Blog – City Cruises

Bố trí v2 Bài kiểm tra

Tìm kiếm để đi đến California, San Diego là một nơi nghỉ ngơi cuối tuần tuyệt vời với thời tiết tuyệt vời quanh năm, nhiều người thậm chí sẽ gọi nó là hoàn hảo. Thành phố mời có một cái gì đó để cung cấp ...

Tiếp tục đọc >

Niagara Jet City Cruises tuyên bố khởi động lại các hoạt động tour du lịch Whitewater

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, nhà cung cấp tour du lịch thuyền phản lực hàng đầu của Niagara Falls Niagara Jet City Cruises sẽ chào đón du khách trở lại với Class-5 ly kỳ, Whirlpool Rapids trải nghiệm Thác Niagara, NY (28 tháng 4 năm 2022)...

Tiếp tục đọc >

Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine công bố học bổng địa phương

Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine công bố học bổng địa phương trị giá 15.000 đô la để hỗ trợ sự nghiệp hàng hải địa phương Bridgeport, CT (ngày 21 tháng 4 năm 2022) – Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine đã công bố hôm nay sự ra mắt của ...

Tiếp tục đọc >