Serviceaftale

Politik for vilkår og betingelser
Disse servicevilkår gælder for vores hjemmeside www.alcatrazcruises.com, og de tjenester, der leveres via vores hjemmeside (som i fællesskab i disse servicevilkår kaldes "Service"). Tjenesten leveres til dig af [Alcatraz City Cruises, LLC] (omtalt i disse servicevilkår som "Firma", "vi", "os" og "vores"). Disse servicevilkår indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af Tjenesten, og din brug af Tjenesten udgør din accept af og accept af disse servicevilkår.

Meddelelse om tvistbilæggelse: Denne aftale indeholder bestemmelser, der regulerer, hvordan krav, du og vi måtte have mod hinanden, løses (se afsnit 7 nedenfor), herunder en aftale og forpligtelse til at afgøre tvister, som med begrænsede undtagelser vil kræve, at du indgiver krav, du har mod os, til bindende voldgift, medmindre du fravælger i overensstemmelse med afsnit 7 (e). Medmindre du fravælger voldgift: (a) du vil kun få lov til at forfølge krav mod os på individuel basis, ikke som en del af en klasse eller repræsentativ handling eller procedure, og (b) du vil kun få lov til at søge lindring (herunder monetære, påbud og deklaratoriske relief) på individuel basis og i voldgift.

1. Bekræftende bemærkninger vedrørende din brug af tjenesten. Når du får adgang til, besøger eller bruger Tjenesten, repræsenterer du, at: (a) de oplysninger, du indsender, er sandfærdige og nøjagtige; (b) din brug af Tjenesten og din brug af tjenester, der er tilgængelige på Tjenesten, er ikke i strid med gældende lovgivning eller regulering, (c) hvis du køber billetter eller foretager en reservation via Tjenesten: (i) du foretager den gældende reservation eller køb på dine personlige vegne eller på vegne af dine personlige venner og/eller familie, (ii) de betalingsoplysninger, du angiver, og det tilknyttede navn, adresse, telefonnummer og betalingskortnummer kan bruges til personligt at identificere og/eller kontakte dig, og (iii) den e-mail-adresse, du giver os i forbindelse med at foretage en reservation eller et køb, er unik og personlig for dig. Du vil ikke få lov til at gå ombord på en færge eller anden relevant transportform i forbindelse med en reservation, du foretager via Tjenesten, medmindre du på boardingtidspunktet angiver identifikation, der svarer til navnet på den person, der har foretaget den gældende reservation og fremviser det betalingskort, der bruges i forbindelse med den gældende reservation.

2. Forbudt brug af tjenesten. Du må kun bruge Tjenesten som udtrykkeligt tilladt af selskabet. Specifikt, uden begrænsning, kan du ikke:

 • købe eller reservere et antal billetter til en begivenhed eller aktivitet, der overstiger den angivne grænse for den pågældende begivenhed eller aktivitet, eller foretage mere end [10]køb eller reservationer via Tjenesten inden for en periode på 72 timer, enten på egne vegne eller på vegne af en gruppe
 • bruge tjenesten til kommercielle formål, såsom køb af billetter i løs vægt eller til videresalg
 • bruge automatiseret software eller computersystem, herunder intelligente agenter eller bots, til at få adgang til webstedet eller tjenesten
 •  få adgang til Tjenesten fra en skjult IP-adresse eller en dynamisk IP-adresse.
 • skjule, maskere, skjule eller erstatte den faktiske IP-adresse, domænenavn og andre identificerende oplysninger, som du bruger til at få adgang til tjenesten
 • få adgang til tjenesten fra en VPN eller bruge en proxyserver til at søge efter, reservere, købe eller på anden måde få billetter via tjenesten
 • forstyrre tjenester, der leveres via Tjenesten, ved hjælp af virus eller andre programmer eller teknologier, der er designet til at forstyrre eller beskadige software eller hardware.
 • ændre, kreative afledte værker fra, reverse engineering, dekompilere eller demontere enhver teknologi, der leveres gennem tjenesten
 • forstyrre adgangen for enhver bruger, vært eller netværk, herunder, men ikke begrænset til, at sende en virus, overbelaste, oversvømme,
  spamming eller scripting på en sådan måde, at det forstyrrer eller skaber en urimelig byrde for Tjenesten
 • brug en robot, edderkop eller anden enhed eller proces til at foretage automatiserede køb via tjenesten
 • repræsentere en anden person eller enhed eller skjule din identitet ved hjælp af flere e-mail-adresser eller falske navne eller kontaktoplysninger.
 • omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesten eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af
  materialer eller håndhæve begrænsninger for brugen af Tjenesten eller materialerne eller
 • hjælpe eller opfordre tredjeparter til at deltage i aktiviteter, der er forbudt i henhold til disse servicevilkår.

3. Købsbetingelser.

 • Placering af ordrer; Ændringer. Ethvert køb, du foretager via Tjenesten, bekræftes ikke, før du modtager en e-mail eller skriftlig bekræftelse fra virksomheden. Enhver ændring, som du måtte ønske at foretage med hensyn til ethvert køb, som du foretager via tjenesten, skal anmodes gennem virksomheden og ikke tredjepartsudbyderen af de tjenester eller produkter, du har købt, hvis det er relevant. Du kan kontakte virksomheden på [email protected] eller 415.981.7625 for at anmode om ændringer i en reservation foretaget via Tjenesten. Enhver ønsket ændring afhænger af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil være i stand til at foretage en ønsket ændring.
 • Aflysninger; Refusionspolitik. Hvis du ønsker at annullere et køb, du afgiver via Tjenesten, skal du kontakte virksomheden på [email protected] eller 415.981.7625. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via Tjenesten 72 (72) eller flere timer før datoen for reservationen, vil din betaling for den pågældende reservation blive refunderet fuldt ud. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via Tjenesten mindre end tooghalvfjerds (72) timer før datoen for reservationen, vil du ikke modtage en refusion for denne reservation, medmindre selskabet er i stand til at videresælge dine billetter, og selskabet har ret, men ikke pligt til at videresælge dine billetter. Hvis du har købt Assurance, og du annullerer en reservation, som du har foretaget via Tjenesten 24 (24) eller flere timer før datoen for reservationen, vil din betaling for denne reservation blive refunderet fuldt ud minus forsikringsomkostninger. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via Tjenesten mindre end 24 (24) timer før datoen for reservationen, vil du ikke modtage en refusion for denne reservation, medmindre selskabet er i stand til at videresælge dine billetter, og selskabet har ret, men ikke pligt til at videresælge dine billetter. Gældende refusioner vil blive behandlet inden for fjorten (14) dage efter den dato, hvor vi modtager din anmodning om annullering. Vi vil også yde en refusion i tilfælde af sikkerhed eller lignende lukninger, der forhindrer os i at overholde din reservation. I tilfælde af at vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt service, er vores eneste forpligtelse at refundere den købspris, du har betalt for den relevante service. Der ydes ikke refusion på grund af byggeprojekter på Alcatraz Island eller den deraf følgende lukning af indvendige rum, såsom Alcatraz Island Cellhouse. Refusioner vil ikke blive leveret på grund af COVID-19-realted sundhedsmandater fra byen og amtet San Francisco eller staten Californien, der påvirker tilgængeligheden af dele af Alcatraz Island-turen, som beskrevet på tidspunktet for billetkøbet.
 • Prissætning. De priser, der er angivet på tjenesten, er pr. person, medmindre andet er angivet. Disse priser kan ændres uden forudgående varsel, indtil dit køb er bekræftet af selskabet. Priser, der bekræftes på købstidspunktet, overholdes for datoen for reservationen. De angivne priser inkluderer ikke tips eller drikkepenge, personlig forsikring, varer af personlig karakter eller mad eller drikkevarer, der ikke er opført som inkluderet i tjenesten. Fuld betaling med et betalingskort er nødvendig for at foretage et køb af tjenester eller produkter via tjenesten. Vi opkræver ikke et servicegebyr for behandling af kreditkortbetalinger.

4. Vores ledelse af tjenesten; Brugerfejl

 1. Vores ret til at administrere tjenesten. Vi forbeholder os ret, men forpligter os ikke til: (i) at overvåge eller gennemgå Tjenesten for overtrædelser af disse servicevilkår og for at overholde vores politikker; (ii) rapportere til de retshåndhævende myndigheder og/eller anlægge sag mod enhver, der overtræder disse servicevilkår (iii) nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af Tjenesten, hvis du overtræder disse servicevilkår, loven eller nogen af vores politikker; (iv) administrere Tjenesten på en måde, der er designet til at beskytte vores og tredjemands rettigheder og ejendom eller til at lette tjenestens funktion; og/eller (v) screene vores brugere eller forsøge at verificere vores brugeres udsagn.
 2. Vores ret til at opsige brugere. Uden at begrænse andre leveringer af disse servicevilkår forbeholder vi os ret til, efter eget skøn og uden varsel eller ansvar, at nægte adgang til og brug af Tjenesten til nogen person af en eller anden grund eller uden grund overhovedet, herunder uden begrænsning for overtrædelse af nogen repræsentation, garanti eller pagt indeholdt i disse servicevilkår eller af gældende lovgivning eller regulering.

5. Vores intellektuelle ejendomsrettigheder. Alt indhold på Tjenesten ("Materialer") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt i Tjenesten, ejes af eller licenseres til os og er underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder i henhold til amerikansk og udenlandsk lovgivning og internationale konventioner. Tjenesten og materialerne er kun til din information og personlige brug og ikke til kommerciel udnyttelse. Vi forbeholder os alle rettigheder i og til Tjenesten og Materialerne. Hvis du downloader eller udskriver en kopi af materialerne til eget brug, skal du beholde alle varemærker, copyright og andre fortrolige meddelelser, der er indeholdt i og på materialerne.

6. Ansvarsfraskrivelse for garanti; Begrænsning af erstatningsansvar

 • Ansvarsfraskrivelse af garantier
   (i) Alle materialer eller genstande, der leveres via tjenesten, leveres "SOM DE ER OG" SOM TILGÆNGELIGE" uden nogen form for garanti eller betingelser. Ved at drive Tjenesten repræsenterer eller antyder vi ikke, at vi godkender materialer eller genstande, der er tilgængelige på eller knyttet til af Tjenesten, eller at vi mener, at materialer eller genstande er nøjagtige, nyttige eller ikke-skadelige. Vi fremsætter ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af Tjenestens indhold, oplysninger eller andre genstande eller materialer i Tjenesten. Du accepterer, at din brug af Tjenesten vil være på eget ansvar. I videst muligt omfang tilladt ved lov fraskriver vi og hver af vores annoncører, licensgivere, leverandører, officerer, direktører, investorer, medarbejdere, agenter, tjenesteudbydere og andre entreprenører alle garantier, udtrykkelige eller underforståede i forbindelse med Tjenesten og din brug af Tjenesten.
   (ii) Vi påtager os intet ansvar for (A) fejl, fejl eller unøjagtigheder af indhold og materialer på Tjenesten, (B) personskade eller tingsskade, af enhver art, som skyldes din adgang til og brug af Tjenesten eller produkter eller tjenester, du køber via Tjenesten, (C) uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og/eller alle personlige oplysninger, der er gemt på vores servere, (D) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra Tjenesten og/eller (E) eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, som kan overføres til eller via Tjenesten af en tredjepart.
 • Begrænset ansvar. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indirekte, følgeskader, hændelige skader, særlige skader eller straferstatninger, herunder tabt fortjeneste som følge af din brug af Tjenesten. Uanset hvad der er tilfældet i disse servicevilkår, er vi ansvarlige over for dig for ethvert tab eller enhver skade, du har lidt, og som opstår som følge af eller i forbindelse med disse servicevilkår. Uanset om det er i kontrakt, tort eller for overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, må det ikke overstige $ 50.
 • Undtagelser fra ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis du bor i en af disse stater eller jurisdiktioner, gælder begrænsningerne eller udelukkelserne i afsnit 6(a) og 6(B) muligvis ikke for dig.

7. Retstvister og voldgiftsaftale.
Læs venligst følgende klausul omhyggeligt - Det kan påvirke dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at indgive en retssag i retten

 • Indledende tvistbilæggelse. Vi er tilgængelige via e-mail på [email protected] eller 415.981.7625 for at løse eventuelle problemer, du måtte have med hensyn til din brug af Tjenesten. De fleste bekymringer kan hurtigt løses på denne måde. Selskabet vil arbejde i god tro for at bilægge enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem høring og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at begge parter kan indlede en retssag eller voldgift.
 • Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når frem til en løsning inden for en frist på 30 (30) dage fra det tidspunkt, hvor den uformelle tvistbilæggelse forfølges i henhold til § 7, litra a), kan hver af parterne indlede bindende voldgift. Alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale (herunder stiftelse, udførelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af Tjenesten afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres fortroligt af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med bestemmelserne i dens forbrugervoldgiftsregler, bortset fra eventuelle regler eller procedurer, der regulerer eller tillader kollektive søgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller agentur, har enekompetence til at løse alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at hele eller nogen del af denne aftale er ugyldig eller omstødelig. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at indrømme enhver lempelse, der måtte være til rådighed ved en domstol i henhold til lov eller egenkapital. Voldgiftsmandens kendelse er bindende for parterne og kan træffes som afgørelse ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale er underlagt den føderale voldgiftslov.
 • Gruppesøgsmål og gruppe voldgiftsfraskrivelse. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller et andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge om fritagelse på klassebasis. Hvis en domstol eller voldgiftsmand fastslår, at fritagelsen for gruppesøgsmål i dette stykke er ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan fortsætte på klassebasis, anses voldgiftsbestemmelsen i afsnit 7, litra b), for ugyldig i sin helhed, og parterne anses for ikke at have accepteret at afgøre tvister.
 • Undtagelse – Småkravsdomstole. Uanset parternes aftale om at løse alle tvister ved voldgift kan hver af parterne anmode om fritagelse ved en småsagsdomstol for tvister eller krav inden for rammerne af den pågældende rets kompetence.
 • 30 dages ret til at fravælge. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af bestemmelserne om frafald af voldgift og gruppesøgsmål i afsnit 7(b), 7(c) og 7(d) ved at sende skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge følgende adresse: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, fax til 415.394.9904.
   1. Bekendtgørelsen skal sendes senest 30 (30) dage efter, at Du har stået i brug for Tjenesten, ellers er du forpligtet til at afgøre tvister i overensstemmelse med bestemmelserne i disse afdelinger. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, vil selskabet heller ikke være bundet af dem.
 • Eksklusivt sted for retssager. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i § 7 (b) ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at eventuelle retssager mellem dem udelukkende skal indgives til statslige eller føderale domstole beliggende i [San Francisco, Californien] (bortset fra småkravssager, der kan anlægges i det amt, hvor du bor). Parterne giver udtrykkeligt samtykke til eksklusiv jurisdiktion i [San Francisco, Californien] i andre retssager end småkravssager.

8. Ikke-dispensation. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen ret eller levering af disse servicevilkår må ikke fungere som et afkald på den gældende ret eller bestemmelse.

9. Severability. Disse servicevilkår fungerer i videst muligt omfang tilladt ved lov. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i disse servicevilkår er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse servicevilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser.

10. Opgave. Vi kan tildele vores rettigheder i henhold til disse servicevilkår uden din godkendelse.

11. Ingen tredjepartsmodtagere. Disse servicevilkår udgør en aftale indgået mellem dig og virksomheden. Der er ingen tredjepartsmodtagere af denne aftale.

12. Ingen ændringer af vores medarbejdere. Hvis nogen af vores medarbejdere tilbyder at ændre vilkårene i disse servicevilkår, fungerer han eller hun ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på og bør ikke handle i tillid til nogen erklæring eller kommunikation fra vores medarbejdere eller nogen anden, der foregiver at handle på vores vegne. Eventuelle ændringer af disse servicevilkår vil kun være gyldige, hvis de er skriftlige og underskrevet af en [executive officer] i selskabet.

13. Registrering som sælger af rejser.  Selskabet er registreret i henhold til californisk lov som sælger af rejser, og dets registreringsnummer er [2094770-50].  Denne registrering udgør ikke godkendelse af vores tjenester eller handlinger fra staten Californien. Californisk lov kræver, at vi enten har en tillidskonto eller en obligation som et middel til forbrugerbeskyttelse, og virksomheden har en obligation udstedt [af RLI Insurance Company i mængden af $ 20,000].  Virksomheden deltager i Travel Consumer Restitution Fund.]