Lịch khởi hành Alcatraz City Cruises

Tour Trong NgàyVới Chuyến tham quan âm thanh
Người lớn 18-61 tuổi$41.00
Thiếu niên 12-17 tuổi$41.00
Trẻ em 5-11 tuổi$25.00
Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên$38.65
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổitự do
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ em$119.60
Tour đêmVới Chuyến tham quan âm thanh
Người lớn 18-61 tuổi$48.40
Thiếu niên 12-17 tuổi$47.35
Trẻ em 5-11 tuổi$28.60
Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên$45.00
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổitự do

Thứ ba, Tháng Chín 11, 2021 - Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021

lịch
Khởi hành, thứ Ba - Thứ Tư
10:00 SÁNG
11:00 SÁNG
12:00 GIỜ TỐI
1 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
3 GIỜ CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
10:25 GIỜ SÁNG
11:25 PM
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
4 GIỜ 40 PHÚT CHIỀU
5:40 CHIỀU
Mua vé

Thứ năm, Tháng Chín 9, 2021 - Thứ Năm, Ngày 4 tháng 11 năm 2021

lịch
Khởi hành, Thứ Năm
10:00 SÁNG
11:00 SÁNG
12:00 GIỜ TỐI
1 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
3 GIỜ CHIỀU
4 GIỜ CHIỀU
*6:00 PM - Chỉ tour đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
10:25 GIỜ SÁNG
11:25 PM
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
5 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
6:30 PM
*8:40 PM - Chỉ tour đêm
Mua vé tour ngày
Mua vé tour đêm
* Tour đêm

Thứ sáu, Tháng Chín 10, 2021 - Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021

lịch
Khởi hành, thứ Sáu - Thứ Hai
9 GIỜ 30 PHÚT SÁNG
10:00 SÁNG
10 GIỜ 30 PHÚT SÁNG
11:00 SÁNG
11 GIỜ 30 PHÚT SÁNG
12:00 GIỜ TỐI
12:35 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 35 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ 35 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ CHIỀU
3:35 CHIỀU
4 GIỜ CHIỀU
*6:00 PM - Chỉ tour đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây
9 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
10:25 GIỜ SÁNG
10 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
11:25 GIỜ SÁNG
11 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
12:25 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ CHIỀU
1 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
2 GIỜ CHIỀU
2 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
3 GIỜ CHIỀU
3 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
4 GIỜ CHIỀU
4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
5 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU
6:30 PM
*8:40 PM - Chỉ tour đêm
Mua vé tour ngày
Mua vé tour đêm
* Tour đêm