Quản lý cổng đặt chỗ mới

Hủy và lên lịch lại
Tôi cần hủy/lên lịch lại vé.
Alcatraz Cruises gần đây đã giới thiệu một cổng thông tin người dùng được thiết kế để cho phép khách của chúng tôi tăng khả năng liên quan đến đặt phòng của họ. Hệ thống mới của chúng tôi đang hoạt động và sẵn sàng để sử dụng. Các chức năng sau có sẵn trên cổng thông tin:
  • Xác nhận đặt chỗ của bạn
  • Nhắn tin mã đặt chỗ của bạn đến thiết bị di động của bạn
  • In biên lai của bạn
  • Đổi lịch
  • Thêm hoặc xóa các loại vé riêng lẻ
  • Hoàn tiền và hủy toàn bộ đặt phòng

Vui lòng truy cập trang quản lý đặt chỗ của chúng tôi để bắt đầu xử lý bất kỳ chức năng nào ở trên tại đây: Quản lý đặt chỗ của bạn.