הסכם שירות

מדיניות תנאים והתניות
תנאי שירות אלה חלים על אתר האינטרנט שלנו www.alcatrazcruises.comוהשירותים הניתנים באמצעות אתר האינטרנט שלנו (המכונים באופן קולקטיבי בתנאי שירות אלה כ "שירות"). השירות ניתן לכם על ידי [Alcatraz City Cruises, LLC] (המכונה בתנאי שירות אלה כ "חברה", "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו"). תנאי שירות אלה מכילים את התנאים וההתניות החלים על השימוש שלך בשירות, והשימוש שלך בשירות מהווה את הסכמתך לתנאי שירות אלה והסכמתך לתנאי שירות אלה.

הודעה בנוגע ליישוב סכסוכים: הסכם זה כולל הוראות המסתערות על אופן פתרון התביעות שלך ושלנו זו לזו (ראה סעיף 7 להלן), לרבות הסכם וחובה לבוררות בסכסוכים אשר, בכפוף לחריגים מוגבלים, יחייבו אותך להגיש תביעות שיש לך נגדנו לבוררות מחייבת אלא אם כן תבטל את הסכמתך בהתאם לסעיף 7(ה). אלא אם כן תבטל את הבוררות: (א) תהיה רשאי להגיש תביעות נגדנו רק על בסיס פרטני, לא במסגרת כל תביעה ייצוגית או ייצוגית או הליך ו-(ב) תהיה רשאי לבקש סעד בלבד (לרבות סעד כספי, צו מניעה וסעד הצהרתי) על בסיס פרטני ובבוררות.

1. מצגים חיוביים לגבי השימוש שלך בשירות. כאשר אתה ניגש לשירות, מבקר בו או משתמש בו, אתה מצהיר כי: (א) המידע שאתה מוסר הוא אמיתי ומדויק; (ב) השימוש שלך בשירות והשימוש שלך בשירותים הזמינים בשירות אינם מפרים כל חוק או תקנה רלוונטיים, (ג) אם אתה רוכש כרטיסים או מבצע הזמנה באמצעות השירות: (1) אתה מבצע את ההזמנה או הרכישה הרלוונטית בשמך האישי, או בשם חבריך האישיים ו/או בני משפחתך, (2) פרטי התשלום שאתה מספק, והשם, הכתובת, מספר הטלפון ומספר כרטיס התשלום הקשורים יכולים לשמש לזיהוי אישי ו/או ליצירת קשר עמך, וכן (3) כתובת הדואר האלקטרוני שתספק לנו בקשר לביצוע הזמנה או רכישה היא ייחודית ואישית עבורך. לא תורשה לעלות על מעבורת, או אמצעי תחבורה רלוונטי אחר המשויך להזמנה שתבצע באמצעות השירות, אלא אם כן בעת העלייה למטוס תספק תעודה מזהה התואמת את שמו של האדם שביצע את ההזמנה הרלוונטית ותציג את כרטיס התשלום ששימש בקשר להזמנה הרלוונטית.

2. שימוש אסור בשירות. אתה רשאי להשתמש בשירות רק כפי שהותר במפורש על ידי החברה. באופן ספציפי, ללא הגבלה, אינך רשאי:

 • לרכוש או להזמין מספר כרטיסים לאירוע או לפעילות החורגים מהמגבלה הנקובה עבור אירוע או פעילות אלה, או לבצע יותר מ-[10]רכישות או הזמנות באמצעות השירות בכל פרק זמן של 72 שעות, בין אם מטעמך ובין אם בשם קבוצה;
 • להשתמש בשירות לכל מטרה מסחרית, כגון רכישת כרטיסים בכמויות גדולות או למכירה חוזרת;
 • להשתמש בכל תוכנה או מערכת מחשב אוטומטית, כולל סוכנים חכמים או בוטים, כדי לגשת לאתר או לשירות;
 •  לגשת לשירות מכתובת IP מוסתרת או מכתובת IP דינאמית;
 • להסתיר, להסוות, לטשטש או להחליף את כתובת ה- IP בפועל, שם התחום ומידע מזהה אחר המשמש אותך כדי לגשת לשירות;
 • לגשת לשירות מ- VPN או להשתמש בשרת Proxy כדי לחפש, להזמין, לרכוש או להשיג כרטיסים בדרך אחרת באמצעות השירות;
 • להפריע לשירותים המסופקים באמצעות השירות באמצעות וירוסים או כל תוכנית או טכנולוגיה אחרת שנועדה לשבש או לגרום נזק לתוכנה או לחומרה כלשהן;
 • לשנות, עבודות נגזרות יצירתיות מ, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק כל טכנולוגיה המסופקת באמצעות השירות;
 • להפריע, או לשבש את הגישה של כל משתמש, מארח או רשת כולל, ללא הגבלה, שליחת וירוס, עומס יתר, הצפה,
  ספאם, או סקריפטים באופן שיפריע או ייצור נטל מיותר על השירות;
 • להשתמש ברובוט, עכביש או מכשיר או תהליך אחר כדי לבצע רכישות אוטומטיות באמצעות השירות;
 • להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת או להסתיר את זהותך באמצעות כתובות דואר אלקטרוני מרובות או שמות מזויפים או פרטי קשר;
 • עקיפה, ביטול או הפרעה אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של השירות או תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של
  כל חומר או לאכוף מגבלות על השימוש בשירות או בחומרים; או
 • לסייע או לעודד צד שלישי כלשהו לעסוק בכל פעילות האסורה על פי תנאי שירות אלה.

3. תנאי רכישה.

 • מיקום הזמנות; שינויים, שינויים. כל רכישה שתבצע באמצעות השירות לא תאושר עד לקבלת הודעת דואר אלקטרוני או אישור בכתב מהחברה. כל שינוי שתרצה לבצע בכל הנוגע לכל רכישה שתבצע באמצעות השירות חייב להתבקש באמצעות החברה, ולא ספק הצד השלישי של השירותים או המוצרים שרכשת, אם רלוונטי. ניתן לפנות לחברה בטלפון [email protected] או 415.981.7625 כדי לבקש שינויים בהזמנה שבוצעה באמצעות השירות. כל שינוי מבוקש כפוף לזמינות, ואיננו יכולים להבטיח שנוכל לבצע שינוי מבוקש.
 • ביטולים; מדיניות החזרים כספיים. אם ברצונך לבטל רכישה שביצעת באמצעות השירות, עליך לפנות לחברה [email protected] או 415.981.7625. אם תבטלו הזמנה שביצעתם באמצעות השירות 72 (72) או יותר שעות לפני מועד ההזמנה, התשלום עבור הזמנה זו יוחזר במלואו. אם תבטל הזמנה שביצעת באמצעות השירות פחות משבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד ההזמנה, לא תקבל החזר כספי עבור הזמנה זו, אלא אם כן החברה תוכל למכור מחדש את הכרטיסים שלך, ולחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, למכור מחדש את הכרטיסים שלך. אם רכשתם את Assurance, ואתם מבטלים הזמנה שביצעתם באמצעות השירות עשרים וארבע (24) או יותר שעות לפני מועד ההזמנה, התשלום עבור הזמנה זו יוחזר במלואו, פחות עלות ההבטחה. אם תבטל הזמנה שביצעת באמצעות השירות פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד ההזמנה, לא תקבל החזר כספי בגין הזמנה זו, אלא אם כן החברה תוכל למכור מחדש את הכרטיסים שלך, ולחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, למכור מחדש את הכרטיסים שלך. ההחזרים החלים יעובדו תוך 14 (14) ימים מיום קבלת בקשת הביטול שלך. כמו כן, אנו נספק החזר כספי במקרה של אבטחה, בטיחות או סגירות דומות המונעות מאיתנו לכבד את הזמנתך. במקרה שלא נוכל לספק שירות שנרכש מכל סיבה שהיא, חובתנו היחידה היא להחזיר את מחיר הרכישה ששילמת עבור השירות הרלוונטי. החזרים כספיים לא יינתנו בשל פרויקטי בנייה באי אלקטרז או סגירה וכתוצאה מכך של חללים פנימיים, כגון Cellhouse האי אלקטרז. החזרים לא יסופקו בגלל מנדטים בריאותיים של COVID-19-realted מהעיר והמחוז של סן פרנסיסקו, או מדינת קליפורניה, המשפיעים על הזמינות של חלקים של הסיור באי אלקטרז, כמתואר בעת רכישת הכרטיס.
 • תמחור, תמחור. המחירים המפורטים בשירות הם לאדם, אלא אם צוין אחרת. מחירים אלה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת, עד לאישור הרכישה על ידי החברה. המחירים שאושרו בעת הרכישה יכובדו עבור תאריך ההזמנה. המחירים המפורטים אינם כוללים טיפים או טיפים, ביטוח אישי, פריטים בעלי אופי אישי או מזון או משקאות שאינם רשומים כנכללים בשירות. תשלום מלא באמצעות כרטיס תשלום נדרש כדי לבצע רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות השירות. איננו גובים דמי שירות עבור עיבוד תשלומים בכרטיס אשראי.

4. ניהול השירות שלנו; התנהגות בלתי הולמת של משתמש

 1. זכותנו לנהל את השירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מתחייבים: (1) לפקח או לעיין בשירות בגין הפרות של תנאי שירות אלה ועל עמידה במדיניות שלנו; (ii) לדווח לרשויות אכיפת החוק ו/או לנקוט בצעדים משפטיים נגד כל מי שמפר תנאי שירות אלה; (iii) לסרב או להגביל את הגישה לשירות או את זמינותו אם תפר תנאי שירות אלה, את החוק או כל אחת מהמדיניות שלנו; (ד) לנהל את השירות באופן שנועד להגן על זכויותינו ורכושם של צדדים שלישיים או כדי להקל על תפקודו התקין של השירות; ו/או (v) לסנן את המשתמשים שלנו, או לנסות לאמת את ההצהרות של המשתמשים שלנו.
 2. זכותנו לחסל משתמשים. מבלי להגביל כל הוראה אחרת מתנאי שירות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת או חבות, למנוע גישה ושימוש בשירות לאדם כלשהו מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או ברית הכלולים בתנאי שירות אלה, או מכל חוק או תקנה רלוונטיים.

5. זכויות הקניין הרוחני שלנו. כל התוכן בשירות ("חומרים") וסימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הכלולים בשירות, נמצאים בבעלות או ברישיון שלנו וכפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות על פי ארצות הברית וחוקים זרים ואמנות בינלאומיות. השירות והחומרים מיועדים למידע ולשימוש אישי בלבד ולא לניצול מסחרי. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות בשירות ובמהות. אם אתה מוריד או מדפיס עותק של החומרים לשימושך האישי, עליך לשמור את כל הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות בחומרים ובאתר.

6. כתב ויתור אחריות; הגבלה על חבות

 • כתב ויתור על אחריות
   (i) כל החומרים או הפריטים המסופקים באמצעות השירות מסופקים "כמות שהם" ו"כפי שהם זמינים", ללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא. על ידי הפעלת השירות, איננו מייצגים או רומזים שאנו מאשרים חומרים או פריטים הזמינים בשירות או מקושרים אליו, או שאנו מאמינים שכל חומר או פריט שהוא מדויק, שימושי או לא מזיק. איננו מתחייבים או מצהירים על הדיוק, המהימנות, לוחות הזמנים או השלמות של התוכן, המידע או כל פריט או חומר אחר בשירות. אתה מסכים שהשימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית. ככל שהדבר מותר על פי חוק, אנו וכל אחד מהמפרסמים, מעניקי הרישיונות, הספקים, נושאי המשרה, הדירקטורים, המשקיעים, העובדים, הסוכנים, נותני השירות וקבלנים אחרים מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת בקשר לשירות ולשימוש שלך בשירות.
   (2) איננו נוטלים על עצמנו כל חבות או אחריות לכל (א) טעויות, טעויות או אי דיוקים של תוכן וחומרים בשירות, (ב) פגיעה גופנית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לשירות או מכל המוצרים או השירותים שאתה רוכש באמצעות השירות, (ג) כל גישה או שימוש בלתי מורשים לשרתים המאובטחים שלנו ו/או לכל מידע אישי המאוחסן בשרתים שלנו, (ד) כל הפרעה או הפסקת שידור לשירות או ממנו, ו/או (ה) כל באג, וירוס, סוס טרויאני וכדומה, אשר עשויים להיות מועברים לשירות או דרכו על ידי צד שלישי כלשהו.
 • אחריות מוגבלת. בשום מקרה לא נהיה אחראים לך או לצד שלישי כלשהו בגין כל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות נזקי רווח אבודים הנובעים מהשימוש שלך בשירות. על אף כל מה שנכלל בתנאי שירות אלה, חבותנו כלפיך בגין כל אובדן או נזק שנגרם לך הנובעים מתנאי שירות אלה או בקשר להם. בין אם בחוזה, בנזיקין או בהפרת חובה סטטוטורית או בכל דרך אחרת לא יעלה על $50.
 • חריגים לכתבי ויתור ומגבלות חבות. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות מסוימת, או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם אתה מתגורר באחת ממדינות או תחומי שיפוט אלה, ייתכן שהמגבלות או ההחרגות בסעיפים 6(א) ו- 6(ב) לא יחולו עליך.

7. סכסוכים משפטיים והסכם בוררות.
אנא קרא בעיון את הסעיף הבא – הוא עשוי להשפיע באופן משמעותי על זכויותיך המשפטיות, לרבות זכותך להגיש תביעה בבית המשפט

 • יישוב מחלוקות ראשוני. אנו זמינים בדואר אלקטרוני ב- [email protected] או 415.981.7625 כדי לטפל בכל חששות שעשויים להיות לך בנוגע לשימוש שלך בשירות. רוב החששות עשויים להיפתר במהירות באופן זה. החברה תפעל בתום לב ליישוב כל מחלוקת, תביעה, שאלה או מחלוקת ישירות באמצעות התייעצות ומשא ומתן בתום לב, אשר יהוו תנאי מקדים לכל צד היוזם תביעה או בוררות.
 • הסכם לבוררות מחייבת. אם הצדדים לא יגיעו לפתרון מוסכם בתוך תקופה של שלושים (30) ימים ממועד יישוב המחלוקות הבלתי פורמלי לפי סעיף 7(א) לעיל, רשאי כל אחד מהצדדים ליזום בוררות מחייבת. כל התביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות אליו (לרבות היווצרות, ביצועים והפרה), מערכת היחסים של הצדדים זה עם זה ו/או השימוש שלך בשירות יוסדרו לבסוף על ידי בוררות מחייבת המנוהלת על בסיס סודי על ידי איגוד הבוררות האמריקאי ("AAA") בהתאם להוראות כללי הבוררות הצרכנית שלה, למעט כללים או נהלים או התרת תביעות ייצוגיות. לבורר, ולא לכל בית משפט או סוכנות פדרליים, מדינתיים או מקומיים, תהיה סמכות בלעדית לפתור את כל המחלוקות הנובעות או הקשורות לפרשנות, ישימות, אכיפה או גיבוש של הסכם זה, לרבות, אך לא רק, כל טענה כי כל או חלק מהסכם זה בטל או בטל. הבורר יהיה מוסמך להעניק כל סעד שיהיה זמין בבית משפט על פי חוק או בהון עצמי. פסק הבורר יהיה מחייב על הצדדים וניתן להיכנס אליו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. הפרשנות והאכיפה של הסכם זה יהיו כפופות לחוק הבוררות הפדרלי.
 • תביעה ייצוגית ופתור על בוררות ייצוגית. עוד מסכימים הצדדים כי כל בוררות תיעשה במסגרת יכולתם האישית בלבד ולא כייצוגית או כנציגה אחרת, והצדדים מוותרים במפורש על זכותם להגיש תביעה ייצוגית או לבקש סעד על בסיס ייצוגי. אם בית משפט או בורר כלשהו יקבע כי כתב הוויתור על התביעה הייצוגית המפורט בפסקה זו בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא או כי בוררות יכולה להמשיך על בסיס מעמדי, אזי הוראת הבוררות המפורטת לעיל בסעיף 7(ב) תיחשב בטלה ומבוטלת בשלמותה והצדדים ייחשבו כמי שלא הסכימו לבוררות בסכסוכים.
 • יוצא מן הכלל – תביעות קטנות לבית המשפט. על אף הסכמת הצדדים לפתור את כל המחלוקות באמצעות בוררות, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד בבית משפט לתביעות קטנות בגין מחלוקות או תביעות במסגרת סמכות השיפוט של אותו בית משפט.
 • זכות של 30 יום לבטל את הצטרפותך. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך ואינך מחויב להוראות הבוררות והוויתור על תובענה ייצוגית המפורטות בסעיפים 7(ב), 7(ג) ו-7(ד) על ידי שליחת הודעה בכתב על החלטתך לבטל את הסכמתך לכתובת הבאה: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, סוויטה 200, סן פרנסיסקו, CA 94111, Attn: מחלקת שירותי הקבוצה, או בפקס ל-415.394.9904.
   1. יש לשלוח את ההודעה בתוך שלושים (30) יום ממועד תחילת השימוש בשירות, אחרת תהיה מחויב לבוררות בסכסוכים בהתאם לתנאי סעיפים אלה. אם תבטל את הסכמתך להוראות בוררות אלה, החברה גם לא תהיה מחויבת להן.
 • מקום בלעדי לליטיגציה. ככל שהוראות הבוררות המפורטות בסעיף 7(ב) אינן חלות, הצדדים מסכימים כי כל התדיינות ביניהם תוגש באופן בלעדי בבתי משפט מדינתיים או פדרליים הממוקמים ב[סן פרנסיסקו, קליפורניה] (למעט תביעות קטנות שניתן להגיש במחוז שבו אתה מתגורר). הצדדים מסכימים במפורש לסמכות שיפוט בלעדית ב[סן פרנסיסקו, קליפורניה] לכל התדיינות משפטית שאינה תביעות קטנות.

8. אי ויתור. אי מימוש או אכיפה של כל זכות או הוראה מתנאי שירות אלה לא יפעלו לוויתור על הזכות או ההוראה הרלוונטית.

9. יכולת ניתוק. תנאי שירות אלה פועלים במידה המלאה המותרת על פי חוק. אם הוראה כלשהי או חלק מהוראה של תנאי שירות אלה אינם חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, הוראה זו או חלק ממנה נחשבים לניתוק מתנאי שירות אלה ולא ישפיעו על תוקפן ויכולת האכיפה של הוראות שנותרו.

10. משימה. אנו עשויים להקצות את זכויותינו על פי תנאי שירות אלה ללא אישורך.

11. אין מוטבי צד שלישי. תנאי שירות אלה מהווים הסכם שנחתם בינך לבין החברה. אין מוטבים של צד שלישי להסכם זה.

12. אין שינויים על ידי העובדים שלנו. אם מישהו מהעובדים שלנו מציע לשנות את תנאי תנאי שירות אלה, הוא או היא אינם פועלים כסוכן עבורנו או מדברים בשמנו. אינך רשאי להסתמך, ואינך צריך לפעול תוך הסתמכות על, כל הצהרה או תקשורת מהעובדים שלנו, או כל אדם אחר המתיימר לפעול בשמנו. כל שינוי בתנאי שירות אלה יהיה תקף רק אם בכתב וחתום על ידי [מנכ"ל] של החברה.

13. רישום כמוכר נסיעות.  החברה רשומה על פי החוק בקליפורניה כמוכרת נסיעות, ומספר הרישום שלה הוא [2094770-50].  רישום זה אינו מהווה אישור של מדינת קליפורניה לשירותים או לפעולות שלנו. החוק בקליפורניה מחייב אותנו לקבל חשבון נאמנות או איגרת חוב כאמצעי להגנת הצרכן, ולחברה יש איגרת חוב שהונפקה [על ידי חברת הביטוח RLI בסך 20,000 דולר].  החברה משתתפת בקרן להשבת צרכני נסיעות.]