STATUE CRUISES LỊCH TRÌNH PHÀ

Du thuyền Statue City Lịch trình phà đi New York Khởi hành từ The Battery & New Jersey Khởi hành từ Công viên Tiểu bang Liberty

Lịch trình cho

Từ New York

Từ New Jersey