Ứng dụng truyền hình và phim ảnh

Tất cả mọi thứ bạn cần để có được Alcatraz Cruises Truyền hình & Giấy phép phim
Nổi tiếng với lores và truyền thuyết và tội phạm nổi tiếng, Alcatraz Island là một điểm đến nhất định phải xem điểm đến và thu hút cho các nhà sản xuất phim và nhà quay phim để nắm bắt.

Để xin giấy phép quay phim vào năm 2020, hãy chắc chắn xem xét và hoàn thành các tài liệu và giấy phép thích hợp được tìm thấy tại giấy phép NPS.

 

Liên hệ Phương tiện

Michael Badolato

415.635.2261

[email protected]

Duy trì kết nối