Μια εταιρεία Χόρνμπλοουερ

ΣΕΒΑΣΤΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ ΜΑΣ™

Δήλωση Εταιρικής Αποστολής

Στην Alcatraz City Cruises, στις Κρουαζιέρες Hornblower & Events, στις Κρουαζιέρες Άγαλμα και στις Κρουαζιέρες του Νιαγάρα δεσμευόμαστε να σεβόμαστε το πλήρωμά μας και το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τα ολοκληρωμένα συστήματα υγείας και ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να αφήσουμε τον πλανήτη σε ένα καλύτερο μέρος από ό, τι όταν ξεκινήσαμε.

περιβάλλον

Στην Alcatraz City Cruises κάνουμε το καθήκον μας να ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ τον ΠΛΑΝΉΤΗ μας™ και να προστατεύουμε και να συντηρούμε τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται η επιχείρησή μας. Είτε πρόκειται για επιλογές βιολογικών τροφίμων, τη χρήση ανακυκλώσιμων ή λιπασματοποιήσιμων αναλώσιμων στην υπηρεσία τροφίμων, την προσεκτική επιλογή των «πράσινων» πωλητών, είτε βιώσιμες οικοδομικές και σχεδιαστικές πρακτικές, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον.

Υγεία και Ασφάλεια

ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ τους πελάτες και το πλήρωμά μας γιατί η υγεία και η ασφάλειά τους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αναμένουμε από κάθε μέλος του πληρώματός μας να εκτελέσει τα καθήκοντά του με μια στάση "πρώτα η ασφάλεια". Θα παρέχουμε ασφαλείς, υγιείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την απόλαυση των πελατών μας και ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλο το πλήρωμα. Θα παρέχουμε εκπαίδευση και πόρους στο πλήρωμα για να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο στις εργασιακές μας δραστηριότητες. Θα αξιολογήσουμε όλους τους αναγνωρίσιμους κινδύνους προκειμένου να τους εξαλείψουμε ή να θεσπίσουμε κατάλληλες διασφαλίσεις για τη μείωση των σχετικών κινδύνων. Δεσμευόμαστε για τη διαβούλευση όλου του πληρώματος και ενθαρρύνουμε όλο το πλήρωμα να συμμετάσχει στην επίτευξη των στόχων μας.

ποιότητα

ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ τους πελάτες μας και θέλουμε να είναι 100% ικανοποιημένοι 100% του χρόνου. Εάν οι πελάτες μας δεν είναι ικανοποιημένοι, δεν έχουμε επιχειρηματικό μέλλον. Θα ζητήσουμε σχόλια πελατών και πληρωμάτων, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την επίλυση ζητημάτων.

Συνεχής βελτίωση

Θα ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ πραγματικά τον ΠΛΑΝΉΤΗ μας™ ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης στις δραστηριότητές μας και επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση της διοικητικής μας προσέγγισης. Με αυτόν τον τρόπο, θα ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ επίσης την επιχείρησή μας και τα μέσα διαβίωσης του πληρώματός μας διασφαλίζοντας τη συνεχή οικονομική επιτυχία της εταιρείας μας. ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα του κλάδου βάσει των οποίων λειτουργούμε και, ως ηθική εταιρεία, δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις. Θα επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις μας μέσω ελέγχων τρίτων και θα διορθώσουμε αμέσως τις ελλείψεις.

Διατηρώντας το πράσινο και προστατεύοντας το περιβάλλον μας

Ως εταίρος που δραστηριοποιείται σε εθνικό πάρκο, η Alcatraz City Cruises δεσμεύεται να διατηρήσει τους φυσικούς πόρους του νησιού Alcatraz και να ενισχύσει την κατανόηση και την εκτίμηση αυτών των πόρων. Το Respect Our Planet είναι ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε όλη την επιχείρησή μας και για να ενθαρρύνει τους επισκέπτες μας να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές στη ζωή τους. Η Alcatraz City Cruises λαμβάνει ζωτικά μέτρα για να ΣΕΒΑΣΤΕΊ τον πλανήτη μας™ και να τηρήσει την ισχυρή δέσμευσή μας για καθαρότερο αέρα, καθαρότερο νερό και καθαρότερο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό για τους επισκέπτες μας;

Τι θα κάνουμε τώρα;

Εργαζόμαστε για τη μείωση της ρύπανσης. Εργαζόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Εργαζόμαστε για να μειώσουμε τα απόβλητά μας.

ρύπανση

Τα οχηματαγωγά μας alcatraz City Cruises έχουν επανατροφοδοτηθεί με τους πιο αποδοτικούς κινητήρες χαμηλών εκπομπών καυσίμων. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εξάτμισης μετά την επεξεργασία που μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων και NOx κατά επιπλέον 80% σε σχέση με τις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας του αέρα Tier 2 της Καλιφόρνιας. Η ετήσια κατανάλωση καυσίμου έχει μειωθεί κατά 235.292 γαλόνια, που ισοδυναμεί με την αφαίρεση 450 αυτοκινήτων από το δρόμο και τη φύτευση 718 στρεμμάτων δέντρων. Ο στόλος της Alcatraz City Cruises περιλαμβάνει επίσης τα πιο πράσινα φέρι μποτ στο έθνος! Για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις μας στο φυσικό περιβάλλον της Καλιφόρνια, η Alcatraz City Cruises κατασκεύασε και εισήγαγε το Hornblower Hybrid στο στόλο μας, με το παρθενικό της ταξίδι τον Δεκέμβριο του 2008. Όλες οι λειτουργίες του σκάφους τροφοδοτούνται με συνδυασμό πετρελαιοκίνητων γεννητριών Tier 2, ηλεκτροκινητήρων, ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών.

περιβάλλον

Στην Alcatraz City Cruises κάνουμε το καθήκον μας να ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ τον ΠΛΑΝΉΤΗ μας™ και να προστατεύουμε και να συντηρούμε τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται η επιχείρησή μας. Είτε πρόκειται για επιλογές βιολογικών τροφίμων, τη χρήση ανακυκλώσιμων ή λιπασματοποιήσιμων αναλώσιμων στην υπηρεσία τροφίμων, την προσεκτική επιλογή των «πράσινων» πωλητών, είτε βιώσιμες οικοδομικές και σχεδιαστικές πρακτικές, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον.

απόβλητα

Ως εταιρεία ταξινομούμε και ανακυκλώνουμε όλα όσα περνούν από τις εγκαταστάσεις μας, τα σκάφη μας, ακόμα και στο νησί Alcatraz. Η Alcatraz City Cruises ανακυκλώνει και κομπόστ όλα τα στερεά απόβλητα με ποσοστό εκτροπής 94%. Παρακολουθούμε όλους τους πόρους που χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης καυσίμων και ενέργειας, και θέτουν στόχους για συνεχή βελτίωση.

Πιστοποιήσεις τρίτων

Το Σύστημα Διαχείρισης Σεβασμού (RMS) επισημοποιεί τη δέσμευσή μας RESPECT OUR PLANET™ θέτοντας μετρήσιμους στόχους και στόχους για την επιχείρησή μας που παρακολουθούμε με την πάροδο του χρόνου. Είμαστε τρίτοι πιστοποιημένοι σε τρία διεθνώς αποδεκτά πρότυπα διαχείρισης. 2008-2019 Πρότυπο συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 — επισημοποιεί τη δέσμευσή μας για ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών. Πρότυπο συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 — επισημοποιεί τη δέσμευσή μας για το περιβάλλον. ISO 45001:2018 – Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία – επισημοποιεί τη δέσμευσή μας για έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας.
Λογότυπο ISO-45K

Ελάτε κρουαζιέρα υβριδικός στόλος σκαφών μας σε κρουαζιέρες alcatraz City

Η Alcatraz City Cruises εργάζεται ακούραστα για τη μείωση της ρύπανσης. Τα σκάφη μας έχουν επανατροφοδοτηθεί με τους πιο αποδοτικούς κινητήρες χαμηλών εκπομπών καυσίμου. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες μετεπεξεργασίας καυσαερίων που μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων και NOx κατά επιπλέον 80% σε σχέση με τις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας του αέρα Tier 2 της Καλιφόρνιας. Η ετήσια κατανάλωση καυσίμου έχει μειωθεί κατά 235.292 γαλόνια, που ισοδυναμεί με την αφαίρεση 450 αυτοκινήτων από το δρόμο και τη φύτευση 718 στρεμμάτων δέντρων.

Alcatraz City Cruises λειτουργεί τα πιο πράσινα φέρι μποτ στο έθνος! Το 2008, σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις επιπτώσεις μας στο φυσικό περιβάλλον του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, η Alcatraz City Cruises κατασκεύασε και εισήγαγε το Hornblower Hybrid στο στόλο μας. Από το 2008, έχουμε επανατροφοδοτήσει δύο επιπλέον σκάφη alcatraz City Cruises, το Alcatraz Clipper και το Φυλλάδιο Αλκατράζ. Όλες οι λειτουργίες σε αυτά τα σκάφη τροφοδοτούνται με συνδυασμό γεννητριών tier 2 που λειτουργούν με ντίζελ, ηλεκτροκινητήρων, ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών.

Ο υβριδικός στόλος πλοίων Alcatraz City Cruises έχει επαναπροσδιορίσει το προφίλ των πλοίων στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Ως η πρώτη υβριδική υπηρεσία επιβατηγών πλοίων της χώρας, η αποστολή του στόλου μας είναι πολύ πιο σημαντική από την εμφάνισή του. Όταν οι ηλιακοί συλλέκτες πάνω από τα σκάφη απορροφούν το φως του ήλιου και η ενέργεια παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, παρέχεται ισχύς για τη φόρτιση των μπαταριών DC 12V. Πρόσθετη ισχύς παρέχεται από τις γεννήτριες ντίζελ για πιο αποτελεσματική κίνηση μέσω του νερού. Κάθε ένα από τα υβριδικά σκάφη στο Alcatraz City Cruises Fleet μπορεί να λειτουργήσει μόνο με μπαταρίες προώθησης για πάνω από μία ώρα, παρέχοντας μια σιωπηλή κρουαζιέρα γύρω από τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Η Alcatraz City Cruises, με τον υβριδικό στόλο επιβατηγών πλοίων, πρωτοπορεί σε φιλικά προς το περιβάλλον πλοία και τη δυνατότητα να μειώσουμε καθημερινά το αποτύπωμα άνθρακα.