Chính sách của các công ty lữ hành và lữ hành

Làm cho trải nghiệm nhóm của bạn trở thành một trải nghiệm tuyệt vời
Nếu bạn là Nhà điều hành Tour & Travel, Các Chính sách Tour và FIT sau đây áp dụng cho bạn:

Tất cả các công ty lữ hành và bán buôn phải đăng ký trước. Khi nhận được yêu cầu nộp đơn của bạn, vui lòng cho phép 30 ngày để xử lý mẫu đơn đăng ký của bạn. Sau khi được chấp thuận bằng văn bản, bạn sẽ có thể thực hiện yêu cầu yêu cầu vé thông qua bộ phận bán hàng nhóm. Lưu ý: Nếu bạn muốn đăng ký, hãy hoàn thành yêu cầu đăng ký chuyến đi theo nhóm (bên dưới). Chúng tôi sẽ trả lời qua e-mail với một mẫu đơn để bạn hoàn thành dựa trên yêu cầu ứng dụng của bạn. Bạn phải gửi lại mẫu đơn với bất kỳ tệp đính kèm bắt buộc nào. Ví dụ về các yêu cầu bao gồm số ID thuế, IATA, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và địa chỉ ngân hàng của bạn.

Công ty du lịch phải gói Alcatraz vé với các dịch vụ khác và tiết lộ rõ ràng Alcatraz giá vé theo gương mặt của họ. Bằng chứng là bắt buộc dưới dạng tài liệu tiếp thị được xuất bản. Gói tour được đề xuất phải được phê duyệt.

Mua vé tối đa: (mỗi Công ty du lịch kết hợp với các nhóm du lịch và sử dụng FIT):

  • 150 vé hàng tháng từ tháng 3 đến tháng 10.
  • 150 vé hàng tháng từ tháng 11 đến tháng 2.

Chi tiết hoạt động sẽ được bao gồm trong mẫu đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi 855-964-2282 để nói chuyện với một trong những đại lý nhóm của chúng tôi.