Alcatraz Island Sự kiện và chương trình hàng năm

Thưởng thức và ăn mừng với chúng tôi

Kỷ niệm chiếm đóng người Mỹ gốc Ấn Độ

Hàng năm vào tháng 11

Lễ hội Ngày Trái đất

Hàng năm vào tháng 4

Ngày lịch sử sống nội chiến

thứ bảy, Tháng Bảy 30, 2022

Junior Ranger Day

Hàng năm vào tháng 3 và tháng 11

Lễ mặt trời mọc của người dân bản địa

Hàng năm vào tháng 10 và tháng 11