ưu tiên sửa lỗi khả năng truy cập để đảm bảo chúng được khắc phục với cùng mức độ ưu tiên như bất kỳ mất chức năng tương đương nào khác cho người không khuyết tật;
  • Giữ lại một nhà tư vấn khả năng truy cập trang web để tiến hành đánh giá khả năng truy cập trang web hàng năm và kiểm toán www.alcatrazcruises.com;
  • Cung cấp đào tạo hàng năm cho nội dung trang web alcatraz cruises và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo alcatraz cruises trang web phù hợp với WCAG 2.0 /2.1 AA.

Mục tiêu của Alcatraz Cruises là để phù hợp và sẽ tiếp tục cải thiện để www.alcatrazcruises.com.  Vui lòng hướng dẫn bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về cách cải thiện khả năng truy cập của trang web của chúng tôi [email protected].