Dasar Privasi Kumpulan Hornblower / Pengalaman Bandar

melompat ke

Dasar Privasi

Tarikh berkuat kuasa: 18 April 2022 

Hornblower Group, Inc. ibu bapa, anak syarikat, dan sekutunya ("Hornblower Group Family of Companies") komited untuk melindungi privasi Maklumat Peribadi anda.    

The Hornblower Group Family of Companies terdiri daripada entiti undang-undang yang berbeza yang menawarkan perkhidmatan dan produknya di bawah nama jenama yang berbeza, termasuk, antara lain, Alcatraz City Cruises, Perkhidmatan Pulau Alcatraz, American Queen Voyages, Anchor, Bridgeport Shipyard, City Cruises, City Experiences, City Ferries, Devour Tours, HMS Ferries, Hornblower, Journey Beyond, Liberty Landing Ferries, Niagara City Cruises, Niagara Jet City Cruises, NYC Ferry, Perkhidmatan Seaward, Lawatan Pantai Amerika, Patung City Cruises, Venture Ashore, dan Walks. Kenyataan privasi ini dikeluarkan bagi pihak seluruh Keluarga Syarikat Hornblower Group jadi apabila kami menyebut "Hornblower", "Pengalaman Bandar", "kami", "kami" atau "kami" dalam pernyataan privasi ini, kami merujuk kepada syarikat yang berkaitan dalam Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower yang bertanggungjawab untuk memproses maklumat anda. Sekiranya anda berada di Kesatuan Eropah, UK, atau Switzerland, Hornblower Group adalah "pengawal data" dan bertanggungjawab untuk laman web ini dan sebarang maklumat peribadi yang disediakan melalui laman web ini.  Jika mana-mana terma Dasar Privasi ini bercanggah dengan terma mana-mana dasar privasi mana-mana Laman kami (ditakrifkan di bawah), maka terma Dasar Privasi ini akan mentadbir.  Walau apa pun yang disebutkan di atas, jika mana-mana terma Dasar Privasi ini bercanggah dengan terma dasar privasi yang terdapat di journeybeyond.com, maka terma dasar privasi mengenai journeybeyond.com akan mentadbir. 

Dasar ini menerangkan cara kami melayan maklumat peribadi yang kami kumpulkan dalam talian dan luar talian serta pilihan yang anda kaitkan dengan maklumat tersebut. 

Sebagai tambahan kepada Dasar Privasi Standard: 

 

Dasar Privasi ini ("Dasar") telah direka dengan mengambil kira anda.  Bagaimana ia terpakai kepada anda akan bergantung kepada cara anda berinteraksi dengan kami.  Sebagai contoh, anda mungkin:
 

i. Beli tiket ke dan/atau menghadiri salah satu daripada banyak tawaran pengalaman kami; seperti kapal layar sewa kami, pelayaran makan dan perkhidmatan feri atau mengambil lawatan berpandu atau lawatan atau pelayaran semalaman 

ii. berkomunikasi dengan kami melalui sebarang komunikasi bertulis, elektronik, dan lisan; 

iii. menggunakan salah satu laman web atau aplikasi mudah alih kami, dan semua laman web dan laman web yang sepadan yang memaut atau memaparkan Dasar ini ("Laman"); 

iv. membuat akaun atau melanggan buletin e-mel kami; 

v. menggunakan mana-mana ciri atau kandungan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh kami; Atau 

vi. jika tidak, berkomunikasi dengan kami berhubung dengan operasi perniagaan kami.  

Contoh-contoh ini dan sebarang interaksi, komunikasi, atau penggunaan Laman, kemudahan, pengalaman, dan/ atau pekerja atau kontraktor bebas kami merangkumi "Perkhidmatan" kami. Pilihan dan hak anda berkenaan dengan setiap interaksi dijelaskan dengan lebih terperinci di bawah.  Klik pada "Ketahui Lebih Lanjut" di bawah setiap ikon untuk maklumat lanjut atau tatal ke bawah untuk membaca dasar penuh. 

Maklumat Apa yang Kami Ada dan Di mana Kami Mendapatkannya
Kami mengumpul dan menyimpan pelbagai jenis maklumat tentang anda apabila anda membuat akaun, membeli tiket, menghadiri tawaran pengalaman kami, menghubungi kami, menggunakan Laman kami, menggunakan aplikasi dan media sosial atau sebaliknya menyerahkan Maklumat Peribadi kepada kami. Maklumat ini termasuk, di mana berkenaan, Identiti, Kenalan, Kewangan, Teknikal, Profil, Audio dan Video, Elektronik, Penggunaan, Geolokasi, Pemasaran dan Komunikasi, Pengambilan, dan beberapa Data Kesihatan. Kami juga mungkin menarik Inferens daripada maklumat ini tentang minat dan keutamaan anda. Kami mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang adil dan sah dan, di mana sahaja sesuai, terus daripada anda. 

BELAJAR LAGI  

 

Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda dan Mengapa
Kami akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat anda untuk banyak sebab seperti membantu anda mendapatkan akses ke Perkhidmatan kami, berkongsi berita, untuk pemasaran dan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang. 

BELAJAR LAGI  

 

Dengan Siapa Kami Berkongsi Data Anda dan Mengapa
Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi dan pihak ketiga lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk syarikat lain yang bergabung dengan Hornblower, penyedia perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, penasihat profesional, rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis data, dan lain-lain untuk membantu menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda; Kami juga boleh mendedahkan kepada pihak lain jika dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. 

BELAJAR LAGI  

 

Menjaga Maklumat Anda
Keselamatan data anda adalah penting kepada kami dan kami mengambil langkah untuk cuba memastikan maklumat anda dilindungi dan memadamkannya dengan selamat apabila kami tidak lagi memerlukannya. Walau bagaimanapun, keselamatan yang sempurna tidak wujud, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Maklumat Peribadi anda. Maklumat Peribadi anda boleh diproses di negara lain, dan dengan itu, mungkin boleh diakses oleh mahkamah, penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan negara di negara-negara tersebut. 

BELAJAR LAGI  

 

Hubungi Kami 

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected].  

BELAJAR LAGI 

Dasar Privasi Standard

Maklumat Apa yang Kami Ada dan Di mana Kami Mendapatkannya 

Maklumat Peribadi adalah apa-apa maklumat yang berkaitan dengan anda, mengenal pasti anda secara peribadi atau boleh digunakan untuk mengenal pasti anda, seperti ID pengguna, nama, alamat e-mel, nama, nombor telefon, alamat dan nombor akaun pembayaran anda. Jenis Maklumat Peribadi yang mungkin kami kumpulkan tentang anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada: 

Kami mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami secara langsung:
Kami mengumpul maklumat yang anda kongsi dengan kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, apabila anda menempah kapal layar piagam, pelayaran makan dan perkhidmatan feri melalui Laman kami atau dengan menghubungi kami, kami mungkin meminta nama, alamat jalan, alamat e-mel, dan maklumat pembayaran anda. Apabila anda mengisi borang tempahan dengan kami di Laman kami, kami mungkin mengumpul nama, e-mel, telefon, nama syarikat dan maklumat parti anda. Kami juga mungkin mengumpul Maklumat Peribadi anda berkaitan dengan pekerjaan di Hornblower yang anda tinggalkan di Laman kami. 

Kami mengumpul maklumat daripada anda secara pasif: 

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh pelayar anda apabila anda melawat Laman kami atau apabila anda mengakses Laman oleh atau melalui peranti mudah alih ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain. Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.
Kami juga mungkin menggunakan dan menyimpan maklumat tentang lokasi anda jika anda memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian ("Data Lokasi"). Kami menggunakan data ini untuk menyediakan ciri-ciri Perkhidmatan kami, untuk memperbaiki dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa melalui tetapan peranti anda. 

BELAJAR LAGI  

Kami mengumpul maklumat tentang anda daripada Ahli Gabungan dan Anak Syarikat kami: 

Kami mungkin mendapat Maklumat Peribadi anda daripada syarikat yang dikawal oleh atau di bawah kawalan biasa dengan Hornblower. 

Kami mengumpul maklumat tentang anda daripada pihak ketiga: 

Sebagai contoh, jika anda menggunakan ciri media sosial dengan Laman kami atau menyiarkan ke platform media sosial, laman media sosial akan memberi kami beberapa maklumat mengenai anda.  Jika kami mengumpul maklumat tentang anda daripada orang lain, termasuk ahli keluarga, rakan atau ejen pelancongan, yang berusaha untuk menggunakan Perkhidmatan kami bagi pihak anda, orang itu akan diminta untuk memberikan kami maklumat peribadi yang sama yang biasanya kami kumpulkan daripada anda secara langsung untuk melengkapkan tempahan anda. Kami menganggap orang itu mempunyai persetujuan dan kebenaran anda untuk memberikan kami maklumat peribadi anda untuk tujuan yang berkaitan yang diterangkan dalam polisi, melainkan dan sehingga kami dinasihatkan sebaliknya. 

Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda dan Mengapa 

Kami menggunakan maklumat untuk memberi anda produk dan perkhidmatan  

Kami akan menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memberikan maklumat atau menyampaikan Perkhidmatan yang anda minta dan untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian. Jika maklumat yang berkenaan akan diberikan atau Perkhidmatan akan dilakukan oleh pihak ketiga, maka kami akan mendedahkan maklumat yang berkenaan kepada pihak ketiga yang memberikan maklumat atau melaksanakan Perkhidmatan yang berkenaan. Maklumat anda mungkin tersedia atau diberikan kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan kontraktor yang diwajibkan secara kontrak untuk melindungi maklumat anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini. 

Kami menggunakan maklumat untuk mengemas kini anda tentang perubahan kepada perkhidmatan kami 

Kami akan menghantar maklumat berkaitan pentadbiran atau akaun kepada anda untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada Perkhidmatan kami. Komunikasi sedemikian mungkin termasuk maklumat tentang kemas kini Dasar, pengesahan transaksi anda, kemas kini keselamatan atau maklumat berkaitan transaksi lain yang berkaitan. Kami memproses maklumat hubungan anda untuk menghantar komunikasi sedemikian kepada anda. Komunikasi yang berkaitan dengan perkhidmatan tidak bersifat promosi. Anda tidak dapat berhenti melanggan komunikasi tersebut, jika tidak, anda mungkin terlepas perkembangan penting yang berkaitan dengan akaun atau Perkhidmatan anda. 

Kami menggunakan maklumat untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Kami mengumpul sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menghubungi kami, seperti dengan soalan, kebimbangan, maklum balas, pertikaian atau isu. Tanpa Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat memberi respons kepada anda atau memastikan penggunaan dan keseronokan Perkhidmatan anda yang berterusan. 

Kami menggunakan maklumat untuk menghantar Komunikasi Pemasaran dan Promosi kepada anda  

Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi, tawaran, dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda berdasarkan Perkhidmatan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut. Anda boleh memilih untuk tidak menerima mana-mana, atau semua, e-mel ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau arahan yang disediakan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar. Anda boleh memilih program SMS/ teks kami dengan menghantar mesej BERHENTI ke mana-mana mesej SMS yang kami hantar. Kami tidak akan membeli persetujuan, atau menjual, menyewa atau berkongsi persetujuan untuk memilih masuk ke program SMS / teks mudah alih kami. 

Kami menggunakan maklumat untuk meningkatkan perkhidmatan kami 

Kami akan menggunakan maklumat anda untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami dan untuk mengesan, mencegah dan menangani masalah teknikal. Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami termasuk tanpa had istilah carian yang dimasukkan, halaman yang dilawati dan dokumen yang dilihat. 

Kami menggunakan maklumat untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap dasar kami 

Apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda terikat dengan Terma Penggunaan kami, Terma dan Syarat Perkhidmatan untuk pembelian, Terma Ganjaran yang berkenaan jika menyertai program Ganjaran, dan Dasar ini. Untuk memastikan anda mematuhinya, kami memproses Maklumat Peribadi anda dengan memantau, menyiasat, mencegah dan mengurangkan sebarang aktiviti yang didakwa atau sebenarnya dilarang, haram atau menyalahi undang-undang pada Perkhidmatan kami. Kami juga memproses Maklumat Peribadi anda untuk: menyiasat, mencegah atau mengurangkan pelanggaran terma, perjanjian atau dasar dalaman kami; menguatkuasakan perjanjian kami dengan pihak ketiga dan rakan kongsi perniagaan; dan, seperti yang berkenaan, kumpulkan yuran berdasarkan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda. Kami tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan kami mengikut terma, perjanjian atau dasar kami tanpa memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan tersebut. 

Kami menggunakan maklumat untuk mengekalkan pematuhan undang-undang dan peraturan  

Perkhidmatan kami tertakluk kepada undang-undang dan peraturan tertentu yang mungkin memerlukan kami memproses Maklumat Peribadi anda. Sebagai contoh, kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk membayar cukai kami, untuk memenuhi kewajipan perniagaan kami, memastikan pematuhan undang-undang pekerjaan dan pengambilan pekerja atau yang diperlukan untuk menguruskan risiko seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan. Tanpa memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan tersebut, kami tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan mengikut keperluan undang-undang dan peraturan kami. 

Dengan Siapa Kami Berkongsi Data Anda dan Mengapa 

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi dan pihak ketiga lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. 

Kami akan berkongsi maklumat dalam keluarga syarikat Hornblower Group. 

Hornblower adalah sebahagian daripada organisasi korporat yang mempunyai banyak entiti undang-undang, proses perniagaan, struktur pengurusan dan sistem teknikal, Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower. Hornblower boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan organisasi ini untuk memberi anda Perkhidmatan dan mengambil tindakan berdasarkan permintaan anda. 

Kami akan berkongsi maklumat dengan pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami. 

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Pembekal Perkhidmatan"), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan. Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain. 

Kami mungkin berkongsi maklumat dengan penyedia tiket pihak ketiga. 

Kami mungkin berkongsi maklumat dengan penyedia tiket pihak ketiga lain yang menyediakan perkhidmatan.  Sebagai contoh, jika anda membeli pakej bundle yang merangkumi tawaran dari syarikat di luar Hornblower Group Family of Companies ("Pembekal Tiket"), data peribadi anda mungkin dikongsi untuk memudahkan pembelian anda.  Setelah maklumat peribadi dikongsi dengan Penyedia Tiket, maklumat tersebut akan tertakluk kepada amalan privasi Penyedia Tiket. 

 

Kami mungkin berkongsi maklumat jika mana-mana bahagian perniagaan kami terlibat dalam penggabungan atau pengambilalihan. 

Sekiranya Hornblower terlibat dalam penggabungan, pemerolehan, atau penjualan aset (setiap "transaksi") Maklumat Peribadi anda mungkin didedahkan untuk menilai dan memudahkan transaksi dan / atau dipindahkan sebagai aset perniagaan. Di mana diperlukan, kami akan memberikan notis apabila Maklumat Peribadi anda dipindahkan atau didedahkan berhubung dengan transaksi dan menjadi tertakluk kepada perlindungan dasar privasi yang berbeza. 

Kami mungkin berkongsi maklumat jika kami fikir kami perlu mematuhi undang-undang atau untuk melindungi diri kami. 

Dalam keadaan tertentu, Hornblower mungkin dikehendaki atau dibenarkan untuk mendedahkan Maklumat Peribadi anda menurut undang-undang yang berkenaan atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa awam (contohnya mahkamah atau agensi kerajaan). Hornblower boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan kepercayaan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu atau berhemat untuk:
• mematuhi kewajipan undang-undang;
• melindungi dan mempertahankan hak atau harta Hornblower;
• mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku berkaitan dengan Perkhidmatan;
• melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam; Dan
• melindungi daripada liabiliti undang-undang. 

 

Menjaga Maklumat Anda 

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan standard. 

Keselamatan data anda sangat penting bagi kami dan kami mengambil langkah untuk cuba memastikan maklumat anda dilindungi, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Langkah-langkah keselamatan kami termasuk langkah-langkah fizikal, teknikal dan pentadbiran standard industri untuk mencegah akses atau pendedahan maklumat anda yang tidak dibenarkan, untuk mengekalkan ketepatan data, untuk memastikan penggunaan maklumat yang sesuai, dan sebaliknya melindungi Maklumat Peribadi anda. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya. 

Kami hanya akan mengekalkan data anda selama yang diperlukan. 

Hornblower akan menyimpan Maklumat Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami. Hornblower juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan secara amnya dikekalkan untuk jangka masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh yang lebih lama. 

Kami menyimpan maklumat di dalam dan di luar Amerika Syarikat. 

Maklumat Peribadi anda, mungkin dipindahkan ke — dan dikekalkan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda. Jika anda berada di luar Amerika Syarikat dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Maklumat Peribadi, ke Amerika Syarikat dan memprosesnya di sana. 

Hornblower akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda dilayan dengan selamat dan selaras dengan Dasar ini dan tiada pemindahan Maklumat Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan Maklumat Peribadi anda. Jika anda tidak mahu maklumat anda dipindahkan ke atau diproses atau dikekalkan di luar negara atau bidang kuasa di mana anda berada, anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan. 

Kami mungkin memaut ke laman atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak kami kendalikan. 

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menasihati anda untuk menyemak dasar privasi setiap laman web yang anda lawati. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. 

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada sesiapa di bawah umur 18 tahun. 

Kami tidak dengan sengaja mengumpul Maklumat Peribadi daripada sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun tanpa persetujuan ibu bapa. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Maklumat Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami. 

DASAR KUKI DAN PILIHAN IKLAN 

Kami menggunakan teknologi penjejakan biasa. 

Kami atau vendor kami menggunakan beberapa alat penjejakan biasa. Ini mungkin termasuk kuki pelayar. Kami menggunakan alat ini: 

 • Untuk mengenali pelanggan baru atau masa lalu. 
 • Untuk menyimpan kata laluan anda jika anda didaftarkan di laman web kami. 
 • Untuk meningkatkan laman web dan aplikasi mudah alih kami. 
 • Untuk melayani anda dengan kandungan pengiklanan di mana kami fikir anda akan berminat. Untuk berbuat demikian, kami atau rakan kongsi perniagaan kami mungkin melihat tingkah laku anda dari masa ke masa di laman web ini dan di laman web pihak ketiga. Kami juga mungkin mengumpul maklumat tentang sejarah penyemakan imbas anda. 
 • Untuk lebih memahami kepentingan pelanggan kami dan pelawat laman web kami. 

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami. 

Kuki adalah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpul dan mengesan maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan kami. 

Kami menggunakan jenis kuki berikut pada Perkhidmatan kami: 

 • Kuki Yang Sangat Diperlukan - Kuki ini penting kerana ia membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kuki yang sangat diperlukan membolehkan anda mengakses kawasan yang selamat pada Perkhidmatan kami. Tanpa kuki ini, beberapa perkhidmatan tidak dapat disediakan. Kuki ini tidak mengumpulkan maklumat tentang anda untuk tujuan pemasaran. Kategori kuki ini adalah penting untuk Perkhidmatan kami berfungsi dan ia tidak boleh dilumpuhkan.
  • Kuki Fungsian – Kami menggunakan kuki berfungsi untuk mengingati pilihan anda supaya kami boleh menyesuaikan Perkhidmatan kami untuk menyediakan anda dengan ciri-ciri yang dipertingkatkan dan kandungan yang diperibadikan. Sebagai contoh, kuki ini boleh digunakan untuk mengingati nama atau pilihan anda pada Perkhidmatan kami. Kami tidak menggunakan kuki berfungsi untuk menyasarkan anda dengan pemasaran dalam talian. Walaupun kuki ini boleh dilumpuhkan, ini mungkin menyebabkan kurang fungsi semasa penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.
  • Kuki Prestasi atau Analisis – Kuki ini mengumpul maklumat pasif tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk laman web yang anda lawati dan pautan yang anda klik. Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan oleh kuki tersebut untuk memperbaiki dan mengoptimumkan Perkhidmatan kami. Kami tidak menggunakan kuki ini untuk menyasarkan anda dengan pemasaran dalam talian. Anda boleh melumpuhkan kuki ini.
  • Kuki Pihak Ketiga – Ini adalah kuki yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan tergolong dalam salah satu kategori kuki yang diterangkan di atas. Pembekal pihak ketiga ini memproses Maklumat Peribadi anda bagi pihak kami menurut arahan dan kewajipan kami yang konsisten dengan Dasar ini. 

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami. 

Contohnya ialah Google Analytics. Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google LLC ("Google") yang mengesan dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengesan dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google mungkin menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasi dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri.
Untuk maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Terma Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google Analytics Opt-out Browser Add-on menyediakan pelawat dengan keupayaan untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics, tersedia di: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kami tidak mengawal, dan kami tidak bertanggungjawab untuk, pengendalian Pemberi Perkhidmatan pihak ketiga ini terhadap Maklumat Peribadi anda dan masing-masing mempunyai Dasar Privasi masing-masing. 

Untuk maklumat tentang mana-mana Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, sila e-mel kepada kami di [email protected]hornblower.com.  

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. 

Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyiarkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami. Salah satu contoh yang kami gunakan untuk tujuan ini ialah Google Ads. Perkhidmatan pemasaran semula Google Ads disediakan oleh Google. Anda boleh memilih keluar daripada ini dengan melawat halaman Tetapan Google Ads: http://www.google.com/settings/ads. 

Contoh lain ialah Iklan Facebook.  Anda boleh memilih keluar daripada ini dengan melawat halaman Keutamaan Iklan Facebook: https://www.facebook.com/help/109378269482053.  

Untuk maklumat tentang mana-mana perkhidmatan pemasaran semula lain yang kami gunakan untuk mengiklankan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami, sila e-mel kepada kami di [email protected].  

Kami mungkin menggunakan alat pelacakan lain juga. 

Untuk melihat prestasi Laman kami, kadangkala kami menggunakan suar penukaran, tag, skrip dan piksel, yang membakar baris kod pendek untuk memberitahu kami apabila anda telah mengklik pada butang tertentu atau mencapai halaman tertentu. Kami juga menggunakan teknologi penjejakan ini untuk menganalisis corak penggunaan di Laman kami. Penggunaan teknologi ini membolehkan kami merakam bahawa peranti, penyemak imbas, atau aplikasi tertentu telah melawat laman web tertentu. 

Anda boleh mengawal kuki dan alat penjejakan 

Pelayar anda mungkin memberi anda pilihan untuk menolak beberapa atau semua kuki penyemak imbas. Anda juga mungkin boleh mengalih keluar kuki daripada pelayar anda. Anda boleh menggunakan pilihan anda berhubung dengan kuki yang disajikan di Laman kami dengan mengambil langkah-langkah yang digariskan di bawah: 

 • Kuki Pihak Pertama – Anda boleh mendayakan, melumpuhkan atau memadam kuki kami melalui pelayar yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami. Untuk melakukan ini, ikut arahan yang diberikan oleh penyemak imbas anda (biasanya terletak dalam tetapan "Bantuan", "Alat" atau "Edit"). Sila ambil perhatian, jika anda menetapkan pelayar anda untuk melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses kawasan selamat Perkhidmatan kami dan bahagian Perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan baik untuk anda. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menukar tetapan kuki pelayar anda di http://www.allaboutcookies.org. 
 • Kuki Pihak Ketiga - Pelayar moden juga membolehkan anda menyekat kuki pihak ketiga menggunakan langkah-langkah yang diterangkan di atas. 
 • Jangan Jejak - Kami tidak menyokong isyarat Jangan Jejak. Jangan Jejak adalah keutamaan yang anda boleh tetapkan dalam pelayar web anda untuk memaklumkan tapak web yang anda tidak mahu dijejaki. Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan Jangan Jejak dengan melawat halaman Keutamaan atau Seting pelayar web anda. 

 

Hubungi Kami

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan 

Sebelum menggunakan Perkhidmatan kami, sila baca dengan teliti Terma Penggunaan, Terma dan Syarat Perkhidmatan kami, dan Dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar ini, terma yang digunakan dalam Dasar ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma Penggunaan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda mengikut Dasar ini, Terma Penggunaan, dan, jika sebarang pembelian dibuat, mana-mana Terma dan Syarat Perkhidmatan yang berkenaan. Jika anda tidak berasa selesa dengan mana-mana bahagian Dasar ini, Terma Penggunaan atau Terma dan Syarat Perkhidmatan, anda tidak boleh menggunakan, mengakses, atau membeli Perkhidmatan kami.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected].  

Apa yang akan kami lakukan jika terdapat kemas kini kepada Dasar ini 

Kami boleh mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar baru di laman web ini dan mengemas kini tarikh kuat kuasa. Jika perubahan adalah ketara, kami akan memberikan notis yang lebih jelas seperti pemberitahuan e-mel jika berkenaan. Sila semak Dasar ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini. 

 

Hakcipta 2021 Kumpulan Hornblower. Hakcipta terpelihara. 

Hak Privasi Kanada

Dasar Privasi Kanada ini ("Dasar Kanada") hanya terpakai kepada individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami semasa berada di Kanada.   

Untuk tujuan Dasar Kanada, 

"Maklumat Peribadi" bermaksud maklumat mengenai individu yang boleh dikenal pasti, termasuk di mana terdapat kemungkinan serius bahawa seseorang individu dapat dikenal pasti melalui penggunaan maklumat tersebut.  Ia tidak termasuk maklumat perniagaan, seperti nama, tajuk, alamat perniagaan atau nombor telefon pekerja organisasi. 

"Tujuan Pemasaran" bermaksud untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda berdasarkan Perkhidmatan yang telah anda beli atau tanyakan, jika anda telah bersetuju untuk menerima bahan tersebut dan/atau jika dibenarkan sebaliknya oleh undang-undang yang berkenaan. 

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua istilah lain yang dipermodalkan dalam Dasar Kanada mempunyai makna yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Standard. 

 

Maklumat Peribadi Apa yang Kami Kumpulkan 

Kami mungkin menerima, menggunakan dan menyimpan kategori Maklumat Peribadi berikut yang telah kami kumpulkan bersama-sama seperti berikut: 

 • Data Identiti termasuk nama pertama, nama belakang, nama pengguna atau pengecam yang serupa. 
 • Data Hubungan termasuk alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon. 
 • Data Kewangan termasuk butiran akaun bank dan kad pembayaran. 
 • Data Teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon waktu dan lokasi, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi dan platform dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini. Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti mudah alih, Data Teknikal ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain. 
 • Data Profil termasuk nama pengguna dan kata laluan anda, pembelian atau pesanan yang dibuat oleh anda, penglibatan syarikat yang dibuat oleh anda seperti panggilan, e-mel atau halaman web yang dilawati, pilihan anda, maklum balas dan respons tinjauan. 
 • Data Audio & Video termasuk rakaman audio suara anda jika anda menghubungi kami dan rakaman video dan gambar yang mungkin diambil dari kawasan awam premis kami, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.  
 • Data elektronik merangkumi transkrip sembang dalam talian, transkrip SMS atau mesej teks, atau transkrip e-mel antara anda dan Hornblower, dan gambar, video, multimedia, atau mesej atau kandungan yang anda berikan di Laman web seperti ulasan, komen, permintaan perkhidmatan pelanggan, respons tinjauan, gambar, testimoni, profil media sosial, dan kandungan lain, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. 
 • Data Penggunaan termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan kami. Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain. 
 • Data Geolokasi termasuk geolokasi anda, setakat yang anda telah mengkonfigurasi peranti anda untuk membenarkan kami mengumpul maklumat tersebut; 
 • Data Pemasaran dan Komunikasi termasuk pilihan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami dan pilihan komunikasi anda, serta kesimpulan tentang pilihan, ciri, tingkah laku dan sikap anda. 
 • Data Pengambilan merangkumi: 
 • Maklumat hubungan (termasuk nama, alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon) 
 • Maklumat yang telah anda berikan melalui proses permohonan kami, termasuk nama, tajuk, alamat, nombor telefon, alamat e-mel peribadi, tarikh lahir, jantina, sejarah pekerjaan, kelayakan, dan gaji dan faedah sebelumnya (jika diberikan). 
 • Butiran rujukan anda, dan rekod perubatan. 
 • Kami juga mungkin mengumpul Data Kesihatan anda.  Khususnya, kami mungkin mengumpul data tentang: 
 • Sebarang keadaan kesihatan yang anda ada; 
 • Status vaksinasi Covid-19 anda; Dan 
 • Keperluan pemakanan anda. 
 • Inferens boleh diambil atau dibuat daripada maklumat yang disenaraikan di atas tentang minat dan keutamaan anda 

Jumlah dan jenis maklumat yang kami kumpulkan, gunakan, atau dedahkan akan dihadkan, di mana mungkin, kepada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dikenal pasti di bawah.  Kami mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang adil dan sah dan, di mana sahaja sesuai, terus daripada anda. 

 

Mengapa Kami Mengumpul Maklumat Peribadi 

Kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi untuk tujuan utama menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk dan sebagai tambahan kepada tujuan berikut: 

 

Tujuan / Aktiviti  Jenis data 
Untuk mendaftarkan anda sebagai pelanggan baru atau bakal pelanggan  (a) Identiti
(b) Hubungi 
Untuk memproses dan menyampaikan pembelian Perkhidmatan kami oleh anda termasuk:
(a) Menguruskan pembayaran, yuran dan caj
(b) Mengumpul dan mendapatkan semula wang yang terhutang kepada kami (c) Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap Terma dan Perjanjian atau Dasar kami atau Dasar (d) Pendedahan kepada Pemberi Perkhidmatan kami 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Kewangan 
 1. Transaksi 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Audio dan Video 
 1. Kesihatan 
 1. Elektronik 
Menguruskan hubungan kami dengan anda yang akan merangkumi:
(a) Berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami (b) Memberitahu anda tentang perubahan kepada terma atau dasar privasi kami
(c) Meminta anda meninggalkan ulasan atau mengambil tinjauan 
(a) Identiti
(b) Hubungi
(c) Profil
(d) Pemasaran dan Komunikasi (e) Kesihatan (f) Elektronik (i) Inferens 
Untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan laman web ini (termasuk penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelenggaraan sistem, sokongan, pelaporan dan pengehosan data) 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Teknikal 
 1. Penggunaan 
Untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang berkaitan kepada anda dan mengukur atau memahami keberkesanan pengiklanan yang kami berikan kepada anda 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Profil 
 1. Penggunaan 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Teknikal 
 1. Geolokasi 
 1. Inferens 
Untuk menggunakan analisis data untuk memperbaiki laman web, produk / perkhidmatan, pemasaran, hubungan pelanggan dan pengalaman kami  (a) Teknikal
(b) Penggunaan 
Untuk menghantar bahan promosi kepada anda dan membuat cadangan dan cadangan kepada anda tentang barangan atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Teknikal 
 1. Penggunaan 
 1. Profil 
 1. Geolokasi 
 1. Inferens 
Pendedahan kepada penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Profil 
 1. Penggunaan 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Teknikal 
 1. Geolokasi 
 1. Elektronik 
 1. Audio dan Video 
Untuk membuat keputusan mengenai pemilihan dan pengambilan anda untuk pekerjaan  (a) Pengambilan 
Pendedahan yang berkaitan dengan penggabungan dan pengambilalihan 

Pendedahan dalam organisasi korporat kami 

(a) Identiti 

(b) Hubungi 

(c) Profil 

(d) Penggunaan 

(e) Pemasaran dan Komunikasi 

(f) Teknikal 

(g) Geolokasi 

 

Kami juga mungkin mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. 

 

Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam Dasar ini, kami hanya akan menyimpan Maklumat Peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Di mana tidak lagi perlu untuk menyimpan Maklumat Peribadi anda, kami akan memadamkan dengan selamat, atau dalam beberapa keadaan, tanpa menamakan Maklumat Peribadi anda (supaya ia tidak lagi boleh dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik, dalam hal ini kami boleh menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa pernyataan lanjut kepada anda. Sebarang tanpa nama sedemikian akan dilakukan mengikut, dan jika dibenarkan oleh, undang-undang yang berkenaan. 

 

Pendedahan Maklumat Peribadi 

Untuk menyediakan perkhidmatan dan menjalankan perniagaan kami dengan berkesan, kami mungkin perlu berkongsi Maklumat Peribadi anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan kategori penerima berikut: 

 

 • Syarikat lain dalam Keluarga Syarikat Hornblower Group 
 • Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami untuk membantu menyediakan anda dengan Perkhidmatan, termasuk perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, penyedia perkhidmatan pemasaran, penyedia analisis data. rakan kongsi pengiklanan, agensi pengambilan. 
 • Penyedia tiket pihak ketiga yang mungkin menerima data peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda.  Sebagai contoh, jika anda membeli pakej bundle yang merangkumi tawaran dari syarikat di luar Hornblower Group Family of Companies ("Pembekal Tiket"), data peribadi anda mungkin dikongsi untuk memudahkan pembelian anda.  Setelah maklumat peribadi dikongsi dengan Penyedia Tiket, maklumat tersebut akan tertakluk kepada amalan privasi Penyedia Tiket. 
 • Penasihat profesional termasuk peguam, bank, juruaudit dan penanggung insurans. 
 • Pengawal selia dan pihak berkuasa lain jika dikehendaki oleh undang-undang 
 • Pihak ketiga yang boleh kami pilih untuk menjual, memindahkan, atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Sebagai alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Sekiranya perubahan berlaku pada perniagaan kami, maka pemilik baru dibenarkan menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini. 

Kami menghendaki semua syarikat kumpulan dan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menghormati keselamatan Maklumat Peribadi anda dan memperlakukannya mengikut undang-undang. Kami tidak membenarkan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri dan hanya membenarkan mereka memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan tertentu dan mengikut arahan kami.  Data peribadi anda tertakluk kepada dasar privasi Penyedia Tiket sebaik sahaja data dipindahkan. 

 

Kami tidak menjual Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga mengikut tujuan perniagaan yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini. 

 

Persetujuan 

Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan Maklumat Peribadi anda jika diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Kami menganggap anda telah bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi kami yang munasabah selaras dengan tujuan maklumat tersebut diberikan apabila anda memulakan hubungan dengan kami atau secara sukarela memberikan Maklumat Peribadi kepada kami. Kami juga menganggap bahawa apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami bagi pihak diri anda dan/atau orang lain, bahawa anda bersetuju bagi pihak anda dan/atau orang lain untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi yang munasabah. 

 

Apabila menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan baru, kami akan mendokumentasikan tujuan baru itu dan meminta persetujuan lagi.   Kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda tanpa persetujuan anda melainkan ia adalah untuk tujuan yang sama yang mana maklumat itu pada asalnya dikumpulkan atau disusun, selaras dengan tujuan maklumat itu pada asalnya dikumpulkan atau disusun atau diberi kuasa atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. 

 

Pemindahan Maklumat Peribadi Luar Negara 

Hornblower Group beribu pejabat di Amerika Syarikat dan Laman dihoskan di Amerika Syarikat. Akibatnya, Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan atau disimpan di luar Kanada. Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin boleh diakses oleh mahkamah, penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan negara bidang kuasa tersebut di mana kami memindahkan, menyimpan atau sebaliknya memproses Maklumat Peribadi. 

 

Hak Anda 

Bergantung pada lokasi anda, individu di Kanada mungkin mempunyai hak tertentu berkenaan dengan Maklumat Peribadi mereka menurut undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan, tertakluk kepada beberapa sekatan dan batasan menurut undang-undang tersebut, yang mungkin termasuk hak untuk: 

 • mengakses, membetulkan, membetulkan, membetulkan atau mengemas kini Maklumat Peribadi mereka; 
 • dimaklumkan tentang (dan / atau mendapatkan akaun) kewujudan, penggunaan, dan pendedahan Maklumat Peribadi mereka, dan mencabar ketepatan dan kesempurnaan maklumat tersebut dan mengubahnya sesuai; 
 • menarik balik persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi yang berterusan, tertakluk kepada sekatan undang-undang atau kontrak dan notis yang munasabah; 
 • memperoleh maklumat mengenai dasar dan amalan kami berkenaan dengan pengendalian Maklumat Peribadi kami; dan/atau 
 • bertanya soalan atau menangani cabaran mengenai pematuhan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan kepada orang yang ditetapkan sebagai bertanggungjawab atas pematuhan kami terhadap undang-undang tersebut. 

Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin dikehendaki memberikan bukti identiti yang sesuai berkaitan dengan permintaan untuk melaksanakan hak anda di bawah undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan, termasuk berkaitan dengan permintaan untuk mengakses atau membetulkan Maklumat Peribadi anda.  

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di [email protected].  

Hak Privasi California

Bahagian ini menerangkan cara kami menggunakan, mendedahkan dan memproses maklumat peribadi anda dalam skop Akta Privasi Pengguna California 2018 ("CCPA") yang kini berkuat kuasa hingga 31 Disember 2022 dan Akta Hak Privasi California 2020 (CPRA) yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Bahagian ini melengkapkan Dasar Privasi di atas dan hanya berlaku untuk penduduk California.  

Kategori Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan dan Cara Kami Menggunakannya 

Istilah "maklumat peribadi" seperti yang digunakan dalam bahagian Hak Privasi California ini bermaksud maklumat yang mengenal pasti, berkaitan dengan, menerangkan, secara munasabah mampu dikaitkan dengan, atau secara munasabah boleh dikaitkan, secara langsung atau tidak langsung, dengan pengguna atau isi rumah tertentu. "Maklumat peribadi" tidak termasuk sebarang maklumat yang tersedia secara terbuka, tidak dikenali, diagregatkan atau tanpa nama. Kami juga mengumpul "Maklumat Peribadi Sensitif" kerana istilah tersebut ditakrifkan oleh CPRA. 

 

Kategori Maklumat Peribadi  Kategori Sumber dari mana Maklumat Peribadi Dikumpulkan  Tujuan untuk pengumpulan / penggunaan  Kategori Pihak Ketiga yang Kami Dedahkan Maklumat Peribadi 
pengecam seperti nama, alamat, pengecam peribadi unik, e-mel, nombor telefon, alamat IP, perisian dan nombor pengenalan peranti anda yang dikaitkan dengan peranti anda  Secara langsung daripada anda 

Kuki di laman web kami 

Penjejakan Aplikasi Mudah Alih 

Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang perubahan pada perkhidmatan kami, memberi anda maklumat tentang perkhidmatan dan meminta maklum balas 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap dasar kami 

Untuk mengekalkan pematuhan undang-undang dan peraturan 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

Pembekal tiket pihak ketiga 

Klasifikasi demografi dan dilindungi, seperti jantina  Secara langsung daripada anda  Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

Pembekal tiket pihak ketiga 

Maklumat kad pembayaran  Secara langsung daripada anda  Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang perubahan pada perkhidmatan kami, memberi anda maklumat tentang perkhidmatan dan meminta maklum balas 

Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap dasar kami 

Untuk mengekalkan pematuhan undang-undang dan peraturan 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

 

maklumat komersial seperti rekod produk atau perkhidmatan yang dibeli, diperoleh, atau dipertimbangkan oleh anda  Secara langsung daripada anda 

Kuki di laman web kami 

Penjejakan Aplikasi Mudah Alih 

Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang perubahan pada perkhidmatan kami, memberi anda maklumat tentang perkhidmatan dan meminta maklum balas 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

Pembekal tiket pihak ketiga 

Internet atau maklumat elektronik lain mengenai sejarah penyemakan imbas anda, sejarah carian, laman web yang dilawati sebelum anda datang ke Laman kami, tempoh lawatan dan bilangan paparan halaman, data klik-strim, pilihan setempat, pembawa mudah alih anda, setem tarikh dan masa yang berkaitan dengan transaksi, dan maklumat konfigurasi sistem  Secara langsung daripada anda 

Kuki di laman web kami 

Penjejakan Aplikasi Mudah Alih 

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

geolokasi anda, setakat yang anda telah mengkonfigurasi peranti anda untuk membenarkan kami mengumpul maklumat tersebut  Secara langsung daripada anda 

Kuki di laman web kami 

Penjejakan Aplikasi Mudah Alih 

 

 

Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang perubahan pada perkhidmatan kami, memberi anda maklumat tentang perkhidmatan dan meminta maklum balas 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

rakaman audio suara anda setakat yang anda panggil kami, seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan  Secara langsung daripada anda 

 

Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Rakaman video anda yang boleh diambil di kawasan awam premis kami, seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang  Secara langsung daripada anda

Pembekal perkhidmatan kami 

Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap dasar kami  

Untuk mengekalkan pematuhan undang-undang dan peraturan 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Sembang dalam talian atau transkrip e-mel setakat yang anda hubungi kami, seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang  Secara langsung daripada anda  Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

SMS atau transkrip teks setakat yang anda pilih atau hubungi kami, seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang  Secara langsung daripada anda  Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Kandungan pengguna yang anda berikan kepada kami seperti komen, testimoni, imej, permintaan perkhidmatan pelanggan, gambar dan kandungan lain, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang  Secara langsung daripada anda  Untuk memberi anda produk dan perkhidmatan 

Untuk menjawab permintaan atau soalan anda 

Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap dasar kami 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

Pembekal tiket pihak ketiga 

maklumat berkaitan profesional atau pekerjaan  Secara langsung daripada anda 

Pembekal Perkhidmatan Kami 

 

Untuk tujuan pekerjaan dan pengambilan pekerja  

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

 

kesimpulan tentang keutamaan, ciri, tingkah laku dan sikap anda. 

 

Secara langsung daripada anda 

Kuki di laman web kami 

Penjejakan Aplikasi Mudah Alih 

Pembekal Perkhidmatan Kami 

 

 

 

Untuk tujuan pemasaran 

Untuk menunjukkan iklan yang berkaitan semasa anda melayari internet atau menggunakan media sosial 

Untuk memahami, mengoptimumkan, membangun, dan memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami 

Dengan entiti gabungan kami  

Pembekal Perkhidmatan Kami 

Penyedia analisis data seperti Google Analytics 

Rakan pengiklanan kami 

 

Kami secara amnya tidak mengumpul maklumat biometrik, atau maklumat berkaitan pendidikan. Untuk maklumat lanjut mengenai Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami mengumpulnya, sila rujuk bahagian 1 dan 2 di atas. 

Berkongsi Maklumat Peribadi untuk Tujuan Perniagaan 

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak lain untuk tujuan perniagaan seperti yang digariskan dalam carta di bawah. Apabila kami mendedahkan Maklumat Peribadi tersebut kepada Pemberi Perkhidmatan pihak ketiga, kami berbuat demikian menurut kontrak yang menerangkan tujuan pendedahan tersebut dan menghendaki penerima merahsiakan Maklumat Peribadi dan tidak menggunakan jika untuk tujuan lain selain daripada melaksanakan tugasnya di bawah kontrak. Jika kami berkongsi maklumat anda dengan pembekal tiket pihak ketiga, maka data anda mungkin tertakluk kepada dasar privasi mereka sebaik sahaja data dipindahkan.  Sebagai contoh, apabila anda membeli pakej bundle yang termasuk perkhidmatan dengan syarikat di luar Hornblower Group Family of Companies ("Pembekal Tiket"), kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan syarikat tersebut untuk menyediakan Perkhidmatan yang dibeli. Data peribadi anda adalah tertakluk kepada dasar privasi pembekal Tiket sebaik sahaja data dipindahkan. 

 

Kategori Maklumat Peribadi atau Maklumat Peribadi Sensitif   

 

Berkongsi untuk Tujuan Perniagaan yang Berkenaan 

Pengauditan & Tera Iklan  Keselamatan & Integriti  Fungsi & Penyahpepijatan 

 

Penggunaan jangka pendek / sementara, termasuk pengiklanan yang tidak diperibadikan 

 

Perkhidmatan yang Dilakukan bagi Pihak Kami  Perkhidmatan Pemasaran 

 

Penyelidikan & Pembangunan 

 

Kawalan Kualiti & Penambahbaikan Produk dan Perkhidmatan Kami 
pengecam  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü 
Klasifikasi demografi atau dilindungi,  ü      ü  ü  ü  ü  ü 
Maklumat kad pembayaran        ü  ü       
maklumat komersial        ü  ü  ü  ü  ü 
Internet atau maklumat elektronik lain  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü 
geolokasi anda    ü  ü    ü  ü  ü  ü 
rakaman audio          ü      ü 
rakaman video    ü             
Sembang dalam talian atau transkrip e-mel          ü  ü    ü 
SMS atau transkrip teks          ü  ü    ü 
kandungan pengguna    ü    ü    ü  ü  ü 
maklumat berkaitan profesional atau pekerjaan          ü       
inferens yang dilukis            ü  ü  ü 

 

Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam Dasar ini, kami hanya akan menyimpan Maklumat Peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Di mana tidak lagi perlu untuk menyimpan Maklumat Peribadi anda, kami akan memadamkan dengan selamat, atau dalam beberapa keadaan, tanpa menamakan Maklumat Peribadi anda (supaya ia tidak lagi boleh dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik, dalam hal ini kami boleh menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa pernyataan lanjut kepada anda. Sebarang tanpa nama sedemikian akan dilakukan mengikut, dan jika dibenarkan oleh, undang-undang yang berkenaan. 

Hak Privasi California Anda 

Sebagai pemastautin California, anda mempunyai hak berhubung dengan Maklumat Peribadi anda; Walau bagaimanapun, hak anda tertakluk kepada pengecualian tertentu. Sebagai contoh, kami tidak boleh mendedahkan Maklumat Peribadi tertentu jika pendedahan itu akan menimbulkan risiko yang besar, boleh dipercayai, dan tidak munasabah kepada keselamatan Maklumat Peribadi, akaun anda dengan kami atau keselamatan sistem rangkaian kami. 

 • Hak Menentang Diskriminasi - Anda mempunyai hak untuk tidak didiskriminasi kerana melaksanakan mana-mana hak yang diterangkan dalam bahagian ini. Kami tidak akan mendiskriminasi anda kerana menggunakan hak anda untuk mengetahui, memadam atau menarik diri daripada jualan. 
 • Hak untuk Mengetahui - Anda mempunyai hak untuk meminta secara bertulis: (i) senarai kategori maklumat peribadi, seperti nama, alamat, alamat e-mel, yang telah didedahkan oleh perniagaan kepada pihak ketiga pada tahun kalendar sebelumnya untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga, dan (ii) nama dan alamat semua pihak ketiga tersebut. Di samping itu, anda mempunyai hak untuk meminta: (i) kategori maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda, (ii) kategori sumber dari mana maklumat peribadi dikumpulkan, (iii) tujuan perniagaan atau komersial untuk pengumpulan maklumat, (iv) kategori pihak ketiga yang kami telah berkongsi maklumat peribadi, dan (v) maklumat peribadi tertentu yang kami simpan mengenai individu. Anda mempunyai hak untuk meminta salinan Maklumat Peribadi tertentu yang kami kumpulkan tentang anda dalam tempoh 12 bulan sebelum permintaan anda. 
 • Hak untuk Memadam - Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan sebarang Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda atau mengekalkan tentang anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu. 
 • Hak untuk Membetulkan – Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023, jika anda percaya bahawa mana-mana maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat, di bawah CPRA anda boleh mengemukakan permintaan untuk kami membetulkan maklumat tersebut. Setelah menerima permintaan yang boleh disahkan untuk membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat, kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk membetulkan maklumat semasa anda mengarahkan. 
 • Hak untuk Mengehadkan Penggunaan Maklumat Peribadi Sensitif Anda – Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023, anda boleh mengarahkan kami untuk mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi sensitif anda kepada penggunaan yang munasabah diperlukan untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan kami, atau mengikut keperluan; untuk memastikan keselamatan dan integriti; untuk kegunaan jangka pendek, sementara, termasuk untuk pengiklanan yang tidak diperibadikan; untuk menyelenggara atau menyelenggara akaun, menyediakan perkhidmatan pelanggan, memproses atau memenuhi pesanan dan transaksi, mengesahkan maklumat pelanggan, memproses pembayaran, menyediakan pembiayaan, menyediakan perkhidmatan analisis, menyediakan storan, atau perkhidmatan lain yang serupa; dan untuk mengesahkan atau mengekalkan kualiti atau keselamatan perkhidmatan atau peranti yang dimiliki, dikilangkan, dikilangkan, atau dikawal oleh kami, dan untuk memperbaiki, menaik taraf, atau meningkatkan perkhidmatan atau peranti tersebut. 

Untuk menegaskan hak anda untuk mengetahui, memadam, atau membetulkan Maklumat Peribadi anda atau untuk mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi Sensitif anda atau untuk sebarang pertanyaan atau kebimbangan lain, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau hubungi kami bebas tol di 833-311-0971.  

 

Apabila membuat permintaan mengenai hak privasi anda, kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda. Untuk berbuat demikian, kami mungkin meminta anda mengesahkan Maklumat Peribadi yang telah kami ada dalam fail tentang anda. Jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda daripada maklumat yang kami ada dalam fail, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda, yang hanya akan kami gunakan untuk mengesahkan identiti anda, dan untuk tujuan keselamatan atau pencegahan penipuan. Sekiranya anda menggunakan hak anda untuk meminta maklumat peribadi anda, kami mungkin memerlukan anda menandatangani perisytiharan di bawah penalti sumpah palsu bahawa anda adalah pengguna yang maklumat peribadinya adalah subjek permintaan tersebut. 

 

 • Hak untuk Memilih Keluar daripada Menjual atau Berkongsi Maklumat Peribadi Anda– CCPA secara meluas mentakrifkan "maklumat peribadi" dan "menjual" supaya berkongsi pengecam dan pengecam yang dikaitkan dengan anda untuk faedah boleh dianggap sebagai jualan. Anda mempunyai hak untuk memilih untuk tidak menjual Maklumat Peribadi anda seperti yang ditakrifkan dalam CCPA. Kami tidak menjual Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, kami melakukan "berkongsi" Maklumat Peribadi yang dikumpulkan oleh kuki seperti alamat IP kepada pihak ketiga untuk tujuan pengiklanan tingkah laku rentas konteks. Untuk memilih keluar daripada perkongsian Maklumat Peribadi anda untuk tujuan ini, sila rujuk bahagian Dasar Privasi ini yang bertajuk, "Anda boleh mengawal kuki dan alat penjejakan" atau lawati laman web Jangan Jual atau Kongsi Maklumat Peribadi Saya untuk maklumat lanjut. 

Bersinar Undang-undang Cahaya 

Penduduk California boleh meminta notis daripada kami yang menerangkan kategori Maklumat Peribadi (jika ada) yang telah kami kongsi dengan pihak ketiga, termasuk sekutu korporat kami, untuk tujuan pemasaran langsung pada tahun kalendar sebelumnya. Anda boleh meminta notis tersebut sekali setahun dan percuma. Untuk meminta notis, sila e-mel kepada kami di [email protected]. Dalam permintaan anda, sila nyatakan bahawa anda mahukan "Notis Hak Privasi California." Kami akan memberi respons kepada anda dengan tiga puluh (30) hari atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. 

 

Notis Insentif Kewangan 

Kami menawarkan pelanggan kami program kesetiaan yang menyediakan faedah tertentu, seperti mata yang boleh ditebus untuk diskaun perkhidmatan. Program kesetiaan adalah percuma kepada semua pelanggan dan memberi ganjaran kepada anda kerana menggunakan Perkhidmatan kami. Anda boleh mendapatkan penerangan lengkap tentang Program Kesetiaan, termasuk faedah yang ditawarkan, dan terma undang-undang yang berkaitan dengan membaca Terma Ganjaran kami.
Kami juga mungkin menyediakan program lain, seperti cabutan bertuah, pertandingan, atau kempen promosi lain yang serupa (secara kolektif, "Program"). Apabila anda mendaftar untuk salah satu Program ini, kami mungkin meminta maklumat peribadi seperti nama dan alamat e-mel anda. 

Insentif kewangan, seperti yang ditakrifkan di bawah "CCPA, termasuk program, faedah, atau tawaran lain, termasuk pembayaran kepada pengguna sebagai pampasan, untuk pendedahan, penghapusan, atau penjualan maklumat peribadi mengenai mereka. Program ini boleh dianggap sebagai "insentif kewangan" di bawah undang-undang California kerana ia melibatkan pengumpulan maklumat peribadi. 

Apabila anda mendaftar untuk salah satu Program dan memberikan maklumat peribadi anda, contohnya, nama dan alamat e-mel, pengumpulan maklumat peribadi untuk Program boleh dianggap sebagai insentif kewangan. Dalam keadaan sedemikian, kami menawarkan perbezaan harga yang munasabah berkaitan dengan nilai data anda kepada kami berkaitan dengan program kesetiaan atau Program. 

Anda boleh memilih untuk tidak menyertai Program pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan opsyen yang disediakan dalam peraturan Program yang berkenaan. Untuk maklumat lengkap mengenai program kesetiaan, sila baca Terma Ganjaran.  Peraturan program untuk Program lain akan dikeluarkan apabila ia tersedia. 

Notis Khas kepada Individu di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom dan Switzerland

Bahagian ini hanya terpakai kepada individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami semasa berada di EEA, United Kingdom dan/atau Switzerland (secara kolektif, "Negara yang Ditetapkan"). Kami mungkin meminta anda untuk mengenal pasti negara mana anda berada apabila anda menggunakan beberapa Perkhidmatan atau kami mungkin bergantung pada alamat IP anda untuk mengenal pasti negara mana anda berada. 

Apabila kami bergantung pada alamat IP anda, kami tidak boleh menggunakan terma bahagian ini kepada mana-mana individu yang menutup atau menyembunyikan maklumat lokasi mereka daripada kami supaya tidak muncul di Negara yang Ditetapkan. Jika mana-mana terma dalam seksyen ini bercanggah dengan terma lain yang terkandung dalam Dasar ini, terma dalam seksyen ini akan terpakai kepada pengguna di Negara yang Ditetapkan. 

City Cruises Limited (sebuah syarikat yang diperbadankan di England dan Wales, dengan nombor syarikat 00312286) adalah wakil Hornblower mengenai perkara privasi data di United Kingdom. Maklumat hubungannya ialah: Cherry Garden Pier, Cherry Garden Street, Rotherhithe, London, SE16 4TU; [email protected].  

Walks Agency Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di Ireland, adalah wakil Hornblower mengenai perkara privasi data dalam Kawasan Ekonomi Eropah. Maklumat hubungannya ialah: 114 Lower Baggot Street, Dublin D02 YX75 Ireland; [email protected]. 

Anda boleh mengarahkan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda kepada kami dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di atas. Kami akan menyiasat dan cuba menyelesaikan sebarang aduan atau pertikaian mengenai penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda. Sekiranya anda berada di Eropah dan tidak berpuas hati dengan penyelesaian aduan anda, anda boleh menghubungi pihak berkuasa perlindungan data yang berlaku di bidang kuasa anda di Eropah menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm untuk maklumat dan bantuan lanjut. 

Di mana kami perlu mengumpul Maklumat Peribadi mengikut undang-undang, atau di bawah terma kontrak yang kami ada dengan anda dan anda gagal memberikan data tersebut apabila diminta, kami mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak yang kami ada atau cuba untuk memasuki dengan anda (contohnya, untuk menyediakan anda dengan barangan atau perkhidmatan atau memproses permohonan kerja anda). Dalam kes ini, kami mungkin perlu membatalkan produk atau perkhidmatan yang anda ada dengan kami, atau tidak memajukan permohonan kerja anda. Kami akan memberitahu anda jika ini berlaku pada masa itu. 

Kategori Maklumat Peribadi yang Dikumpulkan 

Kami mungkin menerima, menggunakan dan menyimpan kategori Maklumat Peribadi berikut yang telah kami kumpulkan bersama-sama seperti berikut: 

 • Data Identiti termasuk nama pertama, nama belakang, nama pengguna atau pengecam yang serupa. 
 • Data Hubungan termasuk alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon. 
 • Data Kewangan termasuk butiran akaun bank dan kad pembayaran. 
 • Data Teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon waktu dan lokasi, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi dan platform dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini. Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti mudah alih, Data Teknikal ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain. 
 • Data Profil termasuk nama pengguna dan kata laluan anda, pembelian atau pesanan yang dibuat oleh anda, penglibatan syarikat yang dibuat oleh anda seperti panggilan, e-mel atau halaman web yang dilawati, pilihan anda, maklum balas dan respons tinjauan. 
 • Data Audio & Video termasuk rakaman audio suara anda jika anda menghubungi kami dan rakaman video dan gambar yang mungkin diambil dari kawasan awam premis kami, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang 
 • Data elektronik merangkumi transkrip sembang dalam talian, SMS atau transkrip mesej teks antara anda dan Hornblower, dan gambar, video, multimedia, atau mesej atau kandungan yang anda berikan di Laman web seperti ulasan, komen, permintaan perkhidmatan pelanggan, respons tinjauan, gambar, testimoni, profil media sosial, dan kandungan lain, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. 
 • Data Penggunaan termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan kami. Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain. 
 • Data geolokasi termasuk geolokasi anda, setakat yang anda telah mengkonfigurasi peranti anda untuk membenarkan kami mengumpul maklumat tersebut. 
 • Data Pemasaran dan Komunikasi termasuk pilihan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami dan pilihan komunikasi anda, serta kesimpulan tentang pilihan, ciri, tingkah laku dan sikap anda. 
 • Data Pengambilan merangkumi: 
 • Maklumat hubungan (termasuk nama, alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon) 
 • Maklumat yang telah anda berikan melalui proses permohonan kami, termasuk nama, tajuk, alamat, nombor telefon, alamat e-mel peribadi, tarikh lahir, jantina, sejarah pekerjaan, kelayakan, dan gaji dan faedah sebelumnya (jika diberikan). 
 • Butiran rujukan anda, dan rekod perubatan. 
 • Kami juga mungkin mengumpul Data Kesihatan anda, yang merupakan Kategori Khas Maklumat Peribadi. Khususnya, kami mungkin mengumpul data tentang: 
 • Sebarang keadaan kesihatan yang anda ada; 
 • Status vaksinasi Covid-19 anda; Dan 
 • Keperluan pemakanan anda. 
 • Inferens boleh diambil atau dibuat daripada maklumat yang disenaraikan di atas tentang minat dan keutamaan anda 

 

Asas Undang-undang untuk Memproses Maklumat Peribadi Anda 

Kami telah menetapkan di bawah, dalam format jadual, perihalan tentang semua cara kami merancang untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda, dan asas undang-undang yang kami harapkan untuk berbuat demikian. Kami juga telah mengenal pasti apa kepentingan sah kami di mana sesuai. 

 

Harap maklum bahawa kami mungkin memproses Maklumat Peribadi anda untuk lebih daripada satu alasan yang sah bergantung pada tujuan khusus yang kami gunakan data tersebut. Sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected] jika anda memerlukan butiran mengenai alasan undang-undang tertentu yang kami harapkan untuk memproses Maklumat Peribadi anda di mana lebih daripada satu alasan telah dinyatakan dalam jadual di bawah. 

 

Tujuan / Aktiviti  Jenis data  Asas yang sah untuk pemprosesan termasuk asas kepentingan sah 
Untuk mendaftarkan anda sebagai pelanggan baru atau bakal pelanggan  (a) Identiti
(b) Hubungi 
Prestasi kontrak dengan anda 
Untuk memproses dan menyampaikan pembelian Perkhidmatan kami oleh anda termasuk:

(a) Menguruskan pembayaran, yuran dan caj
(b) Mengumpul dan mendapatkan semula wang yang terhutang kepada kami (c) Untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap Terma dan Perjanjian atau Dasar kami atau Dasar (d) Pendedahan kepada Pemberi Perkhidmatan kami 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Kewangan 
 1. Transaksi 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Audio dan Video 
 1. Kesihatan 
 1. Elektronik 
(a) Prestasi kontrak dengan anda
(b) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk mendapatkan semula hutang yang perlu dibayar kepada kami dan mempromosikan Perkhidmatan kami) (c) Berdasarkan persetujuan anda 
Menguruskan hubungan kami dengan anda yang akan merangkumi:

(a) Berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami (b) Memberitahu anda tentang perubahan kepada terma atau dasar privasi kami
(c) Meminta anda meninggalkan ulasan atau mengambil tinjauan 
(a) Identiti
(b) Hubungi
(c) Profil
(d) Pemasaran dan Komunikasi (e) Kesihatan (f) Elektronik (g) Inferens 
(a) Prestasi kontrak dengan anda
(b) Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang
(c) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk memastikan rekod kami dikemas kini dan untuk mengkaji cara pelanggan menggunakan Perkhidmatan kami) 
Untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan laman web ini (termasuk penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelenggaraan sistem, sokongan, pelaporan dan pengehosan data) 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Teknikal 
 1. Penggunaan 
(a) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan pentadbiran dan perkhidmatan IT, keselamatan rangkaian, untuk mencegah penipuan dan dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau penyusunan semula kumpulan atau penjualan perniagaan atau aset)
(b) Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang 
Untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang berkaitan kepada anda dan mengukur atau memahami keberkesanan pengiklanan yang kami berikan kepada anda 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Profil 
 1. Penggunaan 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Teknikal 
 1. Geolokasi 
 1. Inferens 
Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk mengkaji bagaimana pelanggan menggunakan produk / perkhidmatan kami, untuk membangunkannya, untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan strategi pemasaran kami) 
Untuk menggunakan analisis data untuk memperbaiki laman web, produk / perkhidmatan, pemasaran, hubungan pelanggan dan pengalaman kami  (a) Teknikal
(b) Penggunaan 
Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk menentukan jenis pelanggan untuk produk dan perkhidmatan kami, untuk memastikan laman web kami dikemas kini dan relevan, untuk membangunkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan strategi pemasaran kami) 
Untuk menghantar bahan promosi kepada anda dan membuat cadangan dan cadangan kepada anda tentang barangan atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Teknikal 
 1. Penggunaan 
 1. Profil 
 1. Geolokasi 
 1. Inferens 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Geolokasi 
 1. Elektronik 

 

Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk membangunkan produk / perkhidmatan kami dan mengembangkan perniagaan kami) 
Pendedahan kepada penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain 
 1. Identiti 
 1. Hubungi 
 1. Profil 
 1. Penggunaan 
 1. Pemasaran dan Komunikasi 
 1. Teknikal 
 1. Geolokasi 
 1. Elektronik 
 1. Audio dan Video 
 1. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang 
Untuk membuat keputusan mengenai pemilihan dan pengambilan anda untuk pekerjaan  (a) Pengambilan  (a) Untuk mengambil langkah-langkah sebelum memasuki kontrak dengan anda
(b) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk memastikan bahawa kami boleh membuat keputusan pengambilan) 
Pendedahan yang berkaitan dengan penggabungan dan pengambilalihan 

Pendedahan dalam organisasi korporat kami 

(a) Identiti 

(b) Hubungi 

(c) Profil 

(d) Penggunaan 

(e) Pemasaran dan Komunikasi 

(f) Teknikal 

(g) Geolokasi 

Berdasarkan kepentingan sah kami (untuk mengembangkan dan mengembangkan perniagaan kami) 

 

 1. PEMASARAN 

Kami berusaha untuk memberi anda pilihan mengenai penggunaan tertentu Maklumat Peribadi anda, terutamanya di sekitar pemasaran. 

 

Kami mungkin menggunakan Identiti, Kenalan, Teknikal, Penggunaan, Geolokasi dan Data Profil anda untuk membentuk pandangan tentang apa yang kami fikir anda mungkin mahu atau perlukan, atau apa yang mungkin menarik minat anda. Ini adalah bagaimana kami memutuskan produk, perkhidmatan dan tawaran mana yang mungkin relevan untuk anda (kami memanggil pemasaran ini). 

 

Anda akan menerima komunikasi pemasaran daripada kami jika anda telah meminta maklumat daripada kami, membeli barangan atau perkhidmatan daripada kami, bersetuju untuk menerima komunikasi tersebut atau di mana kami mengejar kepentingan yang sah dan mempunyai hak yang sah untuk berbuat demikian dan, dalam setiap kes, anda tidak memilih untuk tidak menerima pemasaran tersebut. 

Jika anda tidak mahu kami menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan cara ini atau untuk mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran, sila klik pautan berhenti melanggan dalam e-mel anda atau menghantar e-mel kepada kami di [email protected]. Anda boleh membantah pemasaran langsung pada bila-bila masa dan percuma. 

 

 

2. MEMILIH KELUAR  

Anda boleh meminta kami atau pihak ketiga untuk berhenti menghantar mesej pemasaran kepada anda pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan berhenti melanggan dalam e-mel anda atau menghantar e-mel kepada kami di [email protected] pada bila-bila masa. 

 

Sekiranya anda memilih untuk tidak menerima mesej pemasaran ini, ini tidak akan berlaku untuk Maklumat Peribadi yang diberikan kepada kami akibat pembelian produk / perkhidmatan, pengalaman perkhidmatan atau transaksi lain. 

3. PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA  

Untuk menyediakan perkhidmatan dan menjalankan perniagaan kami dengan berkesan, kami mungkin perlu berkongsi Maklumat Peribadi anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan kategori penerima berikut: 

 

 • Syarikat lain dalam Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower; 
 • Penyedia perkhidmatan (yang mungkin termasuk "pembekal perkhidmatan" kerana istilah tersebut ditakrifkan di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum, termasuk perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem dan agensi pengambilan; 
 • Penyedia tiket pihak ketiga yang merupakan entiti di luar Keluarga Syarikat Kumpulan Hornblower ("Pembekal Tiket"), tetapi dari mana anda membeli perkhidmatan dari Laman kami. 
 • Penasihat profesional termasuk peguam, bank, juruaudit dan penanggung insurans; 
 • Pengawal selia dan pihak berkuasa lain jika dikehendaki oleh undang-undang; 
 • Pihak ketiga yang boleh kami pilih untuk menjual, memindahkan, atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Sebagai alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Sekiranya perubahan berlaku pada perniagaan kami, maka pemilik baru dibenarkan menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini. 

 

Kami menghendaki semua syarikat kumpulan dan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menghormati keselamatan Maklumat Peribadi anda dan memperlakukannya mengikut undang-undang. Kami tidak membenarkan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri dan hanya membenarkan mereka memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan tertentu dan mengikut arahan kami.  Data peribadi anda tertakluk kepada dasar privasi Penyedia Tiket sebaik sahaja data dipindahkan. 

Kami tidak menjual Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga mengikut tujuan perniagaan yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini. 

 

4. PEMINDAHAN ANTARABANGSA  

Hornblower Group beribu pejabat di Amerika Syarikat dan Laman dihoskan di Amerika Syarikat. Akibatnya, jika anda berada di Eropah atau United Kingdom, Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar Eropah. 

  

Maklumat Peribadi yang diberikan secara sukarela kepada kami boleh dikekalkan atau diakses dalam pelayan atau fail yang terletak di Amerika Syarikat, yang mana sesetengah atau semua Negara yang Ditetapkan tidak dianggap memberikan perlindungan privasi "mencukupi". Jika anda tidak bersetuju untuk memproses Maklumat Peribadi anda dan disimpan di Amerika Syarikat, sila berikannya kepada kami. Dengan memberikan Maklumat Peribadi anda secara sukarela di atau melalui Laman web, anda mengakui dan menerima bahawa Maklumat Peribadi anda akan dipindahkan, diproses dan disimpan di Amerika Syarikat. 

 

Beberapa penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami berpusat di luar Negara yang Ditetapkan sehingga pemprosesan Maklumat Peribadi anda juga akan melibatkan pemindahan data di luar Negara yang Ditetapkan. 

 

Setiap kali kami memindahkan Maklumat Peribadi anda keluar dari Negara yang Ditetapkan, kami memastikan tahap perlindungan yang sama diberikan kepadanya dengan memastikan sekurang-kurangnya satu daripada perlindungan berikut dilaksanakan: 

 

Kami hanya akan memindahkan Maklumat Peribadi anda ke negara-negara yang telah dianggap memberikan tahap perlindungan yang mencukupi untuk Maklumat Peribadi oleh Suruhanjaya Eropah. Untuk maklumat lanjut, lihat Suruhanjaya Eropah: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

 

Di mana kami menggunakan pembekal tertentu, kami mungkin menggunakan kontrak tertentu yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah yang memberikan Maklumat Peribadi perlindungan yang sama seperti yang ada di Eropah. Untuk maklumat lanjut, lihat: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

 

Sila hubungi kami di butiran yang dinyatakan di atas jika anda berada di Eropah dan mahukan maklumat lanjut mengenai mekanisme khusus yang digunakan oleh kami semasa memindahkan Maklumat Peribadi keluar dari Eropah. 

 

5. KESELAMATAN DATA  

Kami telah menyediakan prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran Maklumat Peribadi yang disyaki dan akan memberitahu anda dan mana-mana pengawal selia yang berkenaan tentang pelanggaran di mana kami dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian. 

 

6. PENGEKALAN DATA  

Seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam Dasar ini, kami hanya akan menyimpan Maklumat Peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Di mana tidak lagi perlu untuk menyimpan Maklumat Peribadi anda, kami akan memadamkan dengan selamat, atau dalam beberapa keadaan, tanpa menamakan Maklumat Peribadi anda (supaya ia tidak lagi boleh dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik, dalam hal ini kami boleh menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa pernyataan lanjut kepada anda. Sebarang tanpa nama sedemikian akan dilakukan mengikut, dan jika dibenarkan oleh, undang-undang yang berkenaan. 

 

Untuk menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk Maklumat Peribadi anda, kami mempertimbangkan jumlah, sifat, dan kepekaan Maklumat Peribadi, potensi risiko bahaya dari penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda yang tidak dibenarkan, tujuan kami memproses Maklumat Peribadi anda dan sama ada kami dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan keperluan undang-undang yang berlaku. 

 

7. HAK UNDANG-UNDANG ANDA SEBAGAI PEMASTAUTIN NEGARA-NEGARA YANG DITETAPKAN 

Jika anda berada di Negara yang Ditetapkan, dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data berhubung dengan Maklumat Peribadi anda. Hak-hak ini termasuk: 

 

Minta akses kepada Maklumat Peribadi anda (biasanya dikenali sebagai "permintaan akses subjek data"): ini membolehkan anda menerima salinan Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda dan untuk memastikan bahawa kami memprosesnya secara sah. 

 

Minta pembetulan Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda: ini membolehkan anda mempunyai sebarang data yang tidak lengkap atau tidak tepat yang kami simpan tentang anda diperbetulkan, walaupun kami mungkin perlu mengesahkan ketepatan data baru yang anda berikan kepada kami. 

 

Minta pemadaman Maklumat Peribadi anda: ini membolehkan anda meminta kami memadamkan atau mengalih keluar Maklumat Peribadi jika tidak ada alasan yang baik untuk kami terus memprosesnya. 

 

Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan atau mengalih keluar Maklumat Peribadi anda di mana anda telah berjaya melaksanakan hak anda untuk membantah pemprosesan (lihat di bawah), di mana kami mungkin telah memproses maklumat anda secara tidak sah atau di mana kami dikehendaki memadamkan Maklumat Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang tempatan. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak selalu dapat mematuhi permintaan pemadaman anda atas sebab-sebab undang-undang tertentu yang akan dimaklumkan kepada anda, jika berkenaan, pada masa permintaan anda. 

 

Membantah pemprosesan Maklumat Peribadi anda di mana kami bergantung pada kepentingan sah (atau pihak ketiga) dan ada sesuatu mengenai keadaan tertentu anda yang membuat anda ingin membantah pemprosesan dengan alasan ini kerana anda merasakan ia memberi kesan kepada hak dan kebebasan asas anda. 

 

Anda juga mempunyai hak untuk membantah di mana kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam sesetengah kes, kami mungkin menunjukkan bahawa kami mempunyai alasan yang sah untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda. 

 

Anda mempunyai hak untuk tidak tertakluk kepada membuat keputusan automatik, termasuk profil. Kami kadang-kadang menggunakan komputer dan teknologi kami untuk mengkaji maklumat peribadi anda. Ini membantu kami menggunakan maklumat ini supaya kami tahu cara anda menggunakan perkhidmatan kami, dan membuat cadangan dan cadangan kepada anda tentang barangan atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. 

 

Minta sekatan pemprosesan Maklumat Peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami untuk menggantung pemprosesan Maklumat Peribadi anda dalam senario berikut: 

 

(a) jika anda mahu kami menentukan ketepatan data; 

(b) di mana penggunaan data kami menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya; 

(c) di mana anda memerlukan kami untuk menyimpan data walaupun kami tidak lagi memerlukannya kerana anda memerlukannya untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; Atau 

(d) anda telah membantah penggunaan data anda oleh kami tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk menggunakannya. 

 

Minta pemindahan Maklumat Peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. Kami akan memberikan kepada anda, atau pihak ketiga yang telah anda pilih, Maklumat Peribadi anda dalam format yang berstruktur, biasa digunakan, boleh dibaca oleh mesin. Harap maklum bahawa hak ini hanya terpakai kepada maklumat automatik yang pada mulanya anda berikan persetujuan untuk kami gunakan atau di mana kami menggunakan maklumat tersebut untuk melaksanakan kontrak dengan anda. 

 

Tarik balik persetujuan pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan untuk memproses Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menjejaskan kesahihan mana-mana pemprosesan yang dijalankan sebelum anda menarik balik persetujuan anda. Jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda. Kami akan menasihati anda jika ini berlaku pada masa anda menarik balik persetujuan anda. 

 

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila e-mel kepada kami di [email protected].  

 

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses Maklumat Peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Kami juga boleh menghubungi anda untuk meminta maklumat lanjut berhubung dengan permintaan anda untuk mempercepatkan respons kami. 

Kembali ke Atas