Mới Quản lý cổng thông tin đặt chỗ của bạn

Hủy và lên lịch lại
Tôi cần hủy/đổi lịch vé.
Alcatraz Cruises gần đây đã giới thiệu một cổng thông tin người dùng được thiết kế để cho phép khách của chúng tôi tăng khả năng liên quan đến đặt phòng của họ. Hệ thống mới của chúng tôi đang hoạt động và sẵn sàng để sử dụng. Các chức năng sau đây có sẵn trên cổng thông tin:

  • Xác nhận đặt chỗ của bạn
  • Nhắn tin ID đặt chỗ vào thiết bị di động của bạn
  • In biên lai của bạn
  • Sắp xếp lại lịch trình
  • Thêm hoặc xóa các loại yêu cầu riêng lẻ
  • Hoàn tiền và hủy toàn bộ đặt chỗ

Vui lòng truy cập trang quản lý đặt chỗ của bạn để bắt đầu xử lý bất kỳ chức năng nào ở trên tại đây: Quản lý đặt chỗ của bạn.