Post Media đã chia sẻ năm điểm đến nổi tiếng thế giới hàng đầu của mình để ghé thăm ngay bây giờ, kể từ khi trường học hoạt động trở lại. Thác Niagara, Canada và Hornblower Niagara Cruises lọt vào danh sách này. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm điểm đến với các dòng giảm tại Hornblower Niagara Cruises, Fall foliage và nhiệt độ mát mẻ hơn. Đọc thêm.