Hãy là sự thay đổi

Giúp bảo tồn các công viên quốc gia của Mỹ
Các tình nguyện viên tại Khu giải trí quốc gia Golden Gate giúp trình bày các nguồn tài nguyên đa dạng của một trong những Công viên Quốc gia nổi tiếng nhất của Mỹ cho du khách ngày nay và giúp bảo tồn những tài nguyên quý giá này cho các thế hệ tương lai. Các cơ hội tình nguyện trong công viên (VIP) tại GGNRA cũng đa dạng như tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của công viên. Những người yêu thích lịch sử, các nhà tự nhiên học nghiệp dư, nghệ sĩ, sinh viên, người làm vườn và nhiều người khác đã tìm thấy một nơi để chia sẻ kỹ năng của họ tại công viên. Sự đóng góp của mỗi tình nguyện viên tạo ra sự khác biệt lớn!
Để biết thêm thông tin về chương trình Tình nguyện viên GGNRA trong Công viên, hãy truy cập tình nguyện viên GGNRA.

Khu bảo tồn công viên quốc gia Golden Gate là một đối tác quan trọng với chương trình VIP tại Khu giải trí quốc gia Golden Gate. Ngoài các chương trình tình nguyện viên do công viên chỉ đạo, Bảo tồn Công viên cũng điều hành một loạt các hoạt động chuyên ngành như Phục hồi môi trường sống, Cảnh quan lịch sử & Làm vườn, Vườn ươm thực vật bản địa, Bảo trì đường mòn, Giám sát động vật hoang dã, Trung tâm du khách và Bảo tồn lịch sử.

Để biết thêm thông tin về các chương trình tình nguyện của GGNPC, hãy truy cập tình nguyện viên GGNPC.

zzzexplore-your-parks-be-a-volunteer-hero