Một công ty Hornblower

TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ CỦA CHÚNG TA

Tuyên bố sứ mệnh của công ty

Tại Alcatraz City Cruises, Hornblower Cruises & Events, Statue Cruises và Niagara Cruises chúng tôi cam kết tôn trọng phi hành đoàn của chúng tôi và môi trường tự nhiên. Thông qua các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn, chất lượng và môi trường tích hợp của chúng tôi, chúng tôi cố gắng phục vụ tốt hơn và để lại cho hành tinh một nơi tốt hơn so với khi chúng tôi bắt đầu.

Môi trường

Tại Alcatraz City Cruises, chúng tôi đang làm phần việc của mình để TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ CỦA CHÚNG TÔI và để bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái mà doanh nghiệp của chúng tôi phụ thuộc. Cho dù nó liên quan đến các lựa chọn thực phẩm hữu cơ, sử dụng đồ dùng một lần có thể tái chế hoặc phân hủy trong dịch vụ thực phẩm, lựa chọn cẩn thận các nhà cung cấp "xanh", hoặc thực hành xây dựng và thiết kế bền vững, chúng tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng tôi.

Sức khỏe & An toàn

Chúng tôi tôn trọng khách hàng và phi hành đoàn vì sức khỏe và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng mọi thành viên trong phi hành đoàn của chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ với thái độ "an toàn là trên hết". Chúng tôi sẽ cung cấp các cơ sở và dịch vụ an toàn, lành mạnh để tận hưởng khách hàng và môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho tất cả phi hành đoàn. Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo phi hành đoàn và các nguồn lực để đảm bảo rằng sự an toàn không bao giờ bị tổn hại trong các hoạt động làm việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các mối nguy hiểm có thể nhận dạng để loại bỏ chúng hoặc thiết lập các biện pháp bảo vệ thích hợp để giảm rủi ro liên quan. Chúng tôi cam kết tham khảo ý kiến của tất cả phi hành đoàn và khuyến khích tất cả phi hành đoàn tham gia vào việc đạt được mục tiêu của chúng tôi.

Chất lượng

Chúng tôi tôn trọng khách hàng của chúng tôi và muốn họ hài lòng 100% 100% thời gian. Nếu khách hàng của chúng tôi không hài lòng, chúng tôi không có tương lai kinh doanh. Chúng tôi sẽ yêu cầu phản hồi của khách hàng và phi hành đoàn, có hành động kịp thời để giải quyết các vấn đề.

Cải tiến liên tục

Chúng tôi sẽ thực sự TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ CỦA CHÚNG TÔI bằng cách kết hợp các thực tiễn quản lý tốt nhất vào hoạt động của chúng tôi và tìm kiếm sự cải tiến liên tục trong cách tiếp cận quản lý của chúng tôi. Khi làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ TÔN TRỌNG hoạt động kinh doanh và sinh kế của phi hành đoàn bằng cách đảm bảo sự thành công kinh tế liên tục của công ty chúng tôi. Chúng tôi TÔN TRỌNG tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành hiện hành mà chúng tôi hoạt động và, với tư cách là một công ty đạo đức, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các yêu cầu này. Chúng tôi sẽ xác minh sự tuân thủ và hiệu suất của chúng tôi thông qua kiểm toán của bên thứ ba và sẽ kịp thời sửa chữa những thiếu sót.

Giữ cho nó xanh và bảo vệ môi trường của chúng ta

Là một đối tác hoạt động trong một công viên quốc gia, Alcatraz City Cruises cam kết bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Alcatraz Island và tăng cường sự hiểu biết và đánh giá cao của các tài nguyên này. Respect Our Planet là một kế hoạch quản lý môi trường và chương trình giáo dục được thiết kế để thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất trong suốt quá trình kinh doanh của chúng tôi và khuyến khích khách hàng của chúng tôi áp dụng các thực tiễn này trong cuộc sống của chính họ. Alcatraz City Cruises đang thực hiện các bước quan trọng để TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ CỦA CHÚNG TÔI và duy trì cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với không khí sạch hơn, nước sạch hơn và một tương lai sạch hơn. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với khách truy cập của chúng tôi?

Chúng ta đang làm gì vậy?

Chúng tôi đang làm việc để giảm ô nhiễm. Chúng tôi đang làm việc để bảo vệ môi trường. Chúng tôi đang làm việc để giảm chất thải của chúng tôi.

Ô nhiễm

Alcatraz City Cruises thuyền phà của chúng tôi đã được tái cấp năng lượng với các động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhất, phát thải thấp có sẵn. Chúng tôi sử dụng khí thải sau khi xử lý các công nghệ làm giảm phát thải hạt và NOx thêm 80% so với yêu cầu chất lượng không khí cấp 2 nghiêm ngặt của California. Mức tiêu thụ nhiên liệu hàng năm của chúng tôi đã giảm 235.292 gallon, tương đương với việc đưa 450 chiếc xe ra khỏi đường và trồng 718 mẫu cây. Đội tàu alcatraz city cruises cũng có những chiếc phà màu xanh lá cây nhất trong cả nước! Để giảm đáng kể tác động của chúng tôi đối với môi trường tự nhiên của California, Alcatraz City Cruises đã xây dựng và giới thiệu Hornblower Hybrid vào đội tàu của chúng tôi, với chuyến đi đầu tiên vào tháng 12 năm 2008. Tất cả các chức năng của tàu được cung cấp năng lượng bằng cách sử dụng kết hợp các máy phát điện Cấp 2 chạy bằng diesel, động cơ điện, tuabin gió và các tấm pin mặt trời quang điện.

Môi trường

Tại Alcatraz City Cruises, chúng tôi đang làm phần việc của mình để TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ CỦA CHÚNG TÔI và để bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái mà doanh nghiệp của chúng tôi phụ thuộc. Cho dù nó liên quan đến các lựa chọn thực phẩm hữu cơ, sử dụng đồ dùng một lần có thể tái chế hoặc phân hủy trong dịch vụ thực phẩm, lựa chọn cẩn thận các nhà cung cấp "xanh", hoặc thực hành xây dựng và thiết kế bền vững, chúng tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng tôi.

Lãng phí

Là một công ty, chúng tôi sắp xếp và tái chế mọi thứ đi qua các cơ sở của chúng tôi, tàu của chúng tôi và thậm chí trên Đảo Alcatraz. Alcatraz City Cruises tái chế và ủ tất cả các chất thải rắn với tỷ lệ chuyển hướng 94%. Chúng tôi theo dõi tất cả các nguồn lực mà chúng tôi sử dụng, bao gồm tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng, và đặt mục tiêu cải tiến liên tục.

Chứng nhận của bên thứ ba

Hệ thống quản lý tôn trọng của chúng tôi (RMS) chính thức hóa cam kết TÔN TRỌNG HÀNH TINH™ của chúng tôi bằng cách thiết lập các mục tiêu và mục tiêu có thể đo lường được cho doanh nghiệp của chúng tôi mà chúng tôi theo dõi theo thời gian. Chúng tôi là bên thứ ba được chứng nhận theo ba tiêu chuẩn quản lý được quốc tế chấp nhận. 2008-2019 Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - chính thức hóa cam kết của chúng tôi về chất lượng và dịch vụ khách hàng. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 - chính thức hóa cam kết của chúng tôi đối với môi trường. ISO 45001:2018 – Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – chính thức hóa cam kết của chúng tôi đối với một nơi làm việc an toàn và lành mạnh.
Logo ISO-45K

Hãy đến du lịch hạm đội lai của chúng tôi của tàu tại Alcatraz thành phố cruises

Alcatraz City Cruises làm việc không mệt mỏi để giảm ô nhiễm. Các tàu của chúng tôi đã được tái trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu, phát thải thấp nhất hiện có. Chúng tôi sử dụng các công nghệ sau xử lý khí thải làm giảm lượng khí thải hạt và NOx thêm 80% so với yêu cầu chất lượng không khí cấp 2 nghiêm ngặt của California. Mức tiêu thụ nhiên liệu hàng năm của chúng tôi đã giảm 235.292 gallon, tương đương với việc đưa 450 chiếc xe ra khỏi đường và trồng 718 mẫu cây.

Alcatraz City Cruises vận hành những chiếc thuyền phà xanh nhất trong cả nước! Trong năm 2008, trong một nỗ lực để giảm tác động của chúng tôi đối với môi trường tự nhiên của Vịnh San Francisco, Alcatraz City Cruises đã xây dựng và giới thiệu Hornblower Hybrid vào hạm đội của chúng tôi. Kể từ năm 2008, chúng tôi đã tái cấp năng lượng cho hai tàu Alcatraz City Cruises bổ sung, Alcatraz Clipper và Alcatraz Flyer. Tất cả các chức năng trên các tàu này được cung cấp năng lượng bằng cách sử dụng kết hợp các máy phát điện Cấp 2 chạy bằng diesel, động cơ điện, tuabin gió và các tấm pin mặt trời quang điện.

Alcatraz City Cruises Hybrid Ferry Fleet đã xác định lại hồ sơ của các tàu trên Vịnh San Francisco. Là dịch vụ phà chở khách lai đầu tiên của quốc gia, nhiệm vụ của đội tàu của chúng tôi quan trọng hơn nhiều so với sự xuất hiện của nó. Khi các tấm pin mặt trời trên đầu tàu hấp thụ ánh sáng mặt trời và năng lượng được tạo ra bởi các tuabin gió, năng lượng được cung cấp để sạc pin DC 12V. Năng lượng bổ sung được cung cấp bởi máy phát điện diesel để di chuyển hiệu quả hơn qua nước. Mỗi tàu lai trong Alcatraz City Cruises Fleet có thể hoạt động trên pin đẩy một mình trong hơn một giờ, cung cấp một hành trình im lặng xung quanh vịnh San Francisco. Alcatraz City Cruises, với đội phà chở khách lai của chúng tôi, đang dẫn đầu trong các tàu thân thiện với môi trường và tiềm năng giảm lượng khí thải carbon của chúng tôi hàng ngày.