Các nhóm gia đình tham quan trên Alcatraz Island

Tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình
Để đặt phòng gia đình từ 20 người trở lên, vui lòng cuộn xuống và hoàn thành mẫu yêu cầu chuyến đi nhóm. Bộ phận Dịch vụ Nhóm sẽ gửi email chi tiết hơn và các biểu mẫu cần thiết để hoàn thành trong vòng 48 giờ.

Khi hoàn thành biểu mẫu, vui lòng chọn tối đa năm tùy chọn thời gian khởi hành cho chuyến đi của bạn. Ngày không thể được xác nhận cho đến khoảng 90 ngày trước khi đi thuyền và một khi chúng tôi đã xác nhận chi tiết chuyến đi của bạn, Thanh toán đến hạn 30 ngày trước ngày khởi hành hoặc đặt phòng sẽ bị hủy.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Alcatraz City Cruises và chúng tôi mong được chào đón gia đình của bạn trên tàu sớm!