Αίτηση διερμηνέα νοηματικής γλώσσας

Απαιτείται προειδοποίηση
Νησί Αλκατράζ

Η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου παρέχει διερμηνείς Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας για τους επισκέπτες του Alcatraz Island. Για να ζητήσετε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, πρέπει να ειδοποιηθεί η NPS τουλάχιστον τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας.

Για να υποβάλετε αίτημα, καλέστε τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Προσβασιμότητας στο 415.561.4958 ή στείλτε e-mail στο Alcatraz Island accessibility.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες https://www.nps.gov/alca/planyourvisit/alcatraz-asl.htm ή https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/accessibility.htm.

Νήσος Άγγελος

Οι διερμηνείς Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας είναι επίσης διαθέσιμοι για τους επισκέπτες του Angel Island. Για να ζητήσετε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, πρέπει να ειδοποιήσετε το Angel Island State Park τουλάχιστον τρεις εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμος διερμηνέας.

Για να υποβάλετε αίτημα, καλέστε τον επόπτη δασοφύλακα του Angel Island State Park στο 415.435.8339 ή στείλτε e-mail στο Angel Island accessibility.

Τα άτομα που είναι κωφά, βαρήκοα, κωφάλαλα/τυφλά ή έχουν αναπηρία λόγου μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους αριθμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης:
  • Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αναμετάδοσης - 800.877.8339
  • TTY - 415.438.8385
  • VCO - 877.877.6280
  • Ομιλία προς Ομιλία - 877.877.8982
  • Ισπανικά - 800.845.6136
  • TeleBraille - 866.893.8340
Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου: Golden Gate National Recreation Area, Building 201, Fort Mason San Francisco, CA 94123-0022
  • Διαχειριστής προγράμματος προσβασιμότητας της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου - 415.561.4958
  • Εθνική Υπηρεσία Πάρκων Κέντρο Πληροφόρησης Δυτικής Περιοχής Ειρηνικού - 415.561.4700