Alcatraz Island Sự kiện và chương trình hàng năm

Tận hưởng và ăn mừng với chúng tôi

Kỷ niệm ngày chiếm đóng của người Mỹ da đỏ

Hàng năm vào tháng 11

Lễ hội Ngày Trái Đất

Hàng năm vào tháng 4

Ngày Lịch sử Sống Nội chiến

Hàng năm vào tháng 5 và tháng 10

Ngày Kiểm lâm thiếu niên

Hàng năm vào tháng 3 và tháng 11

Lễ bình minh của người bản địa

Hàng năm vào tháng 10 và tháng 11