Cruises

Gananoque Boat Line là công ty du lịch lớn nhất và lâu đời nhất trong 1000 hòn đảo. Có năm tàu có kích thước từ 350 đến 500 hành khách, cho phép chúng tôi cung cấp một hành trình cho bất kỳ sở thích và bất kỳ lịch trình nào! Chúng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ làm cho kỳ nghỉ của bạn ở 1000 hòn đảo trở thành một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời!

Sự kiện