Tùy chọn đỗ xe có thể truy cập và khu vực trả khách

Thân thiện với người truy cập
Thay vào đó, tôi đang tìm nơi tôi có thể đỗ xe.

Tùy chọn đỗ xe thân thiện với người khuyết tật
Đối với du khách có nhu cầu đặc biệt đến bằng ô tô tư nhân, Pier 33 Alcatraz Hạ cánh có thể truy cập đầy đủ với một "Khu vực thả xuống khả năng truy cập", nằm ở lối vào Alcatraz Hạ cánh.

Bãi đậu xe thương mại gần Alcatraz Hạ cánh được yêu cầu bởi pháp luật để cung cấp chỗ đậu xe có thể truy cập. Tuy nhiên, du khách được khuyến khích liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác bãi đậu xe để tìm hiểu về sự sẵn có của không gian.

Lề đường sơn màu xanh chỉ có thể truy cập đầy đủ với giấy phép đỗ xe khuyết tật hợp lệ. Vui lòng tham khảo bảng đậu xe dành cho người khuyết tật của bạn để biết thêm thông tin về bãi đậu xe với tấm biển đỗ xe dành cho người khuyết tật. Bạn có thể hiển thị một tấm biển đỗ xe bị vô hiệu hóa đã được phát hành từ một tiểu bang hoặc quốc gia khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập bãi đậu xe có thể truy cập SFMTA.

Mới: Ngoài ra còn có một bản đồ tương tác hiển thị vị trí của các vùng màu xanh hiện có trên toàn thành phố. Vui lòng truy https://www.sfmta.com/accessible-parking và nhấp vào liên kết Vùng xanh hiện có.