Lịch khởi hành Alcatraz City Cruises

Tour trong ngày Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $45.25
Junior 12-17 tuổi $45.25
Trẻ em 5-11 tuổi $25.80
Cao niên 62 tuổi trở lên $42.65
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do
Gói gia đình 2 Người lớn + 2 Trẻ em $123.10
Tour đêm Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $56.30
Junior 12-17 tuổi $55.10
Trẻ em 5-11 tuổi $33.00
Cao niên 62 tuổi trở lên $52.25
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do
Tour hậu trường Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $101.30
Junior 12-17 tuổi $97.10
Cao niên 62 tuổi trở lên $94.25
Trẻ em (dưới 12 tuổi) Không áp dụng: Tour này có độ tuổi tối thiểu là 12 do thời gian dài. Trẻ em dưới 12 tuổi không được phép.
Du thuyền Bay Discovery Giá
Người lớn 18-61 tuổi $40.00
Junior 12-17 tuổi $40.00
Trẻ em 5-11 tuổi $25.00
Cao niên 62 tuổi trở lên $35.00
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023 - Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023

  Lịch        
Khởi hành thứ Bảy -Chủ nhật
8 GIỜ 40 PHÚT SÁNG
9:20 SÁNG
09:45
10:10 SÁNG
10:35 AM
11:00 SÁNG
11:30 SÁNG
12:00 PM
12:30 PM
1 GIỜ 05 PHÚT CHIỀU
1 GIỜ 35 PHÚT CHIỀU
2:15 CHIỀU
2:45 PM
3:20 CHIỀU
3:50 CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
9:00 SÁNG
9:35 SÁNG
9:55 SÁNG
10:30 SÁNG
11:00 SÁNG
11:25 AM
11:55 SÁNG
12:25 PM
12:55 PM
1:30 PM
02:00
2:40 PM
3:10 CHIỀU
3:45 CHIỀU
4:15 PM
4:45 CHIỀU
5:15 CHIỀU
5:55 CHIỀU
6:30 PM
Mua vé tour trong ngày

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023 - Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023

  Lịch        
Khởi hành thứ Ba - Thứ Bảy
4:20 PM - Chỉ tham quan hậu trường
5:55 PM, 6:30 PM - Chỉ Tour Đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
4:45 CHIỀU
5:15 CHIỀU
5:55 CHIỀU
6:30 PM
8:40 PM
9:25 TỐI
Mua vé tour đêm
Mua vé tham quan hậu trường