Terma dan Syarat

melompat ke

Terma Penggunaan Pengalaman Bandar

Kemaskini terakhir: 10 Mac 2022 

Terma Penggunaan ini bersama-sama dengan Terma dan Syarat Perkhidmatan dan Terma Ganjaran (secara kolektif "Terma") merupakan perjanjian antara Hornblower Group, Inc., ibu bapa, anak syarikatnya, dan sekutunya (secara kolektif, "Hornblower Group Family of Companies", "Syarikat", "Hornblower", "Pengalaman Bandar", "kami", "kami" atau "kami") dan pengguna ("anda" atau "anda"). 

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN MANA-MANA LAMAN WEB, APLIKASI, PLATFORM, PROGRAM KESETIAAN SYARIKAT, KAD HADIAH, DAN PROGRAM LAIN YANG MENYIARKAN PAUTAN KE TERMA PENGGUNAAN INI, ATAU BAHAN, PERISIAN, DAN KANDUNGAN YANG TERDAPAT DALAM ATAU MELALUINYA (SECARA KOLEKTIF, "LAMAN"). PENGGUNAAN LAMAN WEB INI MERUPAKAN PERJANJIAN ANDA UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA PENGGUNAAN, TERMA GANJARAN, DAN DASAR PRIVASI, YANG DIGABUNGKAN DENGAN RUJUKAN. ANDA BERSETUJU DAN TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN TAMBAHAN BERSAMA DENGAN SEBARANG TEMPAHAN, TEMPAHAN, LAWATAN, ACARA, AKTIVITI, LAWATAN, ATAU PRODUK (SECARA KOLEKTIF, "PERKHIDMATAN") YANG DIBELI ATAU DIKAITKAN DENGAN PENGALAMAN BANDAR. 

TERMA INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN YANG MENGAWAL PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTARA KAMI DAN ANDA DAN PENAFIAN DAN PERUNTUKAN LAIN YANG MENGEHADKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA. 

Dengan menggunakan Laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda mampu dan kompeten secara sah untuk menerima dan bersetuju dengan Terma ini dan Dasar Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma ini atau Dasar Privasi kami, maka anda tidak diberi kuasa untuk mengakses atau menggunakan mana-mana Laman. 

 

 1. Kelayakan untuk Menggunakan Laman
  Laman web ini tidak disasarkan, atau bertujuan untuk digunakan oleh sesiapa sahaja di bawah umur 18 tahun. ANDA MESTI BERUMUR SEKURANG-KURANGNYA 18 TAHUN UNTUK MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI. Dengan mengakses, menggunakan dan / atau menyerahkan maklumat ke atau melalui Laman web, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.

 

 1. Perwakilan Affirmatif Mengenai Penggunaan Laman Web
  Apabila anda mengakses, menggunakan atau mengambil bahagian dalam Laman, anda mewakili bahawa:
  a. maklumat yang anda serahkan adalah benar dan tepat;
  b. penggunaan Laman web oleh anda dan penggunaan perkhidmatan anda yang terdapat di Laman web ini tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan
  c. jika anda membeli Perkhidmatan melalui Laman: 
 2. i. anda membuat pembelian atau tempahan yang berkenaan bagi pihak peribadi anda atau bagi pihak orang lain, rakan atau ahli keluarga dengan persetujuan mereka, atau sebagai ejen bagi pihak pelanggan anda;
  maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon, dan nombor kad pembayaran yang berkaitan dapat digunakan untuk mengenal pasti dan / atau menghubungi anda secara peribadi;
  iii. alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan membuat tempahan atau pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda; Dan
  iv. anda telah mengesahkan bahawa Perkhidmatan yang anda tempah atau beli sesuai dengan jadual perjalanan dan/atau butiran perkhidmatan di mana anda, rakan, ahli keluarga atau pelanggan anda akan mengambil bahagian. 

 

 1. Penggunaan Laman Web yang Dilarang
  Anda hanya boleh menggunakan Laman seperti yang dibenarkan secara nyata oleh Terma ini. Khususnya, tanpa had, anda tidak boleh:
  A. membeli atau menempah beberapa tiket untuk Perkhidmatan yang melebihi had yang dinyatakan untuk Perkhidmatan tersebut;
  B. mengganggu perkhidmatan yang disediakan melalui Laman dengan menggunakan virus atau mana-mana program atau teknologi lain yang direka untuk mengganggu atau merosakkan mana-mana perisian atau perkakasan;
  C. mengubah suai, karya terbitan kreatif dari, jurutera terbalik, menyusun semula atau membongkar sebarang teknologi yang disediakan melalui Laman;
  D. mengganggu, atau mengganggu akses mana-mana pengguna, hos atau rangkaian termasuk, tanpa had, menghantar virus, beban berlebihan, banjir, spam, atau skrip sedemikian rupa untuk mengganggu atau membuat beban yang tidak wajar di Laman;
  E. menggunakan robot, labah-labah atau peranti atau proses lain untuk membuat pembelian automatik melalui Laman;
  F. menyamar sebagai orang atau entiti lain atau menyembunyikan identiti anda dengan menggunakan berbilang alamat e-mel atau nama palsu atau maklumat hubungan;
  G. memintas, melumpuhkan atau mengganggu ciri-ciri berkaitan keselamatan Laman atau ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan di Laman dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang terkandung di Laman ("Bahan") atau menguatkuasakan had penggunaan Laman atau Bahan;
  H. membantu atau menggalakkan mana-mana pihak ketiga dalam terlibat dalam sebarang aktiviti yang dilarang oleh Terma Penggunaan ini;
  I. menggunakan Laman untuk menyebabkan kemudaratan atau kerosakan kepada mana-mana orang atau entiti;
  J. mana-mana tindakan berikut adalah dilarang sama sekali: Tingkah laku Man-in-the-Middle, Penafian Perkhidmatan, Penafian Perkhidmatan Teragih, Suntikan SQL, melaksanakan eksploitasi sifar hari, skrip silang tapak, kekerasan atau teknik retak kata laluan lain, apa-apa tindakan lain yang direka untuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mengganggu atau mengganggu Perkhidmatan atau fungsi Laman melainkan secara jelas dipersetujui secara bertulis oleh Hornblower Group sebagai sebahagian daripada ujian penembusan atau ujian keselamatan lain; Atau
  K. menggunakan Laman untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma ini. 

 

 1. Perubahan kepada Terma, Laman dan Perkhidmatan
  Kami boleh mengemas kini atau menyemak semula Terma ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Laman pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma kerana ia mengikat anda sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Penggunaan laman web anda yang berterusan selepas sebarang perubahan atau pengubahsuaian pada Terma atau dasar lain disiarkan akan dianggap sebagai penerimaan perubahan atau pengubahsuaian tersebut.

Kami sentiasa meningkatkan Perkhidmatan dan Laman untuk memberikan pengalaman yang lebih baik untuk tetamu dan penggunanya. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman, atau ciri, kandungan, spesifikasi, produk, dan harga tertentu yang terkandung di dalamnya, mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis kepada anda. Sebarang kemas kini kepada Laman atau Perkhidmatan yang meningkatkan atau mengubah Suai Laman dan Perkhidmatan semasa adalah tertakluk kepada Terma ini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami mungkin menolak untuk memberikan akses ke Laman kami atau berhenti menyediakan Laman atau sebarang ciri, kandungan, atau bahagiannya kepada anda atau pengguna lain mengikut budi bicara mutlak kami, tanpa notis atau liabiliti kepada anda. Anda boleh berhenti menggunakan mana-mana bahagian Laman pada bila-bila masa. 

 

 1. Privasi
  Dasar Privasi kami dimasukkan ke dalam Terma ini dan juga mengawal penggunaan Laman web anda. Dasar Privasi menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti mengenai atau dari pengguna Laman web ini. Dengan menggunakan Laman, anda bersetuju dengan semua tindakan yang kami ambil berkenaan dengan data anda selaras dengan Dasar Privasi kami. Jika anda melawat atau sebaliknya berinteraksi dengan Laman kami, kerana sifat internet, untuk tujuan keselamatan kami boleh memantau sebarang sambungan ke Laman kami dan merekodkan maklumat yang dibuat hasil daripada penyambungan ke laman web kami. Kami berhak untuk menggunakan, menyimpan, berkongsi, atau mendapat manfaat daripada maklumat ini.

 

 1. Penggunaan Laman pada Peranti Mudah Alih
  Sekiranya anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses Laman web, anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua mesej dan caj data yang berlaku untuk penggunaan peranti mudah alih anda untuk mengakses Laman web ini. Semua caj tersebut dibilkan oleh dan perlu dibayar kepada penyedia perkhidmatan mudah alih anda. Anda mengakui bahawa perkhidmatan wayarles mungkin tidak tersedia di semua kawasan pada setiap masa dan mungkin dipengaruhi oleh perubahan yang dibuat oleh penyedia perkhidmatan anda.

Untuk menggunakan Laman yang disediakan melalui aplikasi mudah alih kami, anda mesti mempunyai peranti mudah alih yang serasi. Dari semasa ke semasa, aplikasi mudah alih kami mungkin memerlukan muat turun dan pemasangan kemas kini atau versi baru untuk penggunaan atau fungsi berterusan. Anda mengakui bahawa dalam sesetengah keadaan kemas kini dan/atau versi baharu boleh mengurangkan atau mengalih keluar ciri dan kefungsian yang tersedia dalam versi terdahulu. 

Aplikasi mudah alih kami direka untuk mengintegrasikan dengan elemen fungsi asli peranti anda. Jika anda memilih untuk tidak mendayakan tetapan GPS/lokasi peranti anda, pemberitahuan tolak, mesej teks atau fungsi peranti lain, atau jika anda memilih untuk tidak memberikan data peribadi atau lokasi tertentu, sesetengah ciri aplikasi mudah alih kami mungkin tidak tersedia untuk anda. Untuk memilih keluar daripada menerima pemberitahuan tolak daripada aplikasi mudah alih kami, laraskan kebenaran dalam bahagian tetapan peranti anda atau padamkan aplikasi mudah alih. 

 

 1. Mesej SMS/Teks
  Apabila anda memilih untuk menerima Makluman Pengalaman Bandar, program pemesejan SMS/Teks kami, ("Perkhidmatan Teks"), kami akan menghantar mesej kepada anda untuk mengesahkan pendaftaran anda. TANDATANGAN teks ke CTYEXP (289397) untuk menerima Makluman Pengalaman Bandar. Kadar mesej dan data mungkin dikenakan. Kekerapan mesej mungkin berbeza-beza dan kami juga akan menghantar makluman perkhidmatan yang berkenaan. Teks "HELP" untuk bantuan. Teks "STOP" untuk membatalkan.

Anda boleh membatalkan perkhidmatan ini pada bila-bila masa. Teks "STOP" kepada 289397. Selepas anda menghantar mesej "BERHENTI" kepada kami, kami akan menghantar mesej balasan kepada anda untuk mengesahkan bahawa anda telah dilanggan. Selepas ini, anda tidak lagi akan menerima mesej daripada kami. Sekiranya anda ingin bergabung lagi, daftar seperti yang anda lakukan pada kali pertama dan kami akan mula menghantar mesej kepada anda lagi. 

Jika pada bila-bila masa anda terlupa kata kunci apa yang disokong, hanya teks "HELP" kepada 289397. Selepas anda menghantar mesej "HELP" kepada kami, kami akan bertindak balas dengan arahan tentang cara menggunakan perkhidmatan kami serta cara berhenti melanggan. 

Syarikat penerbangan yang mengambil bahagian termasuk AT&T, Sprint/Boost/Virgin, T-Mobile, MetroPCS, dan Verizon Wireless. T-Mobile tidak bertanggungjawab untuk mesej yang tertangguh atau tidak dihantar. 

Seperti biasa, mesej dan kadar data mungkin digunakan untuk sebarang mesej yang dihantar kepada anda daripada kami dan kepada kami daripada anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai rancangan teks atau rancangan data anda, sebaiknya hubungi penyedia wayarles anda. 

Untuk semua soalan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh kod pendek ini, anda boleh menghantar e-mel kepada [email protected] atau hubungi di 800-459-8105. Perkhidmatan Teks adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami. 

 

 1. Pautan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga
  Laman web boleh memaut, berinteraksi, atau tersedia di laman web, aplikasi, platform, dan perkhidmatan atau produk yang dikendalikan dan dimiliki oleh pihak ketiga ("Laman Pihak Ketiga") seperti penyedia media sosial. Jika anda mengakses Laman atau produk Pihak Ketiga tersebut, ambil perhatian bahawa terma dan dasar privasi yang berbeza mungkin digunakan untuk penggunaan Laman atau produk Pihak Ketiga oleh anda.

Tiada pautan ke Laman Pihak Ketiga dianggap membayangkan bahawa kami menyokong Laman Pihak Ketiga atau sebarang kandungan yang terkandung di dalamnya. Kami tidak mengawal atau memantau kandungan, fungsi atau ketepatan Laman Pihak Ketiga. Anda menggunakan Laman Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang didakwa disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan pada sebarang kandungan, perkhidmatan, atau pembelian yang tersedia di atau melalui mana-mana Laman Pihak Ketiga. 

 

 1. Kandungan Pengguna
  Sebarang dan semua kandungan, komen, maklum balas, soalan atau komunikasi lain (secara kolektif "Kandungan Pengguna") yang anda serahkan atau siarkan di Laman akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik. Dengan menyerahkan atau menyiarkan sebarang Kandungan Pengguna, anda memberikan lesen yang kekal, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, di seluruh dunia, boleh disublesenkan dan boleh dipindah milik untuk menyalin, menerbitkan, menterjemah, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada, mengedar, menghasilkan semula atau menggunakan Kandungan Pengguna dalam mana-mana cara komersial atau bukan komersial kepada Syarikat. Kami bebas untuk menggunakan apa-apa kandungan yang terkandung dalam Kandungan Pengguna tersebut untuk apa-apa tujuan sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad kepada produk pembangunan, pembuatan dan pemasaran yang menggabungkan atau sebaliknya bergantung kepada maklumat tersebut. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk memantau Kandungan Pengguna, menggunakan atau memaparkan Kandungan Pengguna, memberi pampasan kepada anda kerana menghantar Kandungan Pengguna, atau bertindak balas terhadap sebarang Kandungan Pengguna. Kami mengekalkan hak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis terlebih dahulu, untuk mengalih keluar, menyemak semula atau menolak untuk menyiarkan sebarang Kandungan Pengguna atas apa-apa sebab atau tanpa sebab.

Dengan menyerahkan Kandungan Pengguna, anda mewakili dan menjamin bahawa Kandungan Pengguna tidak (i) mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan, (ii) melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, (iii) mengandungi sebarang kandungan fitnah, fitnah, lucah, menyinggung perasaan, mengancam atau sebaliknya mengganggu, (iv) mengandungi sebarang alamat, alamat e-mel, nombor telefon atau sebarang maklumat hubungan atau (v) mengandungi perisian hasad komputer dalam sebarang bentuk, atau fail berbahaya lain, (VI) mengalihkan trafik ke mana-mana tapak pihak ketiga yang terlibat dalam amalan pancingan data atau mengandungi perisian berniat jahat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Kandungan Pengguna dan anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan membuat Syarikat tidak berbahaya daripada sebarang dan semua kerosakan, tuntutan, perbelanjaan, kos atau yuran yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran mana-mana perwakilan di atas atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga. 

 

 1. Akaun Pengguna
  Anda boleh memilih untuk membuat dan mendaftar akaun untuk menggunakan ciri-ciri tertentu Laman seperti Program Ganjaran, Uruskan portal Tempahan Saya, atau pusat pilihan pelanggan. Sekiranya anda memilih untuk membuat akaun, anda bersetuju untuk (a) membuat hanya satu akaun di Laman web, (b) memberikan maklumat yang jujur, tepat, terkini, dan lengkap mengenai diri anda dan / atau sesiapa sahaja yang mungkin anda beli Perkhidmatan bagi pihak, (c) memastikan profil, kenalan, dan maklumat akaun lain anda dikemas kini dan tepat, (d) mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda, (e) memberitahu kami jika anda menemui atau mengesyaki bahawa akaun anda telah digodam atau keselamatannya dilanggar. Tidak kira sama ada anda membuat Akaun Pengguna atau tidak, tetapi mengakses Perkhidmatan atau Laman kami, anda bersetuju untuk tidak cuba mengakses Akaun Pengguna yang bukan milik anda. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda dan anda menerima semua risiko untuk sebarang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan. Kami boleh membatalkan hak anda untuk mempunyai akaun pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis.

 

 1. Hak Harta intelek kami
  Semua kandungan di Laman dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang terkandung di Laman ("Bahan"), dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami dan tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelek lain di bawah Amerika Syarikat dan undang-undang asing dan konvensyen antarabangsa. Laman dan Bahan adalah untuk maklumat anda dan bukan untuk eksploitasi komersial. Kami menyimpan semua hak dalam dan ke Laman dan Bahan. Sekiranya anda memuat turun atau mencetak salinan Bahan dan / atau mana-mana bahagian Laman untuk kegunaan peribadi anda sendiri, anda mesti menyimpan semua tanda dagangan, hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam dan di Bahan dan / atau Laman. Kecuali seperti yang diperuntukkan dengan jelas dalam Terma ini, anda tidak boleh menyalin, mengedar, menerbitkan, menghantar, mengubah suai, menghantar, memaparkan atau melaksanakan secara terbuka, mencipta karya terbitan atau sebaliknya mengeksploitasi mana-mana bahagian Laman atau Bahan. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

 

 1. Komunikasi Elektronik
  Apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui Laman atau sebarang bentuk media elektronik lain, seperti e-mel, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju bahawa kami boleh berkomunikasi secara elektronik, dan bahawa apa-apa komunikasi elektronik sedemikian, termasuk notis, pendedahan, perjanjian, dan komunikasi lain adalah bersamaan dengan komunikasi bertulis, memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau kontrak bahawa komunikasi tersebut secara bertulis, dan akan mempunyai kuasa dan kesan yang sama seolah-olah mereka secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menghantar komunikasi. Jika kami menerima komunikasi elektronik berniat jahat daripada sumber yang dikaitkan dengan anda, kami berhak untuk mengambil tindakan yang konsisten dengan mengekalkan integriti atau perkhidmatan dan Laman kami.

 

 1. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara
  Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah.
  a. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
  b. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut Seksyen 13(a) di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Laman dan/atau Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
  c. Pengecualian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Seksyen 13(b) hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
  d. Pengecualian – Tuntutan Kecil Tuntutan Mahkamah Tuntutan. Walau apa pun persetujuan pihak-pihak untuk menyelesaikan semua pertikaian melalui timbang tara, mana-mana pihak boleh mendapatkan pelepasan di mahkamah tuntutan kecil untuk pertikaian atau tuntutan dalam skop bidang kuasa mahkamah itu.
  e. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam Seksyen 13(b) tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Delaware dan pihak-pihak dengan jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah itu.
  f. Pilihan Undang-undang. Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan, dan sebarang pertikaian antara pihak-pihak yang ditentukan, di bawah undang-undang negara Delaware, Amerika Syarikat. 
 2. Jika anda mengambil tindakan terhadap Perkhidmatan atau Laman kami yang ditentukannya berniat jahat atau menyalahi undang-undang, kami berhak untuk bekerjasama dan berkongsi maklumat anda dengan pihak berkuasa tanpa membuat tempahan.

  

 1. Indemnification
  ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MENAHAN SYARIKAT YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL ("HORNBLOWER GROUP") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENARNYA ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG MENGAKIBATKAN (ATAU DIDAKWA BERLAKU) DARI PENGGUNAAN MANA-MANA LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN OLEH ANDA DENGAN CARA APA PUN YANG MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan apa-apa fakta material yang berkaitan dengan Laman.

 

 1. Penafian Waranti
  SEMUA BAHAN ATAU ITEM YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN WEB DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA," TANPA JAMINAN ATAU SYARAT APA PUN. DENGAN MENGENDALIKAN LAMAN WEB, KAMI TIDAK MEWAKILI ATAU MEMBAYANGKAN BAHAWA KAMI MENYOKONG SEBARANG BAHAN ATAU ITEM YANG TERSEDIA DI ATAU DIKAITKAN DENGAN LAMAN WEB, ATAU BAHAWA KAMI PERCAYA APA-APA BAHAN ATAU ITEM ADALAH TEPAT, BERGUNA ATAU TIDAK BERBAHAYA. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESELAMATAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KETEPATAN MASA ATAU KESEMPURNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN, KANDUNGAN, MAKLUMAT ATAU MANA-MANA ITEM ATAU BAHAN PIHAK KETIGA YANG DIPAPARKAN DI LAMAN WEB INI. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PENYERTAAN ANDA DALAM MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG DITEMPAH ATAU DITEMPAH MELALUI LAMAN WEB AKAN MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI DAN SETIAP PENGIKLAN, PEMBERI LESEN, PEMBEKAL, PEGAWAI, PENGARAH, PELABUR, PEKERJA, EJEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN KONTRAKTOR LAIN MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, NYATA ATAU TERSIRAT BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA, TERMASUK BAHAWA LAMAN WEB TERSEBUT BOLEH DIPERDAGANGKAN, BOLEH DIPERCAYAI, LENGKAP, TEPAT, SESUAI UNTUK TUJUAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU, BEBAS DARIPADA KECACATAN ATAU VIRUS, TIDAK MELANGGAR, DAPAT BEROPERASI SECARA TIDAK TERGANGGU, BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB OLEH MANA-MANA PENGGUNA MEMATUHI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU UNTUK PENGGUNA TERSEBUT, ATAU BAHAWA MAKLUMAT YANG DIHANTAR BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB AKAN BERJAYA, TEPAT, DAN / ATAU DIHANTAR ATAU DITERIMA DENGAN SELAMAT. SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN DAN SYARAT TERSIRAT, JADI BEBERAPA PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA TETAPI AKAN TERPAKAI SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

 

 1. Penafian Liabiliti
  TERTAKLUK KEPADA UNDANG-UNDANG YANG BOLEH DIGUNAKAN, SYARIKAT, BERSAMA-SAMA DENGAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, WAKIL, WAKIL, SEKUTU, ANAK SYARIKAT, DAN ENTITI INDUK ("PIHAK YANG DIKELUARKAN") TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, TERMASUK (A) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN DI LAMAN WEB, (B) AKSES ANDA KEPADA DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB ATAU PENYERTAAN DALAM MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG ANDA BELI MELALUI LAMAN WEB, (C) APA-APA TINDAKAN ATAU PENINGGALAN MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA TINDAKAN YANG SALAH, CUAI, SENGAJA, SENGAJA, ATAU TIDAK DIBENARKAN, KECACATAN, PENINGGALAN ATAU KEINGKARAN DI PIHAK MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS ATAU PEKERJA ATAU EJEN MEREKA DALAM MELAKSANAKAN PERKHIDMATAN INI, (D) APA-APA KECACATAN DALAM ATAU KEGAGALAN MANA-MANA KENDERAAN, PERALATAN, INSTRUMEN YANG DIMILIKI ATAU DIKENDALIKAN OLEH MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS, (E) APA-APA TINDAKAN ATAU PENINGGALAN YANG SALAH, SENGAJA, ATAU CUAI PADA MANA-MANA BAHAGIAN MANA-MANA PIHAK LAIN YANG TIDAK BERADA DI BAWAH PENGAWASAN LANGSUNG, KAWALAN ATAU PEMILIKAN SYARIKAT (F) APA-APA AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI YANG DISIMPAN DI PELAYAN KAMI, (G) SEBARANG GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN WEB, DAN / ATAU (H) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN, ATAU SEUMPAMANYA, YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN WEB OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA-TERMA INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN. DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, TIDAK BOLEH MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA SYARIKAT.

 

 1. Bukan-Waiver
  Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

 

 1. Severability
  Terma ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

 

 1. Tugasan
  Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma ini tanpa kelulusan anda.

 

 1. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga
  Terma-terma ini merupakan perjanjian yang dimeterai antara anda dan Syarikat. Tiada benefisiari pihak ketiga untuk perjanjian ini.

 

 1. Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA")
  Jika anda percaya apa-apa bahan yang tersedia melalui Laman ini melanggar hak cipta yang anda miliki atau kawal, sila maklumkan kepada ejen hak cipta kami yang ditetapkan mengikut Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA"). Sila lihat 17 A.S.C. §512(c)(3) untuk keperluan pemberitahuan yang betul.

Pasukan Perkhidmatan Tetamu Pengalaman Bandar
Pier 3, Pendaratan Hornblower
San Francisco, CA 94111
[email protected]
800-459-8105 

Sila ambil perhatian bahawa, selaras dengan DMCA, jika anda dengan sengaja menyalahgambarkan bahawa bahan atau aktiviti tersebut melanggar, anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, termasuk kos dan yuran peguam, yang ditanggung oleh kami, pelanggar yang didakwa, oleh mana-mana penyedia perkhidmatan dalam talian, atau oleh mana-mana pemilik hak cipta yang cedera akibat daripada kami bergantung kepada salah nyata tersebut dalam menghapuskan atau melumpuhkan akses kepada bahan atau aktiviti yang didakwa melanggar dan/atau aktiviti yang didakwa melanggar dan/atau dalam menggantikan bahan atau aktiviti yang dikeluarkan. Sekiranya notis pelanggaran hak cipta telah difailkan terhadap bahan yang disiarkan oleh anda di Laman web ini, anda boleh membuat pemberitahuan balas dengan Ejen Ditetapkan kami yang disenaraikan di atas, dengan syarat pemberitahuan balas tersebut mematuhi keperluan 17 A.S.C. §512(g)(3). Jika kami menerima pemberitahuan balas yang sah, kami boleh mengembalikan semula bahan yang dikeluarkan atau dilumpuhkan mengikut DMCA. 

Selaras dengan DMCA dan undang-undang lain yang berkenaan, kami telah menerima pakai dasar penamatan, dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicara mutlak kami, pengguna yang dianggap sebagai pelanggar berulang. Kami juga boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan akses ke Laman dan / atau menamatkan atau menggantung akaun mana-mana pengguna yang melanggar hak harta intelek orang lain, sama ada terdapat pelanggaran berulang atau tidak. 

 

 1. Notis kepada Penduduk California
  Di bawah Kod Awam California Seksyen 1789.3, penduduk California berhak mendapat maklumat hak pengguna khusus berikut:

Pembekal Laman adalah
Pengalaman Bandar oleh Kumpulan Hornblower
Pier 3, Pendaratan Hornblower
San Francisco, CA 94111 

Anda boleh menghubungi Unit Bantuan Aduan Bahagian Perkhidmatan Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna secara bertulis di 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814, atau melalui telefon di 916.445.1254 atau 800.952.5210. Laman web mereka terletak di: http://www.dca.ca.gov. 

Mana-mana penduduk California di bawah umur lapan belas (18) tahun yang telah mendaftar untuk menggunakan Laman dan / atau yang telah menyiarkan kandungan atau maklumat di Laman, boleh meminta agar maklumat tersebut dikeluarkan dari Laman dengan menghubungi kami di [email protected]. Permintaan mesti menyatakan bahawa pengguna secara peribadi menyiarkan kandungan atau maklumat tersebut dan terperinci di mana kandungan atau maklumat disiarkan. Kami akan membuat usaha niat baik yang munasabah untuk membuang jawatan itu dari pandangan umum calon. 

Terma dan Syarat City Experiences Rewards

Kemaskini Terakhir: Jun 8, 2022 

Program Ganjaran Pengalaman Bandar (juga dikenali sebagai "Program") adalah program ganjaran percuma yang ditawarkan mengikut budi bicara tunggal Hornblower Group, anak syarikatnya, dan sekutunya (secara kolektif, "Syarikat", "Hornblower", "Pengalaman Bandar", "kami", "kami" atau "kami"). Peraturan program, terma, syarat, atau faedah boleh diubah suai pada bila-bila masa oleh Syarikat, dengan notis atau tanpa notis. Perubahan sedemikian boleh menjejaskan mata dan ganjaran yang diperolehi sebelum ini. 

Sila baca Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan dengan teliti untuk memahami cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat mengenai tetamu dan pelanggan kami. Dengan mengakses atau mengambil bahagian dalam Program ini, individu ("Ahli", "anda", "anda") bersetuju untuk terikat dengan terma-terma ini ("Terma Ganjaran"), Dasar Privasi, Terma Penggunaan, dan Terma Perkhidmatan yang berkenaan yang diperbadankan di sini dengan rujukan.  

Anda bersetuju bahawa penyertaan anda dalam Program ini adalah atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa jika anda membantah mana-mana Terma Ganjaran ini, atau apa-apa pengubahsuaiannya, atau sebaliknya menjadi tidak berpuas hati dengan Program, anda mempunyai hak untuk menamatkan keahlian anda. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk menyekat akses kepada dan mengekalkan kerahsiaan maklumat Akaun Ganjaran anda. Anda juga bersetuju untuk memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda percaya e-mel Akaun Ganjaran anda telah dicuri atau dikompromi. Anda bersetuju bahawa anda akan memberikan maklumat yang tepat kepada kami pada setiap masa dan dengan segera memberitahu kami tentang sebarang perubahan dalam maklumat anda. Anda memahami bahawa penerimaan faedah sebagai Ahli Program mungkin tertakluk kepada liabiliti cukai, dan bersetuju bahawa sebarang liabiliti cukai, termasuk pendedahan, berkenaan dengan keahlian anda dalam Program ini adalah tanggungjawab anda semata-mata. 

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA GANJARAN INI, JANGAN MENGAKSES ATAU MENYERTAI PROGRAM INI. 

 1. Kelayakan

Menyertai Program ini adalah percuma dan tersedia untuk mana-mana individu berumur 18 tahun ke atas, tinggal di bidang kuasa yang secara sah membenarkan penyertaan dalam Program, memberikan maklumat peribadi yang sah dan tepat apabila mendaftar dalam Program, belum menjadi ahli Program, dan belum pernah ditamatkan dari Program ini.  Program ini adalah untuk kegunaan peribadi sahaja dan tidak tersedia untuk syarikat atau entiti lain. 

  

 1. Mendaftar dalam Program ini

Individu yang layak boleh mendaftar dalam Program dan menjadi ahli Program dalam talian di cityexperiences.com, melalui aplikasi mudah alih City Experiences, melalui telefon dengan menghubungi Perkhidmatan Tetamu, atau di kiosk tiket dengan mendaftar untuk Akaun Ganjaran. Nama pertama individu, nama belakang, dan alamat e-mel yang sah diperlukan untuk mendaftar.  E-mel pengesahan akan dihantar ke alamat e-mel ini untuk mengesahkan pendaftaran untuk Program ini.  Anda mungkin diminta untuk mendapatkan maklumat lain seperti nombor telefon atau pilihan pemasaran anda yang merupakan pilihan dan tidak diperlukan untuk mendaftar dalam Program ini. Jika anda sudah mempunyai akaun pengguna tetapi tidak berada dalam Program, maka anda boleh mengikuti arahan untuk membuat Akaun Ganjaran dan menyertai Program setelah log masuk ke akaun pengguna anda. Anda hanya boleh mempunyai satu Akaun Ganjaran yang didaftarkan kepada anda dan mana-mana Akaun Ganjaran tambahan atas nama anda atau sebaliknya dikawal oleh anda boleh dinyahaktifkan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami. Kami boleh menolak keahlian dalam Program ini kepada mana-mana pemohon mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis bertulis.  

Keahlian dalam Program ini adalah percuma.

Akaun Ganjaran Ahli dan mana-mana Mata Ganjaran terkumpul adalah peribadi kepada Ahli tersebut dan tidak boleh dijual, dipindahkan atau ditugaskan kepada, atau dikongsi dengan, keluarga, rakan atau orang lain, atau digunakan oleh anda untuk sebarang tujuan komersial. 

Kami berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan mana-mana Akaun Ganjaran dan/atau penyertaan Ahli dalam Program tanpa sebarang notis jika kami menentukan mengikut budi bicara mutlak kami bahawa Ahli telah melanggar Terma Ganjaran ini, Ahli mempunyai lebih daripada satu Akaun Ganjaran, atau bahawa penggunaan Akaun Ganjaran Ahli adalah tidak dibenarkan, menipu, menipu, menyalahi undang-undang, atau sengaja menumbangkan tujuan Terma Ganjaran ini. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menggantung, membatalkan atau menggabungkan Akaun Ganjaran yang kelihatan seperti pendua. 

  

 1. Mengumpul Mata

Program ini membolehkan Ahli mengumpul mata Pengalaman Bandar ("Points") apabila membuat pembelian tertentu melalui laman web atau aplikasi mudah alih. 

Walaupun banyak pengalaman, tempahan, lawatan, aktiviti, dan / atau lawatan kami (secara kolektif, "Acara") akan memenuhi syarat untuk memperoleh Mata, entiti yang menguruskan Acara ini mungkin dimiliki dan dikendalikan secara bebas dan jenama atau Acara tertentu mungkin tidak mengambil bahagian dalam Program ini. 

Jenama semasa yang mengambil bahagian: 

 • Pelayaran Bandar AS 
 • City Cruises UK 
 • Pelayaran Bandar Kanada 
 • Niagara City Cruises 
 • Niagara Jet City Cruises 

  

Jenama tidak mengambil bahagian semasa: 

 • Berjalan 
 • Devour 
 • Feri Bandar Raya New York 
 • Feri HMS 
 • Feri Puerto Rico 
 • Teroka Ke Darat 
 • Ratu Voyages Amerika 
 • Perjalanan Melangkaui 
 • Patung City Cruises 
 • Alcatraz City Cruises 

 

Jika jenama tidak disenaraikan sebagai jenama yang mengambil bahagian semasa, maka ia tidak mengambil bahagian dalam Program ini, walaupun tidak disenaraikan di bawah jenama yang tidak mengambil bahagian. Sekiranya jenama yang mengambil bahagian keluar dari Program untuk apa-apa sebab, Mata tidak akan diperoleh atas sebarang pembelian yang dibuat dengan jenama yang mengambil bahagian untuk Acara selepas tarikh jenama yang mengambil bahagian meninggalkan Program, walaupun pembelian dibuat sebelum jenama meninggalkan Program. Hanya jenama dan/atau entiti undang-undang yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Syarikat yang layak untuk menyertai Program ini.  Rakan kongsi pihak ketiga tidak mengambil bahagian dalam Program ini.  Jenama dan/atau entiti undang-undang yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Syarikat akan direka bentuk dengan mengenal pasti ikon dalam perihalan acara. 

Mata tidak akan diberikan pada pembelian pengalaman dari jenama yang tidak mengambil bahagian, kad hadiah (termasuk pengaktifan dan tambah nilai), cukai, petua, yuran perkhidmatan, yuran pendaratan atau pelabuhan, yuran pentadbiran, piagam peribadi atau penjualan kumpulan, Jaminan Tiket, pembelian masa lalu, pakej atau perkhidmatan yang digabungkan, tempahan rakan kongsi pihak ketiga, pembelian onboard, atau minuman beralkohol.  Mata tidak akan diberikan pada pembelian mana-mana tiket yang melebihi sembilan belas (19) tiket untuk Acara yang berlaku pada tarikh dan masa yang sama, walaupun dibeli melalui beberapa transaksi.  Pembelian Acara daripada jenama yang mengambil bahagian yang tidak tertakluk kepada salah satu pengecualian yang disebutkan di atas ini dianggap sebagai Pembelian Layak untuk tujuan Program. 

Mata diberikan pada kadar satu (1) Mata setiap $1 untuk setiap dolar sebelum cukai yang dibelanjakan untuk Pembelian Kelayakan.  Jika pembelian adalah dalam mata wang selain daripada USD, Mata diberikan pada kadar satu (1) Mata setiap satu (1) unit mata wang pembelian (cth. $, £, €, CAD, dll.).  Sebagai contoh, di Kesatuan Eropah, Ahli akan memperoleh 50 Mata untuk 50 Euro yang dibelanjakan untuk Pembelian Kelayakan. Mata wang yang berkenaan untuk Pembelian Kelayakan atau pembelian lain ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya. Ahli boleh mengumpul Mata untuk sebarang Pembelian Kelayakan yang dibuat pada atau selepas tarikh pendaftaran dalam Program. Untuk menerima Mata untuk Pembelian Kelayakan, anda mesti mengemukakan e-mel yang digunakan semasa mendaftar untuk Akaun Ganjaran di tempat jualan.  Jika membuat pembelian di laman web atau aplikasi mudah alih, anda tidak akan diberikan Mata Ganjaran jika anda tidak log masuk ke Akaun Ganjaran anda.  Jika beberapa tiket untuk Pembelian Layak dibeli, hanya Ahli yang membuat tempahan akan mendapat Mata untuk Pembelian Kelayakan, walaupun mana-mana tiket akan digunakan oleh individu yang juga Ahli Program. Apabila membeli berbilang tiket, Ahli bersetuju untuk membuat tempahan dengan niat baik untuk digunakan oleh Ahli dan tetamunya sahaja, dan bukan untuk sebarang tujuan lain, termasuk tanpa had, menjual semula, memberikan secara tidak dibenarkan, atau menyiarkan di laman web pihak ketiga.  Mata tidak akan diberikan kepada tiket yang dibeli oleh ejen pelancongan bagi pihak pelanggan mereka. 

Untuk mengumpul mata, Pembelian Kelayakan mesti dibayar secara tunai atau dengan kad kredit atau kad debit yang sah.  Pembelian yang dibuat dengan mana-mana mata wang lain, seperti menebus Mata Atau membayar dengan kad hadiah, hanya akan terakru Mata ganjaran untuk jumlah tersebut, jika ada, dibayar secara tunai atau kad kredit atau debit. Mata tidak akan diperolehi untuk jumlah yang ditebus oleh Mata Ganjaran, yang dibayar oleh kad hadiah, atau mana-mana bahagian di mana jenis mata wang yang berbeza daripada yang disebutkan digunakan.  Mata akan dikira sebagai harga Pembelian Kelayakan tolak cukai, diskaun, dan sebarang pengecualian lain yang dinyatakan di sini dan akan dibundarkan ke atas atau ke bawah kepada keseluruhan dolar terdekat. 

Apabila Pembelian Kelayakan dibuat, sebarang Mata Ganjaran yang mungkin diperolehi dianggap belum selesai dan oleh itu tidak tersedia untuk ditebus.  Mata akan diberikan dan tersedia untuk ditebus dalam masa 24 jam dari tarikh Acara dibeli melalui Pembelian Kelayakan. Apabila Mata Ganjaran tersedia untuk ditebus, ia dianggap Aktif. Ahli boleh melihat dan menjejaki Mata dengan log masuk ke akaun mereka. Acara yang dibeli melalui Pengalaman Kelayakan mesti dilengkapkan untuk mendapatkan Mata Ganjaran.  Jika Pembelian Kelayakan termasuk berbilang Acara untuk tarikh yang berbeza, bilangan Mata masing-masing menjadi Aktif apabila Acara yang sepadan berakhir. Pembelian Kelayakan tunggal boleh menyebabkan Mata Menjadi Aktif pada tarikh dan/atau masa yang berbeza jika berbilang Acara dibeli.  Pembatalan dan tidak hadir tidak akan mendapat Mata dan sebarang Mata yang mungkin telah diperolehi akan dibatalkan pada masa pembatalan atau tidak hadir. Sekiranya pengalaman pembelian yang layak dibatalkan oleh City Experiences, tetamu boleh menyimpan sebarang mata yang akan diperolehi jika pengalaman itu tidak dibatalkan oleh City Experiences. 

Pengumpulan Mata tidak memberi hak kepada ahli untuk mana-mana hak terletak hak.  Mata tidak boleh dibahagikan atau boleh dipindah milik, tidak mempunyai nilai tunai, bersifat promosi, tidak menimbulkan apa-apa harta atau apa-apa hak lain, dan tidak boleh diberikan, dipindahkan, ditukar, ditukar, dijual, diperdagangkan, ditukar, dibeli, atau berbakat. Semua Acara adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan yang berkenaan. 

  

 1. Mata Penebusan

Mata hanya boleh ditebus setelah mereka menjadi Aktif dan boleh ditebus secara peribadi, melalui telefon dengan pasukan pengalaman pelanggan kami, melalui laman web atau aplikasi mudah alih dengan memberikan alamat e-mel yang digunakan semasa mendaftar untuk Akaun Ganjaran atau log masuk ke Akaun Ganjaran Ahli.  Mata ganjaran hanya boleh ditebus untuk pembelian Acara melalui jenama yang mengambil bahagian.  Mata tidak boleh ditebus untuk pembelian, atau mana-mana bahagiannya, jenama yang tidak mengambil bahagian, kad hadiah (termasuk pengaktifan dan tambah nilai), cukai, petua, yuran perkhidmatan, yuran pendaratan atau pelabuhan, yuran pentadbiran, sewa peribadi atau jualan kumpulan, Jaminan Tiket, pembelian masa lalu, pembelian di atas kapal, atau minuman beralkohol.  Transaksi Penebusan berlaku apabila Mata Aktif ditebus pada pembelian daripada jenama yang mengambil bahagian yang tidak tertakluk kepada salah satu pengecualian ini.  Pembelian tunggal boleh dianggap sebagai Transaksi Penebusan dan Pembelian Kelayakan jika Mata Ditebus dan diperolehi dalam transaksi yang sama.    Ahli bertanggungjawab untuk sebarang baki pembayaran dalam Transaksi Penebusan, termasuk sebarang cukai atau yuran.  

Mata boleh ditebus untuk mengurangkan harga belian Acara yang layak pada kadar $1 untuk setiap 10 Mata Aktif.  Sebagai contoh, jika Ahli mempunyai 105 Mata Aktif, dia layak untuk menebus sehingga 100 Mata Aktif sehingga diskaun $10 untuk Acara yang layak dengan baki baki 5 Mata Aktif.  Sekiranya Ahli mempunyai 50 mata yang belum selesai dan 20 Mata Aktif, maka Ahli boleh menebus 20 Mata Aktif untuk diskaun $ 2 untuk Acara yang layak.   50 Mata Ganjaran belum selesai tidak boleh ditebus sehingga ia menjadi Aktif. Sekiranya Ahli menebus Mata Ganjaran pada Transaksi Penebusan untuk pembelian dalam mata wang yang bukan USD (Dolar AS), maka Mata Ganjaran akan ditebus pada kadar satu (1) unit mata wang pembelian (cth. $, £, €, CAD, dll.) untuk setiap 10 Mata Aktif. Mata wang yang berkenaan untuk Transaksi Penebusan atau Pembelian ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.  Baki Mata Ganjaran Ahli akan dikurangkan dengan bilangan Mata Ganjaran yang ditebus.  Sebarang Mata Yang mungkin diberikan pada Pembelian Kelayakan semasa Transaksi Penebusan akan menjadi Aktif selepas Acara yang dibeli melalui Pembelian Kelayakan selesai. 

Apabila membeli berbilang tiket, Ahli bersetuju untuk membuat tempahan untuk Transaksi Penebusan dengan niat baik untuk digunakan oleh Ahli dan tetamu jemputannya sahaja, dan bukan untuk tujuan lain, termasuk tanpa had, menjual semula, menyerahkan atau menyiarkan secara tidak dibenarkan di laman web pihak ketiga. 

Mata penebusan untuk Acara adalah tertakluk pada ketersediaan semasa membuat tempahan. Semua Acara yang dibeli melalui Transaksi Penebusan adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan yang berkenaan. 

  

 1. Tawaran Istimewa

We may offer special promotions from time to time in our sole discretion that allows Members to earn additional Points (“Bonus Points”) through special offers or other promotions.  Bonus Points may be temporary and may be redeemed by the <ember during a prescribed period, failing which such Bonus Points may expire.  Additional terms and conditions may be applicable in our sole discretion to any such special offers offering Bonus Points and communicated in conjunction with any such offers.  

Sebagai tambahan kepada Mata Ganjaran, Ahli juga boleh menerima manfaat tambahan dari semasa ke semasa seperti promosi khas, pilihan untuk pembelian tiket pendahuluan untuk Acara, dan faedah lain yang kami anggap sesuai mengikut budi bicara mutlak kami. 

  

 1. Penamatan

Selepas penamatan, penyertaan Ahli dalam Program dan semua Mata yang diperolehi, belum selesai atau Aktif, akan dibatalkan. 

Ahli boleh menamatkan keahliannya dalam Program pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui portal Hubungi Kami di laman web. 

Kami boleh, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau apa-apa liabiliti kepada mana-mana Ahli: 

(i)            mengubah suai, menggantung atau menamatkan keahlian Ahli dalam Program; 

(ii)           mengubah suai, menggantung, atau kehilangan semua atau sebahagian mata ganjaran Ahli; dan/atau 

(iii)          mengubah suai, menggantung, atau kehilangan penebusan Mata Ganjaran Ahli. 

 

Kita boleh mengambil tindakan ini jika kita percaya, mengikut budi bicara mutlak kita, bahawa 

(i)            keahlian atau penyertaan Ahli dalam Program ini tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang, terma, ordinan, atau peraturan yang berkenaan; 

(ii)           Ahli bertindak dengan cara yang tidak sesuai, penipuan, kasar, menyinggung perasaan, atau bermusuhan; 

(iii)          Ahli yang melanggar atau melanggar atau menggunakan Program dengan cara yang tidak konsisten dengan Terma Ganjaran ini, Terma atau Penggunaan, atau Terma Perkhidmatan yang berkenaan untuk Acara yang dibeli atau niat Program; 

(iv)         Ahli telah menyalahgunakan atau menyalahgunakan Program; 

(v)           aktiviti Akaun Ganjaran Ahli atau status keahlian melibatkan atau akibat daripada penipuan, ketidakjujuran, kecurian, atau cara lain yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar; 

(vi)         Ahli dengan sengaja cuba mendapatkan atau mengekalkan lebih daripada satu Akaun Ganjaran; atau 

(vii)        peruntukan manfaat Syarikat di bawah Program ini melanggar mana-mana undang-undang, terma, ordinan, atau peraturan yang berkenaan 

Hak-hak ini adalah tambahan kepada apa-apa remedi lain yang mungkin tersedia untuk kami di bawah undang-undang yang berkenaan dan kami mempunyai hak untuk mengambil tindakan pentadbiran dan/atau undang-undang yang sesuai yang kami anggap perlu mengikut budi bicara mutlak kami. 

 

 1. Dasar Point Forfeiture

Mata akan tamat tempoh dan akan hilang kerana ketidakaktifan akaun sebanyak 12 atau lebih bulan kalendar berturut-turut.  Aktiviti akaun dilengkapkan dengan memperoleh Mata Aktif atau menebus Mata Aktif. Ini boleh dilakukan sama ada dengan: 

 • membeli dan seterusnya memperoleh Mata Aktif pada Pembelian Kelayakan dan/atau
 • menebus Mata Aktif pada Transaksi Penebusan dan seterusnya melengkapkan Acara yang dibeli

Pembatalan atau tidak menunjukkan Acara tidak merupakan aktiviti akaun, walaupun Mata Telah ditebus dalam pembelian acara, untuk tujuan seksyen ini. Jika Ahli tidak mengekalkan status aktif selama lima (5) tahun berturut-turut, Akaun Ganjaran Ahli boleh dinyahaktifkan. Setelah Mata Dilucuthakkan, Mata Tidak dapat dikembalikan semula.  Ahli layak untuk mendapatkan Mata Ganjaran baru, melainkan Akaun Ganjaran Ahli telah dinyahaktifkan. 

Kami mungkin, mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk cara tambahan untuk memenuhi aktiviti akaun untuk tujuan Program. 

  

 1. Pembatalan
 • Jika Acara yang dibeli melalui Pembelian Kelayakan dibatalkan oleh mana-mana pihak, tiada Mata Ganjaran diperoleh dalam transaksi dan ia tidak layak sebagai aktiviti akaun.  
 • Jika Acara yang dibeli melalui Transaksi Penebusan dibatalkan oleh mana-mana pihak, maka bilangan Mata yang ditebus pada Transaksi Penebusan akan dilucut hak dan transaksi tidak layak sebagai aktiviti akaun.  

  

 1. Komunikasi Atur Cara

Dengan menyertai atau menyertai Program ini, Ahli bersetuju untuk menerima komunikasi mengenai Program ini, serta bahan pengiklanan dan pemasaran daripada Syarikat. Ahli boleh berhenti melanggan e-mel Syarikat pada bila-bila masa melalui pautan berhenti melanggan dalam e-mel tersebut; Walau bagaimanapun, jika Ahli berhenti melanggan e-mel Syarikat, Ahli mungkin tidak lagi menerima kemas kini e-mel mengenai manfaat Program. Ahli mesti memastikan e-mel dan maklumat hubungan mereka sentiasa terkini.  Syarikat atau Program tidak akan bertanggungjawab atas salah arah atau kehilangan mel atau apa-apa akibat daripadanya. 

  

 1. 10. Perubahan dalam Terma

Kecuali sebagaimana yang dilarang secara nyata atau dihadkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami berhak untuk mengubah, mengubah suai, mengehadkan, mengemas kini, mengemas kini, menghentikan, atau memadam apa-apa terma, syarat, atau dasar semua atau mana-mana bahagian Program, semua atau mana-mana bahagian Terma Ganjaran, dan/atau semua atau mana-mana bahagian mana-mana dasar, garis panduan, pendedahan, atau Soalan Lazim yang berkaitan dengan Program pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan atau tanpa notis. Kecuali dinyatakan sebaliknya, sebarang perubahan atau pengubahsuaian akan berkuat kuasa serta-merta apabila menyiarkan perubahan atau pengubahsuaian pada halaman ini, jadi sila semak semula dari semasa ke semasa.  Sekiranya Ahli terus mengambil bahagian dalam Program ini dengan mendapatkan Mata Ganjaran, menebus Mata Ganjaran, log masuk ke Akaun Ganjarannya atau sebaliknya mengambil bahagian dalam Program ini dengan cara apa pun setelah perubahan kepada Terma Ganjaran ini disiarkan, Ahli akan dianggap telah membaca, memahami dan tanpa syarat bersetuju dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Jika Ahli tidak bersetuju dengan Terma Ganjaran, dia mesti berhenti menyertai Program ini. 

  

 1. Privasi

Maklumat yang diberikan kepada kami semasa mendaftar untuk Akaun Ganjaran atau menyertai Program ini diproses mengikut Dasar Privasi kami.  Komunikasi maklumat yang berkaitan adalah penting untuk mentadbir Program dan memberi peluang kepada Ahli untuk memaksimumkan manfaat Program. Kami menghormati privasi maklumat peribadi Ahli. Sila semak Dasar Privasi kami untuk cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan menguruskan maklumat peribadi. 

  

 1. Penyelesaian Pertikaian

Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai Program ini. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara. 

Anda bersetuju bahawa sebarang tuntutan yang tidak dapat diselesaikan secara tidak rasmi dan yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk atau timbul daripada Program, akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat. Timbang tara yang mengikat akan ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") mengikut peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan program dan/atau Terma Ganjaran ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma Ganjaran ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan. 

Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas akan dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian. 

Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam seksyen ini tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Delaware dan pihak-pihak yang secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah itu.

 

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MENAHAN SYARIKAT YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL ("KUMPULAN HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG MENGAKIBATKAN (ATAU DIDAKWA BERLAKU) DARI PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM PROGRAM DENGAN CARA APA PUN YANG MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA GANJARAN INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan apa-apa fakta material yang berkaitan dengan Program ini. 

  

 1. 14. Penafian Waranti

PROGRAM DAN SEMUA MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN YANG DISERTAKAN ATAU SEBALIKNYA DISEDIAKAN KEPADA ANDA MELALUI PROGRAM INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG PERWAKILAN, JAMINAN ATAU SYARAT APA-APA JENIS. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PENYERTAAN ANDA DALAM MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG DITEMPAH ATAU DITEMPAH MELALUI LAMAN WEB AKAN MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI DAN SETIAP PENGIKLAN, PEMBERI LESEN, PEMBEKAL, PEGAWAI, PENGARAH, PELABUR, PEKERJA, EJEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN KONTRAKTOR LAIN MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, NYATA ATAU TERSIRAT BERKAITAN DENGAN PROGRAM ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM PROGRAM INI, TERMASUK BAHAWA PROGRAM INI BOLEH DIPERDAGANGKAN, BOLEH DIPERCAYAI, LENGKAP, TEPAT, SESUAI UNTUK TUJUAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU, BEBAS DARIPADA KECACATAN ATAU VIRUS, TIDAK MELANGGAR, DAPAT BEROPERASI SECARA TIDAK TERGANGGU, BAHAWA PENGGUNAAN PROGRAM OLEH MANA-MANA AHLI MEMATUHI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU UNTUK AHLI TERSEBUT, ATAU BAHAWA MAKLUMAT YANG DIHANTAR BERKAITAN DENGAN PROGRAM AKAN BERJAYA, TEPAT, DAN / ATAU DIHANTAR ATAU DITERIMA DENGAN SELAMAT. SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN DAN SYARAT TERSIRAT, JADI BEBERAPA PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA TETAPI AKAN TERPAKAI SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. 

  

 1. 15. Had Liabiliti

TERTAKLUK KEPADA UNDANG-UNDANG YANG BOLEH DIGUNAKAN, KAMI, BERSAMA-SAMA DENGAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, WAKIL, SEKUTU, ANAK SYARIKAT, DAN ENTITI INDUK ("PIHAK YANG DIKELUARKAN") TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PROGRAM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (A) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARIPADA PROGRAM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (A) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARIPADA PROGRAM, (B) AKSES KEPADA DAN PENGGUNAAN PROGRAM ATAU PENYERTAAN DALAM APA-APA PERISTIWA YANG ANDA BELI MELALUI PROGRAM, (C) APA-APA TINDAKAN ATAU PENINGGALAN MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA TINDAKAN YANG SALAH, CUAI, SENGAJA, SENGAJA, ATAU TIDAK DIBENARKAN, KECACATAN, PENINGGALAN ATAU KEINGKARAN DI PIHAK MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS ATAU PEKERJA ATAU EJEN MEREKA DALAM MELAKSANAKAN APA-APA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM ATAU ACARA, (D) APA-APA KECACATAN DALAM ATAU KEGAGALAN MANA-MANA KENDERAAN, PERALATAN, INSTRUMEN YANG DIMILIKI ATAU DIKENDALIKAN OLEH MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS, (E) APA-APA TINDAKAN ATAU PENINGGALAN YANG SALAH, SENGAJA, ATAU CUAI PADA MANA-MANA BAHAGIAN MANA-MANA PIHAK LAIN YANG TIDAK BERADA DI BAWAH PENGAWASAN LANGSUNG KAMI, KAWALAN ATAU PEMILIKAN, DAN/ATAU (F) APA-APA AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA DAN MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI YANG DISIMPAN PADA PELAYAN KAMI. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PROGRAM INI. AHLI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMASTIKAN AKAUN GANJARAN MEREKA SELAMAT. 

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGEHADAN PADA KEADAAN JAMINAN TERSIRAT ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. 

  

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma Ganjaran ini tidak akan berfungsi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Severability

Terma Ganjaran ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma Ganjaran ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan tersebut dianggap boleh dipisahkan daripada Terma Ganjaran ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. 18. Tajuk

Tajuk untuk setiap Terma Ganjaran ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja. Tajuk sedemikian akan diabaikan dalam tafsiran atau pembinaan mana-mana Terma Ganjaran ini. 

  

 1. Ketidakkonsistenan atau Ralat

Walaupun usaha terbaik kami untuk memastikan ketepatan, kesilapan kadang-kadang berlaku. Kami berhak untuk membetulkan kesilapan tersebut pada bila-bila masa. Sebarang pembetulan sedemikian boleh menyebabkan perubahan atau pengubahsuaian Akaun Mata Ganjaran atau Ganjaran Ahli. 

Sekiranya terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana terjemahan Terma Ganjaran, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai, mentadbir dan mengawal. 

  

 1. Keseluruhan Perjanjian

Terma Ganjaran ini, Terma Penggunaan, Terma Perkhidmatan yang berkenaan, dan Dasar Privasi yang dirujuk di sini merupakan keseluruhan pemahaman antara anda dan kami berkenaan dengan Program 

  

 1. Hubungi Kami

Untuk maklumat mengenai Program dan/atau keahlian anda dalam Program, sila Hubungi Kami.  Kami tidak bertanggungjawab untuk permintaan atau surat-menyurat yang hilang atau ditangguhkan dalam mel atau melalui Internet.

Terma dan Syarat Pengalaman Bandar mengikut Jenama

Terma dan Syarat Perkhidmatan 

Kemaskini terakhir: April 18, 2022 

Terma dan Syarat Perkhidmatan ini (selepas ini, "Terma dan Syarat") mengawal mana-mana Perkhidmatan yang dibeli, ditempah, ditempah, digunakan, atau mengambil bahagian dalam ("Pembelian") dari laman web City Experiences, melalui telefon melalui perkhidmatan pelanggan kami, di kiosk tiket, melalui sumber yang dibenarkan, secara langsung melalui laman web atau aplikasi mudah alih syarikat yang berkaitan, atau melalui mana-mana laman web gabungan City Experiences dan / atau aplikasi mudah alih (secara kolektif, "Platform Tiket").  Dengan membuat Pembelian mana-mana Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat berikut, Terma Penggunaan, dan Dasar Privasi. 

Terma dan Syarat ini ditawarkan bagi pihak seluruh Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower jadi apabila kami menyebut "Syarikat", "kami", "kami" atau "kami" dalam Terma dan Syarat ini, kami merujuk kepada syarikat yang berkaitan dalam Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower dari mana Perkhidmatan Dibeli. Terma Penggunaan dan Dasar Privasi dimasukkan ke dalam semua Terma dan Syarat dengan rujukan dan akan dimasukkan pada bila-bila masa Terma dan Syarat ini dirujuk. Untuk semua Pembelian, orang yang membuat Pembelian akan dianggap telah menerima Terma dan Syarat, Terma Penggunaan, dan Dasar Privasi yang berkenaan bagi pihak mana-mana dan semua Perkhidmatan tetamu telah Dibeli. 

TERMA DAN SYARAT INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN YANG MENGAWAL PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTARA KAMI DAN ANDA DAN PENAFIAN DAN PERUNTUKAN LAIN YANG MENGEHADKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA. SILA BACA DENGAN TELITI. 

Terma dan syarat khusus dikenakan untuk Perkhidmatan yang ditawarkan di bawah syarikat dan jenama yang berbeza dalam Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower ("Terma Khusus Perkhidmatan") dan merupakan sebahagian daripada Terma dan Syarat ini. 

Klik pada pautan dropdown untuk syarikat yang berkenaan untuk Perkhidmatan membaca terma dan syarat khusus untuk Perkhidmatan tersebut. Jika anda Membeli atau mengambil bahagian dalam mana-mana Perkhidmatan, anda akan terikat dengan Terma dan Syarat ini. 

Alcatraz City Cruises

Alcatraz City Cruises

 1. Terma Pembelian 
 • Anda tidak boleh membeli atau menempah sejumlah tiket untuk acara atau aktiviti yang melebihi had yang dinyatakan untuk acara atau aktiviti tersebut atau membuat lebih daripada sepuluh (10) Pembelian melalui Perkhidmatan dalam mana-mana tempoh 72 jam, sama ada untuk anda sendiri atau bagi pihak kumpulan. 
 • Anda mengesahkan bahawa anda membuat tempahan atau pembelian yang berkenaan bagi pihak peribadi anda, atau bagi pihak rakan dan / atau keluarga peribadi anda. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan komersial, seperti membeli tiket secara pukal atau untuk dijual semula.
 • Pembelian tidak disahkan sehingga anda menerima e-mel atau pengesahan bertulis Pembelian Perkhidmatan. Harga yang disahkan pada masa Pembelian dihormati untuk tarikh yang ditempah dalam Pembelian.
 • Harga yang disenaraikan di atau oleh Sumber Tiket adalah setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga Pembelian disahkan.
 • Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barang yang bersifat peribadi, atau makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang termasuk dalam Perkhidmatan. 
 • Pembayaran penuh dengan kad pembayaran, atau kaedah pembayaran lain yang dibenarkan jika dibenarkan oleh Sumber Tiket masing-masing, adalah perlu untuk Membeli Perkhidmatan.  Kami tidak mengenakan bayaran perkhidmatan untuk memproses kad kredit.
 • Anda mengesahkan maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon, dan nombor kad pembayaran yang berkaitan boleh digunakan untuk mengenal pasti dan/atau menghubungi anda secara peribadi dan alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan membuat Pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda.
 • Anda tidak akan dibenarkan menaiki kapal, atau mod pengangkutan lain yang berkaitan dengan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan, melainkan pada masa menaiki pesawat anda memberikan pengenalan yang sepadan dengan nama individu yang membuat tempahan yang berkenaan dan menunjukkan kad pembayaran yang digunakan berkaitan dengan tempahan yang berkenaan atas permintaan.

  

2. Perubahan & Pembatalan 

 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta. Sebarang perubahan kepada Pembelian mesti diminta terus melalui Alcatraz City Cruises dan bukan pembekal pihak ketiga pembelian dibuat, jika berkenaan. Anda boleh menghubungi kami di [email protected] atau 415.981.7625 untuk meminta perubahan kepada Pembelian.
 • Untuk meminta pembatalan, hubungi [email protected] atau 415.981.7625 atau pergi ke https://www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz/account/ untuk pembatalan yang tujuh puluh dua (72) jam atau lebih dari tarikh Perkhidmatan Dibeli dan Jaminan Tiket belum dibeli.
 • Pembatalan 72 jam atau lebih: Jika anda membatalkan Pembelian tujuh puluh dua (72) jam atau lebih sebelum tarikh Perkhidmatan Dibeli, bayaran anda untuk tempahan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya. 
 • Pembatalan kurang daripada 72 jam: Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada tujuh puluh dua (72) jam lebih awal daripada tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan tersebut melainkan kami boleh menjual semula tiket anda. Kami akan mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. 
 • Pembatalan dengan Jaminan Tiket: Jika anda telah membeli Jaminan Tiket dan anda membatalkan Pembelian anda dua puluh empat (24) jam atau lebih sebelum tarikh Perkhidmatan Dibeli, pembayaran anda untuk Pembelian tersebut akan dikembalikan sepenuhnya, tolak kos Jaminan Tiket. 
 • Pembatalan kurang daripada 24 jam: Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal daripada tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan tersebut, melainkan kami dapat menjual semula tiket anda. Kami akan mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. 
 • Bayaran balik yang berkenaan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kami menerima permintaan pembatalan anda.  Kami juga akan memberikan bayaran balik sekiranya berlaku keselamatan, keselamatan, atau penutupan serupa yang menghalang kami daripada menghormati Pembelian anda. Sekiranya kami tidak dapat menyediakan Perkhidmatan Dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami adalah untuk membayar balik kos sebenar yang anda bayar untuk Perkhidmatan Dibeli yang berkenaan yang tidak dapat kami sediakan.
 • Bayaran balik tidak akan diberikan kerana projek pembinaan di Pulau Alcatraz atau penutupan ruang dalaman yang terhasil, seperti Alcatraz Island Cellhouse.  Bayaran balik tidak akan diberikan kerana mandat kesihatan yang berkaitan dengan COVID-19 dari City and County of San Francisco, atau State of California, yang mempengaruhi ketersediaan pihak-pihak dalam lawatan Pulau Alcatraz, seperti yang dijelaskan pada masa Pembelian. 

 

3. Attire & Penutup Muka 

Selain mengikuti keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

4. Pendaftaran sebagai Penjual Perjalanan 

Alcatraz City Cruises, LLC didaftarkan di bawah undang-undang California sebagai penjual perjalanan, dan nombor pendaftarannya ialah 2094770-50.  Pendaftaran ini tidak merupakan kelulusan oleh State of California perkhidmatan atau tindakan kami. Undang-undang California menghendaki syarikat mempunyai akaun amanah atau bon sebagai cara perlindungan pengguna, dan Alcatraz City Cruises, LLC mempunyai bon yang dikeluarkan oleh RLI Insurance Company dalam jumlah $ 20,000.  Alcatraz City Cruises, LLC adalah peserta dalam Dana Pemulihan Pengguna Perjalanan. 

  

5. Hak untuk Menguruskan 

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

6. Perubahan kepada Terma 

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

 

7. Andaian Risiko 

Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

 

8. Privasi 

Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 

 

9. Undang-undang yang Mentadbir 

Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri California di Amerika Syarikat. 

 

10. Ganti rugi 

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

11. Penafian Liabiliti 

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

12. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara 

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. 30 Hari Hak untuk Memilih Keluar. Anda mempunyai hak untuk menarik diri dan tidak terikat dengan peruntukan pengecualian timbang tara dan tindakan kelas yang dinyatakan dalam bahagian di atas dengan menghantar notis bertulis mengenai keputusan anda untuk memilih keluar ke alamat berikut: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Jabatan Perkhidmatan Kumpulan, atau melalui faks ke 415.394.9904. Notis mesti dihantar dalam masa tiga puluh (30) hari dari penggunaan Perkhidmatan, jika tidak, anda akan terikat untuk menimbang tara pertikaian sesuai dengan syarat-syarat Seksyen tersebut. Sekiranya anda memilih keluar dari peruntukan timbang tara ini, kami juga tidak akan terikat oleh mereka
 5. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di San Francisco, California kecuali untuk tindakan mahkamah tuntutan kecil yang boleh dibawa ke mahkamah di mana anda tinggal. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 6. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

 

13. Bukan Penepian 

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

 

14. Keberkesanan 

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

 

15. Tugasan 

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Pelayaran Bandar Kanada

Pelayaran Bandar Kanada

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan / atau mengubah waktu berlepas dan / atau kembali yang dijadualkan tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan sebarang kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas dan/atau pemulangan yang dijadualkan. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan adalah tertakluk kepada polisi pembatalan di bawah.        

  

2. Perubahan & Pembatalan 

 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.
 • Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dibayar balik, tetapi boleh dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 
 • Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh menjadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal. 
 • Hanya Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal.   
 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

3. Kemasukan & Kemasukan 

 • Semua tetamu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan & keselamatan yang disiarkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan, setiap tetamu mesti memenuhi sebarang kriteria asrama atau penyertaan seperti yang disiarkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria asrama atau penyertaan boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat sebarang bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, di mana berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak di bawah umur yang disertakan, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda sebelum waktu berlepas anda yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, yang perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, perintah atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas adalah tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan sebarang beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani sebarang objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan mengikut cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau menyertai Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya adalah dilarang sama sekali.
 • Makanan dan minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap adalah dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap sebagai persetujuan untuk memaparkan imej atau rupa anda dalam mana-mana audio, video, atau paparan fotografi langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang dibuat, atau di, mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan tidak lewat daripada 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas waktu berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma & syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli untuk apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.

  

4. Pakaian 

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

5. Hak untuk Menguruskan 

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

6. Perubahan kepada Terma 

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

7. Andaian Risiko 

Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

8. Privasi 

Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
 

9. Undang-undang yang Mentadbir 

Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang wilayah Ontario di Kanada. 

  

10. Ganti rugi 

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

11. Penafian Liabiliti 

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel coronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat menular dan dipercayai merebak terutamanya dari hubungan orang ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; Walau bagaimanapun, di sebalik usaha pengurangan kami, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli parti anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN RISIKO TETAMU - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun usaha kami untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan bahawa pendedahan atau jangkitan tersebut boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kecederaan yang disebabkan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan diri, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau alami berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENGECUALIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menuntut, melepaskan, dan tidak membahayakan kami, pekerja, ejen, dan wakil kami, dari dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan apa-apa jenis yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Keluaran ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

 

12. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara 

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka akan difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di wilayah Ontario di Kanada. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

13. Bukan Penepian 

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

14. Keberkesanan 

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

15. Tugasan 

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

City Cruises UK

City Cruises UK

Walaupun sebahagian besar Terma dan Syarat merangkumi semua produk, sila ketahui variasi dari segi bergantung pada lokasi dan jenis perkhidmatan. Sila baca semua terma dengan teliti untuk melihat terma yang berkenaan dengan lokasi dan Perkhidmatan anda. 

 

 1. Perkhidmatan 
 • Bersiar-siar merangkumi perkhidmatan berjadual harian London antara Westminster, Bankside, Waterloo, Tower dan greenwich piers; Kapal Poole yang beroperasi dari Poole & Swanage Piers; dan layanan York beroperasi dari Kings Staith dan Lendal Landing Piers.
 • Pengalaman termasuk Thames Circular Cruise di London, Penyewaan Self Drive York, dan semua pelayaran yang menampilkan makanan, minuman atau hiburan yang disediakan.
 • Thamesjet merangkumi perkhidmatan bot kembung tegar berkelajuan tinggi di London.

  

2. Terma Pembelian 

 • Semua harga di laman web kami dipetik dalam Pounds Sterling.
 • Setelah dibeli, tiket tidak boleh dikembalikan.
 • Anda mesti mempunyai kertas atau e-tiket, yang sah, dibayar sepenuhnya, dan tersedia untuk pemeriksaan, untuk perjalanan yang dibuat.  Tiket mesti diserahkan sebelum memulakan atau kelihatan dan mampu diimbas pada peranti elektronik.
 • Anda mesti menyediakan tiket anda untuk pemeriksaan pada bila-bila masa semasa perjalanan anda dan anda mesti menyerahkannya untuk pemeriksaan jika diminta oleh ahli krew kami, Pegawai Polis atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa.
 • Semua tiket kekal sebagai milik kami dan anda mesti mengembalikannya kepada kami sebaik sahaja anda selesai menggunakannya jika kami meminta.
 • Tiket hanya boleh digunakan oleh orang yang mereka beli atau kepada siapa mereka dikeluarkan. Tiket boleh dikod dan diimbas sebelum menaiki pesawat. Mana-mana tiket yang disalin, dijual semula atau diteruskan untuk kegunaan selanjutnya adalah tidak sah.
 • Di mana tiket tersedia untuk perjalanan pada perkhidmatan lebih daripada satu pengendali, syarat-syarat pengendali masing-masing yang perkhidmatannya digunakan untuk setiap bahagian perjalanan akan terpakai kepada bahagian perjalanan tersebut. Syarat pengendali pihak ketiga boleh didapati atas permintaan.
 • Jika anda ingin melakukan perjalanan di luar ketersediaan tiket anda, atau sebelum atau selepas masa yang sah, anda mungkin diminta untuk membayar tambang tambahan. Kami berhak untuk menolak menaiki pesawat atau meminta anda turun jika tambang tambahan tidak dibayar.
 • Jika anda membeli tiket dengan kad kredit atau debit yang anda tidak mempunyai hak yang sah, tiket akan menjadi tidak sah dari tarikh terbitan dan anda akan bertanggungjawab untuk membayar tambang penuh untuk mana-mana perjalanan yang digunakan menggunakan tiket tersebut.
 • Walaupun kami cuba memastikan bahawa semua maklumat yang dipaparkan di laman web kami, terutamanya masa dan harga, adalah tepat, ada kemungkinan bahawa kesilapan mungkin berlaku. Jika kami mendapati ralat dalam harga tiket yang telah anda beli, kami akan cuba memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan sama ada untuk mengesahkan semula pembelian anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda atas apa-apa sebab, kami berhak untuk menganggap pembelian sebagai dibatalkan.
 • Jika anda mengemukakan tiket yang salah pada permulaan, kami berhak untuk menarik balik tiket, membatalkannya dan menolak perjalanan melainkan dan sehingga tiket lain telah dibeli pada harga yang betul untuk perjalanan yang dimaksudkan. Pembatalan di bawah mana-mana keadaan ini akan memberi anda bayaran balik penuh dari sebarang jumlah yang telah anda bayar.
 • Kaedah pembayaran yang diterima di jeti dan di atas kapal kami adalah Kredit Visa / Debit, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit / Debit Korporat Mastercard, American Express.
 • Kaedah pembayaran yang diterima dalam talian adalah Kredit / Debit Visa, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit / Debit Korporat Mastercard, American Express dan Maestro.
 • Bersiar
 • Anda boleh menaiki salah satu kapal persiaran kami dengan syarat anda mempunyai tiket yang sah dan tersedia untuk perjalanan anda. Perkhidmatan bersiar-siar kami sering dilindungi sehingga kami tidak dapat menjamin untuk menyediakan anda dengan tempat duduk, atau untuk menampung anda sama sekali, di atas kapal tertentu atau belayar. 
 • Kanak-kanak di bawah umur lima tahun boleh melakukan perjalanan secara percuma dengan syarat mereka ditemani oleh pemegang tiket dan tidak menduduki tempat duduk untuk pengecualian pelanggan yang membayar tambang penuh. Kemudahan ini terhad kepada maksimum tiga orang kanak-kanak bagi setiap pemegang tiket. Kanak-kanak berumur 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun termasuk boleh melakukan perjalanan mengikut kadar kanak-kanak kecuali pada perkhidmatan di mana ia diiklankan bahawa tiada tambang kanak-kanak tersedia. 
 • Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa (16 tahun +). 
 • Pengalaman
 • Tiket untuk produk 'pengalaman' adalah untuk pelayaran tertentu dan walaupun kami tidak dapat menjamin untuk menjalankan sebarang perkhidmatan tertentu, tiket yang sah memastikan bahawa terdapat ruang untuk penumpang yang ditunjukkan. Dalam keadaan yang luar biasa, sekiranya kami atas sebab-sebab yang tidak dijangka tidak dapat mengendalikan perkhidmatan, kami akan menghubungi anda seawal mungkin. 
 • Sesetengah pelayaran 'Pengalaman' terhad kepada orang dewasa sahaja. Harga dan Kategori Umur mungkin berbeza dari produk ke produk. Sila rujuk laman web kami untuk maklumat lanjut. 
 • Thamesjet
 • Thamesjet berhak untuk mengubah masa atau tarikh tempahan anda sekiranya bilangan penumpang minimum tidak dicapai tiga puluh minit sebelum berlepas. 
 • Penumpang perlu tiba di jeti permulaan tidak kurang dari 30 minit sebelum berlepas yang dijadualkan. Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin bermakna kami tidak dapat membenarkan anda menaiki pesawat. Anda tidak akan layak untuk penjadualan semula atau bayaran balik sekiranya lewat untuk berlepas yang dijadualkan. 
 • Tiket Gabungan
 • Sebarang tiket yang dikeluarkan oleh kami yang termasuk Tarikan Pihak Ketiga adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat penyedia tarikan yang berkaitan. Kami tidak mempunyai liabiliti berkenaan dengan prestasi atau penyediaan tarikan yang dijualnya sebagai ejen penyedia tarikan. 

  

3. Tiket Gantian & Bayaran Balik 

 • Jika tiket anda hilang, rosak atau tidak lagi boleh dibaca, kami boleh, mengikut budi bicara kami, menggantikannya secara percuma, dengan syarat kami boleh mengesahkan bahawa ia sah. Untuk mengesahkan pembelian anda, kami memerlukan rujukan tempahan City Cruises anda yang terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan ditunjukkan di halaman tiket asal. Sila ambil perhatian bahawa tidak mungkin untuk mengesahkan pembelian tiket anda dengan rujukan kad kredit atau debit anda kerana ini tidak mengandungi butiran tiket yang dibeli.
 • Kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh kegagalan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan, atau di mana kelewatan berlaku kepada perkhidmatan tersebut, atas apa-apa sebab. Walau bagaimanapun, kami mungkin, mengikut budi bicara kami, mempertimbangkan bayaran balik ke atas mana-mana tiket yang tidak digunakan atau hanya sebahagiannya digunakan sebagai akibat langsung daripada kegagalan di pihak kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan yang mana tiket itu dibeli.
 • Bayaran balik tidak akan diberikan selain daripada keadaan yang dinyatakan di atas.
 • Tiada bayaran balik boleh dilakukan selepas tarikh sah tiket telah berlalu. Semua permintaan untuk bayaran balik atau tiket gantian mesti dibuat secara bertulis kepada Pengurus Tempahan, City Cruises ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England dan disertakan dengan tiket yang berkaitan yang dibeli, rujukan tempahan City Cruises anda (terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan pada halaman tiket asal) dan sebarang rujukan pembayaran yang dikeluarkan apabila pembelian anda disahkan. Bayaran balik tidak boleh dibenarkan atau diurus niaga di mana-mana lokasi lain atau dengan cara lain.
 • Sebarang bayaran balik yang dipersetujui akan dibuat sepenuhnya mengikut budi bicara kami dan tanpa prejudis.
 • Kami berhak untuk menarik balik sebarang tiket pada bila-bila masa walaupun kami tidak akan melakukan ini tanpa alasan yang baik.
 • London: Jika produk menjadi tidak tersedia selepas transaksi dalam kapal, satu-satunya remedi adalah sama ada penggantian atau bayaran balik.

  

4. Penjadualan Semula & Perubahan 

 • Bersiar
 • London dan Poole: Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga dan termasuk hari perjalanan (Isnin hingga Ahad, sebelum 17:30) 
 • York: Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga 72 jam sebelum hari perjalanan untuk tempahan sehingga 10 orang (Isnin hingga Ahad, sebelum 17:30) 
 • Serta tempoh notis yang diperincikan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah. 
 • Pengalaman
 • Hari bekerja merujuk kepada ketersediaan kakitangan pejabat dan bukan hari operasi yang dilanjutkan dan sepanjang tahun. 
 • Semua produk 'Pengalaman' yang ditawarkan adalah berdasarkan pembelian tiket untuk tarikh dan masa tertentu. Tempahan yang dibuat untuk kurang daripada sepuluh orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Sebarang tempahan yang dibuat untuk sebelas hingga dua puluh orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya empat belas notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Tempahan untuk dua puluh satu hingga lima puluh lima orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh lapan notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Tempahan untuk lebih daripada lima puluh enam orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya 56 notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Serta tempoh notis yang diperincikan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan asal yang ditempah. 
 • York: Tidak termasuk malam parti yang bertahan.  Pindaan dibenarkan dengan notis 90 hari. 
 • Thamesjet
 • Tempahan untuk satu hingga empat orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk sebarang penjadualan semula tersebut. 
 • Tempahan untuk lima hingga dua belas penumpang boleh dipinda selagi notis empat belas hari diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk sebarang penjadualan semula tersebut. 
 • Perubahan tidak boleh ditampung dalam masa 72 jam selepas berlepas yang dijadualkan. 
 • Acara Khas untuk London dan Poole:
 • Tiket acara khas seperti Malam Tahun Baru akan mempunyai tempoh pembatalan yang berbeza dengan Pengalaman standard. Maklumat tersebut akan dimaklumkan pada masa tempahan dan akan dipaparkan di laman web kami. 

  

5. Pengelakan Tambang yang Disyaki & Gangguan Tiket 

 • Jika kami berfikir bahawa anda telah menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana tiket untuk menipu kami, kami boleh membatalkan tiket dan tidak mengeluarkannya semula. Jika ini berlaku, anda akan kehilangan hak untuk sebarang bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan. Jika alasan yang mencukupi wujud untuk kami percaya bahawa anda telah cuba menipu kami, maka kami boleh menghasut prosiding undang-undang terhadap anda.
 • Tiket anda tidak sah jika kami percaya bahawa ia telah diusik dengan sengaja, atau jika ia rosak sehingga tidak dapat dibaca. Dalam kes disyaki mengganggu, kami tidak akan menggantikannya dan anda mesti menyerahkan tiket jika diminta oleh ahli kakitangan kami.

  

6. Akses 

 • Sekiranya anda memerlukan penjaga atau mana-mana atendan lain, anda mesti mempunyai tiket yang sah untuk semua yang berkenaan dan semua penumpang mesti dapat menaiki dengan selamat dan segera sendiri atau dengan bantuan penjaga.
 • Poole:
 • Kapal yang beroperasi dari Poole dan Swanage Piers tidak boleh diakses dengan kerusi roda. Krew tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami. 
 • Jika anda berdaftar pekak, anda boleh ditemani oleh anjing pendengaran untuk orang pekak. 
 • London dan York:
 • Untuk mengelakkan kemalangan dan untuk kesihatan, keselamatan dan keselesaan penumpang kami tiada kerusi roda akan dibenarkan untuk menghalang sebarang akses kepada peralatan keselamatan dan menyelamatkan nyawa, gangways, tangga atau laluan. 
 • Jika anda menggunakan kerusi roda, anda mesti mempunyai pembantu yang mencukupi untuk membolehkan anda membuat perjalanan anda dengan selamat termasuk memulakan dan turun kapal. Krew tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami. Ini tidak terpakai kepada Thamesjet, sila lihat terma khusus untuk Thamesjet. 
 • Bersiar 
 • Tidak semua kapal kami telah direka atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Sekiranya anda berhasrat untuk melakukan perjalanan di atas kapal persiaran, anda mungkin perlu menunggu yang boleh diakses dengan kerusi roda. 
 • Walaupun di atas kapal yang direka atau disesuaikan untuk akses kerusi roda, anda mungkin tidak dapat duduk di kerusi roda di meja dan, atas sebab keselamatan, anda mungkin diminta untuk bergerak dari kerusi roda anda ke tempat duduk tetap, dalam hal ini kerusi roda akan disimpan di tempat yang selamat. Kami mempunyai ruang yang terhad untuk menampung kerusi roda di atas kapal dan oleh itu kami terhad dalam jumlah yang boleh kami bawa. Kita mungkin tidak dapat menyimpan dan membawa kerusi roda elektronik yang lebih besar atau lebih berat. Untuk mengelakkan kekecewaan, sila hubungi kami sebelum melakukan perjalanan. 
 • Pengalaman 
 • London: Apabila merancang untuk menempah mana-mana produk 'Pengalaman' kami, sila hubungi Jabatan Tempahan kami terlebih dahulu untuk menyemak kesesuaian akses. 
 • York: Kapal York tidak dapat menampung akses kerusi roda pada mana-mana pelayaran pengalaman. 
 • Thamesjet 
 • Kapal Thamesjet, atas sebab keselamatan, tidak direka atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Penumpang mestilah bergerak secara bebas. 
 • Semua penumpang mesti bergerak secara bebas untuk masuk dan keluar dari kapal kami. Walaupun dalam cuaca tenang terdapat pergerakan kapal semasa memulakan dan turun yang boleh mengakibatkan pergerakan dari jeti. 
 • Tempat duduk di Thamesjet adalah 37 inci lebar. Tempat duduk direka untuk menampung dua orang dewasa. Jika anda tidak dapat duduk dengan selesa dengan orang dewasa lain di sebelah anda atas apa-apa sebab, anda mungkin ditolak kebenaran untuk melakukan perjalanan yang anda minta. Sekiranya ruang dan penjadualan membolehkan anda ditawarkan perjalanan alternatif tetapi ini tidak dapat dijamin. 

  

7. Bagasi, Kepunyaan, & Haiwan 

 • Kami berhak untuk menyekat pengangkutan mana-mana bagasi apabila terdapat keperluan untuk meningkatkan keselamatan dan menolak kebenaran untuk anda mengambil apa-apa barang sama sekali ke atas kapal.
 • Anda tidak boleh mengambil apa-apa bahan berbahaya atau keradangan.
 • Bersiar-siar & Pengalaman 
 • Atas sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, kami perlu mengehadkan jumlah dan jenis bagasi, termasuk kerusi tolak dan troli membeli-belah, yang boleh anda bawa bersama anda pada perkhidmatan kami. Anda boleh, mengikut budi bicara krew, membawa bersama anda perkara-perkara berikut, dengan syarat mereka tidak menghalang akses kepada keselamatan dan peralatan menyelamatkan nyawa, gangways, tangga atau laluan dan tidak diletakkan di tempat duduk: 
 • Bagasi peribadi 
 • Kerusi tolak dan buggies 
 • Prams 
 • Item lain dengan syarat mereka tidak dianggap mungkin mencederakan sesiapa 
 • London dan Poole: Basikal 
 • Tiada haiwan selain Anjing Pemandu atau Anjing Pendengaran (dan anjing yang berkelakuan baik untuk Poole dan York) dibenarkan masuk ke kapal bersiar-siar atau pengalaman kami.  Anjing-anjing ini mesti memimpin sepanjang perjalanan 
 • Thamesjet
 • Atas sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, hanya barang bagasi tangan kecil dibenarkan di atas kapal Thamesjet. Atas budi bicara kakitangan, dan sepenuhnya atas risiko anda sendiri, barang-barang yang lebih besar boleh ditinggalkan di pantai untuk pengumpulan pada akhir perjalanan anda. 
 • Adalah dikesali, bahawa atas sebab keselamatan, kami tidak dapat membawa haiwan dalam apa jua bentuk termasuk anjing pemandu dan anjing pendengaran. Anjing pemandu dan anjing pendengaran boleh dibenarkan ke platform asrama dengan kebenaran dan notis terlebih dahulu. 

  

8. Harta Yang Hilang 

 • Kami berurusan dengan harta yang hilang mengikut prosedur harta benda kami yang hilang, yang tersedia untuk pemeriksaan atas permintaan.
 • Jika anda mendapati mana-mana harta yang tidak dijaga di atas kapal atau kemudahan kami, jangan sentuh tetapi sila maklumkan kepada anak kapal dengan segera.
 • Jika kita fikir harta yang tidak dijaga mungkin merupakan ancaman keselamatan, polis atau perkhidmatan keselamatan boleh dipanggil untuk hadir dan barang-barang itu boleh dimusnahkan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan dalam mengembalikan harta yang ditinggalkan di kapal kami.
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengumpul harta yang hilang. Jika anda meminta bahawa harta tersebut dihantar kepada anda dan kami bersetuju untuk membuat pengaturan sedemikian, ini adalah dengan syarat bahawa anda bertanggungjawab, terlebih dahulu, untuk apa-apa kos yang ditanggung.

  

9. Fotografi 

 • Pembelian tiket, memasuki premis kami, dan / atau mengambil bahagian dalam perjalanan dianggap sebagai persetujuan untuk mempunyai imej atau rupa anda muncul dalam mana-mana audio, video, atau paparan fotografi langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau pembiakan lain yang dibuat, atau di, mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Anda juga bersetuju bahawa hak cipta dan harta intelek yang mengekalkan imej tersebut kekal dengan kami dan/atau pihak ketiga yang diberi kuasa. 

  

10. Kesihatan & Keselamatan 

 • Untuk keselamatan anda sendiri dan keselamatan orang lain, anda mesti mengikuti arahan yang diberikan oleh anak kapal kami semasa memulakan / turun atau di atas kapal mana-mana kapal kami. Arahan atau nasihat yang terkandung dalam notis keselamatan di atas kapal hendaklah diikuti.
 • Atas sebab keselamatan, anda tidak boleh merokok (kecuali di kawasan merokok yang ditetapkan) di kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.
 • Atas sebab keselamatan, anda tidak boleh menggunakan kasut roda, bilah roller, hoverboard, papan selaju atau sebarang peralatan yang serupa pada kapal kami atau sebarang kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.
 • Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk melakukan sebarang perjalanan yang mana mereka mempunyai tiket. Sekiranya terdapat sebarang keraguan penumpang yang berpotensi perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan.
 • Di sesetengah kapal, meja dan kerusi dipasang dan tidak boleh dipindahkan. Penumpang mudah alih yang lebih besar atau kurang mungkin tidak dapat mengakses tempat duduk tersebut. Sila dapatkan maklumat lanjut sebelum membuat tempahan atau menaiki pesawat.
 • Thamesjet
 • Jaket kalis air dan jaket keselamatan akan disediakan kepada penumpang. Pemakaian jaket keselamatan adalah wajib. Ini adalah harta City Cruises ltd. dan mesti dikembalikan pada akhir perjalanan. Sekiranya jaket keselamatan dinaikkan secara manual dan / atau rosak apabila tiada kecemasan berlaku caj sebanyak £ 50 setiap jaket akan dikenakan kepada nama utama pada tempahan. 
 • Thamesjet tidak boleh bertanggungjawab terhadap keadaan cuaca semasa perjalanan. Sila berpakaian sesuai untuk keadaan yang mengingati sungai selalunya lebih sejuk daripada pantai. Kasut rata disyorkan dan kasut bertumit tinggi atau kasut lain yang dianggap mungkin berpotensi merosakkan bot tidak dibenarkan di atas kapal. 
 • Atas sebab keselamatan, keperluan ketinggian minimum untuk perjalanan di Thamesjet ialah 135 cm. Susunan tempat duduk di Thamesjet adalah semata-mata mengikut budi bicara Kapten dan tempat duduk depan memerlukan penumpang berada jauh di atas ketinggian minimum kerana jurang yang lebih besar antara tempat duduk dan pegangan tangan. 
 • Semua kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa. 
 • Pengambilan makanan atau minuman di atas kapal Thamesjet tidak dibenarkan. 
 • Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk menaiki bot laju ini dan jika ada keraguan perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan. Tanpa menyeluruh, Thamesjet tidak disyorkan untuk orang yang menderita keadaan tulang belakang atau lain-lain, epilepsi, pening, diabetes, angina atau keadaan jantung. Ibu hamil tidak boleh melakukan perjalanan di mana-mana peringkat kehamilan. 

 

11. Kelakuan 

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, yang perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, perintah atau disiplin yang baik. 

  

12. Liabiliti & Had 

 • Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan diri yang timbul daripada kecuaian kami tidak boleh melebihi had di bawah Konvensyen Had Liabiliti untuk Tuntutan Maritim 1976 dan SI 1998 No. 1258 perenggan 4(b) dan 7(e). ( LLMC 1976 ) Ini mengehadkan liabiliti kami kepada 175 000 hak menarik khas bagi setiap penumpang.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, kerosakan atau kelewatan kepada mana-mana orang atau harta benda mereka semasa memulakan atau turun dari kapal atau semasa pelayaran melainkan kerugian atau kerosakan tersebut disebabkan oleh kecuaian anak kapal (termasuk Master) di atas kapal.
 • Penumpang dinasihatkan untuk mengehadkan barang berharga dan harta benda yang dibawa ke atas kapal yang boleh dibawa dengan selamat. Semua harta peribadi adalah tanggungjawab penumpang dan mesti disimpan bersama mereka pada setiap masa.
 • Liabiliti kami untuk kehilangan atau kerosakan harta benda tidak boleh melebihi had yang dinyatakan mengikut LLMC 1976.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit termasuk kehilangan keuntungan.
 • Sekiranya LLMC 1976 tidak terpakai maka had liabiliti seperti dalam Konvensyen Athens 1974 dimasukkan secara kontrak ke dalam kontrak ini.
 • Setakat llMC 1976 terpakai:
 • Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi atau kehilangan atau kerosakan kepada bagasi dan barang berharga yang timbul daripada kecuaian kami adalah terhad mengikut terma-termanya; 
 • Kami berhak mendapat manfaat daripada semua batasan, hak dan kekebalan yang diberikan oleh LLMC 1976 ; Dan 
 • Sebarang kerosakan yang perlu dibayar oleh kami sehingga had LLMC 1976 akan dikurangkan mengikut kadar kecuaian penyumbang oleh penumpang dan dengan potongan maksimum (jika berkenaan) yang dinyatakan dalam LLMC 1976 
 • Kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap sebarang gangguan kepada perkhidmatan sekiranya bertindak balas terhadap arahan daripada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, MCA, PLA dan mana-mana Perkhidmatan Kecemasan.
 • Kami tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang pembatalan atau kelewatan atau kerugian lain yang timbul daripada keadaan cuaca, pasang surut, tindakan Tuhan, mogok, keganasan, tindakan pihak ketiga atau perkara lain di luar kawalan kami.
 • Kami berhak, apabila perlu dan tanpa notis, untuk mengubah jadual waktu atau mengarahkan semula kapal atas sebab keselamatan atau menghentikan mereka melawat jeti. Walaupun apa-apa tindakan sedemikian akan menjadi luar biasa, kami tidak menjamin untuk mengendalikan sebarang perkhidmatan mengikut jadual yang diterbitkan, atau sama sekali.

  

13. Komen dan Maklum Balas Pelanggan 

 • Sebarang aduan penumpang hendaklah dibuat dalam tempoh empat belas hari selepas acara tersebut. Sekiranya anda perlu membincangkan sebarang elemen pelayaran anda, sila hantarkan akaun bertulis terperinci kepada Pasukan Khidmat Pelanggan kami termasuk nombor rujukan tempahan anda
 • Untuk menghubungi Pasukan Khidmat Pelanggan City Cruises:
 • Melalui e-mel: [email protected] 
 • Melalui pos: City Cruises Ltd 
 • Pasukan Khidmat Pelanggan 
 • Unit 6, 1 Mill Street, Scott's Sufferance Wharf
  London, SE1 2DF, England 
 • Apa yang diharapkan:
 • Anda perlu membuat pengakuan dalam tempoh tiga hingga lima hari bekerja selepas menerima aduan anda. Siasatan penuh akan mengambil masa dalam tempoh 10 hingga 14 hari bekerja. Sila ambil perhatian bahawa acara khas mungkin mengambil masa sehingga 28 hari bekerja. 
 • Jika anda mengadu bagi pihak orang lain, sertakan persetujuan bertulis mereka dengan e-mel anda kerana ini akan mempercepatkan proses. 
 • Pasukan Khidmat Pelanggan akan berhasrat untuk bertindak balas sepenuhnya kepada aduan anda dalam masa yang dipersetujui, bagaimanapun, jika isu itu rumit, sebarang kelewatan akan dijelaskan dan anda akan dimaklumkan tentang kemajuan. 

  

14. Undang-undang & Bidang Kuasa 

 • Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau tuntutan antara City Cruises dan mana-mana penumpang yang tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan maka pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang pertikaian tersebut akan diputuskan oleh undang-undang Inggeris.
 • Pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang pertikaian akan diselesaikan oleh mahkamah Inggeris yang akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.
 • Jika anda telah membeli tiket anda melalui pihak ketiga/ejen, sila klik DI SINI.

Pelayaran Bandar AS

Pelayaran Bandar AS

 1. Terma Pembelian 
 • Semua pembayaran adalah AKHIR dan TIDAK BOLEH DIBAYAR BALIK.
 • Sila daftar masuk dengan nombor pengesahan anda dan nama keluarga anda semasa ketibaan.
 • Kami TIDAK DAPAT membayar pampasan atau menjadualkan semula mana-mana tetamu yang terlepas pelayaran mereka kerana lalu lintas atau sebarang keadaan lain.
 • Tempahan diambil berdasarkan ruang yang tersedia dan tidak disahkan sehingga pembayaran diterima.
 • Sebarang diskaun atau kupon mesti dinyatakan pada masa pembayaran.
 • Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barang yang bersifat peribadi, atau makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang termasuk dalam Perkhidmatan. 
 • Caj perkhidmatan, yuran pentadbiran, yuran pendaratan, dan / atau cukai negeri dan tempatan boleh dikenakan untuk Pembelian anda bergantung pada lokasi Perkhidmatan.  Ini tidak mewakili tip atau ganjaran untuk kakitangan perkhidmatan kami.
 • Sebarang Bayaran Pendaratan tambahan untuk pelayaran California, dan Caj Pentadbiran untuk pelayaran New York, mengimbangi pelbagai kos yang unik untuk operasi perniagaan maritim. Ini mungkin termasuk pembaikan kemudahan Pelabuhan khusus yang diperlukan, pembayaran sewa peratusan, kewajipan penjagaan kesihatan pekerja dan yuran lain, lesen, kos pengawalseliaan, alam sekitar dan keselamatan maritim. Baik Yuran Pendaratan atau Caj Pentadbiran tidak akan menjadi ganjaran dan tidak akan diagihkan kepada pekerja kami. 
 • Sebagai tambahan kepada cukai jualan, kami mungkin dinilai cukai oleh beberapa kerajaan tempatan kami untuk menggunakan pelabuhan untuk Perkhidmatan tertentu. Mereka dibayar secara langsung dan sepenuhnya kepada kerajaan tempatan bandar yang sesuai. 

  

2. Perubahan & Pembatalan 

 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.
 • Jika anda perlu membuat perubahan pada pesanan anda, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya." Di sini, anda akan dapat menambah tetamu, meningkatkan atau menukar tarikh.  
 • Jika anda ingin duduk dengan seseorang yang memegang tempahan sedia ada, anda mesti mempunyai nombor tempahan tempahan sedia ada untuk membuat permintaan. Jika tidak, kami perlu bercakap dengan pemegang tempahan secara langsung.
 • Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket boleh dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal.
 • Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh menjadualkan semula atau membatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal dengan bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.
 • Jaminan Tiket tidak tersedia pada pelayaran terpilih, seperti pelayaran percutian, khusus atau perkongsian atau pengalaman lain seperti yang ditunjukkan
 • Pembatalan tidak boleh diterima dalam talian melainkan Jaminan Tiket dibeli.
 • Sekiranya kami membatalkan acara atas apa-apa sebab, tetamu utama yang disenaraikan dalam tempahan akan dihubungi melalui telefon dan e-mel (sila pastikan semua maklumat hubungan pada tempahan anda adalah betul). Jika kami membatalkan acara, setiap tempahan akan diberi pilihan untuk menjadualkan semula, memindahkan dana berbayar ke kad hadiah, atau dikembalikan
 • Untuk semua pertanyaan lain sila berbual dengan kami di laman web kami atau hubungi kami di 888-957-2634 Isnin-Ahad 7 pagi-9 malam CST.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Semua tetamu mesti mendaftar masuk sebelum menaiki pesawat pada hari pelayaran mereka.
 • Kapal kami berlepas dengan segera pada masa yang dijadualkan. Sekiranya cuaca melampau yang jarang berlaku, kapal anda akan diadakan di tepi dok.
 • Semua kapal dan perkhidmatan, termasuk waktu berlepas dan/atau pulang, tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
 • Sila hubungi atau berbual untuk akses kerusi roda kerana beberapa kapal kami tidak dapat diakses.
 • Dengan mematuhi keperluan Pengawal Pantai A.S., ID foto diperlukan untuk semua penumpang berumur 18 tahun ke atas.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap sebagai persetujuan untuk memaparkan imej atau rupa anda dalam mana-mana audio, video, atau paparan fotografi langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang dibuat, atau di, mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, yang perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, perintah atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas adalah tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan sebarang beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani sebarang objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan mengikut cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, tidak dibenarkan pada bila-bila masa. Merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap hanya dibenarkan di kawasan merokok luar yang ditetapkan.

  

 1. Attire & Penutup Muka
  Selain mengikuti keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

 1. Hak untuk Menguruskan

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
   
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara dari mana Perkhidmatan berlepas. 

  

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan. 

 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

 1. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Sejauh mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka akan difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di negeri dari mana Perkhidmatan berlepas. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Severability

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1.  Tugasan

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Lawatan Devour

Lawatan Devour

 1. Pembayaran 

Syarikat dapat menerima kaedah pembayaran berikut: Mastercard, Visa, American Express, dan Discover. 

Syarikat memerlukan bayaran penuh sebelum lawatan / perkhidmatan untuk menjamin tempahan anda. Pembayaran anda akan diproses oleh Walks LLC (Syarikat Liabiliti Terhad Delaware), tempahan dan pemproses pembayaran untuk devourtours.com. Pembayaran anda akan dinyatakan pada kad anda sebagai: POS DEBIT WALKS, LLC 

Semua lawatan diatur dan diatur oleh Syarikat, bagaimanapun, elemen berjalan kaki / lawatan berpandu anda boleh disediakan oleh pihak ketiga di bawah kontrak dengan Syarikat. 

Setelah pembayaran dikeluarkan dan jaminan tempahan, semua tetamu akan mematuhi 100% pematuhan kepada Polisi Terma & Syarat berikut. Sekiranya timbul sebarang keraguan atau pertikaian dengan Terma & Syarat tersebut sebelum membuat tempahan, tetamu diminta untuk menghubungi Syarikat sebelum mengesahkan tempahan. 

BAYARAN PENDAHULUAN PENUH PERKHIDMATAN 

Oleh kerana perancangan, logistik, dan pengeluaran tiket yang kompleks yang masuk ke dalam lawatan tetamu, Syarikat tidak dapat menjamin sebarang lawatan tanpa bayaran penuh di muka. Sila sahkan bahawa perkhidmatan dan kos yang dipaparkan dalam keranjang belanja anda adalah betul sebelum memuktamadkan pembayaran. 

MATA WANG 

Lawatan yang disenaraikan di laman web ini dipaparkan, berharga dan diproses dalam $ (Dolar AS). Tetamu menerima sebarang dan semua bayaran yang berkaitan dengan lawatan tempahan menggunakan kad kredit. Perisian tempahan berlesen menetapkan semua kadar pertukaran secara dalaman, dan ejen perkhidmatan pelanggan tidak mempunyai kawalan ke atas sebarang kadar yang dipaparkan di halaman. Tetamu harus mengambil perhatian bahawa sebarang kadar langsung yang disenaraikan di laman web pihak ketiga, seperti yang ditetapkan oleh xe.com atau fxstreet.com, hanya dimaksudkan sebagai kadar Antara Bank untuk transaksi melebihi $ 1 juta, dan tidak boleh difahami sebagai kadar pengguna umum. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertukaran, mata wang, atau pilihan pembayaran, sila hubungi Syarikat terlebih dahulu sebelum membuat tempahan. 

KELEWATAN LAWATAN BERKUMPULAN / LAWATAN PERIBADI / PERKHIDMATAN PEMINDAHAN PERIBADI 

Setelah menempah perkhidmatan, anda akan menerima e-mel pengesahan yang memperincikan lokasi mesyuarat dan masa mesyuarat tertentu. Tetamu diminta untuk tiba ke titik mesyuarat 15 minit sebelum permulaan lawatan. Berikan diri anda masa yang mencukupi untuk mencapai titik mesyuarat. Sekiranya anda atau rakan perjalanan anda terlambat atau memerlukan bantuan dalam mencari titik pertemuan, sila hubungi pejabat kami di nombor yang diberikan dalam e-mel pengesahan anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, namun adalah tanggungjawab utama anda untuk mencapai titik pertemuan tepat pada waktunya. Pengendali tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk tiba di titik mesyuarat lawatan tepat pada masanya. Sila lihat klausa tiada ketibaan lewat pada polisi pembatalan. 

PEMBATALAN 

Membatalkan atau meminda tempahan dengan devourtours.com boleh menyebabkan yuran pembatalan/pindaan dikenakan oleh devourtours.com, seperti yang digariskan pada polisi pembatalan. 

Sebarang pembatalan/pindaan mesti disampaikan melalui e-mel kepada: [email protected] 

Atau melalui telefon: 

Dari AS (bebas tol): +1 (415) 969-9277 

Sepanyol: +34 944 581 0221 

Tempahan dianggap berjaya dibatalkan atau dipinda hanya selepas Syarikat menghantar pemberitahuan yang berjaya melalui e-mel dan yuran pembatalan/pindaan dinilai. 

 

2. Kod Promosi 

Sekiranya anda mempunyai kod kupon atau layak mendapat diskaun, ia mesti digunakan SEBELUM membeli. Hubungi kami untuk maklumat lanjut. Devourtours.com tidak boleh menggunakan sebarang diskaun retroaktif. Kod promosi tidak boleh disusun, disatukan, dipindahkan atau digunakan semula, melainkan dinyatakan sebaliknya. Semua kod promosi mempunyai tarikh tamat tempoh, sama ada eksplisit atau tidak. Tarikh tamat tempoh ditetapkan pada 1 tahun dari pengeluaran apabila tiada tarikh dinyatakan secara jelas. 

 

3. Pengenalan yang sah 

Sila pastikan bahawa semua ahli parti anda mempunyai ID yang sah pada mereka pada hari lawatan. Ini amat penting bagi tetamu yang telah memenuhi syarat untuk pengurangan berdasarkan umur atau status pelajar. Pelajar harus membawa ID foto yang sah ke setiap lawatan. 

 

4. Bayaran Balik Perkhidmatan Yang Tidak Digunakan 

Semua lawatan Devourtours.com dijual sebagai pakej keseluruhan; oleh itu, tidak akan ada tawaran bayaran balik separa untuk bahagian perkhidmatan yang telah diputuskan oleh tetamu untuk tidak menggunakan. Sekiranya tetamu mempunyai tiket pra-pembelian ke mana-mana laman web yang dilawati, atau lawatan atau lawatan tapak yang serupa dengan lawatan yang ditempah dari vendor luar, Syarikat tidak bertanggungjawab / bertanggungjawab untuk pembayaran balik atau prorating apa-apa yuran tersebut. 

INSURANS PERJALANAN 

Syarikat sangat mengesyorkan para tetamu mengatur insurans perjalanan untuk melindungi pembatalan dan kelewatan kerana keadaan yang tidak dijangka, atau yang di luar semua kawalan (contohnya cuaca buruk, mogok, peristiwa seismik). Ia juga disyorkan tetamu mengatur insurans perubatan dan peribadi untuk menampung sebarang perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, kehilangan barang-barang peribadi, atau kemalangan perjalanan lain. Tetamu bersetuju kedua-dua Syarikat dan mana-mana pengendali rakan kongsi tempatan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keadaan yang tidak dijangka, dan menjadikan kedua-dua pihak tidak berbahaya. Semua tuntutan pembayaran balik untuk insurans mesti melalui penyedia insurans, dan bukan melalui Syarikat. 

 

5. Liabiliti 

Syarikat dan laman web, jenama, anak syarikat, entiti gabungan, pekerja dan ejennya hanya bertindak sebagai ejen untuk pelbagai pembekal pihak ketiga yang menyediakan pengangkutan, bersiar-siar, membimbing, iringan, pengiring, aktiviti, atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan mana-mana lawatan yang ditempah. Perkhidmatan sedemikian adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembekal tersebut. Syarikat dan pekerja masing-masing tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana orang atau entiti pihak ketiga yang, atau tidak, menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk perjalanan, lawatan dan bentuk pengangkutan ini, dan, akibatnya, tidak mengekalkan sebarang kawalan ke atas kakitangan, peralatan, atau operasi pembekal ini, dan tidak bertanggungjawab untuk dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecederaan peribadi, kematian, kerosakan harta benda, atau kerugian lain, kemalangan, kelewatan, kesulitan, atau ketidakteraturan yang mungkin disebabkan oleh sebab (1) penyakit, cuaca, mogok, permusuhan, peperangan, tindakan pengganas, tindakan alam semula jadi, undang-undang tempatan atau sebab-sebab lain (2) apa-apa tindakan yang salah, cuai, sengaja, atau tidak dibenarkan, kecacatan, peninggalan atau keingkaran di pihak mana-mana pembekal pelancongan, atau pekerja atau ejen lain dalam melaksanakan perkhidmatan ini, (3) apa-apa kecacatan atau kegagalan mana-mana kenderaan, peralatan, instrumen yang dimiliki, dikendalikan atau sebaliknya oleh mana-mana pembekal ini, atau (4) apa-apa tindakan atau peninggalan yang salah, sengaja, atau cuai di mana-mana bahagian mana-mana pihak lain yang tidak berada di bawah pengawasan langsung, kawalan atau pemilikan Syarikat. Semua perkhidmatan dan penginapan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan negara di mana ia disediakan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa bagasi atau barangan peribadi mana-mana individu yang mengambil bahagian dalam lawatan atau perjalanan yang diatur olehnya. Pelancong individu bertanggungjawab untuk membeli polisi insurans perjalanan, jika dikehendaki, yang akan meliputi perbelanjaan yang berkaitan dengan kehilangan bagasi atau barangan peribadi. 

 

6. Force Majeure 

Sekiranya laman web, tarikan, atau lawatan pada jadual perkhidmatan pelancongan / jadual perjalanan anda ditutup kerana force majeure, termasuk mogok atau penutupan lain yang tidak dijangka, Syarikat akan melakukan yang terbaik untuk menghubungi tetamu secepat mungkin, dan menawarkan penggantian yang sesuai, menjadualkan semula perkhidmatan yang berbeza, atau memberikan bayaran balik, menunggu ketersediaan dan mengikut budi bicara Syarikat penuh. 

 

7. Pertikaian 

Terma & syarat ini adalah perjanjian ditadbir oleh undang-undang A.S. dan, sekiranya berlaku pertikaian yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, bidang kuasa eksklusif diberikan di mahkamah A.S. Tetamu bersetuju bahawa apa-apa kontroversi antara pihak-pihak kepada perjanjian ini yang melibatkan pembinaan atau permohonan mana-mana terma, peruntukan, atau syarat-syarat perjanjian ini, hendaklah atas permintaan bertulis mana-mana pihak yang disampaikan pada yang lain, dikemukakan terlebih dahulu kepada pengantaraan dan kemudian jika masih tidak dapat diselesaikan untuk mengikat timbang tara. Tetamu bersetuju bahawa Syarikat akan menetapkan tempat dan bidang kuasa bagi sebarang saman yang timbul daripada pertikaian. 

 

8. Ketaksahan Separa 

Jika mana-mana peruntukan dasar ini dipegang oleh Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan yang tinggal hendaklah diteruskan berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya tanpa terjejas atau tidak sah dalam apa-apa cara sekalipun. 

 

9. Pembendungan Keseluruhan Dasar 

Dasar terma dan syarat ini menggabungkan terma Dasar Privasi Syarikat dengan rujukan ini, tetapi sebaliknya adalah dokumen bebas dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian lain, sama ada secara lisan atau bertulis, antara pihak-pihak di sini. Sila lihat dokumentasi tambahan mengenai dasar pembatalan dan pindaan. 

Niagara City Cruises

Niagara City Cruises

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan / atau mengubah waktu berlepas dan / atau kembali yang dijadualkan tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan sebarang kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas dan/atau pemulangan yang dijadualkan. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan adalah tertakluk kepada polisi pembatalan di bawah.        

  

 1. Perubahan & Pembatalan
 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.

o   Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dibayar balik, tetapi boleh dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 

o   Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh menjadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal. 

o   Hanya Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal.   

 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Semua tetamu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan & keselamatan yang disiarkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan, setiap tetamu mesti memenuhi sebarang kriteria asrama atau penyertaan seperti yang disiarkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria asrama atau penyertaan boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat sebarang bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, di mana berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak di bawah umur yang disertakan, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda sebelum waktu berlepas anda yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, yang perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, perintah atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas adalah tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan sebarang beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani sebarang objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan mengikut cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau menyertai Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya adalah dilarang sama sekali.
 • Makanan dan minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap adalah dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap sebagai persetujuan untuk memaparkan imej atau rupa anda dalam mana-mana audio, video, atau paparan fotografi langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang dibuat, atau di, mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan tidak lewat daripada 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas waktu berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma & syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli untuk apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.      
 • Niagara City Cruises: Di lokasi Niagara City Cruises, penggunaan Funikular adalah tertakluk kepada keperluan operasi, ketersediaan dan keadaan cuaca. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menyediakan cara pengangkutan alternatif ke kawasan asrama. Jika Funikular tidak tersedia untuk digunakan, tiada bayaran balik akan dikeluarkan.

  

 1. Pakaian

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

 1. Hak untuk Menguruskan

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
   
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang wilayah Ontario di Kanada. 

  

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel coronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat menular dan dipercayai merebak terutamanya dari hubungan orang ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; Walau bagaimanapun, di sebalik usaha pengurangan kami, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli parti anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN RISIKO TETAMU - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun usaha kami untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan bahawa pendedahan atau jangkitan tersebut boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kecederaan yang disebabkan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan diri, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau alami berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENGECUALIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menuntut, melepaskan, dan tidak membahayakan kami, pekerja, ejen, dan wakil kami, dari dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan apa-apa jenis yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Keluaran ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

12. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka akan difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di wilayah Ontario di Kanada. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Severability

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Niagara Jet City Cruises

Niagara Jet City Cruises

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan / atau mengubah waktu berlepas dan / atau kembali yang dijadualkan tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan sebarang kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas dan/atau pemulangan yang dijadualkan. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan adalah tertakluk kepada polisi pembatalan di bawah.        

  

 1. Perubahan & Pembatalan
 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.

o   Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dibayar balik, tetapi boleh dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 

o   Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh menjadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal. 

o   Hanya Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal.   

 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Semua tetamu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan & keselamatan yang disiarkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan, setiap tetamu mesti memenuhi sebarang kriteria asrama atau penyertaan seperti yang disiarkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria asrama atau penyertaan boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat sebarang bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, di mana berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak di bawah umur yang disertakan, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda sebelum waktu berlepas anda yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, yang perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, perintah atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas adalah tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan sebarang beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani sebarang objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan mengikut cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau menyertai Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya adalah dilarang sama sekali.
 • Makanan dan minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap adalah dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap sebagai persetujuan untuk memaparkan imej atau rupa anda dalam mana-mana audio, video, atau paparan fotografi langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang dibuat, atau di, mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan tidak lewat daripada 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas waktu berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma & syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli untuk apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.      

  

 1. Pakaian

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

 1. Hak untuk Menguruskan

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim sedemikian tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New York di Amerika Syarikat. 

  

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel coronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat menular dan dipercayai merebak terutamanya dari hubungan orang ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; Walau bagaimanapun, di sebalik usaha pengurangan kami, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli parti anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN RISIKO TETAMU - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun usaha kami untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan bahawa pendedahan atau jangkitan tersebut boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kecederaan yang disebabkan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan diri, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau alami berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENGECUALIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menuntut, melepaskan, dan tidak membahayakan kami, pekerja, ejen, dan wakil kami, dari dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan apa-apa jenis yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Keluaran ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.
   

12. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Sejauh mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka akan difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di New York, New York di Amerika Syarikat. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Severability

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Patung City Cruises

Patung City Cruises

Perhatikan syarat tambahan khusus untuk Tiket Akses Mahkota dan Lawatan Topi Keras Pulau Ellis di bawah. 

 1. Terma Pembelian
 • Semua jualan adalah muktamad. Bukan untuk pertukaran, penjualan semula atau pemindahan.
 • Tiket yang hilang tidak akan diganti.
 • Patung City Cruises tidak bertanggungjawab untuk Pembelian atau tiket yang diperolehi daripada sumber yang tidak dibenarkan yang mungkin tidak sah.
 • ID foto semasa dan kad kredit yang digunakan untuk Pembelian diperlukan untuk mengambil tiket di Will Call.

  

 1. Pembatalan & Bayaran Balik

Bayaran balik adalah mengikut dasar Perkhidmatan Taman Negara ("NPS") sahaja, jika tidak, semua jualan adalah muktamad. Tiket bukan untuk pertukaran, jualan semula atau pemindahan. 

 • Jika anda membatalkan Pembelian dua puluh empat (24) atau lebih jam lebih sebelum tarikh Perkhidmatan Dibeli, bayaran anda untuk Pembelian tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.
 • Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal daripada tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk Pembelian tersebut, melainkan kami dapat menjual semula tiket anda. Kami akan mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Tempat duduk adalah berdasarkan siapa cepat dia dapat.
 • Semua penumpang dan barang bawaan adalah tertakluk kepada carian. Artikel terhad dan berbahaya tidak boleh dibawa ke atas kapal.
 • Pakaian yang betul diperlukan.
 • Jika anda membeli tiket, anda bersetuju untuk mempunyai imej atau rupa anda muncul dalam mana-mana video langsung atau rakaman atau penghantaran atau pembiakan lain.
 • Patung City Cruises berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan penumpang dari kapal, acara atau premis jika ditentukan perlu atas sebab keselamatan yang sesuai, jika anda menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau kegusaran kepada penumpang, anak kapal atau ejen, atau jika tingkah laku anda dianggap mengancam keselamatan, kebaikan, ketenteraman atau disiplin.
 • Kami berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan lawatan atau menukar waktu berlepas atau ketibaan.
 • Perkhidmatan Taman Negara berhak untuk membatalkan tempahan pada bila-bila masa untuk cuaca, keselamatan, keadaan berbahaya atau apa-apa sebab lain.

  

 1. Sekatan Penafian Tiket Akses Mahkota
 • Terma Pembelian
 • Tiket mahkota tidak boleh dipindah milik 
 • Nama pelawat mahkota akan dicetak di muka setiap tiket 
 • Nama yang diberikan semasa pembelian tidak boleh ditukar 
 • Kemasukan & Kemasukan
 • Semua orang yang membeli Tiket Akses Mahkota mesti mendapatkan tiket fizikal mereka dari sama ada akan memanggil tingkap yang terletak di: Liberty State Park, NJ atau Battery Park, NY. 
 • Pesanan Mahkota tidak boleh ditebus sebelum tarikh berlepas yang dipilih. 
 • Pemegang Tiket Akses Mahkota mesti mengambil gelang tangan mereka sebelum menaiki kapal dari tempat berlepas mereka. 
 • Pelawat mahkota digalakkan untuk meneruskan terus ke khemah keselamatan di pangkalan Patung Monumen Nasional Liberty semasa tiba di Pulau Liberty. 
 • Pendakian ke mahkota adalah perjalanan yang sukar yang merangkumi 393 langkah di kawasan tertutup yang sempit dengan suhu tinggi. 
 • Semua pelawat mahkota mesti dapat naik dan turun 393 langkah tanpa bantuan. 
 • Patung ini tidak berhawa dingin. Suhu dalaman boleh 20 darjah lebih tinggi daripada suhu luaran. 
 • Lawatan mahkota akan dibatalkan dalam keadaan buruk 
 • Pelawat mahkota akan berada di bawah pengawasan audio dan video penuh pada setiap masa di monumen. 
 • Kanak-kanak di bawah umur 17 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa 

 

 • Cadangan Perkhidmatan Taman Negara: 
 • Sekurang-kurangnya empat kaki tinggi, jika kanak-kanak. 
 • Tanpa sebarang keadaan fizikal atau mental yang ketara yang akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menyelesaikan pendakian yang sukar termasuk: 
 • Keadaan jantung 
 • Keadaan pernafasan 
 • Kemerosotan Mobiliti 
 • Claustrophobia (ketakutan ruang terkurung) 
 • Acrophobia (ketakutan ketinggian) 
 • Vertigo (pening- pening) 
 • Item yang Dibenarkan:
 • Kamera (tanpa kes) 
 • Item tidak dibenarkan:
 • Beg apa-apa jenis 
 • Makanan dan Minuman 
 • Instrumen penulisan 

  

 1. Lawatan Topi Keras ke Pulau Ellis
 • Terma Pembelian
 • Tempahan anda memberikan anda lawatan yang dijadualkan, dan masa mula akan dicetak pada tiket anda. 
 • Anda mesti mendaftar masuk di Meja Maklumat Save Ellis Island di tingkat bawah Muzium Imigresen Pulau Ellis apabila anda tiba di pulau itu dan sekali lagi pada waktu permulaan untuk lawatan anda. 
 • Tempahan tidak boleh dipindah milik. 
 • Jika anda terlepas lawatan berjadual anda, anda tidak akan dapat menyertai lawatan lain. 
 • Kemasukan & Kemasukan
 • Semua peserta mestilah berumur 13 tahun ke atas. 
 • Peserta harus mengharapkan untuk berada di kaki mereka selama 90 minit. 
 • Peserta pelancongan mesti kekal dengan pemandu Save Ellis Island pada setiap masa. Kemasukan kawasan yang tidak dibenarkan dari lawatan berpandu akan dianggap menceroboh. Pencabul akan tertakluk kepada penangkapan dan pendakwaan. 
 • Setiap peserta mesti memakai topi keras, yang akan disediakan oleh Save Ellis Island untuk digunakan semasa lawatan. 
 • Setiap peserta perlu menandatangani pengecualian sebelum mengambil lawatan ini dan sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun mesti mempunyai ibu bapa / penjaga yang menandatangani pengecualian untuk mereka. 
 • Bersedia untuk Lawatan
 • Lawatan akan diadakan tanpa mengira cuaca; kecuali dalam kes-kes sejuk yang melampau, haba atau ramalan salji / ais yang ketara. Save Ellis Island akan berusaha sedaya upaya untuk memberitahu peserta dalam masa dua puluh empat (24) jam selepas membatalkan lawatan kerana cuaca. 
 • Bangunan tidak dikawal iklim dan peserta mesti berpakaian dengan betul untuk keadaan cuaca di New York Harbor pada hari lawatan mereka. Ini mungkin termasuk hujan, salji atau angin. Dalam cuaca yang melampau, Perkhidmatan Taman Negara boleh menutup pulau itu lebih awal atau sepanjang hari, yang memerlukan pembatalan lawatan. 
 • Tiada bilik mandi kerja di sebelah selatan Pulau Ellis. Sila gunakan kemudahan di Muzium Imigresen sebelum melaporkan lawatan. 
 • Pakai kasut yang selesa, tertutup kaki / tumit. Sandal, selipar, kasut terbuka dan kasut tumit tinggi tidak dibenarkan. 
 • Beg yang lebih besar daripada beg galas standard, 16" x 20", tidak dibenarkan dalam lawatan Hard Hat. Pek dan bagasi bersaiz besar tidak dibenarkan. Tiada pengecualian. 
 • Keadaan Bangunan dan Artifak:
 • Peserta memahami bahawa mereka akan memasuki bangunan yang tidak dipulihkan yang mengandungi potensi bahaya termasuk kaca pecah, permukaan berjalan tidak rata, habuk, retak dan lekapan longgar. Peserta akan berhati-hati untuk mengelakkan semua bahaya. 
 • Bangunan-bangunan yang tidak dipulihkan ini tidak mematuhi keperluan Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA). Peserta mesti boleh memanjat tangga. Kami kesal bahawa pelawat dengan kerusi roda atau skuter tidak dibenarkan dalam lawatan. 
 • Mengikut peraturan Perkhidmatan Taman Negara, penyingkiran atau gangguan artifak bersejarah di Pulau Ellis adalah dilarang. Peserta tidak akan menyentuh apa-apa di bangunan hospital melainkan dibenarkan secara khusus oleh pemandu pelancong Save Ellis Island.
  Fotografi 
 • Masih fotografi dibenarkan selagi ia tidak menangguhkan lawatan, mengikut budi bicara pemandu pelancong Save Ellis Island. Gear kamera tambahan seperti tripod, unipod dan pencahayaan tambahan tidak dibenarkan. 
 • Peserta tidak dibenarkan mengambil video semasa dalam lawatan. 

  

 1. Hak untuk Menguruskan

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat undang-undang maritim sedemikian tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New Jersey di Amerika Syarikat. 

  

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN APA-APA DAN SEMUA HAD, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA HAD, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, BERJANJI UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN UNTUK DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, DALAM PERJALANAN, DARI ATAU DISEBABKAN OLEH PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

 1. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di New Jersey. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Severability

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Berjalan

Berjalan

 1. Terma Pembelian 
 • Kami dapat menerima kaedah pembayaran berikut: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Pembayaran anda akan dinyatakan pada kad anda sebagai: *P WALKS *TAKEWALKS.COM .
 • Kami memerlukan bayaran penuh terlebih dahulu daripada Perkhidmatan untuk menjamin tempahan anda. Lawatan tidak boleh dijamin tanpa bayaran penuh terlebih dahulu.
 • Sila sahkan bahawa Perkhidmatan dan kos yang dipaparkan dalam keranjang belanja anda semasa membeli melalui Laman web adalah betul sebelum memuktamadkan pembayaran.
 • Kami tidak bertanggungjawab untuk tiket yang diperolehi daripada sumber yang tidak dibenarkan yang mungkin tidak sah.
 • Harga yang disenaraikan adalah setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya.
 • Harga tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga kami mengesahkan tempahan anda.
 • Sekiranya anda mempunyai kod kupon, layak mendapat diskaun, atau mempunyai kad hadiah dengan dana yang berlaku, ia mesti digunakan SEBELUM membeli. Kami tidak boleh menggunakan sebarang diskaun retroaktif.
 • Kod promosi tidak boleh disusun, disatukan, dipindahkan, digunakan semula, atau ditebus untuk nilai tunai melainkan dinyatakan sebaliknya. Semua kod promosi mempunyai tarikh tamat tempoh, sama ada eksplisit atau tidak. Di mana dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, tarikh luput untuk kod kupon, kod promosi, atau diskaun ditetapkan pada 1 tahun dari pengeluaran apabila tiada tarikh dinyatakan secara jelas dan tarikh tamat tempoh untuk kad hadiah ditetapkan pada 3 tahun dari tarikh pengeluaran apabila tiada tarikh dinyatakan secara jelas.
 • Lawatan yang disenaraikan di Laman dipaparkan dan berharga dalam mata wang tempatan, melainkan dinyatakan sebaliknya pada halaman atau seperti yang dipilih oleh anda atau pengguna.
 • Semua tempahan diproses dalam ($) Dolar AS, melainkan jika diminta sebaliknya oleh pengguna di laman web.
 • Tetamu menerima sebarang dan semua bayaran yang berkaitan dengan Pembelian menggunakan kad kredit.
 • Perisian tempahan berlesen menetapkan semua kadar pertukaran secara dalaman, dan ejen perkhidmatan pelanggan tidak mempunyai kawalan ke atas sebarang kadar yang dipaparkan di halaman. Tetamu harus mengambil perhatian bahawa sebarang kadar langsung yang disenaraikan di laman web pihak ketiga, seperti yang ditetapkan oleh xe.com atau fxstreet.com, hanya dimaksudkan sebagai kadar Antara Bank untuk transaksi melebihi $ 1 juta, dan tidak boleh difahami sebagai kadar pengguna umum. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertukaran, mata wang, atau pilihan pembayaran, sila hubungi kami sebelum membuat tempahan.

  

 1. Pembatalan & Bayaran Balik

Membatalkan atau meminda Pembelian boleh menyebabkan yuran pembatalan/pindaan dikenakan, seperti yang digariskan pada Dasar Pembatalan. 

 • Pembatalan yang dibuat lebih daripada 24 jam (23:59 waktu tempatan) sebelum memulakan lawatan layak mendapat bayaran balik untuk nilai penuh tempahan anda, atau mungkin ditukar dengan kredit perjalanan masa depan.
 • Pembatalan yang diterima dalam masa 24 jam selepas berlepas, ketibaan lewat dan tidak hadir selepas berlepas lawatan tidak layak untuk bayaran balik.
 • Lawatan dari Rumah adalah produk dalam talian yang unik tidak seperti lawatan tradisional kami dan boleh dijadualkan semula tanpa bayaran sehingga 12 jam sebelum perkhidmatan.

Maklumat terperinci dan terma pembatalan dan pindaan tambahan digariskan dalam Dasar Pembatalan.  Terma dan Syarat ini merangkumi Dasar Pembatalan mengikut rujukan.  Dengan membuat pembelian atau tempahan atau menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini dan Dasar Pembatalan yang dirujuk di sini.

Sebarang pembatalan/pindaan mesti dimaklumkan: 

 • Melalui e-mel ke: [email protected] atau
 • Melalui telefon: Dari AS (bebas tol): +1 (415) 969-9277

Antarabangsa: +1-202-684-6916 

Tempahan dianggap berjaya dibatalkan atau dipinda hanya selepas kami menghantar pemberitahuan yang berjaya melalui e-mel dan yuran pembatalan/pindaan dinilai.

Semua lawatan dijual sebagai pakej keseluruhan; oleh itu, tidak akan ada tawaran bayaran balik separa untuk bahagian perkhidmatan yang telah diputuskan oleh tetamu untuk tidak menggunakan. Sekiranya tetamu telah membeli tiket ke mana-mana laman web yang dilawati, atau lawatan atau lawatan tapak yang serupa dengan lawatan yang ditempah dari vendor luar, kami tidak bertanggungjawab / bertanggungjawab untuk pembayaran balik atau prorating sebarang bayaran tersebut. 

Force Majeure. Sekiranya laman web, tarikan, atau lawatan pada jadual perkhidmatan / jadual perjalanan anda ditutup kerana force majeure, termasuk mogok atau penutupan lain yang tidak dijangka, Syarikat akan melakukan yang terbaik untuk menghubungi tetamu secepat mungkin, dan menawarkan penggantian yang sesuai, menjadualkan semula perkhidmatan yang berbeza, atau memberikan bayaran balik, menunggu ketersediaan dan mengikut budi bicara syarikat penuh. 

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Setelah Membeli Perkhidmatan, anda akan menerima e-mel pengesahan yang memperincikan lokasi mesyuarat dan masa mesyuarat tertentu.
 • Tetamu diminta untuk tiba ke titik mesyuarat 15 minit sebelum permulaan lawatan.
 • Berikan diri anda masa yang mencukupi untuk mencapai titik mesyuarat. Sekiranya anda atau rakan perjalanan anda terlambat atau memerlukan bantuan dalam mencari titik pertemuan, sila hubungi pejabat kami di nombor yang diberikan dalam e-mel pengesahan anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, namun adalah tanggungjawab utama anda untuk mencapai titik pertemuan tepat pada waktunya.
 • Kami tidak dapat membayar pampasan atau menjadualkan semula mana-mana tetamu yang terlepas lawatan mereka kerana lalu lintas atau keadaan lain.
 • Pengendali tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk tiba di titik mesyuarat lawatan tepat pada masanya. Sila lihat klausa tiada kehadiran/ketibaan lewat pada Dasar Pembatalan.
 • Sila pastikan bahawa semua ahli parti anda mempunyai ID foto yang sah pada mereka pada hari lawatan. Ini amat penting bagi tetamu yang telah memenuhi syarat untuk pengurangan berdasarkan umur atau status pelajar. Pelajar harus membawa ID foto dan ID pelajar yang sah ke setiap lawatan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, tidak dibenarkan pada bila-bila masa. Merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap hanya dibenarkan di kawasan merokok luar yang ditetapkan.

  

 1. Attire & Penutup Muka
  Selain mengikuti keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain.
   
 2. Insurans Perjalanan
  Kami amat mengesyorkan tetamu mengatur insurans perjalanan untuk menampung pembatalan dan kelewatan kerana keadaan yang tidak dijangka, atau yang di luar semua kawalan (contohnya cuaca buruk, mogok, peristiwa seismik). Kami juga mengesyorkan tetamu mengatur insurans perubatan dan peribadi untuk menampung sebarang perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, kehilangan barang peribadi, atau kemalangan perjalanan yang lain. Tetamu bersetuju bahawa kami, dan mana-mana pengendali rakan kongsi tempatan, tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keadaan yang tidak dijangka, dan menjadikan kedua-dua pihak tidak berbahaya. Semua tuntutan pembayaran balik untuk insurans mesti melalui terus melalui penyedia insurans tetamu, dan bukan melalui kami atau sekutu kami. 

  

 1. Hak untuk Menguruskan

Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau menyemak Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat dan pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Skrin tetamu yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat lain, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses kepada dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk pelanggaran perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau menyemak terma dan syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Sekiranya ada yang menawarkan atau cuba mengubah suai terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung pada, dan tidak boleh bertindak bergantung pada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua tetamu menganggap semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kepada anda atau mana-mana tetamu melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh lebih awal daripada tiga puluh hari dari tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan anda dengan komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 

 

 1. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya akan, setakat maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara Delaware di Amerika Syarikat. 

  

 1. Indemnification

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. DAN IBU BAPANYA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "HORNBLOWER GROUP FAMILY OF COMPANIES") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA HAD, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) YANG DIHASILKAN (ATAU DIDAKWA MENGAKIBATKAN) DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan sebarang fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

Anda mengakui bahawa pelbagai pembekal pihak ketiga yang menyediakan pengangkutan, bersiar-siar, membimbing, mengiringi, pengiring, aktiviti, atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan mana-mana lawatan yang ditempah adalah kontraktor bebas Syarikat. Kami membuat pengaturan dengan kontraktor bebas ini semata-mata untuk kemudahan anda. Kami tidak bertindak bagi pihak, mengawal atau mengawasi pihak, entiti, atau orang yang memiliki, memberikan atau mengendalikan perkhidmatan seperti kontraktor bebas dan kami tidak mempunyai kuasa untuk mengawal atau mengarahkan cara pengangkutan atau aspek lain perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor bebas.  Perkhidmatan sedemikian adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembekal tersebut. Syarikat dan kakitangan, laman web, jenama, anak syarikat, entiti induk, entiti gabungan, pegawai, pengarah dan wakil masing-masing ("Pihak yang Dikeluarkan") tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana kontraktor bebas yang, atau tidak, menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk perjalanan, lawatan dan bentuk pengangkutan ini, dan, akibatnya, tidak mengekalkan sebarang kawalan ke atas kakitangan, peralatan, atau operasi pembekal-pembekal ini, dan tidak bertanggungjawab untuk dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kecederaan peribadi, kematian, kerosakan harta benda, atau kerugian lain, kemalangan, kelewatan, kesulitan, atau ketidakteraturan yang mungkin disebabkan oleh sebab (1) penyakit, cuaca, mogok, permusuhan, peperangan, tindakan pengganas, tindakan pengganas, tindakan alam, undang-undang tempatan atau sebab-sebab lain (2) apa-apa yang salah, perbuatan cuai, sengaja, atau tidak dibenarkan, kecacatan, peninggalan atau keingkaran di pihak mana-mana pembekal pelancongan, atau pekerja atau ejen lain dalam melaksanakan perkhidmatan ini, (3) apa-apa kecacatan atau kegagalan mana-mana kenderaan, peralatan, instrumen yang dimiliki, dikendalikan atau sebaliknya oleh mana-mana pembekal ini, atau (4) apa-apa tindakan atau peninggalan yang salah, sengaja, atau cuai pada mana-mana bahagian mana-mana pihak lain yang tidak berada di bawah pengawasan langsung, kawalan atau pemilikan Syarikat. Anda bersetuju untuk melepaskan, menahan tidak berbahaya, dan menanggung rugi Pihak yang Dibebaskan dari dan terhadap sebarang tuntutan, ganti rugi, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada mana-mana yang disebutkan di atas. Semua perkhidmatan dan penginapan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan negara di mana ia disediakan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bagasi atau barangan peribadi mana-mana individu yang mengambil bahagian dalam lawatan atau perjalanan yang diatur olehnya. Pelancong individu bertanggungjawab untuk membeli polisi insurans perjalanan, jika dikehendaki, yang akan meliputi beberapa perbelanjaan yang berkaitan dengan kehilangan bagasi atau barangan peribadi.
 

KAMI TIDAK MENGANGGAP APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH HAD LIABILITI YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

  

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, DAN SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN KEWAJIPAN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

 1. Pertikaian undang-undang dan Perjanjian untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara. Sekiranya pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal bermakna di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau terbatal. Penimbang tara hendaklah diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Penganugerahan penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini kepada Timbang Tara Pengikatan adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Penepian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan secara kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian kepada Seksyen Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhan dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Sejauh mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Mengikat Timbang Tara di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka akan difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di negeri Delaware. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamahnya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh ditarik balik apabila membayar balik kepada penumpang harga Tiket.

 

 1. Bukan-Waiver

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

 

 1. Severability

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

 

 1. Tugasan

Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Kembali ke Atas