Massa opsluiting tentoonstelling
Massa opsluiting tentoonstelling

The Big Lockup: Massa Opsluiting in de V.S.

Een nieuwe permanente tentoonstelling

The Big Lockup: Mass Incarceration in the United States, onderzoekt Alcatraz eiland als een militaire gevangenis en federale penitentiaire inrichting binnen de context van opsluiting in de VS, waar momenteel 2,3 miljoen mensen achter de tralies zitten, meer dan in enig ander land in de wereld.

De tentoonstelling gaat in op het onevenredig grote aantal gekleurde, laaggeletterde en in armoede geboren mensen dat in de gevangenis zit. Er wordt gekeken naar wie er schade lijdt, wie de kosten draagt en hoe we mensen kunnen afschrikken en voorkomen dat ze weer in het systeem terechtkomen. Tenslotte vraagt The Big Lockup: Is er een betere manier?

De National Park Service en de Golden Gate National Parks Conservancy hebben overleg gepleegd met andere musea, instellingen en deskundigen op het gebied van het strafrecht en de opsluiting.

Voor meer informatie zie: www.nps.gov/alca/exhibit_thebiglockup.htm