Luân Đôn

Du thuyền ngắm cảnh London

Xem tốt nhất của London từ đất và nước. Với những chuyến du thuyền ngắm cảnh tuyệt vời cho phép bạn sang trọng trên sông Thames đến những chuyến đi phiêu lưu Thamesjet ly kỳ, thời gian của bạn trên mặt nước chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng! Bạn có thể tận dụng tối đa chuyến đi của mình với một con đường sông 24h. Đó là một chuyến đi cả ngày, nhảy ra khỏi vé Thames cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào sông trong 24 giờ. Tìm kiếm một trải nghiệm mới trên đất liền? Chúng tôi hợp tác với những người giỏi nhất của London trên đất liền để bạn có thể tạo ra một kỷ niệm thực sự khó quên.

Du thuyền ngắm cảnh

Hấp dẫn