Một điểm thu hút lý tưởng cho cuộc tụ họp nhóm tiếp theo của bạn

Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cuối cùng
Các nhóm cộng đồng có thể bao gồm các hướng đạo sinh, ban nhạc, xây dựng đội ngũ của công ty, các nhóm nhà thờ, đội thể thao hoặc các nhóm có tổ chức khác. Nếu bạn muốn đưa một nhóm cộng đồng từ 20 người trở lên đến Alcatraz Island, bạn phải xin phép trước.

Lưu ý đặc biệt: Các nhóm thanh niên phải bao gồm một nhà lãnh đạo trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên) cho mỗi chín thanh niên dưới 18 tuổi.

Khi ngày đầy trước, vui lòng cho phép càng nhiều thời gian càng tốt để xử lý yêu cầu của bạn. Chọn ít nhất hai tùy chọn ngày thay thế cho chuyến đi nhóm của bạn. Ngày không thể được xác nhận cho đến 90 ngày trước khi đi thuyền. Thanh toán đến hạn 30 ngày trước ngày khởi hành hoặc đặt phòng sẽ bị hủy.

Để xin phép cho chuyến đi nhóm cộng đồng của bạn, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu nộp đơn và cho phép 30 ngày để xem xét. Khi chúng tôi đã nhận được yêu cầu này, một mẫu đơn sẽ được gửi cho bạn để hoàn thành.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Alcatraz City Cruises và chúng tôi mong muốn được chào đón nhóm của bạn trên tàu sớm!