Cảm ơn bạn đã hoàn thành biểu mẫu của chúng tôi

Xin lưu ý: Yêu cầu ứng dụng chuyến đi nhóm chỉ đơn giản là một yêu cầu cho một ứng dụng. Hoàn thành điều này không cấu thành một đặt phòng nhóm cho một tour du lịch Alcatraz. Sau khi yêu cầu đăng ký chuyến đi nhóm hoàn thành được gửi, một đại diện của Alcatraz Cruises Group Sales Department sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email để biết thêm thông tin trong vòng 5 ngày làm việc.