Vườn quốc gia ở vùng Vịnh

Khám phá một số vườn quốc gia ở Vịnh San Francisco
Xung quanh Khu vực Vịnh San Francisco là tám địa điểm công viên quốc gia khác bảo tồn và diễn giải các di sản tự nhiên và văn hóa của đất nước chúng ta. Những công viên quốc gia vùng Vịnh này bao gồm những câu chuyện và tài nguyên đa dạng như rừng gỗ đỏ phát triển cũ, anh hùng và nữ anh hùng mặt trận thế chiến II, pháo đài thời Nội chiến, bờ biển quốc gia và nơi cư trú của một nhà viết kịch nổi tiếng thế giới người Mỹ.

Tìm hiểu thêm về các địa điểm Dịch vụ Công viên Quốc gia ở Vùng Vịnh: