Nhóm & Công ty lữ hành - Statue City Cruises

Chuyến đi theo nhóm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Statue City Cruises!

Các nhóm được chào đón đến thăm Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis trong suốt cả năm. Tuy nhiên, do lo ngại về an toàn và giới hạn kích thước, các nhóm phải sắp xếp đặc biệt cho việc đặt vé của họ. Liên hệ với bộ phận bán hàng theo nhóm tại Statue City Cruises theo số (877) 523-9849 để biết thêm thông tin.

Theo các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về cách đưa các nhóm của bạn đến Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis.

Nhóm trường học

Các chương trình giáo dục thông qua cơ sở giáo dục, chỉ từ lớp K đến lớp 12. Hướng dẫn dành cho giáo viên của Bảo tàng Di trú Đảo Ellis dành cho lớp 4-8. Đảo Ellis có một loạt các cơ hội giáo dục khác cho các lớp K đến lớp 12, bao gồm các chuyến tham quan âm thanh. Người đi kèm phải ở lại với nhóm mọi lúc.

Công ty lữ hành

Tất cả các công ty lữ hành bao gồm cả những người chuyên về du lịch sinh viên.

Nhóm cộng đồng

Người cao niên, Nhà thờ có tổ chức, hướng đạo, thể thao, đi chơi công ty, âm nhạc, trại, lớp đại học, v.v.