Dasar Kebolehcapaian Alcatraz

Pelan Kebolehcapaian Berbilang Tahun
Penyata Komitmen

Alcatraz Cruises komited untuk menyediakan pekerja dan tetamu dengan persekitaran yang selamat, terjamin dan menghormati untuk bekerja dan melawat. Kami percaya kepada integrasi dan peluang yang sama. Kami mendedikasikan diri untuk mencipta pengalaman yang menakjubkan untuk semua tetamu kami dan berusaha untuk memenuhi keperluan mereka yang kurang upaya. Kami akan melakukan ini dengan mencegah dan menghapuskan halangan untuk memenuhi keperluan di bawah Akta Kebolehcapaian Kurang Upaya.

Latihan

Alcatraz Cruises akan menyediakan Piawaian Kebolehcapaian untuk latihan Khidmat Pelanggan kepada semua kakitangan. Pekerja baru akan dilatih semasa Orientasi Sewa Baru semasa memulakan pekerjaan. Alcatraz Cruises akan mengekalkan rekod latihan yang merangkumi tarikh siap dan nama pekerja yang terlibat.

Maklumat Kecemasan Yang Boleh Diakses

Alcatraz Cruises komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan maklumat kecemasan yang tersedia secara umum. Format dan sokongan komunikasi yang boleh diakses untuk orang kurang upaya akan disediakan atas permintaan tepat pada masanya yang mengambil kira keperluan kebolehcapaian orang itu. Kami akan menyediakan pekerja yang mempunyai ketidakupayaan dengan maklumat tindak balas kecemasan individu apabila perlu.

Maklumat dan Komunikasi

Alcatraz Cruises komited untuk membuat maklumat dan komunikasi kami boleh diakses oleh orang kurang upaya.

Sekiranya berlaku gangguan yang dirancang atau tidak dijangka kepada perkhidmatan atau kemudahan untuk pelanggan kurang upaya, Alcatraz Cruises akan memaklumkan pelanggan kami dengan segera dengan menyiarkan notis yang merangkumi sebab gangguan dan jangkaan tempoh masa.

Alcatraz Cruises telah menubuhkan Program Pengurusan Kualiti di mana maklum balas pelanggan membolehkan pelbagai jenis komunikasi seperti Kad Komen, Media Sosial, Maklum Balas Pengendali Pelancongan, dan Kaji Selidik Web. Data yang dikumpulkan daripada sumber ini membolehkan kami menentukan jurang kebolehcapaian dan mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu- isu. Kami akan memastikan program kami boleh diakses oleh orang kurang upaya dengan menyediakan, atau mengatur peruntukan, format yang boleh diakses dan sokongan komunikasi atas permintaan.

Kiosk

Alcatraz Cruises akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan pekerja mempertimbangkan keperluan orang kurang upaya apabila mereka bentuk, memperoleh, atau memperoleh kiosk layan diri.

Haiwan Perkhidmatan

Alcatraz Cruises mengalu-alukan orang kurang upaya dan haiwan perkhidmatan mereka. Haiwan perkhidmatan dibenarkan di bahagian premis kami yang dibuka kepada orang ramai.

Pekerjaan

Alcatraz Cruises komited kepada amalan pekerjaan yang adil dan boleh diakses yang menarik dan mengekalkan pekerja kurang upaya. Kami akan memaklumkan pemohon sepanjang semua peringkat kitaran pekerjaan mengenai ketersediaan penginapan.

Alcatraz Cruises akan berunding dengan pemohon dan mengaturkan penginapan yang sesuai yang mengambil kira keperluan kebolehcapaian pemohon.

Setelah memulakan pekerjaan, Alcatraz Cruises akan memaklumkan pemohon yang berjaya dasar kami untuk menampung pekerja kurang upaya.

Rekabentuk Ruang Awam

Alcatraz Cruises komited untuk menggabungkan prinsip bebas halangan dalam pembinaan dan pembinaan semula kemudahan kami. Kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan premis kami boleh diakses oleh tetamu dan pekerja kurang upaya.

Untuk Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai komitmen Alcatraz Cruises terhadap kebolehcapaian, hubungi kami:

[email protected] atau 415.981.ROCK (7625)

Format lain yang boleh diakses dokumen ini boleh disediakan atas permintaan.

Komitmen Alcatraz Cruises terhadap Kebolehcapaian Web

Alcatraz Cruises komited untuk menjadikan produk dan perkhidmatannya boleh diakses oleh semua orang, termasuk orang kurang upaya. Alcatraz Cruises kini dalam proses melaksanakan beberapa inisiatif, termasuk, tetapi tidak terhad, kepada yang berikut:

  • Mematuhi www.alcatrazcruises.com Kebolehcapaian Kandungan Web ("WCAG") 2.0/2.1 AA, yang diterbitkan oleh World Wide Web Consortium;
  • Menyediakan pautan kepada Dasar Kebolehcapaian Alcatraz Cruises dari laman www.alcatrazcruises.com, mencari dan menyediakan kaedah untuk mengemukakan maklum balas, dan menyediakan kaedah untuk menghubungi Alcatraz Cruises;
  • Mengubahsuai dasar untuk mengutamakan pembaikan pepijat kebolehcapaian untuk memastikan ia diperbaiki dengan tahap keutamaan yang sama seperti kehilangan fungsi lain yang setara untuk individu tanpa ketidakupayaan;
  • Mengekalkan perunding kebolehcapaian laman web untuk menjalankan penilaian kebolehcapaian laman web tahunan dan audit www.alcatrazcruises.com;
  • Menyediakan latihan tahunan kepada kandungan laman web Alcatraz Cruises dan kakitangan sokongan teknikal untuk memastikan laman web Alcatraz Cruises mematuhi WCAG 2.0/2.1 AA.

Matlamat Alcatraz Cruises adalah untuk mematuhi dan akan terus membuat penambahbaikan kepada www.alcatrazcruises.com.  Sila arahkan sebarang pertanyaan atau cadangan bagaimana untuk meningkatkan kebolehcapaian laman web [email protected].