Serviceaftale

Politik for vilkår og betingelser
Disse vilkår for service gælder for vores websted www.alcatrazcruises.com, og de tjenester, der leveres via vores websted (som i disse vilkår for tjeneste samlet omtales som "Service"). Tjenesten stilles til rådighed for dig af [Alcatraz City Cruises, LLC] (i disse vilkår for tjeneste benævnes "Virksomhed", "vi", "os" og "vores"). Disse servicevilkår indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af tjenesten, og din brug af tjenesten udgør din accept af og dit samtykke til disse servicevilkår.

Meddelelse om tvistbilæggelse: Denne aftale indeholder bestemmelser, der regulerer, hvordan krav, som du og vi måtte have mod hinanden, løses (se afsnit 7 nedenfor), herunder en aftale om og forpligtelse til at bilægge tvister, som med forbehold af begrænsede undtagelser kræver, at du indsender krav, som du har mod os, til bindende voldgift, medmindre du fravælger dette i overensstemmelse med afsnit 7(e). Medmindre du fravælger voldgift: (a) vil du kun have lov til at fremsætte krav mod os på et individuelt grundlag og ikke som en del af en gruppesag eller repræsentativ sag eller procedure, og (b) vil du kun have lov til at søge erstatning (herunder penge, påbud og erklæringserstatning) på et individuelt grundlag og i voldgift.

1. Bekræftende erklæringer vedrørende din brug af tjenesten. Når du får adgang til, besøger eller bruger Tjenesten, erklærer du, at: (a) de oplysninger, du indsender, er sandfærdige og nøjagtige, (b) din brug af Tjenesten og din brug af tjenester, der er tilgængelige på Tjenesten, ikke overtræder gældende love eller bestemmelser, (c) hvis du køber billetter eller foretager en reservation via Tjenesten: (i) du foretager den pågældende reservation eller det pågældende køb på dine personlige vegne eller på vegne af dine personlige venner og/eller familie, (ii) de betalingsoplysninger, du angiver, og det tilhørende navn, adresse, telefonnummer og betalingskortnummer kan bruges til at identificere og/eller kontakte dig personligt, og (iii) den e-mailadresse, du angiver til os i forbindelse med en reservation eller et køb, er unik og personlig for dig. Du vil ikke få lov til at gå om bord på en færge eller anden relevant transportform i forbindelse med en reservation, som du foretager via tjenesten, medmindre du på tidspunktet for ombordstigning fremlægger legitimation, der svarer til navnet på den person, der har foretaget den pågældende reservation, og fremviser det betalingskort, der er anvendt i forbindelse med den pågældende reservation.

2. Forbudt brug af tjenesten. Du må kun bruge Tjenesten som udtrykkeligt tilladt af Selskabet. Du må især, uden begrænsning, ikke:

 • købe eller reservere et antal billetter til en begivenhed eller aktivitet, der overstiger den angivne grænse for den pågældende begivenhed eller aktivitet, eller foretage mere end [10]køb eller reservationer via Tjenesten inden for en periode på 72 timer, uanset om det er på dine egne eller en gruppes vegne;
 • bruge Tjenesten til kommercielle formål, f.eks. til at købe billetter i store mængder eller til videresalg;
 • bruge nogen form for automatiseret software eller computersystem, herunder intelligente agenter eller bots, til at få adgang til webstedet eller tjenesten;
 •  få adgang til tjenesten fra en skjult IP-adresse eller en dynamisk IP-adresse;
 • skjule, maskere, skjule eller erstatte den faktiske IP-adresse, domænenavn og andre identifikationsoplysninger, som du bruger til at få adgang til tjenesten;
 • få adgang til tjenesten fra en VPN eller bruge en proxyserver til at søge efter, reservere, købe eller på anden måde opnå billetter via tjenesten;
 • forstyrre de tjenester, der leveres via Tjenesten, ved at bruge virus eller andre programmer eller teknologier, der er designet til at forstyrre eller beskadige software eller hardware;
 • ændre, skabe afledte værker fra, reverse engineering, dekompilere eller demontere nogen teknologi, der leveres via tjenesten;
 • forstyrre eller afbryde adgangen for en bruger, vært eller netværk, herunder, men ikke begrænset til, at sende virus, overbelaste eller oversvømme,
  spamming eller scripting på en sådan måde, at det forstyrrer eller skaber en urimelig byrde for tjenesten;
 • bruge en robot, spider eller anden enhed eller proces til at foretage automatiserede køb via tjenesten;
 • udgive dig for at være en anden person eller enhed eller skjule din identitet ved at bruge flere e-mailadresser eller falske navne eller kontaktoplysninger;
 • omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesten eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af
  materialer eller håndhæve begrænsninger i brugen af tjenesten eller materialerne, eller
 • at hjælpe eller tilskynde en tredjepart til at deltage i aktiviteter, der er forbudt i henhold til disse servicevilkår.

3. Købsbetingelser.

 • Placering af ordrer; ændringer. Ethvert køb, du foretager via tjenesten, er ikke bekræftet, før du modtager en e-mail eller en skriftlig bekræftelse fra virksomheden. Enhver ændring, som du måtte ønske at foretage i forbindelse med et køb, som du foretager via Tjenesten, skal anmodes via Selskabet og ikke via den tredjepartsleverandør af de tjenester eller produkter, du har købt, hvis det er relevant. Du kan kontakte selskabet på [email protected] eller 415.981.7625 for at anmode om ændringer af en reservation foretaget via tjenesten. Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil være i stand til at foretage en ønsket ændring.
 • Aflysninger; tilbagebetalingspolitik. Hvis du ønsker at annullere et køb, du foretager via tjenesten, skal du kontakte virksomheden på [email protected] eller 415.981.7625. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via Tjenesten, tooghalvfjerds (72) timer eller mere før reservationsdatoen, vil din betaling for den pågældende reservation blive refunderet fuldt ud. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via tjenesten mindre end tooghalvfjerds (72) timer før reservationsdatoen, vil du ikke modtage en refusion for den pågældende reservation, medmindre selskabet er i stand til at videresælge dine billetter, og selskabet har ret, men ikke pligt, til at videresælge dine billetter. Hvis du annullerer en reservation, som du har foretaget via tjenesten mindre end fireogtyve (24) timer før reservationsdatoen, vil du ikke modtage en refusion for den pågældende reservation, medmindre selskabet er i stand til at videresælge dine billetter, og selskabet har ret til, men ikke pligt til, at videresælge dine billetter. Gældende refusioner vil blive behandlet inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi modtager din anmodning om annullering. Vi refunderer også pengene i tilfælde af sikkerheds- eller lignende lukninger, som forhindrer os i at honorere din reservation. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt tjenesteydelse, er vores eneste forpligtelse at refundere den købspris, du har betalt for den pågældende tjenesteydelse. Der ydes ikke refusioner på grund af byggeprojekter på Alcatraz Island eller den deraf følgende lukning af indre rum, såsom Alcatraz Island Cellhouse. Der ydes ikke refusioner på grund af COVID-19-realiserede sundhedskrav fra byen og amtet San Francisco eller staten Californien, som påvirker tilgængeligheden af dele af turen til Alcatraz Island, som beskrevet på tidspunktet for billetkøbet.
 • Prisfastsættelse. De priser, der er anført på tjenesten, er pr. person, medmindre andet er angivet. Disse priser kan ændres uden forudgående varsel, indtil dit køb er bekræftet af selskabet. Priser, der er bekræftet på købstidspunktet, er gældende for den dato, hvor reservationen foretages. De anførte priser omfatter ikke drikkepenge eller drikkepenge, personlige forsikringer, personlige genstande eller mad eller drikkevarer, der ikke er anført som værende inkluderet i tjenesten. Det er nødvendigt at betale hele beløbet med betalingskort for at købe tjenester eller produkter via tjenesten. Vi opkræver ikke et servicegebyr for behandling af kreditkortbetalinger.

4. Vores forvaltning af tjenesten; brugernes fejl og forsømmelser

 1. Vores ret til at administrere tjenesten. Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at: (i) overvåge eller gennemgå Tjenesten for overtrædelser af disse Servicevilkår og for overholdelse af vores politikker; (ii) rapportere til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retslige skridt mod enhver, der overtræder disse Servicevilkår; (iii) nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af Tjenesten, hvis du overtræder disse Servicevilkår, loven eller nogen af vores politikker; (iv) administrere Tjenesten på en måde, der er designet til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette Tjenestens korrekte funktion; og/eller (v) screene vores brugere eller forsøge at verificere vores brugeres udsagn.
 2. Vores ret til at opsige brugere. Uden at begrænse andre bestemmelser i disse Servicevilkår forbeholder vi os ret til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af Tjenesten af enhver grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på enhver erklæring, garanti eller aftale i disse Servicevilkår eller på gældende love eller regler.

5. Vores intellektuelle ejendomsrettigheder. Alt indhold på Tjenesten ("Materialer") og de varemærker, servicemærker og logoer, der findes på Tjenesten, ejes af eller er licenseret til os og er underlagt ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til amerikansk og udenlandsk lovgivning og internationale konventioner. Tjenesten og materialerne er kun til din information og personlige brug og ikke til kommerciel udnyttelse. Vi forbeholder os alle rettigheder i og til Tjenesten og Materialerne. Hvis du downloader eller udskriver en kopi af materialerne til din egen personlige brug, skal du beholde alle varemærker, ophavsrettigheder og andre meddelelser om ejendomsret, der er indeholdt i og på materialerne.

6. Ansvarsfraskrivelse; begrænsning af ansvar

 • Ansvarsfraskrivelse for garantier
   (i) Alle materialer eller elementer, der leveres via Tjenesten, leveres "SOM DET ER" og "SOM TILGÆNGELIGT" uden nogen form for garanti eller betingelser. Ved at drive Tjenesten repræsenterer eller antyder vi ikke, at vi støtter materialer eller elementer, der er tilgængelige på eller linket til via Tjenesten, eller at vi mener, at materialer eller elementer er nøjagtige, nyttige eller uskadelige. Vi giver ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af Tjenestens indhold, oplysninger eller andre elementer eller materialer på Tjenesten. Du accepterer, at din brug af Tjenesten sker på din egen risiko. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi og hver af vores annoncører, licensgivere, leverandører, officerer, direktører, investorer, medarbejdere, agenter, tjenesteudbydere og andre entreprenører sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med Tjenesten og din brug af Tjenesten.
   (ii) Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for (A) fejl, fejl eller unøjagtigheder i indhold og materialer på Tjenesten, (B) personskade eller materielle skader af enhver art som følge af din adgang til og brug af Tjenesten eller produkter eller tjenester, som du køber via Tjenesten, (C) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og/eller alle personlige oplysninger, der er gemt på vores servere, (D) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra Tjenesten og/eller (E) alle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, som kan overføres til eller via Tjenesten af en tredjepart.
 • Begrænset hæftelse. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indirekte, følgeskader, tilfældige, specielle eller straffende skader, herunder tab af fortjeneste, som skyldes din brug af tjenesten. Uanset det modsatte i disse servicevilkår er vores ansvar over for dig i forbindelse med tab eller skader, som du måtte lide, og som opstår som følge af eller i forbindelse med disse servicevilkår. Uanset om det er i kontrakt, tort eller for brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, må det ikke overstige 50 USD.
 • Undtagelser fra ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis du er bosat i en af disse stater eller jurisdiktioner, gælder begrænsningerne eller udelukkelserne i afsnit 6(a) og 6(B) muligvis ikke for dig.

7. Retstvister og voldgiftsaftale.
Læs venligst følgende klausul omhyggeligt - den kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten

 • Oprindelig tvistbilæggelse. Vi er tilgængelige via e-mail på [email protected] eller 415.981.7625 for at tage stilling til eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesten. De fleste problemer kan hurtigt løses på denne måde. Virksomheden vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket er en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 • Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til afsnit 7(a) ovenfor, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører denne aftale (herunder indgåelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesten, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at hele eller en del af denne aftale er ugyldig eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 • Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen i afsnit 7(b) ovenfor anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 • Undtagelse - krav fra en domstol for småkrav. Uanset parternes aftale om at løse alle tvister ved voldgift kan hver part søge om hjælp ved en domstol for småkrav i forbindelse med tvister eller krav inden for rammerne af denne domstols kompetence.
 • 30 dages ret til at fravælge. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål i afsnit 7(b), 7(c) og 7(d) ved at sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge dette til følgende adresse: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, eller pr. fax til 415.394.9904.
   1. Meddelelsen skal sendes inden for tredive (30) dage efter, at du har påbegyndt brugen af Tjenesten, ellers er du forpligtet til at bilægge tvister i overensstemmelse med vilkårene i disse afsnit. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, er virksomheden heller ikke bundet af dem.
 • Eksklusivt sted for retssager. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnit 7(b) ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i [San Francisco, Californien] (bortset fra småsager, som kan anlægges i det amt, hvor du er bosat). Parterne giver udtrykkeligt samtykke til eksklusiv jurisdiktion i [San Francisco, Californien] for enhver retssag, bortset fra søgsmål om mindre krav.

8. Ikke-afkald. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår skal ikke fungere som et afkald på den gældende rettighed eller bestemmelse.

9. Adskillelighed. Disse servicevilkår gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse Servicevilkår er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse Servicevilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

10. Opgave. Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse Servicevilkår uden din godkendelse.

11. Ingen tredjepartsbegunstigede. Disse servicevilkår udgør en aftale, der indgås mellem dig og virksomheden. Der er ingen tredjepart, der er begunstiget af denne aftale.

12. Ingen ændringer af vores medarbejdere. Hvis en af vores medarbejdere tilbyder at ændre vilkårene i disse servicevilkår, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller kommunikation fra vores medarbejdere eller andre, der hævder at handle på vores vegne. Enhver ændring af disse servicevilkår er kun gyldig, hvis den er skriftlig og underskrevet af en [ledende medarbejder] i virksomheden.

13. Registrering som rejsesælger. Selskabet er registreret i henhold til californisk lov som sælger af rejser, og dets registreringsnummer er [2094770-50]. Denne registrering udgør ikke en godkendelse fra staten Californien af vores tjenester eller handlinger. Ifølge californisk lov skal vi enten have en trustkonto eller en kaution som et middel til forbrugerbeskyttelse, og selskabet har en kaution udstedt [af RLI Insurance Company på 20.000 USD]. Selskabet er deltager i Travel Consumer Restitution Fund].