Mới Quản lý Cổng thông tin đặt phòng của bạn

Hủy bỏ và lên lịch lại
Tôi cần phải hủy bỏ / sắp xếp lại vé của tôi.
Alcatraz Cruises gần đây đã giới thiệu một cổng thông tin người dùng được thiết kế để cho phép khách của chúng tôi tăng khả năng liên quan đến đặt phòng của họ. Hệ thống mới của chúng tôi đang hoạt động và sẵn sàng để sử dụng. Các chức năng sau đây có sẵn trên cổng thông tin:
  • Xác nhận đặt phòng của bạn
  • Nhắn tin ID đặt phòng của bạn đến thiết bị di động của bạn
  • In biên lai của bạn
  • Sắp xếp lại
  • Thêm hoặc loại bỏ các loại vé riêng lẻ
  • Hoàn tiền và hủy toàn bộ đặt phòng

Vui lòng truy cập trang quản lý đặt phòng của chúng tôi để bắt đầu xử lý bất kỳ chức năng nào ở trên tại đây: Quản lý đặt phòng của bạn.