Politik for sociale medier

Retningslinjer og anvendelse

Retningslinjer for brugergenereret indhold

DELTAGERAFTALE
Ved at besvare anmodningen fra Alcatraz City Cruises LLC ("Alcatraz City Cruises") om at deltage i vores digitale markedsføringsprogram med hashtagget #YesAlcatraz accepterer du alle vilkår og betingelser i denne aftale ("Vilkår og betingelser" eller "Aftale"). Alcatraz City Cruises, som driver forretning ved hjælp af domænenavnet alcatrazcruises.com, accepterer også at overholde disse vilkår og betingelser. Alcatraz City Cruises kan til enhver tid og efter eget skøn opsige sine websteder eller sin brug af dit indhold. Ethvert forsøg fra din side på at ændre vilkårene og betingelserne afvises hermed og skal ikke gøres til en del af vilkårene og betingelserne, medmindre en autoriseret repræsentant for Alcatraz City Cruises udtrykkeligt har givet sit skriftlige samtykke hertil.

TILLADTE DELTAGERE
Du skal være 18 år eller ældre og have lovlig ret til at indgå denne aftale og til at give alle rettigheder til dit brugergenererede indhold ("indhold") i form af originale fotografier, video eller tekst.

IKKE-FORTROLIGHED
Du forstår og accepterer, at dit indhold vil blive vist offentligt, og at det ikke vil blive behandlet fortroligt. Alcatraz City Cruises forventer faktisk, at mange mennesker fra hele verden vil kunne se dit indhold. Ved at svare på Alcatraz City Cruises' anmodning om at deltage giver du Alcatraz City Cruises ubegrænset, verdensomspændende ret til at bruge og dele dit indhold på dets websteder, herunder f.eks. www.alcatrazcruises.com, samt på alle dets sociale mediekanaler som f.eks. Facebook, Twitter og Instagram.

ALCATRAZ CITY CRUISES RETTIGHEDER TIL BRUGERGENERERET INDHOLD
Ved at svare på Alcatraz City Cruises' anmodning om at deltage i vores program for digital markedsføring med hashtagget #YesAlcatraz accepterer du disse vilkår og betingelser. Du giver Alcatraz City Cruises og dets agenter en evig, overdragelig, underlicensérbar, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til (a) at bruge, kopiere, overføre, distribuere, reproducere, ændre, skabe afledte værker fra, tilpasse, kombinere med andre idéer eller værker, offentliggøre, oversætte, offentligt fremføre, offentligt udsende og offentligt vise dit indhold (eller enhver ændring heraf) helt eller delvist i ethvert nu kendt eller senere udviklet format eller medie, og (b) bruge (og tillade andre at bruge) dit indhold på enhver måde og til ethvert formål, herunder uden begrænsning: markedsføring, reklame, kommercielle eller salgsfremmende formål, som Alcatraz City Cruises eller dets agenter anser for passende. For at gøre det klart, at Alcatraz City Cruises har ret, men ikke pligt til at bruge indholdet som tilladt i henhold til denne aftale.
Du accepterer, at du alene er ansvarlig for dit indhold. Alcatraz City Cruises er ikke forpligtet til at være vært for, vise eller distribuere indhold på eller gennem sine websteder, på sociale medier eller på anden vis, og kan til enhver tid fjerne indhold eller afvise indhold af en hvilken som helst grund. Alcatraz City Cruises er ikke ansvarlig for tab, tyveri, misbrug eller skader af nogen art på dit indhold.
Ved at svare på Alcatraz City Cruises' anmodning om at deltage i vores digitale markedsføringsprogram med hashtagget #YesAlcatraz, erklærer og garanterer du, at:

 • Du er mindst 18 år gammel, du har lovlig ret til at indgå denne aftale, og du udgiver dig ikke for at være en anden person.
 • Du ejer alle rettigheder til dit indhold, herunder uden begrænsning alle rettigheder til lyd-, video- og/eller digitaloptagelser og -opførelser, der er indeholdt i dit indhold (hvis nogen), og/eller du har erhvervet alle nødvendige rettigheder til de elementer, der er indeholdt i dit indhold, for at du kan give Alcatraz City Cruises alle rettigheder som beskrevet heri.
 • Dit indhold er fuldt ud originalt og krænker ikke ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred eller andre juridiske eller moralske rettigheder tilhørende tredjepartspersoner eller enheder.
 • Du accepterer at frigive og tillade alle kreative licenser og kreativ behandling i forbindelse med brug og produktion af dit indhold efter Alcatraz City Cruises' og dets agenters skøn.
 • Du accepterer frivilligt at give afkald på alle "moralske rettigheder", som du måtte have til dit indhold.
 • Alle oplysninger i dit indhold er ikke kendt af dig eller er rimeligt troet af dig at være falske, unøjagtige eller misvisende.
 • Dit indhold overtræder ikke nogen lov.
 • Du blev ikke og vil ikke blive kompenseret eller få noget vederlag fra nogen tredjepart for at indsende dit indhold.
 • Du vil ikke blive kompenseret eller på nogen måde blive tildelt nogen form for vederlag af Alcatraz City Cruises for brugen af dit indhold.
 • Dit indhold indeholder ikke materiale fra et tredjepartswebsted, ophavsretligt beskyttet materiale eller personlige oplysninger om andre end dig selv.
 • Dit indhold afspejler på ingen måde Alcatraz Island eller Alcatraz Islands eller Alcatraz City Cruises' markedsføring, reklame, kommercielle eller salgsfremmende tiltag negativt.
 • Du frigør uigenkaldeligt Alcatraz City Cruises og dets agenter, direktører, ledere, officerer, tilknyttede enheder, medarbejdere, entreprenører og tredjepartsleverandører ("frigivne parter") fra alle søgsmål, krav, erstatninger, skader, forpligtelser og krav, uanset om de er absolutte eller betingede og af enhver art, som du nu har eller senere kan få mod nogen af de frigivne parter eller deres respektive efterfølgere eller overdragere, der opstår som følge af eller på nogen måde er relateret til brugen af dit indhold eller noget, der er indeholdt heri.

SKADESLØSHOLDELSE
Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Alcatraz City Cruises og dets agenter, direktører, officerer, tilknyttede enheder, medarbejdere, entreprenører og tredjepartsleverandører ("skadesløsholdte parter") skadesløs for alle krav, forpligtelser, skader, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), som nogen af de skadesløsholdte parter måtte pådrage sig som følge af eller relateret til indholdet eller dit brud på denne aftale. Alcatraz City Cruises forbeholder sig ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der ellers er underlagt din erstatningspligt, og du accepterer at samarbejde med Alcatraz City Cruises' forsvar af sådanne krav for din egen regning.

ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER
Alcatraz City Cruises kan til enhver tid efter eget skøn ændre disse vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ og træder i kraft ved offentliggørelsen, medmindre en anden ikrafttrædelsesdato er angivet.

TAKEDOWN
Hvis du ønsker at få dit indhold fjernet fra Alcatraz City Cruises' websted(er), skal du sende en besked til følgende: [email protected]. Efter at Alcatraz City Cruises har bekræftet modtagelsen af din anmodning pr. e-mail, skal der gå 30 dage, før der træffes foranstaltninger, idet Alcatraz City Cruises dog forbeholder sig ret til at afvise en sådan anmodning.

GENERELT
Disse vilkår og betingelser og fortrolighedserklæringen udgør sammen med eventuelle yderligere vilkår, som du accepterer, når du bruger bestemte elementer af webstedet/webstederne, den samlede og eksklusive aftale mellem dig og Alcatraz City Cruises.

GÆLDENDE RET
Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien, uden hensyn til dens lovkonfliktprincipper. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, skal udelukkende afgøres ved statslige eller føderale domstole i San Francisco, Californien, og parterne accepterer disse domstoles personlige jurisdiktion.

Retningslinjer for deltagelse på Facebook

På siderne Hornblower Co. og Alcatraz City Cruises tilstræber vi at sende relevant og interessant indhold og modtager gerne dine kommentarer og forslag. Selv om vi opfordrer til samtale og dialog, ønsker vi at sikre et respektfuldt miljø for vores kunder, vores medarbejdere, vores partnere og vores interessenter.

 • Vi opfordrer dig til at kommentere på indlæg eller kommentarer fra fans, som du finder interessante, og til at give din indsigt.
 • Vi vil besvare kommentarer, når det er relevant.
 • "Synes godt om" artikler, fotos og videoer, som du kan lide og gerne vil se mere af.
 • Fan-sider er ikke beregnet til at modtage kundeserviceproblemer. Kontakt os venligst direkte for kundeserviceproblemer.

Vi forbeholder os retten til at slette:

 • Kommentarer, links, billeder eller videoer, der er obskønne, blasfemiske eller hadefulde af natur
 • Indlæg, der kan være stødende for andre medlemmer af fællesskabet
 • Kommentarer, der truer nogen person, organisation eller virksomhed
 • Kommentarer, der bagvasker eller chikanerer en person
 • En enkelt fans på hinanden følgende off-topic-indlæg
 • Gentagne indlæg, der kopieres og indsættes eller kopieres af en enkelt eller flere fans
 • Opfordringer eller reklamer
 • Kommentarer, links, billeder eller videoer, der opfordrer til ulovlig aktivitet
 • Ethvert materiale, der krænker tredjemands rettigheder
 • Falske kommentarer eller påstande om Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, virksomhedens produkter eller tjenester eller nogen af dens konkurrenter

Ansvarsfraskrivelse - Indhold fra tredjeparter

Moderatorerne på disse sider vil lejlighedsvis linke til tredjepartswebsteder for at dele de mest opdaterede oplysninger med fællesskabet. Hvis du følger disse links, vil du komme til materialer eller indhold, der ikke stammer fra Alcatraz City Cruises. Indholdet på disse websteder og artikler er ikke Alcatraz City Cruises' ansvar og repræsenterer ikke nødvendigvis selskabets holdninger, overbevisninger eller godkendelse.

Alcatraz City Cruises garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer eller krav om gyldighed, nøjagtighed, aktualitet, aktualitet, fuldstændighed eller andet i forbindelse med tredjepartskommentarer eller "likes" på fansiderne, og Alcatraz City Cruises er heller ikke ansvarlig for krav eller skader, hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andet, som opstår som følge af fortolkning, brug eller tillid til, autoriseret eller uautoriseret, sådanne oplysninger.

Kundeservice

Bemærk venligst, at Facebook ikke er beregnet til at modtage kundeservicespørgsmål. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Alcatraz City Cruises eller dets affilierede produkter, så ring til os. Vi vil med glæde hjælpe dig.

Telefon: Telefon: 415.981.ROCK (7625) Mandag - fredag kl. 9-17.

Retningslinjer for deltagelse på Twitter

Alcatraz City Cruises bruger Twitter.com som en måde at deltage i samtaler om vores virksomhed og vores branche på. Vi kan have mere end én officiel Twitter-konto. Vores nuværende aktive Twitter-håndtag er:

@AlcatrazCruises

Vores tweets dækker en række forskellige emner, der er af interesse for vores kunder, vores detailhandelsgæster, vores interessenter og andre branchegrupper. Disse tweets kan omfatte, men er ikke begrænset til: meddelelser om Alcatraz City Cruises og vores aktiviteter, meddelelser om Hornblower Family of Companies og dets aktiviteter, nyheder om vores partnere, nyheder om rejse- og turistbranchen og oplysninger om vores gruppeserviceaktiviteter.

Kontakt med Alcatraz City Cruises på Twitter

Alcatraz City Cruises' beslutning om at følge en bestemt Twitter-bruger er ikke ensbetydende med nogen form for støtte. Vi følger konti på Twitter, som vi mener er relevante for vores branche og vores virksomhed. Dette kan omfatte at følge Twitter-konti fra virksomheder og andre kommercielle virksomheder (og/eller deres medarbejdere), der kommenterer på brancherelaterede emner. Vi kan også følge Twitter-brugere, der er gæster hos Alcatraz City Cruises.

Tweets, som vi gen-transmitterer, indebærer ikke nogen godkendelse fra vores side. Vi kan retweete nyheder og links, som vi mener er relevante for det arbejde, vi udfører i rejse- og turistbranchen, og/eller som er af interesse for vores følgere. Vi læser alle @replies og direkte beskeder, der sendes til os. Hvis det er relevant, vil vi besvare individuelle meddelelser og kan om nødvendigt henvise personer til mere passende kanaler, f.eks. gæstetjeneste eller medierelationer. Alcatraz City Cruises bestræber sig på at være en god borger på de sociale medier og vil anmelde Twitter-konti, der ser ud til at være spam eller bot-drevne konti.

Links til andre websteder

Vi kan inkludere links til websteder i vores tweets for at dele de mest opdaterede oplysninger med fællesskabet. Hvis du følger disse links, vil du komme til materialer eller indhold, som ikke er udarbejdet af Alcatraz City Cruises. Indholdet på disse websteder og artikler er ikke Alcatraz City Cruises' ansvar, og det repræsenterer ikke nødvendigvis virksomhedens holdninger, overbevisninger eller anbefalinger. Alcatraz City Cruises garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer eller påstande om gyldighed, nøjagtighed, aktualitet, aktualitet, fuldstændighed eller andet i forbindelse med kommentarer fra tredjeparter, der er indeholdt i vores Twitter-tidslinje, og Alcatraz City Cruises er heller ikke ansvarlig for krav eller skader, hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andet, der opstår som følge af fortolkning, brug eller tillid til, autoriseret eller uautoriseret, sådanne oplysninger.

Juridiske meddelelser, ophavsret og beskyttelse af personlige oplysninger

Tweets og/eller @replies, der vedrører igangværende juridiske spørgsmål eller lovgivningsmæssige spørgsmål, der er specifikke for Alcatraz City Cruises, vil ikke blive anerkendt.

Vi beder ikke enkeltpersoner om personlige eller fortrolige oplysninger via sociale medier som f.eks. Twitter.

Medarbejdere på Alcatraz City Cruises bruger Twitter

Nogle af Alcatraz City Cruises' medarbejdere tweeter uden for arbejdstiden og/eller i deres personlige egenskab under deres eget navn eller pseudonym. På trods af deres professionelle tilknytning til Alcatraz City Cruises repræsenterer tweets fra medarbejdere i deres personlige egenskab ikke Alcatraz City Cruises' officielle holdning. Sådanne tweets skal betragtes som private borgeres tweets. Alcatraz City Cruises kan derfor ikke holdes ansvarlig for nogen af disse tweets.

Retningslinjer for deltagelse på YouTube

Alcatraz City Cruises bruger YouTube, en videodelingstjeneste, som en måde at dele relevant og interessant indhold med vores kunder og interessenter på. Vores videoer omfatter en række forskellige former for indhold, men er ikke begrænset til: oplysninger om Alcatraz City Cruises og vores aktiviteter, oplysninger om Hornblower Family of Companies og dets aktiviteter, oplysninger eller nyheder om vores partnere og nyheder om rejser og turisme.

Samarbejde med Alcatraz City Cruises på YouTube

Alcatraz City Cruises' beslutning om at abonnere på en bestemt YouTube-kanal indebærer ikke nogen form for støtte. Vi følger de kanaler på YouTube, som vi mener er relevante for vores branche. Dette kan omfatte abonnement på YouTube-konti tilhørende virksomheder og andre kommercielle virksomheder (og/eller deres medarbejdere), der kommenterer og/eller deler videoer om brancherelaterede emner. Alcatraz City Cruises' accept af en venneanmodning fra en konto på YouTube indebærer ikke, at vi støtter deres synspunkter. Alcatraz City Cruises' optagelse af en video, der ikke er oprettet af Hornblower Co. eller Alcatraz City Cruises, i en afspilningsliste indebærer ikke en godkendelse af den pågældende video.

Vi læser alle kommentarer på vores videoer og alle beskeder, der sendes til os. Hvis det er relevant, vil vi svare på individuelle meddelelser og om nødvendigt henvise personer til mere passende kommunikationskanaler, f.eks. gæstetjeneste eller medierelationer.

Ved at indsende en kommentar, en besked eller et "videosvar" via en af Alcatraz City Cruises' officielle YouTube-kanaler accepterer du vilkårene og betingelserne i disse retningslinjer for deltagelse:

 • Alcatraz City Cruises forbeholder sig ret til ikke at offentliggøre en kommentar eller et "videosvar" eller til ikke at svare på en kommentar eller et "videosvar".
 • Vi gennemgår alle kommentarer, før de offentliggøres, og vi vil gøre vores bedste for at offentliggøre passende kommentarer i tide. Vi vil ikke offentliggøre kommentarer, der klassificeres som spam, eller som anses for at indeholde stødende, upassende, hadefulde og/eller ærekrænkende sprog.
 • Kommentarer må ikke indeholde blasfemi. Undlad venligst at bruge stærkt sprog.
 • Hold dig til emnet. Kommentarer skal have relation til den video, du kommenterer, som du kommenterer.
 • Kommentarer eller holdninger, der kommer til udtryk på en video, kommer fra medlemmer af offentligheden. De synspunkter, der udtrykkes af eksterne kommentatorer, repræsenterer ikke nødvendigvis Hornblower Co. eller Alcatraz City Cruises', ledelsens eller medarbejdernes synspunkter. Alcatraz City Cruises støtter eller godkender ikke deres indhold. Alcatraz City Cruises er ikke ansvarlig og fralægger sig ethvert ansvar for indholdet af kommentarer skrevet af eksterne kommentatorer på vores YouTube-kanaler.
 • Eventuelle kommentarer eller forespørgsler vedrørende specifikke spørgsmål, især dem, der ligger uden for videoernes anvendelsesområde, bør rettes til Alcatraz City Cruises via e-mail eller telefon og ikke i kommentarfeltet i en offentliggjort video.
 • Hvis du mener, at nogen har overtrådt YouTubes servicevilkår, kan du rapportere problemet ved at vælge linket "Flag". Denne YouTube-funktion vises ved siden af hver video og kommentar

Juridiske meddelelser, ophavsret og beskyttelse af personlige oplysninger

Kommentarer, meddelelser eller "videosvar" vedrørende igangværende juridiske spørgsmål eller reguleringsmæssige spørgsmål, der er specifikke for Alcatraz City Cruises, vil ikke blive anerkendt.

Vi beder ikke enkeltpersoner om personlige eller fortrolige oplysninger via sociale medier som YouTube.

Sprogpolitik

YouTube-grænsefladen er tilgængelig på flere sprog, herunder engelsk og fransk. Hvis du vil ændre grænsefladens sprogindstillinger, skal du vælge enten "engelsk" eller "fransk" i sprogmenuen nederst på YouTubes websted.

Medarbejdere på Alcatraz City Cruises bruger YouTube

Nogle af Alcatraz City Cruises' medarbejdere bruger YouTube uden for arbejdstiden og/eller i deres personlige egenskab under deres eget navn eller pseudonym. På trods af deres professionelle tilknytning til Alcatraz City Cruises repræsenterer de videoer, kommentarer og andre YouTube-aktiviteter, som medarbejderne har lagt op på YouTube i deres personlige egenskab, ikke Alcatraz City Cruises' officielle holdning. Sådanne aktiviteter bør betragtes som private borgeres aktiviteter.

Retningslinjer for deltagelse i bloggen

Alcatraz City Cruises' blogs er blevet udviklet for at deltage i samtaler, der er relevante for rejse- og turistbranchen. Disse retningslinjer for deltagelse gælder for dem, der vælger at bruge Alcatraz City Cruises' blogs som fora. Ved at bruge disse websteder og indsende en kommentar accepterer du vilkårene og betingelserne i disse retningslinjer for deltagelse:

 • Alcatraz City Cruises forbeholder sig ret til ikke at skrive en kommentar eller ikke at svare på en kommentar.
 • Vi gennemgår alle kommentarer, før de offentliggøres, og vi vil gøre vores bedste for at offentliggøre passende kommentarer rettidigt. Vi vil ikke offentliggøre kommentarer, der klassificeres som spam eller indeholder stødende, hadefulde og/eller ærekrænkende sprog.
 • Kommentarer må ikke indeholde blasfemi. Undlad venligst at bruge stærkt sprog.
 • Hold dig til emnet. Kommentarer skal på en eller anden måde vedrøre det indlæg, som du kommenterer. Vi vil ikke samle kommentarer. Alle indsendte kommentarer vil blive vist separat og ikke som én.
 • Vi vil gøre vores bedste for at reagere på kommentarer. Vi kan sende en kommentar eller skrive et indlæg, der besvarer en række kommentarer eller spørgsmål om et lignende emne. Hvis et spørgsmål er meget specifikt, kan vi have brug for yderligere tid til at undersøge og besvare det.
 • Du kan frit skrive en kommentar på vores blog, så længe den overholder vores retningslinjer for deltagelse. For at respektere den oprindelige hensigt med kommentarer på vores blogs vil vi ikke oversætte dine kommentarer.
 • Kommentarer, der vedrører igangværende juridiske sager eller lovgivningsmæssige spørgsmål, der er specifikke for Hornblower Co. eller Alcatraz City Cruises, vil ikke blive offentliggjort.
 • Kommentarer eller holdninger, der kommer til udtryk på blogs, kommer fra medlemmer af offentligheden og er udelukkende de respektive bidragyderes egne. De synspunkter, der udtrykkes af eksterne bidragydere, repræsenterer ikke nødvendigvis Alcatraz City Cruises', dets ledelse eller medarbejderes synspunkter. Alcatraz City Cruises støtter eller godkender ikke deres indhold. Alcatraz City Cruises er ikke ansvarlig og fralægger sig ethvert ansvar for indholdet af kommentarer skrevet af eksterne bidragydere til disse blogs.
 • Send eventuelle kommentarer eller forespørgsler vedrørende specifikke spørgsmål, især dem, der ligger uden for blogdiskussionerne, til vores sektion Kontakt os i stedet for at blive rejst i kommentarsporet til et blogindlæg.

 

Retningslinjer for deltagelse i Flickr

Alcatraz City Cruises bruger Flickr, en fotodelingstjeneste, som en måde at dele relevante og interessante billeder med vores kunder og interessenter på. Alcatraz City Cruises kan dele billeder, der viser vores aktiviteter, Alcatraz City Cruises' arrangementer og forskellige andre aktiviteter i forbindelse med vores branche.

Samarbejde med Alcatraz City Cruises på Flickr

Alcatraz City Cruises' beslutning om at tilføje en bestemt Flickr-konto som kontaktperson indebærer ikke nogen form for godkendelse. Vi følger andre kontakter på Flickr, som vi mener er relevante for vores branche. Dette kan omfatte abonnement på Flickr-strømmen fra virksomheder og andre kommercielle virksomheder (og/eller deres medarbejdere), der kommenterer og/eller deler billeder af brancherelaterede emner. Alcatraz City Cruises' optagelse af et foto, der ikke er oprettet af Alcatraz City Cruises, i et galleri indebærer ikke en godkendelse af dette foto. Vi læser alle kommentarer til vores fotos og beskeder, der sendes til os. Hvis det er relevant, vil vi svare på individuelle meddelelser og kan henvise personer til mere passende kommunikationskanaler, f.eks. gæstetjeneste eller medierelationer.

Ved at indsende en kommentar via Alcatraz City Cruises' officielle Flickr-stream accepterer du vilkårene og betingelserne i disse retningslinjer for deltagelse:

 • Alle bemærkninger vil blive gennemgået rettidigt. Vi forbeholder os ret til at fjerne kommentarer eller billeder, der klassificeres som spam, eller som anses for at indeholde stødende, upassende, hadefulde og/eller ærekrænkende sprog.
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne upassende tags fra Alcatraz City Cruises-fotos.
 • Kommentarer må ikke indeholde blasfemi. Undlad venligst at bruge stærkt sprog.
 • Hold dig til emnet. Kommentarer skal på en eller anden måde have relation til den video, du kommenterer.

Kommentarer eller holdninger til et foto kommer fra medlemmer af offentligheden. De synspunkter, der udtrykkes af eksterne kommentatorer, repræsenterer ikke nødvendigvis Alcatraz City Cruises', ledelsens eller de ansattes synspunkter. Alcatraz City Cruises støtter eller godkender ikke deres indhold. Alcatraz City Cruises er ikke ansvarlig og fralægger sig ethvert ansvar for indholdet af kommentarer skrevet af eksterne kommentatorer på vores Flickr-stream.

Eventuelle kommentarer eller forespørgsler vedrørende specifikke spørgsmål, især dem, der ligger uden for fotos, bør rettes til vores kontaktside og ikke til kommentarfeltet på et offentliggjort foto.

Juridiske meddelelser, ophavsret og beskyttelse af personlige oplysninger

Vi har licenseret vores Flickr-fotos med en Creative Commons-licens. Du må bruge og reproducere billederne i dette bibliotek til ikke-kommercielle formål, så længe billederne er:

 • ikke ændret
 • krediteret til Alcatraz City Cruises
 • knyttet til Alcatraz City Cruises-kontoen i henhold til Flickrs vilkår for tjeneste

Kommentarer eller meddelelser, der vedrører igangværende juridiske spørgsmål eller reguleringsmæssige spørgsmål, der er specifikke for Alcatraz City Cruises, vil ikke blive accepteret.

Vi beder ikke enkeltpersoner om personlige eller fortrolige oplysninger via sociale medier som f.eks. Flickr.

Medarbejdere på Alcatraz City Cruises ved hjælp af Flickr

Nogle af Alcatraz City Cruises' medarbejdere bruger Flickr uden for arbejdstiden og/eller i deres personlige egenskab under deres eget navn eller pseudonym. På trods af deres professionelle tilknytning til Alcatraz City Cruises repræsenterer fotos, kommentarer og andre Flickr-aktiviteter, der er lagt op af medarbejdere i deres personlige egenskab, ikke Alcatraz City Cruises' officielle holdning. Sådanne aktiviteter bør betragtes som private borgeres aktiviteter.