CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO

Có giá trị lên đến 24 giờ trước giờ khởi hành của bạn:
Được hoàn trả lên đến 100% với Bảo hiểm vé hoặc có khả năng di chuyển vé của bạn đến một ngày khác, dựa trên tình trạng sẵn có và chênh lệch giá vé, mà không phải trả thêm phí thay đổi.

Nếu bạn không thể tham dự trải nghiệm của mình vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như bệnh tật, sự chậm trễ của hãng hàng không, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về thời tiết, bạn sẽ được hoàn trả cho việc mua hàng này. Tại sao phải đảm bảo vé của bạn? Đảm bảo vé bảo vệ khoản đầu tư tài chính của bạn về vé (lên đến số tiền tổng chi phí giao dịch của bạn ít hơn chi phí đảm bảo của bạn) nếu bạn không thể tham dự vì bất kỳ lý do gì.