Cuộc sống trên đảo - Statue City Cruises

Đối với nhiều người nhập cư đến đảo Ellis sẽ kéo dài từ một tuần đến vài tháng. Nếu có một mối quan tâm với một hành khách có liên quan đến pháp lý hoặc y tế, hành khách sẽ được gỡ bỏ và giữ trong một trong những khu vực bệnh viện tòa nhà nằm liền kề với lối vào cấp chính. Tùy thuộc vào tình hình, người đó sẽ bị giam giữ trên đảo trong một tuần hoặc một tháng hoặc bị trục xuất về nước ban đầu của họ. Bệnh viện trên đảo là một trong những bệnh viện y tế công cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Có hai mươi hai tòa nhà bệnh viện trải rộng trên hai hòn đảo. Do tình trạng của bệnh viện và quy mô nhân viên của nó sử dụng hơn 300 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác, bệnh viện đã được biết đến để thu hút các nhà quan sát y tế từ Hoa Kỳ châu Âu.