Συμφωνία παροχής υπηρεσιών

Πολιτική Όρων και Προϋποθέσεων
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για την ιστοσελίδα μας www.alcatrazcruises.com, και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας (οι οποίες αναφέρονται συλλογικά στους παρόντες Όρους Παροχής "Εξυπηρέτηση"). Η Υπηρεσία σας παρέχεται από την [Alcatraz City Cruises, LLC] (αναφέρεται στους παρόντες Όρους Παροχής "Παρέα", "εμείς", "εμείς" και "μας"). Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας και η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας συνιστά την αποδοχή και τη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Σημείωση σχετικά με την επίλυση διαφορών: Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που διέπουν τον τρόπο επίλυσης των αξιώσεων που εσείς και εμείς ενδέχεται να έχουμε ο ένας εναντίον του άλλου (βλ. Ενότητα 7 παρακάτω), συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας και υποχρέωσης διαιτησίας διαφορών οι οποίες, με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων, θα απαιτούν από εσάς να υποβάλετε αξιώσεις που έχετε εναντίον μας σε δεσμευτική διαιτησία, εκτός εάν εξαιρεθείτε σύμφωνα με την Ενότητα 7(ε). Εκτός αν εξαιρεθείτε από τη διαιτησία: (α) θα σας επιτραπεί να ασκηθείτε αξιώσεις εναντίον μας μόνο σε ατομική βάση, όχι ως μέρος οποιασδήποτε κατηγορίας ή αντιπροσωπευτικής αγωγής ή διαδικασίας και (β) θα σας επιτραπεί να ζητήσετε ανακούφιση (συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής, ασφαλιστικής και δηλωτικής ανακούφισης) μόνο σε ατομική βάση και σε διαιτησία.

1. Καταφατικές δηλώσεις σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από την Υπηρεσία. Όταν αποκτάτε πρόσβαση, επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, δηλώνετε ότι: (α) οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς. (β) η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στην Υπηρεσία δεν παραβιάζουν καμία ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό, (γ) εάν αγοράζετε εισιτήρια ή κάνετε κράτηση μέσω της Υπηρεσίας: (i) κάνετε την ισχύουσα κράτηση ή αγορά για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό των προσωπικών σας φίλων ή/και της οικογένειάς σας, (ii) τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε και το σχετικό όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός κάρτας πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση ή/και επικοινωνία μαζί σας και (iii) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε σε σχέση με την πραγματοποίηση κράτησης ή αγοράς είναι μοναδική και προσωπική για εσάς. Δεν θα σας επιτραπεί να επιβιβαστείτε σε πλοίο ή άλλο ισχύον μέσο μεταφοράς που σχετίζεται με κράτηση που κάνετε μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν κατά τη στιγμή της επιβίβασης προσκομίσετε ταυτότητα που ταιριάζει με το όνομα του ατόμου που έκανε την ισχύουσα κράτηση και παρουσιάσετε την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με την ισχύουσα κράτηση.

2. Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο όπως επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, δεν μπορείτε:

 • να αγοράσετε ή να κάνετε κράτηση για έναν αριθμό εισιτηρίων για μια εκδήλωση ή δραστηριότητα που υπερβαίνει το αναφερόμενο όριο για το εν λόγω γεγονός ή δραστηριότητα ή να κάνετε περισσότερες από [10] αγορές ή κρατήσεις μέσω της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε περίοδο 72 ωρών, είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό ενός ομίλου.
 • να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς, όπως η αγορά εισιτηρίων χύμα ή για μεταπώληση.
 • χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο λογισμικό ή σύστημα υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων ευφυών παραγόντων ή bots, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή την Υπηρεσία.
 •  πρόσβαση στην Υπηρεσία από κρυφή διεύθυνση IP ή δυναμική διεύθυνση IP·
 • απόκρυψη, απόκρυψη, απόκρυψη ή αντικατάσταση της πραγματικής διεύθυνσης IP, του ονόματος τομέα και άλλων πληροφοριών αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται από εσάς για την πρόσβαση στην Υπηρεσία.
 • να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία από ένα VPN ή να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης για να αναζητήσετε, να κάνετε κράτηση, να αγοράσετε ή να αποκτήσετε με άλλο τρόπο εισιτήρια μέσω της Υπηρεσίας.
 • παρεμβαίνουν στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας ιούς ή άλλα προγράμματα ή τεχνολογία που έχουν σχεδιαστεί για να διαταράσσουν ή να βλάπτουν οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό.
 • να τροποποιήσει, δημιουργικά παράγωγα έργα από, αντίστροφο μηχανικό, να αποσυναρμολογήσει ή να αποσυναρμολογήσει οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας.
 • παρεμβαίνουν ή διαταράσσουν την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αποστολής ιού, υπερφόρτωσης, πλημμύρας,
  spamming ή scripting με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμβαίνουν ή να δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στην Υπηρεσία.
 • χρησιμοποιήστε ρομπότ, αράχνη ή άλλη συσκευή ή διαδικασία για να κάνετε αυτοματοποιημένες αγορές μέσω της Υπηρεσίας.
 • να μιμηθείς ένα άλλο άτομο ή οντότητα ή να αποκρύψεις την ταυτότητά σου χρησιμοποιώντας πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ψεύτικα ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.
 • να παρακάμπτουν, να απενεργοποιούν ή να παρεμβαίνουν με άλλο τρόπο σε λειτουργίες της Υπηρεσίας που σχετίζονται με την ασφάλεια και εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την
  οποιαδήποτε Υλικά ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της Υπηρεσίας ή των Υλικών, ή
 • να βοηθήσει ή να ενθαρρύνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

3. Όροι αγοράς.

 • Τοποθέτηση Παραγγελιών. Οι αλλαγές. Οποιαδήποτε αγορά κάνετε μέσω της Υπηρεσίας δεν επιβεβαιώνεται μέχρι να λάβετε ένα e-mail ή γραπτή επιβεβαίωση από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε να κάνετε σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά κάνετε μέσω της Υπηρεσίας πρέπει να ζητηθεί μέσω της Εταιρείας και όχι από τον τρίτο πάροχο των υπηρεσιών ή των προϊόντων που αγοράσατε, κατά περίπτωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο [email protected] ή στο 415.981.7625 για να ζητήσετε αλλαγές σε μια κράτηση που γίνεται μέσω της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αιτούμενη αλλαγή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια ζητούμενη αλλαγή.
 • Ακυρώσεις; Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια αγορά που κάνετε μέσω της Υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο [email protected] ή στο 415.981.7625. Εάν ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της Υπηρεσίας εβδομήντα δύο (72) ή περισσότερες ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, η πληρωμή σας για την κράτηση αυτή θα επιστραφεί στο ακέραιο. Εάν ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της Υπηρεσίας λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την κράτηση αυτή, εκτός εάν η Εταιρεία είναι σε θέση να μεταδήσει τα εισιτήριά σας και η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να μεταβιβάζει τα εισιτήριά σας. Εάν έχετε αγοράσει εγγύηση και ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της Υπηρεσίας είκοσι τέσσερις (24) ή περισσότερες ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, η πληρωμή σας για την κράτηση αυτή θα επιστραφεί στο ακέραιο, μείον το κόστος διασφάλισης. Εάν ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της Υπηρεσίας λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την κράτηση αυτή, εκτός εάν η Εταιρεία είναι σε θέση να μεταδήσει τα εισιτήριά σας και η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να μεταβιβάζει τα εισιτήριά σας. Οι ισχύουσες επιστροφές χρημάτων θα διεκπεραιωθούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ακύρωσης. Θα παρέχουμε επίσης επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ασφάλειας, ασφάλειας ή παρόμοιου κλεισίματος που μας εμποδίζουν να τιμήσουμε την κράτησή σας. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια αγοραμένη υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, η μόνη μας υποχρέωση είναι να επιστρέψουμε το τίμημα αγοράς που πληρώσατε για την ισχύουσα υπηρεσία. Επιστροφές χρημάτων δεν θα παρέχονται λόγω κατασκευαστικών έργων στο νησί Alcatraz ή του επακόλουθου κλεισίματος εσωτερικών χώρων, όπως το Alcatraz Island Cellhouse. Οι επιστροφές χρημάτων δεν θα παρέχονται λόγω των εντολών υγείας που έχουν γίνει με τον COVID-19 από την πόλη και την κομητεία του Σαν Φρανσίσκο ή την πολιτεία της Καλιφόρνια, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα τμημάτων της περιοδείας στο νησί Alcatraz, όπως περιγράφεται κατά τη στιγμή της αγοράς του εισιτηρίου.
 • Τιμολογιακή τιμολόγηση. Οι τιμές που αναγράφονται στην Υπηρεσία είναι ανά άτομο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτές οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέχρι να επιβεβαιωθεί η αγορά σας από την Εταιρεία. Οι τιμές που επιβεβαιώνονται κατά τη στιγμή της αγοράς τηρούνται για την ημερομηνία της κράτησης. Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν συμβουλές ή φιλοδωρήματα, προσωπική ασφάλιση, αντικείμενα προσωπικής φύσης ή τρόφιμα ή ποτά που δεν αναφέρονται όπως περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία. Η πλήρης πληρωμή με κάρτα πληρωμής είναι απαραίτητη για την αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω της Υπηρεσίας. Δεν χρεώνουμε τέλος εξυπηρέτησης για την επεξεργασία πληρωμών με πιστωτική κάρτα.

4. Η Διαχείριση της Υπηρεσίας μας. Παράπτωμα χρήστη

 1. Το δικαίωμά μας να διαχειριζόμαστε την Υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση: (i) να παρακολουθούμε ή να επανεξετάζουμε την Υπηρεσία για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών και για συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. (ii) να αναφέρετε στις αρχές επιβολής του νόμου ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. (iii) να αρνηθείτε ή να περιορίσετε την πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, το νόμο ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας. (iv) να διαχειρίζεται την Υπηρεσία με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας μας και τρίτων ή για τη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας της Υπηρεσίας. ή/και (v) να ελέγχουμε τους χρήστες μας ή να προσπαθούμε να επαληθεύσουμε τις δηλώσεις των χρηστών μας.
 2. Το δικαίωμά μας να τερματίζει τους χρήστες. Χωρίς να περιορίζουμε οποιαδήποτε άλλη παροχή των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνηθούμε την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ή για κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή συμφωνίας που περιέχεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.

5. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας. Όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας («Υλικά») και τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα που περιέχονται στην Υπηρεσία, ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί σε εμάς και υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ξένους νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Η Υπηρεσία και τα Υλικά προορίζονται για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση μόνο και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα μέσα και μέσα στην Υπηρεσία και τα Υλικά. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Υλικού για προσωπική σας χρήση, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ιδιόκτητες ειδοποιήσεις που περιέχονται μέσα και πάνω στα Υλικά.

6. Αποποίηση ευθυνών εξουσιοδότησης Περιορισμός ευθύνης

 • Αποποίηση εγγυήσεων
   (i) Όλα τα υλικά ή τα αντικείμενα που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται "AS IS" και "AS AVAILABLE", χωρίς εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους. Με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε υπονοούμε ότι εγκρίνουμε οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενα που διατίθενται ή συνδέονται με την Υπηρεσία ή ότι πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενα είναι ακριβή, χρήσιμα ή μη επιβλαβή. Δεν προβαίνουμε σε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου, των πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ή υλικών της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα γίνει με μοναδικό σας κίνδυνο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και κάθε ένας από τους διαφημιζόμενους, τους δικαιοπαρόχους, τους προμηθευτές, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών και άλλους αναδόχους αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές σε σχέση με την Υπηρεσία και τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας.
   (ii) Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν (Α) λάθη, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου και υλικού στην Υπηρεσία, (Β) προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω της Υπηρεσίας, (Γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας ή/και οποιωνδήποτε και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας, (Δ) οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από την Υπηρεσία ή/και (Ε) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν στους διακομιστές μας ή μέσω της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Περιορισμένη ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν έμμεσες, επακόλουθες, τυχαίες, ειδικές ή ποινικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από απολεσθέντα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Παρά το αντίθετο που περιέχεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την ευθύνη μας απέναντι σε εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε και προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδικοπραξία ή για παράβαση νόμιμου καθήκοντος είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα υπερβαίνει τα 50 δολάρια.
 • Εξαιρέσεις σε Αποποιήσεις και Περιορισμούς Ευθύνης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Εάν διαμένετε σε μία από αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις στις Ενότητες 6(α) και 6(Β) ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

7. Νομικές διαφορές και συμφωνία διαιτησίας.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ρήτρα - Μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να υποβάλετε αγωγή στο Δικαστήριο

 • Αρχική επίλυση διαφορών. Είμαστε διαθέσιμοι μέσω e-mail στο [email protected] ή στο 415.981.7625 για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Οι περισσότερες ανησυχίες μπορούν να επιλυθούν γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Η Εταιρεία θα εργαστεί καλή τη πίστει για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αξίωσης, ερώτησης ή διαφωνίας απευθείας μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων καλής πίστης, οι οποίες θα αποτελέσουν προϋπόθεση για οποιοδήποτε μέρος να κινήσει αγωγή ή διαιτησία.
 • Συμφωνία δεσμευτικής διαιτησίας. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνημένη λύση εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που επιδιώκεται η άτυπη επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο α) ανωτέρω, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να κινήσει δεσμευτική διαιτησία. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, της απόδοσης και της παραβίασης), της σχέσης των μερών μεταξύ τους ή/και της χρήσης της Υπηρεσίας θα διευθετούνται τελικά με δεσμευτική διαιτησία που θα διαχειρίζεται εμπιστευτικά η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (η "AAA") σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διαιτησίας Καταναλωτών, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν αγωγές κατηγορίας. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή οργανισμός, θα έχει την αποκλειστική εξουσία να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, τη δυνατότητα εφαρμογής, την εκτελεστότητα ή τη διαμόρφωση της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρο ή ακυρώσιμο. Ο διαιτητής εξουσιοδοτείται να χορηγεί οποιαδήποτε ελάφρυνση θα ήταν διαθέσιμη σε δικαστήριο βάσει νόμου ή ιδίων κεφαλαίων. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να εκδοθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας.
 • Αγωγή τάξης και παραίτηση διαιτησίας κατηγορίας. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι οποιαδήποτε διαιτησία θα διεξάγεται μόνο με τις ατομικές τους ικανότητες και όχι ως συλλογική αγωγή ή άλλη αντιπροσωπευτική αγωγή, και τα μέρη παραιτούνται ρητά από το δικαίωμά τους να υποβάλουν ομαδική αγωγή ή να ζητήσουν απαλλαγή σε ταξική βάση. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής αποφασίσει ότι η παραίτηση από συλλογική αγωγή που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο ή ότι μια διαιτησία μπορεί να προχωρήσει σε ταξική βάση, τότε η διάταξη διαιτησίας που αναφέρεται παραπάνω στο τμήμα 7 στοιχείο β) θα θεωρείται άκυρη στο σύνολό της και τα μέρη θα θεωρείται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να διαιτητεύσει διαφορές.
 • Εξαίρεση – Αξιώσεις δικαστηρίου μικροδιαφορών. Παρά τη συμφωνία των μερών για την επίλυση όλων των διαφορών μέσω διαιτησίας, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει απαλλαγή σε ένα δικαστήριο μικροδιαφορών για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης 30 ημερών. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από τις διατάξεις περί διαιτησίας και παραίτησης από ομαδικές αγωγές που ορίζονται στα τμήματα 7 στοιχείο β), 7 στοιχείο γ) και 7 στοιχείο δ) με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Alcatraz City Cruises, Προβλήτα 33 South, Suite 200, Σαν Φρανσίσκο, CA 94111, Attn: Τμήμα Υπηρεσιών Ομίλου, ή με τηλεομοιοτυπία στο 415.394.9904.
   1. Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εντός τριάντα (30) ημερών από την αρχή της χρήσης της Υπηρεσίας, διαφορετικά θα είστε υποχρεωμένοι να διαιτητεύετε διαφορές σύμφωνα με τους όρους αυτών των Ενοτήτων. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις διαιτησίας, η Εταιρεία επίσης δεν θα δεσμεύεται από αυτές.
 • Αποκλειστικός χώρος για δικαστικές διαμάχες. Στο βαθμό που οι διατάξεις διαιτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7 στοιχείο β) δεν ισχύουν, τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους θα κατατεθεί αποκλειστικά σε πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο [Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια] (εκτός από τις δικαστικές προσφυγές μικροδιαφορών που μπορούν να ασκηθούν στην κομητεία όπου κατοικείτε). Τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκλειστική δικαιοδοσία στο [Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια] για οποιαδήποτε διαφορά εκτός από τις δικαστικές προσφυγές μικροδιαφορών.

8. Μη παραίτηση. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή παροχή των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από το εφαρμοστέο δικαίωμα ή διάταξη.

9. Διαχωρισμός. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της παροχής θεωρείται διαχωρισμένη από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπόλοιπων διατάξεων.

10. Ανάθεση. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών χωρίς την έγκρισή σας.

11. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν μια συμφωνία που συνάφεται μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα συμφωνία.

12. Καμία τροποποίηση από τους υπαλλήλους μας. Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους μας προσφέρεται να τροποποιήσει τους όρους των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, αυτός ή αυτή δεν ενεργεί ως πράκτορας για εμάς ή μιλάει εκ μέρους μας. Δεν μπορείτε να βασίζεστε και δεν πρέπει να ενεργείτε με βάση οποιαδήποτε δήλωση ή επικοινωνία από τους υπαλλήλους μας ή οποιονδήποτε άλλο φιλοδοξεί να ενεργήσει για λογαριασμό μας. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα ισχύουν μόνο εάν είναι γραπτές και υπογεγραμμένες από [εκτελεστικό στέλεχος] της Εταιρείας.

13. Εγγραφή ως Πωλητής Ταξιδιών.  Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια ως πωλητής ταξιδιών και ο αριθμός εγγραφής της είναι [2094770-50].  Αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί έγκριση από την Πολιτεία της Καλιφόρνια των υπηρεσιών ή των ενεργειών μας. Ο νόμος της Καλιφόρνια απαιτεί να έχουμε είτε έναν καταπιστευτήριο είτε ένα ομόλογο ως μέσο προστασίας των καταναλωτών και η Εταιρεία έχει ένα ομόλογο που εκδίδεται [από την RLI Insurance Company στο ποσό των 20.000 δολαρίων].  Η Εταιρεία συμμετέχει στο Ταμείο Επιστροφής Καταναλωτών Ταξιδιών.]