Lịch khởi hành Alcatraz City Cruises

Tour trong ngày Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $41.00
Junior 12-17 tuổi $41.00
Trẻ em 5-11 tuổi $25.00
Cao niên 62 tuổi trở lên $38.65
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do
Gói gia đình 2 Người lớn + 2 Trẻ em $119.60
Tour đêm Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $48.40
Junior 12-17 tuổi $47.35
Trẻ em 5-11 tuổi $28.60
Cao niên 62 tuổi trở lên $45.00
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do
Tour hậu trường Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $93.40
Junior 12-17 tuổi $89.35
Cao niên 62 tuổi trở lên $87.00
Trẻ em (dưới 12 tuổi) Không áp dụng: Tour này có độ tuổi tối thiểu là 12 do thời gian dài. Trẻ em dưới 12 tuổi không được phép.

Thứ bảy, Ngày 9 tháng 4 năm 2022 - Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022

  Lịch        
Khởi hành thứ Ba - Thứ Bảy
*4:20 PM - Chỉ có tour hậu trường
**5:55 PM - Tour đêm
**6:30 PM - Tour đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
8:40 PM
9:25 TỐI
Mua vé tour đêm
Mua vé tham quan hậu trường

Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022 - Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022

  Lịch        
Khởi hành thứ Bảy -Chủ nhật
8:45 AM
9:10 SÁNG
9:30 SÁNG
10:00 SÁNG
10:30 SÁNG
11:00 SÁNG
11:30 SÁNG
12:00 PM
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:10 PM
2:40 PM
3:20 CHIỀU
3:50 CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
9:00 SÁNG
9:25 SÁNG
9:55 SÁNG
10:25 AM
10:55 AM
11:25 AM
11:55 SÁNG
12:25 PM
12:55 PM
1:25 PM
1:55 PM
2:35 PM
3:15 CHIỀU
3:45 CHIỀU
4:15 PM
4:45 CHIỀU
5:15 CHIỀU
5:55 CHIỀU
6:30 PM
Mua vé tour trong ngày