Cổng thông tin này cho phép bạn:

  • Xem chi tiết đặt chỗ của bạn.
  • Thêm vé vào đặt chỗ của bạn.
  • Lên lịch lại ngày tham quan của bạn (vé đang chờ xử lý có sẵn cho ngày và giờ bạn muốn).
  • Gửi lại chi tiết đặt chỗ / vé di động của bạn đến địa chỉ email của bạn.
  • Nhắn tin yêu cầu của bạn đến thiết bị di động (áp dụng phí dữ liệu tiêu chuẩn).
  • In hoặc gửi email biên lai của bạn.
  • Mời bạn bè

 

Xin lưu ý rằng số xác nhận và địa chỉ email của bạn phải khớp với những gì đã nhập tại thời điểm đặt phòng để truy cập chi tiết đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi truy cập đơn đặt hàng của mình hoặc có câu hỏi chung, vui lòng gửi email cho chúng tôitheo thông tin @statuecitycruises.com và cung cấp số xác nhận của bạn cùng với câu hỏi của bạn.