Alcatraz Toegankelijkheidsbeleid

Meerjarenplan toegankelijkheid
Verbintenisverklaring

Alcatraz Cruises zet zich in om werknemers en gasten een veilige en respectvolle omgeving te bieden om te werken en te bezoeken. Wij geloven in integratie en gelijke kansen. Wij zetten ons in om geweldige ervaringen te creëren voor al onze gasten en streven ernaar te voldoen aan de behoeften van mensen met een handicap. Wij zullen dit doen door barrières te voorkomen en weg te nemen om te voldoen aan de vereisten van de Wet Toegankelijkheid met Handicaps.

Opleiding

Alcatraz Cruises zal alle werknemers een training Toegankelijkheidsnormen voor Klantenservice aanbieden. Nieuwe werknemers worden getraind tijdens de "New Hire Orientation" bij indiensttreding. Alcatraz Cruises houdt een verslag bij van de training met de datum van voltooiing en de namen van de betrokken werknemers.

Toegankelijke noodinformatie

Alcatraz Cruises zet zich in om onze klanten te voorzien van publiekelijk beschikbare noodinformatie. Toegankelijke formaten en communicatiehulpmiddelen voor personen met een handicap zullen op verzoek tijdig worden verstrekt, waarbij rekening wordt gehouden met de toegankelijkheidsbehoeften van de persoon in kwestie. Indien nodig zullen wij werknemers met een handicap voorzien van geïndividualiseerde informatie over de reactie op noodsituaties.

Informatie en communicatie

Alcatraz Cruises zet zich in om onze informatie en communicatie toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

In het geval van een geplande of onverwachte onderbreking van diensten of faciliteiten voor klanten met een handicap, zal Alcatraz Cruises onze klanten onmiddellijk op de hoogte brengen door het plaatsen van een kennisgeving met de reden voor de onderbreking en de verwachte duur ervan.

Alcatraz Cruises heeft een Kwaliteits Management Programma opgezet waarin feedback van klanten meerdere vormen van communicatie mogelijk maakt, zoals Comment Cards, Social Media, Tour Operator Feedback, en Web Surveys. De verzamelde gegevens uit deze bronnen stellen ons in staat om toegankelijkheidshiaten vast te stellen en onmiddellijk actie te ondernemen om problemen op te lossen. Wij zullen ervoor zorgen dat ons programma toegankelijk is voor mensen met een handicap door op verzoek toegankelijke formaten en communicatiemiddelen te verstrekken of te laten verstrekken.

Kiosken

Alcatraz Cruises zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat werknemers rekening houden met de behoeften van gehandicapten bij het ontwerpen, aanschaffen of verwerven van self-service kiosken.

Dienstdieren

Alcatraz Cruises verwelkomt mensen met een handicap en hun hulpdieren. Hulpdieren zijn toegestaan op de delen van ons terrein die toegankelijk zijn voor het publiek.

Werkgelegenheid

Alcatraz Cruises zet zich in voor eerlijke en toegankelijke arbeidspraktijken die werknemers met een handicap aantrekken en behouden. Wij zullen sollicitanten in alle stadia van de arbeidscyclus informeren over de beschikbaarheid van aanpassingen.

Alcatraz Cruises zal met de aanvrager overleggen en zorgen voor een geschikte accommodatie die rekening houdt met de toegankelijkheidsbehoeften van de aanvrager.

Bij aanvang van het dienstverband zal Alcatraz Cruises succesvolle sollicitanten op de hoogte stellen van ons beleid om werknemers met een handicap tegemoet te komen.

Ontwerp van openbare ruimten

Alcatraz Cruises is toegewijd aan het integreren van barrièrevrije principes in de bouw en reconstructie van onze faciliteiten. Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons terrein toegankelijk is voor gasten en werknemers met een handicap.

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over Alcatraz Cruises' toewijding aan toegankelijkheid, neem contact met ons op:

[email protected] of 415.981.ROCK (7625)

Op verzoek kunnen alternatieve, toegankelijke formaten van dit document beschikbaar worden gesteld.

Alcatraz Cruises zet zich in voor webtoegankelijkheid

Alcatraz Cruises zet zich in om haar producten en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief mensen met een handicap. Alcatraz Cruises is momenteel bezig met het implementeren van verschillende initiatieven, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

  • Conform www.alcatrazcruises.com aan de Web Content Accessibility Guidelines ("WCAG") 2.0/2.1 AA, gepubliceerd door het World Wide Web Consortium;
  • Het aanbieden van een link naar het Toegankelijkheidsbeleid van Alcatraz Cruises vanaf de homepage www.alcatrazcruises.com, het vragen om en het aanbieden van een methode om feedback te geven, en het aanbieden van een methode om contact op te nemen met Alcatraz Cruises;
  • Wijziging van het beleid om prioriteit te geven aan het verhelpen van bugs in de toegankelijkheid, zodat hieraan evenveel prioriteit wordt gegeven als aan elk ander gelijkwaardig functieverlies voor personen zonder handicap;
  • Het inhuren van een website toegankelijkheidsconsultant voor het uitvoeren van een jaarlijkse website toegankelijkheidsbeoordeling en -audit van www.alcatrazcruises.com;
  • Jaarlijkse opleiding van het personeel van Alcatraz Cruises dat de inhoud van de website bijhoudt en technische ondersteuning biedt, om ervoor te zorgen dat de website van Alcatraz Cruises voldoet aan WCAG 2.0/2.1 AA.

Alcatraz Cruises streeft ernaar te voldoen aan en zal verbeteringen blijven aanbrengen op www.alcatrazcruises.com. Vragen of suggesties over hoe de toegankelijkheid van onze site kan worden verbeterd, kunt u richten aan [email protected].