Lịch trình khởi hành Alcatraz City Cruises

Tour trong ngày Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $45.25
Thiếu niên 12-17 tuổi $45.25
Trẻ em 5-11 tuổi $27.55
Cao cấp 62+ tuổi $42.65
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi TỰ DO
Gói Gia đình 2 Người lớn + 2 Trẻ em $131.85
Tour đêm Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $56.30
Thiếu niên 12-17 tuổi $55.10
Trẻ em 5-11 tuổi $33.00
Cao cấp 62+ tuổi $52.25
Trẻ mới biết đi 0-4 tuổi Tự do
Chuyến tham quan hậu trường Với Audio Tour
Người lớn 18-61 tuổi $101.30
Thiếu niên 12-17 tuổi $97.10
Cao cấp 62+ tuổi $94.25
Trẻ em (dưới 12 tuổi) Không áp dụng: Tour này có độ tuổi tối thiểu là 12 do thời gian dài. Trẻ em dưới 12 tuổi không được phép.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023 - Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024

  Lịch        
Khởi hành hàng ngày
8:40 SÁNG
9:20 SÁNG
9:45 SÁNG
10:10 AM
10:35 AM
11:00 AM
11:30 AM
12:00 TRƯA
12:30 TRƯA
13:05 CHIỀU
13:35 CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
9:00 SÁNG
9:40 SÁNG
10:05 AM
10:30 AM
11:00 AM
11:25 AM
11:55 AM
12:25 PM
12:55 TRƯA
13:30 CHIỀU
2:00 CHIỀU
2:45 CHIỀU
3:05 CHIỀU
3:45 CHIỀU
4:25 CHIỀU
Mua vé tour trong ngày

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023 - Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024

  Lịch        
Khởi hành Thứ Ba - Thứ Bảy
2:15 PM, 2:45 PM - Chỉ tham quan hậu trường
3:50 PM - Chỉ Tour Đêm
*4:45 chiều - Chỉ Tour Đêm (chỉ áp dụng trong Lịch Lễ)
*Lịch nghỉ lễ - 14/11 - 22/11/2023, 24 &25/11, 15-30/12, 2-6/1. & Ngày 15 tháng 12 năm 2023, ngày 2 tháng 1 - ngày 6 tháng 1 năm 2024
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
4:25 CHIỀU
18:40
Mua vé đêm
Mua vé tham quan hậu trường

Chủ nhật, 10 Tháng Ba 2024 - Thứ Bảy, Tháng Mười Một 2, 2024

  Lịch      
Khởi hành Thứ Ba - Thứ Bảy
4:20 chiều, 4:50 chiều - Chỉ tham quan hậu trường
5:55 PM, 6:30 PM, 7:05 PM - Chỉ Tour Đêm
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
18:30
18:55
19:55
8:40 TỐI
9:25 TỐI
Mua vé đêm
Mua vé tham quan hậu trường

Chủ nhật, 10 Tháng Ba 2024 - Thứ Bảy, Tháng Mười Một 2, 2024

  Lịch  
Khởi hành hàng ngày
8:40 SÁNG
9:20 SÁNG
9:40 SÁNG
10:10 AM
10:35 AM
11:00 AM
11:30 AM
12:00 TRƯA
12:30 TRƯA
13:05 CHIỀU
13:35 CHIỀU
2:15 CHIỀU
2:45 CHIỀU
3:20 CHIỀU
3:50 CHIỀU
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ điều nào sau đây:
9:00 SÁNG
9:35 SÁNG
9:55 SÁNG
10:30 AM
11:00 AM
11:25 AM
11:55 AM
12:25 PM
12:55 TRƯA
13:30 CHIỀU
2:00 CHIỀU
2:40 CHIỀU
3:10 CHIỀU
3:45 CHIỀU
4:15 CHIỀU
4:45 CHIỀU
5:15 CHIỀU
5:55 CHIỀU
18:30
Mua vé tour trong ngày