Vào ngày 28 tháng 6 năm 2007, Dịch vụ Công viên Quốc gia thông báo rằng Statue Cruises LLC, một chi nhánh của Hornblower Yachts Inc., sẽ hoạt động như dịch vụ phà chính thức đến Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, Statue Cruises bắt đầu hoạt động của phà đến Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis. Nhà điều hành tour du lịch thuyền phà được ủy quyền chính thức cung cấp vận chuyển đến Liberty và Ellis Island từ The Battery ở New York và Liberty State Park ở New Jersey.