Hot Off Báo chí

Làm nổi bật kinh nghiệm của chúng tôi
Luôn luôn có một cái gì đó mới và thú vị xảy ra tại Alcatraz Cruises! Kể từ khi mở cửa cho công chúng vào năm 2006, chúng tôi đã có nhiều điểm nổi bật tuyệt vời khi chúng tôi liên tục cập nhật các dịch vụ của mình, có thể bao gồm việc công bố các sản phẩm và dịch vụ mới, triển lãm lưu diễn, quay phim hoặc cuộc thi truyền thông xã hội trực tuyến.

Tìm thông cáo báo chí mới nhất bên dưới hoặc cho chúng tôi biết để thêm bạn vào danh sách phương tiện truyền thông của chúng tôi và bạn sẽ được gửi thông tin mới ngay khi có sẵn.

    Liên hệ Phương tiện

    Michael Badolato

    415.635.2261

    [email protected]