Cuộc sống trên đảo - Statue City Cruises

Đối với nhiều người, những người nhập cư đến đảo Ellis sẽ kéo dài từ một tuần đến vài tháng. Nếu có lo ngại với một hành khách liên quan đến pháp lý hoặc y tế, hành khách sẽ bị loại bỏ và giữ tại một trong những khu bệnh viện của tòa nhà nằm liền kề với lối vào tầng chính. Tùy thuộc vào tình hình, người đó sẽ bị giữ trên đảo trong một tuần hoặc một tháng hoặc bị trục xuất trở về đất nước ban đầu của họ. Bệnh viện trên đảo là một trong những bệnh viện y tế công cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Có hai mươi hai tòa nhà bệnh viện trải rộng trên hai hòn đảo. Do tình trạng của bệnh viện và quy mô nhân viên sử dụng hơn 300 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác, bệnh viện nổi tiếng với việc thu hút các nhà quan sát y tế từ Hoa Kỳ Châu Âu.