Imej Promosi Hari Valentine dengan pasangan memeluk di dek kapal. Keluarga di London dengan roda milenium di latar belakang. PELAYARAN MAKAN TEMPAH SEKARANG Thamesjet
Brunch di London
kad hadiah Baucar Hadiah Tempah Sekarang

Terma dan Syarat City Cruises Ltd

Dalam keadaan ini, "kami", ''kami''', merujuk kepada City Cruises Ltd dan berkenaan dengan bersiar-siar dan pengalaman City Cruises Limited. dan "anda", ''anda'' merujuk kepada pelanggan.

 

Terma dan Syarat tempahan ini merangkumi semua tempahan langsung dengan kami termasuk tempahan bersiar-siar dan acara dan pelayaran Thamesjet. Walaupun sebahagian besar Terma dan Syarat merangkumi semua produk, sila ketahui variasi terutamanya berkaitan dengan pembatalan dan pindaan.

Privasi
Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada City Cruises Ltd adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan perkhidmatan yang anda beli, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan perkhidmatan, kami mungkin perlu memberi anda komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat memilih untuk tidak menerima.

Bersiar-siar merangkumi perkhidmatan berjadual harian kami antara Westminster, Bankside, Waterloo, Tower dan Greenwich piers, dan dari kapal City Cruises Poole yang beroperasi dari Poole & Swanage Piers.
Pengalaman termasuk Thames Circular Cruise dan semua pelayaran yang menampilkan makanan, minuman atau hiburan yang disediakan.
Thamesjet merangkumi perkhidmatan bot kembung tegar berkelajuan tinggi kami.

1. Keperluan ketibaan UNTUK TEMPAHAN THAMESJET SAHAJA

1.1 Thamesjet berhak untuk mengubah masa atau tarikh tempahan anda sekiranya bilangan penumpang minimum tidak dicapai tiga puluh minit sebelum berlepas.

1.2 Penumpang perlu tiba di jeti tidak kurang dari 30 minit sebelum berlepas yang dijadualkan. Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin bermakna kami tidak dapat membenarkan anda menaiki pesawat. Anda tidak akan layak untuk penjadualan semula atau bayaran balik sekiranya lewat untuk berlepas yang dijadualkan.

2. Tiket – Umum

2.1 Semua harga di laman web kami dipetik dalam Pounds Sterling.

2.2 Setelah membeli tiket tidak boleh dikembalikan.

2.3 Anda mesti mempunyai tiket kertas atau e, yang sah, dibayar sepenuhnya dan tersedia untuk pemeriksaan untuk perjalanan yang dibuat. Anda mesti menggunakannya mengikut syarat-syarat ini dan ia mesti diserahkan sebelum memulakan atau kelihatan dan mampu diimbas pada peranti elektronik. Semua tiket kekal sebagai milik kami dan anda mesti mengembalikannya kepada kami sebaik sahaja anda selesai menggunakannya jika kami meminta.

2.4 Tiket kami hanya boleh digunakan oleh orang yang dibeli, atau kepada siapa mereka dikeluarkan. Tiket dikod dan diimbas sebelum menaiki pesawat. Oleh itu, mana-mana tiket yang disalin, dijual semula atau diteruskan untuk kegunaan selanjutnya adalah tidak sah.

2.5 Di mana tiket tersedia untuk perjalanan pada perkhidmatan lebih daripada satu pengendali, syarat-syarat yang akan dikenakan untuk setiap bahagian perjalanan anda adalah pengendali yang perkhidmatannya digunakan. Syarat pengendali pihak ketiga boleh didapati atas permintaan.

2.6 Anda mesti menyediakan tiket anda untuk pemeriksaan pada bila-bila masa semasa perjalanan anda dan anda mesti menyerahkannya untuk pemeriksaan jika diminta oleh anggota krew kami, Pegawai Polis atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa.

2.7 Jika anda ingin melakukan perjalanan di luar ketersediaan tiket anda, atau sebelum atau selepas masa yang sah, anda mungkin diminta untuk membayar tambang tambahan. Kami berhak untuk menolak menaiki pesawat atau meminta anda turun jika tambang tambahan tidak dibayar.

2.8 Jika anda membeli tiket dengan kad kredit atau debit yang anda tidak mempunyai hak yang sah, tiket akan menjadi tidak sah dari tarikh terbitan dan anda akan bertanggungjawab untuk membayar tambang penuh untuk sebarang perjalanan yang dibuat menggunakan tiket tersebut.

2.9 Walaupun kami cuba memastikan bahawa semua maklumat yang dipaparkan di laman web kami, terutamanya masa dan harga, adalah tepat, ada kemungkinan kesilapan mungkin berlaku. Jika kami mendapati ralat dalam harga tiket yang telah anda beli, kami akan cuba memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan sama ada untuk mengesahkan semula pembelian anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda atas apa-apa sebab, kami berhak untuk menganggap pembelian sebagai dibatalkan.

2.10 Jika anda mengemukakan tiket yang salah pada permulaan, kami berhak untuk menarik balik tiket, membatalkannya dan menolak perjalanan melainkan dan sehingga tiket lain telah dibeli pada harga yang betul untuk perjalanan yang dimaksudkan. Pembatalan di bawah mana-mana keadaan ini akan memberi anda bayaran balik penuh dari sebarang jumlah yang telah anda bayar.

2.11 Bersiar-siar

a) Anda boleh menaiki salah satu kapal persiaran kami dengan syarat anda mempunyai tiket yang sah dan tersedia untuk perjalanan anda. Perkhidmatan bersiar-siar kami sering dilindungi sehingga kami tidak dapat menjamin untuk menyediakan anda dengan tempat duduk, atau untuk menampung anda sama sekali, di atas kapal tertentu atau belayar.

b) Kanak-kanak di bawah umur lima tahun boleh melakukan perjalanan secara percuma dengan syarat mereka ditemani oleh pemegang tiket dan tidak menduduki tempat duduk untuk pengecualian pelanggan yang membayar tambang penuh. Kemudahan ini terhad kepada maksimum tiga orang kanak-kanak bagi setiap pemegang tiket. Kanak-kanak berumur 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun termasuk boleh melakukan perjalanan mengikut kadar kanak-kanak kecuali pada perkhidmatan di mana ia diiklankan bahawa tiada tambang kanak-kanak tersedia.

c) Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa (16 tahun +).

2.12 Pengalaman

a) Tiket untuk produk 'pengalaman' adalah untuk pelayaran tertentu dan walaupun kami tidak dapat menjamin untuk menjalankan perkhidmatan tertentu, tiket yang sah memastikan bahawa terdapat ruang untuk penumpang yang nyata. Dalam keadaan yang luar biasa, sekiranya kami atas sebab-sebab yang tidak dijangka tidak dapat mengendalikan perkhidmatan, kami akan menghubungi anda seawal mungkin.

b) Beberapa pelayaran 'Pengalaman' dihadkan kepada orang dewasa sahaja. Harga dan Kategori Umur mungkin berbeza dari produk ke produk. Sila rujuk laman web kami untuk maklumat lanjut.

2.13 Tiket Gabungan

a) Sebarang tiket yang dikeluarkan oleh City Cruises yang termasuk Tarikan Pihak Ketiga adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat penyedia tarikan yang berkaitan. City Cruises tidak mempunyai liabiliti berkenaan dengan prestasi atau penyediaan tarikan yang dijualnya sebagai ejen penyedia tarikan.

3. Tiket gantian, Bayaran Balik dan Pampasan

3.1 Jika tiket anda hilang, rosak atau tidak lagi boleh dibaca, kami boleh, mengikut budi bicara kami, menggantikannya secara percuma, dengan syarat kami boleh mengesahkan bahawa ia sah. Untuk mengesahkan pembelian anda, kami memerlukan rujukan tempahan City Cruises anda yang terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan ditunjukkan di halaman tiket asal. Sila ambil perhatian bahawa tidak mungkin untuk mengesahkan pembelian tiket anda dengan rujukan kad kredit atau debit anda kerana ini tidak mengandungi butiran tiket yang dibeli.

3.2 Kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerugian akibat kegagalan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan, atau di mana kelewatan berlaku kepada perkhidmatan tersebut, atas apa-apa sebab. Walau bagaimanapun, kami mungkin, mengikut budi bicara kami, mempertimbangkan bayaran balik ke atas mana-mana tiket yang tidak digunakan atau hanya sebahagiannya digunakan sebagai akibat langsung daripada kegagalan di pihak kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan yang mana tiket itu dibeli.

3.3 Bayaran balik tidak akan diberikan selain daripada keadaan yang dinyatakan di atas.

3.4 Tiada bayaran balik boleh dilakukan selepas tarikh sah tiket telah berlalu. Semua permintaan untuk bayaran balik atau tiket gantian mesti dibuat secara bertulis kepada Pengurus Tempahan, City Cruises ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England dan disertakan dengan tiket yang berkaitan yang dibeli, rujukan tempahan City Cruises anda (terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan pada halaman tiket asal) dan sebarang rujukan pembayaran yang dikeluarkan apabila pembelian anda disahkan. Bayaran balik tidak boleh dibenarkan atau diurus niaga di mana-mana lokasi lain atau dengan cara lain.

3.5 Sebarang bayaran balik yang dipersetujui akan dibuat sepenuhnya mengikut budi bicara kami dan tanpa prejudis.

3.6 Kami berhak untuk menarik balik sebarang tiket pada bila-bila masa walaupun kami tidak akan melakukan ini tanpa alasan yang baik.

3.7 Jika produk menjadi tidak tersedia selepas transaksi on-board, satu-satunya remedi adalah sama ada penggantian atau bayaran balik.

4. Penjadualan Semula

4.1 Bersiar-siar

a) Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga dan termasuk hari perjalanan (Isnin hingga Ahad, sebelum 17:30)

b) Serta tempoh notis yang diperincikan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah.

4.2 Pengalaman

a) Semua produk 'Pengalaman' yang ditawarkan adalah berdasarkan pembelian tiket untuk tarikh dan masa tertentu. Tempahan yang dibuat untuk kurang daripada sepuluh orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja yang jelas diberikan.

Hari bekerja merujuk kepada ketersediaan kakitangan pejabat dan bukan hari operasi yang dilanjutkan dan sepanjang tahun.

b) Sebarang tempahan yang dibuat untuk sebelas hingga dua puluh orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya empat belas notis hari bekerja yang jelas diberikan.

c) Tempahan untuk dua puluh satu hingga lima puluh lima orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh lapan notis hari bekerja yang jelas diberikan.

d) Tempahan untuk lebih daripada lima puluh enam orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya 56 notis hari bekerja yang jelas diberikan.

e) Serta tempoh notis yang dinyatakan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah.

4.3 Thamesjet

a) Tempahan untuk satu hingga empat orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk sebarang penjadualan semula tersebut.

b) Tempahan untuk lima hingga dua belas penumpang boleh dipinda selagi notis empat belas hari diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk sebarang penjadualan semula tersebut.

c) Perubahan tidak boleh ditampung dalam masa 72 jam selepas berlepas.

4.4 Acara Khas

a) Tiket acara khas seperti Malam Tahun Baru akan mempunyai tempoh pembatalan yang berbeza dengan Pengalaman standard. Maklumat tersebut akan dimaklumkan pada masa tempahan dan akan dipaparkan di laman web kami.

5. Pengelakan Tambang yang Disyaki dan gangguan tiket

5.1 Jika kami fikir anda telah menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana tiket untuk menipu kami, kami boleh membatalkan tiket dan tidak mengeluarkannya semula. Jika ini berlaku, anda akan kehilangan hak untuk sebarang bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan. Jika alasan yang mencukupi wujud untuk kami percaya bahawa anda telah cuba menipu kami, maka kami boleh menghasut prosiding undang-undang terhadap anda.

5.2 Tiket anda tidak sah jika kami percaya bahawa ia telah diusik dengan sengaja, atau jika ia rosak sehingga tidak dapat dibaca. Dalam kes disyaki mengganggu, kami tidak akan menggantikannya dan anda mesti menyerahkan tiket jika diminta oleh ahli kakitangan kami.

6. Akses

6.1 Untuk mengelakkan kemalangan dan untuk kesihatan, keselamatan dan keselesaan penumpang kami tiada kerusi roda akan dibenarkan untuk menghalang sebarang akses kepada keselamatan dan peralatan menyelamatkan nyawa, gangway, tangga atau laluan.

6.2 Jimat untuk Thamesjet jika anda menggunakan kerusi roda, anda mesti mempunyai pembantu yang mencukupi untuk membolehkan anda membuat perjalanan anda dengan selamat termasuk memulakan dan turun kapal. Krew tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami.

6.3 Jika anda memerlukan penjaga atau mana-mana atendan lain, anda mesti mempunyai tiket yang sah untuk semua yang berkenaan dan semua penumpang mesti dapat menaiki dengan selamat dan segera dengan sendirinya atau dengan bantuan penjaga.

6.4 Berkenaan dengan kraf Thamesjet semua penumpang mesti bergerak secara bebas untuk masuk dan keluar dari kapal kami. Walaupun dalam cuaca tenang terdapat pergerakan kapal semasa memulakan dan turun yang boleh mengakibatkan pergerakan dari jeti.

6.7 Bersiar-siar

a) Tidak semua kapal kami telah direka bentuk atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Jika anda berhasrat untuk menaiki kapal persiaran, anda mungkin perlu menunggu kapal yang boleh diakses kerusi roda.

b) Walaupun pada kapal yang direka atau disesuaikan untuk akses kerusi roda, anda mungkin tidak boleh duduk di kerusi roda di meja dan, atas sebab keselamatan, anda mungkin diminta untuk bergerak dari kerusi roda anda ke tempat duduk tetap, dalam hal ini kerusi roda akan disimpan di tempat yang selamat. Kami mempunyai ruang yang terhad untuk menampung kerusi roda di atas kapal dan oleh itu kami terhad dalam jumlah yang boleh kami bawa. Kami mungkin tidak dapat menyimpan dan membawa kerusi roda elektronik yang lebih besar atau lebih berat. Untuk mengelakkan kekecewaan, sila hubungi kami sebelum perjalanan.

6.8 Pengalaman

a) Apabila merancang untuk menempah mana-mana produk 'Pengalaman' kami, sila hubungi Jabatan Tempahan kami terlebih dahulu untuk menyemak kesesuaian akses.

6.9 Thamesjet

a) Kapal Thamesjet adalah, atas sebab keselamatan, tidak direka atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Penumpang mestilah bergerak secara bebas.

b) Tempat duduk di Thamesjet adalah 37 inci lebar. Tempat duduk direka untuk menampung dua orang dewasa. Jika anda tidak dapat duduk dengan selesa dengan orang dewasa lain di sebelah anda atas apa-apa sebab, anda mungkin ditolak kebenaran untuk melakukan perjalanan yang anda minta. Sekiranya ruang dan penjadualan membolehkan anda ditawarkan perjalanan alternatif tetapi ini tidak dapat dijamin.

7. Bagasi, barang-barang dan haiwan

7.1 Bersiar-siar & Pengalaman

a) Atas sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, kami perlu mengehadkan jumlah dan jenis bagasi, termasuk kerusi tolak dan troli membeli-belah, yang boleh anda bawa bersama anda pada perkhidmatan kami. Anda boleh, mengikut budi bicara krew, membawa bersama anda perkara-perkara berikut, dengan syarat mereka tidak menghalang akses kepada keselamatan dan peralatan menyelamatkan nyawa, gangways, tangga atau laluan dan tidak diletakkan di tempat duduk:

i) Bagasi peribadi
ii) Kerusi tolak dan buggies
iii) Prams
iv) Basikal
v) Perkara-perkara lain dengan syarat ia tidak dianggap mungkin mencederakan sesiapa sahaja

b) Tiada haiwan selain daripada Anjing Panduan atau Anjing Pendengaran dibenarkan masuk ke kapal persiaran atau pengalaman kami, selain daripada kapal City Cruises Poole yang beroperasi dari Poole dan Swanage Piers.

7.2 Thamesjet

a) Atas sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, hanya barangan bagasi tangan kecil dibenarkan di atas kapal Thamesjet. Atas budi bicara kakitangan, dan sepenuhnya atas risiko anda sendiri, barang-barang yang lebih besar boleh ditinggalkan di pantai untuk pengumpulan pada akhir perjalanan anda.

b) Adalah dikesali, bahawa atas sebab keselamatan, kami tidak dapat membawa haiwan dalam apa jua bentuk termasuk anjing pemandu dan anjing pendengaran. Anjing pemandu dan anjing pendengaran boleh dibenarkan ke platform asrama dengan kebenaran dan notis terlebih dahulu.

7.3 Kami berhak untuk menyekat pengangkutan mana-mana bagasi apabila terdapat keperluan untuk meningkatkan keselamatan dan menolak kebenaran untuk anda mengambil apa-apa barang sama sekali ke dalam kapal.

7.4 Anda tidak boleh mengambil apa-apa bahan berbahaya atau keradangan

8. Harta Yang Hilang

8.1 Kami berurusan dengan harta yang hilang mengikut prosedur harta kami yang hilang, yang tersedia untuk pemeriksaan atas permintaan.

8.2 Jika anda mendapati mana-mana harta yang tidak dijaga di atas kapal atau kemudahan kami, jangan sentuh tetapi sila maklumkan kepada anak kapal dengan segera.

8.3 Jika kita fikir harta yang tidak dijaga boleh menjadi ancaman keselamatan, polis atau perkhidmatan keselamatan boleh dipanggil untuk hadir dan barang-barang itu boleh dimusnahkan.

8.4 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan dalam mengembalikan harta yang ditinggalkan di atas kapal kami.

8.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengumpul harta yang hilang. Jika anda meminta bahawa harta tersebut dihantar kepada anda dan kami bersetuju untuk membuat pengaturan sedemikian, ini adalah dengan syarat bahawa anda bertanggungjawab, terlebih dahulu, untuk apa-apa kos yang ditanggung.

9. Fotografi

9.1 Dari semasa ke semasa Thamesjet/City Cruises atau pihak lain yang diberi kuasa akan menjalankan fotografi dan/atau rakaman video dan/atau bentuk pemantauan lain pada atau di sekitar kapal yang mungkin menampilkan pengunjung. Dengan membeli tiket, anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat ini dan dengan itu anda bersetuju untuk kami atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh kami, untuk menggunakan imej ini pada bila-bila masa sekarang atau pada masa akan datang. Anda juga bersetuju bahawa hak cipta dan harta intelek yang mengekalkan imej tersebut kekal dengan Thamesjet/City Cruises atau pihak ketiga yang diberi kuasa.

10. Kesihatan & Keselamatan

10.1 Untuk keselamatan anda sendiri dan keselamatan orang lain, anda mesti mengikuti arahan yang diberikan oleh anak kapal kami semasa memulakan / turun atau menaiki mana-mana kapal kami. Arahan atau nasihat yang terkandung dalam notis keselamatan di atas kapal hendaklah diikuti.

10.2 Atas sebab keselamatan anda tidak boleh merokok (kecuali di kawasan merokok yang ditetapkan) di kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.

10.3 Atas sebab keselamatan, anda tidak boleh menggunakan kasut roda, bilah roller, hoverboard, papan selaju atau sebarang peralatan yang serupa pada kapal kami atau sebarang kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.

10.4 Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk melakukan sebarang perjalanan yang mana mereka mempunyai tiket. Sekiranya terdapat sebarang keraguan penumpang yang berpotensi perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan.

10.5 Pada sesetengah kapal, meja dan kerusi tetap dan tidak boleh dipindahkan. Penumpang mudah alih yang lebih besar atau kurang mungkin tidak dapat mengakses tempat duduk tersebut. Sila dapatkan maklumat lanjut sebelum membuat tempahan atau menaiki pesawat.

10.6 Thamesjet

a) Jaket kalis air dan jaket keselamatan akan disediakan kepada penumpang. Pemakaian jaket keselamatan adalah wajib. Ini adalah harta City Cruises ltd. dan mesti dikembalikan pada akhir perjalanan. Sekiranya jaket keselamatan dinaikkan secara manual dan / atau rosak apabila tiada kecemasan berlaku caj sebanyak £ 50 setiap jaket akan dikenakan kepada nama utama pada tempahan.

b) Thamesjet tidak boleh bertanggungjawab terhadap keadaan cuaca semasa perjalanan. Sila berpakaian sesuai untuk keadaan yang mengingati sungai selalunya lebih sejuk daripada pantai. Kasut rata disyorkan dan kasut bertumit tinggi atau kasut lain yang dianggap mungkin berpotensi merosakkan bot tidak dibenarkan di atas kapal.

c) Atas sebab keselamatan, keperluan ketinggian minimum untuk perjalanan di Thamesjet ialah 135 cm. Susunan tempat duduk di Thamesjet adalah semata-mata mengikut budi bicara Kapten dan tempat duduk depan memerlukan penumpang berada jauh di atas ketinggian minimum kerana jurang yang lebih besar antara tempat duduk dan pegangan tangan.

d) Semua kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa.

e) Pengambilan makanan atau minuman di atas kapal Thamesjet tidak dibenarkan.

f) Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk menaiki bot laju ini dan jika ada keraguan perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan. Tanpa menyeluruh, Thamesjet tidak disyorkan untuk orang yang menderita keadaan tulang belakang atau lain-lain, epilepsi, pening, diabetes, angina atau keadaan jantung. Ibu hamil tidak boleh melakukan perjalanan di mana-mana peringkat kehamilan.

11. Kelakuan

11.1 Kapten boleh menolak untuk membawa mana-mana penumpang, atau mengarahkan mana-mana penumpang untuk turun, di mana tingkah laku penumpang itu boleh menyebabkan gangguan atau kesalahan kepada penumpang lain atau membahayakan keselamatan penumpang, penumpang lain, anak kapal atau kapal.

12. Liabiliti & Had

12.1 Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan diri yang timbul daripada kecuaian kami tidak boleh melebihi had di bawah Konvensyen Had Liabiliti untuk Tuntutan Maritim 1976 dan SI 1998 No. 1258 perenggan 4(b) dan 7(e). ( LLMC 1976 ) Ini mengehadkan liabiliti kami kepada 175 000 hak menarik khas bagi setiap penumpang.

12.2 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan atau kelewatan kepada mana-mana orang atau harta benda mereka semasa memulakan atau turun dari kapal atau semasa pelayaran melainkan kerugian atau kerosakan tersebut disebabkan oleh kecuaian anak kapal (termasuk Master) di atas kapal.

12.3 Penumpang dinasihatkan untuk mengehadkan barang berharga dan harta yang dibawa ke atas kapal yang boleh dibawa dengan selamat. Semua harta peribadi adalah tanggungjawab penumpang dan mesti disimpan bersama mereka pada setiap masa.

12.4 Liabiliti kami untuk kehilangan atau kerosakan harta benda tidak boleh melebihi had yang dinyatakan mengikut LLMC 1976.

12.5 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit termasuk kehilangan keuntungan.

12.6 Sekiranya LLMC 1976 tidak terpakai maka had liabiliti mengikut Konvensyen Athens 1974 dimasukkan secara kontrak ke dalam kontrak ini.

12.7 Setakat LLMC 1976 terpakai:

a) Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi atau kehilangan atau kerosakan kepada bagasi dan barang berharga yang timbul daripada kecuaian kami adalah terhad mengikut terma-termanya;

b) Kami berhak mendapat manfaat daripada semua batasan, hak dan kekebalan yang diberikan oleh LLMC 1976 ; Dan

c) Apa-apa ganti rugi yang perlu dibayar oleh kami sehingga had LLMC 1976 hendaklah dikurangkan mengikut kadar kecuaian penyumbang oleh penumpang dan dengan potongan maksimum (jika berkenaan) yang dinyatakan dalam LLMC 1976

12.8 City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang gangguan kepada perkhidmatan sekiranya bertindak balas terhadap arahan daripada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, MCA, PLA dan mana-mana Perkhidmatan Kecemasan.

12.9 City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang pembatalan atau kelewatan atau kerugian lain yang timbul daripada keadaan cuaca, pasang surut, tindakan Tuhan, mogok, keganasan, tindakan pihak ketiga atau perkara lain di luar kawalan City Cruises.

12.10 Kami berhak, apabila perlu dan tanpa notis, untuk mengubah jadual waktu atau mengarahkan semula kapal atas sebab keselamatan atau menghentikan mereka melawat jeti. Walaupun apa-apa tindakan sedemikian akan menjadi luar biasa, kami tidak menjamin untuk mengendalikan sebarang perkhidmatan mengikut jadual yang diterbitkan, atau sama sekali.

13. Komen dan Maklum Balas Pelanggan

13.1 Sebarang aduan penumpang hendaklah dibuat dalam tempoh empat belas hari dari tarikh acara.

Sekiranya anda perlu membincangkan unsur-unsur pelayaran anda, sila hantar akaun bertulis terperinci kepada Pasukan Khidmat Pelanggan kami termasuk nombor rujukan tempahan anda

Untuk menghubungi Pasukan Khidmat Pelanggan City Cruises:

Melalui e-mel:
[email protected]

Melalui pos:
City Cruises Ltd
Pasukan Khidmat Pelanggan
Unit 6, 1 Mill Street, Dermaga Penderitaan Scott
London
SE1 2DF

Apa yang boleh dijangkakan

Anda harus mengharapkan pengakuan dalam tempoh tiga hingga lima hari bekerja selepas menerima aduan anda.
Siasatan penuh akan mengambil masa dalam tempoh 10 hingga 14 hari bekerja. Acara khas mungkin mengambil masa sehingga 28 hari perniagaan.
Jika anda mengadu bagi pihak orang lain, sertakan persetujuan bertulis mereka dengan e-mel anda kerana ini akan mempercepatkan proses.

Pasukan Khidmat Pelanggan akan berusaha untuk bertindak balas sepenuhnya terhadap aduan anda dalam masa yang dipersetujui, namun, jika isu itu rumit, sebarang kelewatan akan dijelaskan dan anda akan dimaklumkan mengenai kemajuan.

14. Undang-undang & Bidang Kuasa

14.1 Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau tuntutan antara City Cruises dan mana-mana penumpang yang tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan maka pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang pertikaian tersebut akan diputuskan oleh undang-undang Inggeris.

14.2 Pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa pertikaian hendaklah diselesaikan oleh mahkamah Inggeris yang akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.

Jika anda telah membeli tiket anda melalui pihak ketiga/ejen, sila klik DI SINI.

15. Bayaran

15.1 Kaedah pembayaran yang diterima di jeti dan di atas kapal kami adalah Kredit / Debit Visa, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit / Debit Korporat Mastercard, American Express.

15.2 Kaedah pembayaran yang diterima dalam talian adalah Kredit / Debit Visa, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit / Debit Korporat Mastercard, American Express dan Maestro.

COVID-19:

Pelayaran Awam: Sekiranya anda mempunyai pengalaman yang ditempah dan anda harus mengasingkan diri kerana Ujian NHS dan Jejak atau sekatan kerajaan UK / kerajaan luar negara yang menghalang anda daripada memenuhi pengalaman anda, anda boleh meminda ke tarikh kemudian tanpa bayaran pentadbir. Jika tempahan anda berada di luar 72 jam (sehingga waktu berlepas jika anda telah menempah Jaminan), sila ubah tarikh anda di laman web kami melalui 'Urus Tempahan Saya'. Sebagai alternatif, hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] dengan butiran penuh dan salah seorang penasihat kami yang mesra akan dapat membantu anda mengubah tempahan anda.

Jika anda ingin membatalkan pengalaman anda, ini akan selaras dengan terma dan syarat biasa kami.

Sewa Persendirian: Sekiranya anda mempunyai pekerja swasta yang ditempah dan tidak dapat memenuhi pengalaman anda kerana Ujian NHS dan Jejak pengasingan diri atau sekatan rasmi kerajaan, anda boleh mengubah pengalaman anda ke tarikh kemudian tanpa bayaran pentadbir. Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan sedemikian, kami akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan semula sebarang kos yang telah kami tanggung. Sekiranya kami tidak dapat, kami berhak untuk memotong sebarang kos tersebut daripada pembayaran anda.

Jika anda ingin membatalkan pengalaman anda, ini akan selaras dengan terma dan syarat biasa kami.