Vào ngày 28 tháng 6 năm 2007, Dịch vụ Công viên Quốc gia thông báo rằng Statue Cruises LLC, một chi nhánh của Hornblower Yachts Inc., sẽ hoạt động như dịch vụ phà chính thức đến Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, Statue Cruises bắt đầu hoạt động phà đến Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis. Công ty lữ hành phà được ủy quyền chính thức cung cấp dịch vụ vận chuyển đến Liberty và Đảo Ellis từ The Battery ở New York và Công viên Tiểu bang Liberty ở New Jersey.