Giải quyết nhu cầu kỹ thuật của bạn

Câu hỏi thường gặp về hỗ trợ kỹ thuật
Chúng tôi đã gặp vấn đề trong khi cố gắng đặt trực tuyến. Tại sao?

Do bảo mật internet, chúng tôi bảo vệ khách truy cập của chúng tôi với các tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất về ủy quyền thẻ tín dụng và ngân hàng phát hành của bạn có thể đã từ chối giao dịch trên cơ sở không hỗ trợ xác minh địa chỉ trực tuyến. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật trang web của chúng tôi và bạn có thể đã cố gắng đặt phòng trong một trong những bản cập nhật này. Xóa cookie và bộ nhớ cache duyệt internet của bạn có thể giúp giải quyết vấn đề. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố khi đặt vé, vui lòng gọi cho bộ phận đặt chỗ của chúng tôi theo số +1.415.981.7625 để đặt qua điện thoại.

Tôi đã bị buộc tội hai lần. Làm thế nào để tôi được hoàn tiền?

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho bạn. Một trong những giao dịch trùng lặp sẽ được hoàn trả lại vào thẻ tín dụng của bạn. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số +1.415.981.7625 hoặc e-mail [email protected] với số ID Đặt phòng ban đầu của bạn.  Việc hoàn tiền áp dụng sẽ được xử lý trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.