poole-private-boat-hire

Terma dan Syarat City Cruises Ltd - Poole

Dalam keadaan ini, "kami", ''kami', merujuk kepada City Cruises Ltd dan berkenaan dengan bersiar-siar dan pengalaman City Cruises Poole Limited. dan "anda", ''anda'' merujuk kepada pelanggan.

 

Terma dan Syarat tempahan ini merangkumi semua tempahan terus dengan kami termasuk tempahan persiaran dan acara. Walaupun sebahagian besar Terma dan Syarat merangkumi semua produk, sila ambil perhatian tentang variasi terutamanya berkaitan dengan pembatalan dan pindaan.

Privasi
Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada City Cruises Ltd adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan.  Anda memahami bahawa melalui penggunaan perkhidmatan yang anda beli, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini.  Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan.  Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.

Bersiar-siar meliputi perkhidmatan berjadual kami yang beroperasi dari Poole & Swanage Piers dan pengalaman termasuk semua pelayaran yang menampilkan makanan, minuman atau hiburan yang disediakan.

1. Tiket – Umum

1.1 Semua harga di laman web kami disebut harga dalam Pounds Sterling.

1.2 Setelah membeli tiket tidak boleh dikembalikan.

1.3 Anda mesti mempunyai tiket kertas atau e, yang sah, dibayar sepenuhnya dan tersedia untuk pemeriksaan untuk perjalanan yang dibuat. Anda mesti menggunakannya mengikut syarat-syarat ini dan ia mesti diserahkan sebelum memulakan atau kelihatan dan mampu diimbas pada peranti elektronik. Semua tiket kekal sebagai harta kami dan anda mesti mengembalikannya kepada kami sebaik sahaja anda selesai menggunakannya jika kami meminta.

1.4 Tiket kami hanya boleh digunakan oleh orang yang dibeli, atau kepada siapa ia dikeluarkan. Tiket dikodkan bar dan diimbas sebelum menaiki pesawat. Oleh itu, mana-mana tiket yang disalin, dijual semula atau diluluskan untuk kegunaan selanjutnya akan menjadi tidak sah.

1.5 Di mana tiket tersedia untuk perjalanan menggunakan perkhidmatan lebih daripada satu pengendali, syarat-syarat yang akan dikenakan untuk setiap bahagian perjalanan anda adalah milik pengendali yang perkhidmatannya digunakan. Syarat pengendali pihak ketiga tersedia atas permintaan.

1.6 Anda mesti menyediakan tiket anda untuk pemeriksaan pada bila-bila masa semasa perjalanan anda dan anda mesti menyerahkannya untuk pemeriksaan jika diminta oleh anggota krew kami, Pegawai Polis atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa.

1.7 Jika anda ingin melakukan perjalanan di luar ketersediaan tiket anda, atau sebelum atau selepas masa yang sah, anda mungkin diminta membayar tambang tambahan. Kami berhak untuk menolak menaiki pesawat atau menghendaki anda turun jika tambang tambahan tidak dibayar.

1.8 Jika anda membeli tiket dengan kad kredit atau debit yang anda tidak mempunyai hak yang sah, tiket tidak sah dari tarikh dikeluarkan dan anda akan bertanggungjawab untuk membayar tambang penuh untuk sebarang perjalanan yang dibuat menggunakan tiket tersebut.

1.9 Walaupun kami cuba memastikan bahawa semua maklumat yang dipaparkan di laman web kami, terutamanya masa dan harga, adalah tepat, ada kemungkinan kesilapan mungkin berlaku. Jika kami menemui ralat dalam harga tiket yang telah anda beli, kami akan cuba memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan sama ada mengesahkan semula pembelian anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda atas apa-apa sebab, kami berhak untuk menganggap pembelian sebagai dibatalkan.

1.10 Jika anda mengemukakan tiket yang salah semasa memulakan, kami berhak untuk menarik balik tiket, membatalkannya dan menolak perjalanan melainkan dan sehingga tiket lain telah dibeli pada harga yang betul untuk perjalanan yang dimaksudkan. Pembatalan dalam mana-mana keadaan ini akan melayakkan anda mendapat bayaran balik penuh bagi sebarang jumlah wang yang telah anda bayar.

1.11 Bersiar-siar

a) Anda boleh menaiki salah satu kapal persiaran kami dengan syarat anda mempunyai tiket yang sah dan tersedia untuk perjalanan anda. Perkhidmatan bersiar-siar kami sering dinaungi oleh itu kami tidak dapat menjamin untuk menyediakan tempat duduk, atau untuk menampung anda sama sekali, di atas kapal tertentu atau belayar.

b) Kanak-kanak di bawah umur lima tahun boleh melakukan perjalanan secara percuma dengan syarat mereka ditemani oleh pemegang tiket dan tidak menduduki tempat duduk dengan pengecualian pelanggan yang membayar tambang penuh. Kemudahan ini terhad kepada maksimum tiga orang kanak-kanak bagi setiap pemegang tiket. Kanak-kanak berumur 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun termasuk boleh melakukan perjalanan pada kadar kanak-kanak kecuali perkhidmatan yang diiklankan bahawa tiada tambang kanak-kanak disediakan.

c) Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa (16 tahun +)

1.12 Pengalaman

a) Tiket untuk produk 'pengalaman' adalah untuk pelayaran tertentu dan walaupun kami tidak dapat menjamin untuk menjalankan perkhidmatan tertentu, tiket yang sah memastikan bahawa terdapat ruang untuk penumpang yang nyata. Dalam keadaan yang luar biasa, sekiranya kami atas sebab-sebab yang tidak dijangka tidak dapat mengendalikan perkhidmatan, kami akan menghubungi anda seawal mungkin.

b) Beberapa pelayaran 'Pengalaman' mungkin dihadkan kepada orang dewasa sahaja. Harga dan Kategori Umur mungkin berbeza dari produk ke produk. Sila rujuk laman web kami untuk maklumat lanjut.

1.13 Tiket Gabungan

a) Sebarang tiket yang dikeluarkan oleh City Cruises yang termasuk Tarikan Pihak ke-3 adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat penyedia tarikan yang berkaitan. City Cruises tidak mempunyai liabiliti berkenaan dengan prestasi atau penyediaan tarikan yang dijualnya sebagai ejen pembekal tarikan.

2. Tiket gantian, Bayaran Balik dan Pampasan

2.1 Jika tiket anda hilang, rosak atau tidak lagi boleh dibaca, kami boleh, mengikut budi bicara kami, menggantikannya secara percuma, dengan syarat kami boleh mengesahkan bahawa ia sah. Untuk mengesahkan pembelian anda, kami memerlukan rujukan tempahan City Cruises anda yang terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan ditunjukkan di halaman tiket asal. Sila ambil perhatian bahawa pembelian tiket anda tidak mungkin dengan rujukan kad kredit atau debit anda kerana ini tidak mengandungi butiran tiket yang dibeli.

2.2 Kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh kegagalan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan, atau di mana kelewatan berlaku kepada perkhidmatan tersebut, atas sebarang sebab. Walau bagaimanapun, kami boleh mengikut budi bicara kami, mempertimbangkan bayaran balik ke atas mana-mana tiket yang tidak digunakan atau hanya sebahagiannya digunakan sebagai akibat langsung daripada kegagalan pihak kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan yang mana tiket itu dibeli.

2.3 Bayaran balik tidak akan diberikan selain daripada keadaan yang dinyatakan di atas.

2.4 Tiada bayaran balik boleh dilakukan selepas tarikh tiket yang sah telah berlalu. Semua permintaan untuk bayaran balik atau tiket gantian mesti dibuat secara bertulis kepada Pengurus Tempahan, City Cruises Ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England dan disertakan dengan tiket berkaitan yang dibeli, rujukan tempahan City Cruises anda (terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan pada halaman tiket asal) dan sebarang rujukan pembayaran yang dikeluarkan semasa pembelian anda disahkan. Bayaran balik tidak boleh dibenarkan atau diurusniagakan di mana-mana lokasi lain atau dengan cara lain.

2.5 Apa-apa bayaran balik yang dipersetujui akan dibuat sepenuhnya mengikut budi bicara kami dan tanpa prasangka.

2.6 Kami berhak untuk menarik balik mana-mana tiket pada bila-bila masa walaupun kami tidak akan melakukan ini tanpa alasan yang baik.

3. Penjadualan Semula

3.1 Bersiar-siar

a) Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga dan termasuk hari perjalanan (Isnin hingga Ahad, sebelum jam 17:30)

b) Selain tempoh notis yang dinyatakan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah.

3.2 Pengalaman

a) Semua produk 'Pengalaman' yang ditawarkan adalah berdasarkan pembelian tiket untuk tarikh dan masa tertentu. Tempahan yang dibuat kurang daripada sepuluh orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja jelas diberikan.

Hari bekerja merujuk kepada ketersediaan kakitangan pejabat dan bukan hari operasi yang dilanjutkan dan sepanjang tahun.

b) Sebarang tempahan yang dibuat untuk sebelas hingga dua puluh orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya empat belas notis hari bekerja yang jelas diberikan.

c) Tempahan untuk dua puluh satu hingga lima puluh lima orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh lapan hari bekerja yang jelas notis diberikan.

d) Tempahan untuk lebih daripada lima puluh enam orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya 56 notis hari bekerja yang jelas diberikan.

e) Serta tempoh notis yang dinyatakan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah.

3.3 Acara Khas

a) Tiket acara khas seperti Malam Tahun Baru akan mempunyai tempoh pembatalan yang berbeza dengan Pengalaman standard. Maklumat sedemikian akan dimaklumkan pada masa tempahan dan akan muncul di laman web kami.

4. Pengelakan Tambang yang disyaki dan gangguan tiket

4.1 Jika kami berpendapat bahawa anda telah menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana tiket untuk menipu kami, kami boleh membatalkan tiket dan tidak mengeluarkannya semula. Jika ini berlaku, anda akan kehilangan hak untuk sebarang bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan. Jika alasan yang mencukupi wujud untuk kami percaya bahawa anda telah cuba menipu kami, maka kami boleh menghasut prosiding undang-undang terhadap anda.

4.2 Tiket anda tidak sah jika kami percaya bahawa ia telah diusik dengan sengaja, atau jika ia rosak sehingga tidak dapat dibaca. Sekiranya disyaki mengganggu, kami tidak akan menggantikannya dan anda mesti menyerahkan tiket jika diminta berbuat demikian oleh ahli kakitangan kami.

5. Akses

5.1 Kapal yang beroperasi dari Poole dan Swanage Piers tidak boleh diakses dengan kerusi roda. Anak kapal tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami.

5.2 Jika anda memerlukan penjaga atau mana-mana atendan lain, anda mesti mempunyai tiket yang sah untuk semua yang berkenaan dan semua penumpang mesti dapat menaiki pesawat dengan selamat dan segera sendiri atau dengan bantuan penjaga.

5.3 Jika anda pekak berdaftar, anda boleh ditemani oleh anjing pendengaran untuk orang pekak.

6. Bagasi, barang-barang dan haiwan

6.1 Bersiar-siar & Pengalaman

a) Atas sebab-sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, kami perlu mengehadkan jumlah dan jenis bagasi, termasuk kerusi tolak dan troli membeli-belah, yang boleh anda bawa bersama anda dalam perkhidmatan kami. Anda boleh, mengikut budi bicara anak kapal, membawa bersama anda perkara-perkara berikut, dengan syarat ia tidak menghalang akses kepada peralatan keselamatan dan menyelamatkan nyawa, gangways, tangga atau laluan dan tidak diletakkan di tempat duduk:

i) Bagasi peribadi
ii) Kerusi tolak dan buggies
iii) Prams
iv) Basikal
v) Barangan lain dengan syarat ia tidak dianggap boleh mencederakan sesiapa sahaja

b) Tiada haiwan selain Anjing Pemandu, Anjing Pendengaran dan anjing berkelakuan baik dibenarkan di atas kapal tetapi mesti memimpin sepanjang perjalanan.

7. Kehilangan Harta

7.1 Kami berurusan dengan harta yang hilang mengikut prosedur harta benda kami yang hilang, yang tersedia untuk pemeriksaan atas permintaan.

7.2 Jika anda mendapati mana-mana hartanah tanpa pengawasan di atas kapal atau kemudahan kami, jangan sentuh tetapi sila maklumkan kepada anak kapal dengan segera.

7.3 Jika kita fikir harta benda yang tidak dijaga mungkin menjadi ancaman keselamatan, polis atau perkhidmatan keselamatan boleh dipanggil untuk hadir dan barang-barang itu boleh dimusnahkan.

7.4 Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan dalam memulangkan harta yang ditinggalkan di atas kapal kami.

7.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengutip harta yang hilang. Jika anda meminta harta tersebut dihantar kepada anda dan kami bersetuju untuk membuat pengaturan sedemikian, ini adalah dengan syarat bahawa anda bertanggungjawab, terlebih dahulu, untuk sebarang kos yang ditanggung.

8. Fotografi

8.1 Dari semasa ke semasa City Cruises Poole atau pihak lain yang diberi kuasa akan menjalankan fotografi dan / atau rakaman video dan / atau bentuk pemantauan lain pada atau di sekitar kapal yang mungkin menampilkan pelawat. Dengan membeli tiket, anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat ini dan dengan itu anda bersetuju untuk kami atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh kami, untuk menggunakan imej ini pada bila-bila masa sekarang atau pada masa hadapan. Anda juga bersetuju bahawa hak cipta dan harta intelek yang berkaitan dengan imej sedemikian kekal dengan City Cruises Poole atau pihak ketiga yang diberi kuasa.

9. Kesihatan &Keselamatan 

9.1 Untuk keselamatan anda sendiri dan keselamatan orang lain, anda mesti mengikut arahan yang diberikan oleh anak kapal kami semasa memulakan / turun atau menaiki mana-mana kapal kami. Arahan atau nasihat yang terkandung dalam notis keselamatan di atas kapal hendaklah diikuti.

9.2 Atas sebab-sebab keselamatan, anda tidak boleh merokok (kecuali di kawasan merokok yang ditetapkan) di atas kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.

9.3 Atas sebab-sebab keselamatan, anda tidak boleh menggunakan kasut roda, bilah roller, papan hover, papan selaju atau apa-apa peralatan yang serupa pada kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.

9.4 Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk melakukan sebarang perjalanan yang mana mereka mempunyai tiket. Jika ada keraguan, penumpang yang berpotensi perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan.

10. Kelakuan

10.1 Kapten boleh menolak untuk membawa mana-mana penumpang, atau mengarahkan mana-mana penumpang untuk turun, di mana tingkah laku penumpang itu boleh menyebabkan gangguan atau kesalahan kepada penumpang lain atau membahayakan keselamatan penumpang, penumpang lain, anak kapal atau kapal.

11. Liabiliti & Had

11.1 Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami tidak boleh melebihi had di bawah Konvensyen Had Liabiliti untuk Tuntutan Maritim 1976 dan SI 1998 No. 1258 perenggan 4(b) dan 7(e). ( LLMC 1976 ) Ini mengehadkan liabiliti kami kepada 175 000 hak pengeluaran khas bagi setiap penumpang.

11.2 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan atau kelewatan kepada mana-mana orang atau harta benda mereka semasa memulakan atau turun dari kapal atau semasa pelayaran melainkan jika kerugian atau kerosakan itu disebabkan oleh kecuaian anak kapal (termasuk Master) di atas kapal.

11.3 Penumpang dinasihatkan untuk mengehadkan barang berharga dan harta yang dibawa masuk ke dalam pesawat yang boleh dibawa dengan selamat. Semua harta peribadi adalah tanggungjawab penumpang dan mesti disimpan bersama mereka pada setiap masa.

11.4 Liabiliti kami untuk kehilangan atau kerosakan harta benda tidak boleh melebihi had yang ditetapkan selaras dengan LLMC 1976.

11.5 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit termasuk kehilangan keuntungan.

11.6 Sekiranya LLMC 1976 tidak terpakai maka had liabiliti mengikut Konvensyen Athens 1974 dimasukkan secara kontrak ke dalam kontrak ini.

11.7 Setakat mana LLMC 1976 terpakai:

a) Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi atau kehilangan atau kerosakan bagasi dan barang berharga yang timbul daripada kecuaian kami hendaklah dihadkan mengikut termanya;

b) Kami berhak mendapat manfaat daripada semua batasan, hak dan kekebalan yang diberikan oleh LLMC 1976; Dan

c) Sebarang kerosakan yang perlu dibayar oleh kami sehingga had LLMC 1976 akan dikurangkan berkadaran dengan kecuaian penyumbang oleh penumpang dan dengan potongan maksimum (jika berkenaan) yang dinyatakan dalam LLMC 1976

11.8 City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang gangguan kepada perkhidmatan sekiranya bertindak balas terhadap arahan daripada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, MCA, PLA dan sebarang Perkhidmatan Kecemasan.

11.9 City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang pembatalan atau kelewatan atau kerugian lain yang timbul daripada keadaan cuaca, pasang surut, perbuatan Tuhan, mogok, keganasan, tindakan pihak ketiga atau perkara lain di luar kawalan City Cruises.

11.10 Kami berhak, apabila perlu dan tanpa notis, untuk mengubah jadual waktu atau kapal laluan semula atas sebab keselamatan atau untuk menghentikan mereka melawat dermaga. Walaupun apa-apa tindakan sedemikian akan menjadi luar biasa, kami tidak menjamin untuk mengendalikan sebarang perkhidmatan mengikut jadual yang diterbitkan, atau sama sekali.

12. Aduan

12.1 Sebarang aduan penumpang hendaklah dibuat dalam tempoh empat belas hari selepas kejadian dan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Pengurus Tempahan, City Cruises Ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England.

13. Undang-undang & Bidang Kuasa 

13.1 Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau tuntutan antara City Cruises dan mana-mana penumpang yang tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan maka pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang pertikaian tersebut akan diputuskan oleh undang-undang Inggeris.

13.2 Pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa pertikaian akan diselesaikan oleh mahkamah Inggeris yang akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.

Jika anda telah membeli tiket anda melalui pihak ketiga/ejen, sila klik DI SINI.

14. Pembayaran

14.1 Kaedah pembayaran yang diterima di dermaga dan di atas kapal kami adalah Kredit Visa / Debit, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit / Debit, American Express.

14.2 Kaedah pembayaran yang diterima dalam talian adalah Kredit Visa / Debit, Kredit Korporat Visa / Debit, Mastercard Kredit / Debit, Mastercard Corporate Credit / Debit, American Express dan Maestro.

COVID-19:

Pelayaran Awam: Sekiranya anda mempunyai pengalaman yang ditempah dan anda perlu mengasingkan diri kerana Ujian dan Jejak NHS atau sekatan kerajaan / kerajaan UK / Luar Negara menghalang anda daripada memenuhi pengalaman anda, anda boleh meminda ke tarikh yang akan datang tanpa bayaran pentadbir. Jika tempahan anda adalah di luar 72 jam (sehingga waktu berlepas jika anda telah menempah Assurance), sila ubah tarikh anda di laman web kami melalui 'Urus Tempahan Saya'. Sebagai alternatif, hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] dengan butiran penuh dan salah seorang penasihat kami yang ramah akan dapat membantu anda meminda tempahan anda.

Jika anda ingin membatalkan pengalaman anda, ini akan selaras dengan terma dan syarat biasa kami.

Sewa Peribadi: Jika anda mempunyai sewa peribadi yang ditempah dan tidak dapat memenuhi pengalaman anda kerana Ujian NHS dan Mengesan pengasingan diri atau sekatan rasmi kerajaan, anda boleh meminda pengalaman anda kepada tarikh yang lebih lama tanpa bayaran pentadbir. Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan sedemikian kami akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan sebarang kos yang telah kami tanggung. Sekiranya kami tidak dapat berbuat demikian, kami berhak untuk memotong sebarang kos tersebut daripada pembayaran anda.

Jika anda ingin membatalkan pengalaman anda, ini akan selaras dengan terma dan syarat biasa kami.