Ứng dụng truyền hình & phim

Tất cả mọi thứ bạn cần để có được alcatraz cruises của bạn truyền hình & phim giấy phép
Nổi tiếng với những lores và truyền thuyết của nó và tội phạm nổi tiếng, Alcatraz Island là một điểm đến nhất định phải xem và hấp dẫn cho các nhà sản xuất phim và quay phim để nắm bắt.

Để xin giấy phép quay phim vào năm 2020, hãy chắc chắn xem xét và hoàn thành các tài liệu và giấy phép phù hợp được tìm thấy tại giấy phép NPS.

 

Liên hệ Phương tiện

Michael Badolato

415.635.2261

[email protected]