Dành cho những người trẻ tuổi trong trái tim

Cung cấp trải nghiệm làm mới cho các nhóm cao cấp

 

Nhóm cao cấp được định nghĩa là các nhóm có thành viên từ 62 tuổi trở lên. Nếu bạn muốn mang theo một nhóm cao cấp của 20 người trở lên alcatraz Island, bạn phải yêu cầu sự cho phép trước.

Xin lưu ý: Chỗ ngồi trên xe điện S.E.A.T. có thể truy cập của Đảo được giới hạn ở 20 hành khách và những chỗ ngồi đó được lấp đầy trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Để biết thêm thông tin về khả năng truy cập trên Alcatraz Island, hãy truy cập trang Trợ năng.

Khi ngày điền trước, vui lòng dành càng nhiều thời gian càng tốt để xử lý yêu cầu của bạn.

Để yêu cầu sự cho phép đối với Nhóm cao cấp của bạn, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu nộp đơn và cho phép 30 ngày để xem xét. Khi chúng tôi đã nhận được yêu cầu này, một mẫu đơn sẽ được gửi cho bạn để hoàn thành.