Et Hornblower-selskab

RESPEKTERE VORES PLANET™

Virksomhedens missionserklæring

På Alcatraz City Cruises, Hornblower Cruises & Events, Statue Cruises og Niagara Cruises er vi forpligtet til at respektere vores besætning og naturen. Gennem vores integrerede sundheds- og sikkerheds-, kvalitets- og miljøledelsessystemer stræber vi efter at tjene bedre og efterlade planeten et bedre sted, end da vi begyndte.

Miljø

Hos Alcatraz City Cruises gør vi vores del for at RESPEKTERE VORES PLANET™ og for at beskytte og bevare de naturressourcer og økosystemer, som vores virksomhed er afhængig af. Uanset om det drejer sig om økologiske madvarer, brug af genanvendelige eller komposterbare engangsprodukter i madservicen, omhyggeligt valg af "grønne" leverandører eller bæredygtig bygge- og designpraksis, gør vi vores bedste for at beskytte vores naturlige miljø.

Sundhed og sikkerhed

Vi RESPEKTERER vores kunder og besætning, fordi deres sundhed og sikkerhed er vores første prioritet. Vi forventer, at alle medlemmer af vores besætning udfører deres opgaver med en "sikkerhed først"-holdning. Vi vil sørge for sikre og sunde faciliteter og tjenester til glæde for vores kunder og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle besætningsmedlemmer. Vi vil sørge for uddannelse og ressourcer til besætningen for at sikre, at sikkerheden aldrig bringes i fare i forbindelse med vores arbejdsaktiviteter. Vi vil vurdere alle identificerbare farer med henblik på at fjerne dem eller etablere passende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere de dermed forbundne risici. Vi er forpligtet til at rådføre os med alle besætningsmedlemmer og opfordrer alle besætningsmedlemmer til at deltage i opfyldelsen af vores mål.

Kvalitet

Vi RESPEKTERER vores kunder og ønsker, at de skal være 100 % tilfredse 100 % af tiden. Hvis vores kunder ikke er tilfredse, har vi ikke en fremtid for vores forretning. Vi vil bede om feedback fra kunder og besætninger og tager omgående skridt til at løse problemer.

Kontinuerlig forbedring

Vi vil virkelig RESPEKTERER VORES PLANET™ ved at indarbejde bedste ledelsespraksis i vores aktiviteter og søge løbende forbedringer i vores ledelsestilgang. På den måde vil vi også RESPEKTERE vores forretning og vores besætnings levebrød ved at sikre vores virksomheds fortsatte økonomiske succes. Vi RESPEKTERER alle gældende love, bestemmelser og industristandarder, som vi opererer under, og som etisk virksomhed er vi forpligtet til at overholde disse krav fuldt ud. Vi vil verificere vores overholdelse og præstationer gennem revisioner fra tredjepart og vil straks rette op på mangler.

Hold det grønt og beskyt vores miljø

Som partner i en nationalpark er Alcatraz City Cruises forpligtet til at bevare naturressourcerne på Alcatraz Island og øge forståelsen og påskønnelsen af disse ressourcer. Respect Our Planet er en miljøstyringsplan og et uddannelsesprogram, der er designet til at fremme bedste praksis i hele vores virksomhed og til at tilskynde vores gæster til at indføre denne praksis i deres eget liv. Alcatraz City Cruises tager afgørende skridt for at RESPEKT OUR PLANET™ og for at opretholde vores stærke engagement i renere luft, renere vand og en renere fremtid. Hvad betyder det så for vores besøgende?

Hvad gør vi?

Vi arbejder på at reducere forureningen. Vi arbejder for at beskytte miljøet. Vi arbejder på at reducere vores affald.

Forurening

Vores Alcatraz City Cruises-færger er blevet udstyret med de mest brændstofeffektive motorer med lave emissioner, der findes på markedet. Vi anvender teknologier til efterbehandling af udstødningsgassen, der reducerer partikel- og NOx-emissionerne yderligere 80 % i forhold til Californiens strenge Tier 2-krav til luftkvalitet. Vores årlige brændstofforbrug er blevet reduceret med 235.292 gallon, hvilket svarer til at fjerne 450 biler fra vejene og plante 718 hektar træer. Alcatraz City Cruises' flåde indeholder også de grønneste færgebåde i landet! For i endnu højere grad at reducere vores indvirkning på Californiens naturlige miljø har Alcatraz City Cruises bygget og indført Hornblower Hybrid i vores flåde, og den blev taget i brug på sin jomfrurejse i december 2008. Alle fartøjets funktioner drives ved hjælp af en kombination af dieseldrevne Tier 2-generatorer, elmotorer, vindmøller og solcellepaneler.

Miljø

Hos Alcatraz City Cruises gør vi vores del for at RESPEKTERE VORES PLANET™ og for at beskytte og bevare de naturressourcer og økosystemer, som vores virksomhed er afhængig af. Uanset om det drejer sig om økologiske madvarer, brug af genanvendelige eller komposterbare engangsprodukter i madservicen, omhyggeligt valg af "grønne" leverandører eller bæredygtig bygge- og designpraksis, gør vi vores bedste for at beskytte vores naturlige miljø.

Affald

Som virksomhed sorterer og genbruger vi alt, hvad der passerer gennem vores faciliteter, vores skibe og endda på Alcatraz Island. Alcatraz City Cruises genbruger og komposterer alt fast affald med en afledningsgrad på 94 %. Vi holder øje med alle de ressourcer, vi bruger, herunder brændstof- og energiforbrug, og sætter os mål for løbende forbedringer.

Tredjepartscertificeringer

Vores Respect Management System (RMS) formaliserer vores RESPECT OUR PLANET™-forpligtelse ved at opstille målbare mål og mål for vores virksomhed, som vi følger over tid. Vi er tredjepartscertificeret i henhold til tre internationalt anerkendte ledelsesstandarder. 2008-2019 ISO 9001 Quality Management System Standard - formaliserer vores forpligtelse til kvalitet og kundeservice. ISO 14001 Standard for miljøledelsessystemer - formaliserer vores forpligtelse til at beskytte miljøet. ISO 45001:2018 - Ledelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen - formaliserer vores forpligtelse til en sikker og sund arbejdsplads.
ISO-45K-Logo

Kom og se vores hybride flåde af fartøjer på Alcatraz City Cruises

Alcatraz City Cruises arbejder utrætteligt på at reducere forureningen. Vores fartøjer er blevet ombygget med de mest brændstofbesparende motorer med lave emissioner, der findes på markedet. Vi anvender teknologier til efterbehandling af udstødningsgasser, der reducerer partikel- og NOx-emissionerne med yderligere 80 % i forhold til Californiens strenge Tier 2-krav til luftkvalitet. Vores årlige brændstofforbrug er blevet reduceret med 235 292 gallon, hvilket svarer til at fjerne 450 biler fra vejene og plante 718 hektar træer.

Alcatraz City Cruises driver de grønneste færger i hele landet! I 2008 byggede og indførte Alcatraz City Cruises Hornblower Hybrid i vores flåde i et forsøg på at reducere vores indvirkning på San Francisco Bay's naturlige miljø. Siden 2008 har vi genanvendt motorkraft på yderligere to Alcatraz City Cruises-fartøjer, Alcatraz Clipper og Alcatraz Flyer. Alle funktioner på disse fartøjer drives ved hjælp af en kombination af dieseldrevne Tier 2-generatorer, elmotorer, vindmøller og solcellepaneler.

Alcatraz City Cruises' hybridfærgeflåde har omdefineret profilen for fartøjer på San Francisco-bugten. Som landets første hybrid-passagerfærgefart er vores flådes mission langt vigtigere end dens udseende. Når solpanelerne på toppen af fartøjerne absorberer sollyset, og vindmøllerne genererer energi, får de strøm til at oplade 12 V DC-batterierne. Yderligere strøm leveres af dieselgeneratorer for at sikre en mere effektiv bevægelse gennem vandet. Hvert af hybridfartøjerne i Alcatraz City Cruises flåde kan køre alene på fremdriftsbatterier i over en time og giver en lydløs sejlads rundt i San Francisco-bugten. Alcatraz City Cruises er med sin hybridfærgeflåde førende inden for miljøvenlige fartøjer og har mulighed for at reducere vores CO2-fodaftryk dagligt.