Tượng Nữ thần Tự do New York


Tượng Nữ thần Tự do New York

Thẻ quà tặng Statue City Cruises

Chia sẻ kinh nghiệm
Statue City Cruises là dịch vụ phà duy nhất đến Đảo Liberty và Ellis.
Thẻ quà tặng không hết hạn và có thể được đổi trực tuyến để mua bất kỳ tour du lịch Statue City Cruises nào.