Công viên quốc gia ở Vùng Vịnh

Khám phá một số công viên quốc gia ở Vịnh San Francisco
Xung quanh Khu vực Vịnh San Francisco là tám địa điểm công viên quốc gia khác bảo tồn và giải thích các di sản tự nhiên và văn hóa của đất nước chúng ta. Các công viên quốc gia Vùng Vịnh này bao gồm những câu chuyện và tài nguyên đa dạng như một khu rừng gỗ đỏ già, các anh hùng và nữ anh hùng mặt trận nhà trong Thế chiến II, một pháo đài thời Nội chiến, bờ biển quốc gia và nơi cư trú của một nhà viết kịch nổi tiếng thế giới người Mỹ.

Tìm hiểu thêm về các địa điểm dịch vụ công viên quốc gia trong Vùng Vịnh: