Terma dan Syarat

lompat ke

City Pengalaman Terma dan Syarat Ganjaran

Last Updated: August 22, 2023

Program City Experiences Rewards (juga dikenali sebagai "Program") adalah program ganjaran percuma yang ditawarkan mengikut budi bicara mutlak Hornblower Group, anak-anak syarikatnya, dan sekutunya (secara kolektif, "Syarikat", "Hornblower", "Pengalaman Bandar", "kami", "kami" atau "kami"). Peraturan program, terma, syarat, atau faedah boleh diubah suai pada bila-bila masa oleh Syarikat, dengan atau tanpa notis. Perubahan sedemikian boleh menjejaskan mata dan ganjaran yang diperoleh sebelum ini.

Sila baca Dasar Privasi dan Terma Penggunaan dengan teliti untuk memahami cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat mengenai tetamu dan pelanggan kami. Dengan mengakses atau menyertai Program ini, individu ("Ahli", "anda", "anda") bersetuju untuk terikat dengan terma-terma ini ("Terma Ganjaran"), Dasar Privasi, Terma Penggunaan, dan Terma Perkhidmatan yang berkenaan yang diperbadankan di sini melalui rujukan.

Anda bersetuju bahawa penyertaan anda dalam Program ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa jika anda membantah mana-mana Terma Ganjaran ini, atau apa-apa pengubahsuaian daripadanya, atau sebaliknya menjadi tidak berpuas hati dengan Program ini, anda mempunyai hak untuk menamatkan keahlian anda. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk menyekat akses dan mengekalkan kerahsiaan maklumat Akaun Ganjaran anda. Anda juga bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera jika anda percaya e-mel Akaun Ganjaran anda telah dicuri atau terjejas. Anda bersetuju bahawa anda akan memberikan maklumat yang tepat kepada kami pada setiap masa dan dengan segera memberitahu kami tentang sebarang perubahan dalam maklumat anda. Anda memahami bahawa penerimaan manfaat sebagai Ahli Program mungkin tertakluk kepada liabiliti cukai, dan bersetuju bahawa apa-apa liabiliti cukai, termasuk pendedahan, berkenaan dengan keahlian anda dalam Program ini adalah tanggungjawab anda semata-mata.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA GANJARAN INI, JANGAN MENGAKSES ATAU MENYERTAI PROGRAM INI.

 1. Kelayakan

Menyertai Program ini adalah percuma dan tersedia untuk mana-mana individu berumur 18 tahun ke atas, tinggal di bidang kuasa yang secara sah membenarkan penyertaan dalam Program ini, memberikan maklumat peribadi yang sah dan tepat semasa mendaftar dalam Program, belum menjadi ahli Program, dan belum pernah ditamatkan dari Program.  Program ini hanya untuk kegunaan peribadi sahaja dan tidak tersedia untuk syarikat atau entiti lain.

 1. Mendaftar dalam Program ini

Individu yang layak boleh mendaftar dalam Program ini dan menjadi ahli Program dalam talian di cityexperiences.com, melalui aplikasi mudah alih City Experience, melalui telefon dengan menghubungi Perkhidmatan Tetamu, atau di kios tiket dengan mendaftar Akaun Ganjaran. Nama pertama individu, nama keluarga dan alamat e-mel yang sah diperlukan untuk mendaftar.  E-mel pengesahan akan dihantar ke alamat e-mel ini untuk mengesahkan pendaftaran untuk Program ini.  Anda mungkin diminta untuk maklumat lain seperti nombor telefon atau keutamaan pemasaran anda yang merupakan pilihan dan tidak diperlukan untuk mendaftar dalam Program ini. Jika anda sudah mempunyai akaun pengguna tetapi tidak berada dalam Program, maka anda boleh mengikuti arahan untuk membuat Akaun Ganjaran dan menyertai Program setelah log masuk ke akaun pengguna anda. Anda hanya boleh mempunyai satu Akaun Ganjaran yang didaftarkan kepada anda dan mana-mana Akaun Ganjaran tambahan atas nama anda atau dikawal oleh anda boleh dinyahaktifkan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami. Kami boleh menafikan keahlian dalam Program ini kepada mana-mana pemohon mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis bertulis.

Keahlian dalam Program ini adalah percuma.

Akaun Ganjaran Ahli dan Mata Ganjaran yang terkumpul adalah peribadi kepada Ahli tersebut dan tidak boleh dijual, dipindahkan atau ditugaskan kepada, atau dikongsi dengan, keluarga, rakan atau orang lain, atau digunakan oleh anda untuk sebarang tujuan komersial.

Kami berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan mana-mana Akaun Ganjaran dan/atau penyertaan Ahli dalam Program ini tanpa sebarang notis jika kami menentukan mengikut budi bicara mutlak kami bahawa Ahli telah melanggar Terma Ganjaran ini, Ahli mempunyai lebih daripada satu Akaun Ganjaran, atau bahawa penggunaan Akaun Ganjaran Ahli adalah tidak dibenarkan, menipu, menipu, menyalahi undang-undang atau dengan sengaja menggagalkan tujuan Terma Ganjaran ini. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menggantung, membatalkan atau menggabungkan Akaun Ganjaran yang kelihatan seperti pendua.

 1. Mata terkumpul

Program ini membolehkan Ahli mengumpul mata Pengalaman Bandar ("Mata") apabila membuat pembelian tertentu melalui laman web atau aplikasi mudah alih.

Walaupun banyak pengalaman, tempahan, lawatan, aktiviti dan/atau lawatan kami (secara kolektif, "Acara") layak untuk mendapatkan Mata, entiti yang menguruskan Acara ini mungkin dimiliki dan dikendalikan secara bebas dan jenama atau Acara tertentu mungkin tidak menyertai Program ini.

Jenama semasa yang mengambil bahagian:

 • Pelayaran Bandar AS
 • Pelayaran Bandar UK
 • Pelayaran Bandar Kanada
 • Niagara City Cruises
 • Niagara Jet City Cruises
 • *Pilih Produk Rakan Kongsi

 

Jenama semasa yang tidak mengambil bahagian:

 • Berjalan
 • Lawatan Devour
 • New York City Feri
 • Feri HMS
 • Puerto Rico Feri
 • Teroka Darat
 • Pelayaran Ratu Amerika
 • Perjalanan Melangkaui
 • Kapal Persiaran Bandar Patung
 • Pelayaran Bandar Alcatraz

If a brand is not listed as a current participating brand, then it does not participate in the Program, even if not listed under non-participating brands. If a participating brand exits the Program for any reason, Points will not be earned on any purchases made with the participating brand for Events after the date the participating brand leaves the Program, even if the purchase was made prior to the brand leaving the Program. Only brands and/or legal entities which are owned and/or operated by Company and select partner products are eligible to participate in the Program.  Some third party partners do not participate in the Program.  Brands and/or legal entities that are owned and/or operated by the Company and Partner products will be designed by identifying icons in the event description.

Mata ganjaran tidak akan diberikan untuk pembelian pengalaman daripada jenama yang tidak mengambil bahagian, kad hadiah (termasuk pengaktifan dan tambah nilai), cukai, petua, yuran perkhidmatan, yuran pendaratan atau pelabuhan, yuran pentadbiran, piagam peribadi atau jualan kumpulan, Jaminan Tiket, pembelian lalu, pakej atau perkhidmatan gabungan, tempahan rakan kongsi pihak ketiga, pembelian dalam pesawat atau minuman beralkohol.  Mata ganjaran tidak akan diberikan untuk pembelian mana-mana tiket melebihi sembilan belas (19) tiket untuk Acara yang berlaku pada tarikh dan masa yang sama, walaupun dibeli melalui pelbagai transaksi.  Pembelian Acara daripada jenama yang mengambil bahagian yang tidak tertakluk kepada salah satu pengecualian yang dinyatakan di atas dianggap sebagai Pembelian Layak untuk tujuan Program.

Mata diberikan pada kadar satu (1) Mata setiap $1 untuk setiap dolar sebelum cukai yang dibelanjakan untuk Pembelian Layak. Jika pembelian adalah dalam mata wang selain daripada USD, Mata ganjaran diberikan pada kadar satu (1) mata setiap satu (1) unit mata wang pembelian (cth. $, £, €, CAD, dll.).  Sebagai contoh, di Kesatuan Eropah, Ahli akan memperoleh 50 Mata untuk 50 Euro yang dibelanjakan untuk Pembelian Layak. Mata wang yang berkenaan untuk Pembelian Layak atau Pembelian lain ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya. Ahli boleh mengumpul Mata untuk sebarang Pembelian Layak yang dibuat pada atau selepas tarikh pendaftaran dalam Program. Untuk menerima Mata untuk Pembelian yang Layak, anda mesti menunjukkan e-mel yang digunakan semasa mendaftar untuk Akaun Ganjaran di tempat jualan.  Jika membuat pembelian di laman web atau aplikasi mudah alih, anda tidak akan diberikan Mata jika anda tidak log masuk ke Akaun Ganjaran anda.  Jika berbilang tiket untuk Pembelian Layak dibeli, hanya Ahli yang membuat tempahan akan mendapat Mata untuk Pembelian Layak, walaupun mana-mana tiket akan digunakan oleh individu yang juga merupakan Ahli Program. Apabila membeli berbilang tiket, Ahli bersetuju untuk membuat tempahan dengan niat baik untuk digunakan oleh Ahli dan tetamunya sahaja, dan bukan untuk sebarang tujuan lain, termasuk tanpa had, menjual semula, menyerahkan atau menyiarkan di laman web pihak ketiga.  Mata ganjaran tidak akan diberikan kepada tiket yang dibeli oleh ejen pelancongan bagi pihak pelanggan mereka.

Untuk mengumpul mata, Pembelian Kelayakan mesti dibayar secara tunai atau dengan kad kredit atau kad debit yang sah.  Pembelian yang dibuat dengan mana-mana mata wang lain, seperti menebus Mata atau membayar dengan kad hadiah, hanya akan mengumpul Mata untuk jumlah, jika ada, dibayar secara tunai atau kad kredit atau debit. Mata tidak akan diperoleh untuk jumlah yang ditebus oleh Mata Ganjaran, dibayar oleh kad hadiah, atau mana-mana bahagian di mana jenis mata wang yang berbeza daripada yang disebutkan digunakan.  Mata akan dikira sebagai harga Pembelian Kelayakan kurang cukai, diskaun, dan sebarang pengecualian lain yang disebutkan di sini dan akan dibundarkan atau turun ke keseluruhan dolar terdekat.

Apabila Pembelian Layak dibuat, sebarang Mata yang mungkin diperoleh dianggap belum selesai dan oleh itu tidak tersedia untuk ditebus.  Mata ganjaran akan diberikan dan tersedia untuk ditebus dalam masa 24 jam dari tarikh Acara dibeli melalui Pembelian Kelayakan. Apabila Mata tersedia untuk ditebus, ia dianggap Aktif. Ahli boleh melihat dan menjejaki Mata dengan log masuk ke akaun mereka. Acara yang dibeli melalui Pengalaman Kelayakan mesti dilengkapkan untuk mendapatkan Mata.  Jika Pembelian Kelayakan merangkumi berbilang Acara untuk tarikh yang berbeza, bilangan Mata masing-masing menjadi Aktif apabila Acara yang sepadan tamat. Pembelian Layak tunggal boleh menyebabkan Mata menjadi Aktif pada tarikh dan/atau masa yang berbeza jika berbilang Acara dibeli.  Pembatalan dan ketidakmunculan tidak akan memperoleh Mata dan sebarang Mata yang mungkin telah diperoleh akan dibatalkan pada masa pembatalan atau ketidakmunculan. Sekiranya pengalaman pembelian yang layak dibatalkan oleh City Experiences, tetamu boleh menyimpan sebarang mata yang akan diperoleh jika pengalaman itu tidak dibatalkan oleh City Experiences.

Pengumpulan Mata tidak memberi hak kepada ahli kepada mana-mana hak yang diberi hak.  Mata tidak boleh dibahagi atau dipindah milik, tidak mempunyai nilai tunai, bersifat promosi, tidak menimbulkan apa-apa harta atau apa-apa hak lain, dan tidak boleh diberikan, dipindahkan, ditukar, dijual, didagangkan, bartered, dibeli, atau dihadiahkan. Semua Acara adalah tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan yang berkenaan.

 

 1. Menebus Mata

Mata hanya boleh ditebus sebaik sahaja ia aktif dan boleh ditebus secara peribadi, melalui telefon dengan pasukan pengalaman pelanggan kami, melalui laman web atau aplikasi mudah alih dengan menyediakan alamat e-mel yang digunakan semasa mendaftar Akaun Ganjaran atau log masuk ke Akaun Ganjaran Ahli.  Mata hanya boleh ditebus untuk pembelian Acara melalui jenama yang mengambil bahagian.  Mata ganjaran tidak boleh ditebus untuk pembelian, atau mana-mana bahagiannya, jenama yang tidak mengambil bahagian, kad hadiah (termasuk pengaktifan dan tambah nilai), cukai, petua, yuran perkhidmatan, yuran pendaratan atau pelabuhan, yuran pentadbiran, piagam peribadi atau jualan kumpulan, Jaminan Tiket, pembelian lalu, pembelian di atas kapal, atau minuman beralkohol.  Transaksi Penebusan berlaku apabila Titik Aktif ditebus pada pembelian daripada jenama yang mengambil bahagian yang tidak tertakluk kepada salah satu pengecualian ini.  Pembelian tunggal boleh dianggap sebagai Transaksi Penebusan dan Pembelian yang Layak jika Mata ditebus dan diperoleh dalam transaksi yang sama.    Ahli bertanggungjawab untuk sebarang baki pembayaran dalam Transaksi Penebusan, termasuk sebarang cukai atau yuran.

Mata boleh ditebus untuk mengurangkan harga pembelian Acara yang layak pada kadar $1 untuk setiap 10 Mata Aktif.  Sebagai contoh, jika Ahli mempunyai 105 Mata Aktif, Ahli layak menebus sehingga 100 Mata Aktif untuk diskaun sehingga $10 pada Acara yang layak dengan baki selebihnya 5 Mata Aktif.  Jika Ahli mempunyai 50 mata belum selesai dan 20 Mata Aktif, maka Ahli boleh menebus 20 Mata Aktif untuk diskaun $2 pada Acara yang layak.   50 Mata yang belum selesai tidak boleh ditebus sehingga ia menjadi Aktif.  Jika Ahli menebus Mata Transaksi Penebusan untuk pembelian dalam mata wang yang bukan USD (Dolar A.S.), maka Mata akan ditebus pada kadar satu (1) unit mata wang pembelian (cth. $, £, €, CAD, dan lain-lain) untuk setiap 10 Mata Aktif.  Mata wang yang berkenaan untuk Transaksi Penebusan atau Pembelian ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.  Baki Mata Ahli akan dikurangkan dengan bilangan Mata yang ditebus.  Sebarang Mata yang boleh diberikan pada Pembelian Layak semasa Transaksi Penebusan akan menjadi Aktif selepas Acara yang dibeli melalui Pembelian Kelayakan selesai.

Apabila membeli berbilang tiket, Ahli bersetuju untuk membuat tempahan untuk Transaksi Penebusan dengan niat baik untuk digunakan oleh Ahli dan tetamu jemputannya sahaja, dan bukan untuk sebarang tujuan lain, termasuk tanpa had, menjual semula, menyerahkan atau menyiarkan secara tidak wajar di laman web pihak ketiga.

Menebus mata untuk Acara adalah tertakluk kepada ketersediaan pada masa tempahan. Semua Acara yang dibeli melalui Transaksi Penebusan adalah tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan yang berkenaan.

 

 1. Tawaran Istimewa

We may offer special promotions from time to time in our sole discretion that allows Members to earn additional Points (“Bonus Points”) through special offers or other promotions.  Bonus Points may be temporary and may be redeemed by the <ember during a prescribed period, failing which such Bonus Points may expire.  Additional terms and conditions may be applicable in our sole discretion to any such special offers offering Bonus Points and communicated in conjunction with any such offers.

In addition to Points, Members may also receive additional benefits from time to time such as special promotions, option for advance ticket purchase for Events, and other benefits as we see fit in our sole discretion. Unless otherwise specifically stated, all Bonus Points are subject to the same terms and conditions as all other Points.

 

 1. Penamatan

Selepas penamatan, penyertaan Ahli dalam Program dan semua Mata yang diperoleh, belum selesai atau Aktif, akan dibatalkan.

Ahli boleh menamatkan keahliannya dalam Program ini pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui portal Hubungi Kami di laman web.

Kami boleh, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau apa-apa liabiliti kepada mana-mana Ahli:

(i) mengubah suai, menggantung atau menamatkan keahlian Ahli dalam Program ini;

(ii) mengubah suai, menggantung, atau melucuthakkan semua atau sebahagian daripada Mata Ahli; dan/atau

(iii) mengubah suai, menggantung atau membatalkan penebusan Mata Ahli Ahli.

 

Kami boleh mengambil tindakan ini jika kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, bahawa

(i) keahlian atau penyertaan Ahli dalam Program ini tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang, terma, ordinan, atau peraturan yang berkenaan;

(ii) seseorang Ahli bertindak dengan cara yang tidak sesuai, penipuan, kesat, menyinggung perasaan, atau bermusuhan;

(iii) Ahli melanggar atau melanggar atau menggunakan Program dengan cara yang tidak konsisten dengan Terma Ganjaran ini, Terma atau Penggunaan, atau Syarat Perkhidmatan yang berkenaan untuk Acara yang dibeli atau niat Program;

(iv) Seseorang Ahli telah menyalahgunakan atau menyalahgunakan Program ini;

(v) aktiviti Akaun Ganjaran Ahli atau status keahlian melibatkan atau hasil daripada penipuan, ketidakjujuran, kecurian atau cara lain yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar;

(vi) Ahli dengan sengaja cuba mendapatkan atau mengekalkan lebih daripada satu Akaun Ganjaran; Atau

(vii) peruntukan manfaat Syarikat di bawah Program ini melanggar mana-mana undang-undang, terma, ordinan atau peraturan yang terpakai

Hak-hak ini adalah tambahan kepada apa-apa remedi lain yang mungkin tersedia kepada kami di bawah undang-undang yang terpakai dan kami mempunyai hak untuk mengambil tindakan pentadbiran dan/atau undang-undang yang sesuai yang kami anggap perlu mengikut budi bicara mutlak kami.

 

 1. Dasar Pelucuthakan Titik

Mata akan tamat tempoh dan dilucutkan kerana akaun tidak aktif 12 bulan kalendar atau lebih berturut-turut.  Aktiviti akaun dilengkapkan dengan memperoleh Titik Aktif atau menebus Mata Aktif. Ini boleh dilakukan sama ada dengan:

 • membeli dan seterusnya memperoleh Mata Aktif pada Pembelian yang Layak dan/atau
 • menebus Mata Aktif pada Transaksi Penebusan dan seterusnya melengkapkan Acara yang dibeli

Pembatalan atau ketidakmunculan Acara tidak membentuk aktiviti akaun, walaupun Mata telah ditebus dalam pembelian acara, untuk tujuan bahagian ini. Jika Ahli tidak mengekalkan status aktif selama lima (5) tahun berturut-turut, Akaun Ganjaran Ahli boleh dinyahaktifkan. Sebaik sahaja Mata dilucuthakkan, Mata tidak boleh dikembalikan semula.  Ahli layak untuk mendapatkan Mata baru, melainkan Akaun Ganjaran Ahli telah dinyahaktifkan.

Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk cara tambahan untuk memenuhi aktiviti akaun untuk tujuan Program ini.

 

 1. Pembatalan
 • Jika Acara yang dibeli melalui Pembelian Layak dibatalkan oleh mana-mana pihak, tiada Mata yang diperoleh dalam transaksi dan ia tidak layak sebagai aktiviti akaun.
 • Jika Acara yang dibeli melalui Transaksi Penebusan dibatalkan oleh mana-mana pihak, maka bilangan Mata yang ditebus pada Transaksi Penebusan akan dibatalkan dan transaksi tersebut tidak layak sebagai aktiviti akaun.

 

 1. Komunikasi Program

Dengan menyertai atau menyertai Program ini, Ahli bersetuju untuk menerima komunikasi mengenai Program ini, serta bahan pengiklanan dan pemasaran daripada Syarikat. Ahli boleh berhenti melanggan e-mel Syarikat pada bila-bila masa melalui pautan berhenti melanggan dalam e-mel tersebut; Walau bagaimanapun, dengan syarat jika Ahli berhenti melanggan e-mel Syarikat, Ahli tidak lagi boleh menerima kemas kini e-mel mengenai manfaat Program. Ahli mesti memastikan e-mel dan maklumat hubungan mereka sentiasa dikemas kini.  Syarikat mahupun Program tidak akan bertanggungjawab untuk salah arah atau kehilangan mel atau apa-apa akibat daripadanya.

 

 1. Ubah dalam Terma

Kecuali sebagaimana yang dilarang dengan jelas atau dihadkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami berhak untuk mengubah, mengubah suai, mengehadkan, mengemas kini, menghentikan, menghentikan, menghentikan, atau memadam mana-mana terma, syarat, atau dasar semua atau mana-mana bahagian Program, semua atau mana-mana bahagian Terma Ganjaran, dan / atau semua atau mana-mana bahagian polisi, garis panduan, pendedahan, atau Soalan Lazim yang berkaitan dengan Program pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami dengan atau tanpa notis. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang perubahan atau pengubahsuaian akan berkuat kuasa serta-merta setelah memaparkan perubahan atau pengubahsuaian pada halaman ini, jadi sila semak kembali dari semasa ke semasa.  Jika Ahli terus menyertai Program ini dengan memperoleh Mata Ganjaran, menebus Mata Ganjaran, log masuk ke Akaun Ganjaran atau menyertai Program dalam apa jua cara selepas perubahan kepada Terma Ganjaran ini disiarkan, Ahli akan dianggap telah membaca, memahami dan tanpa syarat bersetuju dengan perubahan tersebut. Jika Ahli tidak bersetuju dengan Terma Ganjaran, Ahli mesti berhenti menyertai Program ini.

 

 1. Privasi

Maklumat yang diberikan kepada kami semasa mendaftar untuk Akaun Ganjaran atau sebaliknya menyertai Program ini diproses mengikut Dasar Privasi kami.  Komunikasi maklumat yang relevan adalah penting untuk mentadbir Program dan memberi peluang kepada Ahli untuk memaksimumkan faedah Program. Kami menghormati privasi maklumat peribadi Ahli. Sila semak Dasar Privasi kami untuk cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan menguruskan maklumat peribadi.

 

 1. California & Colorado Resident Disclosures

If you are a California resident, please see the Notice of Financial Incentive in our Privacy Policy regarding the Program.

If you are a Colorado resident, please note the following with respect to the Program:

  • All categories of personal information collected through the Program, including your name, email address, device data, and online activity data may be processed for targeted advertising.
  • Additional information about the categories of personal information collected and the categories of third parties that may receive personal information collected through the Program can be found in the Personal information Categories We Collect and How We Use It section of the Privacy Policy.
  • Additional information about targeted advertising can be found in the Cookies Policy and Ad Choices of the Privacy Policy.
  • If you exercise your right to delete the personal information we collect through the Program, we will not be able to provide Program benefits because we will not have the information necessary to keep track of the points to which you are entitled, be able to verify your identity in order to ensure we provide benefits to the correct individual, or otherwise administer the Program. Therefore, if you exercise your right to deletion of personal information, the request will result in a cancellation of your membership in the Program and all Points earned will be forfeited.
 1. Penyelesaian Pertikaian

Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang anda mungkin ada mengenai Program ini. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.

Anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan yang tidak dapat diselesaikan secara tidak rasmi dan yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk atau timbul daripada Program, akan diselesaikan melalui timbang tara yang mengikat. Timbang tara yang mengikat akan ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") mengikut peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan program dan/atau Terma Ganjaran ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma Ganjaran ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.

Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas akan dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak hendaklah disifatkan tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.

Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam seksyen ini tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Delaware dan pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.

 1. Ganti rugi

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG SYARIKAT YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL ("HORNBLOWER GROUP") DARI DAN TERHADAP TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM PROGRAM INI DALAM APA-APA CARA YANG MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA GANJARAN INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta material yang berkaitan dengan Program ini.

 

 1. Penafian Waranti

PROGRAM DAN SEMUA MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN YANG DISERTAKAN PADA ATAU SEBALIKNYA DISEDIAKAN UNTUK ANDA MELALUI PROGRAM INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG PERWAKILAN, JAMINAN ATAU SYARAT DALAM APA JUA BENTUK. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PENYERTAAN ANDA DALAM MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG DIKHASKAN ATAU DITEMPAH MELALUI LAMAN WEB AKAN MENJADI SATU-SATUNYA RISIKO ANDA. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI DAN SETIAP PENGIKLAN, PEMBERI LESEN, PEMBEKAL, PEGAWAI, PENGARAH, PELABUR, PEKERJA, EJEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN KONTRAKTOR LAIN MENAFIKAN SEMUA WARANTI, NYATA ATAU TERSIRAT BERKAITAN DENGAN PROGRAM ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM PROGRAM INI, TERMASUK BAHAWA PROGRAM INI BOLEH DIPERDAGANGKAN, BOLEH DIPERCAYAI, LENGKAP, TEPAT, SESUAI UNTUK TUJUAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU, BEBAS DARIPADA KECACATAN ATAU VIRUS, TIDAK MELANGGAR, BOLEH BEROPERASI TANPA GANGGUAN, BAHAWA PENGGUNAAN PROGRAM OLEH MANA-MANA AHLI MEMATUHI UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI KEPADA AHLI TERSEBUT, ATAU BAHAWA MAKLUMAT YANG DIHANTAR BERKAITAN DENGAN PROGRAM INI AKAN BERJAYA, TEPAT, DAN / ATAU SELAMAT DIHANTAR ATAU DITERIMA. SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI DAN SYARAT TERSIRAT, JADI BEBERAPA PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA TETAPI AKAN TERPAKAI SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

 

 1. Had Liabiliti

TERTAKLUK KEPADA UNDANG-UNDANG YANG BOLEH DITERIMA, KAMI, BERSAMA-SAMA DENGAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, WAKIL, SEKUTU, ANAK SYARIKAT, DAN ENTITI INDUK KAMI ("PIHAK YANG DIKELUARKAN") TIDAK MEMIKUL APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI APA PUN UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PROGRAM INI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (A) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU YANG TIMBUL DARIPADA PROGRAM, (B) AKSES KEPADA DAN PENGGUNAAN PROGRAM ATAU PENYERTAAN DALAM MANA-MANA ACARA YANG ANDA BELI MELALUI PROGRAM INI, (C) APA-APA TINDAKAN ATAU PENINGGALAN MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA PERBUATAN YANG SALAH, CUAI, SENGAJA, ATAU TIDAK DIBENARKAN, KECACATAN, PENINGGALAN ATAU KEINGKARAN DI PIHAK MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS ATAU PEKERJA ATAU EJEN MEREKA DALAM MELAKSANAKAN APA-APA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM ATAU PERISTIWA ITU, (D) APA-APA KECACATAN ATAU KEGAGALAN MANA-MANA KENDERAAN, PERALATAN, INSTRUMEN YANG DIMILIKI ATAU DIKENDALIKAN OLEH MANA-MANA KONTRAKTOR BEBAS, (E) APA-APA PERBUATAN ATAU PENINGGALAN YANG SALAH, SENGAJA, ATAU CUAI DI MANA-MANA BAHAGIAN MANA-MANA PIHAK LAIN YANG BUKAN DI BAWAH PENGAWASAN, KAWALAN ATAU PEMILIKAN LANGSUNG KAMI, DAN/ATAU (F) APA-APA AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI YANG DISIMPAN PADA PELAYAN KAMI. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PROGAM. AHLI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMASTIKAN AKAUN GANJARAN MEREKA SELAMAT.

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN PADA SYARAT JAMINAN TERSIRAT ATAU GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

 

 1. Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Ganjaran ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

 

 1. Kebolehtelitian

Terma Ganjaran ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma Ganjaran ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan tersebut dianggap boleh diasingkan daripada Terma Ganjaran ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

 

 1. Tajuk

Tajuk bagi setiap Terma Ganjaran ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja. Tajuk tersebut akan diabaikan dalam tafsiran atau pembinaan mana-mana Terma Ganjaran ini.

 

 1. Ketidakkonsistenan atau Kesilapan

Walaupun usaha terbaik kami untuk memastikan ketepatan, ralat kadang-kadang berlaku. Kami berhak untuk membetulkan kesilapan tersebut pada bila-bila masa. Sebarang pembetulan sedemikian boleh menyebabkan perubahan atau pengubahsuaian Mata Ahli atau Akaun Ganjaran.

Sekiranya terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan sebarang terjemahan Terma Ganjaran, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai, mentadbir dan mengawalnya.

 

 1. Keseluruhan Perjanjian

Terma Ganjaran ini, Terma Penggunaan, Terma Perkhidmatan yang berkenaan, dan Dasar Privasi yang dirujuk di sini merupakan keseluruhan pemahaman antara anda dan kami berkenaan dengan Program ini

 

 1. Hubungi Kami

Untuk maklumat mengenai Program dan/atau keahlian anda dalam Program ini, sila Kami tidak bertanggungjawab terhadap permintaan atau surat-menyurat yang hilang atau tertangguh dalam mel atau melalui Internet.

City Mengalami Terma dan Syarat mengikut Jenama

Terma dan Syarat Perkhidmatan 

Kemas Kini Terakhir: 11 Julai 2023

Terma dan Syarat Perkhidmatan ini (selepas ini, "Terma dan Syarat") mentadbir mana-mana Perkhidmatan yang dibeli, ditempah, ditempah, digunakan, atau mengambil bahagian dalam ("Pembelian") dari laman web Pengalaman Bandar, melalui telefon melalui perkhidmatan pelanggan kami, di kios tiket, melalui sumber yang dibenarkan, secara langsung melalui laman web atau aplikasi mudah alih syarikat yang berkaitan, atau melalui mana-mana laman web gabungan dan / atau aplikasi mudah alih Pengalaman Bandar (secara kolektif, "Platform Tiket").  Dengan membuat Pembelian mana-mana Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat berikut, Terma Penggunaan, dan Dasar Privasi.

Terma dan Syarat ini ditawarkan bagi pihak seluruh Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower, jadi apabila kami menyebut "Syarikat", "kami", "kami" atau "kami" dalam Terma dan Syarat ini, kami merujuk kepada syarikat yang berkaitan dalam Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower yang mana Perkhidmatan Dibeli. Terma Penggunaan dan Dasar Privasi dimasukkan ke dalam semua Terma dan Syarat dengan merujuk dan akan dimasukkan pada bila-bila masa Terma dan Syarat ini dirujuk. Untuk semua Pembelian, orang yang membuat Pembelian dianggap telah menerima Terma dan Syarat, Terma Penggunaan, dan Dasar Privasi yang berkenaan bagi pihak mana-mana dan semua Perkhidmatan tetamu telah dibeli untuk.

TERMA DAN SYARAT INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN YANG MENGAWAL PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTARA KAMI DAN ANDA DAN PENAFIAN DAN PERUNTUKAN LAIN YANG MENGEHADKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA. SILA BACA DENGAN TELITI.

Terma dan syarat khusus terpakai untuk Perkhidmatan yang ditawarkan di bawah syarikat dan jenama yang berbeza dalam Keluarga Syarikat Hornblower Group ("Terma Khusus Perkhidmatan") dan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.

Klik pada pautan juntai bawah untuk syarikat berkenaan untuk Perkhidmatan membaca terma dan syarat khusus untuk Perkhidmatan tersebut. Jika anda Membeli atau menyertai mana-mana Perkhidmatan, anda akan terikat dengan Terma dan Syarat ini.

Pelayaran Bandar Alcatraz

Pelayaran Bandar Alcatraz

 1. Terma Pembelian 
 • Anda tidak boleh membeli atau menempah beberapa tiket untuk acara atau aktiviti yang melebihi had yang dinyatakan untuk acara atau aktiviti tersebut atau membuat lebih daripada sepuluh (10) Pembelian melalui Perkhidmatan dalam mana-mana tempoh 72 jam, sama ada atas nama anda sendiri atau bagi pihak kumpulan. 
 • Anda mengesahkan bahawa anda membuat tempahan atau pembelian yang berkenaan bagi pihak peribadi anda, atau bagi pihak rakan dan/atau keluarga peribadi anda. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan komersial, seperti membeli tiket secara pukal atau untuk dijual semula.
 • Pembelian tidak disahkan sehingga anda menerima e-mel atau pengesahan bertulis mengenai Pembelian Perkhidmatan. Harga yang disahkan pada masa Pembelian dihormati untuk tarikh yang dikhaskan dalam Pembelian.
 • Harga yang disenaraikan pada atau oleh Sumber Tiket adalah setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga Pembelian disahkan.
 • Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barangan yang bersifat peribadi, atau apa-apa makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang termasuk dalam Perkhidmatan. 
 • Bayaran penuh dengan kad pembayaran, atau kaedah pembayaran lain yang dibenarkan jika dibenarkan oleh Sumber Tiket masing-masing, adalah perlu untuk Membeli Perkhidmatan.  Kami tidak mengenakan bayaran perkhidmatan untuk memproses kad kredit.
 • Anda mengesahkan maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon dan nombor kad pembayaran yang berkaitan boleh digunakan untuk mengenal pasti secara peribadi dan / atau menghubungi anda dan alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan membuat Pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda.
 • Anda tidak akan dibenarkan menaiki kapal, atau cara pengangkutan lain yang berkaitan dengan Tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan, melainkan pada masa menaiki pesawat, anda memberikan pengenalan yang sepadan dengan nama individu yang membuat tempahan berkenaan dan menunjukkan kad pembayaran yang digunakan berhubung dengan Tempahan yang berkenaan atas permintaan.

  

2. Perubahan & Pembatalan 

 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta. Sebarang perubahan kepada Pembelian mesti diminta terus melalui Alcatraz City Cruises dan bukan pembekal pihak ketiga pembelian dibuat, jika berkenaan. Anda boleh menghubungi kami di [email protected] atau 415.981.7625 untuk meminta perubahan pada Pembelian.
 • Untuk meminta pembatalan, hubungi [email protected] atau 415.981.7625 atau pergi ke https://www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz/account/ untuk pembatalan yang tujuh puluh dua (72) jam atau lebih dari tarikh Perkhidmatan Dibeli dan Jaminan Tiket belum dibeli.
 • Pembatalan 72 jam atau lebih: Jika anda membatalkan Pembelian tujuh puluh dua (72) jam atau lebih awal dari tarikh Perkhidmatan Dibeli, bayaran anda untuk tempahan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya. 
 • Pembatalan kurang daripada 72 jam: Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada tujuh puluh dua (72) jam lebih awal dari tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan tersebut melainkan kami boleh menjual semula Tiket anda. Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. 
 • Pembatalan dengan Jaminan Tiket: Jika anda telah membeli Jaminan Tiket dan anda membatalkan Pembelian anda dua puluh empat (24) jam atau lebih awal dari tarikh Perkhidmatan Dibeli, bayaran anda untuk Pembelian tersebut akan dikembalikan sepenuhnya, tolak kos Jaminan Tiket. 
 • Pembatalan kurang daripada 24 jam: Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal dari tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan tersebut, melainkan kami dapat menjual semula Tiket anda. Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. 
 • Bayaran balik yang berkenaan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kami menerima permintaan pembatalan anda.  Kami juga akan memberikan bayaran balik sekiranya berlaku keselamatan, keselamatan, atau penutupan yang serupa yang menghalang kami daripada menghormati Pembelian anda. Sekiranya kami tidak dapat menyediakan Perkhidmatan yang Dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami adalah untuk membayar balik kos sebenar yang anda bayar untuk Perkhidmatan Pembelian berkenaan yang kami tidak dapat berikan.
 • Bayaran balik tidak akan diberikan kerana projek pembinaan di Pulau Alcatraz atau penutupan ruang dalaman yang terhasil, seperti Alcatraz Island Cellhouse.  Bayaran balik tidak akan diberikan kerana mandat kesihatan berkaitan COVID-19 dari City and County of San Francisco, atau Negeri California, yang memberi kesan kepada ketersediaan pihak lawatan Pulau Alcatraz, seperti yang dijelaskan pada masa Pembelian. 

 

3. Pakaian & Penutup Muka 

Selain mengikut keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

4. Pendaftaran sebagai Penjual Perjalanan 

Alcatraz City Cruises, LLC didaftarkan di bawah undang-undang California sebagai penjual perjalanan, dan nombor pendaftarannya ialah 2094770-50.  Pendaftaran ini tidak merupakan kelulusan oleh State of California perkhidmatan atau tindakan kami. Undang-undang California menghendaki syarikat mempunyai sama ada akaun amanah atau bon sebagai cara perlindungan pengguna, dan Alcatraz City Cruises, LLC mempunyai bon yang dikeluarkan oleh RLI Insurance Company dalam jumlah $ 20,000.  Alcatraz City Cruises, LLC adalah peserta dalam Dana Pengembalian Pengguna Pelancongan. 

  

5. Hak untuk Mengurus 

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

6. Perubahan kepada Terma 

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

 

7. Andaian Risiko 

Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

 

8. Privasi 

Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 

 

9. Undang-undang yang Mentadbir 

Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri California di Amerika Syarikat. 

 

10. Ganti rugi 

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

11. Penafian Liabiliti 

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

12. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara 

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Hak 30 Hari untuk Menarik Diri.Anda mempunyai hak untuk menarik diri dan tidak terikat dengan peruntukan pengecualian tindakan timbang tara dan kelas yang dinyatakan dalam bahagian di atas dengan menghantar notis bertulis mengenai keputusan anda untuk menarik diri ke alamat berikut: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Jabatan Perkhidmatan Kumpulan, atau melalui faks ke 415.394.9904. Notis mesti dihantar dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas mula menggunakan Perkhidmatan, jika tidak, anda terikat untuk menimbang tara pertikaian mengikut terma Seksyen tersebut. Jika anda menarik diri daripada peruntukan timbang tara ini, kami juga tidak akan terikat dengan peruntukan timbang tara ini
 5. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian kepada Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di San Francisco, California kecuali tindakan mahkamah tuntutan kecil yang boleh dibawa ke mahkamah tempat anda tinggal. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 6. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

 

13. Bukan Penepian 

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

 

14. Kebolehtelitian 

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

 

15. Tugasan 

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Pelayaran Bandar Kanada

Pelayaran Bandar Kanada

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan/atau mengubah waktu berlepas yang dijadualkan dan/atau masa pulang tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan apa-apa kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas yang dijadualkan dan / atau masa pulang. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan tertakluk pada dasar pembatalan di bawah.        

  

2. Perubahan & Pembatalan 

 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.
 • Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dikembalikan, tetapi mungkin dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 
 • Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dijadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal. 
 • Hanya pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal.   
 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

3. Kemasukan & Kemasukan 

 • Semua tetamu perlu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan &keselamatan yang dipaparkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan ini, setiap tetamu mesti memenuhi kriteria asrama atau penyertaan seperti yang dipaparkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria penyertaan atau asrama boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat apa-apa bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, jika berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak bawah umur yang mengiringi, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda lebih awal daripada masa berlepas yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, Ketenteraman atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan apa-apa beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani apa-apa objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan dengan cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya dilarang sama sekali.
 • Makanan & minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan selewat-lewatnya 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas masa berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma &syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.

  

4. Pakaian 

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

5. Hak untuk Mengurus 

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

6. Perubahan kepada Terma 

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

7. Andaian Risiko 

Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

8. Privasi 

Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
 

9. Undang-undang yang Mentadbir 

Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim itu tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang wilayah Ontario di Kanada. 

  

10. Ganti rugi 

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

11. Penafian Liabiliti 

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel koronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat mudah berjangkit dan dipercayai merebak terutamanya daripada kontak individu ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah menyediakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; walau bagaimanapun, walaupun usaha kami mengurangkan, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli pihak anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti yang disebut di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN TETAMU RISIKO - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun kami berusaha untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan pendedahan atau jangkitan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko yang disebut di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan yang terhasil (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau ditanggung berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENEPIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menyaman, melepaskan, dan tidak berbahaya kepada kami, pekerja, ejen dan wakil kami, daripada dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Pelepasan ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

 

12. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara 

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian kepada Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di wilayah Ontario di Kanada. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

13. Bukan Penepian 

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

14. Kebolehtelitian 

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

15. Tugasan 

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Pelayaran Bandar UK

Pelayaran Bandar UK

Walaupun sebahagian besar Terma dan Syarat merangkumi semua produk, sila ambil perhatian tentang variasi dari segi bergantung pada lokasi dan jenis perkhidmatan. Sila baca semua terma dengan teliti untuk melihat terma yang dikenakan untuk lokasi dan Perkhidmatan anda. 

 

 1. Perkhidmatan 
 • Bersiar-siar meliputi perkhidmatan berjadual harian London antara Westminster, Bankside, Waterloo, Tower dan Greenwich piers; Kapal Poole beroperasi dari Poole & Swanage Piers; dan perkhidmatan York yang beroperasi dari Kings Staith dan Lendal Landing Piers.
 • Pengalaman termasuk Thames Circular Cruise London, penyewaan Self Drive York, dan semua pelayaran yang menampilkan makanan, minuman atau hiburan yang disediakan.
 • Thamesjet meliputi perkhidmatan bot kembung tegar berkelajuan tinggi London.

  

2. Syarat Pembelian 

 • Semua harga di laman web kami disebut dalam Pounds Sterling.
 • Setelah dibeli, tiket tidak boleh dikembalikan.
 • Anda mesti mempunyai kertas atau e-tiket, yang sah, dibayar sepenuhnya, dan tersedia untuk pemeriksaan, untuk perjalanan yang dibuat.  Tiket mesti diserahkan sebelum berlepas atau kelihatan dan mampu diimbas pada peranti elektronik.
 • Anda mesti menyediakan tiket anda untuk pemeriksaan pada bila-bila masa semasa perjalanan anda dan anda mesti menyerahkannya untuk pemeriksaan jika diminta oleh anggota krew kami, Pegawai Polis atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa.
 • Semua tiket kekal sebagai harta kami dan anda mesti mengembalikannya kepada kami sebaik sahaja anda selesai menggunakannya jika kami meminta.
 • Tiket hanya boleh digunakan oleh orang yang dibeli atau kepada siapa mereka dikeluarkan. Tiket boleh dikodkan bar dan diimbas sebelum menaiki pesawat. Mana-mana tiket yang disalin, dijual semula atau diluluskan untuk kegunaan selanjutnya akan menjadi tidak sah.
 • Di mana tiket tersedia untuk perjalanan atas perkhidmatan lebih daripada satu pengendali, syarat-syarat pengendali masing-masing yang perkhidmatannya digunakan untuk setiap bahagian perjalanan akan dikenakan pada bahagian perjalanan tersebut. Syarat pengendali pihak ketiga tersedia atas permintaan.
 • Jika anda ingin melakukan perjalanan di luar ketersediaan tiket anda, atau sebelum atau selepas masa yang sah, anda mungkin diminta membayar tambang tambahan. Kami berhak untuk menolak menaiki pesawat atau menghendaki anda turun jika tambang tambahan tidak dibayar.
 • Jika anda membeli tiket dengan kad kredit atau debit yang anda tidak mempunyai hak yang sah, tiket akan menjadi tidak sah dari tarikh dikeluarkan dan anda akan bertanggungjawab untuk membayar tambang penuh untuk sebarang perjalanan yang digunakan menggunakan tiket tersebut.
 • Walaupun kami cuba memastikan bahawa semua maklumat yang dipaparkan di laman web kami, terutamanya masa dan harga, adalah tepat, ada kemungkinan kesilapan mungkin berlaku. Jika kami menemui ralat dalam harga tiket yang telah anda beli, kami akan cuba memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan sama ada mengesahkan semula pembelian anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda atas apa-apa sebab, kami berhak untuk menganggap pembelian sebagai dibatalkan.
 • Jika anda mengemukakan tiket yang salah semasa memulakan, kami berhak untuk menarik balik tiket, membatalkannya dan menolak perjalanan melainkan dan sehingga tiket lain telah dibeli pada harga yang betul untuk perjalanan yang dimaksudkan. Pembatalan dalam mana-mana keadaan ini akan melayakkan anda mendapat bayaran balik penuh bagi sebarang jumlah wang yang telah anda bayar.
 • Kaedah pembayaran yang diterima di dermaga dan di atas kapal kami adalah Kredit Visa / Debit, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit, Mastercard Kredit Korporat / Debit, American Express.
 • Kaedah pembayaran yang diterima dalam talian adalah Kredit Visa / Debit, Kredit / Debit Korporat Visa, Kredit / Debit Mastercard, Kredit Korporat Mastercard / Debit, American Express dan Maestro.
 • Bersiar
 • Anda boleh menaiki salah satu kapal persiaran kami dengan syarat anda mempunyai tiket yang sah dan tersedia untuk perjalanan anda. Perkhidmatan bersiar-siar kami sering dinaungi oleh itu kami tidak dapat menjamin untuk menyediakan tempat duduk, atau untuk menampung anda sama sekali, di atas kapal tertentu atau belayar. 
 • Kanak-kanak di bawah umur lima tahun boleh melakukan perjalanan secara percuma dengan syarat mereka ditemani oleh pemegang tiket dan tidak menduduki tempat duduk untuk pengecualian pelanggan yang membayar tambang penuh. Kemudahan ini terhad kepada maksimum tiga orang kanak-kanak bagi setiap pemegang tiket. Kanak-kanak berumur 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun termasuk boleh melakukan perjalanan pada kadar kanak-kanak kecuali perkhidmatan yang diiklankan bahawa tiada tambang kanak-kanak disediakan. 
 • Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa (16 tahun +). 
 • Pengalaman
 • Tiket untuk produk 'pengalaman' adalah untuk pelayaran tertentu dan walaupun kami tidak dapat menjamin untuk menjalankan perkhidmatan tertentu, tiket yang sah memastikan bahawa terdapat ruang untuk penumpang yang dimanifestasikan. Dalam keadaan yang luar biasa, sekiranya kami atas sebab-sebab yang tidak dijangka tidak dapat mengendalikan perkhidmatan, kami akan menghubungi anda seawal mungkin. 
 • Sesetengah pelayaran 'Pengalaman' dihadkan kepada orang dewasa sahaja. Harga dan Kategori Umur mungkin berbeza dari produk ke produk. Sila rujuk laman web kami untuk maklumat lanjut. 
 • Thamesjet
 • Thamesjet berhak mengubah masa atau tarikh tempahan anda sekiranya jumlah penumpang minimum tidak dapat dicapai tiga puluh minit sebelum berlepas. 
 • Penumpang harus tiba di jeti berlepas tidak kurang daripada 30 minit sebelum berlepas yang dijadualkan. Kegagalan berbuat demikian mungkin bermakna kami tidak dapat membenarkan anda menaiki pesawat. Anda tidak layak untuk penjadualan semula atau bayaran balik sekiranya lewat untuk perlepasan yang dijadualkan. 
 • Gabungan Tiket
 • Sebarang tiket yang dikeluarkan oleh kami yang termasuk Tarikan Pihak ke-3 adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat penyedia tarikan yang berkaitan. Kami tidak mempunyai liabiliti berkenaan dengan prestasi atau penyediaan tarikan yang dijualnya sebagai ejen pembekal tarikan. 

  

3. Penggantian Tiket & Bayaran Balik 

 • Jika tiket anda hilang, rosak atau tidak lagi boleh dibaca, kami boleh, mengikut budi bicara kami, menggantikannya secara percuma, dengan syarat kami boleh mengesahkan bahawa ia sah. Untuk mengesahkan pembelian anda, kami memerlukan rujukan tempahan City Cruises anda yang terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan ditunjukkan di halaman tiket asal. Sila ambil perhatian bahawa pembelian tiket anda tidak mungkin dengan rujukan kad kredit atau debit anda kerana ini tidak mengandungi butiran tiket yang dibeli.
 • Kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh kegagalan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan, atau di mana kelewatan berlaku kepada perkhidmatan tersebut, atas sebarang sebab. Walau bagaimanapun, kami boleh mengikut budi bicara kami, mempertimbangkan bayaran balik ke atas mana-mana tiket yang tidak digunakan atau hanya sebahagiannya digunakan sebagai akibat langsung daripada kegagalan pihak kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diiklankan yang mana tiket itu dibeli.
 • Bayaran balik tidak akan diberikan selain daripada keadaan yang dinyatakan di atas.
 • Tiada bayaran balik boleh dilakukan selepas tarikh sah tiket telah berlalu. Semua permintaan untuk bayaran balik atau tiket gantian mesti dibuat secara bertulis kepada Pengurus Tempahan, City Cruises ltd, Unit 6, 1 Mill Street, Scotts Sufference Wharf, London, SE1 2DF, England dan disertakan dengan tiket berkaitan yang dibeli, rujukan tempahan City Cruises anda (terkandung dalam e-mel pengesahan anda dan pada halaman tiket asal) dan sebarang rujukan pembayaran yang dikeluarkan semasa pembelian anda disahkan. Bayaran balik tidak boleh dibenarkan atau diurusniagakan di mana-mana lokasi lain atau dengan cara lain.
 • Sebarang bayaran balik yang dipersetujui akan dibuat sepenuhnya mengikut budi bicara kami dan tanpa sebarang prasangka.
 • Kami berhak untuk menarik balik mana-mana tiket pada bila-bila masa walaupun kami tidak akan melakukan ini tanpa alasan yang baik.
 • London: Jika produk menjadi tidak tersedia selepas transaksi di atas kapal, satu-satunya remedi adalah sama ada penggantian atau bayaran balik.

  

4. Penjadualan Semula & Perubahan 

 • Bersiar
 • London dan Poole: Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga dan termasuk hari perjalanan (Isnin hingga Ahad, sebelum jam 17:30) 
 • York: Tiket boleh dijadualkan semula tanpa caj sehingga 72 jam sebelum hari perjalanan untuk tempahan sehingga 10 orang (Isnin hingga Ahad, sebelum jam 17:30) 
 • Selain tempoh notis yang dinyatakan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh perjalanan asal yang ditempah. 
 • Pengalaman
 • Hari bekerja merujuk kepada ketersediaan kakitangan pejabat dan bukan hari operasi yang dilanjutkan dan sepanjang tahun. 
 • Semua produk 'Pengalaman' yang ditawarkan adalah berdasarkan pembelian tiket untuk tarikh dan masa tertentu. Tempahan yang dibuat kurang daripada sepuluh orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja jelas diberikan. 
 • Sebarang tempahan yang dibuat untuk sebelas hingga dua puluh orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya empat belas notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Tempahan untuk dua puluh satu hingga lima puluh lima orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh lapan notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Tempahan untuk lebih lima puluh enam orang boleh dipinda dengan syarat sekurang-kurangnya 56 notis hari bekerja yang jelas diberikan. 
 • Selain tempoh notis yang dinyatakan di atas, tempahan hanya boleh dijadualkan semula dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh perjalanan asal yang ditempah. 
 • York: Tidak termasuk malam parti yang bertahan.  Pindaan dibenarkan dengan notis 90 hari. 
 • Thamesjet
 • Tempahan untuk satu hingga empat orang boleh dipinda selagi notis tiga hari bekerja diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk penjadualan semula tersebut. 
 • Tempahan untuk lima hingga dua belas penumpang boleh dipinda selagi notis empat belas hari diberikan dan sebelum tarikh perjalanan dan tertakluk kepada ketersediaan masa dan tarikh alternatif. Yuran pentadbiran £ 25 boleh dikenakan untuk penjadualan semula tersebut. 
 • Perubahan tidak dapat ditempatkan dalam tempoh 72 jam selepas waktu berlepas yang dijadualkan. 
 • Acara Khas untuk London dan Poole:
 • Tiket acara khas seperti Malam Tahun Baru akan mempunyai tempoh pembatalan yang berbeza dengan Pengalaman standard. Maklumat sedemikian akan dimaklumkan pada masa tempahan dan akan muncul di laman web kami. 

  

5. Pengelakan Tambang yang Disyaki & Mengganggu Tiket 

 • Jika kami berpendapat bahawa anda telah menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana tiket untuk menipu kami, kami boleh membatalkan tiket dan tidak mengeluarkannya semula. Jika ini berlaku, anda akan kehilangan hak untuk sebarang bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan. Jika alasan yang mencukupi wujud untuk kami percaya bahawa anda telah cuba menipu kami, maka kami boleh menghasut prosiding undang-undang terhadap anda.
 • Tiket anda tidak sah jika kami percaya bahawa ia telah diganggu dengan sengaja, atau jika ia rosak sehingga tidak dapat dibaca. Sekiranya disyaki mengganggu, kami tidak akan menggantikannya dan anda mesti menyerahkan tiket jika diminta berbuat demikian oleh ahli kakitangan kami.

  

6. Akses 

 • Jika anda memerlukan penjaga atau mana-mana atendan lain, anda mesti mempunyai tiket yang sah untuk semua yang berkenaan dan semua penumpang mesti dapat menaiki pesawat dengan selamat dan segera dengan sendirinya atau dengan bantuan penjaga.
 • Kuda:
 • Kapal yang beroperasi dari Poole dan Swanage Piers tidak boleh diakses dengan kerusi roda. Anak kapal tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami. 
 • Jika anda pekak berdaftar, anda boleh ditemani oleh anjing pendengaran untuk orang pekak. 
 • London dan York:
 • Bagi mengelakkan kemalangan dan kesihatan, keselamatan dan keselesaan penumpang, tiada kerusi roda dibenarkan untuk menghalang sebarang akses kepada peralatan keselamatan dan menyelamatkan nyawa, laluan berkumpulan, tangga atau laluan. 
 • Jika anda menggunakan kerusi roda, anda mesti mempunyai pembantu yang mencukupi untuk membolehkan anda membuat perjalanan anda dengan selamat termasuk memulakan dan turun kapal. Anak kapal tidak boleh, atas sebab kesihatan dan keselamatan, membawa atau mengangkat penumpang ke dalam kapal kami. Ini tidak terpakai kepada Thamesjet, sila lihat istilah khusus untuk Thamesjet. 
 • Bersiar 
 • Tidak semua kapal kami telah direka bentuk atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Jika anda berhasrat untuk menaiki kapal persiaran, anda mungkin perlu menunggu kapal yang boleh diakses kerusi roda. 
 • Walaupun di atas kapal yang direka atau disesuaikan untuk akses kerusi roda, anda mungkin tidak boleh duduk di kerusi roda di meja dan, atas sebab keselamatan, anda mungkin diminta untuk bergerak dari kerusi roda anda ke tempat duduk tetap, dalam hal ini kerusi roda akan disimpan di tempat yang selamat. Kami mempunyai ruang yang terhad untuk menampung kerusi roda di atas kapal dan oleh itu kami terhad dalam jumlah yang boleh kami bawa. Kami mungkin tidak dapat menyimpan dan membawa kerusi roda elektronik yang lebih besar atau lebih berat. Untuk mengelakkan kekecewaan, sila hubungi kami sebelum perjalanan. 
 • Pengalaman 
 • London: Apabila merancang untuk menempah mana-mana produk 'Pengalaman' kami, sila hubungi Jabatan Tempahan kami terlebih dahulu untuk memeriksa kesesuaian akses. 
 • York: Kapal York tidak dapat menampung akses kerusi roda pada mana-mana pengalaman pelayaran. 
 • Thamesjet 
 • Kapal Thamesjet, atas sebab keselamatan, tidak direka atau disesuaikan untuk penumpang di kerusi roda. Penumpang mestilah bergerak secara bebas. 
 • Semua penumpang mestilah bergerak secara bebas untuk masuk dan keluar dari kapal kami. Malah dalam cuaca tenang boleh ada pergerakan kapal semasa berlepas dan turun yang boleh mengakibatkan pergerakan dari dermaga. 
 • Tempat duduk di Thamesjet adalah 37 inci lebar. Tempat duduk direka untuk memuatkan dua orang dewasa. Jika anda tidak dapat duduk dengan selesa dengan orang dewasa lain di sebelah anda atas apa-apa sebab anda mungkin ditolak kebenaran untuk melakukan perjalanan dalam perjalanan yang diminta. Jika ruang dan penjadualan membolehkan anda ditawarkan perjalanan alternatif tetapi ini tidak boleh dijamin. 

  

7. Bagasi, Kepunyaan, & Haiwan 

 • Kami berhak untuk menyekat pengangkutan mana-mana bagasi apabila terdapat keperluan untuk meningkatkan keselamatan dan menolak kebenaran untuk anda mengambil apa-apa barang sama sekali ke kapal.
 • Anda tidak boleh mengambil apa-apa bahan berbahaya atau keradangan.
 • Bersiar-siar & Pengalaman 
 • Atas sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, kami perlu mengehadkan jumlah dan jenis bagasi, termasuk kerusi tolak dan troli membeli-belah, yang boleh anda bawa bersama anda dalam perkhidmatan kami. Anda boleh, mengikut budi bicara anak kapal, membawa bersama anda perkara-perkara berikut, dengan syarat ia tidak menghalang akses kepada peralatan keselamatan dan menyelamatkan nyawa, gangways, tangga atau laluan dan tidak diletakkan di tempat duduk: 
 • Bagasi peribadi 
 • Kerusi tolak dan buggies 
 • Prams 
 • Barangan lain dengan syarat mereka tidak dianggap mungkin mencederakan sesiapa sahaja 
 • London dan Poole: Basikal 
 • Tiada haiwan selain Anjing Pemandu atau Anjing Pendengaran (dan anjing berkelakuan baik untuk Poole dan York) dibenarkan ke kapal bersiar-siar atau pengalaman kami.  Anjing-anjing ini mesti memimpin sepanjang perjalanan 
 • Thamesjet
 • Atas sebab-sebab keselamatan, dan untuk keselesaan penumpang, hanya barangan bagasi tangan kecil dibenarkan di atas kapal Thamesjet. Mengikut budi bicara kakitangan, dan sepenuhnya atas risiko anda sendiri, barang-barang yang lebih besar boleh ditinggalkan di pantai untuk pengumpulan pada akhir perjalanan anda. 
 • Adalah dikesali, bahawa atas sebab keselamatan, kami tidak dapat membawa haiwan dalam apa jua bentuk termasuk anjing pemandu dan anjing pendengaran. Anjing pemandu dan anjing pendengaran boleh dibenarkan ke platform menaiki pesawat dengan kebenaran nyata dan notis terlebih dahulu. 

  

8. Kehilangan Harta 

 • Kami berurusan dengan harta yang hilang mengikut prosedur harta benda kami yang hilang, yang tersedia untuk pemeriksaan atas permintaan.
 • Jika anda mendapati mana-mana penginapan tanpa pengawasan di atas kapal atau kemudahan kami, jangan sentuh tetapi sila maklumkan kepada anak kapal dengan segera.
 • Jika kami berpendapat harta benda yang tidak dijaga mungkin menjadi ancaman keselamatan, polis atau perkhidmatan keselamatan boleh dipanggil untuk hadir dan barang-barang itu boleh dimusnahkan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan dalam memulangkan harta yang ditinggalkan di atas kapal kami.
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengumpul harta yang hilang. Jika anda meminta harta tersebut dihantar kepada anda dan kami bersetuju untuk membuat pengaturan sedemikian, ini adalah dengan syarat bahawa anda bertanggungjawab, terlebih dahulu, untuk sebarang kos yang ditanggung.

  

9. Fotografi 

 • Pembelian tiket, memasuki premis kami, dan / atau mengambil bahagian dalam perjalanan dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Anda juga bersetuju bahawa hak cipta dan harta intelek yang berkaitan dengan imej tersebut kekal bersama kami dan/atau pihak ketiga yang diberi kuasa. 

  

10. Kesihatan & Keselamatan 

 • Untuk keselamatan anda sendiri dan keselamatan orang lain, anda mesti mengikut arahan yang diberikan oleh anak kapal kami semasa memulakan / turun atau menaiki mana-mana kapal kami. Arahan atau nasihat yang terkandung dalam notis keselamatan di atas kapal hendaklah diikuti.
 • Atas sebab-sebab keselamatan, anda tidak boleh merokok (kecuali di kawasan merokok yang ditetapkan) di atas kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.
 • Atas sebab keselamatan, anda tidak boleh menggunakan kasut roda, bilah roller, papan hover, papan selaju atau sebarang peralatan yang serupa di atas kapal kami atau mana-mana kemudahan yang dikawal atau digunakan oleh kami.
 • Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk melakukan sebarang perjalanan yang mana mereka mempunyai tiket. Jika ada keraguan, penumpang yang berpotensi perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan.
 • Di sesetengah kapal, meja dan kerusi tetap dan tidak boleh dipindahkan. Penumpang yang lebih besar atau kurang mudah alih mungkin tidak dapat mengakses tempat duduk sedemikian. Sila dapatkan maklumat lanjut sebelum membuat tempahan atau menaiki pesawat.
 • Thamesjet
 • Jaket kalis air dan jaket keselamatan akan diberikan kepada penumpang. Pemakaian jaket keselamatan adalah wajib. Ini adalah hak milik City Cruises ltd. dan mesti dikembalikan pada akhir perjalanan. Sekiranya jaket keselamatan dinaikkan secara manual dan/atau rosak apabila tiada kecemasan berlaku caj sebanyak £50 bagi setiap jaket akan dikenakan kepada nama utama pada tempahan. 
 • Thamesjet tidak boleh bertanggungjawab terhadap keadaan cuaca semasa perjalanan. Sila berpakaian sesuai untuk keadaan yang mengingati sungai sering lebih sejuk daripada pantai. Kasut rata disyorkan dan kasut bertumit tinggi atau kasut lain yang dianggap berpotensi merosakkan bot tidak dibenarkan di atas kapal. 
 • Atas sebab keselamatan, keperluan ketinggian minimum untuk perjalanan di Thamesjet ialah 135 cm. Susunan tempat duduk di Thamesjet adalah semata-mata mengikut budi bicara Kapten dan kerusi depan memerlukan penumpang berada di atas ketinggian minimum kerana jurang yang lebih besar antara tempat duduk dan pegangan tangan. 
 • Semua kanak-kanak di bawah umur 16 tahun mesti ditemani oleh orang dewasa. 
 • Pengambilan makanan atau minuman di atas kapal Thamesjet tidak dibenarkan. 
 • Penumpang harus menganggap diri mereka cukup sihat dari segi perubatan untuk menaiki bot berkelajuan tinggi ini dan jika ada keraguan perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum membuat tempahan. Tanpa menyeluruh, Thamesjet tidak disyorkan untuk orang yang mengalami keadaan tulang belakang atau lain-lain, epilepsi, pening, kencing manis, angina atau keadaan jantung. Ibu mengandung tidak boleh melakukan perjalanan pada mana-mana peringkat kehamilan. 

 

11. Kelakuan 

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, Ketenteraman atau disiplin yang baik. 

  

12. Liabiliti & Had 

 • Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami tidak boleh melebihi had di bawah Konvensyen Had Liabiliti untuk Tuntutan Maritim 1976 dan SI 1998 No. 1258 perenggan 4 (b) dan 7 (e). ( LLMC 1976 ) Ini mengehadkan liabiliti kami kepada 175 000 hak pengeluaran khas bagi setiap penumpang.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan atau kelewatan kepada mana-mana orang atau harta benda mereka semasa memulakan atau turun dari kapal atau semasa pelayaran melainkan jika kerugian atau kerosakan itu disebabkan oleh kecuaian anak kapal (termasuk Master) di atas kapal.
 • Penumpang dinasihatkan untuk mengehadkan barang berharga dan harta yang dibawa masuk ke dalam pesawat yang boleh dibawa dengan selamat. Semua harta peribadi adalah tanggungjawab penumpang dan mesti disimpan bersama mereka pada setiap masa.
 • Liabiliti kami untuk kehilangan atau kerosakan harta benda tidak boleh melebihi had yang ditetapkan mengikut LLMC 1976.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit termasuk kehilangan keuntungan.
 • Sekiranya LLMC 1976 tidak terpakai maka had liabiliti seperti konvensyen Athens 1974 dimasukkan secara kontrak ke dalam kontrak ini.
 • Setakat yang LLMC 1976 terpakai:
 • Liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi atau kehilangan atau kerosakan bagasi dan barang berharga yang timbul daripada kecuaian kami akan dihadkan mengikut termanya; 
 • Kami berhak mendapat manfaat daripada semua batasan, hak dan kekebalan yang diberikan oleh LLMC 1976; Dan 
 • Apa-apa ganti rugi yang perlu dibayar oleh kami sehingga had LLMC 1976 akan dikurangkan berkadaran dengan kecuaian penyumbang oleh penumpang dan dengan potongan maksimum (jika berkenaan) yang dinyatakan dalam LLMC 1976 
 • Kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang gangguan kepada perkhidmatan sekiranya bertindak balas terhadap arahan daripada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, MCA, PLA dan sebarang Perkhidmatan Kecemasan.
 • Kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang pembatalan atau kelewatan atau kerugian lain yang timbul daripada keadaan cuaca, pasang surut, perbuatan Tuhan, mogok, keganasan, tindakan pihak ketiga atau perkara lain di luar kawalan kami.
 • Kami berhak, apabila perlu dan tanpa notis, untuk mengubah jadual waktu atau menghantar semula kapal atas sebab keselamatan atau untuk menghentikan mereka melawat jeti. Walaupun apa-apa tindakan sedemikian akan menjadi luar biasa, kami tidak menjamin untuk mengendalikan sebarang perkhidmatan mengikut jadual yang diterbitkan, atau sama sekali.

  

13. Komen dan Maklum Balas Pelanggan 

 • Sebarang aduan penumpang hendaklah dibuat dalam tempoh empat belas hari selepas kejadian. Sekiranya anda perlu membincangkan unsur-unsur pelayaran anda, sila hantar akaun bertulis terperinci kepada Pasukan Khidmat Pelanggan kami termasuk nombor rujukan tempahan anda
 • Untuk menghubungi Pasukan Khidmat Pelanggan City Cruises:
 • Melalui e-mel: [email protected] 
 • Melalui pos: City Cruises Ltd 
 • Pasukan Khidmat Pelanggan 
 • Unit 6, 1 Mill Street, Dermaga Penderitaan Scott
  London, SE1 2DF, England 
 • Apa yang boleh dijangkakan:
 • Anda harus mengharapkan pengakuan dalam tempoh tiga hingga lima hari bekerja selepas menerima aduan anda. Siasatan penuh akan mengambil masa dalam tempoh 10 hingga 14 hari bekerja. Acara khas mungkin mengambil masa sehingga 28 hari perniagaan. 
 • Jika anda mengadu bagi pihak orang lain, sertakan persetujuan bertulis mereka dengan e-mel anda kerana ini akan mempercepatkan proses. 
 • Pasukan Khidmat Pelanggan akan berusaha untuk bertindak balas sepenuhnya terhadap aduan anda dalam masa yang dipersetujui, namun, jika isu itu rumit, sebarang kelewatan akan dijelaskan dan anda akan dimaklumkan mengenai kemajuan. 

  

14. Undang-undang & Bidang Kuasa 

 • Sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau tuntutan antara City Cruises dan mana-mana penumpang yang tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan maka pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang pertikaian tersebut akan diputuskan oleh undang-undang Inggeris.
 • Pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa pertikaian akan diselesaikan oleh mahkamah Inggeris yang akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.
 • Jika anda telah membeli tiket anda melalui pihak ketiga/ejen, sila klik DI SINI.

Pelayaran Bandar AS

Pelayaran Bandar AS

 1. Terma Pembelian 
  • Semua pembayaran adalah MUKTAMAD dan TIDAK BOLEH DIKEMBALIKAN.
  • Sila daftar masuk dengan nombor pengesahan dan nama keluarga anda semasa ketibaan.
  • Kami TIDAK DAPAT membayar pampasan atau menjadualkan semula mana-mana tetamu yang terlepas pelayaran mereka kerana lalu lintas atau keadaan lain.
  • Tempahan diambil berdasarkan ruang yang tersedia dan tidak disahkan sehingga bayaran diterima.
  • Sebarang diskaun atau kupon mesti disebut pada masa pembayaran.
  • Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barangan yang bersifat peribadi, atau apa-apa makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang termasuk dalam Perkhidmatan. 
  • Caj perkhidmatan, yuran pentadbiran, yuran pendaratan dan/atau cukai negeri dan tempatan mungkin dikenakan pada Pembelian anda bergantung pada lokasi Perkhidmatan.  Ini tidak mewakili tip atau ganjaran untuk kakitangan perkhidmatan kami.
   • Sebarang Yuran Pendaratan tambahan untuk pelayaran California, dan Caj Pentadbiran untuk pelayaran New York, mengimbangi pelbagai kos yang unik untuk operasi perniagaan maritim. Ini mungkin termasuk pembaikan kemudahan Pelabuhan khusus yang diperlukan, pembayaran sewa peratusan, kewajipan penjagaan kesihatan pekerja dan yuran lain, lesen, peraturan, kos keselamatan alam sekitar dan maritim. Yuran Pendaratan mahupun Caj Pentadbiran adalah ganjaran dan tidak akan diagihkan kepada pekerja kami. 
   • Sebagai tambahan kepada cukai jualan, kami mungkin dinilai cukai oleh beberapa kerajaan tempatan kami untuk penggunaan pelabuhan untuk Perkhidmatan tertentu. Mereka dibayar secara langsung dan penuh kepada kerajaan tempatan bandar yang sesuai. 
  • City Cruises tidak bergabung atau dikaitkan dengan mana-mana pertunjukan atau paparan bunga api dan tidak dapat menjamin sebarang pertunjukan bunga api untuk Perkhidmatan anda.

  

2. Perubahan & Pembatalan 

  • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.
  • Jika anda perlu membuat perubahan pada pesanan anda, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya." Di sini, anda akan dapat menambah tetamu, penambahbaikan atau menukar tarikh.  
  • Jika anda ingin duduk dengan seseorang yang memegang tempahan sedia ada, anda mesti mempunyai nombor tempahan tempahan sedia ada untuk membuat permintaan. Jika tidak, kami perlu bercakap dengan pemegang tempahan secara langsung.
  • Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket boleh dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal.
  • Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh menjadualkan semula atau membatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas asal dengan bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.
  • Jaminan Tiket tidak tersedia pada pelayaran terpilih, seperti percutian, pelayaran khusus atau perkongsian atau pengalaman lain seperti yang ditunjukkan
  • Pembatalan tidak boleh diterima secara dalam talian melainkan Jaminan Tiket dibeli.
  • Sekiranya kami membatalkan acara atas apa-apa sebab, tetamu utama yang disenaraikan pada tempahan akan dihubungi melalui telefon dan e-mel (sila pastikan semua maklumat hubungan pada tempahan anda adalah betul). Jika kami membatalkan acara, setiap tempahan akan diberi pilihan untuk menjadualkan semula, memindahkan dana berbayar ke kad hadiah, atau dibayar balik
  • Untuk semua pertanyaan lain, sila hubungi kami di laman web kami atau hubungi kami di 888-957-2634 Isnin-Ahad 7am-9pm CST.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
  • Semua tetamu mesti mendaftar masuk sebelum menaiki pesawat pada hari pelayaran mereka.
  • Kapal kami berlepas dengan segera pada masa yang dijadualkan. Sekiranya cuaca melampau jarang berlaku, kapal anda akan diadakan dockside.
  • Semua kapal dan perkhidmatan, termasuk waktu berlepas dan/atau waktu pulang, adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Sila hubungi atau berbual untuk akses kerusi roda kerana sesetengah kapal kami tidak dapat diakses.
  • Sebagai mematuhi keperluan Pengawal Pantai A.S., foto I.D. diperlukan untuk semua penumpang berumur 18 tahun ke atas.
  • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
  • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, Ketenteraman atau disiplin yang baik.
  • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan apa-apa beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani apa-apa objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan dengan cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
  • Penggunaan bahan terlarang atau terkawal, termasuk ganja merokok, tidak dibenarkan pada bila-bila masa. Merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap hanya dibenarkan di kawasan merokok luar yang ditetapkan.
  • Bahan letupan, senjata api, bahan haram, atau apa-apa artikel yang bersifat berbahaya atau merosakkan yang boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti yang ditentukan mengikut budi bicara mutlak kami, tidak boleh dibawa ke atas mana-mana kapal kami.

   

  1. Perubahan kepada Perkhidmatan

  Oleh kerana perjalanan air melibatkan ketidakpastian yang tidak terdapat dalam kemudahan darat, City Cruises boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, tetap berlabuh, menggantikan kapal, mengubah perjalanan atau jadual Perkhidmatan, menghentikan Perkhidmatan, atau membatalkan Perkhidmatan atas apa-apa sebab. City Cruises tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada apa-apa perubahan kursus atau jadual, perubahan kapal, pemberhentian, pembatalan, atau kegagalan lain untuk berlepas dari atau tiba di mana-mana pelabuhan pada masa yang dijadualkan atau diumumkan.

   

  1. Pakaian & Penutup Muka

  Selain mengikut keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain.

   

  1. Hak untuk Mengurus

  Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk:

  • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
  • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
  • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
  • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
  • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

  Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan.

   

  1. Perubahan kepada Terma

  Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini.

   

  1. Andaian Risiko
   Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan.

   

  1. Privasi
   Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
  2. Undang-undang yang Mentadbir
   Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim tersebut tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara dari mana Perkhidmatan berlepas.

   

  1. Ganti rugi

  ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

   

  1. Penafian Liabiliti

  KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA.

  SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI.

  SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.

  1. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara

  Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah.

  1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
  2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat. Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
  3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
  4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian kepada Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di negeri tempat Perkhidmatan berlepas. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
  5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

   

  1. Bukan Penepian

  Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

   

  1. Kebolehtelitian

  Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

   

  1. Tugasan

  Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda.

Lawatan Devour

Lawatan Devour

 1. Pembayaran 

Syarikat dapat menerima kaedah pembayaran berikut: Mastercard, Visa, American Express, dan Discover. 

Syarikat memerlukan bayaran penuh terlebih dahulu sebelum lawatan/perkhidmatan untuk menjamin tempahan anda. Pembayaran anda akan diproses oleh Walks LLC (A Delaware Limited Liability Company), tempahan dan pemproses pembayaran untuk devourtours.com. Pembayaran anda akan dinyatakan pada kad anda sebagai: BERJALAN KAKI DEBIT POS, LLC 

Semua lawatan diatur dan dianjurkan oleh Syarikat, walau bagaimanapun, elemen berjalan kaki / lawatan berpandu anda boleh disediakan oleh pihak ketiga di bawah kontrak dengan Syarikat. 

Setelah pembayaran dan jaminan tempahan dikeluarkan, semua tetamu menyerahkan 100% pematuhan kepada Dasar Terma &Syarat berikut. Sekiranya terdapat keraguan atau pertikaian dengan Terma &Syarat tersebut sebelum membuat tempahan, tetamu diminta untuk menghubungi Syarikat sebelum mengesahkan tempahan. 

BAYARAN PENDAHULUAN PENUH PERKHIDMATAN 

Oleh kerana perancangan kompleks, logistik, dan pengeluaran tiket yang masuk ke dalam lawatan tetamu, Syarikat tidak dapat menjamin sebarang lawatan tanpa pembayaran penuh di muka. Sila sahkan bahawa perkhidmatan dan kos yang dipaparkan dalam troli membeli-belah anda adalah betul sebelum memuktamadkan pembayaran. 

MATA WANG 

Lawatan yang disenaraikan di laman web ini dipaparkan, berharga dan diproses dalam $ (Dolar AS). Tetamu menerima sebarang dan semua bayaran yang berkaitan dengan lawatan tempahan menggunakan kad kredit. Perisian tempahan berlesen menetapkan semua kadar pertukaran secara dalaman, dan ejen perkhidmatan pelanggan tidak mempunyai kawalan ke atas sebarang kadar yang dipaparkan di halaman. Tetamu harus mengambil perhatian bahawa sebarang kadar langsung yang disenaraikan di laman web pihak ke-3, seperti yang ditetapkan oleh xe.com atau fxstreet.com, hanya dimaksudkan sebagai kadar Interbank untuk transaksi melebihi $ 1M, dan tidak boleh difahami sebagai kadar pengguna umum. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertukaran, mata wang, atau pilihan pembayaran, sila hubungi Syarikat sebelum membuat tempahan. 

KELEWATAN LAWATAN BERKUMPULAN / LAWATAN PERIBADI / PERKHIDMATAN PEMINDAHAN PERSENDIRIAN 

Setelah menempah perkhidmatan, anda akan menerima e-mel pengesahan yang memperincikan lokasi mesyuarat dan masa mesyuarat tertentu. Tetamu diminta untuk tiba ke tempat mesyuarat 15 minit sebelum permulaan lawatan. Beri diri anda masa yang mencukupi untuk mencapai titik pertemuan. Jika anda atau rakan perjalanan anda terlambat atau memerlukan bantuan dalam mencari titik mesyuarat, sila hubungi pejabat kami di nombor yang disediakan dalam e-mel pengesahan anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, namun adalah tanggungjawab utama anda untuk mencapai titik pertemuan tepat pada masanya. Pengendali tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk tiba di tempat mesyuarat lawatan tepat pada masanya. Sila lihat klausa tiada pertunjukan/ketibaan lewat pada dasar pembatalan. 

PEMBATALAN 

Membatalkan atau meminda tempahan dengan devourtours.com boleh menyebabkan yuran pembatalan/pindaan dikenakan oleh devourtours.com, seperti yang digariskan pada dasar pembatalan. 

Sebarang pembatalan/pindaan hendaklah dimaklumkan melalui e-mel kepada: [email protected] 

Atau melalui telefon: 

Dari AS (bebas tol): +1 (415) 969-9277 

Sepanyol: +34 944 581 0221 

Tempahan dianggap berjaya dibatalkan atau dipinda hanya selepas Syarikat menghantar pemberitahuan yang berjaya melalui e-mel dan yuran pembatalan/pindaan dinilai. 

 

2. Kod Promosi 

Jika anda mempunyai kod kupon atau layak untuk diskaun, ia mesti digunakan SEBELUM pembelian. Hubungi kami untuk maklumat lanjut. Devourtours.com tidak boleh menggunakan sebarang diskaun retroaktif. Kod promosi tidak boleh disusun, disatukan, dipindahkan atau digunakan semula, melainkan dinyatakan sebaliknya. Semua kod promosi mempunyai tarikh tamat tempoh, sama ada eksplisit atau tidak. Tarikh tamat tempoh ditetapkan pada 1 tahun dari tarikh dikeluarkan apabila tiada tarikh dinyatakan secara jelas. 

 

3. Pengenalan yang sah 

Sila pastikan semua ahli parti anda mempunyai ID yang sah pada mereka pada hari lawatan. Ini amat penting bagi tetamu yang telah layak mendapat pengurangan berdasarkan umur atau status pelajar. Pelajar perlu membawa ID foto yang sah untuk setiap lawatan. 

 

4. Bayaran Balik Perkhidmatan Yang Tidak Digunakan 

Semua lawatan Devourtours.com dijual sebagai keseluruhan pakej; Oleh itu, tidak akan ada tawaran bayaran balik separa untuk bahagian perkhidmatan yang tetamu telah memutuskan untuk tidak menggunakannya. Jika tetamu telah membeli tiket ke mana-mana laman web yang dilawati, atau lawatan atau lawatan tapak yang serupa dengan lawatan yang ditempah daripada vendor luar, Syarikat tidak bertanggungjawab/bertanggungjawab ke atas pembayaran balik atau prorating sebarang yuran tersebut. 

INSURANS PERJALANAN 

Syarikat sangat mengesyorkan tetamu mengatur insurans perjalanan untuk melindungi pembatalan dan kelewatan kerana keadaan yang tidak dijangka, atau yang di luar semua kawalan (contohnya cuaca buruk, mogok, peristiwa seismik). Ia juga disyorkan tetamu mengatur insurans perubatan dan peribadi untuk menampung sebarang perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, kehilangan barang peribadi, atau kemalangan perjalanan lain seperti itu. Tetamu bersetuju kedua-dua Syarikat dan mana-mana pengendali rakan kongsi tempatan tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana keadaan yang tidak dijangka itu, dan tidak membahayakan kedua-dua pihak. Semua tuntutan pembayaran balik insurans mesti dibuat secara langsung melalui penyedia insurans, dan bukan melalui Syarikat. 

 

5. Liabiliti 

Syarikat dan laman web, jenama, anak syarikat, entiti gabungan, pekerja dan ejennya hanya bertindak sebagai ejen untuk pelbagai pembekal pihak ketiga yang menyediakan pengangkutan, bersiar-siar, membimbing, iringan, pengiring, aktiviti, atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan sebarang lawatan yang ditempah. Perkhidmatan sedemikian tertakluk kepada terma dan syarat pembekal tersebut. Syarikat dan pekerja masing-masing tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana orang atau entiti pihak ketiga iaitu, atau melakukan, menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk perjalanan, lawatan dan bentuk pengangkutan ini, dan, akibatnya, tidak mengekalkan kawalan ke atas kakitangan, peralatan, atau operasi pembekal ini, dan tidak bertanggungjawab untuk dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecederaan peribadi, kematian, kerosakan harta benda, atau kerugian, kemalangan, kelewatan, kesulitan, atau ketidakteraturan lain yang mungkin disebabkan oleh sebab (1) penyakit, cuaca, mogok, permusuhan, peperangan, tindakan pengganas, perbuatan alam semula jadi, undang-undang tempatan atau sebab-sebab lain (2) apa-apa perbuatan yang salah, cuai, sengaja, atau tidak dibenarkan, kecacatan, peninggalan atau kemungkiran di pihak mana-mana pembekal pelancongan, atau pekerja atau ejen lain dalam melaksanakan perkhidmatan ini, (3) apa-apa kecacatan atau kegagalan mana-mana kenderaan, peralatan, instrumen yang dimiliki, dikendalikan atau sebaliknya oleh mana-mana pembekal ini, atau (4) apa-apa perbuatan atau peninggalan yang salah, sengaja, atau cuai di mana-mana bahagian mana-mana pihak lain yang bukan di bawah pengawasan, kawalan atau pemilikan langsung Syarikat. Semua perkhidmatan dan penginapan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan negara di mana ia disediakan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa bagasi atau kesan peribadi mana-mana individu yang menyertai lawatan atau perjalanan yang diatur olehnya. Pengembara individu bertanggungjawab untuk membeli polisi insurans perjalanan, jika dikehendaki, yang akan meliputi perbelanjaan yang berkaitan dengan kehilangan bagasi atau kesan peribadi. 

 

6. Force Majeure 

Jika tapak, tarikan, atau lawatan pada jadual lawatan/jadual perjalanan anda ditutup kerana force majeure, termasuk mogok atau penutupan lain yang tidak dijangka, Syarikat akan melakukan yang terbaik untuk menghubungi tetamu secepat mungkin, dan menawarkan penggantian yang sesuai, menjadualkan semula perkhidmatan yang berbeza, atau memberikan bayaran balik, ketersediaan belum selesai dan mengikut budi bicara Syarikat penuh. 

 

7. Pertikaian 

Terma &syarat ini ditadbir oleh undang-undang A.S. dan, dalam hal pertikaian yang tidak dapat diselesaikan secara baik, bidang kuasa eksklusif diberikan kepada mahkamah AS. Tetamu bersetuju bahawa apa-apa kontroversi antara pihak-pihak dalam perjanjian ini yang melibatkan pembinaan atau penggunaan mana-mana terma, peruntukan, atau syarat-syarat perjanjian ini, hendaklah atas permintaan bertulis mana-mana pihak yang berkhidmat di pihak yang lain, dikemukakan terlebih dahulu kepada pengantaraan dan kemudian jika masih tidak dapat diselesaikan untuk mengikat timbang tara. Tetamu bersetuju Syarikat akan menetapkan tempat dan bidang kuasa mana-mana saman yang timbul daripada pertikaian. 

 

8. Keabsahan Separa 

Jika mana-mana peruntukan dasar ini dipegang oleh Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk menjadi tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan yang selebihnya hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya tanpa terjejas atau tidak sah dalam apa jua cara. 

 

9. Pembendungan Keseluruhan Dasar 

Dasar terma dan syarat ini menggabungkan terma Dasar Privasi Syarikat dengan rujukan ini, tetapi sebaliknya adalah dokumen bebas dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian lain, sama ada secara lisan atau bertulis, antara pihak-pihak di sini. Sila lihat dokumentasi tambahan mengenai dasar pembatalan dan pindaan. 

Niagara City Cruises

Niagara City Cruises

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan/atau mengubah waktu berlepas yang dijadualkan dan/atau masa pulang tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan apa-apa kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas yang dijadualkan dan / atau masa pulang. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan tertakluk pada dasar pembatalan di bawah.        

  

 1. Perubahan & Pembatalan
 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.

o   Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dikembalikan, tetapi mungkin dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 

o   Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dijadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal. 

o   Hanya pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal.   

 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Semua tetamu perlu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan &keselamatan yang dipaparkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan ini, setiap tetamu mesti memenuhi kriteria asrama atau penyertaan seperti yang dipaparkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria penyertaan atau asrama boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat apa-apa bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, jika berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak bawah umur yang mengiringi, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda lebih awal daripada masa berlepas yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, Ketenteraman atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan apa-apa beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani apa-apa objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan dengan cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya dilarang sama sekali.
 • Makanan & minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan selewat-lewatnya 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas masa berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma &syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.      
 • Niagara City Cruises: Di lokasi Niagara City Cruises, penggunaan Funikular adalah tertakluk kepada keperluan operasi, ketersediaan, dan keadaan cuaca. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menyediakan cara pengangkutan alternatif ke kawasan asrama. Jika Funikular tidak tersedia untuk digunakan, tiada bayaran balik akan dikeluarkan.

  

 1. Pakaian

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

 1. Hak untuk Mengurus

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima.
   
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim itu tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang wilayah Ontario di Kanada. 

  

 1. Ganti rugi

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel koronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat mudah berjangkit dan dipercayai merebak terutamanya daripada kontak individu ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah menyediakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; walau bagaimanapun, walaupun usaha kami mengurangkan, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli pihak anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti yang disebut di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN TETAMU RISIKO - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun kami berusaha untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan pendedahan atau jangkitan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko yang disebut di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan yang terhasil (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau ditanggung berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENEPIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menyaman, melepaskan, dan tidak berbahaya kepada kami, pekerja, ejen dan wakil kami, daripada dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Pelepasan ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

12. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian kepada Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di wilayah Ontario di Kanada. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Kebolehtelitian

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Niagara Jet City Cruises

Niagara Jet City Cruises

 1. Terma Pembelian 
 • Kami berhak untuk membatalkan Perkhidmatan dan/atau mengubah waktu berlepas yang dijadualkan dan/atau masa pulang tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak perlu membuat bayaran balik atau menawarkan apa-apa kredit untuk perubahan dalam waktu berlepas yang dijadualkan dan / atau masa pulang. Hanya Perkhidmatan yang dibatalkan tertakluk pada dasar pembatalan di bawah.        

  

 1. Perubahan & Pembatalan
 • Apabila membeli tiket melalui laman web atau aplikasi mudah alih kami, anda boleh melindungi tempahan anda dengan Jaminan Tiket.

o   Pembelian yang dibuat tanpa Jaminan Tiket adalah jualan akhir yang tidak boleh dikembalikan, tetapi mungkin dijadualkan semula sehingga 48 jam sebelum waktu berlepas tempahan asal. 

o   Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dijadualkan semula sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal. 

o   Hanya pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan untuk bayaran balik penuh, tolak kos Jaminan Tiket yang tidak boleh dikembalikan.  Pembatalan untuk Pembelian yang dibuat dengan Jaminan Tiket boleh dibatalkan sehingga 2 jam sebelum waktu berlepas yang asal.   

 • Jika anda perlu menjadualkan semula, lawati laman web kami di www.cityexperiences.com dan pilih "Urus Tempahan Saya" atau hubungi sokongan pelanggan. Jika anda perlu membatalkan, sila hubungi sokongan pelanggan.
 • Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Semua tetamu perlu mendaftar masuk dengan nombor pengesahan dan/atau tiket sebelum menaiki pesawat.
 • Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan &keselamatan yang dipaparkan.
 • Untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan ini, setiap tetamu mesti memenuhi kriteria asrama atau penyertaan seperti yang dipaparkan di laman web kami, dan / atau di gerai tiket kami, atau di mana-mana lokasi, jika berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • Mana-mana tetamu yang tidak memenuhi kriteria penyertaan atau asrama boleh dinafikan penyertaan dalam Perkhidmatan dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuat apa-apa bayaran balik atau pampasan lain kepada anda.
 • Untuk Perkhidmatan, jika berkenaan, tetamu mungkin dikehendaki menandatangani atau mengakui secara elektronik, bagi pihak diri anda dan mana-mana kanak-kanak bawah umur yang mengiringi, penerimaan borang Pelepasan dan Penepian Liabiliti kami yang akan diberikan kepada anda lebih awal daripada masa berlepas yang dijadualkan.
 • Kami berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan tetamu dari kapal, acara atau premis pada bila-bila masa jika ditentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu (1) atas sebab keselamatan yang sesuai, (2) jika tetamu menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada tetamu, anak kapal atau ejen lain, atau (3) jika tingkah laku tetamu dianggap mengancam keselamatan, Ketenteraman atau disiplin yang baik.
 • Untuk keselamatan anak kapal dan tetamu, semua orang, dompet, beg tangan, dan beg galas tertakluk kepada carian sebelum menaiki kapal. Kami berhak untuk tidak membenarkan apa-apa beg, bungkusan, atau barang lain dan untuk menangani apa-apa objek, beg, beg galas, atau bagasi tanpa pengawasan dengan cara yang difikirkan sesuai oleh pihak pengurusan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa barangan peribadi yang hilang atau dicuri semasa anda berada di premis kami atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan kami.
 • Artikel terhad dan berbahaya dilarang sama sekali.
 • Makanan & minuman di luar tidak dibenarkan.
 • Penggunaan bahan haram atau terkawal, termasuk merokok ganja, dan / atau merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap dilarang sama sekali.
 • Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan, atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di mana-mana lokasi kami, untuk sebarang tujuan.
 • Semua lawatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Penggunaan kapal sebenar untuk lawatan tidak dijamin dan kapal alternatif boleh digunakan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Adalah menjadi tanggungjawab setiap tetamu untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan pementasan yang ditetapkan selewat-lewatnya 30 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik atau apa-apa pampasan lain jika tetamu terlepas masa berlepas yang dijadualkan atau mereka dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma &syarat.
 • Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami untuk pembelian langsung, adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan.      

  

 1. Pakaian

Semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain. 

  

 1. Hak untuk Mengurus

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim itu tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New York di Amerika Syarikat. 

  

 1. Ganti rugi

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI. 

Novel koronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat mudah berjangkit dan dipercayai merebak terutamanya daripada kontak individu ke orang. 

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Syarikat telah menyediakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; walau bagaimanapun, walaupun usaha kami mengurangkan, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli pihak anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti yang disebut di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan: 

 1. ANDAIAN TETAMU RISIKO - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun kami berusaha untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan pendedahan atau jangkitan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko yang disebut di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan yang terhasil (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau ditanggung berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").
 2. PENEPIAN TETAMU LIABILITI SYARIKAT - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menyaman, melepaskan, dan tidak berbahaya kepada kami, pekerja, ejen dan wakil kami, daripada dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Pelepasan ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian kami, atau pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas kami sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.
   

12. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian kepada Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di New York, New York di Amerika Syarikat. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Kebolehtelitian

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Kapal Persiaran Bandar Patung

Kapal Persiaran Bandar Patung

Perhatikan syarat tambahan khusus untuk Tiket Akses Mahkota dan Lawatan Topi Keras Pulau Ellis di bawah. 

 1. Terma Pembelian
 • Semua jualan adalah muktamad. Bukan untuk pertukaran, jualan semula atau pemindahan.
 • Tiket yang hilang tidak akan diganti.
 • Patung City Cruises tidak bertanggungjawab untuk Pembelian atau tiket yang diperoleh daripada sumber yang tidak dibenarkan yang mungkin tidak sah.
 • ID foto semasa dan kad kredit yang digunakan untuk Pembelian diperlukan untuk mengambil tiket di Will Call.

  

 1. Pembatalan & Bayaran Balik

Bayaran balik adalah mengikut dasar Perkhidmatan Taman Negara ("NPS") sahaja, jika tidak semua jualan adalah muktamad. Tiket bukan untuk pertukaran, jualan semula atau pemindahan. 

 • Jika anda membatalkan Pembelian dua puluh empat (24) jam atau lebih awal daripada tarikh Perkhidmatan Dibeli, bayaran anda untuk Pembelian tersebut akan dibayar balik sepenuhnya.
 • Jika anda membatalkan Pembelian kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal dari tarikh Perkhidmatan Dibeli, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk Pembelian tersebut, melainkan kami dapat menjual semula tiket anda. Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda.

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Tempat duduk adalah berdasarkan siapa cepat dia dapat.
 • Semua penumpang dan barangan dibawa adalah tertakluk kepada carian. Artikel terhad dan berbahaya tidak boleh dibawa masuk.
 • Pakaian yang betul diperlukan.
 • Jika anda membeli tiket, anda bersetuju untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana video langsung atau rakaman atau penghantaran atau pembiakan lain.
 • Patung City Cruises berhak untuk menolak perkhidmatan atau mengeluarkan penumpang dari kapal, acara atau premis jika ditentukan perlu atas sebab keselamatan yang sesuai, jika anda menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, atau gangguan kepada penumpang, anak kapal atau ejen, atau jika tingkah laku anda dianggap mengancam keselamatan, kebaikan, ketenteraman atau disiplin.
 • Kami berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan lawatan atau menukar waktu berlepas atau ketibaan.
 • Perkhidmatan Taman Negara berhak untuk membatalkan tempahan pada bila-bila masa untuk cuaca, keselamatan, keadaan berbahaya atau apa-apa sebab lain.

  

 1. Sekatan Penafian Tiket Akses Mahkota
 • Terma Pembelian
 • Tiket mahkota tidak boleh dipindah milik 
 • Nama pelawat mahkota akan dicetak pada muka setiap tiket 
 • Nama yang diberikan semasa pembelian tidak boleh diubah 
 • Kemasukan & Kemasukan
 • Semua orang yang membeli Crown Access Ticket mesti mendapatkan tiket fizikal mereka dari tingkap sama ada akan memanggil yang terletak di: Liberty State Park, NJ atau Battery Park, NY. 
 • Pesanan Mahkota tidak boleh ditebus sebelum tarikh berlepas yang dipilih. 
 • Pemegang tiket Crown Access mesti mengambil gelang tangan mereka sebelum menaiki kapal dari tempat berlepas mereka. 
 • Pelawat mahkota digalakkan untuk meneruskan terus ke khemah keselamatan di pangkalan Patung Monumen Nasional Liberty semasa ketibaan di Pulau Liberty. 
 • Pendakian ke mahkota adalah perjalanan sukar yang merangkumi 393 langkah di kawasan tertutup sempit dengan suhu tinggi. 
 • Semua pelawat mahkota mesti boleh naik dan turun 393 langkah tanpa bantuan. 
 • Patung itu tidak berhawa dingin. Suhu dalaman boleh 20 darjah lebih tinggi daripada suhu luaran. 
 • Lawatan mahkota akan dibatalkan dalam keadaan buruk 
 • Pelawat mahkota akan berada di bawah pengawasan audio dan video penuh pada setiap masa di monumen itu. 
 • Kanak-kanak di bawah umur 17 tahun mesti diiringi oleh orang dewasa 
 • Cadangan Perkhidmatan Taman Negara: 
 • Untuk keselamatan mereka, kanak-kanak mestilah sekurang-kurangnya 42" 
 • Tanpa sebarang keadaan fizikal atau mental yang ketara yang akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menyelesaikan pendakian yang sukar termasuk: 
 • Keadaan jantung 
 • Keadaan pernafasan 
 • Kerosakan Mobiliti 
 • Claustrophobia (takut ruang terkurung) 
 • Acrophobia (takut ketinggian) 
 • Vertigo (pening) 
 • Barangan Yang Dibenarkan:
 • Kamera (tanpa kes) 
 • Barangan yang tidak dibenarkan:
 • Beg apa pun 
 • Makanan dan Minuman 
 • Instrumen penulisan 

  

 1. Lawatan Topi Keras Pulau Ellis
 • Terma Pembelian
 • Tempahan anda memberikan anda lawatan yang dijadualkan, dan masa mula akan dicetak pada tiket anda. 
 • Anda mesti mendaftar masuk di Save Ellis Island Information Desk di tingkat bawah Muzium Imigresen Pulau Ellis apabila anda tiba di pulau itu dan sekali lagi pada masa permulaan untuk lawatan anda. 
 • Tempahan tidak boleh dipindah milik. 
 • Jika anda terlepas lawatan yang dijadualkan, anda tidak akan dapat menyertai lawatan lain. 
 • Kemasukan & Kemasukan
 • Semua peserta mestilah berumur 13 tahun ke atas. 
 • Peserta harus mengharapkan untuk berada di kaki mereka selama 90 minit. 
 • Peserta pelancongan mesti tinggal bersama pemandu Save Ellis Island pada setiap masa. Kemasukan kawasan yang tidak dibenarkan dari lawatan berpandu akan dianggap menceroboh. Pelanggar akan tertakluk kepada penangkapan dan pendakwaan. 
 • Setiap peserta mesti memakai topi keras, yang akan disediakan oleh Save Ellis Island untuk digunakan semasa lawatan. 
 • Setiap peserta perlu menandatangani pengecualian sebelum menyertai lawatan ini dan sesiapa sahaja yang berumur di bawah 18 tahun mesti mempunyai ibu bapa/penjaga menandatangani pengecualian untuk mereka. 
 • Bersedia untuk Lawatan
 • Lawatan akan diadakan tanpa mengira cuaca; kecuali dalam kes sejuk melampau, haba atau ramalan salji / ais yang ketara. Save Ellis Island akan berusaha sedaya upaya untuk memberitahu peserta dalam masa dua puluh empat (24) jam membatalkan lawatan kerana cuaca. 
 • Bangunan-bangunan tidak dikawal oleh iklim dan peserta mesti berpakaian dengan betul untuk keadaan cuaca di New York Harbor pada hari lawatan mereka. Ini mungkin termasuk hujan, salji atau angin. Dalam cuaca yang melampau, Perkhidmatan Taman Negara boleh menutup pulau itu lebih awal atau sepanjang hari, yang memerlukan pembatalan lawatan. 
 • Tiada bilik mandi yang berfungsi di sebelah selatan Pulau Ellis. Sila gunakan kemudahan di Muzium Imigresen sebelum melaporkan lawatan. 
 • Pakai kasut tertutup/tumit yang selesa. Sandal, selipar, kasut terbuka dan kasut tumit tinggi tidak dibenarkan. 
 • Beg yang lebih besar daripada beg galas standard, 16" x 20", tidak dibenarkan dalam lawatan Hard Hat. Pek dan bagasi bersaiz lebih besar tidak dibenarkan. Tiada pengecualian. 
 • Keadaan Bangunan dan Artifak:
 • Peserta memahami bahawa mereka akan memasuki bangunan tanpa pengawasan yang mengandungi potensi bahaya termasuk kaca pecah, permukaan berjalan yang tidak rata, habuk, retak dan lekapan longgar. Peserta akan berhati-hati untuk mengelakkan semua bahaya. 
 • Bangunan-bangunan yang tidak dipulihkan ini tidak mematuhi keperluan Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA). Peserta mesti boleh memanjat tangga. Kami kesal kerana pengunjung yang mempunyai kerusi roda atau skuter tidak dibenarkan dalam lawatan ini. 
 • Mengikut peraturan Perkhidmatan Taman Negara, penyingkiran atau gangguan artifak bersejarah di Pulau Ellis adalah dilarang. Peserta tidak akan menyentuh apa-apa di bangunan hospital melainkan dibenarkan secara khusus oleh pemandu pelancong Save Ellis Island.
  Fotografi 
 • Masih fotografi dibenarkan selagi ia tidak menangguhkan lawatan, mengikut budi bicara pemandu pelancong Save Ellis Island. Peralatan kamera tambahan seperti tripod, unipod dan pencahayaan tambahan tidak dibenarkan. 
 • Peserta tidak dibenarkan mengambil video semasa dalam lawatan. 

  

 1. Hak untuk Mengurus

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua penumpang menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana penumpang melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 
 2. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang maritim umum Amerika Syarikat; setakat mana undang-undang maritim itu tidak terpakai, ia akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New Jersey di Amerika Syarikat. 

  

 1. Ganti rugi

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN DI BAWAH TERMA DAN SYARAT, KAMI JUGA MENGEKALKAN SEBARANG DAN SEMUA BATASAN, DAN PENGECUALIAN DARIPADA, LIABILITI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK KAPAL DAN PENGENDALI PELANCONGAN OLEH STATUT ATAU KEDAULATAN UNDANG-UNDANG TERMASUK, TANPA BATASAN, YANG DIPERUNTUKKAN DALAM 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501 30511. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK 46 APLIKASI KOD AMERIKA SYARIKAT. SEKSYEN 30501-30511, ANDA, BAGI PIHAK DIRI ANDA DAN MANA-MANA DAN SEMUA WARIS, PENGGANTI DAN PEMEGANG SERAH HAK ANDA, PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENYAMAN ATAU UNTUK MEMULAKAN ATAU MENYEBABKAN DIMULAKAN APA-APA JENIS TUNTUTAN ATAU TINDAKAN DALAM MANA-MANA AGENSI ATAU MAHKAMAH ASING, PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN TERHADAP KAMI YANG TIMBUL DARIPADA, SEMASA ITU, DARI ATAU DIKAITKAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. 

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

 1. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di New Jersey. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

  

 1. Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

  

 1. Kebolehtelitian

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

  

 1. Tugasan

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Berjalan

Berjalan

 1. Terma Pembelian 
 • Kami dapat menerima kaedah pembayaran berikut: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Pembayaran anda akan dinyatakan pada kad anda sebagai: *P WALKS *TAKEWALKS.COM .
 • Kami memerlukan bayaran penuh terlebih dahulu daripada Perkhidmatan untuk menjamin tempahan anda. Lawatan tidak boleh dijamin tanpa bayaran penuh di muka.
 • Sila sahkan bahawa Perkhidmatan dan kos yang dipaparkan dalam troli membeli-belah anda semasa membeli melalui Laman adalah betul sebelum memuktamadkan pembayaran.
 • Kami tidak bertanggungjawab untuk tiket yang diperoleh daripada sumber yang tidak dibenarkan yang mungkin tidak sah.
 • Harga yang disenaraikan adalah setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya.
 • Harga tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga kami mengesahkan tempahan anda.
 • Jika anda mempunyai kod kupon, layak mendapat diskaun, atau mempunyai kad hadiah dengan dana yang berkenaan, ia mesti digunakan SEBELUM pembelian. Kami tidak boleh menggunakan sebarang diskaun retroaktif.
 • Kod promosi tidak boleh disusun, disatukan, dipindahkan, digunakan semula atau ditebus untuk nilai tunai melainkan dinyatakan sebaliknya. Semua kod promosi mempunyai tarikh tamat tempoh, sama ada eksplisit atau tidak. Jika dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, tarikh tamat tempoh bagi kod kupon, kod promosi atau diskaun ditetapkan pada 1 tahun dari tarikh dikeluarkan apabila tiada tarikh dinyatakan dengan jelas dan tarikh luput untuk kad hadiah ditetapkan pada 3 tahun dari tarikh dikeluarkan apabila tiada tarikh dinyatakan dengan jelas.
 • Lawatan yang disenaraikan di Laman dipaparkan dan diletakkan harga dalam mata wang tempatan, melainkan dinyatakan sebaliknya pada halaman atau seperti yang dipilih oleh anda atau pengguna.
 • Semua tempahan diproses dalam ($) Dolar AS, melainkan diminta sebaliknya oleh pengguna di laman web.
 • Tetamu menerima apa-apa dan semua bayaran yang berkaitan dengan Pembelian menggunakan kad kredit.
 • Perisian tempahan berlesen menetapkan semua kadar pertukaran secara dalaman, dan ejen perkhidmatan pelanggan tidak mempunyai kawalan ke atas sebarang kadar yang dipaparkan di halaman. Tetamu harus mengambil perhatian bahawa sebarang kadar langsung yang disenaraikan di laman web pihak ke-3, seperti yang ditetapkan oleh xe.com atau fxstreet.com, hanya dimaksudkan sebagai kadar Interbank untuk transaksi melebihi $ 1M, dan tidak boleh difahami sebagai kadar pengguna umum. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertukaran, mata wang, atau pilihan pembayaran, sila hubungi kami terlebih dahulu sebelum membuat tempahan.

  

 1. Pembatalan & Bayaran Balik

Membatalkan atau meminda Pembelian boleh menyebabkan yuran pembatalan/pindaan dikenakan, seperti yang digariskan dalam Dasar Pembatalan. 

 • Pembatalan yang dibuat lebih daripada 24 jam (23:59 waktu tempatan) sebelum permulaan lawatan layak mendapat bayaran balik untuk nilai penuh tempahan anda, atau mungkin ditukar dengan kredit pelancongan masa depan.
 • Pembatalan yang diterima dalam masa 24 jam selepas berlepas, ketibaan lewat dan tidak hadir selepas lawatan berlepas tidak layak mendapat bayaran balik.
 • Lawatan dari Rumah adalah produk dalam talian yang unik tidak seperti lawatan tradisional kami dan boleh dijadualkan semula tanpa bayaran sehingga 12 jam sebelum perkhidmatan.

Maklumat terperinci dan terma pembatalan dan pindaan tambahan digariskan dalam Dasar Pembatalan.  Terma dan Syarat ini merangkumi Dasar Pembatalan dengan rujukan.  Dengan membuat pembelian atau tempahan atau menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini dan Dasar Pembatalan yang dirujuk di sini.

Sebarang pembatalan/pindaan mesti dimaklumkan: 

 • Melalui e-mel ke: [email protected] atau
 • Melalui telefon: Dari AS (bebas tol): +1 (415) 969-9277

Antarabangsa: +1-202-684-6916 

Tempahan dianggap berjaya dibatalkan atau dipinda hanya selepas kami menghantar pemberitahuan yang berjaya melalui e-mel dan yuran pembatalan/pindaan dinilai.

Semua lawatan dijual sebagai keseluruhan pakej; Oleh itu, tidak akan ada tawaran bayaran balik separa untuk bahagian perkhidmatan yang tetamu telah memutuskan untuk tidak menggunakannya. Jika tetamu telah membuat pra-pembelian tiket ke mana-mana tapak yang dilawati, atau lawatan atau lawatan tapak yang serupa dengan lawatan yang ditempah daripada vendor luar, kami tidak bertanggungjawab/bertanggungjawab ke atas pembayaran balik atau prorating sebarang yuran tersebut. 

Force Majeure. Jika tapak, tarikan, atau lawatan pada perkhidmatan pelancongan/jadual perjalanan anda ditutup kerana force majeure, termasuk mogok atau penutupan lain yang tidak dijangka, Syarikat akan melakukan yang terbaik untuk menghubungi tetamu secepat mungkin, dan menawarkan penggantian yang sesuai, menjadualkan semula perkhidmatan yang berbeza, atau memberikan bayaran balik, ketersediaan belum selesai dan mengikut budi bicara syarikat penuh. 

  

 1. Kemasukan & Kemasukan
 • Setelah Membeli Perkhidmatan, anda akan menerima e-mel pengesahan yang memperincikan lokasi mesyuarat dan masa mesyuarat tertentu.
 • Tetamu diminta untuk tiba ke tempat mesyuarat 15 minit sebelum permulaan lawatan.
 • Beri diri anda masa yang mencukupi untuk mencapai titik pertemuan. Jika anda atau rakan perjalanan anda terlambat atau memerlukan bantuan dalam mencari titik mesyuarat, sila hubungi pejabat kami di nombor yang disediakan dalam e-mel pengesahan anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, namun adalah tanggungjawab utama anda untuk mencapai titik pertemuan tepat pada masanya.
 • Kami tidak dapat membayar pampasan atau menjadualkan semula mana-mana tetamu yang terlepas lawatan mereka kerana lalu lintas atau keadaan lain.
 • Pengendali tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk tiba di tempat mesyuarat lawatan tepat pada masanya. Sila lihat klausa ketibaan tidak hadir/lewat pada Dasar Pembatalan.
 • Sila pastikan semua ahli parti anda mempunyai pengenalan diri bergambar yang sah pada mereka pada hari lawatan. Ini amat penting bagi tetamu yang telah layak mendapat pengurangan berdasarkan umur atau status pelajar. Pelajar perlu membawa ID foto dan ID pelajar yang sah untuk setiap lawatan.
 • Penggunaan bahan terlarang atau terkawal, termasuk ganja merokok, tidak dibenarkan pada bila-bila masa. Merokok tembakau, e-rokok atau produk lain yang menghasilkan wap atau asap hanya dibenarkan di kawasan merokok luar yang ditetapkan.

  

 1. Pakaian & Penutup Muka
  Selain mengikut keperluan penutup muka, semua tetamu mesti memakai pakaian yang betul, termasuk kasut dan baju, pada setiap masa.  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada atau membuang mana-mana orang, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa liabiliti, memakai pakaian yang kami anggap tidak sesuai atau pakaian yang boleh mengurangkan pengalaman tetamu lain.
   
 2. Insurans Perjalanan
  Kami sangat mengesyorkan tetamu mengatur insurans perjalanan untuk melindungi pembatalan dan kelewatan kerana keadaan yang tidak dijangka, atau yang di luar semua kawalan (contohnya cuaca buruk, mogok, peristiwa seismik). Kami juga mengesyorkan tetamu menguruskan insurans perubatan dan peribadi untuk melindungi sebarang perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, kehilangan barangan peribadi, atau kemalangan perjalanan lain seperti itu. Tetamu bersetuju kami, dan mana-mana pengendali rakan kongsi tempatan, tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana keadaan yang tidak diduga itu, dan tidak membahayakan kedua-dua pihak. Semua tuntutan pembayaran balik insurans mesti dibuat secara langsung melalui penyedia insurans tetamu, dan bukan melalui kami atau sekutu kami. 

  

 1. Hak untuk Mengurus

Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: 

 • Memantau atau mengkaji semula Pembelian dan Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma dan Syarat serta pematuhan terhadap terma dan dasar kami
 • Laporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma dan Syarat
 • Menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan mana-mana Perkhidmatan jika anda melanggar Terma dan Syarat, undang-undang, atau mana-mana terma atau dasar kami
 • Menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang ditetapkan untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul
 • Tetamu skrin yang Membeli atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan atau cuba mengesahkan kenyataan tetamu tersebut

Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma dan Syarat, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis atau liabiliti, untuk menafikan akses dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran perwakilan, waranti, atau perjanjian yang terkandung dalam Terma dan Syarat, atau mana-mana undang-undang atau peraturan permohonan. 

 

 1. Perubahan kepada Terma

Kami boleh mengemas kini atau mengubah Terma dan Syarat ini atau mana-mana dasar lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Pembelian pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri dengan mengemas kini halaman ini dengan sebarang semakan. Anda harus melawati halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat kerana ia mengikat anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.  Sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini hanya akan sah jika secara bertulis dan dikemas kini ke halaman ini. Jika sesiapa menawarkan atau cuba mengubah terma Terma dan Syarat ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung kepada, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada sesiapa yang kononnya bertindak bagi pihak kami dan hanya bergantung pada Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di sini. 

  

 1. Andaian Risiko
  Anda dan semua tetamu menanggung semua risiko bahaya dan kecederaan apabila menyertai Perkhidmatan. Tiada saman boleh dikekalkan untuk kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh badan kepada anda atau mana-mana tetamu melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh enam bulan dari tarikh kejadian. Tiada saman boleh dikekalkan untuk semua tuntutan lain melainkan notis tuntutan bertulis dihantar kepada kami dalam tempoh tiga puluh hari dari tamatnya tarikh Perkhidmatan atau tarikh kejadian yang berkenaan. 

  

 1. Privasi
  Sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami adalah tertakluk kepada dasar privasi kami yang mengawal pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dibekalkan. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan dan sebarang Pembelian, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami) maklumat ini. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu menyediakan komunikasi tertentu kepada anda, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan pemberitahuan maklum balas pelanggan. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang kami sediakan dan anda mungkin tidak dapat menarik diri daripada menerima. 

 

 1. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma dan Syarat ini dan tafsirannya hendaklah, setakat yang maksimum yang dibenarkan, ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri Delaware di Amerika Syarikat. 

  

 1. Ganti rugi

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG HORNBLOWER GROUP, INC. YANG TIDAK BERBAHAYA DAN IBU BAPA, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, FRANCAISI, EJEN, PEMBERI LESEN, RAKAN PERNIAGAAN, DAN PEMBEKAL (SECARA KOLEKTIF, "KELUARGA SYARIKAT HORNBLOWER") DARI DAN TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN, TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, LIABILITI DAN PENYELESAIAN YANG SEBENAR ATAU TERANCAM (TERMASUK, TANPA BATASAN, YURAN UNDANG-UNDANG DAN PERAKAUNAN YANG MUNASABAH) AKIBAT (ATAU DIDAKWA TERHASIL) DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN OLEH ANDA DALAM APA JUA CARA ITU MELANGGAR ATAU DIDAKWA MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN ATAU TERMA DAN SYARAT INI. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower untuk sebarang amalan komersial yang tidak dapat dipertikaikan oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan pihak tersebut terhadap sebarang fakta penting yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 

 1. Penafian Liabiliti

Anda mengakui bahawa pelbagai pembekal pihak ketiga yang menyediakan pengangkutan, bersiar-siar, membimbing, iringan, pengiring, aktiviti, atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan lawatan yang ditempah adalah kontraktor bebas Syarikat. Kami membuat pengaturan dengan kontraktor bebas ini semata-mata untuk kemudahan anda. Kami tidak bertindak bagi pihak, mengawal atau menyelia pihak-pihak, entiti, atau orang-orang yang memiliki, menyediakan atau mengendalikan perkhidmatan tersebut sebagai kontraktor bebas dan kami tidak mempunyai kuasa untuk mengawal atau mengarahkan cara pengangkutan atau mana-mana aspek perkhidmatan lain yang diberikan oleh kontraktor bebas.  Perkhidmatan sedemikian tertakluk kepada terma dan syarat pembekal tersebut. Syarikat dan pekerja, laman web, jenama, anak syarikat, entiti induk, entiti gabungan, pegawai, pengarah dan wakil masing-masing ("Pihak Yang Dilepaskan") tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana kontraktor bebas yang, atau melakukan, menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk perjalanan, lawatan dan bentuk pengangkutan ini, dan, akibatnya, tidak mengekalkan kawalan ke atas kakitangan, peralatan, atau operasi pembekal ini, dan tidak bertanggungjawab untuk dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecederaan peribadi, kematian, kerosakan harta benda, atau kerugian, kemalangan, kelewatan, kesulitan, atau ketidakteraturan lain yang mungkin berlaku oleh sebab (1) penyakit, cuaca, mogok, permusuhan, peperangan, tindakan pengganas, perbuatan alam, undang-undang tempatan atau sebab-sebab lain (2) apa-apa yang salah, tindakan cuai, sengaja, atau tidak dibenarkan, kecacatan, peninggalan atau keingkaran di pihak mana-mana pembekal pelancongan, atau pekerja atau ejen lain dalam melaksanakan perkhidmatan ini, (3) apa-apa kecacatan atau kegagalan mana-mana kenderaan, peralatan, instrumen yang dimiliki, dikendalikan atau sebaliknya oleh mana-mana pembekal ini, atau (4) apa-apa perbuatan atau peninggalan yang salah, sengaja, atau cuai di mana-mana bahagian mana-mana pihak lain yang tidak berada di bawah pengawasan langsung, kawalan atau pemilikan Syarikat. Anda bersetuju untuk melepaskan, tidak berbahaya, dan menanggung rugi Pihak yang Dilepaskan dari dan terhadap sebarang tuntutan, ganti rugi, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada mana-mana perkara di atas. Semua perkhidmatan dan penginapan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan negara di mana ia disediakan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bagasi atau kesan peribadi mana-mana individu yang menyertai lawatan atau perjalanan yang diatur olehnya. Pelancong individu bertanggungjawab untuk membeli polisi insurans perjalanan, jika dikehendaki, yang akan meliputi beberapa perbelanjaan yang berkaitan dengan kehilangan bagasi atau kesan peribadi.
 

KAMI TIDAK MENANGGUNG APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK APA-APA GANTI RUGI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA. INI ADALAH BATASAN KOMPREHENSIF LIABILITI YANG BERLAKU UNTUK SEMUA KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS, KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA. 

  

SATU-SATUNYA UBAT ANDA ADALAH UNTUK MENGHENTIKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, JADI BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA DAN SYARAT INI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, GANTI RUGI, DAN SEBAB-SEBAB TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, PELANGGARAN TUGAS ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH APA-APA PEMBAYARAN YANG DIBUAT OLEH ANDA KEPADA KAMI.
 

 1. Pertikaian dan Perjanjian Undang-undang untuk Timbang Tara

Sila baca klausa berikut dengan teliti kerana ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah. 

 1. Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara tidak rasmi. Kami akan berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 2. Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat.Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut penyelesaian pertikaian awal yang dimaksudkan di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Terma dan Syarat ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian Timbang Tara mengikat ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 3. Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa penepian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 4. Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam bahagian Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat di atas tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di negeri Delaware. Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah daripadanya.
 5. Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan apabila dibayar balik kepada penumpang harga Tiket.

 

 1. Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan. 

 

 1. Kebolehtelitian

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma dan Syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Terma dan Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. 

 

 1. Tugasan

Kami boleh menyerahkan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan anda. 

Tawaran Parti Musim Panas Korporat

*The offer must be redeemed by 8/31/23 (“Offer Period”). The offer applies to the base ticket/private charter fee. The offer does not include optional enhancements. Must book by 8/31/23 and cruise by 10/31/23. Offer is valid for groups of 20+. Valid on new bookings only. Applies to U.S. cruises only. Cannot be redeemed for cash or combined with other offers and is not valid on holiday or specialty cruises. Prices & offers are subject to availability, are capacity controlled, and may change or be withdrawn or modified at any time without notice. Additional day restrictions may apply. Mention code SUMMERPARTY to your account manager when booking a corporate cruise.

4 Julai

* Diskaun 20% untuk 4th Julai Weekend Dining and Cocktail Cruises. Tawaran mesti ditebus antara 6/15 - 6/25 ("Tempoh Tawaran"). Tawaran ini terpakai untuk tambang asas pelayaran makan dan koktel terpilih yang berlepas dari 30 Jun 2023 - 4 Julai 2023 dan tidak terpakai untuk penambahbaikan pilihan. Promo, JULAI4, menyediakan potongan 20% untuk parti 1-19 dan tidak sah pada kumpulan atau piagam 20+ tetamu. Sah untuk tempahan baru sahaja, tidak boleh ditebus dengan wang tunai, atau digabungkan dengan mana-mana tawaran lain. Sah untuk pengalaman AS di Chicago, San Francisco, Berkeley, Sacramento dan Norfolk sahaja. Gunakan kod JULAI4 untuk memohon tawaran semasa pembayaran.  Harga & tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan, dikawal kapasiti, dan boleh berubah atau ditarik balik pada bila-bila masa tanpa notis. Tawaran tidak termasuk pelayaran bersiar-siar, Feri Salem, dan Feri Provincetown. Terma & syarat tambahan mungkin dikenakan. 

Tawaran Istimewa Baltimore

*Diskaun 15% tawaran diskaun hendaklah ditebus antara 04/19/2023 - 06/30/2023 ("Tempoh Tawaran") untuk pelayaran koktel dan bersiar-siar terpilih yang berlaku pada atau sebelum 06/30/23.  Tawaran ini terpakai kepada tambang asas pelayaran koktel dan bersiar-siar terpilih dan tidak terpakai untuk peningkatan pilihan. Tawaran ini memberikan potongan 15% untuk parti 1-19 dan tidak sah pada kumpulan atau piagam 20+ tetamu. Sah untuk tempahan baharu sahaja. Tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau digabungkan dengan mana-mana tawaran lain. Sah untuk pengalaman terpilih Baltimore, MD sahaja. Gunakan kod BMORE15 untuk memohon tawaran semasa pembayaran. Harga & tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan, dikawal kapasiti, dan boleh berubah atau ditarik balik pada bila-bila masa tanpa notis. Tawaran tidak termasuk Cuti dan Acara Khas. Tidak sah di mana dilarang. Terma & syarat tambahan mungkin dikenakan.

Promosi Hari Bapa

*Diskaun 20% untuk tawaran Pelayaran Makan Hari Bapa mesti ditebus selewat-lewatnya pada 18 Jun 2023 ("Tempoh Tawaran"). Tawaran ini terpakai kepada tambang asas pelayaran terpilih yang berlepas pada hari Ahad, 18 Jun 2023, dan tidak terpakai untuk penambahbaikan pilihan. Promo, DAD20, memberikan potongan 20% untuk parti 1-19 dan tidak sah pada kumpulan atau piagam 20+ tetamu. Sah untuk tempahan baru sahaja, dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai, atau digabungkan dengan mana-mana tawaran lain. Sah untuk semua pengalaman makan Hari Bapa di San Diego, dan hanya pada pengalaman Makan Malam Hari Bapa di Newport Beach dan Long Beach. Gunakan kod DAD20 untuk memohon tawaran semasa pembayaran.  Harga & tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan, dikawal kapasiti, dan boleh berubah atau ditarik balik pada bila-bila masa tanpa notis. Terma & syarat tambahan mungkin dikenakan.

Tawaran Istimewa California

*Diskaun 10% tawaran mesti ditebus selewat-lewatnya pada 06/30/2023 ("Tempoh Tawaran"). Tawaran ini terpakai untuk tambang asas Sights & Sips Cruise dan tidak terpakai kepada peningkatan pilihan. Promosi ini memberikan potongan 10% untuk pihak 1-19 dan tidak sah pada kumpulan atau piagam 20+ tetamu. Sah untuk tempahan baharu sahaja. Tawaran ini tidak boleh digunakan pada tempahan masa lalu atau semasa dan tidak sah pada pelayaran percutian atau khusus. Tawaran tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau digabungkan dengan mana-mana tawaran lain. Sah untuk City Cruises Sights & Sips di California sahaja. Harga & tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan, dikawal kapasiti, dan boleh berubah atau ditarik balik pada bila-bila masa tanpa notis. Terma & syarat tambahan mungkin dikenakan.

Kembali ke Atas