Cách cuối cùng để trải nghiệm San Francisco

Điểm thu hút thú vị nhất của San Francisco
Alcatraz City Cruises mời các chuyên gia truyền thông liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ câu chuyện và hỗ trợ nghiên cứu. Ngoài việc cung cấp thông tin công ty và cung cấp hình ảnh, chúng tôi có thể sắp xếp các tour du lịch cho các nhà báo và đoàn làm phim và chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho những người trong danh sách truyền thông của chúng tôi.

Alcatraz City Cruises là nhà nhượng quyền dịch vụ công viên quốc gia chính thức, cung cấp vé và dịch vụ phà đến Alcatraz Island, cung cấp khởi hành hàng ngày thường xuyên từ Pier 33 Alcatraz Landing nằm trên The Embarcadero. Alcatraz City Cruises là nhà cung cấp độc quyền vé và vận chuyển đến Alcatraz Island.