Vilkår og betingelser

hoppe til

Vilkår og betingelser for City Experiences Rewards

Last Updated: August 22, 2023

City Experiences Rewards-programmet (også kendt som "programmet") er et gratis belønningsprogram, der tilbydes efter eget skøn af Hornblower Group, dets datterselskaber og dets tilknyttede virksomheder (samlet kaldet "virksomheden", "Hornblower", "City Experiences", "vi", "os" eller "vores"). Programmets regler, vilkår, betingelser eller fordele kan til enhver tid ændres af virksomheden, med eller uden varsel. Sådanne ændringer kan påvirke tidligere optjente point og belønninger.

Læs venligst privatlivspolitikken og brugsbetingelserne omhyggeligt for at forstå, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger om vores gæster og kunder. Ved at få adgang til eller deltage i programmet accepterer den enkelte ("medlem", "du", "din") at være bundet af disse vilkår ("belønningsvilkår"), privatlivspolitikken, brugsvilkårene og de gældende servicevilkår, der er indarbejdet heri ved henvisning.

Du accepterer, at din deltagelse i programmet er helt på egen risiko. Du accepterer, at du har ret til at opsige dit medlemskab, hvis du gør indsigelse mod nogen af disse Rewards-vilkår eller ændringer heraf, eller på anden måde bliver utilfreds med programmet. Du accepterer, at du er ansvarlig for at begrænse adgangen til og opretholde fortroligheden af dine Rewards-kontooplysninger. Du accepterer også straks at underrette os, hvis du mener, at din Rewards-konto e-mail er blevet stjålet eller kompromitteret. Du accepterer, at du til enhver tid vil give os nøjagtige oplysninger og straks underrette os om enhver ændring i dine oplysninger. Du forstår, at modtagelsen af fordele som medlem af programmet kan være underlagt skattepligt, og accepterer, at enhver skattepligt, herunder offentliggørelse, med hensyn til dit medlemskab af programmet udelukkende er dit ansvar.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR FOR BELØNNINGER, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER DELTAGE I PROGRAMMET.

 1. Støtteberettigelse

Deltagelse i programmet er gratis og tilgængelig for alle personer, der er 18 år eller ældre, er bosiddende i en jurisdiktion, der lovligt tillader deltagelse i programmet, giver gyldige og nøjagtige personlige oplysninger, når de tilmelder sig programmet, ikke allerede er medlem af programmet og ikke tidligere er blevet opsagt fra programmet. Programmet er kun til personlig brug og er ikke tilgængeligt for virksomheder eller andre enheder.

 1. Tilmelding til programmet

Berettigede personer kan tilmelde sig programmet og blive medlemmer af programmet online på cityexperiences.com, via City Experiences-mobilapplikationen, telefonisk ved at ringe til gæsteservice eller i en billetkiosk ved at registrere sig for en Rewards-konto. En persons fornavn, efternavn og en gyldig e-mailadresse er påkrævet for at tilmelde sig. En bekræftelsesmail vil blive sendt til denne e-mailadresse for at bekræfte tilmeldingen til programmet. Du kan blive bedt om andre oplysninger som dit telefonnummer eller markedsføringspræferencer, hvilket er valgfrit og ikke påkrævet for at tilmelde dig programmet. Hvis du allerede har en brugerkonto, men ikke er med i programmet, kan du følge anvisningerne for at oprette en Rewards-konto og tilmelde dig programmet, når du er logget ind på din brugerkonto. Du må kun have én Rewards-konto registreret til dig, og eventuelle yderligere Rewards-konti i dit navn eller på anden måde kontrolleret af dig kan blive deaktiveret af os efter vores eget skøn. Vi kan nægte enhver ansøger medlemskab af programmet efter eget skøn og uden skriftlig meddelelse.

Det er gratis at være medlem af programmet.

Et medlems belønningskonto og eventuelle akkumulerede point er personlige for medlemmet og må ikke sælges, overføres eller overdrages til eller deles med familie, venner eller andre, eller bruges af dig til noget kommercielt formål.

Vi forbeholder os ret til at suspendere og/eller opsige enhver Rewards-konto og/eller et medlems deltagelse i programmet uden varsel, hvis vi efter eget skøn beslutter, at et medlem har overtrådt disse Rewards-vilkår, at et medlem har mere end én Rewards-konto, eller at brugen af et medlems Rewards-konto er uautoriseret, vildledende, svigagtig, ulovlig eller med vilje undergraver formålet med disse Rewards-vilkår. Vi kan efter eget skøn suspendere, annullere eller kombinere Rewards-konti, der ser ud til at være duplikerede.

 1. Optjening af point

Programmet giver medlemmerne mulighed for at samle City Experience-point ("Point"), når de foretager visse køb via hjemmesiden eller mobilapplikationen.

Selvom mange af vores oplevelser, bookinger, ture, aktiviteter og/eller udflugter (samlet kaldet "Events") kvalificerer til at optjene point, kan de enheder, der administrerer disse Events, være uafhængigt ejede og drevne, og visse mærker eller Events deltager muligvis ikke i programmet.

Nuværende deltagende mærker:

 • City Cruises USA
 • City Cruises UK
 • City Cruises Canada
 • Niagara City Cruises
 • Niagara Jet City Cruises
 • *Vælg partnerprodukter

 

Nuværende ikke-deltagende brands:

 • Gåture
 • Spis ture
 • Færge til New York City
 • HMS Ferries
 • Færge til Puerto Rico
 • Venture Ashore
 • American Queen-rejser
 • Rejsen ud over
 • Statue City Cruises
 • Alcatraz City Cruises

If a brand is not listed as a current participating brand, then it does not participate in the Program, even if not listed under non-participating brands. If a participating brand exits the Program for any reason, Points will not be earned on any purchases made with the participating brand for Events after the date the participating brand leaves the Program, even if the purchase was made prior to the brand leaving the Program. Only brands and/or legal entities which are owned and/or operated by Company and select partner products are eligible to participate in the Program.  Some third party partners do not participate in the Program.  Brands and/or legal entities that are owned and/or operated by the Company and Partner products will be designed by identifying icons in the event description.

Der tildeles ikke point ved køb af oplevelser fra ikke-deltagende brands, gavekort (herunder aktiveringer og genindlæsninger), skatter, drikkepenge, servicegebyrer, landings- eller havneafgifter, administrationsgebyrer, privat charter eller gruppesalg, Ticket Assurance, tidligere køb, pakker eller bundtede tjenester, tredjeparts partnerbookinger, køb om bord eller alkoholiske drikkevarer. Der vil ikke blive tildelt point ved køb af flere end nitten (19) billetter til en begivenhed, der finder sted på samme dato og tidspunkt, heller ikke hvis de købes over flere transaktioner. Et køb af en begivenhed fra et deltagende brand, der ikke er omfattet af en af disse ovennævnte undtagelser, betragtes som et kvalificerende køb i forbindelse med programmet.

Point tildeles med en sats på et (1) point pr. 1 dollar for hver dollar før skat, der bruges på kvalificerende køb. Hvis købet er i en anden valuta end USD, tildeles point med en sats på et (1) point pr. en (1) enhed af købsvalutaen (f.eks. $, £, €, CAD osv.). For eksempel vil medlemmer i EU optjene 50 point for 50 euro brugt på kvalificerende køb. Den gældende valuta for et kvalificerende køb eller ethvert andet køb bestemmes af virksomheden efter eget skøn. Medlemmer kan akkumulere Point for ethvert Kvalificerende køb foretaget på eller efter datoen for tilmelding til Programmet. For at modtage point for et kvalificerende køb skal du fremvise den e-mail, der blev brugt, da du tilmeldte dig en Rewards-konto, på salgsstedet. Hvis du foretager et køb på hjemmesiden eller mobilapplikationen, vil du ikke blive tildelt point, hvis du ikke er logget ind på din Rewards-konto. Hvis der købes flere billetter til et kvalificerende køb, er det kun det medlem, der foretager reservationen, der optjener point for det kvalificerende køb, selvom nogle af billetterne vil blive brugt af en person, der også er medlem af programmet. Ved køb af flere billetter accepterer medlemmet at foretage reservationer i god tro udelukkende til brug for medlemmet og hans eller hendes gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning videresalg, utilladelig overdragelse eller opslag på tredjepartswebsteder. Der tildeles ikke point for billetter købt af rejsebureauer på vegne af deres kunder.

For at optjene point skal kvalificerende køb betales kontant eller med et gyldigt kreditkort eller debetkort. Køb foretaget med en anden valuta, såsom indløsning af Point eller betaling med et gavekort, vil kun optjene Point for de beløb, der eventuelt er betalt kontant eller med kredit- eller debetkort. Der optjenes ikke point for det beløb, der indløses med point, betales med et gavekort eller nogen del, hvor der bruges en anden type valuta end de nævnte. Point beregnes som den kvalificerende købspris minus skatter, rabatter og andre undtagelser, der er nævnt heri, og rundes op eller ned til den nærmeste hele dollar.

Når der foretages et Kvalificerende køb, betragtes eventuelle optjente Point som afventende og kan derfor ikke indløses. Point vil blive tildelt og blive tilgængelige for indløsning inden for 24 timer efter datoen for den begivenhed, der er købt gennem det kvalificerende køb. Når point kan indløses, betragtes de som aktive. Medlemmer kan se og spore point ved at logge ind på deres konto. En Begivenhed, der er købt gennem en Kvalificerende oplevelse, skal gennemføres for at optjene Point. Hvis et kvalificerende køb omfatter flere events på forskellige datoer, bliver det respektive antal point aktive, når den tilsvarende event afsluttes. Et enkelt kvalificerende køb kan resultere i, at point bliver aktive på forskellige datoer og/eller tidspunkter, hvis der købes flere events. Aflysninger og udeblivelser optjener ikke point, og eventuelle point, der måtte være optjent, fortabes på tidspunktet for aflysningen eller udeblivelsen. I tilfælde af at en kvalificerende købsoplevelse aflyses af City Experiences, kan gæsterne beholde alle point, der ville være blevet optjent, hvis oplevelsen ikke var blevet aflyst af City Experiences.

Akkumulering af Point giver ikke medlemmerne nogen rettigheder. Point kan ikke deles eller overdrages, har ingen kontantværdi, er af salgsfremmende karakter, giver ikke anledning til nogen form for ejendom eller andre rettigheder overhovedet og kan ikke overdrages, overføres, udveksles, sælges, handles, byttes, købes eller gives som gave. Alle events er underlagt de gældende servicevilkår.

 

 1. Indløsning af point

Point kan kun indløses, når de bliver aktive, og kan indløses personligt, telefonisk med vores kundeservice, via hjemmesiden eller mobilapplikationen ved at angive den e-mailadresse, der blev brugt ved tilmelding til en Rewards-konto, eller ved at logge ind på medlemmets Rewards-konto. Point kan kun indløses til køb af en Event gennem et deltagende brand. Point kan ikke indløses til køb, eller nogen del deraf, af ikke-deltagende mærker, gavekort (herunder aktiveringer og genindlæsninger), skatter, drikkepenge, servicegebyrer, landings- eller havneafgifter, administrationsgebyrer, privat charter eller gruppesalg, billetforsikring, tidligere køb, køb om bord eller alkoholiske drikkevarer. En indløsningstransaktion finder sted, når aktive point indløses til et køb hos et deltagende brand, som ikke er omfattet af en af disse undtagelser. Et enkelt køb kan betragtes som både en indløsningstransaktion og et kvalificerende køb, hvis point indløses og optjenes i den samme transaktion. Medlemmet er ansvarlig for enhver betalingssaldo i en indløsningstransaktion, herunder eventuelle skatter eller gebyrer.

Point kan indløses for at reducere købsprisen på en kvalificerende begivenhed med $1 for hver 10 aktive point. Hvis et medlem f.eks. har 105 aktive point, er han eller hun berettiget til at indløse op til 100 aktive point til en rabat på op til $10 på en kvalificerende begivenhed med en resterende saldo på 5 aktive point. Hvis et medlem har 50 ventende point og 20 aktive point, kan medlemmet indløse de 20 aktive point til en rabat på $2 på en kvalificerende begivenhed. De 50 ventende point kan ikke indløses, før de bliver aktive. Hvis et medlem indløser point på en indløsningstransaktion for et køb i en valuta, der ikke er USD (amerikanske dollars), indløses pointene til en sats på en (1) enhed af købets valuta (f.eks. $, £, €, CAD osv.) for hver 10 aktive point. Den gældende valuta for en indløsningstransaktion eller et køb bestemmes af virksomheden efter eget skøn. Et Medlems Pointsaldo vil blive reduceret med antallet af indløste Points. Alle point, der kan tildeles ved et kvalificerende køb under en indløsningstransaktion, bliver aktive, når den begivenhed, der er købt via det kvalificerende køb, er gennemført.

Ved køb af flere billetter accepterer medlemmet at foretage reservationer til indløsningstransaktioner i god tro udelukkende til brug for medlemmet og hans eller hendes inviterede gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning videresalg, utilladelig overdragelse eller offentliggørelse på tredjepartswebsteder.

Indløsning af point til en begivenhed er afhængig af tilgængelighed på reservationstidspunktet. Alle events, der købes via en indløsningstransaktion, er underlagt de gældende servicevilkår.

 

 1. Særlige tilbud

We may offer special promotions from time to time in our sole discretion that allows Members to earn additional Points (“Bonus Points”) through special offers or other promotions.  Bonus Points may be temporary and may be redeemed by the <ember during a prescribed period, failing which such Bonus Points may expire.  Additional terms and conditions may be applicable in our sole discretion to any such special offers offering Bonus Points and communicated in conjunction with any such offers.

In addition to Points, Members may also receive additional benefits from time to time such as special promotions, option for advance ticket purchase for Events, and other benefits as we see fit in our sole discretion. Unless otherwise specifically stated, all Bonus Points are subject to the same terms and conditions as all other Points.

 

 1. Opsigelse

Ved opsigelse fortabes medlemmets deltagelse i programmet og alle optjente point, afventende eller aktive.

Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab af programmet ved at kontakte os via Kontakt os-portalen på hjemmesiden.

Vi kan, i det størst mulige omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, til enhver tid efter eget skøn og uden varsel eller ansvar over for noget medlem:

(i) ændre, suspendere eller opsige et medlems medlemskab af programmet;

(ii) ændre, suspendere eller inddrage alle eller en del af et medlems point; og/eller

(iii) ændre, suspendere eller fortabe et medlems indløsning af point.

 

Vi kan foretage disse handlinger, hvis vi efter eget skøn mener, at

(i) et medlems medlemskab eller deltagelse i programmet er uforeneligt med gældende love, vilkår, forordninger eller bestemmelser;

(ii) et medlem har handlet på en upassende, svigagtig, krænkende, stødende eller fjendtlig måde;

(iii) et medlem har brudt eller overtrådt eller bruger programmet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår for belønninger, vilkårene for brug eller de gældende servicevilkår for den købte begivenhed eller hensigten med programmet;

(iv) et medlem har misbrugt programmet;

(v) et medlems Rewards-kontoaktivitet eller medlemskabsstatus involverer eller er resultatet af svindel, uærlighed, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder;

(vi) et medlem bevidst forsøger at få eller opretholde mere end én Rewards-konto; eller

(vii) virksomhedens ydelse af fordele under programmet overtræder gældende love, vilkår, forordninger eller bestemmelser

Disse rettigheder er i tillæg til ethvert andet retsmiddel, der måtte være tilgængeligt for os i henhold til gældende lov, og vi har ret til at tage passende administrative og/eller juridiske skridt, som vi anser for nødvendige efter eget skøn.

 

 1. Politik for fortabelse af point

Point udløber og fortabes på grund af inaktivitet på kontoen i 12 eller flere på hinanden følgende kalendermåneder. Kontoaktivitet afsluttes ved at optjene aktive point eller indløse aktive point. Dette kan gøres enten ved:

 • køb og efterfølgende optjening af aktive point på et kvalificerende køb og/eller
 • indløsning af aktive point i en indløsningstransaktion og efterfølgende gennemførelse af den købte begivenhed

Aflysning eller udeblivelse fra en begivenhed udgør ikke kontoaktivitet i henhold til dette afsnit, heller ikke selvom der blev indløst point ved køb af begivenheden. Hvis et medlem ikke opretholder en aktiv status i fem (5) på hinanden følgende år, kan medlemmets Rewards-konto blive deaktiveret. Når point er mistet, kan de ikke genindføres. Et medlem er berettiget til at optjene nye point, medmindre medlemmets Rewards-konto er blevet deaktiveret.

Vi kan, efter eget skøn, inkludere yderligere måder at opfylde kontoaktivitet på i forbindelse med programmet.

 

 1. Afbestilling
 • Hvis en begivenhed, der er købt via et kvalificerende køb, annulleres af nogen part, optjenes der ingen point på transaktionen, og den kvalificerer ikke som kontoaktivitet.
 • Hvis en begivenhed, der er købt via en indløsningstransaktion, annulleres af en part, fortabes det antal point, der er indløst på indløsningstransaktionen, og transaktionen kvalificerer ikke som kontoaktivitet.

 

 1. Programkommunikation

Ved at tilmelde sig eller på anden måde deltage i programmet accepterer medlemmet at modtage kommunikation om programmet samt reklame- og marketingmateriale fra virksomheden. Medlemmer kan til enhver tid afmelde sig virksomhedens e-mails via afmeldingslinket i disse e-mails; forudsat dog, at hvis medlemmet afmelder sig virksomhedens e-mails, modtager medlemmet muligvis ikke længere e-mailopdateringer om programfordele. Medlemmer skal holde deres e-mail- og kontaktoplysninger opdaterede. Hverken virksomheden eller programmet har noget ansvar for fejlrettet eller mistet post eller nogen konsekvenser heraf.

 

 1. Ændring i vilkår

Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset af gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til at ændre, modificere, begrænse, opdatere, afbryde eller slette vilkår, betingelser eller politikker for hele eller dele af programmet, hele eller dele af belønningsvilkårene og/eller hele eller dele af politikker, retningslinjer, oplysninger eller FAQ vedrørende programmet til enhver tid og efter eget skøn med eller uden varsel. Medmindre andet er angivet, vil eventuelle ændringer eller modifikationer træde i kraft umiddelbart efter, at ændringerne eller modifikationerne er offentliggjort på denne side, så tjek venligst tilbage fra tid til anden. Hvis et medlem fortsætter med at deltage i programmet ved at optjene point, indløse point, logge ind på sin bonuskonto eller på anden måde deltager i programmet på nogen måde, efter at en ændring af disse bonusvilkår er blevet offentliggjort, anses medlemmet for at have læst, forstået og ubetinget givet samtykke til sådanne ændringer. Hvis et medlem ikke accepterer Rewards-vilkårene, skal han eller hun stoppe med at deltage i programmet.

 

 1. Privatliv

De oplysninger, der gives til os, når du tilmelder dig en Rewards-konto eller på anden måde deltager i programmet, behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Kommunikation af relevante oplysninger er vigtig for at administrere programmet og give medlemmerne mulighed for at maksimere fordelene ved programmet. Vi respekterer privatlivets fred for medlemmernes personlige oplysninger. Læs venligst vores Privatlivspolitik for at se, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og administrerer personlige oplysninger.

 

 1. California & Colorado Resident Disclosures

If you are a California resident, please see the Notice of Financial Incentive in our Privacy Policy regarding the Program.

If you are a Colorado resident, please note the following with respect to the Program:

  • All categories of personal information collected through the Program, including your name, email address, device data, and online activity data may be processed for targeted advertising.
  • Additional information about the categories of personal information collected and the categories of third parties that may receive personal information collected through the Program can be found in the Personal information Categories We Collect and How We Use It section of the Privacy Policy.
  • Additional information about targeted advertising can be found in the Cookies Policy and Ad Choices of the Privacy Policy.
  • If you exercise your right to delete the personal information we collect through the Program, we will not be able to provide Program benefits because we will not have the information necessary to keep track of the points to which you are entitled, be able to verify your identity in order to ensure we provide benefits to the correct individual, or otherwise administer the Program. Therefore, if you exercise your right to deletion of personal information, the request will result in a cancellation of your membership in the Program and all Points earned will be forfeited.
 1. Bilæggelse af tvister

Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende programmet. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.

Du accepterer, at alle krav, der ikke kan løses uformelt, og som på nogen måde relaterer til eller udspringer af programmet, skal løses ved bindende voldgift. Bindende voldgift vil blive administreret på et fortroligt grundlag af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med bestemmelserne i deres Consumer Arbitration Rules, eksklusive regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af programmet og/eller disse Rewards-betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at alle eller dele af disse Rewards-betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at bevilge enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til lov eller billighed. Voldgiftsmandens kendelse skal være bindende for parterne og kan indføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift skal være underlagt Federal Arbitration Act.

Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle kapacitet og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller voldgiftsmand afgør, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan fortsætte på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at voldgiftsbehandle tvister.

I det omfang voldgiftsbestemmelserne i dette afsnit ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i Delaware, og parterne giver udtrykkeligt deres samtykke til, at disse domstole har enekompetence.

 1. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE VIRKSOMHEDEN OG DENS FORÆLDRE, TILKNYTTEDE SELSKABER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER ("HORNBLOWER-GRUPPEN") SKADESLØSE FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER), DER SKYLDES (ELLER PÅSTÅS AT SKYLDES) DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I PROGRAMMET PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOV ELLER DISSE VILKÅR FOR BELØNNINGER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skadesløsholder nogen fra Hornblower Group for en sådan parts urimelige handelspraksis eller for en sådan parts svindel, bedrag, falske løfter, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af nogen væsentlig kendsgerning i forbindelse med programmet.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse for garantier

PROGRAMMET OG ALLE OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALER, DER ER INKLUDERET I ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGE FOR DIG GENNEM PROGRAMMET, LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE" UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF SIDERNE OG DELTAGELSE I TJENESTER, DER ER RESERVERET ELLER BOOKET VIA SIDERNE, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OG HVER AF VORES ANNONCØRER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, LEDERE, DIREKTØRER, INVESTORER, MEDARBEJDERE, AGENTER, TJENESTEUDBYDERE OG ANDRE ENTREPRENØRER OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE I FORBINDELSE MED PROGRAMMET ELLER DIN DELTAGELSE I PROGRAMMET, HERUNDER AT PROGRAMMET ER SALGBART, PÅLIDELIGT, KOMPLET, NØJAGTIGT, EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BEHOV, FRI FOR DEFEKTER ELLER VIRA, IKKE-KRÆNKENDE, I STAND TIL AT FUNGERE PÅ EN UAFBRUDT BASIS, AT BRUGEN AF PROGRAMMET AF ETHVERT MEDLEM ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE LOVE, DER GÆLDER FOR DET PÅGÆLDENDE MEDLEM, ELLER AT DE OPLYSNINGER, DER OVERFØRES I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, VIL BLIVE OVERFØRT ELLER MODTAGET KORREKT, NØJAGTIGT OG/ELLER SIKKERT. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, MEN SKAL GÆLDE I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE.

 

 1. Begrænsninger af ansvar

MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOV PÅTAGER VI OS SAMMEN MED VORES LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER OG MODERSELSKABER ("FRIGIVNE PARTER") IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL (A) FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER RELATERET TIL ELLER OPSTÅET SOM FØLGE AF PROGRAMMET, (B) ADGANG TIL OG BRUG AF PROGRAMMET ELLER DELTAGELSE I ENHVER BEGIVENHED, DU KØBER GENNEM PROGRAMMET, (C) ENHVER HANDLING ELLER UNDLADELSE FRA ENHVER UAFHÆNGIG ENTREPRENØR, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER URETMÆSSIG, UAGTSOM, FORSÆTLIG ELLER UAUTORISERET HANDLING, DEFEKT, UDELADELSE ELLER MISLIGHOLDELSE FRA UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER ELLER DERES MEDARBEJDERE ELLER AGENTER I FORBINDELSE MED UDFØRELSE AF TJENESTER RELATERET TIL PROGRAMMET ELLER BEGIVENHEDER, (D) ENHVER DEFEKT I ELLER FEJL I ETHVERT KØRETØJ, UDSTYR, INSTRUMENT, DER EJES ELLER DRIVES AF EN UAFHÆNGIG KONTRAHENT, (E) ENHVER URETMÆSSIG, FORSÆTLIG ELLER UAGTSOM HANDLING ELLER UDELADELSE FRA ENHVER ANDEN PARTS SIDE, DER IKKE ER UNDER VORES DIREKTE TILSYN, KONTROL ELLER EJERSKAB, OG/ELLER (F) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER, DER ER GEMT PÅ VORES SERVERE. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAF ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER. DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE PROGRAMMET. MEDLEMMER ER FULDT UD ANSVARLIGE FOR AT HOLDE DERES BELØNNINGSKONTO SIKKER.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIBETINGELSER ELLER AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

 1. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår for belønninger, skal det ikke fungere som et afkald på den gældende rettighed eller bestemmelse.

 

 1. Adskillelighed

Disse vilkår for belønninger gælder i det omfang, loven tillader det. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse bonusvilkår er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse bonusvilkår og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 

 1. Overskrifter

Overskrifterne for hvert af disse vilkår for belønninger er kun for at gøre det lettere at henvise til. Sådanne overskrifter skal ignoreres i fortolkningen eller udlægningen af nogen af disse Bonusvilkår.

 

 1. Uoverensstemmelser eller fejl

På trods af vores bedste bestræbelser på at sikre nøjagtighed, opstår der lejlighedsvis fejl. Vi forbeholder os ret til at rette sådanne fejl til enhver tid. Sådanne rettelser kan resultere i en ændring eller modifikation af et medlems point eller Rewards-konto.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og eventuelle oversættelser af Rewards-vilkårene, er det den engelske version, der er gældende, styrende og kontrollerende.

 

 1. Hele aftalen

Disse Rewards-vilkår, brugsvilkårene, de gældende servicevilkår og den privatlivspolitik, der henvises til heri, udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til programmet.

 

 1. Kontakt os

Vi er ikke ansvarlige for anmodninger eller korrespondance, der går tabt eller forsinkes i posten eller via internettet.

Vilkår og betingelser for byoplevelser efter mærker

Vilkår og betingelser for service 

Sidst opdateret: 11. juli 2023

Disse vilkår og betingelser for tjenester (herefter "vilkår og betingelser") gælder for alle tjenester, der købes, bookes, reserveres, bruges eller deltages i ("køb") fra City Experiences' hjemmeside, over telefonen via vores kundeservice, i en billetkiosk, via en autoriseret kilde, direkte via den relevante virksomheds hjemmeside eller mobilapplikationer eller via en af City Experiences' tilknyttede hjemmesider og/eller mobilapplikationer (samlet kaldet "billetplatformen"). Ved at foretage et køb af en tjeneste accepterer du følgende vilkår og betingelser, brugsbetingelserne og fortrolighedspolitikken.

Disse vilkår og betingelser tilbydes på vegne af hele Hornblower Group Family of Companies, så når vi nævner "virksomheden", "vi", "os" eller "vores" i disse vilkår og betingelser, henviser vi til den relevante virksomhed i Hornblower Group Family of Companies, hvorfra der købes tjenester. Brugsbetingelserne og fortrolighedspolitikken er indarbejdet i alle vilkår og betingelser ved henvisning og vil blive indarbejdet, når som helst der henvises til disse vilkår og betingelser. For alle køb anses den person, der foretager købet, for at have accepteret de gældende vilkår og betingelser, brugsvilkår og fortrolighedspolitik på vegne af enhver og alle gæster, som tjenesterne blev købt til.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER INDEHOLDER BESTEMMELSER, DER REGULERER LØSNINGEN AF TVISTER MELLEM OS OG DIG OG ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANDRE BESTEMMELSER, DER BEGRÆNSER VORES ANSVAR OVER FOR DIG. LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT.

Specifikke vilkår og betingelser gælder for tjenester, der tilbydes under de forskellige virksomheder og mærker inden for Hornblower Group Family of Companies ("servicespecifikke vilkår") og udgør en del af disse vilkår og betingelser.

Klik på dropdown-linket for den virksomhed, der er relevant for tjenesten, for at læse de vilkår og betingelser, der er specifikke for den pågældende tjeneste. Hvis du køber eller deltager i en tjeneste, vil du være bundet af disse vilkår og betingelser.

Alcatraz City Cruises

Alcatraz City Cruises

 1. Købsbetingelser
 • Du må ikke købe eller reservere et antal billetter til en begivenhed eller aktivitet, der overstiger den angivne grænse for den pågældende begivenhed eller aktivitet, eller foretage mere end ti (10) køb via Tjenesten inden for en periode på 72 timer, uanset om det er på egen hånd eller på vegne af en gruppe. 
 • Du bekræfter, at du foretager den pågældende reservation eller det pågældende køb på dine personlige vegne eller på vegne af dine personlige venner og/eller familie. Du må ikke bruge tjenesten til kommercielle formål, f.eks. til at købe billetter i store mængder eller med henblik på videresalg.
 • Køb er ikke bekræftet, før du modtager en e-mail eller en skriftlig bekræftelse af købet af tjenesten. Priser, der er bekræftet på købstidspunktet, er gældende for den dato, der er reserveret i forbindelse med købet.
 • De priser, der er anført på eller ved billetkilden, er pr. person, medmindre andet er angivet. Disse priser kan ændres uden forudgående varsel, indtil købet er bekræftet.
 • De anførte priser omfatter ikke drikkepenge eller drikkepenge, personlig forsikring, personlige ting eller mad eller drikkevarer, der ikke er anført som værende inkluderet i servicen. 
 • For at købe en tjeneste er det nødvendigt at betale fuldt ud med betalingskort eller en anden godkendt betalingsmetode, hvis det er tilladt af den respektive billetkilde. Vi opkræver ikke et servicegebyr for behandling af kreditkort.
 • Du bekræfter, at de betalingsoplysninger, du giver, og det tilhørende navn, adresse, telefonnummer og betalingskortnummer kan bruges til at identificere og/eller kontakte dig personligt, og at den e-mailadresse, du giver os i forbindelse med et køb, er unik og personlig for dig.
 • Du vil ikke få lov til at gå om bord på et skib eller en anden transportform, der er forbundet med en reservation, du foretager via tjenesten, medmindre du på tidspunktet for ombordstigning fremviser legitimation, der svarer til navnet på den person, der har foretaget den pågældende reservation, og på anmodning fremviser det betalingskort, der er anvendt i forbindelse med den pågældende reservation.

2. Ændringer og aflysninger

 • Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil kunne foretage en ønsket ændring. Eventuelle ændringer af købet skal anmodes direkte gennem Alcatraz City Cruises og ikke den tredjepartsudbyder, som købet blev foretaget fra, hvis det er relevant. Du kan kontakte os på [email protected] eller 415.981.7625 for at anmode om ændringer til et køb.
 • For at anmode om en annullering skal du kontakte [email protected] eller 415.981.7625 eller gå til https://www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz/account/ for aflysninger, der er tooghalvfjerds (72) timer eller mere fra datoen for den købte tjeneste, og der ikke er købt billetgaranti.
 • Afbestilling 72 timer eller mere: Hvis du annullerer et køb tooghalvfjerds (72) timer eller mere før datoen for den købte tjeneste, vil din betaling for den pågældende reservation blive refunderet i sin helhed.
 • Aflysninger mindre end 72 timer før afrejse: Hvis du annullerer et køb mindre end 72 timer før datoen for den købte tjeneste, vil du ikke modtage en refusion for den pågældende reservation, medmindre vi kan sælge billetten/billetterne videre. Vi har ret til, men ikke pligt til, at videresælge din(e) billet(ter).
 • Aflysninger med billetgaranti: Hvis du har købt billetgaranti og annullerer dit køb fireogtyve (24) timer eller mere før datoen for den købte tjeneste, vil din betaling for det pågældende køb blive refunderet fuldt ud, minus omkostningerne til billetgarantien.
 • Afbestilling mindre end 24 timer: Hvis du annullerer et køb mindre end fireogtyve (24) timer før datoen for den købte tjeneste, vil du ikke modtage en refusion for den pågældende reservation, medmindre vi er i stand til at videresælge din(e) billet(ter). Vi har ret, men ikke pligt til at videresælge din(e) billet(ter).
 • Gældende refusioner vil blive behandlet inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi modtager din anmodning om annullering. Vi refunderer også pengene i tilfælde af sikkerheds- eller lignende lukninger, der forhindrer os i at opfylde dit køb. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt tjeneste, er vores eneste forpligtelse at refundere de faktiske omkostninger, du har betalt for den pågældende købte tjeneste, som vi ikke kunne levere.
 • Der ydes ikke refusion på grund af byggeprojekter på Alcatraz Island eller den deraf følgende lukning af indre rum, såsom Alcatraz Island Cellhouse. Der ydes ikke refusion på grund af COVID-19-relaterede sundhedskrav fra byen og amtet San Francisco eller staten Californien, som påvirker tilgængeligheden af parterne på Alcatraz Island-turen, som beskrevet på købstidspunktet. 

 

3. Påklædning og ansigtsbeklædning

Ud over at følge kravene om ansigtsbeklædning skal alle gæster altid bære korrekt påklædning, herunder sko og skjorte, på alle tidspunkter. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte service til eller fjerne enhver person, der bærer en påklædning, som vi anser for upassende, eller som kan forringe andre gæsters oplevelse.

4. Registrering som rejsesælger

Alcatraz City Cruises, LLC er registreret i henhold til californisk lovgivning som sælger af rejser, og registreringsnummeret er 2094770-50. Denne registrering er ikke ensbetydende med, at staten Californien godkender vores tjenester eller handlinger. Ifølge californisk lov skal virksomheder enten have en trustkonto eller en kaution som et middel til forbrugerbeskyttelse, og Alcatraz City Cruises, LLC har en kaution udstedt af RLI Insurance Company på 20.000 USD. Alcatraz City Cruises, LLC er deltager i Travel Consumer Restitution Fund.

5. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

6. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

 

7. Overtagelse af risiko

Du og alle passagerer påtager jer alle risici for fare og skader, når I deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en passager, medmindre skriftlig anmeldelse af kravet er leveret til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

 

8. Privatliv

Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som led i at levere Tjenesterne til dig kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, f.eks. servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.

 

9. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den almindelige sølovgivning i USA; i det omfang en sådan sølovgivning ikke finder anvendelse, skal de være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien i USA.

 

10. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

11. Ansvarsfraskrivelse

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER I HENHOLD TIL LOV ELLER RETSREGLER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501 30511. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG PÅ DINE EGNE OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETSSUCCESSORER TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER AT ANLÆGGE ELLER LADE ANLÆGGE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER SØGSMÅL I NOGEN UDENLANDSK, FØDERAL, STATSLIG ELLER LOKAL MYNDIGHED ELLER DOMSTOL MOD OS SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED, FRA ELLER SOM KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

12. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. 30 dages ret til at fravælge. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål, der er anført i afsnittene ovenfor, ved at sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge til følgende adresse: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, eller pr. fax til 415.394.9904. Meddelelsen skal sendes inden for tredive (30) dage efter, at du har påbegyndt brugen af tjenesten, ellers er du forpligtet til at bilægge tvister i overensstemmelse med vilkårene i disse afsnit. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, vil vi heller ikke være bundet af dem
 5. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i San Francisco, Californien, bortset fra småsager, som kan anlægges ved den domstol, hvor du er bosiddende. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 6. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

 

13. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

 

14. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 

15. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

City Cruises Canada

City Cruises Canada

 1. Købsbetingelser
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse tjenesten og/eller ændre planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider uden forudgående varsel. Vi er ikke forpligtet til at refundere eller tilbyde kredit for ændringer i planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider. Kun aflyste tjenester er omfattet af nedenstående afbestillingsregler.        

2. Ændringer og aflysninger

 • Når du køber billetter via vores websted eller mobilapplikation, kan du beskytte din reservation med Ticket Assurance.
 • Foretagne indkøb uden Ticket Assurance er et ikke-refunderbart endeligt salg, men kan ombookes op til 48 timer før den oprindelige booking afgangstidspunkt.
 • Foretagne indkøb med Ticket Assurance kan ombookes op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.
 • Kun køb foretaget med Ticket Assurance kan annulleres mod fuld tilbagebetaling, minus omkostningerne til den ikke-refunderbare Ticket Assurance. Afbestilling af køb foretaget med billetgaranti kan afbestilles op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.
 • Hvis du har brug for at ændre tidsplanen, kan du besøge vores websted på www.cityexperiences.com og vælg "Manage My Booking" eller kontakt kundeservice. Hvis du har brug for at annullere, skal du kontakte kundeservice.
 • Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil kunne foretage en ønsket ændring.

3. Adgang og indrejse

 • Alle gæster skal tjekke ind med et bekræftelsesnummer og/eller en billet før ombordstigning.
 • Alle gæster og personlige genstande skal følge de udstationerede sundheds- og sikkerhedsprotokoller.
 • For at deltage i Tjenesten skal hver gæst opfylde alle kriterier for ombordstigning eller deltagelse, som er offentliggjort på vores websted og/eller ved vores billetluge eller på ethvert sted, hvis det er relevant for Tjenesten.
 • Enhver gæst, der ikke opfylder kriterierne for boarding eller deltagelse, kan nægtes deltagelse i tjenesten, og vi er ikke forpligtet til at refundere eller yde nogen form for kompensation til dig.
 • I forbindelse med tjenester, hvor det er relevant, kan det kræves, at gæsterne på egne og eventuelle mindreåriges vegne underskriver eller elektronisk bekræfter accept af vores formular om ansvarsfritagelse og ansvarsfraskrivelse, som du vil få udleveret før din planlagte afgang.
 • Vi forbeholder os retten til at nægte service eller fjerne gæster fra et fartøj, en begivenhed eller et sted til enhver tid, hvis vi efter eget skøn finder det nødvendigt (1) af passende sikkerhedshensyn, (2) hvis en gæst forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for andre gæster, besætningsmedlemmer eller agenter, eller (3) hvis en gæsts adfærd anses for at true sikkerheden, god orden eller disciplin.
 • Af hensyn til besætningens og gæsternes sikkerhed skal alle personer, punge, håndtasker og rygsække visiteres, før de går om bord på et fartøj. Vi forbeholder os ret til ikke at tillade nogen taske, pakke eller anden genstand og til at behandle enhver uovervåget genstand, taske, rygsæk eller bagage på den måde, som ledelsen finder passende.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for personlige genstande, der bliver tabt eller stjålet, mens du befinder dig i vores lokaler eller deltager i vores tjenester.
 • Restriktive og farlige genstande er strengt forbudt.
 • Udendørs mad og drikkevarer er ikke tilladt.
 • Det er strengt forbudt at bruge ulovlige eller kontrollerede stoffer, herunder at ryge marihuana, og/eller at ryge tobak, e-cigaretter eller andre produkter, der udvikler damp eller røg.
 • Købet af en billet og/eller adgang til lokalerne betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på et af vores steder, uanset formål.
 • Alle ture kan ændres uden forudgående varsel.
 • Der kan ikke garanteres for den faktiske brug af skibet til turen, og et andet skib kan blive brugt uden forudgående varsel.
 • Det er hver enkelt gæsts ansvar at ankomme til tiden og være i det udpegede område senest 30 minutter før den planlagte afgang. Vi er ikke ansvarlige for tilbagebetaling eller anden kompensation, hvis gæsten ikke når det planlagte afgangstidspunkt. eller hvis de nægtes adgang ved at undlade at overholde vilkårene og betingelserne.
 • Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt tjeneste, er vores eneste forpligtelse for direkte køb at refundere den købspris, som du har betalt for den pågældende tjeneste.

4. Påklædning

Alle gæster skal altid have passende påklædning på, herunder sko og skjorte. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte service til eller fjerne enhver person, der bærer en påklædning, som vi finder upassende, eller som kan forstyrre andre gæsters oplevelse.

5. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

6. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

7. Overtagelse af risiko

Du og alle passagerer påtager jer alle risici for fare og skader, når I deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en passager, medmindre skriftlig anmeldelse af kravet er leveret til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

8. Privatliv

Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som en del af at give dig Tjenesterne kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, såsom servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.

9. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den almindelige sølovgivning i USA; i det omfang en sådan sølovgivning ikke finder anvendelse, skal de være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i provinsen Ontario i Canada.

10. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

11. Ansvarsfraskrivelse

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER I HENHOLD TIL LOV ELLER RETSREGLER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501 30511. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG PÅ DINE EGNE OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETSSUCCESSORER TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER AT ANLÆGGE ELLER LADE ANLÆGGE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER SØGSMÅL I NOGEN UDENLANDSK, FØDERAL, STATSLIG ELLER LOKAL MYNDIGHED ELLER DOMSTOL MOD OS SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED, FRA ELLER SOM KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

Verdenssundhedsorganisationen har erklæret det nye coronavirus, COVID-19, for en verdensomspændende pandemi. COVID-19 er ekstremt smitsomt og menes hovedsageligt at blive spredt ved kontakt fra person til person.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer har virksomheden indført omfattende forebyggende foranstaltninger med henblik på at forhindre introduktion og spredning af COVID-19 under din brug af Tjenesten; på trods af vores afbødende indsats kan vi dog ikke garantere, at du eller medlemmer af dit selskab ikke vil blive udsat for COVID-19 under din brug af Tjenesten.

Derfor gælder følgende vilkår og betingelser for Tjenesten uden at begrænse ovenstående ansvarsbegrænsning:

 1. GÆSTENS OVERTAGELSE AF RISIKO - Du anerkender COVID-19's smitsomme karakter, og at du, på trods af vores bestræbelser på at mindske sådanne farer, kan blive udsat for eller inficeret af COVID-19 under din deltagelse i tjenesten, og at en sådan udsættelse eller infektion kan resultere i personskade, sygdom, permanent invaliditet eller død. Du forstår, at risikoen for at blive udsat for eller smittet med COVID-19 kan skyldes dine og andres handlinger, undladelser eller forsømmelser. Du påtager dig alle ovennævnte risici og er alene ansvarlig for enhver deraf følgende skade (herunder, men ikke begrænset til, personskade, invaliditet og død), sygdom, skade, tab, krav, ansvar eller udgifter i forbindelse med COVID-19, som du måtte opleve eller pådrage dig i forbindelse med tjenesten ("krav").
 2. GÆSTENS AFSKAB AF Selskabets ANSVAR - Du frigør, lover ikke at sagsøge, frigør og holder os, vores ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse for og fra krav, herunder alle forpligtelser, krav, søgsmål, handlinger, skader, omkostninger eller udgifter af enhver art, der opstår som følge af eller er relateret til dette. Denne fritagelse omfatter alle krav baseret på vores handlinger, undladelser eller forsømmelighed eller på vores ansatte, agenter, repræsentanter, leverandører og uafhængige kontrahenter, uanset om en COVID-19-infektion opstår før, under eller efter deltagelse i tjenesten.

 

12. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i provinsen Ontario i Canada. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

13. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

14. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

15. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

City Cruises UK

City Cruises UK

Mens de fleste af vilkårene og betingelserne dækker alle produkter, skal du være opmærksom på, at vilkårene kan variere afhængigt af stedet og servicetypen. Læs venligst alle vilkår omhyggeligt for at se de vilkår, der gælder for din placering og tjeneste.

 

 1. Tjenester
 • Sightseeing dækker Londons daglige rutefart mellem Westminster, Bankside, Waterloo, Tower og Greenwich-kajerne, Poole-fartøjer fra Poole & Swanage-kajerne og York-fartøjer fra Kings Staith og Lendal Landing-kajerne.
 • Oplevelserne omfatter Londons Thames Circular Cruise, York's Self Drive Cruise og alle krydstogter med mad, drikkevarer eller underholdning.
 • Thamesjet dækker Londons højhastighedsbådstjeneste med stive oppustelige både.

2. Købsbetingelser

 • Alle priser på vores websted er angivet i pund sterling.
 • Når billetterne er købt, kan de ikke refunderes.
 • Du skal være i besiddelse af en gyldig papir- eller e-ticket, som er fuldt betalt og tilgængelig til kontrol for den rejse, du skal foretage. Billetterne skal afleveres inden ombordstigning eller være synlige og kunne scannes på en elektronisk enhed.
 • Du skal til enhver tid under rejsen have din billet klar til kontrol, og du skal aflevere den til kontrol, hvis et medlem af vores besætning, en politibetjent eller en anden autoriseret person beder dig om det.
 • Alle billetter forbliver vores ejendom, og du skal returnere dem til os, når du er færdig med at bruge dem, hvis vi anmoder om det.
 • Billetterne kan kun anvendes af den person, som de er købt til eller udstedt til. Billetterne kan være stregkodet og scannet før ombordstigning. Billetter, der kopieres, videresælges eller videregives til videre brug, er ugyldige.
 • Hvis billetterne kan købes til rejser med mere end én operatørs tjenester, gælder betingelserne for den respektive operatør, hvis tjenester anvendes for hver del af rejsen, for den pågældende del af rejsen. Betingelserne for tredjepartsoperatører kan fås ved henvendelse.
 • Hvis du ønsker at rejse uden for den tid, din billet er tilgængelig, eller før eller efter de tidspunkter, hvor den er gyldig, kan du blive bedt om at betale en ekstra billetpris. Vi forbeholder os ret til at nægte ombordstigning eller kræve, at du går fra borde, hvis den ekstra billetpris ikke er betalt.
 • Hvis du køber en billet med et kredit- eller betalingskort, som du ikke har ret til, er billetten ugyldig fra udstedelsesdatoen, og du skal betale den fulde billetpris for alle rejser, der foretages med billetten.
 • Selv om vi forsøger at sikre, at alle oplysninger, der vises på vores websteder, især tidspunkter og priser, er korrekte, er det muligt, at der kan forekomme fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen på en billet, du har købt, vil vi forsøge at informere dig hurtigst muligt og give dig mulighed for enten at bekræfte dit køb til den korrekte pris eller annullere det. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at kontakte dig, forbeholder vi os ret til at behandle købet som annulleret.
 • Hvis du fremviser en billet med forkert pris ved ombordstigning, forbeholder vi os ret til at trække billetten tilbage, annullere den og nægte at rejse, medmindre og indtil du har købt en anden billet til den korrekte pris for den planlagte rejse. Ved aflysning under disse omstændigheder har du ret til fuld tilbagebetaling af alle de beløb, du har betalt.
 • Betalingsmetoder, der accepteres på kajen og om bord på vores skibe, er Visa Credit / Debit, Visa Corporate Credit / Debit, Mastercard Credit / Debit, Mastercard Corporate Credit / Debit, American Express.
 • Betalingsmetoder, der accepteres online, er Visa Credit / Debit, Visa Corporate Credit / Debit, Mastercard Credit / Debit, Mastercard Corporate Credit / Debit, American Express og Maestro.
 • Sightseeing
 • Du kan gå om bord på et af vores sightseeingskibe, hvis du har en billet, der er gyldig og tilgængelig for din rejse. Vores sightseeingtjenester er ofte meget velbesøgte, så vi kan ikke garantere, at vi kan give dig en plads eller overhovedet give dig plads på et bestemt fartøj eller en bestemt sejlads.
 • Børn under fem år kan rejse gratis, hvis de ledsages af indehaveren af en billet og ikke optager et sæde uden for en kunde, der betaler fuld billetpris. Denne mulighed er begrænset til højst tre børn pr. billetindehaver. Børn i alderen 5 (fem) til og med 15 (femten) år kan rejse til børnetakst, undtagen på de ruter, hvor det er annonceret, at der ikke er nogen børnepriser til rådighed.
 • Børn under 16 år skal være ledsaget af en voksen (16 år og derover).
 • Oplevelser
 • Billetter til "oplevelsesprodukter" gælder for bestemte sejladser, og selv om vi ikke kan garantere, at der vil blive sejlet en bestemt rute, sikrer en gyldig billet, at der er plads til de passagerer, der er anmeldt. Hvis vi undtagelsesvis af uforudsete årsager ikke kan gennemføre en afgang, vil vi kontakte dig så tidligt som muligt, hvis der opstår ekstraordinære omstændigheder.
 • Nogle "Experience"-krydstogter er kun for voksne. Priser og alderskategorier kan variere fra produkt til produkt. Se venligst vores websted for yderligere oplysninger.
 • Thamesjet
 • Thamesjet forbeholder sig ret til at ændre dit bookingtidspunkt eller din dato, hvis det mindste antal passagerer ikke er nået 30 minutter før afgang.
 • Passagererne skal ankomme til molen mindst 30 minutter før den planlagte afgang. Hvis du ikke gør det, kan det betyde, at vi ikke kan tillade dig at gå om bord. Du vil ikke være berettiget til omlægning eller tilbagebetaling i tilfælde af at komme for sent til en planlagt afgang.
 • Kombibilletter
 • Alle billetter udstedt af os, som omfatter tredjepartsattraktioner, er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for den relevante udbyder af attraktionen. Vi har intet ansvar med hensyn til udførelsen eller leveringen af den attraktion, som vi sælger som repræsentant for udbyderen af attraktionen.

3. Erstatningsbilletter og refusioner

 • Hvis din billet er tabt, beskadiget eller ikke længere kan læses, kan vi efter eget skøn erstatte den gratis, forudsat at vi kan bekræfte, at den er gyldig. For at bekræfte dit køb skal vi bruge din City Cruises-reservationsreference, som findes i din bekræftelses-e-mail og er vist på den originale billetside. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at bekræfte dit billetkøb med din kredit- eller betalingskortreference, da denne ikke indeholder oplysninger om den/de købte billet(ter).
 • Vi påtager os intet ansvar for tab som følge af, at vi ikke kan levere en annonceret tjeneste, eller at der opstår forsinkelser i forbindelse med disse tjenester, uanset årsagen. Vi kan dog efter eget skøn overveje at refundere en billet, som ikke eller kun delvist er blevet brugt som direkte resultat af, at vi ikke har leveret den annoncerede tjeneste, som billetten er købt til.
 • Der ydes ingen tilbagebetaling, undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor.
 • Der kan ikke foretages nogen tilbagebetaling, efter at billettens gyldighedsdato er udløbet. Alle anmodninger om tilbagebetaling eller udskiftning af billet(ter) skal ske skriftligt til The Reservations Manager, City Cruises ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England, og skal ledsages af de relevante købte billetter, din City Cruises-reservationsreference (som findes i din bekræftelses-e-mail og på den originale billetside) og enhver betalingsreference, der blev udstedt, da dit køb blev bekræftet. Refusioner kan ikke godkendes eller gennemføres andre steder eller på andre måder.
 • Eventuelle tilbagebetalinger vil blive foretaget helt efter vores skøn og uden at det er til skade for andre.
 • Vi forbeholder os retten til at trække en billet tilbage når som helst, men vi gør det ikke uden god grund.
 • London: Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt efter en transaktion om bord, er den eneste mulighed for at afhjælpe problemet enten en erstatning eller en tilbagebetaling.

4. Omlægning og ændringer

 • Sightseeing
 • London og Poole: Billetter kan ombookes uden beregning til og med rejsedagen (mandag til søndag, før kl. 17.30)
 • York: Billetter kan ombookes uden beregning op til 72 timer før rejsedagen for reservationer på op til 10 personer (mandag til søndag, før kl. 17.30)
 • Ud over de ovenfor beskrevne opsigelsesperioder kan bookinger kun ombookes inden for 12 måneder fra den oprindelige rejsedato.
 • Oplevelser
 • Arbejdsdage henviser til kontorpersonalets tilgængelighed og ikke til driftsdage, som er længerevarende og året rundt.
 • Alle oplevelsesprodukter, der tilbydes, er baseret på køb af billetter til bestemte datoer og tidspunkter. Reservationer for mindre end ti personer kan ændres med tre arbejdsdagers varsel.
 • Reservationer for 11-20 personer kan ændres med mindst 14 arbejdsdage i forvejen, hvis der gives et varsel på mindst 14 arbejdsdage.
 • Reservationer for 21-55 personer kan ændres med mindst 28 arbejdsdage i forvejen.
 • Reservationer for over 56 personer kan ændres med mindst 56 arbejdsdage i forvejen.
 • Ud over de ovenfor beskrevne opsigelsesperioder kan bookinger kun ombookes inden for 12 måneder fra den oprindelige rejsedato.
 • York: Omfatter ikke Party Nights Afloat. Ændringer er tilladt med 90 dages varsel.
 • Thamesjet
 • Bookinger for en til fire personer kan ændres med tre arbejdsdagers varsel og inden rejsedatoen, forudsat at der er et alternativt tidspunkt og en alternativ dato til rådighed. Der kan blive opkrævet et administrationsgebyr på 25 £ for en sådan omlægning.
 • Bookinger for fem til tolv passagerer kan ændres med 14 dages varsel og inden rejsedatoen, forudsat at der er et alternativt tidspunkt og en alternativ dato til rådighed. Der kan blive opkrævet et administrationsgebyr på 25 £ for en sådan omlægning.
 • Ændringer kan ikke imødekommes inden for 72 timer før planlagt afgang.
 • Særlige begivenheder for London og Poole:
 • Billetter til særlige begivenheder, f.eks. nytårsaften, har andre afbestillingsfrister end standardoplevelser. Sådanne oplysninger vil blive oplyst på reservationstidspunktet og vil fremgå af vores websted.

5. Mistanke om unddragelse af billetpriser og forfalskning af billetter

 • Hvis vi mener, at du har brugt eller forsøgt at bruge en billet til at snyde os, kan vi annullere billetten og ikke genudstede den. Hvis dette sker, mister du retten til tilbagebetaling af den ubrugte del af billetten. Hvis der er tilstrækkelig grund til, at vi mener, at du har forsøgt at bedrage os, kan vi indlede en retssag mod dig.
 • Din billet er ugyldig, hvis vi mener, at der er blevet manipuleret med den med vilje, eller hvis den er beskadiget i en sådan grad, at den ikke kan læses. I tilfælde af mistanke om manipulation erstatter vi ikke billetten, og du skal aflevere den, hvis en af vores medarbejdere beder dig om det.

6. Adgang

 • Hvis du har brug for en ledsager eller en anden ledsager, skal du have gyldige billetter til alle, og alle passagerer skal kunne stige om bord sikkert og hurtigt selv eller ved hjælp af en ledsager.
 • Poole:
 • Fartøjer, der sejler fra Poole og Swanage Piers, er ikke tilgængelige for kørestolsbrugere. Besætningen kan af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager ikke bære eller løfte passagerer ind i vores fartøjer.
 • Hvis du er registreret døv, kan du ledsages af en hørehund for døve.
 • London og York:
 • For at undgå ulykker og af hensyn til vores passagerers sundhed, sikkerhed og komfort må kørestole ikke blokere adgangen til sikkerheds- og redningsudstyr, gangbroer, trapper eller passagerer.
 • Hvis du bruger kørestol, skal du have nok hjælpere med til at gøre det muligt for dig at foretage din rejse sikkert, herunder at gå om bord og fra borde på skibet. Besætningen kan af sundheds- og sikkerhedshensyn ikke bære eller løfte passagerer ind på vores skibe. Dette gælder ikke for Thamesjet, se venligst de specifikke vilkår for Thamesjet.
 • Sightseeing
 • Ikke alle vores skibe er designet eller tilpasset til passagerer i kørestole. Hvis du har til hensigt at rejse med et sightseeingskib, kan du blive nødt til at vente på et skib, der er tilgængeligt for kørestolsbrugere.
 • Selv på skibe, der er designet eller tilpasset til kørestolsadgang, er det måske ikke muligt for dig at sidde i kørestol ved et bord, og af sikkerhedshensyn kan du blive bedt om at flytte fra din kørestol til et fast sæde, og i så fald vil kørestolen blive stuvet et sikkert sted. Vi har begrænset plads til kørestole om bord, og vi er derfor begrænset i det antal, vi kan medtage. Vi kan muligvis ikke stuve og transportere større eller tungere elektroniske kørestole. For at undgå skuffelse bedes du kontakte os inden afrejse.
 • Oplevelser
 • London: Når du planlægger at booke et af vores "Experience"-produkter, bedes du kontakte vores reservationsafdeling først for at kontrollere, om adgangen er egnet.
 • York: York-fartøjer kan ikke tage imod kørestolsadgang på alle oplevelsesrejser.
 • Thamesjet
 • Thamesjet-fartøjer er af sikkerhedshensyn ikke konstrueret eller tilpasset til passagerer i kørestole. Passagererne skal være selvstændigt mobile.
 • Alle passagerer skal være tilstrækkeligt mobile til at kunne gå ind og ud af vores fartøjer. Selv i roligt vejr kan skibet bevæge sig under ind- og udskibning, hvilket kan medføre, at man skal bevæge sig fra molen.
 • Sæderne på Thamesjet er 37 tommer brede. Sæderne er designet til at rumme to voksne. Hvis du af en eller anden grund ikke er i stand til at sidde komfortabelt med en anden voksen ved siden af dig, kan du blive nægtet tilladelse til at rejse på din ønskede rejse. Hvis pladsen og planlægningen tillader det, vil du blive tilbudt en alternativ rejse, men dette kan ikke garanteres.

7. Bagage, ejendele og dyr

 • Vi forbeholder os ret til at begrænse transporten af bagage, når der er behov for øget sikkerhed, og til at nægte dig tilladelse til at tage nogen form for bagage med om bord på et skib.
 • Du må ikke medbringe farlige eller opildnende stoffer om bord.
 • Sightseeing & Oplevelser
 • Af sikkerhedshensyn og af hensyn til passagerernes komfort er vi nødt til at begrænse mængden og typen af bagage, herunder barnevogne og indkøbsvogne, som du kan medbringe på vores tjenester. Du kan efter besætningens skøn medbringe følgende genstande, forudsat at de ikke hindrer adgangen til sikkerheds- og redningsudstyr, gangbroer, trapper eller passager og ikke lægges på sæderne:
 • Personlig bagage
 • Barnevogne og klapvogne
 • Barnevogne
 • Andre genstande, forudsat at de ikke anses for at kunne skade nogen
 • London og Poole: Cykler
 • Ingen andre dyr end førerhunde eller hørehunde (og velopdragne hunde i Poole og York) er tilladt på vores sightseeing- eller oplevelsesskibe. Disse hunde skal være i snor under hele turen.
 • Thamesjet
 • Af sikkerhedshensyn og af hensyn til passagerernes komfort er det kun tilladt at medbringe mindre håndbagage om bord på Thamesjets skibe. Efter personalets skøn og helt på egen risiko kan større genstande efterlades i land og afhentes ved rejsens afslutning.
 • Vi beklager, at vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan medtage dyr af nogen art om bord, herunder fører- og hørehunde. Førerhunde og hørehunde kan få adgang til boardingplatformen med udtrykkelig tilladelse og forudgående varsel.

8. Mistede genstande

 • Vi håndterer mistede genstande i overensstemmelse med vores procedurer for mistede genstande, som kan ses på anmodning.
 • Hvis du finder uovervågede genstande på vores skibe eller faciliteter, må du ikke røre dem, men skal straks advare et besætningsmedlem.
 • Hvis vi mener, at uovervåget ejendom kan udgøre en sikkerhedstrussel, kan politiet eller sikkerhedstjenesterne blive tilkaldt, og genstanden/genstandene kan blive ødelagt.
 • Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i forbindelse med returnering af ejendele, der er efterladt på vores fartøjer.
 • Det er dit ansvar at indsamle mistede genstande. Hvis du anmoder om, at sådanne genstande sendes til dig, og vi accepterer at træffe sådanne foranstaltninger, er det på betingelse af, at du på forhånd er ansvarlig for eventuelle omkostninger.

9. Fotografi

 • Købet af en billet, adgang til vores lokaler og/eller deltagelse i en rejse betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på et af vores steder, uanset formål.
 • Du accepterer også, at ophavsretten og den intellektuelle ejendomsret til sådanne billeder forbliver hos os og/eller en autoriseret tredjepart.

10. Sundhed og sikkerhed

 • Af hensyn til din egen og andres sikkerhed skal du følge de anvisninger, som vores besætning giver dig, når du går om bord eller om bord på et af vores skibe. Instruktioner eller råd, der er indeholdt i sikkerhedsmeddelelser om bord, skal følges.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke ryge (undtagen i de udpegede rygeområder) på vores skibe eller på alle faciliteter, som kontrolleres eller bruges af os.
 • Af sikkerhedshensyn må du ikke bruge rulleskøjter, rulleskøjter, hoverboards, skateboards eller lignende udstyr på vores skibe eller på faciliteter, der kontrolleres eller bruges af os.
 • Passagerer skal anse sig selv for at være tilstrækkeligt helbredsmæssigt egnet til at foretage den rejse, som de har en billet til. I tvivlstilfælde bør potentielle passagerer søge lægelig rådgivning, inden de bestiller.
 • På nogle skibe er borde og stole fastmonteret og kan ikke flyttes. Større eller mindre mobile passagerer har måske ikke adgang til sådanne siddepladser. Søg venligst yderligere oplysninger, inden du booker eller går om bord.
 • Thamesjet
 • Passagerer får vandtætte veste og redningsveste. Det er obligatorisk at bære redningsveste. Disse er City Cruises ltd.'s ejendom og skal tilbageleveres ved turens afslutning. Hvis redningsveste bliver pustet op manuelt og/eller beskadiget, uden at der er sket en nødsituation, opkræves et gebyr på 50 £ pr. vest til det ledende navn på reservationen.
 • Thamesjet kan ikke være ansvarlig for vejrforhold under rejsen. Du bedes klæde dig passende på til forholdene og huske på, at floden ofte er køligere end kysten. Flade sko anbefales, og højhælede sko eller andet fodtøj, der anses for at kunne beskadige båden, er ikke tilladt om bord.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager er minimumshøjden for at køre på Thamesjet 135 cm. Kaptajnen bestemmer selv, hvordan sæderne skal placeres på Thamesjet, og forreste sæder kræver, at passagererne er et godt stykke over minimumshøjden på grund af en større afstand mellem sædet og gelænderet.
 • Alle børn under 16 år skal være ledsaget af en voksen.
 • Det er ikke tilladt at indtage mad eller drikke om bord på Thamesjet.
 • Passagerer skal anse sig selv for at være tilstrækkeligt helbredsmæssigt egnet til at gennemføre denne tur med højhastighedsbåd, og hvis der er tvivl, skal de søge lægelig rådgivning inden de booker. Uden at være udtømmende, kan Thamesjet ikke anbefales til personer med rygsygdomme eller andre knoglesygdomme, epilepsi, svimmelhed, diabetes, angina pectoris eller hjertesygdomme. Gravide mødre bør ikke rejse på noget tidspunkt i graviditeten.

 

11. Gennemførelse

Vi forbeholder os retten til at nægte service eller fjerne gæster fra et fartøj, en begivenhed eller et lokale til enhver tid, hvis vi efter eget skøn finder det nødvendigt (1) af passende sikkerhedshensyn, (2) hvis en gæst forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for andre gæster, besætningsmedlemmer eller agenter, eller (3) hvis en gæsts opførsel anses for at true sikkerheden, god orden eller disciplin.

12. Ansvar og begrænsning

 • Vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed må ikke overstige grænserne i henhold til konventionen om begrænsning af ansvar for søskader 1976 og SI 1998 nr. 1258, stk. 4(b) og 7(e) (LLMC 1976). Dette begrænser vores ansvar til 175 000 særlige trækningsrettigheder pr. passager.
 • Vi er ikke ansvarlige for tab, skade eller forsinkelse af personer eller deres ejendele, mens de går om bord eller fra borde eller under rejsen, medmindre tabet eller skaden skyldes uagtsomhed fra besætningen (herunder kaptajnen) om bord på skibet.
 • Passagerer rådes til at begrænse værdigenstande og ejendele, der medbringes om bord, til det, de kan bære uden risiko. Alle personlige ejendele er passagerens ansvar og skal altid medbringes.
 • Vores ansvar for tab af eller skade på ejendom må ikke overstige den grænse, der er fastsat i overensstemmelse med LLMC 1976.
 • Vi er ikke ansvarlige for nogen form for indirekte tab eller følgetab, herunder tab af fortjeneste.
 • Hvis LLMC 1976 ikke finder anvendelse, er ansvarsgrænserne i henhold til Athenkonventionen af 1974 kontraktligt indarbejdet i denne kontrakt.
 • I det omfang LLMC 1976 finder anvendelse:
 • Vores ansvar for dødsfald eller personskade eller tab af eller skade på bagage og værdigenstande, der skyldes vores uagtsomhed, er begrænset i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale;
 • Vi har ret til at nyde godt af alle de begrænsninger, rettigheder og immuniteter, som LLMC 1976 giver os; og
 • Enhver erstatning, som vi skal betale op til LLMC 1976-grænserne, skal reduceres i forhold til passagerens eventuelle medvirkende uagtsomhed og med den maksimale selvrisiko (hvis relevant), der er angivet i LLMC 1976-grænserne.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle afbrydelser af tjenesterne i tilfælde af at reagere på instruktioner fra tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, MCA, PLA og eventuelle nødhjælpstjenester.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle aflysninger eller forsinkelser eller andre tab som følge af vejrforhold, tidevand, naturkatastrofer, strejker, terrorisme, handlinger fra tredjeparter eller andre forhold, som vi ikke har indflydelse på.
 • Vi forbeholder os ret til om nødvendigt og uden varsel at ændre fartplaner eller omdirigere skibe af sikkerhedshensyn eller for at forhindre dem i at anløbe en mole. Selv om sådanne foranstaltninger kun vil være undtagelsesvis, garanterer vi ikke, at vi kan garantere, at vi kan udføre tjenesterne i overensstemmelse med de offentliggjorte fartplaner eller overhovedet.

13. Kundekommentarer og feedback

 • Eventuelle klager fra passagerer skal indgives senest 14 dage efter begivenheden. Hvis du har brug for at diskutere nogle elementer af dit krydstogt, bedes du sende en detaljeret skriftlig redegørelse til vores kundeserviceteam, herunder dit bookingreferencenummer.
 • For at kontakte City Cruises kundeserviceteam:
 • Enhed 6, 1 Mill Street, Scott's Sufferance Wharf
  London, SE1 2DF, England
 • Hvad du kan forvente:
 • Du skal forvente en bekræftelse inden for tre til fem arbejdsdage efter modtagelsen af din klage. En fuldstændig undersøgelse vil derefter tage mellem 10 og 14 arbejdsdage. Bemærk venligst, at særlige begivenheder kan tage op til 28 arbejdsdage.
 • Hvis du klager på vegne af en anden person, skal du vedlægge dennes skriftlige samtykke til din e-mail, da dette vil fremskynde processen.
 • Kundeserviceteamet vil bestræbe sig på at besvare din klage fuldt ud inden for den aftalte tid, men hvis problemet er kompliceret, vil enhver forsinkelse blive forklaret, og du vil blive holdt underrettet om udviklingen.

14. Lov og jurisdiktion

 • I tilfælde af tvister eller krav mellem City Cruises og en eller flere passagerer, som ikke kan løses ved aftale, er parterne enige om, at sådanne tvister skal afgøres efter engelsk lov.
 • Parterne er enige om, at enhver tvist skal afgøres af de engelske domstole, som har enekompetence.
 • Hvis du har købt dine billetter via en tredjepart/agent, skal du klikke på HER.

City Cruises USA

City Cruises USA

 1. Købsbetingelser
  • Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes.
  • Du bedes tjekke ind ved ankomsten med dit bekræftelsesnummer og dit efternavn.
  • Vi kan IKKE kompensere eller ombooke gæster, der går glip af deres krydstogt på grund af trafik eller andre omstændigheder.
  • Reservationer tages i henhold til pladstilgængelighed og bekræftes først, når betalingen er modtaget.
  • Eventuelle rabatter eller kuponer skal nævnes på betalingstidspunktet.
  • De anførte priser omfatter ikke drikkepenge eller drikkepenge, personlig forsikring, personlige ting eller mad eller drikkevarer, der ikke er anført som værende inkluderet i servicen. 
  • Der kan blive pålagt et servicegebyr, et administrationsgebyr, et landingsgebyr og/eller statslige og lokale skatter og afgifter på dit køb, afhængigt af hvor Tjenesten er placeret. Disse udgør ikke drikkepenge eller drikkepenge til vores servicepersonale.
   • Eventuelle ekstra landingsafgifter for krydstogter i Californien og administrative afgifter for krydstogter i New York kompenserer for en lang række omkostninger, der er unikke for maritime aktiviteter. Disse omkostninger kan omfatte nødvendige specialiserede reparationer af havnefaciliteter, procentvise huslejeudgifter, forpligtelser til medarbejdernes sundhedspleje og andre gebyrer, licenser, regulerings-, miljø- og søfartssikkerhedsomkostninger. Hverken landingsafgiften eller den administrative afgift er en gratiale, og ingen af dem vil blive udbetalt til vores medarbejdere.
   • Ud over salgsafgifter kan vi blive opkrævet afgifter af nogle af vores lokale myndigheder for brug af havnen til visse tjenester. De betales direkte og fuldt ud til den lokale regering i den pågældende by.
  • City Cruises er ikke tilknyttet eller associeret med nogen fyrværkerishows eller -visninger og kan ikke garantere nogen fyrværkerishows til din service.

2. Ændringer og aflysninger

  • Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil kunne foretage en ønsket ændring.
  • Hvis du har brug for at ændre din ordre, kan du besøge vores websted på www.cityexperiences.com og vælg "Manage My Booking". Her vil du kunne tilføje gæster, forbedringer eller ændre datoen.
  • Hvis du ønsker at få en plads sammen med en person, der har en eksisterende reservation, skal du have reservationsnummeret for den eksisterende reservation for at kunne anmode om at få en plads. Ellers skal vi tale direkte med reservationsindehaveren.
  • Foretagne indkøb uden Ticket Assurance kan ombookes op til 48 timer før den oprindelige booking afgangstidspunkt.
  • Foretagne indkøb med Ticket Assurance kan du omlægge eller aflyse op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt med fuld refusion, minus omkostningerne til den ikke-refunderbare Ticket Assurance.
  • Ticket Assurance er ikke tilgængelig på udvalgte krydstogter, såsom ferie-, special- eller partnerskabskrydstogter eller andre oplevelser som angivet
  • Afbestillinger kan ikke accepteres online, medmindre du har købt billetforsikring.
  • Hvis vi aflyser arrangementet af en eller anden grund, vil den primære gæst, der er anført på reservationen, blive kontaktet via telefon og e-mail (sørg for, at alle kontaktoplysninger på din reservation er korrekte). Hvis vi aflyser arrangementet, vil hver enkelt reservation få mulighed for at ændre tid, flytte de betalte midler over på et gavekort eller blive refunderet.
  • For alle andre forespørgsler bedes du chatte os på vores websted eller ringe til os på 888-957-2634 mandag-søndag kl. 7.00-9.00 CST.

 1. Adgang og indrejse
  • Alle gæster skal tjekke ind inden ombordstigning på krydstogtdagen.
  • Vores skibe afgår straks til den planlagte tid. I sjældne tilfælde af ekstremt vejr vil dit fartøj blive holdt ved kaj.
  • Alle skibe og tjenester, herunder afgangs- og/eller hjemkomsttider, kan ændres uden varsel.
  • Ring eller chat venligst for at høre om adgang for kørestolsbrugere, da nogle af vores fartøjer ikke er tilgængelige.
  • I overensstemmelse med kravene fra den amerikanske kystvagt skal alle passagerer på 18 år eller derover være i besiddelse af et billedlegitimationskort.
  • Købet af en billet og/eller adgang til lokalerne betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på et af vores steder, uanset formål.
  • Vi forbeholder os retten til at nægte service eller fjerne gæster fra et fartøj, en begivenhed eller et sted til enhver tid, hvis vi efter eget skøn finder det nødvendigt (1) af passende sikkerhedshensyn, (2) hvis en gæst forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for andre gæster, besætningsmedlemmer eller agenter, eller (3) hvis en gæsts adfærd anses for at true sikkerheden, god orden eller disciplin.
  • Af hensyn til besætningens og gæsternes sikkerhed skal alle personer, punge, håndtasker og rygsække visiteres, før de går om bord på et fartøj. Vi forbeholder os ret til ikke at tillade nogen taske, pakke eller anden genstand og til at behandle enhver uovervåget genstand, taske, rygsæk eller bagage på den måde, som ledelsen finder passende.
  • Brug af ulovlige eller kontrollerede stoffer, herunder rygning af marihuana, er ikke tilladt på noget tidspunkt. Rygning af tobak, e-cigaretter eller andre produkter, der udvikler damp eller røg, er kun tilladt i de udpegede udendørs rygeområder.
  • Sprængstoffer, skydevåben, ulovlige stoffer eller andre genstande af farlig eller skadelig karakter, som kan være skadelige for dig selv eller andre, må ikke medbringes om bord på vores skibe.

   

  1. Ændringer i service

  Da vandrejser indebærer usikkerheder, der ikke findes i landfaciliteter, kan City Cruises efter eget skøn forblive i havn, udskifte fartøjer, ændre kursen eller tidsplanen for tjenesten, afbryde tjenesten eller annullere tjenesten af en eller anden grund. City Cruises har intet ansvar som følge af en sådan ændring af kurs eller tidsplan, ændring af fartøj, afbrydelse, aflysning eller anden manglende afgang fra eller ankomst til en havn på det planlagte eller annoncerede tidspunkt.

   

  1. Påklædning og ansigtsbeklædning

  Ud over at følge kravene om tildækning af ansigtet skal alle gæster til enhver tid bære korrekt påklædning, herunder sko og skjorte. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte at betjene eller fjerne enhver person, der bærer påklædning, som vi anser for upassende, eller påklædning, der kan forringe oplevelsen for andre gæster.

   

  1. Ret til at forvalte

  Vi forbeholder os retten til, men påtager os ikke forpligtelsen til:

  • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
  • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
  • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
  • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
  • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

  Uden at begrænse nogen anden bestemmelse i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os ret til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte adgang til og brug af enhver tjeneste til enhver person af en hvilken som helst grund eller uden grund overhovedet, herunder uden begrænsning for brud på repræsentation, garanti eller pagt indeholdt i vilkårene og betingelserne eller enhver lov eller regulering.

   

  1. Ændringer i vilkårene

  Vi kan til enhver tid og efter eget skøn opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker relateret til tjenesterne eller købene ved at opdatere denne side med eventuelle revisioner. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå vilkårene og betingelserne, fordi de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser vil kun være gyldige, hvis de er skriftlige og opdateres på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse vilkår og betingelser, optræder han eller hun ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller kommunikation fra nogen, der foregiver at handle på vores vegne, og kun stole på vilkårene og betingelserne som beskrevet her.

   

  1. Overtagelse af risiko
   Du og alle passagerer påtager jer al risiko for fare og skade, når I deltager i tjenesterne. Intet søgsmål kan opretholdes for tab af liv eller legemsbeskadigelse af dig eller nogen passager, medmindre skriftlig meddelelse om kravet er leveret til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Alle andre krav kan ikke gøres gældende, medmindre skriftlig meddelelse om kravet er leveret til os inden for 30 dage fra afslutningen af den gældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

   

  1. Beskyttelse af personlige oplysninger
   Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamlingen og brugen af de oplysninger, der gives. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som en del af at levere tjenesterne til dig, kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, såsom servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.
  2. Gældende lov
   Disse vilkår og betingelser og deres fortolkning skal i videst muligt omfang reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med USA's generelle søfartslovgivning; i det omfang en sådan søfartslovgivning ikke finder anvendelse, skal den reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, som tjenesten udgår fra.

   

  1. Skadesløsholdelse

  DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, DATTERSELSKABER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (SAMLET "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUEDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER), DER SKYLDES (ELLER PÅSTÅS AT SKYLDES) DIN BRUG AF NOGEN TJENESTER PÅ NOGEN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOV ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skadesløsholder nogen af Hornblower Group Family of Companies for enhver urimelig handelspraksis fra en sådan part eller for en sådan parts bedrageri, bedrag, falske løfte, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af enhver væsentlig kendsgerning i forbindelse med tjenesterne.

   

  1. Ansvarsfraskrivelse

  VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAF ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

  UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG -FRITAGELSER, DER ER GIVET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG -FRITAGELSER, DER ER GIVET TIL SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER VED LOV ELLER RETSREGEL, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. AFSNIT 30501 30511. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED LOV, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. AFSNIT 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG, PÅ VEGNE AF DIG SELV OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETTIGHEDSHAVERE, TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER ANLÆGGE ELLER FORANLEDIGE ANLAGT NOGEN FORM FOR KRAV ELLER HANDLING I ETHVERT UDENLANDSK, FØDERALT, STATSLIGT ELLER LOKALT AGENTUR ELLER DOMSTOL MOD OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I LØBET AF, FRA ELLER KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

  DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET ALT ANDET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG ÅRSAGER TIL HANDLING, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNING, BRUD PÅ PLIGT ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET FOR EVENTUELLE BETALINGER FORETAGET AF DIG TIL OS.

  1. Retstvister og aftale om voldgift

  Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have væsentlig indflydelse på dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved en domstol.

  1. Indledende løsning af tvister. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste bekymringer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne indleder en retssag eller voldgift.
  2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når frem til en aftalt løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor uformel tvistbilæggelse forfølges i henhold til de indledende tvistbilæggelsesmidler ovenfor, kan hver af parterne indlede bindende voldgift. Alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser (herunder dannelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift administreret på fortrolig basis af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, eksklusive regler eller procedurer, der styrer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, skal have enekompetence til at løse alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med fortolkning, anvendelighed, håndhævelse eller udformning af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at alle eller dele af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at bevilge enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til lov eller billighed. Voldgiftsmandens kendelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift skal være underlagt Federal Arbitration Act.
  3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle kapacitet og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan fortsætte på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at voldgiftsbehandle tvister.
  4. Eksklusivt værneting for retssager. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i den stat, hvorfra tjenesten afgår. Parterne giver udtrykkeligt samtykke til eksklusiv jurisdiktion for disse domstole.
  5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

   

  1. Ikke-frihedserklæring

  Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal ikke fungere som et afkald på den gældende rettighed eller bestemmelse.

   

  1. Adskillelighed

  Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

   

  1. Opgave

  Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

Spis ture

Spis ture

 1. Betalinger

Virksomheden er i stand til at acceptere følgende betalingsmetoder: Mastercard, Visa, American Express og Discover.

Selskabet kræver fuld betaling forud for turen/servicen for at sikre din reservation. Din betaling vil blive behandlet af Walks LLC (et selskab med begrænset ansvar i Delaware), som er reservations- og betalingsformidler for devourtours.com. Din betaling vil blive noteret på dit kort som: POS DEBIT WALKS, LLC

Alle ture arrangeres og organiseres af selskabet, men elementer af din guidede vandring/tur kan dog leveres af tredjeparter i henhold til en kontrakt med selskabet.

Ved frigivelse af betalingen og garanti for reservationen accepterer alle gæster 100 % af følgende vilkår og betingelser. Hvis der opstår tvivl eller uenighed om disse vilkår og betingelser inden booking, bedes gæsterne kontakte selskabet, inden de bekræfter bookingen.

FULD FORUDBETALING AF TJENESTEYDELSEN

På grund af den komplekse planlægning, logistik og udstedelse af billetter, der indgår i gæsternes ture, kan selskabet ikke garantere nogen tur uden fuld betaling på forhånd. Kontroller venligst, at de(n) tjeneste(r) og omkostning(er), der vises i din indkøbskurv, er korrekte, før du afslutter betalingen.

VALUTA

De ture, der er opført på dette websted, vises, prissættes og behandles i $ (amerikanske dollars). Gæsterne accepterer alle gebyrer i forbindelse med bestilling af ture med kreditkort. Licenseret reservationssoftware fastsætter alle valutakurser internt, og kundeservicemedarbejdere har ingen kontrol over de kurser, der vises på siden. Gæsterne skal være opmærksomme på, at alle live-kurser, der er anført på tredjeparts websteder, f.eks. dem, der er fastsat af xe.com eller fxstreet.com, kun er beregnet som interbank-kurser for transaktioner over 1 million USD og ikke skal forstås som en generel forbrugerkurs. Hvis du er interesseret i at få mere at vide om valutavekslinger, valutaer eller betalingsmuligheder, bedes du kontakte selskabet inden du booker.

FORSINKELSER I FORBINDELSE MED GRUPPEREJSER / PRIVATE TURE / PRIVATE TRANSPORTTJENESTER

Når du booker en service, modtager du en bekræftelsesmail med oplysninger om mødested og mødetidspunkt. Gæsterne bedes ankomme til mødestedet 15 minutter før turens start. Giv dig selv god tid til at nå frem til mødestederne. Hvis du eller dine rejsefæller kommer for sent eller har brug for hjælp til at finde mødestedet, bedes du ringe til vores kontor på det nummer, der er angivet i din bekræftelsesmail, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, men det er dit endelige ansvar at nå mødestedet til tiden. Operatøren er ikke ansvarlig for, at du ikke når frem til et mødested på turen til tiden. Se venligst klausulen om udeblivelse/forsinket ankomst i afbestillingsreglerne.

AFLYSTNINGER

Annullering eller ændring af en booking hos devourtours.com kan medføre, at devourtours.com opkræver et gebyr for annullering/ændring, som beskrevet i afbestillingsreglerne.

Enhver annullering/ændring skal meddeles via e-mail til: [email protected]

Eller via telefon:

Fra USA (gratis): +1 (415) 969-9277

Spanien: +34 944 581 0221

En booking anses først for at være blevet annulleret eller ændret, når selskabet sender en meddelelse via e-mail, og gebyrerne for annullering/ændring er blevet vurderet.

 

2. Salgsfremmende koder

Hvis du har en kuponkode eller er berettiget til en rabat, skal den anvendes FØR du køber. Kontakt os for at få flere oplysninger. Devourtours.com kan ikke anvende nogen retroaktive rabatter. Kampagnekoder kan ikke stables, konsolideres, overføres eller genbruges, medmindre andet er angivet. Alle kampagnekoder har en udløbsdato, uanset om den er eksplicit eller ej. Udløbsdatoer er fastsat til 1 år fra udstedelsen, hvis der ikke udtrykkeligt er angivet nogen dato.

 

3. Gyldig identifikation

Sørg for, at alle medlemmer af dit selskab har et gyldigt id-kort på sig på besøgsdagen. Dette er især vigtigt for gæster, der er berettiget til en rabat på grund af alder eller status som studerende. Studerende bør medbringe et gyldigt billedlegitimationskort til hver rundvisning.

 

4. Refusion af ubrugte tjenester

Alle Devourtours.com-ture sælges som en hel pakke; der vil derfor ikke blive tilbudt delvis refusion for dele af en service, som en gæst har besluttet ikke at benytte sig af. Hvis en gæst på forhånd har købt billetter til besøgssteder eller ture eller besøgssteder, der ligner den bestilte tur, fra en ekstern leverandør, er selskabet ikke ansvarlig for tilbagebetaling eller forholdsmæssig beregning af sådanne gebyrer.

REJSEFORSIKRING

Selskabet anbefaler på det kraftigste gæsterne at tegne en rejseforsikring for at dække aflysninger og forsinkelser som følge af uforudsete omstændigheder eller omstændigheder, som ligger uden for al kontrol (f.eks. dårligt vejr, strejker, seismiske hændelser). Det anbefales også, at gæsterne tegner en syge- og personforsikring til dækning af eventuelle lægeudgifter, tab af bagage, tab af personlige ejendele eller andre sådanne uheld på rejsen. Gæsterne accepterer, at både selskabet og eventuelle lokale partneroperatører ikke er ansvarlige for sådanne uforudsete omstændigheder, og at de holder begge parter skadesløse. Alle krav om refusion af forsikringer skal gå direkte gennem forsikringsselskabet og ikke gennem selskabet.

 

5. Ansvar

Selskabet og dets websteder, mærker, datterselskaber, datterselskaber, tilknyttede enheder, medarbejdere og agenter handler kun som agent for de forskellige tredjepartsleverandører, der leverer transport, sightseeing, guidning, ledsagelse, ledsagelse, ledsagelse, aktiviteter eller andre tjenester i forbindelse med bookede ture. Sådanne tjenester er underlagt de pågældende leverandørers vilkår og betingelser. Selskabet og dets respektive ansatte hverken ejer eller driver nogen tredjepartsperson eller -enhed, som skal eller leverer varer eller tjenesteydelser i forbindelse med disse rejser, ture og transportformer, og har derfor ingen kontrol over disse leverandørers personale, udstyr eller aktiviteter, og påtager sig intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for personskade, død, tingsskade eller andet tab, ulykke, forsinkelse, ulempe eller uregelmæssighed, som måtte opstå på grund af (1) sygdom, vejrlig, strejker, fjendtligheder, krige, terrorhandlinger, naturkatastrofer, lokale love eller andre lignende årsager (2) enhver uretmæssig, uagtsom, forsætlig eller uautoriseret handling, fejl, undladelse eller forsømmelse fra en af rejselederne eller andre ansatte eller agenter i forbindelse med udførelsen af disse tjenester, (3) enhver fejl eller svigt i eller svigt i køretøjer, udstyr, instrumenter, der ejes, drives eller på anden måde anvendes af en af disse leverandører, eller (4) enhver uretmæssig, forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra en anden parts side, der ikke er under direkte tilsyn, kontrol eller ejerskab af selskabet. Alle tjenester og indkvartering er underlagt lovene og bestemmelserne i det land, hvor de leveres Selskabet er ikke ansvarligt for bagage eller personlige ejendele tilhørende personer, der deltager i ture eller rejser arrangeret af selskabet. Individuelle rejsende er ansvarlige for at købe en rejseforsikring, hvis de ønsker det, som dækker udgifter i forbindelse med tab af bagage eller personlige ejendele.

 

6. Force Majeure

Hvis et sted, en attraktion eller et besøg på din planlagte tur/rejseplan er lukket på grund af force majeure, herunder strejker eller andre uforudsete lukninger, vil selskabet gøre sit bedste for at kontakte gæsterne hurtigst muligt og tilbyde en passende erstatning, omlægge en anden service eller refundere pengene, afhængigt af tilgængelighed og efter selskabets skøn.

 

7. Tvister

Denne aftale om vilkår og betingelser er underlagt amerikansk lov, og i tilfælde af en tvist, der ikke kan løses i mindelighed, overdrages den eksklusive jurisdiktion til en amerikansk domstol. Gæsterne accepterer, at enhver uenighed mellem parterne i denne aftale, der vedrører fortolkningen eller anvendelsen af vilkårene, bestemmelserne eller betingelserne i denne aftale, efter skriftlig anmodning fra en af parterne, der er forkyndt for den anden part, først skal underkastes mægling og derefter, hvis den stadig ikke er løst, bindende voldgift. Gæsterne accepterer, at selskabet bestemmer værneting og jurisdiktion for enhver retssag, der opstår som følge af en tvist.

 

8. Delvis ugyldighed

Hvis en kompetent domstol anser en bestemmelse i denne police for at være ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser ikke desto mindre fortsat være fuldt ud gældende og have fuld virkning uden at blive forringet eller ugyldiggjort på nogen måde.

 

9. Inddæmning af hele politikken

Denne politik for vilkår og betingelser inkorporerer vilkårene i virksomhedens privatlivspolitik ved denne henvisning, men er ellers et uafhængigt dokument og erstatter alle andre aftaler, enten mundtlige eller skriftlige, mellem parterne i denne aftale. Se venligst tillægsdokumentationen vedrørende afbestillings- og ændringspolitikker.

Niagara City Cruises

Niagara City Cruises

 1. Købsbetingelser
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse tjenesten og/eller ændre planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider uden forudgående varsel. Vi er ikke forpligtet til at refundere eller tilbyde kredit for ændringer i planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider. Kun aflyste tjenester er omfattet af nedenstående afbestillingsregler.        

 1. Ændringer og aflysninger
 • Når du køber billetter via vores websted eller mobilapplikation, kan du beskytte din reservation med Ticket Assurance.

o Foretagne indkøb uden Ticket Assurance er et ikke-refunderbart endeligt salg, men kan ombookes op til 48 timer før den oprindelige booking afgangstidspunkt.

o Foretagne indkøb med Ticket Assurance kan ombookes op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.

o Kun køb foretaget med Ticket Assurance kan annulleres mod fuld tilbagebetaling, minus omkostningerne til den ikke-refunderbare Ticket Assurance. Afbestilling af køb foretaget med billetgaranti kan afbestilles op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.

 • Hvis du har brug for at ændre tidsplanen, kan du besøge vores websted på www.cityexperiences.com og vælg "Manage My Booking" eller kontakt kundeservice. Hvis du har brug for at annullere, skal du kontakte kundeservice.
 • Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil kunne foretage en ønsket ændring.

 1. Adgang og indrejse
 • Alle gæster skal tjekke ind med et bekræftelsesnummer og/eller en billet før ombordstigning.
 • Alle gæster og personlige genstande skal følge de udstationerede sundheds- og sikkerhedsprotokoller.
 • For at deltage i Tjenesten skal hver gæst opfylde alle kriterier for ombordstigning eller deltagelse, som er offentliggjort på vores websted og/eller ved vores billetluge eller på ethvert sted, hvis det er relevant for Tjenesten.
 • Enhver gæst, der ikke opfylder kriterierne for boarding eller deltagelse, kan nægtes deltagelse i tjenesten, og vi er ikke forpligtet til at refundere eller yde nogen form for kompensation til dig.
 • I forbindelse med tjenester, hvor det er relevant, kan det kræves, at gæsterne på egne og eventuelle mindreåriges vegne underskriver eller elektronisk bekræfter accept af vores formular om ansvarsfritagelse og ansvarsfraskrivelse, som du vil få udleveret før din planlagte afgang.
 • Vi forbeholder os retten til at nægte service eller fjerne gæster fra et fartøj, en begivenhed eller et sted til enhver tid, hvis vi efter eget skøn finder det nødvendigt (1) af passende sikkerhedshensyn, (2) hvis en gæst forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for andre gæster, besætningsmedlemmer eller agenter, eller (3) hvis en gæsts adfærd anses for at true sikkerheden, god orden eller disciplin.
 • Af hensyn til besætningens og gæsternes sikkerhed skal alle personer, punge, håndtasker og rygsække visiteres, før de går om bord på et fartøj. Vi forbeholder os ret til ikke at tillade nogen taske, pakke eller anden genstand og til at behandle enhver uovervåget genstand, taske, rygsæk eller bagage på den måde, som ledelsen finder passende.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for personlige genstande, der bliver tabt eller stjålet, mens du befinder dig i vores lokaler eller deltager i vores tjenester.
 • Restriktive og farlige genstande er strengt forbudt.
 • Udendørs mad og drikkevarer er ikke tilladt.
 • Det er strengt forbudt at bruge ulovlige eller kontrollerede stoffer, herunder at ryge marihuana, og/eller at ryge tobak, e-cigaretter eller andre produkter, der udvikler damp eller røg.
 • Købet af en billet og/eller adgang til lokalerne betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på et af vores steder, uanset formål.
 • Alle ture kan ændres uden forudgående varsel.
 • Der kan ikke garanteres for den faktiske brug af skibet til turen, og et andet skib kan blive brugt uden forudgående varsel.
 • Det er hver enkelt gæsts ansvar at ankomme til tiden og være i det udpegede område senest 30 minutter før den planlagte afgang. Vi er ikke ansvarlige for tilbagebetaling eller anden kompensation, hvis gæsten ikke når det planlagte afgangstidspunkt. eller hvis de nægtes adgang ved at undlade at overholde vilkårene og betingelserne.
 • Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt tjeneste, er vores eneste forpligtelse for direkte køb at refundere den købspris, som du har betalt for den pågældende tjeneste.      
 • Niagara City Cruises: På Niagara City Cruises' sted er brugen af kabelbanen afhængig af driftskrav, tilgængelighed og vejrforhold. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at stille alternative transportmidler til rådighed for boardingområdet. Hvis kabelbanen ikke er tilgængelig, kan der ikke ydes nogen refusion.

 1. Påklædning

Alle gæster skal altid have passende påklædning på, herunder sko og skjorte. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte service til eller fjerne enhver person, der bærer en påklædning, som vi finder upassende, eller som kan forstyrre andre gæsters oplevelse.

 1. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

 1. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

 1. Overtagelse af risiko
  Du og alle passagerer påtager sig enhver risiko for fare og skade, når de deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en passager, medmindre skriftlig anmeldelse af kravet afleveres til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

 1. Privatliv
  Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som led i at levere Tjenesterne til dig kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, f.eks. servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.
 2. Gældende lov
  Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den almindelige sølovgivning i USA; i det omfang en sådan sølovgivning ikke finder anvendelse, skal de være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i provinsen Ontario i Canada.

 1. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

 1. Ansvarsfraskrivelse

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER I HENHOLD TIL LOV ELLER RETSREGLER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501 30511. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG PÅ DINE EGNE OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETSSUCCESSORER TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER AT ANLÆGGE ELLER LADE ANLÆGGE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER SØGSMÅL I NOGEN UDENLANDSK, FØDERAL, STATSLIG ELLER LOKAL MYNDIGHED ELLER DOMSTOL MOD OS SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED, FRA ELLER SOM KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

Verdenssundhedsorganisationen har erklæret det nye coronavirus, COVID-19, for en verdensomspændende pandemi. COVID-19 er ekstremt smitsomt og menes hovedsageligt at blive spredt ved kontakt fra person til person.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer har virksomheden indført omfattende forebyggende foranstaltninger med henblik på at forhindre introduktion og spredning af COVID-19 under din brug af Tjenesten; på trods af vores afbødende indsats kan vi dog ikke garantere, at du eller medlemmer af dit selskab ikke vil blive udsat for COVID-19 under din brug af Tjenesten.

Derfor gælder følgende vilkår og betingelser for Tjenesten uden at begrænse ovenstående ansvarsbegrænsning:

 1. GÆSTENS OVERTAGELSE AF RISIKO - Du anerkender COVID-19's smitsomme karakter, og at du, på trods af vores bestræbelser på at mindske sådanne farer, kan blive udsat for eller inficeret af COVID-19 under din deltagelse i tjenesten, og at en sådan udsættelse eller infektion kan resultere i personskade, sygdom, permanent invaliditet eller død. Du forstår, at risikoen for at blive udsat for eller smittet med COVID-19 kan skyldes dine og andres handlinger, undladelser eller forsømmelser. Du påtager dig alle ovennævnte risici og er alene ansvarlig for enhver deraf følgende skade (herunder, men ikke begrænset til, personskade, invaliditet og død), sygdom, skade, tab, krav, ansvar eller udgifter i forbindelse med COVID-19, som du måtte opleve eller pådrage dig i forbindelse med tjenesten ("krav").
 2. GÆSTENS AFSKAB AF Selskabets ANSVAR - Du frigør, lover ikke at sagsøge, frigør og holder os, vores ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse for og fra krav, herunder alle forpligtelser, krav, søgsmål, handlinger, skader, omkostninger eller udgifter af enhver art, der opstår som følge af eller er relateret til dette. Denne fritagelse omfatter alle krav baseret på vores handlinger, undladelser eller forsømmelighed eller på vores ansatte, agenter, repræsentanter, leverandører og uafhængige kontrahenter, uanset om en COVID-19-infektion opstår før, under eller efter deltagelse i tjenesten.

12. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i provinsen Ontario i Canada. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

 1. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

 1. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 1. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

Niagara Jet City Cruises

Niagara Jet City Cruises

 1. Købsbetingelser
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse tjenesten og/eller ændre planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider uden forudgående varsel. Vi er ikke forpligtet til at refundere eller tilbyde kredit for ændringer i planlagte afgangs- og/eller hjemkomsttider. Kun aflyste tjenester er omfattet af nedenstående afbestillingsregler.        

 1. Ændringer og aflysninger
 • Når du køber billetter via vores websted eller mobilapplikation, kan du beskytte din reservation med Ticket Assurance.

o Foretagne indkøb uden Ticket Assurance er et ikke-refunderbart endeligt salg, men kan ombookes op til 48 timer før den oprindelige booking afgangstidspunkt.

o Foretagne indkøb med Ticket Assurance kan ombookes op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.

o Kun køb foretaget med Ticket Assurance kan annulleres mod fuld tilbagebetaling, minus omkostningerne til den ikke-refunderbare Ticket Assurance. Afbestilling af køb foretaget med billetgaranti kan afbestilles op til 2 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.

 • Hvis du har brug for at ændre tidsplanen, kan du besøge vores websted på www.cityexperiences.com og vælg "Manage My Booking" eller kontakt kundeservice. Hvis du har brug for at annullere, skal du kontakte kundeservice.
 • Enhver ønsket ændring er afhængig af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at vi vil kunne foretage en ønsket ændring.

 1. Adgang og indrejse
 • Alle gæster skal tjekke ind med et bekræftelsesnummer og/eller en billet før ombordstigning.
 • Alle gæster og personlige genstande skal følge de udstationerede sundheds- og sikkerhedsprotokoller.
 • For at deltage i Tjenesten skal hver gæst opfylde alle kriterier for ombordstigning eller deltagelse, som er offentliggjort på vores websted og/eller ved vores billetluge eller på ethvert sted, hvis det er relevant for Tjenesten.
 • Enhver gæst, der ikke opfylder kriterierne for boarding eller deltagelse, kan nægtes deltagelse i tjenesten, og vi er ikke forpligtet til at refundere eller yde nogen form for kompensation til dig.
 • I forbindelse med tjenester, hvor det er relevant, kan det kræves, at gæsterne på egne og eventuelle mindreåriges vegne underskriver eller elektronisk bekræfter accept af vores formular om ansvarsfritagelse og ansvarsfraskrivelse, som du vil få udleveret før din planlagte afgang.
 • Vi forbeholder os retten til at nægte service eller fjerne gæster fra et fartøj, en begivenhed eller et sted til enhver tid, hvis vi efter eget skøn finder det nødvendigt (1) af passende sikkerhedshensyn, (2) hvis en gæst forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for andre gæster, besætningsmedlemmer eller agenter, eller (3) hvis en gæsts adfærd anses for at true sikkerheden, god orden eller disciplin.
 • Af hensyn til besætningens og gæsternes sikkerhed skal alle personer, punge, håndtasker og rygsække visiteres, før de går om bord på et fartøj. Vi forbeholder os ret til ikke at tillade nogen taske, pakke eller anden genstand og til at behandle enhver uovervåget genstand, taske, rygsæk eller bagage på den måde, som ledelsen finder passende.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for personlige genstande, der bliver tabt eller stjålet, mens du befinder dig i vores lokaler eller deltager i vores tjenester.
 • Restriktive og farlige genstande er strengt forbudt.
 • Udendørs mad og drikkevarer er ikke tilladt.
 • Det er strengt forbudt at bruge ulovlige eller kontrollerede stoffer, herunder at ryge marihuana, og/eller at ryge tobak, e-cigaretter eller andre produkter, der udvikler damp eller røg.
 • Købet af en billet og/eller adgang til lokalerne betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på et af vores steder, uanset formål.
 • Alle ture kan ændres uden forudgående varsel.
 • Der kan ikke garanteres for den faktiske brug af skibet til turen, og et andet skib kan blive brugt uden forudgående varsel.
 • Det er hver enkelt gæsts ansvar at ankomme til tiden og være i det udpegede område senest 30 minutter før den planlagte afgang. Vi er ikke ansvarlige for tilbagebetaling eller anden kompensation, hvis gæsten ikke når det planlagte afgangstidspunkt. eller hvis de nægtes adgang ved at undlade at overholde vilkårene og betingelserne.
 • Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at levere en købt tjeneste, er vores eneste forpligtelse for direkte køb at refundere den købspris, som du har betalt for den pågældende tjeneste.      

 1. Påklædning

Alle gæster skal altid have passende påklædning på, herunder sko og skjorte. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte service til eller fjerne enhver person, der bærer en påklædning, som vi finder upassende, eller som kan forstyrre andre gæsters oplevelse.

 1. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

 1. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

 1. Overtagelse af risiko
  Du og alle passagerer påtager sig enhver risiko for fare og skade, når de deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en passager, medmindre skriftlig anmeldelse af kravet afleveres til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

 1. Privatliv
  Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som led i at levere Tjenesterne til dig kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, f.eks. servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.
 2. Gældende lov
  Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den almindelige søfartslovgivning i USA; i det omfang en sådan søfartslovgivning ikke finder anvendelse, skal de være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York i USA.

 1. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

 1. Ansvarsfraskrivelse

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER I HENHOLD TIL LOV ELLER RETSREGLER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501 30511. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG PÅ DINE EGNE OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETSSUCCESSORER TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER AT ANLÆGGE ELLER LADE ANLÆGGE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER SØGSMÅL I NOGEN UDENLANDSK, FØDERAL, STATSLIG ELLER LOKAL MYNDIGHED ELLER DOMSTOL MOD OS SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED, FRA ELLER SOM KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

Verdenssundhedsorganisationen har erklæret det nye coronavirus, COVID-19, for en verdensomspændende pandemi. COVID-19 er ekstremt smitsomt og menes hovedsageligt at blive spredt ved kontakt fra person til person.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer har virksomheden indført omfattende forebyggende foranstaltninger med henblik på at forhindre introduktion og spredning af COVID-19 under din brug af Tjenesten; på trods af vores afbødende indsats kan vi dog ikke garantere, at du eller medlemmer af dit selskab ikke vil blive udsat for COVID-19 under din brug af Tjenesten.

Derfor gælder følgende vilkår og betingelser for Tjenesten uden at begrænse ovenstående ansvarsbegrænsning:

 1. GÆSTENS OVERTAGELSE AF RISIKO - Du anerkender COVID-19's smitsomme karakter, og at du, på trods af vores bestræbelser på at mindske sådanne farer, kan blive udsat for eller inficeret af COVID-19 under din deltagelse i tjenesten, og at en sådan udsættelse eller infektion kan resultere i personskade, sygdom, permanent invaliditet eller død. Du forstår, at risikoen for at blive udsat for eller smittet med COVID-19 kan skyldes dine og andres handlinger, undladelser eller forsømmelser. Du påtager dig alle ovennævnte risici og er alene ansvarlig for enhver deraf følgende skade (herunder, men ikke begrænset til, personskade, invaliditet og død), sygdom, skade, tab, krav, ansvar eller udgifter i forbindelse med COVID-19, som du måtte opleve eller pådrage dig i forbindelse med tjenesten ("krav").
 2. GÆSTENS AFSKAB AF SAGENS ANSVAR - Du frigør, lover ikke at sagsøge, frigør og holder os, vores ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse for og fra krav, herunder alle forpligtelser, krav, søgsmål, handlinger, skader, omkostninger eller udgifter af enhver art, der opstår som følge af eller er relateret til dette. Denne fritagelse omfatter alle krav baseret på vores handlinger, undladelser eller forsømmelighed eller på vores ansatte, agenter, repræsentanter, leverandører og uafhængige kontrahenter, uanset om en COVID-19-infektion opstår før, under eller efter deltagelse i tjenesten.

12. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i New York, New York i USA. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

 1. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

 1. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 1. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

Statue City Cruises

Statue City Cruises

Bemærk yderligere vilkår, der gælder for Crown Access-billetter og Hard Hat Tour of Ellis Island nedenfor.

 1. Købsbetingelser
 • Alt salg er endeligt. Ikke til ombytning, videresalg eller overførsel.
 • Mistede billetter vil ikke blive erstattet.
 • Statue City Cruises er ikke ansvarlig for køb eller billetter fra uautoriserede kilder, som muligvis ikke er gyldige.
 • Der kræves et gyldigt billedlegitimationskort og det kreditkort, der blev brugt til købet, for at afhente billetter ved Will Call.

 1. Aflysninger og refusioner

Refusioner er kun i overensstemmelse med National Park Service ("NPS") politik, ellers er alt salg endeligt. Billetter kan ikke ombyttes, videresælges eller overdrages.

 • Hvis du annullerer et køb fireogtyve (24) timer eller mere før datoen for den købte tjeneste, vil din betaling for det pågældende køb blive refunderet i sin helhed.
 • Hvis du annullerer et køb mindre end fireogtyve (24) timer før datoen for den købte tjeneste, får du ikke pengene tilbage for det pågældende køb, medmindre vi er i stand til at videresælge din(e) billet(ter). Vi har ret, men ikke pligt til at videresælge din(e) billet(ter).

 1. Adgang og indrejse
 • Pladserne er efter først-til-mølle-princippet.
 • Alle passagerer og håndbagagegenstande er underlagt en visitation. Begrænsede og farlige genstande må ikke medbringes om bord.
 • Der kræves passende påklædning.
 • Hvis du køber en billet, giver du dit samtykke til, at dit billede eller din lignelse kan blive vist i enhver live eller optaget video eller anden transmission eller gengivelse.
 • Statue City Cruises forbeholder sig ret til at nægte service eller fjerne passagerer fra et fartøj, et arrangement eller et sted, hvis det vurderes at være nødvendigt af passende sikkerhedshensyn, hvis du forårsager ubehag, ulejlighed eller irritation for passagerer, besætningsmedlemmer eller agenter, eller hvis din adfærd anses for at true sikkerheden, godheden, ordenen eller disciplinen.
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse ture eller ændre afgangs- eller ankomsttider.
 • National Park Service forbeholder sig ret til at annullere reservationer når som helst på grund af vejr, sikkerhed, farlige forhold eller af andre årsager.

 1. Crown Access-billet Ansvarsfraskrivelse Restriktioner
 • Købsbetingelser
 • Crown-billetter kan ikke overdrages
 • Kronebesøgendes navne vil blive trykt på billettens forside
 • Navne, der angives ved købet, kan ikke ændres
 • Adgang og indrejse
 • Alle, der køber en Crown Access-billet, skal hente deres fysiske billetter i et af de to skranker på følgende adresser: Liberty State Park, NJ eller Battery Park, NY.
 • Crown-ordrer kan ikke indløses før den valgte afrejsedato.
 • Crown Access-billetindehavere skal hente deres armbånd, inden de går om bord på et skib fra deres afgangssted.
 • Kronebesøgende opfordres til at gå direkte til sikkerhedsteltet ved foden af Frihedsgudinden ved ankomsten til Liberty Island.
 • Klatringen til kronen er en besværlig rejse, der omfatter 393 trin i et trangt lukket område med høje temperaturer.
 • Alle besøgende skal kunne kravle op og ned ad de 393 trin uden hjælp.
 • Statuen er ikke udstyret med aircondition. Temperaturen indendørs kan være 20 grader højere end temperaturen udenfor.
 • Crown-ture vil blive aflyst under ugunstige forhold
 • Kronens besøgende vil være under fuld lyd- og videoovervågning på alle tidspunkter i monumentet.
 • Børn under 17 år skal være ledsaget af en voksen
 • Nationalparkens anbefalinger:
 • Af hensyn til deres sikkerhed skal børn være mindst 42″
 • Uden nogen væsentlige fysiske eller psykiske problemer, der kan forringe deres evne til at gennemføre den besværlige klatring, herunder:
 • Hjertetilstande
 • Åndedrætsforhold
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Klaustrofobi (frygt for trange rum)
 • Acrophobia (højdeskræk)
 • Vertigo (svimmelhed)
 • Tilladte varer:
 • Kamera (uden etui)
 • Ikke tilladte genstande:
 • Tasker af enhver art
 • Mad og drikkevarer
 • Skriveinstrumenter

 1. Rundvisning på Ellis Island
 • Købsbetingelser
 • Din reservation tildeler dig en planlagt tur, og starttidspunktet vil blive trykt på din billet.
 • Du skal tjekke ind ved Save Ellis Island-informationsskranken i stueetagen i Ellis Island Immigration Museum, når du ankommer til øen og igen når din rundvisning begynder.
 • Reservationen kan ikke overdrages.
 • Hvis du går glip af din planlagte tur, kan du ikke deltage i en anden tur.
 • Adgang og indrejse
 • Alle deltagere skal være mindst 13 år gamle.
 • Deltagerne skal forvente at være på benene i 90 minutter.
 • Deltagerne i turen skal hele tiden være sammen med en Save Ellis Island-guide. Uautoriseret adgang til områder uden for den guidede rundvisning vil blive betragtet som ulovlig indtrængen. Overtrædere vil blive arresteret og retsforfulgt.
 • Alle deltagere skal bære en beskyttelseshjelm, som Save Ellis Island stiller til rådighed under rundvisningen.
 • Alle deltagere skal underskrive en ansvarsfraskrivelse, inden de tager på denne tur, og alle under 18 år skal have en forælder/værge til at underskrive ansvarsfraskrivelsen for dem.
 • Forberedelse til turen
 • Rundvisninger vil blive afholdt uanset vejret, undtagen i tilfælde af ekstrem kulde, varme eller i tilfælde af forudsigelse af betydelig sne/is. Save Ellis Island vil gøre sit yderste for at underrette deltagerne inden for 24 timer, hvis ture aflyses på grund af vejret.
 • Bygningerne er ikke klimakontrollerede, og deltagerne skal være klædt ordentligt på til vejrforholdene i New York Harbor på dagen for rundvisningen. Dette kan omfatte regn, sne eller vind. I ekstremt vejr kan National Park Service lukke øen tidligt eller hele dagen, hvilket kræver aflysning af turene.
 • Der er ingen fungerende toiletter på sydsiden af Ellis Island. Benyt venligst faciliteterne i immigrationsmuseet, inden du møder op til rundvisningen.
 • Brug behagelige, lukkede sko med lukkede tæer/hæl. Sandaler, klipklappere, sko med åbne tæer og høje hæle er ikke tilladt.
 • Tasker, der er større end en almindelig rygsæk, 16 x 20, er ikke tilladt på Hard Hat-turen. Overdimensionerede rygsække og bagage er ikke tilladt. Der er ingen undtagelser.
 • Bygningsforhold og artefakter:
 • Deltagerne er klar over, at de vil komme ind i urestaurerede bygninger med potentielle farer, herunder glasskår, ujævne gangflader, støv, revner og løst inventar. Deltagerne skal udvise forsigtighed for at undgå alle farer.
 • Disse urestaurerede bygninger opfylder ikke kravene i ADA-loven (Americans with Disabilities Act). Deltagerne skal være i stand til at gå op ad trapper. Vi beklager, at besøgende med kørestole eller scootere ikke er tilladt på turen.
 • Ifølge National Park Service' regler er det forbudt at fjerne eller forstyrre historiske genstande på Ellis Island. Deltagerne må ikke røre ved noget i hospitalsbygningerne, medmindre Save Ellis Island-turlederen udtrykkeligt giver tilladelse hertil.
  Fotografering
 • Det er tilladt at fotografere stillbilleder, så længe det ikke forsinker rundvisningen, efter Save Ellis Island-turlederens skøn. Yderligere kameraudstyr som f.eks. stativer, unipods og ekstra belysning er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at optage video under turen.

 1. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

 1. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

 1. Overtagelse af risiko
  Du og alle passagerer påtager sig enhver risiko for fare og skade, når de deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en passager, medmindre skriftlig anmeldelse af kravet afleveres til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

 1. Privatliv
  Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som led i at levere Tjenesterne til dig kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, f.eks. servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.
 2. Gældende lov
  Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den almindelige sølovgivning i USA; i det omfang en sådan sølovgivning ikke finder anvendelse, skal de være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New Jersey i USA.

 1. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

 1. Ansvarsfraskrivelse

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

UD OVER DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, BEVARER VI OGSÅ ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRITAGELSER, DER ER INDRØMMET SKIBSEJERE OG REJSEARRANGØRER I HENHOLD TIL LOV ELLER RETSREGLER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DEM, DER ER FASTSAT I 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501 30511. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HERUNDER 46 UNITED STATES CODE APP. SECTION 30501-30511, FORPLIGTER DU DIG PÅ DINE EGNE OG ALLE DINE ARVINGER, EFTERFØLGERE OG RETSSUCCESSORER TIL IKKE AT SAGSØGE ELLER AT ANLÆGGE ELLER LADE ANLÆGGE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER SØGSMÅL I NOGEN UDENLANDSK, FØDERAL, STATSLIG ELLER LOKAL MYNDIGHED ELLER DOMSTOL MOD OS SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED, FRA ELLER SOM KAN HENFØRES TIL TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

 1. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i New Jersey. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

 1. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

 1. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 1. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

Gåture

Gåture

 1. Købsbetingelser
 • Vi kan acceptere følgende betalingsmetoder: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Din betaling vil blive noteret på dit kort som: *P WALKS *TAKEWALKS.COM .
 • Vi kræver fuld betaling forud for servicen for at sikre din reservation. Ture kan ikke garanteres uden fuld betaling på forhånd.
 • Kontroller venligst, at den/de tjeneste(r) og de(n) pris(er), der vises i din indkøbskurv, når du køber via webstederne, er korrekte, før du afslutter betalingen.
 • Vi er ikke ansvarlige for billetter, der er købt fra uautoriserede kilder, og som muligvis ikke er gyldige.
 • De anførte priser er pr. person, medmindre andet er angivet.
 • Priserne kan ændres uden forudgående varsel, indtil vi bekræfter din reservation.
 • Hvis du har en kuponkode, er berettiget til en rabat eller har et gavekort med relevante midler, skal den anvendes FØR du køber. Vi kan ikke anvende rabatter med tilbagevirkende kraft.
 • Kampagnekoder kan ikke stables, konsolideres, overføres, genbruges eller indløses til kontantværdi, medmindre andet er angivet. Alle kampagnekoder har en udløbsdato, uanset om den er eksplicit eller ej. Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er udløbsdatoen for kuponkoder, kampagnekoder eller rabatter fastsat til 1 år fra udstedelsen, hvis der ikke udtrykkeligt er angivet en dato, og udløbsdatoen for gavekort er fastsat til 3 år fra udstedelsen, hvis der ikke udtrykkeligt er angivet en dato.
 • Ture, der er opført på webstederne, vises og prissættes i den lokale valuta, medmindre andet er angivet på siden eller som valgt af dig eller brugeren.
 • Alle reservationer behandles i ($) amerikanske dollars, medmindre brugeren anmoder om andet på websiden.
 • Gæsterne accepterer alle gebyrer i forbindelse med køb med kreditkort.
 • Licenseret reservationssoftware fastsætter alle valutakurser internt, og kundeservicemedarbejdere har ingen kontrol over de kurser, der vises på siden. Gæsterne skal være opmærksomme på, at alle live-kurser, der er anført på tredjeparts websteder, f.eks. dem, der er fastsat af xe.com eller fxstreet.com, kun er beregnet som interbank-kurser for transaktioner over 1 million USD og ikke skal forstås som en generel forbrugerkurs. Hvis du er interesseret i at få mere at vide om valutavekslinger, valutaer eller betalingsmuligheder, bedes du kontakte os inden du booker.

 1. Aflysninger og refusioner

Annullering eller ændring af et køb kan medføre, at der opkræves gebyrer for annullering/ændring, som beskrevet i afbestillingspolitikken.

 • Ved aflysninger, der foretages mere end 24 timer (23:59 lokal tid) før turens start, kan du få refunderet den fulde værdi af din reservation eller få ombyttet den til en fremtidig rejsekredit.
 • Afbestillinger modtaget inden for 24 timer før afgang, sen ankomst og udeblivelse efter en tur er afgået, er ikke berettiget til refusion.
 • Tours from Home er unikke onlineprodukter i modsætning til vores traditionelle rundvisninger og kan ombestilles uden gebyr op til 12 timer før tjenesten.

Detaljerede oplysninger og yderligere betingelser for afbestilling og ændringer er beskrevet i afbestillingsreglerne. Disse vilkår og betingelser omfatter afbestillingsreglerne ved henvisning. Ved at foretage et køb eller en booking eller bruge en af vores tjenester accepterer du disse vilkår og betingelser og den afbestillingspolitik, der henvises til heri.

Enhver aflysning/ændring skal meddeles:

 • Via e-mail til: [email protected] eller
 • Via telefon: Fra USA (gratis): +1 (415) 969-9277

International: +1-202-684-6916

En booking anses først for at være annulleret eller ændret, når vi har sendt en meddelelse via e-mail om, at den er blevet annulleret eller ændret, og gebyrerne for annullering/ændring er blevet vurderet.

Alle ture sælges som en hel pakke; der vil derfor ikke blive tilbudt delvis refusion for dele af en service, som en gæst har besluttet ikke at benytte sig af. Hvis en gæst på forhånd har købt billetter til besøgssteder eller ture eller besøgssteder, der ligner den bestilte tur, fra en ekstern leverandør, er vi ikke ansvarlige/ansvarlige for refusion eller forholdsmæssig beregning af sådanne gebyrer.

Force Majeure. Hvis et sted, en attraktion eller et besøg på din planlagte tur/rejseplan er lukket på grund af force majeure, herunder strejker eller andre uforudsete lukninger, vil selskabet gøre sit bedste for at kontakte gæsterne så hurtigt som muligt og tilbyde en passende erstatning, omlægge en anden service eller refundere pengene, afhængigt af tilgængelighed og efter selskabets skøn.

 1. Adgang og indrejse
 • Når du køber en tjeneste, modtager du en bekræftelsesmail med oplysninger om mødested og mødetidspunkt.
 • Gæsterne bedes møde op på mødestedet 15 minutter før turens start.
 • Giv dig selv god tid til at nå frem til mødestederne. Hvis du eller dine rejsefæller kommer for sent eller har brug for hjælp til at finde mødestedet, bedes du ringe til vores kontor på det nummer, der er angivet i din bekræftelsesmail, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, men det er dit endelige ansvar at nå mødestedet til tiden.
 • Vi er ikke i stand til at kompensere eller ændre tidsplanen for gæster, der går glip af deres tur på grund af trafik eller andre omstændigheder.
 • Operatøren er ikke ansvarlig for, at du ikke ankommer til et mødested for turen til tiden. Se venligst klausulen om udeblivelse/forsinket ankomst i afbestillingsreglerne .
 • Sørg for, at alle medlemmer af dit selskab har et gyldigt billedlegitimationskort på sig på dagen for besøget. Dette er især vigtigt for gæster, der er berettiget til en rabat på grund af alder eller status som studerende. Studerende skal medbringe et gyldigt billedlegitimationskort og et studiekort til hver rundvisning.
 • Brug af ulovlige eller kontrollerede stoffer, herunder rygning af marihuana, er ikke tilladt på noget tidspunkt. Rygning af tobak, e-cigaretter eller andre produkter, der udvikler damp eller røg, er kun tilladt i de udpegede udendørs rygeområder.

 1. Påklædning og ansigtsbeklædning
  Ud over at følge kravene om ansigtsbeklædning skal alle gæster til enhver tid bære passende påklædning, herunder sko og skjorte. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden ansvar at nægte service til eller fjerne enhver person, der bærer en påklædning, som vi finder upassende, eller en påklædning, som kan forringe andre gæsters oplevelse.
 2. Rejseforsikring
  Vi anbefaler på det kraftigste, at gæsterne tegner en rejseforsikring for at dække aflysninger og forsinkelser som følge af uforudsete omstændigheder eller omstændigheder, som ligger uden for vores kontrol (f.eks. dårligt vejr, strejker, seismiske hændelser). Vi anbefaler også gæsterne at tegne en syge- og personforsikring til dækning af eventuelle lægeudgifter, tab af bagage, tab af personlige ejendele eller andre sådanne rejseuheld. Gæsterne accepterer, at vi og eventuelle lokale partneroperatører ikke er ansvarlige for sådanne uforudsete omstændigheder, og at de holder begge parter skadesløse. Alle krav om refusion af forsikringer skal gå direkte gennem gæsternes forsikringsudbyder og ikke gennem os eller vores tilknyttede selskaber.

 1. Ret til at forvalte

Vi forbeholder os retten, men påtager os ikke forpligtelsen til at:

 • Overvåge eller gennemgå køb og tjenester for overtrædelse af vilkårene og betingelserne og overholdelse af vores vilkår og politikker
 • at indberette til de retshåndhævende myndigheder og/eller tage retlige skridt mod enhver, der overtræder vilkårene og betingelserne
 • nægte eller begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af tjenester, hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, loven eller nogen af vores vilkår eller politikker
 • Administrere tjenesterne på en måde, der er udpeget til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenesternes korrekte funktion
 • screene gæst(er), der køber eller deltager i tjenesterne, eller forsøge at verificere gæst(ernes erklæringer)

Uden at begrænse andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne forbeholder vi os retten til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte enhver person adgang til og brug af en tjeneste af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for brud på en erklæring, garanti eller aftale i vilkårene og betingelserne eller en lov eller bestemmelse om anvendelse.

 

 1. Ændringer i vilkårene

Vi kan opdatere eller revidere disse vilkår og betingelser eller andre politikker vedrørende tjenesterne eller køb til enhver tid og efter eget skøn ved at opdatere denne side med eventuelle ændringer. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemgå Vilkår og betingelser, da de er bindende for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og opdateret på denne side. Hvis nogen tilbyder eller forsøger at ændre vilkårene i disse Vilkår og betingelser, handler vedkommende ikke som agent for os eller taler på vores vegne. Du må ikke stole på, og bør ikke handle i tillid til, nogen erklæring eller meddelelse fra nogen, der hævder at handle på vores vegne, og kun stole på Vilkår og betingelser som anført her.

 1. Overtagelse af risiko
  Du og alle gæster påtager sig enhver risiko for fare og skade, når de deltager i tjenesterne. Ingen retssag kan anlægges for tab af liv eller personskade for dig eller en gæst, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden for seks måneder fra datoen for hændelsen. Der kan ikke anlægges søgsmål for alle andre krav, medmindre skriftlig meddelelse om kravet afleveres til os inden 30 dage efter afslutningen af den pågældende servicedato eller hændelsesdato, alt efter hvad der kommer først.

 1. Privatliv
  Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, er underlagt vores privatlivspolitik, som regulerer indsamling og brug af de oplysninger, der leveres. Du forstår, at du gennem brugen af tjenesterne og eventuelle køb giver dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik) af disse oplysninger. Som led i at levere Tjenesterne til dig kan vi være nødt til at give dig visse meddelelser, f.eks. servicemeddelelser, administrative meddelelser og meddelelser om kundefeedback. Disse meddelelser betragtes som en del af de tjenester, vi leverer, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem.

 

 1. Gældende lov
  Disse vilkår og betingelser og fortolkningen heraf skal i videst muligt omfang være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Delaware i USA.

 1. Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE HORNBLOWER GROUP, INC. OG DETS FORÆLDRE, SØSTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, FRANCHISETAGERE, AGENTER, LICENSGIVERE, FORRETNINGSFORBINDELSER OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT "HORNBLOWER GROUP FAMILIE AF VIRKSOMHEDER") FRA OG MOD ALLE FAKTISKE ELLER TRUENDE KRAV, HANDLINGER ELLER KRAV, FORPLIGTELSER OG FORLIG (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE JURIDISKE OG REGNSKABSMÆSSIGE GEBYRER) SOM FØLGE AF (ELLER PÅSTÅET FØLGE AF) DIN BRUG AF TJENESTER PÅ EN MÅDE, DER OVERTRÆDER ELLER PÅSTÅS AT OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Denne bestemmelse kræver ikke, at du skal holde nogen af Hornblower Group Family of Companies skadesløs for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts svig, bedrag, falske løfter, falske udsagn, vildledning eller fortielse, undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med tjenesterne.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Du anerkender, at de forskellige tredjepartsleverandører, der leverer transport, sightseeing, guidning, ledsagelse, eskorte, aktiviteter eller andre tjenester i forbindelse med bookede ture, er uafhængige entreprenører for selskabet. Vi indgår aftaler med disse uafhængige leverandører udelukkende for din bekvemmeligheds skyld. Vi handler ikke på vegne af, kontrollerer eller fører tilsyn med de parter, enheder eller personer, der ejer, leverer eller driver sådanne tjenester som uafhængige entreprenører, og vi har ingen beføjelser til at kontrollere eller lede transportmidlerne eller andre aspekter af de tjenester, der leveres af uafhængige entreprenører. Sådanne tjenester er underlagt de pågældende leverandørers vilkår og betingelser. Selskabet og dets respektive medarbejdere, websteder, mærker, datterselskaber, moderselskaber, tilknyttede enheder, officerer, direktører og repræsentanter ("frigivne parter") hverken ejer eller driver nogen uafhængige entreprenører, som skal eller leverer varer eller tjenester til disse rejser, ture og transportformer, og som følge heraf har de ingen kontrol over disse leverandørers personale, udstyr eller drift, og påtager sig intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlige for personskade, død, tingsskade eller andet tab, ulykke, forsinkelse eller ulempe, eller uregelmæssigheder, der måtte opstå på grund af (1) sygdom, vejrforhold, strejker, fjendtligheder, krige, terrorhandlinger, naturkatastrofer, lokale love eller andre lignende årsager (2) uretmæssige, uagtsomme, forsætlige eller uautoriserede handlinger, fejl, mangler, udeladelser eller forsømmelser fra nogen af rejseledernes side, eller andre ansatte eller agenter i forbindelse med udførelsen af disse tjenester, (3) fejl eller mangler ved køretøjer, udstyr eller instrumenter, der ejes, drives eller på anden måde anvendes af en af disse leverandører, eller (4) uberettiget, forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra en anden parts side, som ikke er under direkte tilsyn, kontrol eller ejerskab af selskabet. Du accepterer at frigøre, holde de frigivne parter skadesløse og skadesløsholde dem for alle krav, skader, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af ovenstående. Alle tjenester og indkvartering er underlagt lovene og bestemmelserne i det land, hvor de leveres. Selskabet er ikke ansvarligt for bagage eller personlige ejendele tilhørende personer, der deltager i de ture eller rejser, som det arrangerer. Individuelle rejsende er ansvarlige for at købe en rejseforsikring, hvis de ønsker det, som vil dække nogle af de udgifter, der er forbundet med tab af bagage eller personlige ejendele.

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER FOR ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFFESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, TAB AF DATA, INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UANSET DET MODSATTE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER VIL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SØGSMÅLSÅRSAGER, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, PLIGTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET AF EVENTUELLE BETALINGER, SOM DU HAR FORETAGET TIL OS.

 1. Retstvister og aftale om voldgift

Læs venligst følgende klausuler omhyggeligt, da de kan have stor betydning for dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at anlægge sag ved retten.

 1. Oprindelig tvistbilæggelse. Vi står til rådighed for at løse eventuelle problemer, du måtte have vedrørende din brug af tjenesterne. De fleste problemer kan hurtigt løses på uformel vis. Vi vil arbejde i god tro for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem konsultation og forhandlinger i god tro, hvilket skal være en forudsætning for, at en af parterne kan indlede en retssag eller voldgift.
 2. Aftale om bindende voldgift. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor der er søgt uformel tvistbilæggelse i henhold til ovenstående indledende tvistbilæggelsesmetode, kan en af parterne indlede en bindende voldgift. Alle krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår og betingelser (herunder oprettelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til hinanden og/eller din brug af tjenesterne, skal afgøres endeligt ved bindende voldgift, der administreres på fortroligt grundlag af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med bestemmelserne i dens regler for forbrugervoldgift, med undtagelse af regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udformningen af disse vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at alle eller en del af disse vilkår og betingelser er ugyldige eller kan annulleres. Voldgiftsmanden har beføjelse til at yde enhver form for erstatning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til loven eller i henhold til billighed. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne og kan indføres som en dom ved enhver kompetent domstol. Fortolkningen og håndhævelsen af denne aftale om bindende voldgift er underlagt den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act).
 3. Afkald på gruppesøgsmål og gruppevoldgift. Parterne er endvidere enige om, at enhver voldgift kun skal gennemføres i deres individuelle egenskab og ikke som et gruppesøgsmål eller andet repræsentativt søgsmål, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at anlægge et gruppesøgsmål eller søge erstatning på gruppebasis. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, eller at en voldgift kan foregå på gruppebasis, skal voldgiftsbestemmelsen ovenfor i afsnittet Aftale om bindende voldgift anses for at være ugyldig i sin helhed, og parterne skal anses for ikke at have aftalt at bilægge tvister.
 4. Eksklusivt værneting for tvister. I det omfang voldgiftsbestemmelserne i afsnittet Aftale om bindende voldgift ovenfor ikke finder anvendelse, er parterne enige om, at enhver retssag mellem dem udelukkende skal anlægges ved statslige eller føderale domstole i delstaten Delaware. Parterne accepterer udtrykkeligt, at disse domstole har enekompetence.
 5. Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes ved tilbagebetaling af billetprisen til passagererne.

 

 1. Ikke-frihedserklæring

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.

 

 1. Adskillelighed

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 

 1. Opgave

Vi kan overdrage vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser uden din godkendelse.

Tilbud på sommerfest for virksomheder

*The offer must be redeemed by 8/31/23 (“Offer Period”). The offer applies to the base ticket/private charter fee. The offer does not include optional enhancements. Must book by 8/31/23 and cruise by 10/31/23. Offer is valid for groups of 20+. Valid on new bookings only. Applies to U.S. cruises only. Cannot be redeemed for cash or combined with other offers and is not valid on holiday or specialty cruises. Prices & offers are subject to availability, are capacity controlled, and may change or be withdrawn or modified at any time without notice. Additional day restrictions may apply. Mention code SUMMERPARTY to your account manager when booking a corporate cruise.

4. juli

*20% rabat på 4th of July Weekend Dining og Cocktail Cruises. Tilbuddet skal indløses mellem 15.6. og 25.6. ("Tilbudsperioden"). Tilbuddet gælder for basisprisen på udvalgte spise- og cocktailkrydstogter med afgang fra 30. juni 2023 - 4. juli 2023 og gælder ikke for valgfrie forbedringer. Kampagnen, JULY4, giver 20% rabat for selskaber på 1-19 personer og gælder ikke for grupper eller charter med 20+ gæster. Gælder kun nye bookinger, kan ikke indløses til kontanter eller kombineres med andre tilbud. Gælder kun for amerikanske oplevelser i Chicago, San Francisco, Berkeley, Sacramento og Norfolk. Brug koden JULY4 for at anvende tilbuddet ved checkout. Priser og tilbud afhænger af tilgængelighed, er kapacitetskontrollerede og kan ændres eller trækkes tilbage når som helst uden varsel. Tilbuddet gælder ikke sightseeing-krydstogter, Salem Ferries og Provincetown Ferries. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde. 

Særtilbud i Baltimore

*15 % rabat skal indløses mellem 19.04.2023 og 30.06.2023 ("tilbudsperioden") for udvalgte cocktail- og sightseeingkrydstogter, der finder sted den 30.06.23 eller før. Tilbuddet gælder for basisprisen på udvalgte cocktail- og sightseeingkrydstogter og gælder ikke for valgfrie forbedringer. Dette tilbud giver 15% rabat for grupper på 1-19 personer og gælder ikke for grupper eller charter med 20+ gæster. Gælder kun nye bookinger. Kan ikke indløses til kontanter eller kombineres med andre tilbud. Gælder kun for udvalgte oplevelser i Baltimore, MD. Brug koden BMORE15 for at anvende tilbuddet ved checkout. Priser og tilbud afhænger af tilgængelighed, er kapacitetskontrollerede og kan ændres eller trækkes tilbage når som helst uden varsel. Tilbuddet gælder ikke helligdage og særlige begivenheder. Gælder ikke, hvor det er forbudt. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde.

Fars dag-kampagne

*Tilbuddet om 20% rabat på Fars Dags Spisekrydstogter skal indløses inden den 18. juni 2023 ("Tilbudsperioden"). Tilbuddet gælder for grundprisen på udvalgte krydstogter med afgang søndag den 18. juni 2023 og gælder ikke for valgfrie forbedringer. Kampagnen, DAD20, giver 20% rabat for grupper på 1-19 personer og gælder ikke for grupper eller charterrejser med 20+ gæster. Gælder kun nye bookinger og kan ikke indløses til kontanter eller kombineres med andre tilbud. Gælder for alle Fars dag-spiseoplevelser i San Diego, og kun på Fars dag-middagsoplevelser i Newport Beach og Long Beach. Brug koden DAD20 for at anvende tilbuddet ved kassen. Priser og tilbud afhænger af tilgængelighed, er kapacitetskontrollerede og kan ændres eller trækkes tilbage når som helst uden varsel. Yderligere vilkår og betingelser kan være gældende.

Specialtilbud i Californien

*Tilbuddet om 10 % rabat skal indløses inden 30.06.2023 ("Tilbudsperioden"). Tilbuddet gælder for grundprisen på Sights & Sips Cruise og gælder ikke for valgfrie udvidelser. Kampagnen giver 10% rabat for grupper på 1-19 personer og gælder ikke for grupper eller charterrejser med 20+ gæster. Gælder kun nye bookinger. Tilbuddet kan ikke bruges på tidligere eller nuværende reservationer og er ikke gyldigt på ferie- eller specialkrydstogter. Tilbuddet kan ikke indløses til kontanter eller kombineres med andre tilbud. Gælder kun for City Cruises Sights & Sips i Californien. Priser og tilbud afhænger af tilgængelighed, er kapacitetskontrollerede og kan ændres eller trækkes tilbage når som helst uden varsel. Yderligere vilkår og betingelser kan være gældende.

Tilbage til toppen