Chính sách truyền thông xã hội

Hướng dẫn và cách sử dụng

Nguyên tắc về nội dung do người dùng tạo

THỎA THUẬN NGƯỜI THAM GIA
Bằng cách trả lời yêu cầu của Alcatraz City Cruises LLC ("Alcatraz City Cruises") để tham gia chương trình tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi với hashtag #YesAlcatraz, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này ("Điều khoản và điều kiện" hoặc "Thỏa thuận"). Alcatraz City Cruises, kinh doanh sử dụng tên miền alcatrazcruises.com, cũng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Alcatraz City Cruises có thể chấm dứt các trang web của mình hoặc sử dụng nội dung của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của nó. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để thay đổi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào đều bị từ chối và sẽ không được thực hiện một phần của Điều khoản và Điều kiện trừ khi được đồng ý bằng văn bản bởi một đại diện được ủy quyền của Alcatraz City Cruises.

NGƯỜI THAM GIA ĐƯỢC PHÉP
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có quyền hợp pháp để tham gia thỏa thuận này và cấp bất kỳ và tất cả các quyền đối với nội dung do người dùng tạo ("Nội dung") dưới dạng nhiếp ảnh, video hoặc văn bản gốc.

KHÔNG BẢO MẬT
Bạn hiểu và đồng ý rằng Nội dung của bạn sẽ được hiển thị công khai và nội dung đó sẽ không được đối xử một cách tự tin. Trên thực tế, Alcatraz City Cruises hy vọng rằng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể xem Nội dung của bạn. Bằng cách trả lời alcatraz city cruises yêu cầu tham gia, bạn cung cấp Alcatraz City Cruises với quyền không giới hạn, trên toàn thế giới để sử dụng và chia sẻ nội dung của bạn trên các trang web của mình, bao gồm, ví dụ, www.alcatrazcruises.com, cũng như trong tất cả các kênh truyền thông xã hội của nó, chẳng hạn như Facebook, Twitter và Instagram.

ALCATRAZ CITY CRUISES QUYỀN ĐỐI VỚI NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO
Bằng cách trả lời yêu cầu của Alcatraz City Cruises để tham gia vào chương trình Tiếp thị Kỹ thuật số của chúng tôi với hashtag #YesAlcatraz, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn cấp cho Alcatraz City Cruises và các đại lý của nó một giấy phép vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép, không độc quyền, trên toàn thế giới để (a) sử dụng, sao chép, truyền tải, phân phối, tái tạo, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, thích ứng, kết hợp với các ý tưởng hoặc tác phẩm khác, xuất bản, dịch, thực hiện công khai, phát sóng công khai và hiển thị công khai Nội dung của bạn (hoặc bất kỳ sửa đổi nào cho đến đó) toàn bộ hoặc một phần, trong bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện đã biết hoặc sau này được phát triển, và (b) sử dụng (và (b) sử dụng nội dung của bạn dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm không giới hạn: tiếp thị, quảng cáo, mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà Alcatraz City Cruises hoặc các đại lý của nó cho là phù hợp. Để rõ ràng, Alcatraz City Cruises sẽ có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để sử dụng Nội dung, như được ủy quyền trong Thỏa thuận này.
Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của mình. Alcatraz City Cruises không bắt buộc phải lưu trữ, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào trên hoặc thông qua các trang web của mình, trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc cách khác và có thể xóa Nội dung bất cứ lúc nào hoặc từ chối Nội dung vì bất kỳ lý do gì. Alcatraz City Cruises không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, trộm cắp, lạm dụng hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào đối với Nội dung của bạn.
Bằng cách trả lời yêu cầu của Alcatraz City Cruises để tham gia chương trình tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi với hashtag #YesAlcatraz, bạn đại diện và đảm bảo rằng:

 • Bạn ít nhất 18 tuổi, bạn có quyền hợp pháp để tham gia thỏa thuận này và bạn không mạo danh bất kỳ ai khác.
 • Bạn sở hữu tất cả các quyền trong và nội dung của bạn bao gồm không giới hạn, tất cả các quyền đối với âm thanh, video và hoặc ghi âm và kỹ thuật số và hiệu suất có trong Nội dung của bạn (nếu có) và / hoặc bạn đã có được tất cả các quyền cần thiết đối với các yếu tố xuất hiện trong Nội dung của bạn để cho phép bạn cấp tất cả các quyền cho Alcatraz City Cruises như được mô tả ở đây.
 • Nội dung của bạn hoàn toàn nguyên bản và không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư nào khác hoặc bất kỳ quyền hợp pháp hoặc đạo đức nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức bên thứ ba nào.
 • Bạn đồng ý phát hành và cho phép tất cả giấy phép sáng tạo và điều trị sáng tạo trong việc sử dụng và sản xuất Nội dung của bạn theo quyết định của Alcatraz City Cruises và các đại lý của nó.
 • Bạn tự nguyện đồng ý từ bỏ tất cả "quyền đạo đức" mà bạn có thể có đối với Nội dung của mình.
 • Bất kỳ thông tin nào có trong Nội dung của bạn đều không được biết hoặc tin tưởng một cách hợp lý bởi bạn là sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Nội dung của bạn không vi phạm bất kỳ luật nào.
 • Bạn đã không và sẽ không được bồi thường hoặc cấp bất kỳ sự cân nhắc nào bởi bất kỳ bên thứ ba nào để gửi Nội dung của bạn.
 • Bạn sẽ không được bồi thường hoặc được xem xét dưới bất kỳ hình thức nào bởi Alcatraz City Cruises để sử dụng Nội dung của bạn.
 • Nội dung của bạn không kết hợp các tài liệu từ trang web của bên thứ ba, tài liệu được bảo vệ bản quyền hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai khác ngoài chính bạn.
 • Nội dung của bạn không phản ánh tiêu cực theo bất kỳ cách nào trên Alcatraz Island hoặc các nỗ lực tiếp thị, quảng cáo, thương mại hoặc quảng cáo của Alcatraz Island hoặc Alcatraz City Cruises.
 • Bạn phát hành không thể đảo ngược và vĩnh viễn xả Alcatraz City Cruises và các đại lý, giám đốc, sĩ quan, các thực thể liên kết, nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp bên thứ ba ("Các bên được phát hành") khỏi bất kỳ và tất cả các hành động, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và yêu cầu, cho dù tuyệt đối hay ngẫu nhiên và có bất kỳ bản chất nào, mà bạn có bây giờ hoặc sau này có thể có chống lại bất kỳ Bên nào được phát hành, hoặc người kế nhiệm hoặc gán tương ứng của họ, phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào để sử dụng Nội dung của bạn hoặc bất cứ điều gì có trong đó.

BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Alcatraz City Cruises vô hại và các giám đốc đại lý, sĩ quan, tổ chức liên kết, nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp bên thứ ba ("Các bên bồi thường") từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) mà bất kỳ Bên bồi thường nào cũng có thể phát sinh ra hoặc liên quan đến Nội dung hoặc vi phạm Thỏa thuận này. Alcatraz City Cruises có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào khác phải chịu sự bồi thường của bạn và bạn đồng ý hợp tác với Alcatraz City Cruises bảo vệ các tuyên bố như vậy bằng chi phí của riêng bạn.

SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY
Alcatraz City Cruises có thể, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ và sẽ có hiệu lực khi đăng trừ khi một ngày có hiệu lực khác được chỉ định.

TAKEDOWN
Nếu bạn muốn nội dung của mình bị xóa khỏi trang web của Alcatraz City Cruises, bạn sẽ cần gửi một tin nhắn đến những điều sau đây: [email protected] Sau khi Alcatraz City Cruises thừa nhận nhận được yêu cầu e-mail của bạn, vui lòng cho phép 30 ngày để hành động được thực hiện, mặc dù Alcatraz City Cruises có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào như vậy.

TỔNG QUÁT
Các Điều khoản và Điều kiện này và Tuyên bố quyền riêng tư cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng các yếu tố cụ thể của Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận độc quyền giữa bạn và Alcatraz City Cruises.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang California, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết độc quyền tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở San Francisco, California và các bên đồng ý với thẩm quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó.

Nguyên tắc tham gia facebook

Trên các trang Hornblower Co. và Alcatraz City Cruises, chúng tôi mong muốn đăng nội dung có liên quan, thú vị và hoan nghênh ý kiến và đề xuất của bạn. Mặc dù chúng tôi khuyến khích trò chuyện và đối thoại, chúng tôi muốn đảm bảo một môi trường tôn trọng cho khách hàng, nhân viên, đối tác và các bên liên quan của chúng tôi.

 • Chúng tôi khuyến khích bạn bình luận về bài viết hoặc bình luận từ người hâm mộ mà bạn thấy thú vị và cung cấp thông tin chi tiết của mình.
 • Chúng tôi sẽ trả lời ý kiến khi thích hợp.
 • Các bài viết, ảnh và video "Thích" mà bạn thích và muốn xem thêm.
 • Trang fanpage không nhằm mục đích nhận các vấn đề về dịch vụ khách hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết các vấn đề về dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi có quyền xóa:

 • Nhận xét, liên kết, hình ảnh hoặc video tục tĩu, tục tĩu hoặc thù hận trong tự nhiên
 • Bài viết có thể gây khó chịu cho các thành viên cộng đồng khác
 • Bình luận đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc công ty nào
 • Bình luận phỉ báng hoặc quấy rối một cá nhân
 • Bài đăng ngoài chủ đề liên tiếp của một người hâm mộ duy nhất
 • Bài viết lặp đi lặp lại được sao chép và dán hoặc sao chép bởi một hoặc nhiều người hâm mộ
 • Chào mời hoặc quảng cáo
 • Nhận xét, liên kết, hình ảnh hoặc video khuyến khích hoạt động bất hợp pháp
 • Bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Bình luận hoặc tuyên bố sai lệch về Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm — Nội dung của bên thứ ba

Người điều hành các trang này đôi khi sẽ liên kết đến các trang web của bên thứ ba để chia sẻ thông tin cập nhật nhất với cộng đồng. Sau những liên kết này sẽ đưa bạn đến các tài liệu hoặc nội dung không có nguồn gốc từ Alcatraz City Cruises. Nội dung tạo nên các trang web và bài viết này không phải là trách nhiệm của Alcatraz City Cruises, và không nhất thiết đại diện cho ý kiến, niềm tin hoặc sự chứng thực của công ty.

Alcatraz City Cruises không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào về tính hợp lệ, chính xác, tiền tệ, tính kịp thời, đầy đủ hoặc cách khác của bình luận hoặc "thích" của bên thứ ba có trên các trang fan hâm mộ của mình, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hay cách khác, phát sinh từ việc giải thích, sử dụng hoặc phụ thuộc vào, được ủy quyền hoặc trái phép, thông tin đó.

Dịch vụ khách hàng

Xin lưu ý rằng Facebook không nhằm mục đích tiếp nhận các vấn đề dịch vụ khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến Alcatraz City Cruises hoặc các sản phẩm liên kết của nó, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ.

Điện thoại:   415.981.ROCK (7625) Thứ Hai – Thứ Sáu, 9AM đến 5PM.

Hướng dẫn tham gia Twitter

Alcatraz City Cruises sử dụng Twitter.com như một cách để tham gia vào các cuộc trò chuyện về kinh doanh của chúng tôi và ngành công nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có thể có nhiều hơn một tài khoản Twitter chính thức. Các tài khoản Twitter hiện đang hoạt động của chúng tôi là:

@AlcatrazCruises

Các tweet của chúng tôi bao gồm một loạt các chủ đề mà khách hàng, khách lẻ, các bên liên quan và các nhóm ngành khác quan tâm. Những tweet này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: thông báo về Alcatraz City Cruises và hoạt động của chúng tôi, thông báo về Gia đình công ty Hornblower và các hoạt động của nó, tin tức về các đối tác của chúng tôi, tin tức ngành du lịch và du lịch và thông tin về các hoạt động dịch vụ nhóm của chúng tôi.

Tham gia với Alcatraz City Cruises trên Twitter

Quyết định của Alcatraz City Cruises để theo dõi một người dùng Twitter cụ thể không ngụ ý chứng thực của bất kỳ loại nào. Chúng tôi theo dõi các tài khoản trên Twitter mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi và công ty của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm theo dõi các tài khoản Twitter của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và / hoặc nhân viên của họ) bình luận về các vấn đề liên quan đến ngành. Chúng tôi cũng có thể theo dõi người dùng Twitter là khách của Alcatraz City Cruises.

Tweets mà chúng tôi tweet lại không ngụ ý chứng thực từ phía chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ lại tin tức và liên kết mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến công việc chúng tôi làm trong ngành du lịch và / hoặc quan tâm đến những người theo dõi chúng tôi. Chúng tôi sẽ đọc tất cả các @replies và tin nhắn trực tiếp được gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn cá nhân và nếu cần thiết, có thể hướng các cá nhân đến các kênh thích hợp hơn, chẳng hạn như Dịch vụ khách hoặc Quan hệ truyền thông. Alcatraz City Cruises cố gắng trở thành một công dân truyền thông xã hội tốt và sẽ báo cáo các tài khoản Twitter dường như là spam hoặc tài khoản bot.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web trong tweet của chúng tôi để chia sẻ thông tin cập nhật nhất với cộng đồng. Sau những liên kết này sẽ đưa bạn đến các tài liệu hoặc nội dung không có nguồn gốc từ Alcatraz City Cruises. Nội dung tạo nên các trang web và bài viết này không phải là trách nhiệm của Alcatraz City Cruises, và không nhất thiết đại diện cho ý kiến, niềm tin hoặc sự chứng thực của công ty. Alcatraz City Cruises không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ đại diện hoặc tuyên bố nào về tính hợp lệ, chính xác, tiền tệ, tính kịp thời, đầy đủ hoặc bằng cách khác của bình luận của bên thứ ba có trong dòng thời gian Twitter của chúng tôi, cũng như Alcatraz City Cruises sẽ chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hay cách khác, phát sinh từ việc giải thích, sử dụng hoặc phụ thuộc vào, được ủy quyền hoặc trái phép, thông tin đó.

Thông báo pháp lý, Bản quyền và Quyền riêng tư

Tweets và / hoặc @replies liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các vấn đề pháp lý cụ thể cho Alcatraz City Cruises sẽ không được thừa nhận.

Chúng tôi không yêu cầu các cá nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như Twitter.

Alcatraz City Cruises Nhân viên sử dụng Twitter

Một số nhân viên alcatraz city cruises tweet ngoài giờ làm việc và / hoặc trong khả năng cá nhân của họ dưới tên riêng của họ hoặc bút danh. Mặc dù liên kết chuyên nghiệp của họ với Alcatraz City Cruises, các tweet của nhân viên trong khả năng cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz City Cruises. Những tweet như vậy nên được coi là của công dân tư nhân. Như vậy, Alcatraz City Cruises sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tweet nào trong số này.

Nguyên tắc tham gia YouTube

Alcatraz City Cruises sử dụng YouTube, một dịch vụ chia sẻ video, như một cách để chia sẻ nội dung có liên quan và thú vị với khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi. Video của chúng tôi bao gồm nhiều nội dung khác nhau nhưng không giới hạn: thông tin về Alcatraz City Cruises và hoạt động của chúng tôi, thông tin về Gia đình Công ty Hornblower và các hoạt động, thông tin hoặc tin tức về các đối tác của chúng tôi và tin tức du lịch và du lịch.

Tham gia với Alcatraz City Cruises trên YouTube

Quyết định của Alcatraz City Cruises để đăng ký một kênh YouTube cụ thể không ngụ ý sự chứng thực của bất kỳ loại nào. Chúng tôi theo dõi các kênh trên YouTube mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm đăng ký vào tài khoản YouTube của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và / hoặc nhân viên của họ) nhận xét và / hoặc chia sẻ video về các vấn đề liên quan đến ngành. Alcatraz City Cruises chấp nhận yêu cầu kết bạn từ một tài khoản trên YouTube không ngụ ý sự chứng thực quan điểm của họ. Alcatraz City Cruises bao gồm một video chưa được tạo bởi Hornblower Co. hoặc Alcatraz City Cruises trong danh sách phát không ngụ ý sự chứng thực của video đó.

Chúng tôi sẽ đọc tất cả các bình luận được đăng trên video và tin nhắn của chúng tôi được gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn riêng lẻ và nếu cần thiết, hướng các cá nhân đến các kênh giao tiếp phù hợp hơn, chẳng hạn như Dịch vụ khách hàng hoặc Quan hệ truyền thông.

Bằng cách gửi nhận xét, tin nhắn hoặc "phản hồi video" thông qua một trong những kênh YouTube chính thức của Alcatraz City Cruises, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các nguyên tắc tham gia này:

 • Alcatraz City Cruises có quyền không đăng bình luận hoặc "phản hồi video", cũng như không trả lời bình luận hoặc "phản hồi video".
 • Chúng tôi xem xét tất cả các bình luận trước khi đăng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đăng bình luận phù hợp một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ không đăng bất kỳ bình luận nào được phân loại là spam hoặc được cho là chứa ngôn từ xúc phạm, không phù hợp, thù địch và / hoặc phỉ báng.
 • Bình luận không nên chứa ngôn từ tục tĩu. Vui lòng không sử dụng ngôn ngữ mạnh.
 • Tiếp tục theo chủ đề. Bình luận phải liên quan đến video mà bạn đang bình luận.
 • Bình luận hoặc ý kiến được thể hiện trên một video đến từ các thành viên của công chúng. Các quan điểm được thể hiện bởi những người bình luận bên ngoài không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, quản lý hoặc nhân viên của nó. Alcatraz City Cruises không xác nhận hoặc phê duyệt nội dung của họ. Alcatraz City Cruises không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với nội dung bình luận được viết bởi những người bình luận bên ngoài trên các kênh YouTube của chúng tôi.
 • Bất kỳ nhận xét hoặc truy vấn nào liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những vấn đề ngoài phạm vi của video, nên được chuyển đến Alcatraz City Cruises qua e-mail hoặc điện thoại thay vì được nêu ra trong phần bình luận của video được đăng.
 • Nếu bạn cảm thấy ai đó đã vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube, hãy báo cáo sự cố bằng cách chọn liên kết "Gắn cờ". Tính năng YouTube này hiển thị bên cạnh mọi video và bình luận

Thông báo pháp lý, Bản quyền và Quyền riêng tư

Nhận xét, tin nhắn hoặc "phản hồi video" liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các vấn đề pháp lý cụ thể cho Alcatraz City Cruises sẽ không được thừa nhận.

Chúng tôi không yêu cầu các cá nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như YouTube.

Chính sách ngôn ngữ

Giao diện YouTube có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp. Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ của giao diện, hãy chọn "Tiếng Anh" hoặc "Tiếng Pháp" từ menu lựa chọn ngôn ngữ nằm ở cuối trang web của YouTube.

Alcatraz City Cruises Nhân viên sử dụng YouTube

Một số nhân viên của Alcatraz City Cruises sử dụng YouTube ngoài giờ làm việc và / hoặc trong khả năng cá nhân của họ dưới tên hoặc bút danh của chính họ. Mặc dù liên kết chuyên nghiệp của họ với Alcatraz City Cruises, đăng video, bình luận và các hoạt động YouTube khác của nhân viên trong khả năng cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz City Cruises. Những hoạt động như vậy nên được coi là của công dân tư nhân.

Nguyên tắc tham gia blog

Alcatraz City Cruises blog đã được phát triển để tham gia vào các cuộc trò chuyện liên quan đến ngành du lịch và du lịch. Những hướng dẫn tham gia này áp dụng cho những người chọn sử dụng alcatraz city cruises blog như diễn đàn. Bằng cách sử dụng các trang web này và gửi nhận xét, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các hướng dẫn tham gia này:

 • Alcatraz City Cruises có quyền không đăng bình luận hoặc trả lời bình luận.
 • Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các bình luận trước khi đăng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đăng nhận xét thích hợp một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ không đăng bất kỳ bình luận nào được phân loại là spam hoặc chứa ngôn từ xúc phạm, thù địch và / hoặc phỉ báng.
 • Bình luận không nên chứa ngôn từ tục tĩu. Xin vui lòng kiềm chế ngôn ngữ mạnh mẽ.
 • Tiếp tục theo chủ đề. Bình luận phải liên quan, theo một cách nào đó, với bài đăng mà bạn đang bình luận. Chúng tôi sẽ không tổng hợp ý kiến. Tất cả các bình luận được đăng sẽ hiển thị riêng biệt và không phải là một.
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trả lời các bình luận. Chúng tôi có thể đăng bình luận hoặc viết một bài đăng trả lời một số bình luận hoặc câu hỏi về một chủ đề tương tự. Nếu một câu hỏi rất cụ thể; chúng tôi có thể cần thêm thời gian để điều tra và trả lời.
 • Bạn có thể tự do đăng nhận xét trên các trang blog của chúng tôi, miễn là nó tuân thủ các nguyên tắc tham gia của chúng tôi. Để tôn trọng ý định ban đầu của các bình luận được đưa ra trên blog của chúng tôi, chúng tôi sẽ không dịch nhận xét của bạn.
 • Các ý kiến liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các vấn đề pháp lý cụ thể cho Hornblower Co. hoặc Alcatraz City Cruises sẽ không được đăng.
 • Nhận xét hoặc ý kiến được thể hiện trên blog đến từ các thành viên của công chúng và chỉ là những người đóng góp tương ứng của họ. Quan điểm được thể hiện bởi những người đóng góp bên ngoài không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Alcatraz City Cruises, quản lý hoặc nhân viên của nó. Alcatraz City Cruises không xác nhận, hoặc chấp thuận nội dung của họ. Alcatraz City Cruises không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với nội dung của các bình luận được viết bởi những người đóng góp bên ngoài cho các blog này.
 • Chuyển bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những bình luận ngoài phạm vi thảo luận blog, đến phần liên hệ với chúng tôi thay vì được nêu ra trong phần bình luận của bài đăng trên blog.

 

Hướng dẫn tham gia Flickr

Alcatraz City Cruises sử dụng Flickr, một dịch vụ chia sẻ ảnh, như một cách để chia sẻ hình ảnh có liên quan và thú vị với khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi. Alcatraz City Cruises có thể chia sẻ hình ảnh mô tả hoạt động của chúng tôi, alcatraz city cruises sự kiện và các hoạt động khác liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi.

Tham gia alcatraz city cruises trên Flickr

Alcatraz City Cruises quyết định thêm một tài khoản Flickr cụ thể như một liên hệ không ngụ ý sự chứng thực của bất kỳ loại nào. Chúng tôi theo dõi các liên hệ khác trên Flickr mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm đăng ký vào dòng Flickr của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và / hoặc nhân viên của họ) nhận xét và / hoặc chia sẻ hình ảnh về các vấn đề liên quan đến ngành. Alcatraz City Cruises bao gồm một bức ảnh chưa được tạo ra bởi Alcatraz City Cruises trong một phòng trưng bày không ngụ ý một sự chứng thực của bức ảnh đó. Chúng tôi sẽ đọc tất cả các bình luận được đăng trên hình ảnh và tin nhắn của chúng tôi được gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn cá nhân và có thể hướng các cá nhân đến các kênh truyền thông phù hợp hơn, chẳng hạn như Dịch vụ khách hoặc Quan hệ truyền thông.

Bằng cách gửi ý kiến thông qua luồng Flickr chính thức của Alcatraz City Cruises, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các hướng dẫn tham gia này:

 • Tất cả các ý kiến sẽ được xem xét kịp thời. Chúng tôi có quyền xóa mọi bình luận hoặc ảnh được phân loại là spam hoặc được cho là chứa ngôn từ xúc phạm, không phù hợp, thù địch và/hoặc phỉ báng.
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ thẻ không phù hợp nào khỏi ảnh Alcatraz City Cruises.
 • Bình luận không nên chứa ngôn từ tục tĩu. Xin vui lòng kiềm chế ngôn ngữ mạnh mẽ.
 • Tiếp tục theo chủ đề. Bình luận phải liên quan theo một cách nào đó với video mà bạn đang bình luận.

Bình luận hoặc ý kiến được thể hiện trên một bức ảnh đến từ các thành viên của công chúng. Các quan điểm được thể hiện bởi những người bình luận bên ngoài không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Alcatraz City Cruises, quản lý hoặc nhân viên của nó. Alcatraz City Cruises không xác nhận hoặc phê duyệt nội dung của họ. Alcatraz City Cruises không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với nội dung của các bình luận được viết bởi những người bình luận bên ngoài trên luồng Flickr của chúng tôi.

Bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những bình luận ngoài phạm vi ảnh, nên được chuyển đến trang liên hệ của chúng tôi thay vì được nêu trong phần bình luận của ảnh được đăng.

Thông báo pháp lý, Bản quyền và Quyền riêng tư

Chúng tôi đã cấp phép ảnh Flickr của mình bằng giấy phép Creative Commons. Bạn có thể sử dụng và tái tạo các ảnh có trong thư viện này cho mục đích phi thương mại miễn là ảnh:

 • không được sửa đổi
 • Được ghi nhận cho Alcatraz City Cruises
 • liên kết với tài khoản Alcatraz City Cruises theo các điều khoản dịch vụ của Flickr

Các bình luận hoặc tin nhắn liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các vấn đề pháp lý cụ thể cho Alcatraz City Cruises sẽ không được thừa nhận.

Chúng tôi không yêu cầu các cá nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như Flickr.

Alcatraz City Cruises Nhân viên sử dụng Flickr

Một số nhân viên alcatraz city cruises sử dụng Flickr ngoài giờ làm việc và / hoặc trong khả năng cá nhân của họ dưới tên riêng của họ hoặc bút danh. Mặc dù liên kết chuyên nghiệp của họ với Alcatraz City Cruises, đăng hình ảnh, bình luận và các hoạt động Flickr khác của nhân viên trong khả năng cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz City Cruises. Những hoạt động như vậy nên được coi là của công dân tư nhân.