Triển lãm giam giữ hàng loạt
Triển lãm giam giữ hàng loạt

The Big Lockup: Giam giữ hàng loạt ở Hoa Kỳ

Một triển lãm thường trực mới

The Big Lockup: Mass Incarceration in the United States, xem xét Alcatraz island như một nhà tù quân sự và nhà tù liên bang trong bối cảnh giam giữ ở Mỹ, nơi hiện có 2.3 triệu người đang ngồi sau song sắt, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Triển lãm xem xét số lượng người da màu không cân xứng, tỷ lệ biết chữ thấp và những người sinh ra trong nghèo đói đang ở trong tù và nhà tù. Nó xem xét ai bị tổn hại, ai chịu chi phí và cách chúng ta có thể ngăn chặn và ngăn chặn mọi người bị đưa trở lại hệ thống. Cuối cùng, The Big Lockup hỏi: Có cách nào tốt hơn không?

Dịch vụ Công viên Quốc gia và Bảo tồn Công viên Quốc gia Golden Gate đã tham khảo ý kiến của các bảo tàng, tổ chức và chuyên gia khác trong lĩnh vực tư pháp hình sự và giam giữ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.nps.gov/alca/exhibit_thebiglockup.htm