Lịch khởi hành Alcatraz City Cruises

Tour Trong NgàyVới Chuyến tham quan âm thanh
Người lớn 18-61 tuổi$41.00
Thiếu niên 12-17 tuổi$41.00
Trẻ em 5-11 tuổi$25.00
Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên$38.65
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổitự do
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ em$119.60
Tour đêmVới Chuyến tham quan âm thanh
Người lớn 18-61 tuổi$48.40
Thiếu niên 12-17 tuổi$47.35
Trẻ em 5-11 tuổi$28.60
Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên$45.00
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổitự do
Chuyến lưu diễn hậu trường Với Chuyến tham quan âm thanh
Người lớn 18-61 tuổi$93.40
Thiếu niên 12-17 tuổi$89.35
Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên$87.00
Trẻ em (dưới 12 tuổi)Không áp dụng: Tour này có độ tuổi tối thiểu là 12 do thời gian dài. Trẻ em dưới 12 tuổi không được phép.

Thứ hai, Tháng 11 11, 2021 - Thứ Năm, Ngày 7 tháng 4 năm 2022

 lịch    
Khởi hành, thứ Hai và Thứ Năm
9:10 SÁNG
10:00 SÁNG
11:00 SÁNG
* 12:00 PM - Bao gồm tour du lịch hậu trường
1 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
* 4:00 PM - Chỉ tour đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
9:25 SÁNG
10:25 GIỜ SÁNG
11:25 GIỜ SÁNG
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
* 6:40 PM - Chỉ tour đêm
Mua vé tour ngày
Mua vé tour đêm
Mua vé tour hậu trường

* Tour đêm và hậu trường Tour

Thứ ba, Tháng 11 11, 2021 - Thứ Tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022

 lịch    
Khởi hành, thứ Ba - Thứ Tư
9:10 SÁNG
10:00 SÁNG
11:00 SÁNG
12:00 GIỜ TỐI
1 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
9:25 SÁNG
10:25 GIỜ SÁNG
11:25 PM
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
Mua vé

Thứ sáu, Tháng 11 12, 2021 - Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022

lịch    
Khởi hành, thứ Sáu - Chủ Nhật
8:50 SÁNG
9:10 SÁNG
9:35 SÁNG
10:00 SÁNG
10 GIỜ 30 PHÚT SÁNG
11:00 SÁNG
11:35 SÁNG
* 12:00 PM - Tour hậu trường
12:35 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 35 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
* 4:00 PM - Chỉ tour đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
9:05 SÁNG
9:25 SÁNG
9 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
10:25 GIỜ SÁNG
10 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
11:25 GIỜ SÁNG
12:00 GIỜ TỐI
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3:55 CHIỀU
4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
* 6:40 PM - Chỉ tour đêm
Mua vé tour ngày
Mua vé tour đêm
Mua vé tour hậu trường

* Tour đêm và hậu trường Tour