Voorwaarden en Condities

springen naar

Gebruiksvoorwaarden van City Experiences

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2022 

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met de Servicevoorwaarden en de Beloningsvoorwaarden (gezamenlijk "Voorwaarden") een overeenkomst tussen Hornblower Group, Inc., zijn moederbedrijven, dochterondernemingen en zijn filialen (gezamenlijk "Hornblower Group Family of Companies", "Bedrijf", "Hornblower", "City Experiences", "wij", "ons" of "onze") en de gebruiker ("u" of "uw").

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DE WEBSITES, APPLICATIES, PLATFORMS, LOYALITEITSPROGRAMMA'S, CADEAUKAARTEN EN ANDERE PROGRAMMA'S VAN HET BEDRIJF DIE EEN LINK NAAR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN, OF VAN DE MATERIALEN, SOFTWARE EN INHOUD DIE OP OF VIA DEZE SITES BESCHIKBAAR ZIJN (GEZAMENLIJK DE "SITES"). UW GEBRUIK VAN DE SITES BETEKENT DAT U ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE VOORWAARDEN VOOR BELONINGEN EN HET PRIVACYBELEID, DAT DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING HIERIN IS OPGENOMEN. U GAAT AKKOORD MET EN BENT ONDERWORPEN AAN AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN IN COMBINATIE MET BOEKINGEN, RESERVERINGEN, TOURS, EVENEMENTEN, ACTIVITEITEN, EXCURSIES OF PRODUCTEN (GEZAMENLIJK DE "SERVICES") DIE ZIJN AANGESCHAFT OF GEKOPPELD AAN CITY EXPERIENCES.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPALINGEN DIE DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN TUSSEN ONS EN U REGELEN EN DISCLAIMERS EN ANDERE BEPALINGEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U BEPERKEN.

Door gebruik te maken van de Sites bevestigt u dat u in staat en wettelijk bevoegd bent om deze Voorwaarden en ons Privacybeleid te aanvaarden en ermee in te stemmen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of met ons privacybeleid, dan bent u niet gerechtigd om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Sites.

 

 1. Voorwaarden voor het gebruik van de Sites
  De Sites zijn niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR ZIJN OM DE SITES TE MOGEN BEZOEKEN EN GEBRUIKEN. Door de Sites te bezoeken, te gebruiken en/of informatie in te dienen op of via de Sites, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 

 1. Bevestigende verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Sites
  Wanneer u toegang heeft tot, gebruik maakt van of deelneemt aan de Sites, verklaart u dat:
  a. de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is;
  b. uw gebruik van de Sites en uw gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de Sites niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, en
  c. indien u Diensten aanschaft via de Site:
 2. i. u de toepasselijke aankoop of reservering doet namens uzelf of namens anderen, vrienden of familieleden met hun toestemming, of als een agent namens uw cliënt;
  de betalingsinformatie die u verstrekt, en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen;
  iii. het e-mailadres dat u aan ons verstrekt in verband met het maken van een reservering of aankoop uniek en persoonlijk voor u is; en
  iv. u hebt bevestigd dat de door u gereserveerde of gekochte Diensten overeenkomen met de reisroute en/of details van de dienst waaraan u, uw vriend, familielid of klant zult deelnemen.

 

 1. Verboden gebruik van de Sites
  U mag de Sites alleen gebruiken voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. Meer in het bijzonder, zonder enige beperking, is het u niet toegestaan om
  A. een aantal tickets voor een Dienst kopen of reserveren dat hoger is dan de vermelde limiet voor die Dienst;
  B. de dienstverlening via de Sites verstoren door virussen of andere programma's of technologie te gebruiken die ontworpen zijn om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
  C. technologie die via de Sites wordt aangeboden te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren;
  D. de toegang van gebruikers, hosts of netwerken verstoren of onderbreken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of scripting op een zodanige wijze dat de Sites worden verstoord of onnodig worden belast;
  E. gebruik maken van een robot, spider of ander apparaat of proces om geautomatiseerde aankopen te doen via de Sites;
  F. zich voordoen als een andere persoon of entiteit of uw identiteit verbergen door gebruik te maken van meerdere e-mailadressen of valse namen of contactinformatie
  G. veiligheidsgerelateerde functies van de Sites of functies die het gebruik of het kopiëren van de inhoud van de Sites en de handelsmerken, dienstmerken en logo's op de Sites ("Materialen") voorkomen of beperken, omzeilen, uitschakelen of anderszins belemmeren, of beperkingen op het gebruik van de Sites of de Materialen afdwingen;
  H. een derde partij te helpen of aan te moedigen bij het ontplooien van een activiteit die verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden
  I. Sites gebruiken om schade of nadeel te berokkenen aan een persoon of entiteit;
  J. een van de volgende handelingen strikt verboden is: Man-in-the-Middle gedrag, Denial of Service, Distributed Denial of Service, SQL Injecties, het uitvoeren van zero-day exploits, cross-site scripting, brute force of andere technieken om wachtwoorden te kraken, alle andere acties die bedoeld zijn om, inclusief maar niet beperkt tot, de Dienst of functie van de Sites te verstoren of te belemmeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Hornblower Group in het kader van een penetratietest of andere beveiligingstest; of
  K. de Sites te gebruiken voor enig onwettig doel of verboden door deze Voorwaarden.

 

 1. Wijzigingen in Voorwaarden, Sites en Diensten
  Wij kunnen deze Voorwaarden of andere beleidsregels met betrekking tot de Sites te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de Voorwaarden te controleren, omdat deze bindend voor u zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wanneer u de Sites blijft gebruiken nadat er wijzigingen of aanpassingen van de Voorwaarden of ander beleid zijn gepubliceerd, wordt dit beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen of aanpassingen.

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de Diensten en de Sites om een betere ervaring te bieden aan haar gasten en gebruikers. U erkent en stemt ermee in dat de Sites, of bepaalde kenmerken, inhoud, specificaties, producten en prijzen daarvan, van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Elke update van de Sites of Diensten die de huidige Sites en Diensten verbetert of wijzigt, is onderworpen aan deze Voorwaarden. U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot onze Sites kunnen weigeren of kunnen stoppen met het aanbieden van de Sites of een kenmerk, inhoud of deel daarvan aan u of andere gebruikers, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van enig deel van de Sites.

 

 1. Privacy
  Ons privacybeleid is opgenomen in deze voorwaarden en is ook van toepassing op uw gebruik van de Sites. In het privacybeleid wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens over of van gebruikers van de Sites verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Door gebruik te maken van de Sites stemt u in met alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u onze websites bezoekt of anderszins interactie hebt met onze websites, kunnen wij vanwege de aard van het internet om veiligheidsredenen toezicht houden op alle verbindingen met onze websites en informatie registreren die wordt gecreëerd als gevolg van de verbinding met onze websites. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te gebruiken, op te slaan, te delen of er anderszins ons voordeel mee te doen.

 

 1. Gebruik van Sites op mobiel apparaat
  Indien u gebruik maakt van een mobiel apparaat om toegang te krijgen tot de Sites, stemt u ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle kosten van berichten en gegevens die van toepassing zijn op het gebruik van uw mobiele apparaat om toegang te krijgen tot de Sites. Al deze kosten worden gefactureerd door en zijn verschuldigd aan uw mobiele serviceprovider. U erkent dat draadloze diensten mogelijk niet overal en altijd beschikbaar zijn en dat deze kunnen worden beïnvloed door wijzigingen die door uw serviceprovider worden aangebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de Sites die via onze mobiele toepassingen beschikbaar worden gesteld, dient u over een compatibel mobiel apparaat te beschikken. Van tijd tot tijd kunnen onze mobiele toepassingen het downloaden en installeren van updates of nieuwe versies vereisen voor verder gebruik of functionaliteit. U erkent dat in sommige gevallen updates en/of nieuwe versies functies en functionaliteit die beschikbaar waren in eerdere versies, kunnen verminderen of verwijderen.

Onze mobiele toepassingen zijn ontworpen om te integreren met elementen van de eigen functionaliteit van uw apparaat. Als u ervoor kiest de GPS/locatie-instellingen van uw apparaat, pushmeldingen, tekstberichten of andere apparaatfunctionaliteiten niet in te schakelen, of als u ervoor kiest bepaalde persoonlijke of locatiegegevens niet te verstrekken, zijn sommige functies van onze mobiele toepassingen mogelijk niet voor u beschikbaar. Als u geen pushmeldingen van onze mobiele toepassingen wilt ontvangen, past u de machtigingen in het instellingengedeelte van uw apparaat aan of verwijdert u de mobiele toepassing.

 

 1. SMS/Tekstberichten
  Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van City Experience Alerts, ons SMS/Tekstberichtenprogramma, ("Tekstdienst"), sturen wij u een bericht om uw aanmelding te bevestigen. Sms SIGNUP naar CTYEXP (289397) om City Experiences Alerts te ontvangen. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. De frequentie van de berichten kan variëren en wij zullen ook servicewaarschuwingen sturen, indien van toepassing. Sms "HELP" voor hulp. Sms "STOP" om te annuleren.

U kunt deze dienst op elk moment annuleren. Sms "STOP" naar 289397. Nadat u het bericht "STOP" naar ons hebt verzonden, sturen wij u een antwoordbericht om te bevestigen dat u bent uitgeschreven. Hierna zult u geen berichten meer van ons ontvangen. Als u weer wilt meedoen, meldt u zich gewoon aan zoals u de eerste keer deed en wij zullen weer berichten naar u beginnen te sturen.

Als u op enig moment vergeet welke trefwoorden worden ondersteund, sms dan gewoon "HELP" naar 289397. Nadat u het bericht "HELP" naar ons hebt gestuurd, zullen wij antwoorden met instructies over hoe u onze dienst kunt gebruiken en hoe u zich kunt afmelden.

Deelnemende providers zijn AT&T, Sprint/Boost/Virgin, T-Mobile, MetroPCS, en Verizon Wireless. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten.

Zoals altijd kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn op berichten die van ons naar u en van u naar ons worden verzonden. Als u vragen hebt over uw sms- of data-abonnement, kunt u het beste contact opnemen met uw mobiele provider.

Voor alle vragen over de diensten die door deze verkorte code worden aangeboden, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of bellen naar 800-459-8105. De tekstdienst is onderworpen aan ons privacybeleid.

 

 1. Koppelingen en diensten van derden
  De Sites kunnen links bevatten naar, interageren met, of beschikbaar zijn op websites, applicaties, platforms en diensten of producten die worden geëxploiteerd door en eigendom zijn van derden ("Sites van Derden"), zoals aanbieders van sociale media. Indien u toegang verkrijgt tot dergelijke Sites of producten van Derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat op uw gebruik van de Sites of producten van Derden andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing kunnen zijn.

Geen van de links naar Sites van Derden wordt geacht te impliceren dat wij de Sites van Derden of de inhoud daarvan onderschrijven. Wij controleren of bewaken de inhoud, functionaliteit of nauwkeurigheid van Sites van Derden niet. U gebruikt Sites van Derden op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die zou zijn veroorzaakt in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, diensten of aankopen die beschikbaar zijn op of via een website van derden.

 

 1. Gebruikersinhoud
  Alle inhoud, opmerkingen, feedback, vragen of andere mededelingen (gezamenlijk "Gebruikersinhoud") die u indient of plaatst op de Sites, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door Gebruikersinhoud in te dienen of te plaatsen, verleent u de Onderneming een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinhoud te kopiëren, te publiceren, te vertalen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, te reproduceren of te gebruiken op welke commerciële of niet-commerciële wijze dan ook. Het staat ons vrij om de inhoud van deze Gebruikersinhoud te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie bevatten of daar op een andere manier op steunen. Wij zijn niet verplicht om Gebruikersinhoud te controleren, Gebruikersinhoud te gebruiken of weer te geven, u te vergoeden voor het indienen van Gebruikersinhoud, of te reageren op Gebruikersinhoud. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, Gebruikersinhoud te verwijderen, te herzien of de plaatsing ervan te weigeren, om welke reden dan ook of zonder reden.

Door Gebruikersinhoud in te dienen, verklaart en garandeert u dat de Gebruikersinhoud geen (i) onjuiste of misleidende informatie bevat, (ii) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, (iii) lasterlijke, smadelijke, obscene, beledigende, bedreigende of anderszins intimiderende inhoud bevat, (iv) adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactinformatie bevat of (v) malware of andere schadelijke bestanden bevat, (VI) verkeer omleidt naar sites van derden die zich bezighouden met phishingpraktijken of kwaadaardige software bevatten. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud en u stemt er hierbij mee in de Onderneming te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, vorderingen, uitgaven, kosten of honoraria die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk op een van de voorgaande verklaringen of uw overtreding van een wet of rechten van een derde partij.

 

 1. Gebruikersaccount
  U kunt ervoor kiezen om een account aan te maken en te registreren voor het gebruik van bepaalde functies van de Sites, zoals het Rewards Programma, Manage My Booking-portaal, of het klantenvoorkeurencentrum. Indien u ervoor kiest een account aan te maken, stemt u ermee in om (a) slechts één account aan te maken op de Sites, (b) eerlijke, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken over uzelf en/of over iemand namens wie u Diensten koopt, (c) uw profiel, contactgegevens en andere accountgegevens actueel en juist te houden, (d) de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord te handhaven, (e) ons op de hoogte te stellen indien u ontdekt of vermoedt dat uw account is gehackt of dat de beveiliging ervan is geschonden. Ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount aanmaakt, maar u zich toegang verschaft tot onze Diensten of Sites, stemt u ermee in nooit te proberen toegang te verkrijgen tot een gebruikersaccount dat niet aan u toebehoort. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord en aanvaardt u alle risico's voor ongeoorloofd gebruik van uw account. Wij kunnen uw recht op een account te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving intrekken.

 

 1. Onze intellectuele eigendomsrechten
  Alle content op de Sites en de handelsmerken, dienstmerken en logo's op de Sites ("Materialen") zijn eigendom van of in licentie bij ons en vallen onder het auteursrecht, handelsmerkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen en internationale verdragen. De Sites en de Materialen zijn bestemd voor uw informatie en niet voor commerciële exploitatie. Wij behouden ons alle rechten voor op en van de Sites en de Materialen. Indien u een kopie van de Materialen en/of een gedeelte van de Sites downloadt of afdrukt voor uw eigen persoonlijk gebruik, dient u alle handelsmerk-, auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in en op de Materialen en/of de Sites te handhaven. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag u geen enkel deel van de Sites of het Materiaal kopiëren, verspreiden, publiceren, verzenden, wijzigen, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, er afgeleide werken van maken of anderszins exploiteren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

 1. Elektronische communicatie
  Wanneer u met ons communiceert via de Sites of enige andere vorm van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat wij elektronisch kunnen communiceren en dat dergelijke elektronische communicatie, met inbegrip van kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie, voldoet aan alle wettelijke of contractuele vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden, en dezelfde kracht en werking heeft als wanneer deze schriftelijk zou zijn en ondertekend door de partij die de communicatie verstuurt. Indien wij kwaadwillige elektronische communicatie ontvangen van een bron die met u in verband wordt gebracht, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te nemen die in overeenstemming zijn met de handhaving van de integriteit van onze dienst en onze Sites.

 

 1. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage
  Gelieve de volgende clausules aandachtig te lezen, aangezien ze uw wettelijke rechten aanzienlijk kunnen beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.
  a. Initiële geschillenbeslechting. Wij staan tot uw beschikking om eventuele problemen met betrekking tot uw gebruik van de Sites of Diensten op te lossen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw proberen om geschillen, claims, vragen of onenigheden direct op te lossen door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage aan te spannen.
  b. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over een oplossing binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig Sectie 13(a) hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage initiëren. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie tussen de partijen en/of uw gebruik van de Sites en/of Diensten zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke bewering dat alle of een deel van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter is gemachtigd om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst tot Bindende Arbitrage is onderworpen aan de Federale Arbitragewet.
  c. Afzien van groepsacties en groepsarbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een groepsactie of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsactie in te stellen of op groepsbasis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan wordt de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in Paragraaf 13(b) in zijn geheel nietig en ongeldig geacht en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
  d. Uitzondering - Vorderingen voor de rechtbank voor geringe vorderingen. Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage op te lossen, kan elke partij voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen, een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen.
  e. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in Artikel 13(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in Delaware en de partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken aldaar.
  f. Keuze van Wet. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, en elk geschil tussen de partijen zal worden beslecht, volgens de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika.
 2. Indien u een actie onderneemt tegen onze Diensten of Sites die als kwaadaardig of illegaal wordt beschouwd, behouden wij ons het recht voor om zonder voorbehoud samen te werken met de autoriteiten en uw gegevens met hen te delen.

 1. Schadeloosstelling
  U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS ("HORNBLOWER GROUP") TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE VORDERINGEN, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN SITES OF DIENSTEN OP EEN WIJZE DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Op grond van deze bepaling bent u niet verplicht enige Hornblower Group schadeloos te stellen voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling van zaken of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Sites door deze partij.

 

 1. Afwijzing van garanties
  ALLE MATERIALEN OF ITEMS DIE VIA DE SITES WORDEN AANGEBODEN, WORDEN AANGEBODEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS HET BESCHIKBAAR IS", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK. DOOR DE SITES TE EXPLOITEREN, VERTEGENWOORDIGEN OF IMPLICEREN WIJ NIET DAT WIJ MATERIALEN OF ITEMS BESCHIKBAAR OP OF GELINKT AAN DE SITES ONDERSCHRIJVEN, OF DAT WIJ GELOVEN DAT DEZE MATERIALEN OF ITEMS ACCURAAT, NUTTIG OF NIET-SCHADELIJK ZIJN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DIENSTEN, INHOUD, INFORMATIE OF ANDERE ITEMS OF MATERIALEN VAN EEN DERDE PARTIJ DIE OP DE SITES WORDEN WEERGEGEVEN. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES EN UW DEELNAME AAN DIENSTEN DIE VIA DE SITES WORDEN GERESERVEERD OF GEBOEKT, OP EIGEN RISICO GESCHIEDT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ EN ELK VAN ONZE ADVERTEERDERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS EN ANDERE CONTRACTANTEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET IN VERBAND MET DE SITES EN UW GEBRUIK VAN DE SITES, INCLUSIEF DAT DE SITES VERHANDELBAAR, BETROUWBAAR, VOLLEDIG, ACCURAAT ZIJN, GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE, VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN OF VIRUSSEN, GEEN INBREUK MAKEN OP, IN STAAT ZIJN OM TE WERKEN OP EEN ONONDERBROKEN BASIS, DAT HET GEBRUIK VAN SITES DOOR EEN GEBRUIKER IN OVEREENSTEMMING IS MET DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIE GEBRUIKER, OF DAT DE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN IN VERBAND MET DE SITES SUCCESVOL, NAUWKEURIG, EN/OF VEILIG ZAL WORDEN VERZONDEN OF ONTVANGEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN MOGELIJK NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, MAAR WEL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

 1. Afwijzing van aansprakelijkheden
  ONDER VOORBEHOUD VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, NEEMT DE VENNOOTSCHAP, SAMEN MET HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN MOEDERENTITEITEN ("VRIJGESTELDE PARTIJEN") GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SITES OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN (A) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OP DE SITES, (B) UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITES OF DEELNAME AAN EEN DIENST DIE U VIA DE SITES KOOPT, (C) ELKE HANDELING OF NALATIGHEID VAN EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ONRECHTMATIGE, NALATIGE, OPZETTELIJKE OF ONGEOORLOOFDE HANDELING, DEFECT, OMISSIES OF VERZUIM VAN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN OF HUN WERKNEMERS OF AGENTEN BIJ DE UITVOERING VAN DEZE DIENSTEN, (D) EEN DEFECT OF STORING IN EEN VOERTUIG, APPARATUUR, INSTRUMENT DAT EIGENDOM IS VAN OF WORDT GEBRUIKT DOOR EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT, (E) ONRECHTMATIGE, OPZETTELIJKE OF NALATIGE HANDELINGEN OF VERZUIMEN VAN DE KANT VAN EEN ANDERE PARTIJ DIE NIET ONDER DE DIRECTE CONTROLE OF EIGENDOM VAN COMPANY (F) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE OPGESLAGEN OP ONZE SERVERS, (G) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITES, EN/OF (H) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF DERGELIJKE, DIE KUNNEN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR OF VIA DE SITES DOOR EEN DERDE PARTIJ. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN. UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITES. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE IETS IN DEZE VOORWAARDEN DAT HET TEGENDEEL BEHELST, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE. EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, PLICHTSVERZUIM OF ANDERSZINS, NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN EVENTUELE BETALINGEN DOOR U AAN HET BEDRIJF.

 

 1. Niet-Verzaking
  Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 

 1. Scheidbaarheid
  Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

 1. Overdracht
  Wij kunnen onze rechten onder deze Voorwaarden overdragen zonder uw goedkeuring.

 

 1. Geen derde partij begunstigden
  Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de Onderneming. Er zijn geen derde partij begunstigden van deze overeenkomst.

 

 1. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")
  Als u van mening bent dat materiaal dat via de websites beschikbaar is, inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of dat u beheert, dient u onze aangewezen auteursrechtagent hiervan in kennis te stellen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de "DMCA"). Zie 17 U.S.C. §512(c)(3) voor de vereisten van een correcte kennisgeving.

City Experiences Gastenservice Team
Pier 3, Hornblower Landing
San Francisco, CA 94111
[email protected]
800-459-8105

Merk op dat, in overeenstemming met de DMCA, indien u opzettelijk een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat het materiaal of de activiteit inbreukmakend is, u aansprakelijk bent voor alle schade, met inbegrip van kosten en advocatenhonoraria, opgelopen door ons, de vermeende inbreukmaker, door een online serviceprovider, of door een eigenaar van auteursrechten die schade lijdt als gevolg van het feit dat wij ons baseren op een dergelijke onjuiste voorstelling bij het verwijderen of ontoegankelijk maken van het materiaal of de activiteit waarvan wordt beweerd dat deze inbreukmakend is en/of bij het vervangen van het verwijderde materiaal of de verwijderde activiteit. Indien een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht is ingediend tegen materiaal dat door u op de Sites is geplaatst, kunt u een tegenkennisgeving indienen bij onze hierboven genoemde aangewezen agent, mits een dergelijke tegenkennisgeving voldoet aan de vereisten van 17 U.S.C. §512(g)(3). Indien wij een geldige tegenkennisgeving ontvangen, kunnen wij het verwijderde of uitgeschakelde materiaal opnieuw plaatsen in overeenstemming met de DMCA.

In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving, hebben wij een beleid aangenomen om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, gebruikers te beëindigen die geacht worden herhaalde inbreukmakers te zijn. Wij kunnen ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Sites beperken en/of de accounts van gebruikers die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van een ander, beëindigen of opschorten, ongeacht of er sprake is van recidive of niet.

 

 1. Kennisgeving aan inwoners van Californië
  Volgens California Civil Code Section 1789.3, hebben inwoners van Californië recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten:

De aanbieder van de Sites is
City Experiences door Hornblower Group
Pier 3, Hornblower Landing
San Francisco, CA 94111

U kunt schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814, of per telefoon op 916.445.1254 of 800.952.5210. Hun website is te vinden op: http://www.dca.ca.gov.

Inwoners van Californië die jonger zijn dan achttien (18) jaar en die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van de Sites en/of die inhoud of informatie op de Sites hebben geplaatst, kunnen verzoeken dat dergelijke informatie van de Sites wordt verwijderd door contact met ons op te nemen via [email protected]. In het verzoek moet worden vermeld dat de gebruiker dergelijke inhoud of informatie persoonlijk heeft geplaatst en moet worden aangegeven waar de inhoud of informatie is geplaatst. Wij zullen ons redelijkerwijs te goeder trouw inspannen om de post te verwijderen uit het toekomstige publieke zicht.

Voorwaarden van City Experiences Rewards

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2022 

Het City Experiences-beloningsprogramma (ook bekend als het "Programma") is een gratis beloningsprogramma dat naar eigen goeddunken wordt aangeboden door de Hornblower Group, haar dochterondernemingen en haar filialen (gezamenlijk "Bedrijf", "Hornblower", "City Experiences", "wij", "ons" of "onze"). Programmaregels, -voorwaarden of -voordelen kunnen op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op eerder verdiende punten en beloningen.

Lees de Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij informatie over onze gasten en klanten verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Door toegang te verkrijgen tot of deel te nemen aan het Programma, stemt de persoon ("Lid", "u", "uw") ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden ("Beloningsvoorwaarden"), het Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, en de toepasselijke Servicevoorwaarden idie door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen.

U gaat ermee akkoord dat uw deelname aan het Programma geheel op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat indien u bezwaar maakt tegen één van deze Rewards Voorwaarden, of wijzigingen daarvan, of anderszins ontevreden bent over het Programma, u het recht heeft uw lidmaatschap te beëindigen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beperken van de toegang tot en het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Rewards Account informatie. U stemt er ook mee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u denkt dat uw Rewards Account e-mail gestolen of gecompromitteerd is. U stemt ermee in dat u ons te allen tijde correcte informatie zult verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van wijzigingen in uw informatie. U begrijpt dat de ontvangst van voordelen als een programma-lid onderworpen kan zijn aan belastingplicht, en gaat ermee akkoord dat elke belastingplicht, met inbegrip van openbaarmaking, met betrekking tot uw lidmaatschap van het programma uitsluitend uw verantwoordelijkheid is.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BELONINGSVOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN OF NEEM GEEN DEEL AAN HET PROGRAMMA.

 1. Eligibility

Deelname aan het Programma is gratis en beschikbaar voor iedere persoon van 18 jaar of ouder, woonachtig in een jurisdictie die de deelname aan het Programma wettelijk toestaat, geldige en nauwkeurige persoonlijke informatie verschaft bij de inschrijving voor het Programma, nog geen lid is van het Programma, en nog niet eerder is beëindigd van het Programma. Het Programma is alleen voor persoonlijk gebruik en niet beschikbaar voor bedrijven of andere entiteiten.

 1. Inschrijving in het programma

In aanmerking komende personen kunnen zich inschrijven voor het programma en lid worden van het programma online op cityexperiences.com, via de mobiele applicatie van City Experiences, telefonisch door te bellen naar de Guest Services, of in een ticketkiosk door zich te registreren voor een Rewards-account. Voor inschrijving zijn de voornaam, achternaam en een geldig e-mailadres van de persoon vereist. Er wordt een bevestigingse-mail naar dit e-mailadres gestuurd om de registratie voor het programma te bevestigen. Het is mogelijk dat u om andere informatie wordt gevraagd, zoals uw telefoonnummer of marketingvoorkeuren, die optioneel is en niet vereist is om u in te schrijven voor het programma. Als u al een gebruikersaccount hebt, maar nog niet aan het Programma deelneemt, dan kunt u de aanwijzingen volgen om een Rewards Account aan te maken en aan het Programma deel te nemen zodra u op uw gebruikersaccount bent ingelogd. U kunt slechts één Rewards Account op uw naam hebben en alle extra Rewards Accounts op uw naam of die u anderszins beheert, kunnen door ons naar eigen goeddunken worden gedeactiveerd. Wij kunnen elke kandidaat naar eigen goeddunken en zonder schriftelijke kennisgeving het lidmaatschap van het Programma ontzeggen.

Lidmaatschap van het programma is gratis.

Het Rewards Account van een Lid en alle verzamelde punten zijn persoonlijk voor dat Lid en mogen niet worden verkocht, overgedragen of toegewezen aan, of gedeeld met, familie, vrienden of anderen, of door u gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor een Rewards Account en/of de deelname van een Lid aan het Programma zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en/of te beëindigen indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat een Lid deze Rewards Voorwaarden heeft geschonden, een Lid meer dan één Rewards Account heeft, of dat het gebruik van het Rewards Account van een Lid ongeoorloofd, bedrieglijk, frauduleus, onwettig is, of opzettelijk de doelstellingen van deze Rewards Voorwaarden ondermijnt. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, Rewards Accounts die dubbel lijken te zijn, opschorten, annuleren of combineren.

 1. Punten verzamelen

Het Programma stelt Leden in staat City Experience punten ("Punten") te verzamelen bij het doen van bepaalde aankopen via de website of de mobiele applicatie.

Hoewel veel van onze ervaringen, boekingen, tours, activiteiten en/of excursies (gezamenlijk "Evenementen") in aanmerking komen om Punten te verdienen, kunnen de entiteiten die deze Evenementen beheren onafhankelijk zijn en bepaalde merken of Evenementen nemen mogelijk niet deel aan het Programma.

Huidige deelnemende merken:

 • City Cruises VS
 • Stadscruises UK
 • City Cruises Canada
 • Niagara City Cruises
 • Niagara Jet City Cruises

Huidige niet-deelnemende merken:

 • Wandelingen
 • Devour
 • New York City Veerboot
 • HMS Veerboten
 • Puerto Rico Veerboot
 • Venture Ashore
 • American Queen reizen
 • Reis verder
 • Statue City Cruises
 • Alcatraz City Cruises

 

Als een merk niet wordt vermeld als een huidig deelnemend merk, dan neemt het niet deel aan het Programma, zelfs niet als het niet wordt vermeld onder niet-deelnemende merken. Als een deelnemend merk om welke reden dan ook uit het Programma stapt, worden er geen Punten verdiend voor aankopen die bij het deelnemende merk worden gedaan voor Evenementen na de datum waarop het deelnemende merk uit het Programma stapt, zelfs als de aankoop werd gedaan voordat het merk uit het Programma stapt. Alleen merken en/of rechtspersonen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door het Bedrijf komen in aanmerking voor deelname aan het Programma. Partners van derden nemen niet deel aan het Programma. Merken en/of rechtspersonen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door het Bedrijf zullen worden aangeduid door identificerende pictogrammen in de beschrijving van het evenement.

Punten worden niet toegekend bij aankoop van ervaringen van niet-deelnemende merken, cadeaubonnen (inclusief activeringen en herladingen), belastingen, fooien, servicekosten, landings- of havengelden, administratiekosten, privécharter- of groepsverkoop, Ticket Assurance, aankopen in het verleden, pakketten of gebundelde diensten, boekingen bij partners van derden, aankopen aan boord, of alcoholische dranken. Er worden geen punten toegekend voor de aankoop van meer dan negentien (19) tickets voor een Evenement dat op dezelfde datum en tijd plaatsvindt, zelfs niet als de aankoop over meerdere transacties is verdeeld. Een aankoop van een Evenement van een deelnemend merk dat niet onder een van deze voornoemde uitsluitingen valt, wordt beschouwd als een in aanmerking komende aankoop voor de doeleinden van het Programma.

Punten worden toegekend tegen het tarief van één (1) Punt per $1 voor elke dollar vóór belasting uitgegeven aan in aanmerking komende aankopen. Als de aankoop in een andere valuta dan USD is, worden de punten toegekend in een verhouding van één (1) Punt per één (1) eenheid van de aankoopvaluta (bijv. $, £, €, CAD, etc.). Bijvoorbeeld, in de Europese Unie, zullen Leden 50 Punten verdienen voor 50 Euro uitgegeven aan in aanmerking komende aankopen. De valuta die van toepassing is op een In aanmerking komende Aankoop of een andere Aankoop wordt door het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaald. Leden kunnen Punten sparen voor iedere in aanmerking komende aankoop die gedaan wordt op of na de datum van inschrijving voor het Programma. Om Punten te ontvangen voor een in aanmerking komende aankoop, moet u het e-mailadres dat u gebruikt heeft bij het registreren voor een Rewards Account tonen bij het verkooppunt. Als u een aankoop doet op de website of mobiele applicatie, ontvangt u geen Punten als u niet bent ingelogd op uw Rewards Account. Als meerdere tickets voor een in aanmerking komende aankoop worden gekocht, verdient alleen het Lid dat de reservering maakt Punten voor de in aanmerking komende aankoop, zelfs als een van de tickets zal worden gebruikt door een persoon die ook lid is van het Programma. Bij aankoop van meerdere tickets, stemt het Lid in met het te goeder trouw maken van reserveringen voor gebruik door het Lid en zijn of haar gasten, en niet voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing, of plaatsing op websites van derden. Punten zullen niet worden toegekend aan tickets die door reisagenten namens hun klanten worden gekocht.

Om Punten te sparen, moeten in aanmerking komende aankopen contant of met een geldige credit- of debitcard betaald worden. Aankopen die met een andere valuta worden gedaan, zoals het inwisselen van Punten of het betalen met een cadeaukaart, zullen alleen Punten opleveren voor de bedragen die contant of met een credit- of debitcard zijn betaald. Punten worden niet verdiend voor het bedrag dat met Punten wordt ingewisseld, met een cadeaukaart wordt betaald, of voor enig deel waarbij een andere muntsoort dan de genoemde wordt gebruikt. Punten worden berekend als de in aanmerking komende aankoopprijs verminderd met belastingen, kortingen en alle andere uitsluitingen die hierin worden genoemd en worden naar boven of beneden afgerond op de dichtstbijzijnde hele dollar. 

Wanneer een in aanmerking komende aankoop wordt gedaan, worden alle eventueel verdiende punten beschouwd als in afwachting en dus niet beschikbaar om in te wisselen. Punten worden toegekend en komen binnen 24 uur na de datum van het Evenement dat via de In aanmerking komende Aankoop is gekocht, beschikbaar om te worden ingewisseld. Wanneer punten beschikbaar zijn om in te wisselen, worden ze als Actief beschouwd. Leden kunnen Punten bekijken en bijhouden door in te loggen op hun account. Een evenement dat via een in aanmerking komende ervaring is gekocht, moet worden voltooid om punten te verdienen. Als een in aanmerking komende aankoop meerdere evenementen voor verschillende data omvat, wordt het respectieve aantal punten Actief wanneer het corresponderende evenement is voltooid. Een enkele in aanmerking komende aankoop kan resulteren in het Actief worden van punten op verschillende data en/of tijden als er meerdere Evenementen zijn gekocht. Annuleringen en no-shows leveren geen Punten op en eventueel verdiende Punten worden verbeurd op het moment van annulering of no-show. In het geval dat een gekwalificeerde aankoopervaring door City Experiences wordt geannuleerd, mogen gasten alle punten houden die verdiend zouden zijn als de ervaring niet door City Experiences was geannuleerd.

Het verzamelen van Punten geeft leden geen enkel recht op verworven rechten. Punten zijn niet deelbaar of overdraagbaar, hebben geen geldwaarde, zijn promotioneel van aard, geven geen aanleiding tot eigendom of welke andere rechten dan ook, en kunnen niet worden toegewezen, overgedragen, geruild, verkocht, verhandeld, geruild, gekocht of geschonken. Alle Evenementen zijn onderworpen aan de toepasselijke Servicevoorwaarden.

 1. Punten inwisselen

Punten kunnen alleen worden ingewisseld als ze Actief worden en kunnen worden ingewisseld in persoon, via de telefoon met ons klantervarings-team, via de website of de mobiele applicatie door het e-mailadres te verstrekken dat is gebruikt bij de registratie voor een Rewards-account of door in te loggen op de Rewards-account van het Lid. Punten kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van een Evenement bij een deelnemend merk. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor de aankoop, of een deel daarvan, van niet-deelnemende merken, cadeaubonnen (inclusief activeringen en herladingen), belastingen, fooien, servicekosten, landings- of havengelden, administratiekosten, privécharter- of groepsverkoop, Ticket Assurance, aankopen in het verleden, aankopen aan boord, of alcoholische dranken. Een Verzilveringstransactie vindt plaats wanneer Actieve Punten worden ingewisseld voor een aankoop bij een deelnemend merk dat niet onder een van deze uitsluitingen valt. Eén enkele aankoop kan zowel als een Verzilveringstransactie als een In aanmerking komende aankoop worden beschouwd als in dezelfde transactie punten worden ingewisseld en verdiend. Het lid is verantwoordelijk voor elk betaalsaldo in een Inruiltransactie, inclusief eventuele belastingen of kosten.

Punten kunnen worden ingewisseld om de aankoopprijs van een in aanmerking komend Evenement te verminderen met $1 voor elke 10 Actieve Punten. Als een lid bijvoorbeeld 105 actieve punten heeft, mag hij of zij tot 100 actieve punten inwisselen voor een korting van maximaal $10 op een in aanmerking komend evenement met een resterend saldo van 5 actieve punten. Als een lid 50 hangende punten en 20 actieve punten heeft, dan kan het lid de 20 actieve punten inwisselen voor een korting van $2 op een in aanmerking komend evenement. De 50 hangende punten kunnen niet worden ingewisseld totdat ze Actief worden. Als een lid punten inwisselt op een inwisseltransactie voor een aankoop in een andere valuta dan USD (Amerikaanse dollar), dan worden de punten ingewisseld tegen een koers van één (1) eenheid van de valuta van de aankoop (bijv. $, £, €, CAD, enz.) voor elke 10 Actieve punten. De toepasselijke valuta voor een Verzilveringstransactie of Aankoop wordt door het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaald. Het Puntensaldo van een Lid zal worden verminderd met het aantal ingewisselde Punten. Punten die bij een In aanmerking komende Aankoop tijdens een Verzilveringstransactie worden toegekend, worden Actief nadat het Evenement dat via de In aanmerking komende Aankoop is gekocht, is voltooid.

Bij aankoop van meerdere tickets stemt het Lid ermee in de Verlossingstransacties te goeder trouw te reserveren voor gebruik door het Lid en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of plaatsing op websites van derden.

Het inwisselen van punten voor een Evenement is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van de reservering. Alle Evenementen die worden aangekocht via een Inruiltransactie zijn onderhevig aan de toepasselijke Servicevoorwaarden.

 1. Speciale aanbiedingen

We may offer special promotions from time to time in our sole discretion that allows Members to earn additional Points (“Bonus Points”) through special offers or other promotions.  Bonus Points may be temporary and may be redeemed by the <ember during a prescribed period, failing which such Bonus Points may expire.  Additional terms and conditions may be applicable in our sole discretion to any such special offers offering Bonus Points and communicated in conjunction with any such offers.  

Naast Punten kunnen Leden ook van tijd tot tijd extra voordelen ontvangen, zoals speciale promoties, de mogelijkheid om vooraf tickets te kopen voor Evenementen, en andere voordelen die wij naar eigen goeddunken geschikt achten.

 1. Beëindiging

Bij beëindiging vervallen de deelname van het Lid aan het Programma en alle verdiende Punten, in afwachting of Actief,.

Een Lid kan zijn of haar lidmaatschap van het Programma te allen tijde beëindigen door contact met ons op te nemen via het Contactportaal op de website.

Wij kunnen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens enig Lid:

(i) het lidmaatschap van een Lid in het Programma te wijzigen, op te schorten of te beëindigen;

(ii) de Punten van een Lid geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of verbeurd verklaren; en/of

(iii) het inwisselen van punten door een Lid wijzigen, opschorten of verbeuren.

 

Wij kunnen deze acties ondernemen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat

(i) het lidmaatschap of de deelname van een Lid aan het Programma in strijd is met de toepasselijke wetten, bepalingen, verordeningen of reglementen;

(ii) een Lid heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, beledigende, aanstootgevende of vijandige manier;

(iii) een Lid het Programma heeft geschonden of overtreden of het gebruikt op een manier die niet strookt met deze Beloningsvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, of de toepasselijke Servicevoorwaarden voor het gekochte Evenement of de bedoeling van het Programma;

(iv) een Lid misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het Programma;

(v) de activiteit of lidmaatschapsstatus van een lid van een Rewards-account betrekking heeft op of voortvloeit uit fraude, oneerlijkheid, diefstal of andere illegale of ongepaste middelen;

(vi) een lid bewust probeert om meer dan één Beloningsrekening te verkrijgen of te behouden; of

(vii) de verstrekking door het Bedrijf van voordelen onder het Programma in strijd is met toepasselijke wetten, voorwaarden, verordeningen of voorschriften

Deze rechten vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die ons krachtens de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan en wij hebben het recht om naar eigen goeddunken passende administratieve en/of gerechtelijke stappen te ondernemen die wij noodzakelijk achten.

 

 1. Beleid inzake het verbeuren van punten

Punten vervallen en worden verbeurd als de account 12 of meer opeenvolgende kalendermaanden niet actief is geweest. Accountactiviteit wordt voltooid door het verdienen van Actieve Punten of het inwisselen van Actieve Punten. Dit kan worden gedaan door:

 • aankoop en vervolgens sparen van Actieve Punten bij een in aanmerking komende aankoop en/of
 • het inwisselen van Actieve Punten op een Verzilveringstransactie en vervolgens het voltooien van het gekochte Evenement

Annulering of no-show van een Evenement is geen accountactiviteit, zelfs niet als er Punten zijn ingewisseld voor de aankoop van het Evenement, voor de doeleinden van dit onderdeel. Als een Lid gedurende vijf (5) opeenvolgende jaren geen actieve status behoudt, kan het Rewards Account van het Lid worden gedeactiveerd. Als punten eenmaal verbeurd zijn, kunnen ze niet opnieuw worden toegekend. Een lid komt in aanmerking om nieuwe punten te verdienen, tenzij het Rewards Account van het lid gedeactiveerd is.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, aanvullende manieren opnemen om rekeningactiviteit te voldoen voor het doel van het Programma.

 1. Annulering
 • Indien een Evenement dat via een In aanmerking komende Aankoop is gekocht, door een partij wordt geannuleerd, worden er geen Punten verdiend voor de transactie en wordt het niet kwalificeren als rekeningactiviteit.
 • Als een evenement dat via een terugkooptransactie is gekocht, door een partij wordt geannuleerd, dan vervalt het aantal punten dat op de terugkooptransactie is ingewisseld en wordt de transactie niet kwalificeren als rekeningactiviteit.

 1. Programma Communicatie

Door lid te worden of anderszins deel te nemen aan het Programma, stemt het Lid in met het ontvangen van mededelingen over het Programma, alsmede reclame- en marketingmateriaal van het Bedrijf. Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de e-mails van het Bedrijf via de afmeldlink in deze e-mails; echter, als het Lid zich afmeldt voor de e-mails van het Bedrijf, ontvangt het Lid mogelijk niet langer e-mail updates over programmavoordelen. Leden moeten hun e-mail en contactinformatie actueel houden. Noch het Bedrijf noch het Programma zijn verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

 1. 10. Wijziging van voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk verboden of beperkt door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken een voorwaarde of beleid van het Programma, de Beloningsvoorwaarden of een deel ervan, en/of een beleid, richtlijn, openbaarmaking of FAQ met betrekking tot het Programma, of een deel ervan, te wijzigen, aan te passen, te beperken, bij te werken, stop te zetten of te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij anders vermeld, zullen wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen van de wijzigingen of aanpassingen op deze pagina, dus kom af en toe eens kijken. Indien een Lid blijft deelnemen aan het Programma door punten te sparen, punten in te wisselen, in te loggen op zijn of haar Rewards Account of anderszins op enigerlei wijze deelneemt aan het Programma nadat een wijziging in deze Rewardvoorwaarden is geplaatst, wordt het Lid geacht deze wijzigingen te hebben gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk ermee in te stemmen en ermee akkoord te gaan. Indien een Lid niet instemt met de Voorwaarden voor beloningen, moet hij of zij de deelname aan het Programma stopzetten.

 1. Privacy

De informatie die aan ons wordt verstrekt bij het registreren voor een Rewards Account of bij een andere deelname aan het Programma wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Het verstrekken van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het Programma en om Leden de mogelijkheid te bieden de voordelen van het Programma te maximaliseren. Wij respecteren de privacy van de persoonlijke informatie van de Leden. Lees ons Privacybeleid voor hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, onthullen en beheren.

 1. Geschillenbeslechting

Wij zijn beschikbaar om eventuele problemen met betrekking tot het programma te bespreken. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. Wij zullen te goeder trouw trachten elk geschil, vordering, vraag of meningsverschil direct op te lossen door overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te beginnen.

U gaat ermee akkoord dat alle claims die niet op informele wijze kunnen worden opgelost en die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het Programma, worden opgelost door bindende arbitrage. Bindende arbitrage zal op vertrouwelijke basis worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve processen regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van het programma en/of deze Voorwaarden Beloningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Voorwaarden Beloningen nietig of vernietigbaar is. De arbiter is gemachtigd om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank op grond van de wet of billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan door elke bevoegde rechtbank als vonnis worden uitgesproken. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.

De partijen komen voorts overeen dat de arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een groepsactie of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsactie in te stellen of op groepsbasis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan wordt de hierboven uiteengezette arbitragebepaling in zijn geheel nietig en ongeldig geacht en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.

Voor zover de in deze afdeling uiteengezette arbitragebepalingen niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in Delaware en de partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken aldaar.

 

 1. Schadeloosstelling

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS ("HORNBLOWER GROUP") TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE VORDERINGEN, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN HET PROGRAMMA OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE BELONINGSVOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, verkeerde voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met het programma door deze partij.

 1. 14. Afwijzing van garanties

HET PROGRAMMA EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OPGENOMEN OP OF ANDERSZINS AAN U TER BESCHIKKING GESTELD VIA HET PROGRAMMA WORDEN VERSTREKT "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES EN UW DEELNAME AAN DIENSTEN DIE VIA DE SITES WORDEN GERESERVEERD OF GEBOEKT, OP UW EIGEN RISICO ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ EN ELK VAN ONZE ADVERTEERDERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS EN ANDERE CONTRACTANTEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET IN VERBAND MET HET PROGRAMMA OF UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, INCLUSIEF DAT HET PROGRAMMA VERHANDELBAAR, BETROUWBAAR, VOLLEDIG, ACCURAAT IS, GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE, VRIJ IS VAN DEFECTEN OF VIRUSSEN, GEEN INBREUK MAAKT OP, IN STAAT IS OM TE WERKEN OP EEN ONONDERBROKEN BASIS, DAT HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA DOOR EEN LID IN OVEREENSTEMMING IS MET DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DAT LID, OF DAT DE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA SUCCESVOL, NAUWKEURIG, EN/OF VEILIG ZAL WORDEN VERZONDEN OF ONTVANGEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, MAAR WEL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 1. 15. Beperkingen van de aansprakelijkheid

ONDER VOORBEHOUD VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, NEMEN WIJ, SAMEN MET ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN MOEDERENTITEITEN ("VRIJGESTELDE PARTIJEN") GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID OP ONS VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT (A) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIAAL MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT HET PROGRAMMA, (B) TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OF DEELNAME AAN EEN EVENEMENT DAT U KOOPT VIA HET PROGRAMMA, (C) ELKE HANDELING OF NALATIGHEID VAN EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ONRECHTMATIGE, (C) ELKE HANDELING OF NALATIGHEID VAN EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ONRECHTMATIGE, NALATIGE, OPZETTELIJKE OF ONBEVOEGDE HANDELING, DEFECT, WEGLATING OF VERZUIM VAN DE KANT VAN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN OF HUN WERKNEMERS OF AGENTEN BIJ HET UITVOEREN VAN DIENSTEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA OF EVENEMENTEN, (D) ELK DEFECT OF STORING VAN EEN VOERTUIG, APPARATUUR, INSTRUMENT EIGENDOM VAN OF BEHEERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT, (E) ELKE ONRECHTMATIGE, OPZETTELIJKE OF NALATIGE HANDELING OF WEGLATING VAN DE KANT VAN EEN ANDERE PARTIJ DIE NIET ONDER ONZE DIRECTE SUPERVISIE, CONTROLE OF EIGENDOM, EN/OF (F) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE OPGESLAGEN OP ONZE SERVERS. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID IS OM HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA TE STAKEN. LEDEN ZIJN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET VEILIG HOUDEN VAN HUN BELONINGSACCOUNT.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIEVOORWAARDEN OF OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of bepaling van deze Voorwaarden voor Beloningen niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 1. Scheidbaarheid

Deze Rewards-voorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dat toestaat. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Rewards-voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Rewards-voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1. 18. Rubrieken

De kopjes voor elk van deze Rewards-voorwaarden dienen enkel ter referentie. Dergelijke kopjes worden genegeerd bij de interpretatie of opbouw van deze Rewards-voorwaarden.

 1. Tegenstrijdigheden of Fouten

Ondanks onze inspanningen om de nauwkeurigheid te waarborgen, kunnen zich af en toe fouten voordoen. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke fouten op elk moment te corrigeren. Dergelijke correcties kunnen leiden tot een wijziging of aanpassing van de punten- of beloningsrekening van een lid.

In het geval van een discrepantie tussen de Engelstalige versie en vertalingen van de Voorwaarden voor beloningen, is de Engelstalige versie doorslaggevend, bepalend en bepalend.

 1. Gehele overeenkomst

Deze Beloningsvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke Servicevoorwaarden en het Privacybeleid waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het Programma

 1. Neem contact met ons op

Voor informatie over het Programma en/of uw lidmaatschap van het Programma, gelieve onste contacteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzoeken of correspondentie die per post of via het Internet verloren gaan of vertraging oplopen.

City Experiences Algemene voorwaarden per merk

Service Voorwaarden en Condities 

Laatst bijgewerkt: 18 april 2022

Deze Servicevoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle Services die worden gekocht, geboekt, gereserveerd, gebruikt of waaraan wordt deelgenomen ("Aankoop") via de website van City Experiences, telefonisch via onze klantenservice, bij een ticketkiosk, via een geautoriseerde bron, rechtstreeks via de website of mobiele applicaties van het betreffende bedrijf, of via een van de gelieerde websites en/of mobiele applicaties van City Experiences (gezamenlijk: het "Ticketplatform"). Door het maken van een Aankoop van een Dienst, gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, en het Privacybeleid.

Deze Algemene Voorwaarden worden aangeboden namens de gehele Hornblower Group Familie van Bedrijven, dus wanneer we in deze Algemene Voorwaarden de "Onderneming", "wij", "ons" of "onze" vermelden, verwijzen we naar de relevante onderneming in de Hornblower Group Familie van Bedrijven waarvan de Diensten worden gekocht. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zijn door middel van verwijzing opgenomen in alle Voorwaarden en worden opgenomen telkens wanneer naar deze Voorwaarden wordt verwezen. Voor alle Aankopen wordt de persoon die de Aankoop doet geacht de toepasselijke Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te hebben aanvaard namens alle gast(en) voor wie de Diensten werden aangekocht.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPALINGEN DIE DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN TUSSEN ONS EN U REGELEN EN DISCLAIMERS EN ANDERE BEPALINGEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U BEPERKEN. GELIEVE ZORGVULDIG TE LEZEN.

Voor Diensten die worden aangeboden onder de verschillende bedrijven en merken binnen de Hornblower Group Familie van Bedrijven gelden specifieke voorwaarden ("Dienstspecifieke Voorwaarden") die deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

Klik op de dropdown link voor het bedrijf dat van toepassing is op de Dienst om de voorwaarden te lezen die specifiek voor die Dienst gelden. Indien u een Dienst koopt of eraan deelneemt, bent u gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

Alcatraz City Cruises

Alcatraz City Cruises

 1. Aankoopvoorwaarden
 • U mag geen tickets kopen of reserveren voor een evenement of activiteit die de vermelde limiet voor dat evenement of activiteit overschrijdt of meer dan tien (10) Aankopen doen via de Service in een periode van 72 uur, hetzij voor uzelf of namens een groep. 
 • U bevestigt dat u de toepasselijke reservering of aankoop doet in uw persoonlijke naam, of in naam van uw persoonlijke vrienden en/of familie. U mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de aankoop van tickets in bulk of voor wederverkoop.
 • Aankopen zijn pas bevestigd wanneer u een e-mail of schriftelijke bevestiging van de Aankoop van de Dienst hebt ontvangen. Prijzen bevestigd op het moment van Aankoop worden gehonoreerd voor de datum gereserveerd in de Aankoop.
 • De op of door de Ticketbron vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij anders vermeld. Deze prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving, tot de Aankoop is bevestigd.
 • De vermelde prijzen omvatten geen fooien, persoonlijke verzekeringen, artikelen van persoonlijke aard, of voedsel of dranken die niet zijn inbegrepen in de Service. 
 • Volledige betaling met een betaalkaart, of een andere geautoriseerde betaalmethode indien toegestaan door de desbetreffende Ticketbron, is noodzakelijk om een Service te kopen. We brengen geen servicekosten in rekening voor het verwerken van creditcards.
 • U bevestigt dat de betalingsinformatie die u verstrekt, en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen en dat het e-mailadres dat u aan ons verstrekt in verband met het doen van een Aankoop uniek en persoonlijk voor u is.
 • Het zal u niet worden toegestaan aan boord te gaan van een vaartuig of een andere toepasselijke vervoerswijze verbonden aan een reservering die u via de Dienst maakt, tenzij u op het moment van aan boord gaan een identiteitsbewijs toont dat overeenkomt met de naam van de persoon die de toepasselijke reservering heeft gemaakt en op verzoek de betaalkaart toont die in verband met de toepasselijke reservering is gebruikt.

2. Wijzigingen & Annuleringen

 • Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en we kunnen niet garanderen dat we in staat zullen zijn om een gevraagde wijziging uit te voeren. Elke wijziging van de Aankoop moet rechtstreeks via Alcatraz City Cruises worden aangevraagd en niet via de derde aanbieder bij wie de Aankoop is gedaan, indien van toepassing. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen in een aankoop aan te vragen.
 • Om een annulering aan te vragen, neem contact op met [email protected] of 415.981.7625 of ga naar https://www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz/account/ voor annuleringen die tweeënzeventig (72) uur of meer na de datum van de Gekochte Service zijn en waarbij geen Ticket Assurance is gekocht.
 • Annuleringen 72 uur of meer: Indien u een Aankoop tweeënzeventig (72) uur of meer voor de datum van de Gekochte Dienst annuleert, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald.
 • Annuleringen minder dan 72 uur: Indien u een Aankoop minder dan tweeënzeventig (72) uur voor de datum van de Gekochte Dienst annuleert, ontvangt u geen restitutie voor die reservering tenzij wij uw ticket(s) kunnen doorverkopen. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om uw ticket(s) door te verkopen.
 • Annuleringen met Ticket Assurance: Als u Ticket Assurance hebt gekocht en u annuleert uw Aankoop vierentwintig (24) uur of meer voor de datum van de Gekochte Service, dan wordt uw betaling voor die Aankoop volledig gerestitueerd, minus de kosten van de Ticket Assurance.
 • Annuleringen minder dan 24 uur: Indien u een Aankoop minder dan vierentwintig (24) uur voor de datum van de Gekochte Dienst annuleert, ontvangt u geen restitutie voor die reservering, tenzij wij in staat zijn uw ticket(s) opnieuw te verkopen. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om uw ticket(s) door te verkopen.
 • Toepasselijke terugbetalingen zullen worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. Wij zullen ook een terugbetaling doen in het geval van beveiliging, veiligheid, of soortgelijke sluitingen die ons verhinderen uw Aankoop te honoreren. In het geval dat wij niet in staat zijn om een Gekochte Dienst te verlenen om welke reden dan ook, is onze enige verplichting om de werkelijke kosten die u betaalde voor de toepasselijke Gekochte Dienst die wij niet konden verlenen, terug te betalen.
 • Restituties zullen niet worden verstrekt als gevolg van bouwprojecten op Alcatraz Island of de daaruit voortvloeiende sluiting van binnenruimtes, zoals Alcatraz Island Cellhouse. Restituties zullen niet worden verstrekt als gevolg van COVID-19 gerelateerde gezondheidsmandaten van de Stad en County van San Francisco, of de Staat Californië, die de beschikbaarheid van partijen van de Alcatraz Island tour, zoals beschreven op het moment van de Aankoop, beïnvloeden. 

 

3. Kleding en gezichtsbedekking

Naast het volgen van de gezichtsbedekkingsvoorschriften, moeten alle gasten te allen tijde gepaste kledij dragen, inclusief schoenen en shirt. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of kleding die afbreuk kan doen aan de ervaring van andere gasten.

4. Registratie als verkoper van reizen

Alcatraz City Cruises, LLC is geregistreerd onder de Californische wet als verkoper van reizen, en het registratienummer is 2094770-50. Deze registratie houdt geen goedkeuring in door de staat Californië van onze diensten of acties. De wet van Californië vereist dat bedrijven een trustrekening of een obligatie hebben als middel van consumentenbescherming, en Alcatraz City Cruises, LLC heeft een obligatie uitgegeven door RLI Insurance Company voor een bedrag van $20,000. Alcatraz City Cruises, LLC is een deelnemer in het Travel Consumer Restitution Fund.

5. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

6. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 

7. Veronderstelling van risico

U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

 

8. Privacy

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.

 

9. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, zal het worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten.

 

10. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

11. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

12. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. 30 dagen recht om af te zien van deelname. U heeft het recht om af te zien van deelname en niet gebonden te zijn aan de arbitrage en class action waiver bepalingen zoals beschreven in de bovenstaande secties door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om af te zien van deelname naar het volgende adres te sturen: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904. De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na aanvang van het gebruik van de Dienst worden verzonden, anders bent u verplicht geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van deze Secties. Indien u afziet van deze arbitragebepalingen, zullen wij er ook niet door gebonden zijn
 5. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in de sectie Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in San Francisco, Californië, met uitzondering van gerechtelijke acties voor geringe vorderingen die kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank waar u woonachtig bent. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 6. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 

13. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 

14. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

15. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

City Cruises Canada

City Cruises Canada

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Wij behouden ons het recht voor om de Service te annuleren en/of de geplande vertrek- en/of terugkeertijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zijn niet verplicht tot enige terugbetaling of tegoedbon voor wijzigingen in geplande vertrek- en/of terugkeertijden. Alleen geannuleerde Diensten zijn onderhevig aan de onderstaande annuleringsvoorwaarden.        

2. Wijzigingen & Annuleringen

 • Als u tickets koopt via onze website of mobiele applicatie, kunt u uw reservering beschermen met Ticket Assurance.
 • Aankopen gedaan zonder Ticket Assurance zijn een niet-restitueerbare definitieve verkoop, maar kunnen tot 48 uur voor de vertrektijd van de oorspronkelijke boeking opnieuw worden gepland.
 • Aankopen gedaan met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden verzet.
 • Alleen aankopen met Ticket Assurance kunnen worden geannuleerd tegen een volledige terugbetaling, minus de kosten van de niet-restitueerbare Ticket Assurance. Annuleringen voor aankopen met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden geannuleerd.
 • Als u een nieuwe afspraak moet maken, bezoek dan onze website op www.cityexperiences.com en selecteer "Mijn Boeking Beheren" of neem contact op met de klantenservice. Als u moet annuleren, neem dan contact op met de klantenservice.
 • Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat wij een gevraagde wijziging kunnen uitvoeren.

3. Toelating en toegang

 • Alle gasten moeten inchecken met een bevestigingsnummer en/of ticket voordat ze aan boord gaan.
 • Alle gasten en persoonlijke bezittingen zijn onderworpen aan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen.
 • Om deel te nemen aan de Service moet elke gast voldoen aan alle instap- of deelnamecriteria zoals vermeld op onze website, en/of aan onze kassa, of op elke locatie, indien van toepassing op de Service.
 • Elke gast die niet voldoet aan de instap- of deelnamecriteria kan deelname aan de Service worden geweigerd en wij zullen niet verplicht zijn tot enige terugbetaling of andere vergoeding aan u, op welke wijze dan ook.
 • Voor diensten kan, indien van toepassing, van gasten gevraagd worden om namens uzelf en eventuele begeleidende minderjarigen ons formulier voor vrijstelling van aansprakelijkheid te ondertekenen of elektronisch te bevestigen dat u dit formulier aanvaardt.
 • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren of gasten te verwijderen van een vaartuig, evenement of locatie indien dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht (1) om veiligheidsredenen, (2) indien een gast ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor andere gasten, bemanningsleden of agenten, of (3) indien het gedrag van een gast geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, goede orde of discipline.
 • Voor de veiligheid van de bemanning en de gasten moeten alle personen, handtassen en rugzakken worden gefouilleerd voordat zij aan boord van het schip gaan. Wij behouden ons het recht voor om een tas, pakje of ander voorwerp niet toe te laten en om te gaan met onbeheerde voorwerpen, tassen, rugzakken of bagage op een wijze die het management gepast acht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke zaken die verloren of gestolen worden terwijl u zich op ons terrein bevindt of deelneemt aan onze Diensten.
 • Beperkte en gevaarlijke artikelen zijn ten strengste verboden.
 • Eten en drinken van buitenaf is niet toegestaan.
 • Het gebruik van illegale of gereglementeerde stoffen, met inbegrip van het roken van marihuana, en/of het roken van tabak, e-sigaretten of andere producten die een damp of rook produceren, is ten strengste verboden.
 • De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw beeld of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of op, een van onze locaties, voor welk doel dan ook.
 • Alle tours zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het feitelijke gebruik van het schip voor de tour is niet gegarandeerd en een alternatief schip kan worden gebruikt zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke gast om op tijd te arriveren en niet later dan 30 minuten voor de geplande vertrektijd in de aangewezen verzamelplaats te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor terugbetaling of enige andere compensatie als de gast de geplande vertrektijd mist of de toegang wordt ontzegd door het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 • In het geval dat wij om welke reden dan ook niet in staat zijn een gekochte dienst te leveren, is onze enige verplichting voor directe aankopen, het terugbetalen van de aankoopprijs die u voor de betreffende dienst betaald heeft.

4. Kleding

Alle gasten moeten ten alle tijden gepaste kledij dragen, inclusief schoenen en shirt. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of kleding die afbreuk kan doen aan de ervaring van andere gasten.

5. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

6. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

7. Veronderstelling van risico

U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

8. Privacy

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten kunnen wij genoodzaakt zijn u bepaalde mededelingen te doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.

9. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, zal het worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario in Canada.

10. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

11. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

Het nieuwe coronavirus, COVID-19, is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. COVID-19 is uiterst besmettelijk en wordt verondersteld zich hoofdzakelijk te verspreiden door contact van mens tot mens.

In overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen heeft het Bedrijf uitgebreide preventieve maatregelen genomen om de introductie en verspreiding van COVID-19 tijdens uw gebruik van de Service te voorkomen; echter, ondanks onze mitigerende inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat u of leden van uw gezelschap niet aan COVID-19 zullen worden blootgesteld tijdens uw gebruik van de Service.

Daarom zijn, zonder de voorgaande beperking van aansprakelijkheid te beperken, de volgende bepalingen en voorwaarden van kracht voor de Dienst:

 1. GASTENVERKLARING VAN RISICO - U erkent de besmettelijke aard van COVID-19 en dat, ondanks onze inspanningen om dergelijke gevaren te beperken, u kunt worden blootgesteld aan of geïnfecteerd door COVID-19 tijdens uw deelname aan de Service, en dat een dergelijke blootstelling of infectie kan resulteren in persoonlijk letsel, ziekte, blijvende invaliditeit, of overlijden. U begrijpt dat het risico om blootgesteld te worden aan of geïnfecteerd te worden door COVID-19 kan voortvloeien uit de handelingen, het verzuim of de nalatigheid van uzelf en anderen. U aanvaardt alle voorgaande risico's en bent als enige verantwoordelijk voor elk daaruit voortvloeiend letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, invaliditeit en overlijden), ziekte, schade, verlies, claim, aansprakelijkheid of kosten, gerelateerd aan COVID-19, die u kunt ervaren of oplopen in verband met de Service ("Claims").
 2. GASTENWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF - U ontslaat ons, onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, van alle claims, met inbegrip van alle aansprakelijkheden, claims, acties, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, en u verbindt ons ertoe ons niet aan te klagen, ons te ontslaan en ons schadeloos te stellen. Deze vrijwaring omvat alle Claims die gebaseerd zijn op ons handelen, ons verzuim of onze nalatigheid, of van onze werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en onafhankelijke contractanten, ongeacht of een COVID-19 infectie zich voor, tijdens of na deelname aan de Service voordoet.

 

12. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in de sectie Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in de provincie Ontario in Canada. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

13. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

14. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

15. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Stadscruises UK

Stadscruises UK

Hoewel het merendeel van de Algemene Voorwaarden op alle producten van toepassing is, dient u zich bewust te zijn van de verschillen in voorwaarden, afhankelijk van de locatie en het type dienst. Lees alle voorwaarden zorgvuldig door om te zien welke voorwaarden op uw locatie en service van toepassing zijn.

 

 1. Diensten
 • Sightseeing omvat de dagelijkse geregelde dienst van Londen tussen de pieren van Westminster, Bankside, Waterloo, Tower en Greenwich; de schepen van Poole die varen vanaf de pieren van Poole en Swanage; en de dienst van York die vaart vanaf de Kings Staith en Lendal Landing Piers.
 • Experiences include London's Thames Circular Cruise, York's Self Drive hire, and all cruises with any provided food, drink or entertainment.
 • Thamesjet is de hogesnelheidsdienst van Londen met starre opblaasbare boten.

2. Aankoopvoorwaarden

 • Alle prijzen op onze website zijn vermeld in ponden sterling.
 • Eenmaal gekochte tickets kunnen niet worden gerestitueerd.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig, volledig betaald papieren of e-ticket voor de reis die u wilt maken, dat ter inzage ligt. De tickets moeten vóór inscheping worden ingeleverd of zichtbaar zijn en met een elektronisch apparaat kunnen worden gescand.
 • U moet uw ticket op elk moment tijdens uw reis ter inzage hebben en het op verzoek van een lid van onze bemanning, een politieagent of een andere bevoegde persoon ter inzage geven.
 • Alle tickets blijven ons eigendom en u moet ze aan ons teruggeven zodra u ze niet meer gebruikt, als wij daarom vragen.
 • Tickets kunnen alleen worden gebruikt door de persoon voor wie ze zijn gekocht of aan wie ze zijn afgegeven. De tickets kunnen vóór het instappen van een streepjescode worden voorzien en worden gescand. Tickets die worden gekopieerd, doorverkocht of doorgegeven voor verder gebruik, zijn ongeldig.
 • Indien tickets beschikbaar zijn voor reizen met de diensten van meer dan één exploitant, zijn de voorwaarden van de respectieve exploitant van wie de dienst wordt gebruikt voor elk deel van de reis van toepassing op dat deel van de reis. De voorwaarden van derde exploitanten zijn op verzoek verkrijgbaar.
 • Indien u buiten de beschikbaarheid van uw ticket wenst te reizen, of vóór of na de tijden waarop het geldig is, kan u gevraagd worden een extra tarief te betalen. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de vlucht te weigeren of u te verplichten uit te stappen indien u de toeslag niet betaalt.
 • Als u een ticket koopt met een credit- of debitcard waar u geen wettelijk recht op hebt, is het ticket ongeldig vanaf de datum van uitgifte en moet u het volledige tarief betalen voor elke reis die u met dat ticket maakt.
 • Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op onze websites, met name tijden en prijzen, accuraat is, is het mogelijk dat er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een ticket dat u hebt gekocht, zullen we proberen u zo snel mogelijk te informeren en u de optie geven om ofwel uw aankoop te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om contact met u op te nemen, behouden we ons het recht voor om de aankoop als geannuleerd te beschouwen.
 • Indien u bij inscheping een verkeerd geprijsd ticket aanbiedt, behouden wij ons het recht voor het ticket in te trekken, te annuleren en de reis te weigeren, tenzij en totdat er een ander ticket tegen de juiste prijs voor de voorgenomen reis is gekocht. Annulering onder een van deze omstandigheden geeft u recht op volledige terugbetaling van alle bedragen die u hebt betaald.
 • Betaalmethoden die aan de pier en aan boord van onze schepen worden geaccepteerd zijn Visa Credit / Debet, Visa Corporate Credit / Debet, Mastercard Credit / Debet, Mastercard Corporate Credit / Debet, American Express.
 • Online betaalmethodes worden aanvaard: Visa Credit / Debet, Visa Corporate Credit / Debet, Mastercard Credit / Debet, Mastercard Corporate Credit / Debet, American Express en Maestro.
 • Sightseeing
 • U kunt aan boord gaan van een van onze rondvaartboten op voorwaarde dat u een ticket hebt dat geldig en beschikbaar is voor uw reis. Onze rondvaarten zijn vaak druk bezocht, dus we kunnen niet garanderen dat we u een zitplaats kunnen aanbieden, of u überhaupt een plaats kunnen bieden op een bepaalde boot of afvaart.
 • Kinderen jonger dan vijf jaar mogen gratis reizen, mits zij vergezeld zijn van de houder van een biljet en geen zitplaats bezetten ten koste van een klant die het volle tarief betaalt. Deze faciliteit is beperkt tot een maximum van drie kinderen per tickethouder. Kinderen van 5 (vijf) tot en met 15 (vijftien) jaar mogen tegen het kindertarief reizen, behalve op diensten waarvoor is aangekondigd dat er geen kindertarieven beschikbaar zijn.
 • Kinderen onder de 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene (16 jaar +).
 • Ervaringen
 • Tickets voor ervaringsproducten zijn voor specifieke afvaarten en hoewel we niet kunnen garanderen dat we een bepaalde dienst zullen uitvoeren, zorgt een geldig ticket ervoor dat er plaats is voor gemanifesteerde passagiers. In uitzonderlijke omstandigheden, als we om onvoorziene redenen een dienst niet kunnen uitvoeren, zullen we zo vroeg mogelijk contact met u opnemen.
 • Sommige 'Experience' cruises zijn alleen toegankelijk voor volwassenen. Prijzen en leeftijdscategorieën kunnen variëren van product tot product. Raadpleeg onze website voor meer informatie.
 • Thamesjet
 • Thamesjet behoudt zich het recht voor om uw reserveringstijd of -datum te wijzigen indien het minimum aantal passagiers niet dertig minuten voor vertrek wordt bereikt.
 • Passagiers dienen ten minste 30 minuten voor het geplande vertrek op de inschepingspier aanwezig te zijn. Indien u dit niet doet, kan het zijn dat wij u niet aan boord kunnen toelaten. Indien u te laat bent voor het geplande vertrek, komt u niet in aanmerking voor een nieuwe vluchtregeling of een terugbetaling.
 • Combinatie Tickets
 • Alle door ons uitgegeven tickets die attracties van derden omvatten, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de desbetreffende attractieaanbieder. Wij hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties of het aanbod van de attractie die het verkoopt als agent van de attractie aanbieder.

3. Vervangende tickets en terugbetalingen

 • Indien uw ticket verloren, beschadigd of niet meer leesbaar is, kunnen wij, naar eigen goeddunken, het ticket kosteloos vervangen, mits wij kunnen bevestigen dat het geldig is. Om uw aankoop te verifiëren hebben wij uw City Cruises boekingsnummer nodig dat in uw bevestigingsmail staat en op de originele ticketpagina staat. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om uw ticket aankoop te verifiëren met uw credit of debit card referentie, omdat deze niet de details van de gekochte ticket(s) bevat.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies als gevolg van ons falen om een geadverteerde dienst te verlenen, of wanneer vertraging optreedt bij deze diensten, om welke reden dan ook. We kunnen echter, naar eigen goeddunken, een terugbetaling overwegen voor elk ticket dat ongebruikt of slechts gedeeltelijk gebruikt is als direct gevolg van een tekortkoming van onze kant om de geadverteerde dienst te verlenen waarvoor het ticket gekocht was.
 • Restituties zullen niet worden verleend, behalve in de hierboven beschreven omstandigheden.
 • Er zijn geen terugbetalingen mogelijk nadat de geldigheidsdatum van het ticket is verstreken. Alle verzoeken om terugbetaling of vervanging van ticket(s) moeten schriftelijk worden ingediend bij The Reservations Manager, City Cruises ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, Engeland en vergezeld gaan van de betreffende gekochte tickets, uw City Cruises boekingsreferentie (vermeld in uw bevestigingsmail en op de originele ticketpagina) en een betalingsreferentie die is afgegeven toen uw aankoop werd bevestigd. Terugbetalingen kunnen niet op een andere plaats of op een andere manier worden toegestaan of afgehandeld.
 • Eventuele overeengekomen terugbetalingen zullen geheel naar ons eigen goeddunken en zonder vooroordeel worden gedaan.
 • Wij behouden ons het recht voor om elk ticket op elk moment in te trekken, hoewel wij dit niet zonder goede reden zullen doen.
 • Londen: Als een product niet meer beschikbaar is na een transactie aan boord, is de enige remedie een vervanging of terugbetaling.

4. Herschikking en wijzigingen

 • Sightseeing
 • Londen en Poole: Tickets kunnen zonder kosten worden verschoven tot en met de dag van de reis (maandag tot en met zondag, vóór 17.30 uur)
 • York: Tickets kunnen kosteloos verplaatst worden tot 72 uur voor de reisdag voor boekingen tot 10 personen (maandag tot zondag, voor 17:30)
 • Naast de hierboven vermelde opzegtermijnen, kunnen boekingen alleen binnen 12 maanden na de oorspronkelijk geboekte reisdatum worden verplaatst.
 • Ervaringen
 • Werkdagen hebben betrekking op de beschikbaarheid van kantoorpersoneel en niet op operationele dagen, die het hele jaar door verlengd worden.
 • Alle aangeboden "Experience"-producten zijn gebaseerd op de aankoop van tickets voor specifieke data en tijden. Boekingen voor minder dan tien personen kunnen worden gewijzigd mits een opzegtermijn van drie volle werkdagen in acht wordt genomen.
 • Reserveringen voor elf tot twintig personen kunnen worden gewijzigd mits een opzegtermijn van ten minste veertien volle werkdagen in acht wordt genomen.
 • Reserveringen voor eenentwintig tot vijfenvijftig personen kunnen worden gewijzigd mits een opzegtermijn van ten minste achtentwintig volle werkdagen in acht wordt genomen.
 • Boekingen voor meer dan zesenvijftig personen kunnen worden gewijzigd mits een opzegtermijn van ten minste 56 volle werkdagen in acht wordt genomen.
 • Naast de hierboven vermelde opzegtermijnen, kunnen boekingen alleen binnen 12 maanden na de oorspronkelijk geboekte reisdatum worden verplaatst.
 • York: Met uitzondering van Party Nights Afloat. Wijzigingen zijn toegestaan met een opzegtermijn van 90 dagen.
 • Thamesjet
 • Boekingen voor één tot vier personen kunnen worden gewijzigd mits dit drie werkdagen van tevoren wordt meegedeeld en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een alternatieve tijd en datum. Er kunnen £25 administratiekosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke herschikking.
 • Boekingen voor vijf tot twaalf passagiers kunnen worden gewijzigd mits dit veertien dagen voor de reisdatum wordt meegedeeld en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een alternatieve tijd en datum. Er kunnen £25 administratiekosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke herschikking.
 • Wijzigingen kunnen niet binnen 72 uur voor het geplande vertrek worden aangebracht.
 • Speciale evenementen voor Londen en Poole:
 • Voor tickets voor speciale evenementen, zoals Oudejaarsavond, gelden andere annuleringstermijnen dan voor standaard Experiences. Dergelijke details zullen bekend worden gemaakt op het moment van de boeking en zullen op onze website worden vermeld.

5. Verdachte van ontduiking van vervoerbewijzen en knoeien met vervoerbewijzen

 • Als wij denken dat u een ticket heeft gebruikt of heeft geprobeerd te gebruiken om ons te bedriegen, kunnen wij het ticket annuleren en niet opnieuw uitgeven. Als dit gebeurt, verliest u het recht op restitutie voor het ongebruikte deel. Als er voldoende redenen voor ons zijn om te geloven dat u geprobeerd heeft ons te bedriegen, dan kunnen we een gerechtelijke procedure tegen u starten.
 • Uw ticket is ongeldig als wij denken dat er opzettelijk mee geknoeid is, of als het zodanig beschadigd is dat het niet meer leesbaar is. In het geval van een vermoeden van manipulatie, zullen wij het niet vervangen en moet u het ticket inleveren op verzoek van een lid van ons personeel.

6. Toegang

 • Als u een verzorger of een andere begeleider nodig hebt, moet u over geldige tickets voor alle betrokkenen beschikken en moeten alle passagiers zelf of met de hulp van een verzorger veilig en snel aan boord kunnen gaan.
 • Poole:
 • Schepen die varen vanaf de pieren van Poole en Swanage zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De bemanning kan om gezondheids- en veiligheidsredenen geen passagiers in onze schepen dragen of tillen.
 • Als u doof geregistreerd bent, kunt u vergezeld worden door een gehoorhond voor doven.
 • Londen en York:
 • Om ongevallen te voorkomen en voor de gezondheid, de veiligheid en het comfort van onze passagiers mogen rolstoelen de toegang tot veiligheids- en reddingsmiddelen, gangpaden, trappen of doorgangen niet belemmeren.
 • Als u een rolstoel gebruikt, moet u voldoende helpers hebben om uw reis veilig te kunnen maken, inclusief het aan en van boord gaan van het schip. Bemanning kan, om redenen van gezondheid en veiligheid, geen passagiers in onze schepen dragen of tillen. Dit is niet van toepassing op Thamesjet, zie de specifieke voorwaarden voor Thamesjet.
 • Sightseeing
 • Niet al onze schepen zijn ontworpen of aangepast voor passagiers in een rolstoel. Als u met een rondvaartboot wilt reizen, kan het zijn dat u moet wachten op een schip dat wel rolstoeltoegankelijk is.
 • Zelfs op schepen die ontworpen of aangepast zijn voor rolstoelgebruikers kan het zijn dat u niet in een rolstoel aan een tafel kunt zitten en dat u, om veiligheidsredenen, gevraagd kan worden om vanuit uw rolstoel naar een vaste plaats te gaan, in welk geval de rolstoel op een veilige plaats opgeborgen zal worden. We hebben beperkte ruimte om rolstoelen aan boord te plaatsen en we zijn daarom beperkt in het aantal dat we kunnen vervoeren. Het is mogelijk dat we geen grotere of zwaardere elektronische rolstoelen kunnen stouwen en vervoeren. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u voor vertrek contact met ons op te nemen.
 • Ervaringen
 • Londen: Als u van plan bent een van onze 'Experience' producten te boeken, neem dan eerst contact op met onze reserveringsafdeling om te controleren of de toegang geschikt is.
 • York: York schepen zijn niet in staat om rolstoel toegang op een ervaring cruise.
 • Thamesjet
 • Thamesjet schepen zijn, om veiligheidsredenen, niet ontworpen of aangepast voor passagiers in een rolstoel. Passagiers moeten zelfstandig mobiel zijn.
 • Alle passagiers moeten zelfstandig mobiel genoeg zijn om in en uit onze schepen te stappen. Zelfs bij rustig weer kunnen er tijdens het in- en ontschepen scheepsbewegingen zijn die tot gevolg kunnen hebben dat men van de pier af moet.
 • De stoelen op de Thamesjet zijn 37 inch breed. De stoelen zijn ontworpen om plaats te bieden aan twee volwassenen. Als u om welke reden dan ook niet comfortabel kunt zitten met een andere volwassene naast u, kan u de toestemming worden geweigerd om op uw gevraagde reis te reizen. Als de ruimte en de planning het toelaten, zal u een alternatieve reis worden aangeboden, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

7. Bagage, bezittingen en dieren

 • Wij behouden ons het recht voor om het vervoer van bagage te beperken wanneer er behoefte is aan meer veiligheid en om u de toestemming te weigeren om welk voorwerp dan ook mee te nemen aan boord van een schip.
 • U mag geen gevaarlijke of opruiende stoffen aan boord nemen.
 • Sightseeing & Ervaringen
 • Om veiligheidsredenen en voor het comfort van de passagiers moeten wij de hoeveelheid en het soort bagage, met inbegrip van kinderwagens en winkelwagentjes, die u op onze diensten mag meenemen, beperken. U kunt, naar goeddunken van de bemanning, de volgende voorwerpen meenemen, mits deze de toegang tot veiligheids- en reddingsmiddelen, gangpaden, trappen of doorgangen niet belemmeren en niet op stoelen worden geplaatst:
 • Persoonlijke bagage
 • Kinderwagens en buggy's
 • Kinderwagens
 • Andere voorwerpen, op voorwaarde dat zij niet geacht worden iemand te kunnen verwonden
 • Londen en Poole: Bicycles
 • Geen andere dieren dan geleidehonden of gehoorhonden (en goed opgevoede honden voor Poole en York) zijn toegestaan op onze schepen voor sightseeing of experience. Deze honden moeten tijdens de hele reis aangelijnd zijn.
 • Thamesjet
 • Om veiligheidsredenen, en voor het comfort van de passagiers, zijn alleen kleine handbagage items toegestaan aan boord van Thamesjet schepen. Naar goeddunken van het personeel, en geheel op eigen risico, kunnen grotere voorwerpen aan wal worden achtergelaten om aan het einde van uw reis te worden opgehaald.
 • Om veiligheidsredenen kunnen wij helaas geen dieren aan boord toelaten, met inbegrip van geleidehonden en gehoorgestoorde honden. Geleidehonden en gehoorgestoorde honden kunnen met uitdrukkelijke toestemming en voorafgaande kennisgeving tot het instapplatform worden toegelaten.

8. Verloren voorwerpen

 • Wij handelen verloren voorwerpen af volgens onze procedures voor verloren voorwerpen, die op verzoek kunnen worden ingezien.
 • Als u onbeheerde voorwerpen op onze schepen of voorzieningen aantreft, raak deze dan niet aan, maar waarschuw onmiddellijk een bemanningslid.
 • Indien wij menen dat onbeheerde voorwerpen een gevaar voor de veiligheid vormen, kan de politie of de bewakingsdienst worden ingeschakeld en kunnen de voorwerpen worden vernietigd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging bij het retourneren van eigendommen die op onze schepen zijn achtergelaten.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om verloren voorwerpen op te halen. Als u verzoekt dat dergelijke eigendommen naar u worden verzonden en wij ermee instemmen dergelijke regelingen te treffen, is dit op voorwaarde dat u van tevoren verantwoordelijk bent voor de gemaakte kosten.

9. Fotografie

 • De aankoop van een ticket, het betreden van ons terrein en/of het deelnemen aan een reis wordt beschouwd als toestemming om uw beeld of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of op, een van onze locaties, voor welk doel dan ook.
 • U stemt er ook mee in dat het auteursrecht en de intellectuele eigendom met betrekking tot dergelijke beelden bij ons en/of een bevoegde derde blijven.

10. Gezondheid en veiligheid

 • Voor uw eigen veiligheid en die van anderen dient u de instructies van onze bemanning op te volgen bij het in- en ontschepen of aan boord van een van onze schepen. Instructies of adviezen in veiligheidsmededelingen aan boord moeten worden opgevolgd.
 • Om veiligheidsredenen mag u niet roken (behalve in de aangewezen rookruimtes) op onze vaartuigen of in de faciliteiten die door ons worden gecontroleerd of gebruikt.
 • Om veiligheidsredenen mag u geen rolschaatsen, rolschaatsen, hoverboards, skateboards of gelijkaardig materiaal gebruiken op onze schepen of op faciliteiten die door ons gecontroleerd of gebruikt worden.
 • Passagiers dienen zich voldoende medisch fit te achten om de reis waarvoor zij een ticket hebben, te ondernemen. In geval van twijfel moeten potentiële passagiers medisch advies inwinnen alvorens te boeken.
 • Op sommige schepen staan de tafels en stoelen vast en kunnen ze niet worden verplaatst. Grotere of minder mobiele passagiers hebben misschien geen toegang tot dergelijke zitplaatsen. Gelieve meer informatie in te winnen alvorens te boeken of aan boord te gaan.
 • Thamesjet
 • Waterdichte jassen en reddingsvesten zullen aan de passagiers worden verstrekt. Het dragen van zwemvesten is verplicht. Deze zijn eigendom van City Cruises ltd. en moeten aan het einde van de reis worden teruggegeven. Indien reddingsvesten handmatig worden opgeblazen en/of beschadigd raken terwijl er geen noodgeval heeft plaatsgevonden, zal een bedrag van £50 per vest in rekening worden gebracht bij de hoofdnaam op de boeking.
 • Thamesjet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor weersomstandigheden tijdens de tocht. Gelieve u passend te kleden voor de omstandigheden, rekening houdend met het feit dat de rivier vaak koeler is dan de oever. Platte schoenen worden aanbevolen en schoenen met hoge hakken of ander schoeisel dat mogelijk schade kan toebrengen aan de boot zijn niet toegestaan aan boord.
 • Om veiligheidsredenen is de vereiste minimumlengte om met Thamesjet te reizen 135 cm. Zitplaatsen op Thamesjet zijn uitsluitend naar goeddunken van de kapitein en voor de voorste zitplaatsen moeten de passagiers ruim boven de minimumlengte zitten vanwege een grotere ruimte tussen de zitplaats en de leuning.
 • Alle kinderen onder de 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Het nuttigen van voedsel of drank aan boord van Thamesjet is niet toegestaan.
 • Passagiers dienen zichzelf voldoende medisch fit te achten om deze hogesnelheidsboottocht te ondernemen en dienen bij twijfel medisch advies in te winnen alvorens te boeken. Zonder volledig te zijn, wordt Thamesjet niet aanbevolen voor mensen die lijden aan rug- of andere botaandoeningen, epilepsie, duizeligheid, diabetes, angina of hartaandoeningen. Aanstaande moeders mogen niet reizen in enig stadium van de zwangerschap.

 

11. Gedrag

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren of gasten te verwijderen van een vaartuig, evenement of locatie indien dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht (1) om veiligheidsredenen, (2) indien een gast ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor andere gasten, bemanningsleden of agenten, of (3) indien het gedrag van een gast geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, goede orde of discipline.

12. Aansprakelijkheid & Beperking

 • Onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid zal niet hoger zijn dan de limieten onder het Verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen 1976 en SI 1998 nr. 1258 paragrafen 4(b) en 7(e).( LLMC 1976 ) Dit beperkt onze aansprakelijkheid tot 175 000 speciale trekkingsrechten per passagier.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging aan personen of hun bezittingen bij het aan of van boord gaan van het schip of tijdens de reis, tenzij dit verlies of deze schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de bemanning (inclusief de kapitein) aan boord van het schip.
 • Passagiers wordt geadviseerd waardevolle voorwerpen en aan boord meegebrachte eigendommen te beperken tot hetgeen zij veilig kunnen dragen. Alle persoonlijke eigendommen vallen onder de verantwoordelijkheid van de passagier en moeten te allen tijde bij hem worden gehouden.
 • Onze aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan eigendommen zal niet hoger zijn dan de limiet die is vastgesteld in overeenstemming met LLMC 1976.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van winstderving.
 • Indien het LLMC 1976 niet van toepassing is, zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen volgens het Verdrag van Athene van 1974 contractueel in dit contract opgenomen.
 • Voor zover de LLMC 1976 van toepassing is:
 • Onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel of verlies van of schade aan bagage en kostbaarheden ten gevolge van onze nalatigheid is beperkt overeenkomstig de voorwaarden;
 • Wij zullen het voordeel genieten van alle beperkingen, rechten en immuniteiten die door de LLMC 1976 worden toegekend; en
 • Elke door ons te betalen schadevergoeding tot aan de limieten van de LLMC 1976 zal worden verminderd in verhouding tot de eventuele medeplichtige nalatigheid van de passagier en met het maximale eigen risico (indien van toepassing) dat in de LLMC 1976 is vastgesteld
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de diensten in geval van het reageren op instructies van derden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de MCA, PLA en eventuele nooddiensten.
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor annuleringen of vertragingen of andere verliezen die het gevolg zijn van weersomstandigheden, getijden, natuurrampen, stakingen, terrorisme, handelingen van derden of andere zaken die buiten onze controle vallen.
 • Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig en zonder voorafgaande kennisgeving, de dienstregeling te wijzigen of vaartuigen een andere route te geven om veiligheidsredenen of om te voorkomen dat zij een pier aandoen. Hoewel dergelijke maatregelen uitzonderlijk zullen zijn, garanderen wij niet dat de diensten in overeenstemming met de gepubliceerde dienstregelingen zullen worden uitgevoerd, of helemaal niet.

13. Opmerkingen en feedback van klanten

 • Eventuele klachten van passagiers moeten binnen veertien dagen na het evenement worden ingediend. Mocht u bepaalde elementen van uw cruise willen bespreken, stuur dan een gedetailleerd schriftelijk verslag naar ons Customer Service Team met vermelding van uw boekingsnummer
 • Om contact op te nemen met City Cruises Customer Service Team:
 • Unit 6, 1 Mill Street, Scott's Sufferance Wharf
  Londen, SE1 2DF, Engeland
 • Wat kunt u verwachten:
 • U kunt binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging verwachten. Een volledig onderzoek zal vervolgens binnen 10 tot 14 werkdagen in beslag nemen. Bij speciale gelegenheden kan het tot 28 werkdagen duren.
 • Als u namens iemand anders een klacht indient, voeg dan hun schriftelijke toestemming bij uw e-mail, want dat versnelt de procedure.
 • Het klantenserviceteam streeft ernaar uw klacht binnen de overeengekomen termijn volledig te beantwoorden, maar als de kwestie gecompliceerd is, zal elke vertraging worden toegelicht en zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

14. Recht en bevoegdheid

 • In het geval van geschillen of claims tussen City Cruises en passagiers die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, komen de partijen overeen dat dergelijke geschillen zullen worden beslecht door Engels recht.
 • De partijen komen overeen dat elk geschil zal worden beslecht door de Engelse rechtbanken, die exclusieve bevoegdheid zullen hebben.
 • Als u uw tickets via een derde partij/agent heeft gekocht, klik dan HIER.

City Cruises VS

City Cruises VS

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Alle betalingen zijn FINAAL en NIET TERUG TE BETALEN.
 • Gelieve in te checken met uw bevestigingsnummer en uw achternaam bij aankomst.
 • We zijn NIET in staat om gasten te compenseren of een nieuwe vlucht te plannen die hun cruise missen als gevolg van verkeer of andere omstandigheden.
 • Reserveringen worden gemaakt op basis van beschikbaarheid en worden pas bevestigd na ontvangst van de betaling.
 • Eventuele kortingen of coupons moeten op het moment van betaling worden vermeld.
 • De vermelde prijzen omvatten geen fooien, persoonlijke verzekeringen, artikelen van persoonlijke aard, of voedsel of dranken die niet zijn inbegrepen in de Service. 
 • Afhankelijk van de plaats van de Dienst kunnen op uw Aankoop servicekosten, administratiekosten, landingsrechten en/of staats- en lokale belastingen in rekening worden gebracht. Deze vormen geen fooi voor ons servicepersoneel.
 • Eventuele extra landingsrechten voor cruises in Californië, en administratieve heffingen voor cruises in New York, compenseren een breed scala aan kosten die uniek zijn voor maritieme bedrijfsactiviteiten. Deze kunnen bestaan uit vereiste gespecialiseerde reparaties aan havenfaciliteiten, procentuele huurbetalingen, verplichtingen inzake gezondheidszorg voor werknemers en andere vergoedingen, licenties, regelgevings-, milieu- en maritieme veiligheidskosten. Noch de Landing Fee noch de Administrative Charge is een gratificatie en geen van beide zal worden uitgekeerd aan onze werknemers.
 • Naast de omzetbelasting kunnen sommige van onze lokale overheden belastingen aanrekenen voor het gebruik van de haven voor bepaalde Diensten. Deze belastingen worden rechtstreeks en volledig betaald aan de lokale overheid van de desbetreffende stad.

2. Wijzigingen & Annuleringen

 • Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat wij een gevraagde wijziging kunnen uitvoeren.
 • Als u wijzigingen in uw bestelling wilt aanbrengen, bezoek dan onze website op www.cityexperiences.com en selecteer "Mijn Boeking Beheren". Hier kunt u gasten toevoegen, verbeteringen aanbrengen of de datum wijzigen.
 • Als u bij iemand wilt zitten die al een reservering heeft, moet u het reserveringsnummer van de bestaande reservering hebben om het verzoek in te dienen. Anders moeten wij rechtstreeks met de houder van de reservering spreken.
 • Aankopen gedaan zonder Ticket Assurance kunnen tot 48 uur voor de vertrektijd van de oorspronkelijke boeking opnieuw worden gepland.
 • Aankopen gedaan met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden verzet of geannuleerd met een volledige terugbetaling, minus de kosten van de niet-restitueerbare Ticket Assurance.
 • Ticket Assurance is niet beschikbaar op geselecteerde cruises, zoals vakantie-, specialty- of partnerschapcruises of andere ervaringen zoals aangegeven
 • Annuleringen kunnen niet online worden aanvaard, tenzij Ticket Assurance is aangekocht.
 • Als we het evenement om welke reden dan ook annuleren, zal er via telefoon en e-mail contact worden opgenomen met de hoofdgast die op de reservering staat vermeld (zorg ervoor dat alle contactgegevens op uw reservering correct zijn). Als we het evenement annuleren, zal elke reservering de optie krijgen om het te verplaatsen, het betaalde bedrag over te hevelen naar een cadeaubon, of terugbetaald te worden
 • Voor alle andere vragen kunt u met ons chatten op onze website of ons bellen op 888-957-2634 maandag-zondag 7am-9pm CST.

 1. Toelating en toegang
 • Alle gasten moeten inchecken voor ze aan boord gaan op de dag van hun cruise.
 • Onze schepen vertrekken stipt op de geplande tijd. In het zeldzame geval van extreem weer, zal uw schip aan de kade worden gehouden.
 • Alle schepen en diensten, inclusief vertrek- en/of terugkeertijden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Gelieve te bellen of te chatten voor rolstoeltoegankelijkheid aangezien sommige van onze schepen niet toegankelijk zijn.
 • In overeenstemming met de vereisten van de U.S. Coast Guard, is een identiteitsbewijs met foto verplicht voor alle passagiers van 18 jaar of ouder.
 • De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw beeld of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of op, een van onze locaties, voor welk doel dan ook.
 • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren of gasten te verwijderen van een vaartuig, evenement of locatie indien dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht (1) om veiligheidsredenen, (2) indien een gast ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor andere gasten, bemanningsleden of agenten, of (3) indien het gedrag van een gast geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, goede orde of discipline.
 • Voor de veiligheid van de bemanning en de gasten moeten alle personen, handtassen en rugzakken worden gefouilleerd voordat zij aan boord van het schip gaan. Wij behouden ons het recht voor om een tas, pakje of ander voorwerp niet toe te laten en om te gaan met onbeheerde voorwerpen, tassen, rugzakken of bagage op een wijze die het management gepast acht.
 • Het gebruik van illegale of gereglementeerde stoffen, met inbegrip van het roken van marihuana, is te allen tijde verboden. Het roken van tabak, e-sigaretten of andere producten die een damp of rook produceren, is alleen toegestaan in daartoe aangewezen rookruimtes buiten.

 1. Kleding en gezichtsbedekking
  Naast het volgen van de voorschriften voor gezichtsbedekking, moeten alle gasten te allen tijde de juiste kleding, inclusief schoenen en shirt, dragen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of die afbreuk zou kunnen doen aan de ervaring van andere gasten.

 1. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 1. Overname van risico
  U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de Diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke claim bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

 1. Privacy
  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en het gebruik (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.
 2. Toepasselijk recht
  Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, zal het worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van waaruit de Dienst vertrekt.

 1. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

 

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

 1. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in de sectie Akkoord op bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken die gevestigd zijn in de staat van waaruit de Service vertrekt. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 1. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1.  Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Devour Tours

Devour Tours

 1. Betalingen

Het bedrijf kan de volgende betaalmethodes accepteren: Mastercard, Visa, American Express, en Discover.

Het Bedrijf vereist volledige betaling vooraf van de tour/service om uw reservering veilig te stellen. Uw betaling zal worden verwerkt door Walks LLC (A Delaware Limited Liability Company), de boekings- en betalingsverwerker voor devourtours.com. Uw betaling zal op uw kaart vermeld worden als: POS DEBIT WALKS, LLC

Alle tochten worden geregeld en georganiseerd door het bedrijf, maar elementen van uw begeleide wandeling/rondleiding kunnen worden geleverd door derden onder een contract met het bedrijf.

Bij het vrijgeven van de betaling en het garanderen van de boeking, onderwerpen alle gasten zich voor 100% aan de volgende Algemene Voorwaarden. In geval van twijfel of geschil over de Algemene Voorwaarden vóór de boeking, wordt de gasten verzocht contact op te nemen met het bedrijf alvorens de boeking te bevestigen.

VOLLEDIGE VOORUITBETALING VAN DE DIENST

Door de complexe planning, logistiek en ticketuitgifte die gepaard gaan met de tours van de gasten, kan het bedrijf geen enkele tour garanderen zonder volledige betaling vooraf. Gelieve te verifiëren dat de service(s) en kost(en) in uw winkelwagentje correct zijn alvorens de betaling af te ronden.

CURRENCY

De op deze site vermelde tours worden weergegeven, geprijsd en verwerkt in $ (US Dollars). Gasten accepteren alle kosten die gepaard gaan met het boeken van tours met een credit card. De gelicenseerde boekingssoftware bepaalt intern alle wisselkoersen en de medewerkers van de klantenservice hebben geen controle over de tarieven die op de pagina worden weergegeven. Gasten dienen er rekening mee te houden dat live wisselkoersen vermeld op sites van derden, zoals die van xe.com of fxstreet.com, alleen bedoeld zijn als Interbancaire wisselkoersen voor transacties van meer dan $1M, en niet moeten worden opgevat als algemene consumentenkoersen. Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over wisselkoersen, valuta's of betalingsopties, neem dan contact op met het Bedrijf voordat u boekt.

VERTRAGINGEN BIJ GROEPSREIZEN / PRIVÉREIZEN / PRIVÉTRANSFERDIENSTEN

Bij het boeken van een dienst, ontvangt u een bevestigingsmail met details over de ontmoetingsplaats en de specifieke tijd van ontmoeting. Gasten worden verzocht 15 minuten voor aanvang van de tour op het ontmoetingspunt aanwezig te zijn. Geef uzelf voldoende tijd om de ontmoetingsplaatsen te bereiken. Als u of uw reisgenoten te laat zijn of hulp nodig hebben bij het vinden van het ontmoetingspunt, bel dan ons kantoor op het nummer dat in uw bevestigingsmail staat, en we zullen ons best doen om u te helpen, maar het is uw uiteindelijke verantwoordelijkheid om het ontmoetingspunt op tijd te bereiken. De operator is niet verantwoordelijk voor het niet op tijd aankomen op een ontmoetingspunt. Zie de no-show / late aankomst clausule in de annuleringsvoorwaarden.

ANNULERINGEN

Het annuleren of wijzigen van een boeking bij devourtours.com kan resulteren in annulerings-/wijzigingskosten die door devourtours.com in rekening worden gebracht, zoals uiteengezet in de annuleringsvoorwaarden.

Elke annulering/wijziging moet per e-mail worden meegedeeld aan: [email protected]

Of via de telefoon:

Vanuit de VS (gratis): +1 (415) 969-9277

Spanje: +34 944 581 0221

Een boeking wordt pas als succesvol geannuleerd of gewijzigd beschouwd nadat het Bedrijf een succesvolle kennisgeving per e-mail heeft verstuurd en de annulerings-/wijzigingskosten zijn vastgesteld.

 

2. Promotionele Codes

Als u een couponcode hebt of in aanmerking komt voor een korting, moet deze vóór de aankoop worden toegepast. Neem contact met ons op voor meer informatie. Devourtours.com kan geen retroactieve kortingen toepassen. Promotionele codes kunnen niet worden gestapeld, geconsolideerd, overgedragen of hergebruikt, tenzij anders vermeld. Alle promotionele codes hebben een vervaldatum, of deze nu expliciet is of niet. Vervaldata zijn vastgesteld op 1 jaar na uitgifte wanneer er geen datum expliciet vermeld is.

 

3. Geldige identificatie

Zorg ervoor dat alle leden van uw groep een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben op de dag van het bezoek. Dit is vooral belangrijk voor gasten die in aanmerking komen voor een korting op basis van leeftijd of studentenstatus. Studenten moeten een geldig identiteitsbewijs met foto meebrengen naar elke rondleiding.

 

4. Restituties voor ongebruikte diensten

Alle tours van Devourtours.com worden verkocht als een volledig pakket; als zodanig zullen er geen gedeeltelijke restituties worden aangeboden voor delen van een service die een gast besloten heeft niet te gebruiken. Als een gast vooraf tickets heeft gekocht voor bezochte plaatsen, of tours of bezoeken vergelijkbaar met de geboekte tour van een externe leverancier, is het bedrijf niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de terugbetaling of verrekening van deze kosten.

REISVERZEKERING

Het bedrijf raadt gasten ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten voor annuleringen en vertragingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, of omstandigheden die buiten onze macht liggen (bijv. slecht weer, stakingen, seismische gebeurtenissen). Het wordt ook aanbevolen dat gasten een medische en persoonlijke verzekering afsluiten om medische kosten, verlies van bagage, verlies van persoonlijke bezittingen, of andere dergelijke reisongelukken te dekken. Gasten gaan ermee akkoord dat zowel het bedrijf als de lokale partneroperators niet aansprakelijk zijn voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en vrijwaren beide partijen. Alle verzekeringsclaims moeten rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij worden ingediend, en niet via het bedrijf.

 

5. Aansprakelijkheid

Het Bedrijf en zijn websites, merken, dochterondernemingen, gelieerde entiteiten, werknemers en agenten treden enkel op als agent voor de verschillende derde-leveranciers die vervoer, sightseeing, gidsen, begeleiding, escorte, activiteiten of andere diensten leveren die verband houden met geboekte tours. Dergelijke diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die leveranciers. Het Bedrijf en haar respectievelijke werknemers bezitten noch beheren een derde persoon of entiteit die goederen of diensten voor deze reizen, tours en vormen van vervoer levert of levert, en hebben dientengevolge geen controle over het personeel, de apparatuur of de activiteiten van deze leveranciers, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of ander verlies, ongeval, vertraging, ongemak of onregelmatigheid die kan worden veroorzaakt door (1) ziekte, weer, stakingen, vijandelijkheden, (2) onrechtmatige, nalatige, opzettelijke of ongeoorloofde handelingen, defecten, weglatingen of verzuim van de kant van een van de tour leveranciers, of andere werknemers of agenten bij de uitvoering van deze diensten, (3) defecten of storingen in een voertuig, apparatuur, instrument eigendom van, beheerd of anderszins door een van deze leveranciers, of (4) onrechtmatige, opzettelijke of nalatige handelingen of weglatingen van de kant van een andere partij die niet onder de directe supervisie, controle of eigendom van het bedrijf. Alle diensten en accommodaties zijn onderworpen aan de wetten en voorschriften van het land waarin zij worden verleend Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor bagage of persoonlijke bezittingen van enig individu dat deelneemt aan de tours of reizen die door het Bedrijf worden geregeld. Individuele reizigers zijn verantwoordelijk voor de aankoop van een reisverzekering, indien gewenst, die de kosten dekt in verband met het verlies van bagage of persoonlijke bezittingen.

 

6. Overmacht

Als een site, attractie of bezoek op uw geplande tour service/route gesloten is als gevolg van overmacht, met inbegrip van stakingen of andere onvoorziene sluitingen, zal het Bedrijf zijn best doen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gasten en een geschikte vervanging aan te bieden, een andere service te plannen, of een terugbetaling te doen, afhankelijk van de beschikbaarheid en naar volledig goeddunken van het Bedrijf.

 

7. Geschillen

Deze algemene voorwaarden is overeenkomst wordt beheerst door de Amerikaanse wet en, in geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de Amerikaanse rechter. Gasten gaan ermee akkoord dat elk geschil tussen de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot de bouw of toepassing van een van de voorwaarden, bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst, op schriftelijk verzoek van een van de partijen aan de andere partij, eerst zal worden voorgelegd aan bemiddeling en vervolgens, indien nog steeds onopgelost, aan bindende arbitrage. Gasten gaan ermee akkoord dat het Bedrijf de locatie en jurisdictie bepaalt van elke rechtszaak die voortvloeit uit een geschil.

 

8. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze polis ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, zonder op enigerlei wijze aangetast of ongeldig gemaakt te worden.

 

9. Inperking van het gehele beleid

Dit algemene voorwaardenbeleid bevat de voorwaarden van het Privacybeleid van het Bedrijf door middel van deze verwijzing, maar is voor het overige een onafhankelijk document en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen bij dit beleid. Zie de aanvullende documentatie betreffende het annulerings- en wijzigingsbeleid.

Niagara City Cruises

Niagara City Cruises

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Wij behouden ons het recht voor om de Service te annuleren en/of de geplande vertrek- en/of terugkeertijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zijn niet verplicht tot enige terugbetaling of tegoedbon voor wijzigingen in geplande vertrek- en/of terugkeertijden. Alleen geannuleerde Diensten zijn onderhevig aan de onderstaande annuleringsvoorwaarden.        

 1. Wijzigingen & Annuleringen
 • Als u tickets koopt via onze website of mobiele applicatie, kunt u uw reservering beschermen met Ticket Assurance.

o Aankopen gedaan zonder Ticket Assurance zijn een niet-restitueerbare definitieve verkoop, maar kunnen tot 48 uur voor de vertrektijd van de oorspronkelijke boeking opnieuw worden gepland.

o Aankopen gedaan met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden verzet.

o Alleen aankopen met Alleen aankopen met Ticket Assurance kunnen worden geannuleerd tegen een volledige terugbetaling, minus de kosten van de niet-terugbetaalbare Ticket Assurance. Annuleringen voor aankopen met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden geannuleerd.

 • Als u een nieuwe afspraak moet maken, bezoek dan onze website op www.cityexperiences.com en selecteer "Mijn Boeking Beheren" of neem contact op met de klantenservice. Als u moet annuleren, neem dan contact op met de klantenservice.
 • Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat wij een gevraagde wijziging kunnen uitvoeren.

 1. Toelating en toegang
 • Alle gasten moeten inchecken met een bevestigingsnummer en/of ticket voordat ze aan boord gaan.
 • Alle gasten en persoonlijke bezittingen zijn onderworpen aan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen.
 • Om deel te nemen aan de Service moet elke gast voldoen aan alle instap- of deelnamecriteria zoals vermeld op onze website, en/of aan onze kassa, of op elke locatie, indien van toepassing op de Service.
 • Elke gast die niet voldoet aan de instap- of deelnamecriteria kan deelname aan de Service worden geweigerd en wij zullen niet verplicht zijn tot enige terugbetaling of andere vergoeding aan u, op welke wijze dan ook.
 • Voor diensten kan, indien van toepassing, van gasten gevraagd worden om namens uzelf en eventuele begeleidende minderjarigen ons formulier voor vrijstelling van aansprakelijkheid te ondertekenen of elektronisch te bevestigen dat u dit formulier aanvaardt.
 • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren of gasten te verwijderen van een vaartuig, evenement of locatie indien dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht (1) om veiligheidsredenen, (2) indien een gast ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor andere gasten, bemanningsleden of agenten, of (3) indien het gedrag van een gast geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, goede orde of discipline.
 • Voor de veiligheid van de bemanning en de gasten moeten alle personen, handtassen en rugzakken worden gefouilleerd voordat zij aan boord van het schip gaan. Wij behouden ons het recht voor om een tas, pakje of ander voorwerp niet toe te laten en om te gaan met onbeheerde voorwerpen, tassen, rugzakken of bagage op een wijze die het management gepast acht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke zaken die verloren of gestolen worden terwijl u zich op ons terrein bevindt of deelneemt aan onze Diensten.
 • Beperkte en gevaarlijke artikelen zijn ten strengste verboden.
 • Eten en drinken van buitenaf is niet toegestaan.
 • Het gebruik van illegale of gereglementeerde stoffen, met inbegrip van het roken van marihuana, en/of het roken van tabak, e-sigaretten of andere producten die een damp of rook produceren, is ten strengste verboden.
 • De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw beeld of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of op, een van onze locaties, voor welk doel dan ook.
 • Alle tours zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het feitelijke gebruik van het schip voor de tour is niet gegarandeerd en een alternatief schip kan worden gebruikt zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke gast om op tijd te arriveren en niet later dan 30 minuten voor de geplande vertrektijd in de aangewezen verzamelplaats te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor terugbetaling of enige andere compensatie als de gast de geplande vertrektijd mist of de toegang wordt ontzegd door het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 • In het geval dat wij om welke reden dan ook niet in staat zijn een gekochte dienst te leveren, is onze enige verplichting voor directe aankopen, het terugbetalen van de aankoopprijs die u voor de betreffende dienst betaald heeft.      
 • Niagara City Cruises: Op de locatie van Niagara City Cruises is het gebruik van de Funicular afhankelijk van operationele vereisten, beschikbaarheid en weersomstandigheden. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, alternatieve vervoersmiddelen naar de opstapplaats aan te bieden. Als de Funicular niet beschikbaar is voor gebruik, wordt er geen restitutie verleend.

 1. Kleding

Alle gasten moeten ten alle tijden gepaste kledij dragen, inclusief schoenen en shirt. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of kleding die afbreuk kan doen aan de ervaring van andere gasten.

 1. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 1. Overname van risico
  U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

 1. Privacy
  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en het gebruik (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.
 2. Toepasselijk recht
  Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, zal het worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario in Canada.

 1. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

Het nieuwe coronavirus, COVID-19, is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. COVID-19 is uiterst besmettelijk en wordt verondersteld zich hoofdzakelijk te verspreiden door contact van mens tot mens.

In overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen heeft het Bedrijf uitgebreide preventieve maatregelen genomen om de introductie en verspreiding van COVID-19 tijdens uw gebruik van de Service te voorkomen; echter, ondanks onze mitigerende inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat u of leden van uw gezelschap niet aan COVID-19 zullen worden blootgesteld tijdens uw gebruik van de Service.

Daarom zijn, zonder de voorgaande beperking van aansprakelijkheid te beperken, de volgende bepalingen en voorwaarden van kracht voor de Dienst:

 1. GASTENVERKLARING VAN RISICO - U erkent de besmettelijke aard van COVID-19 en dat, ondanks onze inspanningen om dergelijke gevaren te beperken, u kunt worden blootgesteld aan of geïnfecteerd door COVID-19 tijdens uw deelname aan de Service, en dat een dergelijke blootstelling of infectie kan resulteren in persoonlijk letsel, ziekte, blijvende invaliditeit, of overlijden. U begrijpt dat het risico om blootgesteld te worden aan of geïnfecteerd te worden door COVID-19 kan voortvloeien uit de handelingen, het verzuim of de nalatigheid van uzelf en anderen. U aanvaardt alle voorgaande risico's en bent als enige verantwoordelijk voor elk daaruit voortvloeiend letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, invaliditeit en overlijden), ziekte, schade, verlies, claim, aansprakelijkheid of kosten, gerelateerd aan COVID-19, die u kunt ervaren of oplopen in verband met de Service ("Claims").
 2. GASTENWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF - U ontslaat ons, onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, van alle claims, met inbegrip van alle aansprakelijkheden, claims, acties, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, en u verbindt ons ertoe ons niet aan te klagen, ons te ontslaan en ons schadeloos te stellen. Deze vrijwaring omvat alle Claims die gebaseerd zijn op ons handelen, ons verzuim of onze nalatigheid, of van onze werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en onafhankelijke contractanten, ongeacht of een COVID-19 infectie zich voor, tijdens of na deelname aan de Service voordoet.

12. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in de sectie Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in de provincie Ontario in Canada. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 1. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Niagara Jet City Cruises

Niagara Jet City Cruises

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Wij behouden ons het recht voor om de Service te annuleren en/of de geplande vertrek- en/of terugkeertijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zijn niet verplicht tot enige terugbetaling of tegoedbon voor wijzigingen in geplande vertrek- en/of terugkeertijden. Alleen geannuleerde Diensten zijn onderhevig aan de onderstaande annuleringsvoorwaarden.        

 1. Wijzigingen & Annuleringen
 • Als u tickets koopt via onze website of mobiele applicatie, kunt u uw reservering beschermen met Ticket Assurance.

o Aankopen gedaan zonder Ticket Assurance zijn een niet-restitueerbare definitieve verkoop, maar kunnen tot 48 uur voor de vertrektijd van de oorspronkelijke boeking opnieuw worden gepland.

o Aankopen gedaan met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden verzet.

o Alleen aankopen met Alleen aankopen met Ticket Assurance kunnen worden geannuleerd tegen een volledige terugbetaling, minus de kosten van de niet-terugbetaalbare Ticket Assurance. Annuleringen voor aankopen met Ticket Assurance kunnen tot 2 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd worden geannuleerd.

 • Als u een nieuwe afspraak moet maken, bezoek dan onze website op www.cityexperiences.com en selecteer "Mijn Boeking Beheren" of neem contact op met de klantenservice. Als u moet annuleren, neem dan contact op met de klantenservice.
 • Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat wij een gevraagde wijziging kunnen uitvoeren.

 1. Toelating en toegang
 • Alle gasten moeten inchecken met een bevestigingsnummer en/of ticket voordat ze aan boord gaan.
 • Alle gasten en persoonlijke bezittingen zijn onderworpen aan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen.
 • Om deel te nemen aan de Service moet elke gast voldoen aan alle instap- of deelnamecriteria zoals vermeld op onze website, en/of aan onze kassa, of op elke locatie, indien van toepassing op de Service.
 • Elke gast die niet voldoet aan de instap- of deelnamecriteria kan deelname aan de Service worden geweigerd en wij zullen niet verplicht zijn tot enige terugbetaling of andere vergoeding aan u, op welke wijze dan ook.
 • Voor diensten kan, indien van toepassing, van gasten gevraagd worden om namens uzelf en eventuele begeleidende minderjarigen ons formulier voor vrijstelling van aansprakelijkheid te ondertekenen of elektronisch te bevestigen dat u dit formulier aanvaardt.
 • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren of gasten te verwijderen van een vaartuig, evenement of locatie indien dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht (1) om veiligheidsredenen, (2) indien een gast ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor andere gasten, bemanningsleden of agenten, of (3) indien het gedrag van een gast geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, goede orde of discipline.
 • Voor de veiligheid van de bemanning en de gasten moeten alle personen, handtassen en rugzakken worden gefouilleerd voordat zij aan boord van het schip gaan. Wij behouden ons het recht voor om een tas, pakje of ander voorwerp niet toe te laten en om te gaan met onbeheerde voorwerpen, tassen, rugzakken of bagage op een wijze die het management gepast acht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke zaken die verloren of gestolen worden terwijl u zich op ons terrein bevindt of deelneemt aan onze Diensten.
 • Beperkte en gevaarlijke artikelen zijn ten strengste verboden.
 • Eten en drinken van buitenaf is niet toegestaan.
 • Het gebruik van illegale of gereglementeerde stoffen, met inbegrip van het roken van marihuana, en/of het roken van tabak, e-sigaretten of andere producten die een damp of rook produceren, is ten strengste verboden.
 • De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw beeld of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of op, een van onze locaties, voor welk doel dan ook.
 • Alle tours zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het feitelijke gebruik van het schip voor de tour is niet gegarandeerd en een alternatief schip kan worden gebruikt zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke gast om op tijd te arriveren en niet later dan 30 minuten voor de geplande vertrektijd in de aangewezen verzamelplaats te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor terugbetaling of enige andere compensatie als de gast de geplande vertrektijd mist of de toegang wordt ontzegd door het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 • In het geval dat wij om welke reden dan ook niet in staat zijn een gekochte dienst te leveren, is onze enige verplichting voor directe aankopen, het terugbetalen van de aankoopprijs die u voor de betreffende dienst betaald heeft.      

 1. Kleding

Alle gasten moeten ten alle tijden gepaste kledij dragen, inclusief schoenen en shirt. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of kleding die afbreuk kan doen aan de ervaring van andere gasten.

 1. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 1. Overname van risico
  U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

 1. Privacy
  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en het gebruik (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.
 2. Toepasselijk recht
  Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan worden, voor zover maximaal toegestaan, beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, wordt het beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York in de Verenigde Staten.

 1. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

Het nieuwe coronavirus, COVID-19, is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. COVID-19 is uiterst besmettelijk en wordt verondersteld zich hoofdzakelijk te verspreiden door contact van mens tot mens.

In overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen heeft het Bedrijf uitgebreide preventieve maatregelen genomen om de introductie en verspreiding van COVID-19 tijdens uw gebruik van de Service te voorkomen; echter, ondanks onze mitigerende inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat u of leden van uw gezelschap niet aan COVID-19 zullen worden blootgesteld tijdens uw gebruik van de Service.

Daarom zijn, zonder de voorgaande beperking van aansprakelijkheid te beperken, de volgende bepalingen en voorwaarden van kracht voor de Dienst:

 1. GASTENVERKLARING VAN RISICO - U erkent de besmettelijke aard van COVID-19 en dat, ondanks onze inspanningen om dergelijke gevaren te beperken, u kunt worden blootgesteld aan of geïnfecteerd door COVID-19 tijdens uw deelname aan de Service, en dat een dergelijke blootstelling of infectie kan resulteren in persoonlijk letsel, ziekte, blijvende invaliditeit, of overlijden. U begrijpt dat het risico om blootgesteld te worden aan of geïnfecteerd te worden door COVID-19 kan voortvloeien uit de handelingen, het verzuim of de nalatigheid van uzelf en anderen. U aanvaardt alle voorgaande risico's en bent als enige verantwoordelijk voor elk daaruit voortvloeiend letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, invaliditeit en overlijden), ziekte, schade, verlies, claim, aansprakelijkheid of kosten, gerelateerd aan COVID-19, die u kunt ervaren of oplopen in verband met de Service ("Claims").
 2. GASTENWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF - U ontslaat ons, onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, van alle claims, met inbegrip van alle aansprakelijkheden, vorderingen, acties, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, en u verbindt ons ertoe ons niet aan te klagen, ons te ontslaan en ons schadeloos te stellen. Deze vrijwaring omvat alle Claims die gebaseerd zijn op ons handelen, ons verzuim of onze nalatigheid, of van onze werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en onafhankelijke contractanten, ongeacht of een COVID-19 infectie zich voor, tijdens of na deelname aan de Service voordoet.

12. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in het gedeelte over de Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in New York, New York in de Verenigde Staten. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 1. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Statue City Cruises

Statue City Cruises

Let op aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor Crown Access Tickets en de Hard Hat Tour of Ellis Island hieronder.

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Alle verkopen zijn definitief. Niet voor omruiling, wederverkoop of overdracht.
 • Verloren tickets worden niet vervangen.
 • Statue City Cruises is niet verantwoordelijk voor aankopen of tickets verkregen van onbevoegde bronnen die mogelijk niet geldig zijn.
 • Een geldig identiteitsbewijs met foto en de creditcard die voor de aankoop gebruikt is, zijn vereist om tickets af te halen bij de Will Call.

 1. Annuleringen en terugbetalingen

Restituties zijn alleen volgens het beleid van de National Park Service ("NPS"), anders zijn alle verkopen definitief. Tickets kunnen niet worden geruild, doorverkocht of overgedragen.

 • Indien u een Aankoop vierentwintig (24) uur of meer vóór de datum van de Gekochte Dienst annuleert, zal uw betaling voor die Aankoop volledig worden terugbetaald.
 • Indien u een Aankoop annuleert minder dan vierentwintig (24) uur voor de datum van de Gekochte Dienst, ontvangt u geen terugbetaling voor die Aankoop, tenzij wij in staat zijn uw ticket(s) opnieuw te verkopen. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om uw ticket(s) door te verkopen.

 1. Toelating en toegang
 • Zitplaatsen zijn op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Alle passagiers en handbagage zijn aan fouillering onderworpen. Beperkte en gevaarlijke artikelen mogen niet aan boord worden gebracht.
 • Gepaste kledij vereist.
 • Als u een ticket koopt, stemt u ermee in dat uw beeltenis of gelijkenis verschijnt in een live of opgenomen video of andere transmissie of reproductie.
 • Statue City Cruises behoudt zich het recht voor om service te weigeren of passagiers te verwijderen van een schip, evenement of locatie indien dit noodzakelijk wordt geacht om veiligheidsredenen, indien u ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt voor passagiers, bemanningsleden of agenten, of indien uw gedrag geacht wordt een bedreiging te vormen voor de veiligheid, het welzijn, de orde of de discipline.
 • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment tours te annuleren of vertrek- of aankomsttijden te wijzigen.
 • De National Park Service behoudt zich het recht voor om reserveringen te allen tijde te annuleren wegens weersomstandigheden, veiligheid, gevaarlijke omstandigheden of enige andere reden.

 1. Crown Access Ticket Disclaimer Beperkingen
 • Aankoopvoorwaarden
 • Crown tickets zijn niet overdraagbaar
 • De naam van Crown-bezoekers wordt op de voorkant van elk ticket afgedrukt
 • De bij aankoop opgegeven namen kunnen niet worden gewijzigd
 • Toelating en toegang
 • Iedereen die een Crown Access Ticket koopt, moet zijn fysieke tickets verkrijgen bij een van de loketten in: Liberty State Park, NJ of Battery Park, NY.
 • Crown-bestellingen kunnen niet vóór de geselecteerde vertrekdatum worden ingewisseld.
 • Crown Access Tickethouders moeten hun polsbandjes ophalen voordat zij vanaf hun vertrekpunt aan boord van een schip gaan.
 • Kroonbezoekers wordt aangeraden zich bij aankomst op Liberty Island direct naar de veiligheidstent aan de voet van het Statue of Liberty National Monument te begeven.
 • De klim naar de kroon is een zware tocht die 393 treden omvat in een benauwde afgesloten ruimte met hoge temperaturen.
 • Alle bezoekers van de kroon moeten zonder hulp de 393 treden op en af kunnen lopen.
 • Het standbeeld is niet voorzien van airconditioning. De binnentemperatuur kan 20 graden hoger zijn dan de buitentemperatuur.
 • Crown tours zullen worden geannuleerd onder ongunstige omstandigheden
 • Crown-bezoekers zullen in het monument te allen tijde onder volledig audio- en videobewaking staan.
 • Kinderen onder de 17 jaar moeten begeleid worden door een volwassene

 

 • The National Park Service Aanbevelingen:
 • Minstens één meter lang, als het een kind is.
 • Zonder noemenswaardige lichamelijke of geestelijke aandoeningen die hun bekwaamheid om de zware klim te volbrengen in de weg zouden staan:
 • Hartaandoeningen
 • Ademhalingsaandoeningen
 • Mobiliteitsbeperking
 • Claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)
 • Acrofobie (hoogtevrees)
 • Vertigo (duizeligheid)
 • Toegestane artikelen:
 • Camera (zonder behuizing)
 • Artikelen die niet zijn toegestaan:
 • Tassen van alle soorten
 • Voedsel en dranken
 • Schrijfwaren

 1. Harde Hoed Tour van Ellis Island
 • Aankoopvoorwaarden
 • Uw reservering wijst u toe aan een geplande tour, en de starttijd zal worden afgedrukt op uw ticket.
 • U moet zich melden bij de Save Ellis Island Information Desk op de begane grond van het Ellis Island Immigration Museum wanneer u op het eiland aankomt en opnieuw op de starttijd van uw tour.
 • De reservering is niet overdraagbaar.
 • Als u uw geplande rondleiding mist, kunt u niet deelnemen aan een andere rondleiding.
 • Toelating en toegang
 • Alle deelnemers moeten 13 jaar of ouder zijn.
 • Deelnemers moeten verwachten 90 minuten op de been te zijn.
 • Deelnemers aan de rondleiding moeten te allen tijde bij een gids van Save Ellis Island blijven. Onbevoegde betreding van gebieden buiten de rondleiding wordt beschouwd als huisvredebreuk. Overtreders zullen worden gearresteerd en vervolgd.
 • Elke deelnemer moet een helm dragen, die door Save Ellis Island ter beschikking zal worden gesteld voor gebruik tijdens de tour.
 • Elke deelnemer moet een verklaring van afstand ondertekenen voor deelname aan deze tour en iedereen onder de 18 jaar moet een ouder/voogd de verklaring laten ondertekenen.
 • Voorbereiding van de Tour
 • De rondleidingen gaan door ongeacht de weersomstandigheden, behalve bij extreme kou, hitte of sneeuw- of ijsverwachtingen. Save Ellis Island zal haar uiterste best doen om deelnemers binnen vierentwintig (24) uur op de hoogte te stellen van het afgelasten van tours vanwege het weer.
 • De gebouwen zijn niet geklimatiseerd en deelnemers moeten op de juiste manier gekleed zijn voor de weersomstandigheden in New York Harbor op de dag van hun tour. Dit kan regen, sneeuw of wind omvatten. Bij extreem weer kan de National Park Service het eiland vroegtijdig of voor de hele dag sluiten, waardoor rondleidingen moeten worden geannuleerd.
 • Er zijn geen werkende toiletten aan de zuidkant van Ellis Island. Gelieve gebruik te maken van de faciliteiten in het Immigratiemuseum alvorens u te melden voor de rondleiding.
 • Draag comfortabele schoenen met dichte neuzen/hakken. Sandalen, slippers, schoenen met open teen en hoge hakken zijn niet toegestaan.
 • Tassen groter dan een standaard rugzak, 16 x 20zijn niet toegestaan op de Hard Hat tour. Te grote rugzakken en bagage zijn niet toegestaan. Geen uitzonderingen.
 • Gebouw condities en artefacten:
 • De deelnemers begrijpen dat zij niet-gerestaureerde gebouwen zullen betreden die mogelijke gevaren inhouden, zoals gebroken glas, oneffen loopoppervlakken, stof, scheuren en losse bevestigingen. Deelnemers zullen voorzichtig te werk gaan om alle gevaren te vermijden.
 • Deze ongerestaureerde gebouwen voldoen niet aan de eisen van de Wet voor Mindervaliden (ADA). Deelnemers moeten in staat zijn om trappen te beklimmen. We betreuren het dat bezoekers met rolstoelen of scooters niet worden toegelaten op de tour.
 • Volgens de voorschriften van de National Park Service is het verwijderen of verstoren van historische artefacten op Ellis Island verboden. Deelnemers zullen niets aanraken in de ziekenhuisgebouwen tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Save Ellis Island gids.
  Fotografie
 • Stilstaande foto's zijn toegestaan zolang ze de tour niet vertragen, naar goeddunken van de Save Ellis Island tourgids. Extra camera-apparatuur zoals statieven, unipods en extra verlichting is niet toegestaan.
 • Deelnemers mogen tijdens de tour geen video-opnamen maken.

 1. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 1. Overname van risico
  U en alle passagiers nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Er kan geen rechtszaak worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een passagier, tenzij binnen zes maanden na de datum van het incident een schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons is ingediend. Geen rechtsvordering kan worden ingesteld voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke dienst of de datum van het incident, indien deze datum eerder valt.

 1. Privacy
  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en het gebruik (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.
 2. Toepasselijk recht
  Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene zeerecht van de Verenigde Staten; voor zover dergelijk zeerecht niet van toepassing is, zal het worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New Jersey in de Verenigde Staten.

 1. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

NAAST DE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ OOK ALLE BEPERKINGEN VAN EN VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERLEEND AAN SCHEEPSEIGENAREN EN TOUROPERATORS DOOR DE WET OF REGEL VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE ZIJN OPGENOMEN IN 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501 30511. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF 46 UNITED STATES CODE APP. SECTIES 30501-30511, KOMT U, NAMENS UZELF EN AL UW ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OVEREEN OM GEEN ENKELE CLAIM OF ACTIE IN TE STELLEN OF TE LATEN INSTELLEN BIJ EEN BUITENLANDSE, FEDERALE, STAATS- OF LOKALE INSTANTIE OF RECHTBANK TEGEN ONS DIE VOORTVLOEIT UIT, IN DE LOOP VAN, UIT OF TOE TE SCHRIJVEN IS AAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

 1. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in de sectie Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in New Jersey. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 1. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Wandelingen

Wandelingen

 1. Aankoopvoorwaarden
 • Wij kunnen de volgende betaalmethodes accepteren: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Uw betaling zal op uw kaart genoteerd worden als: *P WALKS *TAKEWALKS.COM .
 • Wij vragen volledige betaling vooraf van de Service om uw reservering veilig te stellen. Tours kunnen niet worden gegarandeerd zonder volledige betaling vooraf.
 • Controleer of de Dienst(en) en kosten die bij aankoop via de Sites in uw winkelwagen worden weergegeven, correct zijn alvorens de betaling af te ronden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor tickets die verkregen zijn van onbevoegde bronnen en die mogelijk ongeldig zijn.
 • De vermelde prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
 • Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving, totdat wij uw boeking hebben bevestigd.
 • Als u een couponcode hebt, in aanmerking komt voor een korting, of een cadeaubon hebt met toepasselijke fondsen, moet deze worden toegepast VOOR de aankoop. Wij kunnen geen kortingen met terugwerkende kracht toepassen.
 • Promotionele codes kunnen niet worden gestapeld, geconsolideerd, overgedragen, hergebruikt of ingewisseld voor contante waarde, tenzij anders vermeld. Alle promotionele codes hebben een vervaldatum, al dan niet expliciet. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de vervaldata voor coupon codes, promotionele codes of kortingen vastgesteld op 1 jaar na uitgifte wanneer er geen datum expliciet vermeld is en vervaldata voor cadeaubonnen zijn vastgesteld op 3 jaar na uitgifte wanneer er geen datum expliciet vermeld is.
 • Tours die op de Sites worden vermeld, worden weergegeven en geprijsd in de lokale munteenheid, tenzij anders vermeld op de pagina of zoals geselecteerd door u of de gebruiker.
 • Alle boekingen worden verwerkt in ($) US Dollars, tenzij anders verzocht door een gebruiker op de webpagina.
 • Gasten aanvaarden alle kosten verbonden aan aankopen met een kredietkaart.
 • Gelicentieerde reserveringssoftware stelt alle wisselkoersen intern vast, en medewerkers van de klantenservice hebben geen controle over de koersen die op de pagina worden weergegeven. Gasten dienen er rekening mee te houden dat live wisselkoersen vermeld op sites van derden, zoals die van xe.com of fxstreet.com, alleen bedoeld zijn als Interbancaire wisselkoersen voor transacties van meer dan $1M, en niet moeten worden opgevat als algemene consumentenkoersen. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over wisselkoersen, valuta, of betalingsopties, neem dan contact met ons op voordat u boekt.

 1. Annuleringen en terugbetalingen

Het annuleren of wijzigen van een Aankoop kan leiden tot annulerings-/wijzigingskosten, zoals uiteengezet in het Annuleringsbeleid.

 • Annuleringen meer dan 24 uur (23:59 lokale tijd) voor aanvang van de tour komen in aanmerking voor een terugbetaling van de volledige waarde van uw boeking, of kunnen worden ingewisseld voor toekomstig reiskrediet.
 • Annuleringen binnen 24 uur voor vertrek, late aankomsten en no-shows na het vertrek van een tour komen niet in aanmerking voor restitutie.
 • Tours from Home zijn unieke online producten in tegenstelling tot onze traditionele tours en kunnen zonder kosten worden verplaatst tot 12 uur voor de service.

Gedetailleerde informatie en aanvullende annulerings- en wijzigingsvoorwaarden staan vermeld in het Annuleringsbeleid. Deze Algemene Voorwaarden omvatten het Annuleringsbeleid door verwijzing. Door het maken van een aankoop of boeking of het gebruik van een van onze diensten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Annuleringsvoorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen.

Elke annulering/wijziging moet worden meegedeeld:

 • Via e-mail naar: [email protected] of
 • Via de telefoon: Vanuit de VS (gratis): +1 (415) 969-9277

Internationaal: +1-202-684-6916

Een boeking wordt pas als succesvol geannuleerd of gewijzigd beschouwd nadat wij een succesvolle kennisgeving via e-mail hebben verstuurd en annulerings-/wijzigingskosten zijn berekend.

Alle tours worden verkocht als een volledig pakket; als zodanig zullen er geen gedeeltelijke restituties worden aangeboden voor delen van een service die een gast besloten heeft niet te gebruiken. Als een gast vooraf tickets heeft gekocht voor de bezochte sites, of rondleidingen of bezoeken vergelijkbaar met de geboekte tour van een externe leverancier, zijn wij niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de terugbetaling of verrekening van deze kosten.

Overmacht. Als een site, attractie of bezoek op uw geplande tour service/route gesloten is als gevolg van overmacht, met inbegrip van stakingen of andere onvoorziene sluitingen, zal het bedrijf haar best doen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gasten, en een geschikte vervanging aan te bieden, een andere service te plannen, of een terugbetaling te doen, afhankelijk van de beschikbaarheid en naar volledig goeddunken van het bedrijf.

 1. Toelating en toegang
 • Bij de aankoop van een dienst ontvangt u een bevestigingsmail met details over de vergaderlocatie en de specifieke vergadertijd.
 • Gasten worden verzocht 15 minuten voor het begin van de excursie op het ontmoetingspunt aanwezig te zijn.
 • Geef uzelf voldoende tijd om de ontmoetingspunten te bereiken. Als u of uw reisgenoten vertraging oplopen of hulp nodig hebben bij het vinden van het ontmoetingspunt, bel dan ons kantoor op het nummer dat u in uw bevestigingsmail vindt, en wij zullen ons best doen om u te helpen, maar het is uw uiteindelijke verantwoordelijkheid om op tijd bij het ontmoetingspunt te zijn.
 • We zijn niet in staat om gasten te compenseren of een nieuwe tour in te plannen als ze hun tour missen door verkeer of andere omstandigheden.
 • De operator is niet verantwoordelijk voor het niet op tijd aankomen op een ontmoetingspunt. Zie de no show / late aankomst clausule op de annuleringsvoorwaarden.
 • Zorg ervoor dat alle leden van uw gezelschap op de dag van het bezoek een geldig identiteitsbewijs met foto bij zich hebben. Dit is vooral belangrijk voor gasten die in aanmerking komen voor een korting op basis van leeftijd of studentenstatus. Studenten moeten een geldig identiteitsbewijs met foto en een studentenkaart meebrengen naar elke rondleiding.
 • Het gebruik van illegale of gereglementeerde stoffen, met inbegrip van het roken van marihuana, is te allen tijde verboden. Het roken van tabak, e-sigaretten of andere producten die een damp of rook produceren, is alleen toegestaan in daartoe aangewezen rookruimtes buiten.

 1. Kleding en gezichtsbedekking
  Naast het volgen van de voorschriften voor gezichtsbedekking, moeten alle gasten te allen tijde de juiste kleding, inclusief schoenen en shirt, dragen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, service te weigeren of personen te verwijderen die kleding dragen die wij als ongepast beschouwen of kleding die afbreuk kan doen aan de ervaring van andere gasten.
 2. Reisverzekering
  We raden gasten ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten voor annuleringen en vertragingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, of die buiten onze controle vallen (bijv. guur weer, stakingen, seismische gebeurtenissen). We raden gasten ook aan een medische en persoonlijke verzekering af te sluiten voor medische kosten, verlies van bagage, verlies van persoonlijke bezittingen, of andere dergelijke reisongelukken. Gasten gaan ermee akkoord dat wij, en eventuele lokale partner-operators, niet aansprakelijk zijn voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en vrijwaren beide partijen. Alle aanspraken op vergoedingen voor verzekeringen moeten rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij van de gast lopen, en niet via ons of onze gelieerde ondernemingen.

 1. Recht op beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar verplichten ons er niet toe:

 • De Aankopen en Diensten controleren of beoordelen op schendingen van de Algemene Voorwaarden en naleving van onze voorwaarden en ons beleid
 • aangifte te doen bij de wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de Algemene Voorwaarden schendt
 • De toegang tot of de beschikbaarheid van Diensten te weigeren of te beperken indien u de Voorwaarden, de wet of een van onze voorwaarden of beleidsregels overtreedt
 • De Diensten te beheren op een wijze die aangewezen is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Diensten te bevorderen
 • Gast(en) die Diensten kopen of eraan deelnemen screenen of proberen de verklaringen van die gast(en) te verifiëren

Zonder beperking van enige andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, toegang tot en gebruik van enige Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief zonder beperking wegens schending van vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in de Algemene Voorwaarden, of enige toepassingswet of -regelgeving.

 

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid met betrekking tot de Diensten of Aankopen te allen tijde en naar eigen goeddunken bijwerken of herzien door deze pagina bij te werken met eventuele herzieningen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de Algemene Voorwaarden te herzien, omdat ze bindend zijn voor u voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en op deze pagina worden bijgewerkt. Indien iemand aanbiedt of probeert de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van iemand die pretendeert namens ons op te treden en uitsluitend te vertrouwen op de Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 1. Overname van risico
  U en alle gasten nemen alle risico's van gevaar en verwonding op zich bij deelname aan de diensten. Geen rechtszaak kan worden aangespannen voor verlies van leven of lichamelijk letsel van u of een gast, tenzij schriftelijke kennisgeving van de vordering bij ons wordt ingediend binnen zes maanden na de datum van het incident. Geen rechtszaak kan worden aangespannen voor alle andere claims tenzij een schriftelijke kennisgeving van claim bij ons wordt ingediend binnen dertig dagen na de datum van de toepasselijke service of incident, indien deze datum eerder valt.

 1. Privacy
  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid dat de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie regelt. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten en eventuele Aankopen, u instemt met het verzamelen en het gebruik (zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) van deze informatie. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen doen, zoals aankondigingen van diensten, administratieve berichten en kennisgevingen van klantenfeedback. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten die wij verlenen en u kunt er mogelijk niet voor kiezen deze niet te ontvangen.

 

 1. Toepasselijk recht
  Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie daarvan zullen, voor zover maximaal toegestaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Delaware in de Verenigde Staten.

 1. Schadeloosstelling

GAAT U ERMEE AKKOORD HORNBLOWER GROUP, INC. TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN ONSCHADELIJK TE HOUDEN EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, FRANCHISENEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, ZAKENPARTNERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, "HORNBLOWER GROUP BEDRIJVENFAMILIE") TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE WERKELIJKE OF DREIGENDE CLAIMS, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN) DIE HET GEVOLG ZIJN (OF ZOUDEN ZIJN) VAN UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OP EEN MANIER DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDT OF WAARVAN WORDT BEWEERD DAT HIJ DEZE SCHENDT. Deze bepaling verplicht u niet om een van de bedrijven van de Hornblower Group te vrijwaren voor onredelijke handelspraktijken van deze partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, onjuiste voorstelling of verzwijging, onderdrukking of weglating van een wezenlijk feit in verband met de Diensten door deze partij.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

U erkent dat de verschillende externe leveranciers die zorgen voor vervoer, sightseeing, begeleiding, escorte, activiteiten of andere diensten in verband met geboekte tours onafhankelijke contractanten van het Bedrijf zijn. Wij maken uitsluitend voor uw gemak afspraken met deze onafhankelijke contractanten. We handelen niet namens, controleren of superviseren de partijen, entiteiten of personen die eigenaar, leverancier of uitbater zijn van dergelijke diensten als onafhankelijke contractanten en we hebben geen bevoegdheid om de transportmiddelen of enig ander aspect van de diensten geleverd door onafhankelijke contractanten te controleren of te sturen. Dergelijke diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die leveranciers. Het Bedrijf en zijn respectievelijke werknemers, websites, merken, dochterondernemingen, moederentiteiten, gelieerde entiteiten, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers ("Vrijgestelde Partijen") bezitten noch exploiteren enige onafhankelijke aannemer die goederen of diensten voor deze reizen, tours en vormen van vervoer levert of levert, en hebben dientengevolge geen controle over het personeel, de apparatuur of de activiteiten van deze leveranciers, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of ander verlies, ongeval, vertraging, ongemak, of onregelmatigheid die kan worden veroorzaakt door (1) ziekte, het weer, stakingen, vijandigheden, oorlogen, terroristische acties, natuurrampen, lokale wetten of andere dergelijke oorzaken (2) onrechtmatige, nalatige, opzettelijke of ongeoorloofde handelingen, defecten, weglatingen of tekortkomingen van een van de tour leveranciers, of andere werknemers of agenten bij het uitvoeren van deze diensten, (3) een defect in of storing van een voertuig, apparatuur, instrument eigendom van, beheerd of anderszins door een van deze leveranciers, of (4) een onrechtmatige, opzettelijke of nalatige handeling of nalatigheid van de kant van een andere partij die niet onder de directe supervisie, controle of eigendom van het bedrijf. U stemt ermee in de Vrijgestelde Partijen vrij te stellen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit een van de voornoemde. Alle diensten en accommodaties zijn onderworpen aan de wetten en voorschriften van het land waarin ze worden aangeboden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor bagage of persoonlijke bezittingen van enig individu dat deelneemt aan de tours of reizen die door het Bedrijf worden geregeld. Individuele reizigers zijn verantwoordelijk voor de aankoop van een reisverzekering, indien gewenst, die een deel van de kosten dekt in verband met het verlies van bagage of persoonlijke bezittingen.

WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN OORZAKEN VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN DE PLICHT OF ANDERSZINS, HET BEDRAG VAN ALLE BETALINGEN DOOR U AAN ONS OVERSCHRIJDEN.

 1. Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage

Lees de volgende clausules aandachtig, want ze kunnen uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar om eventuele zorgen die u hebt met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te behandelen. De meeste problemen kunnen snel op informele wijze worden opgelost. We zullen te goeder trouw werken aan het direct oplossen van geschillen, claims, vragen of onenigheden door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig de eerste geschillenbeslechtingsmethode hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage starten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Services zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige claim dat alle of een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tot bindende arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Afstand van collectieve rechtsvordering en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een class action in te stellen of op een collectieve basis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan zal de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte Overeenkomst tot bindende arbitrage in zijn geheel nietig worden geacht en zullen de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in het gedeelte over de Overeenkomst tot bindende arbitrage hierboven niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de staat Delaware. De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van deze staat.
 5. De hierin verleende licentie is herroepbaar na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagiers.

 

 1. Niet-ontheffing

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

 

 1. Scheidbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

 1. Opdracht

Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

Terug naar boven