Συγγραφείς αλκατράζ

Ειδικές εμφανίσεις και υπογραφές βιβλίων

Οι προσκεκλημένοι συγγραφείς έχουν προγραμματιστεί μόνο κατά τη διάρκεια των Ημερήσιων Περιηγήσεων. Ελέγξτε ξανά για ενημερωμένες εμφανίσεις και χρονοδιαγράμματα συγγραφέων επισκεπτών.