Du thuyền năm mới

Chào năm mới theo phong cách! Năm 2021 đã đến và đi và năm 2022 đang trên đường. Tham gia với chúng tôi trên mặt nước cho một gửi đi bạn sẽ luôn luôn nhớ. Với bữa trưa, bữa trưa và bữa tối phi thường kết thúc năm 2021 đến 2022, ăn mừng trên tàu là một kỷ niệm bạn sẽ luôn trân trọng.

Kinh nghiệm chúng tôi cung cấp

#cruisethecity