Câu hỏi thường gặp của

Đài quan sát một thế giới cao bao nhiêu?

Đài quan sát một thế giới cao hơn 1,250 feet so với mặt đường.

Bảo tàng & Tưởng niệm 9/11 mở cửa khi nào?

Bảo tàng mở cửa cho công chúng vào ngày 21 tháng 2014 năm XNUMX.

What can you see from the One World Observatory?

Visitors get 360-degree views of Manhattan, the East River, New York Harbor, and the Brooklyn and Manhattan Bridges.